OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Toimitilapalvelujen koulutusohjelma TOIMITILAHUOLTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Toimitilapalvelujen koulutusohjelma TOIMITILAHUOLTAJA"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 v KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Timitilapalvelujen kulutushjelma TOIMITILAHUOLTAJA Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen Ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Kiinteistöpalvelualan kuvaus ja arvperusta Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn tavitteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn mudstuminen Elinikäisen ppimisen avaintaidt Jatk-pintkelpisuus KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen sa Opetussuunnitelman tutkintkhtainen sa Henkilökhtainen piskelusuunnitelma KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TOIMITILAHUOLTAJAN KOULUTUSOHJELMAN SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TOIMITILAHUOLTAJAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille paklliset tutkinnn sat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (10 v) Timitilapalvelujen kulutushjelma Ylläpitsiivus (20 v) Perussiivus (20 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (10 v) Timistpalvelut (10 v) Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (10 v) Kneiden käsittely (10 v) Ksteiden tiljen puhtaanapit (10 v) Tellisuuslaitsten puhtaanapit (10 v) Liikennevälineiden puhtaanapit (10 v) Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit (10 v) Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta Tutkinnn sa rakennusalan tai puhdistuspalvelualan ammattitutkinnista Tutkinnn sa rakennusalan tai puhdistuspalvelualan erikisammattitutkinnista Paikallisesti tarjttavat kiinteistöpalvelujen tutkinnn sat Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa (0-10 v) Yrittäjyys (10 v) Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen (2 v) Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Luki-pinnt Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat) Yritystiminta (10 v) Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkinnt, erikisammattitutkinnt) Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista Tutkinnn sat ammattitutkinnista Tutkinnn sat erikisammattitutkinnista Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Opinnäyte ammatillisessa peruskulutuksessa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Paklliset tutkinnn sat Äidinkieli, sumi (4 v) Kirjallinen viestintä (1 v) Suullinen viestintä (1 v) Kieli ja kulttuuri (1 v) Työelämän asiakirjat (1 v) Venäjä, ma äidinkieli venäjänkielisillä piskelijilla (4 v)... 88

3 Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 v) Kielitiet ja ikeakielisyys (1 v) Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 v) Kaunkirjallisuus ja muut taidelajit (1 v) Sumi tisena kielenä (4 v) Kirjallinen viestintä (1 v) Suullinen viestintä (1 v) Kieli ja kulttuuri (1 v) Työelämän asiakirjat (1 v) Tinen ktimainen kieli, rutsi (1 v) Englanti (2 v) Englanti 1 (1 v) Englanti 2 (1 v) Matematiikka (3 v) Matematiikka 1 (1 v) Matematiikka 2 (1 v) Matematiikka 3 (1 v) Fysiikka ja kemia (2 v) Fysiikka (1 v) Kemia (1 v) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiet (1 v) Liikunta (1 v) Terveystiet (1 v) Taide ja kulttuuri (1 v) Valinnaiset tutkinnn sat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opint-hjaus ja henkilökhtainen piskelusuunnitelma Työssäppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityispetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien petus Oppispimuskulutus Kdin ja ppilaitksen yhteistyö Opiskelijahult Terveydentilavaatimukset kiinteistöpalvelualan ammatillisessa peruskulutuksessa LIITTEET

4 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 1 1 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPE- RUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Kiinteistöpalvelualan kuvaus ja arvperusta Yli 70 % Sumen kansallisvarallisuudesta perustuu rakennettuun ympäristöön. Kiinteistö- ja rakennusklusterin timinnan arv yltää tukipalveluineen vusitaslla arviituna nin 50 miljardiin eurn. Kiinteistö- ja rakennusalan timinta työllistää jka viidennen sumalaisen, yli ihmistä ja tuttaa 20 prsenttia maamme vertulista. Kiinteistöpalveluita edustavat kiinteistönhit-, puhdistus- ja siivuspalvelu- sekä timitilapalveluyritykset ja isännöinti- sekä kiinteistönmistajatyönantajat. Yleisenä kehityssuuntana n kiinteistöpalvelualan mnimutistuminen, mikä n lisännyt ja lisää edelleen uudentyyppisten palveluiden tarvetta. Kiinteistöpalveluja tuttavilla timialilla timii yli 6000 yritystä. Alan yritysten määrä n kasvanut vauhdilla viimeisten vusien aikana jhtuen timintjen ulkistamisesta ja yhtiöittämisistä sekä yksityisellä että julkisella sektrilla, uusien palvelututteiden esiinmarssista sekä lainsäädäntömuutksista esimerkkinä ktitaluden vervähennykset. Yli 75 prsenttia kiinteistöalan työntekijöistä timii kiinteistöpalveluita tuttavilla timialilla, lput muussa kiinteistötiminnassa. Kiinteistöpalvelut vat sa kiinteistö- ja rakennusklusteria. Klusteriin kuuluvat kiinteästi tisiaan täydentäen rakentaminen, taltekniikka ja kiinteistöpalvelut. Nykypäivän asumiselle ja telliselle timinnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, jihin kiinteistöpalvelualan n vastattava. Kiinteistöpalvelualan tavitteena n luda ja ylläpitää kiinteistön käyttäjille tiljen käyttötarkitukseen spivat, turvalliset ja terveydellisesti hyväksyttävät lsuhteet käyttökustannuksiltaan khtuullisella taslla. Kiinteistöpalveluala n nimensä mukaisesti palveluala, jssa timinnan keskipisteenä n asiakas, tiljen käyttäjä. Kiinteistöjen käyttötarkituksen mukaan asiakasryhmät ja heidän tarpeensa vivat vaihdella. Esimerkkeinä hidettavista kiinteistöistä vivat lla vaikkapa asuinkerrstalt, julkiset rakennukset, timist- ja liikekiinteistöt sekä erilaiset liikennepaikat. Alalla tarvittavan palvelusaamisen kannalta nkin tärkeää ymmärtää erilaisten asiakkaiden tarpeet ja heille tarjttavien palvelututteiden spivuus. Kiinteistöjen teknistyminen n llut npeaa. Nykyaikaisissa kiinteistöissä n käytössä useita käyttölsuhteita ja energiatehkkuutta parantavia teknisiä järjestelmiä, jiden käyttö ja kunnssapitäminen vaativat vahvaa teknistä saamista. Kiinteistön elinkaaren myötä sen käyttötarkitus saattaa muuttua useaan kertaan. Samalla kiinteistön tilja vidaan muutella ja sen teknisten järjestelmien tasa nstaa. Myös alalla käytet-

5 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint tävät työvälineet vat kehittyneet ja nstaneet työn tehkkuutta sekä lpputulksen laatua. Työvälineiden ikea käyttö ja kunnssapit vaativat myös vahvaa teknistä saamista. Kiinteistön ylläpitn käytetään paljn energiaa ja kiinteistönhidn timinnista syntyy runsaasti erilaisia jätteitä, jten alalla n erityisen tärkeää timia ikein kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Energian käytön ptiminti ja käytöstä pistuvien materiaalien sekä syntyvien jätteiden kierrätys ja käsittely krstuvat timialalla. 2 Kiinteistöpalvelualalle tyypillisten laajjen tehtäväkknaisuuksien vuksi työnantajat dttavat työntekijöiltä laajaa alan yleisnäkemystä. Tisaalta mnet alan työtehtävistä perustuvat entistä vaativampaan erityissaamiseen. Tämä edellyttää työntekijöiltä valmiutta man ammattitaidn jatkuvaan kehittämiseen ja halua uusien välineiden ja menetelmien kkeilemiseen ja hyödyntämiseen. Kiinteistöpalvelualalla arvstetaan työntekijöitä, jtka vat ma-alitteisia ja työhönsä situtuneita. Alan työtehtävät ja timintatavat edellyttävät, että työntekijät kykenevät itsenäiseen ngelmien ratkaisuun ja työskentelyyn, kantavat vastuun masta työstään ja saavat arviida kriittisesti man työnsä laatua. Heiltä vaaditaan myös vurvaikutus- ja asiakaspalvelutaitja sekä kykyä työskennellä vastuullisesti työyhteisön jäsenenä. Oleellinen sa alan ammattilaisen ammattitaita n kyky sveltaa tietja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kulutuskeskus Salpauksen strategiahjelman mukaisesti sen tehtävänä n vastata timialueellaan nurten ja aikuisten kuluttamisesta ja työelämän kehittämisestä. Tavitteena n tuttaa klusterituvalle ja kansainvälistyvälle työelämälle sen tarpeisiin vastaavaa ja kilpailukykynsä vaatimaa saamista. Kulutuskeskus Salpauksen strategiset painpisteet vusina vat työelämälähtöisyys, uuden teknlgian ja ssiaalisen median hyödyntäminen petuksen, hjauksen ja jhtamisen välineenä sekä kestävä kehitys. Kiinteistöpalvelualan saajien kuluttajana kulutuskeskus Salpauksen valitsemat strategiset painpisteet tukevat hyvin myös kiinteistöpalvelualan näkemystä alan tulevaisuuden saamistarpeista niin valtakunnallisesti kuin myös maakunnallisesti. Kulutuksen määrällisiä mitituksia hjaa maakunnallinen ennakintityö ja avin keskusteluyhteys kiinteistöpalvelualan yritysten ja Päijät-Hämeen kulutusknsernissa timivan rakennus- ja kiinteistöalan työelämäneuvttelukunnan kanssa. Kulutuksen laadullisten tavitteiden saavuttamiseksi kehitetään vetvimaisia työelämän ja maakunnan tarpeet huminttavia kulutus- ja työelämäpalveluja sekä varmistetaan timivat työelämä- ja kumppanuussuhteet. Avinten ja työelämälähtöisten ppi-

6 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint misympäristöjen ja sähköisiä timintaympäristöjä ja mnialaisuutta hyödyntävien yksilöllisten ppimisplkujen kehittäminen edistää myös mlemminpulisten kulutuksellisten tavitteiden saavuttamista. 1.2 Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn tavitteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn surittaneella n mnipulinen ammattitait jta hän kehittää jatkuvasti. Hän n lutettava, laatutietinen, ma-alitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän saa sveltaa ppimiaan taitja ja tietja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä sana suurempia tehtäväkknaisuuksia ja ttaa humin lähialjen ammattilaisten tehtävät massa työssään. Kiinteistöpalvelualan ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja hulellisesti ja taludellisesti. Hän saa suunnitella työnsä kiinteistöjen palveluspimusten ja palvelukuvausten avulla, saa tuttaa kiinteistöpalveluita svitulla laatutaslla sekä saa esitellä ja arviida maa työtään. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä kiinteistöpalvelualan yrityksissä, alan ammattilaisen n timittava erilaisissa vurvaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantja selkeästi ja luttamusta herättäen. 3 Kiinteistöpalvelualan perustutkinnn surittanut ttaa erityisen tarkkaan humin työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, kska timiala n työturvallisuudeltaan haastava. Alalla krstetaan turvallisia työtapja sekä ikeaa asennetta arvstavaa työturvallisuuskulttuuria. Ympäristötietisuus kiinteistöpalvelualalla edellyttää alan timijilta uusia tietja esimerkiksi jätehulln rganisinnista, eri aineiden kierrätyksestä ja kiinteistön käyttöön liittyvien ratkaisujen energiataludellisuudesta. Kiinteistöpalvelualalla timivat henkilöt saavat käyttää tiettekniikkaa. Lähitulevaisuudessa llaan tilanteessa, jssa kaikki alan työtehtävissä tarvittava tiet vi lla ja liikkua sapulten välillä sähköisenä. Tällaisen tiednsiirrn saaja n alalla etulyöntiasemassa, kska sähköinen tiednsiirt merkitsee npeutta ja tietjen tehkasta hyödyntämistä. Kansainvälistyminen ja mnikulttuurisuus asettavat alalla timijille lisäksi muita haasteita. Tärkeitä kansainvälistymiseen ja mnikulttuurisessa työyhteisössä timimiseen liittyviä taitja vat vieraiden kielten hallinta, erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden khtaaminen, palveluasenne ja erilaisiin lihin mukautuminen. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnssa piskelija erikistuu kiinteistönhitajaksi tai timitilahultajaksi. Hankittuaan työkkemusta hän vi surittaa ammattitutkinnn tai jatkaa pintjaan ammattikrkeakuluissa tai ylipistissa, khta 1.3.

7 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Kiinteistönhidn kulutushjelman tai saamisalan surittanut kiinteistönhitaja tekee kiinteistöjen hitspimusten mukaisia kiinteistön hulttöitä sekä teknisten järjestelmien hittöitä. Hänellä n asiakaslähtöinen palvelusaaminen sekä laajaalainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Hän kykenee arviimaan vatk kiinteistön käyttölsuhteet hitspimusten mukaiset. Hän saa käyttää alan työvälineitä ja -kneita, ikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhitajan työssä käytettävät materiaalit khteen mukaan. Kiinteistönhitajalla vi lla erityissaamista muun muassa ilmanvaihtkneiden hullsta, kiinteistön timintakunnn arviinnista, kiinteistöautmaatin käyttämisestä, rakennustekniset krjaustöistä, ulkalueiden hidsta, LV-järjestelmien hullsta, nuhuksesta ja ilmanvaihtjärjestelmien puhdistuksesta. Timintaympäristönä vat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen timintaympäristöön antavat tiljen käyttäjät, jtka vat usein läsnä työn aikana. Kiinteistönhitaja timii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tulksellisesti. Hän tekee palvelutehtäviä laadukkaasti ja lisää siten malla timinnallaan kiinteistöpalvelualan arvstusta. 4 Timitilapalvelujen kulutushjelman tai saamisalan surittanut timitilahultaja tekee kiinteistöjen palveluspimusten mukaisia ylläpit- ja perussiivustöitä. Hänellä n asiakaslähtöinen palvelusaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Hän kykenee arviimaan vatk kiinteistön käyttölsuhteet palveluspimusten mukaiset. Hän saa käyttää alan työvälineitä ja -kneita, ikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät aineet lian, pintamateriaalin ja asiakaskhteen mukaan. Timitilahultajalla vi lla erityissaamista muun muassa rakennusaikaisesta puhtaanapidsta, timistpalveluista, ksteiden tiljen puhtaanapidsta, tellisuuslaitsten puhtaanapidsta, liikennevälineiden puhtaanapidsta sekä kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapidsta. Timintaympäristönä vat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen timintaympäristöön antavat tiljen käyttäjät, jtka vat usein läsnä työn aikana. Timitilahultaja timii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tulksellisesti. Hän tekee palvelutehtäviä laadukkaasti ja lisää siten malla timinnallaan kiinteistöpalvelualan arvstusta. Lisäksi ammatillisessa peruskulutuksessa tulee tukea piskelijiden kehitystä hyviksi ja tasapainisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa piskelijille jatkpintjen, harrastusten sekä persnallisuuden mnipulisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietja ja taitja sekä tukea elinikäistä ppimista (L630/98 5 ). Kulutuskeskus Salpauksessa n valtakunnallisesti vetvimainen kiinteistöpalvelualan kuluttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Kulutuskeskus Salpauksessa kulute-

8 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint taan päijäthämäläisen ja kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin kiinteistöpalvelualalle timitilahultajia ja kiinteistönhitajia, jtka vat hyviä, tasapainisia ja kansainvälisiä palvelusaajia. Heillä n ammattialan edellyttämiä mnialaisia tietja ja taitja, sekä valmiuksia maksua uusia tietja ja taitja työelämässä elinikäisen ppimisen hengessä muun muassa uutta teknlgiaa hyödyntäen. 1.3 Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn mudstuminen 5 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, 120 OV AMMATILLSESSA PERUSKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOSSA 4. Ammatilliset tutkinnn sat, 90 v 4. Ammatilliset tutkinnn sat Tutkinnn siin sisältyy työssäppimista 24 v, yrittäjyyttä vähintään 5 v ja pinnäytetyötä vähintään 2 v. 4.1 Kaikille pakllinen tutkinnn sa 4.1 Kaikille pakllinen tutkinnn sa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 10 v Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen 4.2 Timitilapalvelujen kulutushjelma tai saamisala, timitilahultaja Kiinteistön yleishit ja valvnta, 20 v LVI-järjestelmien hit, 20 v 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (valittava yhteensä 40 v) IV-kneiden hult, 10 v Kiinteistön timintakunnn arviinti, 10 v Rakennusaikainen puhtaanapit, 10 v Timistpalvelut, 10 v Kiinteistöautmaatin käyttäminen, 10 v Rakennustekniset krjaustyöt, 10 v Asuinkiinteistöjen puhtaanapit, 10 v Ulkalueiden hit, 10 v Kneiden käsittely, 10 v Ksteiden tiljen puhtaanapit, 10 v Tellisuuslaitsten puhtaanapit, 10 v LV-järjestelmien hult, 10 v Nuhus, 10 v Liikennevälineiden puhtaanapit, 10 v Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit, 10 v Ilmanvaihtjärjestelmien puhdistus, 10 v Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta Tutkinnn sa ammattitutkinnsta Tutkinnn sa erikisammattitutkinnsta Paikallisesti tarjttavat kiinteistöpalvelujen tutkinnn sat 4.2 Timitilapalvelujen kulutushjelma tai saamisala, timitilahultaja Kiinteistön yleishit ja valvnta LVI-järjestelmien hit 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (valittava yhteensä 4 saa) IV-kneiden hult Kiinteistön timintakunnn arviinti Rakennusaikainen puhtaanapit Timistpalvelut Kiinteistöautmaatin käyttäminen Rakennustekniset krjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapit Ulkalueiden hit Kneiden käsittely Ksteiden tiljen puhtaanapit Tellisuuslaitsten puhtaanapit LV-järjestelmien hult Nuhus Liikennevälineiden puhtaanapit Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit Ilmanvaihtjärjestelmien puhdistus Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta Tutkinnn sa ammattitutkinnsta Tutkinnn sa erikisammattitutkinnsta

9 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 4.5 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa, 0-10 v Yrittäjyys, 10 v Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 2 v Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat, 0-10 v Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 0-10 v Luki-pinnt, 0-10 v Ammatillista saamista yksilöllisesti syventäv ät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat) Yritystiminta Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkinnt ja erikisammattitutkinnt) Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa. 4.6 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat) Yritystiminta Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkinnt ja erikisammattitutkinnt) 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULU- TUKSESSA (20 OV) 5.1 Paklliset tutkinnn sat Äidinkieli Tinen ktimainen kieli, rutsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiet Liikunta Terveystiet Taide ja kulttuuri 5.2 Pakllisten pintjen valinnaiset lisäsat Paklliset (16 v) 4 v 1 v 2 v 3 v 2 v 1 v 1 v 1 v 1 v Valinnaiset (4 v) 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 0 4 v 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA (10 OV) Tutkinnn siin sisältyy pint-hjausta vähintään 1,5 v. Ammatillisen perustutkinnn mudstumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnt mudstuvat ammatillisista tutkinnn sista, jtka vivat lla pakllisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskulutuksena suritettaviin tutkintihin sisältyy pakllisia ja valinnaisia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteiset pinnt) sekä vapaasti valittavia tutkinnn sia. Lisäksi tutkintn tulee vida yksilöllisesti

10 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint sisällyttää enemmän tutkinnn sia, jtka laajentavat suritettua tutkinta, sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintkhtaiset valinnaisuussäännöt n esitetty edellä kiinteistöpalvelujen perustutkinnn mudstuminen -taulukssa. 7 Opiskelija tai tutkinnn surittaja vi valita ammatilliseen perustutkintn tutkinnn sia myös muista ammatillisista tutkinnista. Opiskelija vi valita jatk-pintkelpisuuden vahvistamiseksi luki-pintja ja surittaa ylippilastutkinnn. Nämä pinnt vivat krvata ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteisiä pintja), muita valinnaisia tutkinnn sia ja vapaasti valittavia tutkinnn sia. Valintjen tekemisen ja saamisen tunnustamisen helpttamiseksi lukissa suritettujen tai suritettavien pintjen krvaavuudet n määritelty luvussa 5 Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat (yhteiset pinnt). Krvaavuuksien määrittely edistää myös kulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen petustarjnnan hyödyntämistä. Kk tutkinnn surittaminen n ammatillisesta kulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintn jhtavassa kulutuksessa ensisijainen tavite. Lisäksi piskelija vi surittaa perustutkinnn myös suunnatumman ammattipätevyyden tuttava tutkinnn sa tai sia kerrallaan, sillin kun se n yksilön piskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkituksenmukaista. Opiskelijilla tulee tällöin lla justavia mahdllisuuksia surittaa kk tutkint myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa kulutuksen järjestäjät laativat piskelijalle tai tutkinnn surittajalle, mahdllisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman kk tutkinnn surittamisesta. Kulutuskeskus Salpauksessa annetaan kiinteistöpalvelujen perustutkintn tähtäävää kulutusta timitilahultajan ja kiinteistönhitajan kulutushjelmissa Lahdessa. Timitilahultajia kulutetaan Sammnkadulla ja kiinteistönhitajia Vipusenkadun timipisteessä. Kiinteistöpalvelun perustutkinnn piskelu timitilahultajan kulutushjelmassa kestää 3 vutta. Opiskelijat piskelevat 5-jaksjärjestelmässä ja pinnt n mdulitu liitteiden mukaisesti. Ammattialan työtehtäviä piskellaan työssäppimalla, jita n vä-

11 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint hintään 45 pintviikka kulutuksen aikana. Työssäppiminen tteutetaan alan yrityksissä tai ppilaitksen missa aitja työmaalja vastaavissa työpisteissä. Lisäksi piskelijalla n mahdllisuus surittaa työssä ppimalla myös vapaasti valittava tutkinnn sa, jnka laajuus n 10 pintviikka. Ammattisaamisen näyttöjä vidaan tarvittaessa yhdistää eri tutkinnn sien kesken. Eri tutkinnn sien ammattisaamisen näyttöjä vidaan tarvittaessa tteuttaa yhdessä. 8 Opiskelijat vivat halutessaan mnipulistaa, laajentaa tai syventää pintjaan sisällyttämällä valinnaisiin pintihin esimerkiksi tisen kulutusalanpintja, lukipintja tai väyläpintja (Lahden ammattikrkeakulun petussuunnitelman mukaisia pintja, jita tarjtaan Salpauksen piskelijille) ja surittaa ne henkilökhtaisen piskelusuunnitelman mukaisesti (HOPS). Valmistumisaika lyhenee piskelijalla, jlla n aikaisempi ammatillinen perustutkint tai ylippilastutkint tai muuta saamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla tdettua pintihin hyväksiluettavaa saamista (esimerkiksi työkkemusta). Sillin piskelija etenee pinnissaan myös HOPSin mukaisesti. 1.4 Elinikäisen ppimisen avaintaidt Kulutuskeskus Salpauksessa elinikäisen ppimisen edistäminen kuuluu kk ppilaitksen perustehtäviin, ja se n sa ppilaitksen tteuttamaa yhteiskunnallista palvelutehtävää. Elinikäisen ppimisen avaintaidilla tarkitetaan valmiuksia, jita tarvitaan jatkuvassa ppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuuntssa sekä työelämän muuttuvissa lsuhteissa. Ne vat tärkeä sa ammattitaita ja kuvastavat yksilön älyllistä ntkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla alilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla piskelijat tai tutkinnn surittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutksia ja timimaan muuttuvissa lissa. Niillä n myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persnallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen ppimisen avaintaidt sisältävät edellisen petussuunnitelman ja näyttötutkinnn perusteiden yhteisten paintusten ja kaikille alille yhteisen ydinsaamisen lisäksi peruspetuksen ja lukin aihekknaisuuksia sekä Eurpan parlamentin ja neuvstn susituksia 2005/0221(COD).

12 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Elinikäisen ppimisen avaintaitja vat seuraavat: 9 a) Seuraavat elinikäisen ppimisen avaintaidt (1-4) n yksi arviinnin khde, jka sisältää seuraavat elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1 Oppiminen ja ngelmanratkaisu 2 Vurvaikutus ja yhteistyö 3 Ammattietiikka 4 Terveys, turvallisuus sekä timintakyky b) Muut elinikäisen ppimisen avaintaidt, Alitekyky ja yrittäjyys 6 Kestävä kehitys 7 Estetiikka 8 Viestintä- ja mediasaaminen 9 Matematiikka ja lunnntieteet 10 Teknlgia ja tiettekniikka 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Elinikäisen ppimisen avaintaidt sisältyvät ammattitaita täydentävien tutkinnn sien tavitteisiin ja ammatillisten tutkinnn sien ammattitaitvaatimuksiin ja niiden arviintikriteereihin. Kulutuskeskus Salpauksen tutkintkhtaisissa petussuunnitelmissa jkaisessa tutkinnssa ja tutkinnn sassa arviidaan seuraavat elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu, vurvaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus sekä timintakyky. Alitekykyä ja yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, estetiikkaa, viestintä- ja mediasaamista, matematiikkaa ja lunnntieteitä, teknlgiaa ja tiettekniikkaa sekä aktiivisen kansalaisuuden ja eri kulttuurien tuntemusta arviidaan eri tutkinnn sissa luntevasti; siis avataan kunkin avaintaidn sisältö, mitä se juuri tässä verhilu- ja sisustusalan tutkinnssa/ tutkinnn sassa merkitsee. (Liite; Elinikäisen ppimisen avaintaidt verhilu- ja sisustusalan perustutkinnn tutkinnn sissa 2009)

13 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Erikseen arviitavat avaintaidt Hlln (2009) mukaan (1 4) Oppiminen ja ngelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnn surittaja suunnittelee timintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvii maa saamistaan. Hän ratkaisee työssään ngelmia sekä tekee valintja ja päätöksiä. Hän timii työssään justavasti, innvatiivisesti ja uutta luvasti. Hän hankkii tieta, jäsentää, arvii ja sveltaa sitä. Arviidaan ppimishalukkuutta, itsensä ja työnsä kehittämistä, ngelmien ratkaisemista sekä valintjen ja päätösten tekemistä. 2. Vurvaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vurvaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantja selkeästi, rakentavasti ja luttamusta herättäen. Hän timii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä khtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän nudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja timintatapja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta timinnassaan. Arviidaan timintaa vurvaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. 3. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii työssään ammatin arvperustan mukaisesti. Hän situtuu työhönsä ja timii vastuullisesti nudattaen tehtyjä spimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Arviidaan timintaa ammatti-etiikan, ammatin arvperustan ja tehtyjen spimusten mukaisesti. 4. Terveys, turvallisuus sekä timintakyky Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaaaikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapja sekä timinta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergnmisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaarja ja terveyshaittja. Arviidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista timintaa sekä timintakyvyn ylläpita. Muut elinikäisen ppimisen avaintaidt: Alitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnn surittaja edistää timinnallaan tavitteiden saavuttamista. Hän timii alitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suun-

14 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint nittelee timintaansa ja työskentelee tavitteiden saavuttamiseksi. Hän timii taludellisesti ja tulksellisesti ja jhtaa itseään. Hän mitittaa man työnsä tavitteiden mukaan. Arviidaan tavitteellista, taludellista ja tulksellista timintaa ja itsensä jhtamista Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii ammattinsa kestävän kehityksen eklgisten, taludellisten, ssiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän nudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja spimuksia. Arviidaan teknlgisten, taludellisten, ssiaalisten ja kulttuuristen periaatteiden nudattamista. 7. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnn surittaja ttaa timinnassaan humin man alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Arviidaan estetiikan humin ttamista työssä ja jkapäiväisessä elämässä. 8. Viestintä- ja mediasaaminen Opiskelija tai tutkinnn surittaja viestii mnimutisesti ja vurvaikutteisesti tilanteeseen spivalla tavalla hyödyntäen kielitaitaan. Opiskelija tai tutkinnn surittaja havainni, tulkitsee sekä arvii kriittisesti erilaisia mediatutteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknlgiaa sekä tuttaa media-aineistja. Arviidaan kriittisyyttä mediatutteiden tunnistamisessa, havainninnissa ja tulkinnassa sekä media- ja viestintäteknlgian käyttämistä. 9. Matematiikka ja lunnntieteet Opiskelija tai tutkinnn surittaja käyttää peruslaskutimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavja, kuvaajia, kuviita ja tilastja ammattitehtävien ja -ngelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkinnn surittaja sveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja timintatapja työssään. Arviidaan työn edellyttämää laskutaita sekä työssä tarvittavaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksien hallintaa. 10. Teknlgia ja tiettekniikka Opiskelija tai tutkinnn surittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknlgiita mnipulisesti. Hän ttaa työssään humin tekniikan hyödyt, rajitukset ja riskit. Hän

15 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint käyttää tiettekniikkaa mnipulisesti ammatissaan ja kansalaisena. Arviidaan teknlgian ja tiettekniikan hyödyntämistä ammattialalla sekä tekniikan hyötyjen, rajitusten ja riskien huminttamista Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnn surittaja sallistuu rakentavalla tavalla yhteisön timintaan ja päätöksentekn. Hän timii ikeuksiensa ja velvllisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän nudattaa tasa-arv- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän timii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan maavien ihmisten kanssa ktimaassa ja kansainvälisissä timinnissa. Arviidaan sallistumista yhteisön timintaan ja päätöksentekn eri taustan maavien ihmisten kanssa sekä työntekijää ja kansalaista kskevien ikeuksien ja velvllisuuksien sekä tasaarv- ja yhdenvertaisuuslakien mukaista timintaa. 1.5 Jatk-pintkelpisuus Ammatillisesta kulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnt antavat jatk-pintkelpisuuden ylipistihin ja ammattikrkeakuluihin siten kuin asetuksella säädetään ja ylipist tai ammattikrkeakulu piskelijan pint-hjelman perusteella päättää. 2 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen sa Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisessä sassa määritellään kaikille perustutkinnille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kulutuksen järjestäjän keskeiset arvt Opetussuunnitelman tutkintkhtainen sa Opetussuunnitelman tutkintkhtaisessa sassa määrätään ammatillisten tutkinnn sien ja ammattitaita täydentävien tutkinnn sien järjestäminen yhteistyössä muiden kulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään petuksen ajitus, ppimisympäristöt ja petusmenetelmät, jiden avulla piskelija vi saavuttaa tutkinnn ammattitaitvaatimukset ja tavitteet. Tutkintkhtaisessa sassa määrätään myös kulutuksen järjestäjän tarjamat pinnt muista tutkinnista sekä piskelijan mahdllisuudet surittaa useampia kuin yksi tutkint.

16 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Opetussuunnitelman tutkintkhtainen sa sisältää: tutkinnn mudstumisen pakllisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnn sista ja ammattitaita täydentävistä tutkinnn sista pintjen etenemisen, ajituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnn sien tarjnnan suunnitelman ammattisaamista syventävien tutkinnn sien (tutkinta yksilöllisesti laajentavien tutkinnn sien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnn sien arviinnista ja saamisen arviintimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnn sien arviinnista siten, että se sisältää ammattisaamisen timikunnan hyväksymän suunnitelman ammattisaamisen näyttöjen tteuttamisesta ja arviinnista tutkinnn sat, niiden ammattitaitvaatimukset, arviinnin khteet ja arviintikriteerit siltä sin kuin niitä ei le tutkinnn perusteissa määritelty Henkilökhtainen piskelusuunnitelma Henkilökhtainen piskelusuunnitelma tukee piskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearviinnissa. Se perustuu piskelijan man piskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintihin, pinnissa etenemiseen ja ppimisen arviintiin. Opiskelijaa hjataan henkilökhtaisen piskelusuunnitelman laadinnassa ja sen tteutumisen seurannassa. Se n suunnitelma, jnka tteuttamiseen piskelija situtuu ja mtivituu kk kulutuksen ajaksi. Suunnitelmassa määritellään ppimisen tavitteet, pintjen surittaminen, suritustavat ja ajitus sekä pintjen arviinti. Mahdlliset ppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja piskelijan itsehjautuvuutta ja ammatillista kasvua hjataan ja tuetaan. Henkilökhtaisen piskelusuunnitelman tteutumista ja pintjen edistymistä seurataan, ja tarvittaessa piskelijalle annetaan tukea ja lisähjausta. Opiskelija ja pettajat arviivat henkilökhtaisen piskelusuunnitelman tteuttamisen mahdlliset esteet. Opiskelijaa hjataan tekemään maa ppimistaan kskevia päätöksiä sekä tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa pintjen edetessä. Henkilökhtainen piskelusuunnitelma sisältää mm. piskelijan yksilölliset valinnat laajentaa, mnipulistaa ja syventää pintjaan sekä pinnissa etenemisen, ppimisen arviinnin, piskelijan saamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäppimisen paikat ja ajat ja ammattisaamisen näytöt. 13

17 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 3 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TOIMITILAHUOLTAJAN KOULUTUSOH- JELMAN SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSES- SA Aikuiskulutus ja työelämäpalvelut timialalla n laadittu näyttötutkintprsessin kuvaus, jssa määritetään Kulutuskeskus Salpauksen prsessin käytännöt. Näyttötutkinnn vi surittaa riippumatta siitä, miten tutkinnn edellyttämä saaminen n hankittu. Pääsääntöisesti tutkinnnsurittaja sallistuu kuitenkin valmistavaan kulutukseen. 14 Kulutuskeskus Salpaus, Aikuiskulutus ja työelämäpalvelut n tehnyt Opetushallituksen asettaman, valtakunnallisen kiinteistöpalvelualan tutkinttimikunnan kanssa näyttötutkinnn järjestämisspimuksen. Järjestämissuunnitelmassa n esitetty kiinteistöpalvelujen tutkinnn surittamisen prsessi yksityiskhtaisesti. Kiinteistöpalvelujen perustutkint suritetaan sittamalla tutkinnn perusteissa vaadittu saaminen hyväksytysti tutkinttilaisuuksissa käytännön työssä ja timinnassa. Tutkinnn surittaminen arviidaan asteiklla 1-3. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn mudstuminen näyttötutkintna n esitetty seuraavassa taulukssa. Aikuisten näyttötutkintihin valmistavaa kulutusta ei pääsääntöisesti mititeta pintviikkina lakisääteisiä alja lukuun ttamatta. Opintjen laajuus n jkaisen tutkinnn surittajan khdalla yksilöllinen (henkilökhtaistettu), jten pintviikkmäärää ei vi taulukkn merkitä. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnn mudstuminen Ammatilliset tutkinnn sat 4.1 Kaikille pakllinen tutkinnn sa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen 4.2 Timitilapalvelujen kulutushjelma tai saamisala, timitilahultaja Ylläpitsiivus Perussiivus 4.3 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (valittava yhteensä 4 saa) Rakennusaikainen puhtaanapit Timistpalvelut Asuinkiinteistöjen puhtaanapit Kneiden käsittely Ksteiden tiljen puhtaanapit Tellisuuslaitsten puhtaanapit Liikennevälineiden puhtaanapit

18 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta Tutkinnn sa ammattitutkinnsta Tutkinnn sa erikisammattitutkinnsta 4.5 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat) Yritystiminta 15 4 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TOIMITILAHUOLTAJAN KOULUTUSOH- JELMAN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVI- OINTI 4.1 Kaikille paklliset tutkinnn sat Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintnsa 10 pintviikka vapaasti valittavia tutkinnn sia, jiden tavitteet ja arviinti tulee myös sisällyttää piskelijan henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnn sat vivat lla man kulutusalan tai muiden aljen ammatillisia tai ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteisiä pintja), lukipintja tai ylippilastutkinnn surittamiseen tai jatk-pintihin valmentavia pintja, työkkemusta tai hjattuja harrastuksia, jtka tukevat kulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavitteita sekä piskelijan persnallisuuden kasvua Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (10 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa selvittää asiakaskhteen palveluspimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt suunnitella työssään khtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet khdata kiinteistöpalvelujen tuttajan erilaisia asiakkaita ja sidsryhmiä työssään käyttää eri viestintämenetelmiä ulkisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjta hänelle palveluspimuksiin liittyviä ratkaisuja havainnida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kunta, timivuutta ja turvallisuutta käynnistää tarvittavia timenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuttajalla ja tarvittaessa hankkia ulkpulista apua asiakkaalle tunnistaa ja käynnistää tarvittavat timenpiteet mahdllisten vaara- ja pikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi

19 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint humiida man turvallisuutensa kannalta leelliset asiat pastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden salta raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 16 Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteeseen valmistautuminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja suunnittelee hjattuna asiakastilanteen etenemisen vaiheittain tunnistaa tilanteeseen mahdllisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin suunnittelee asiakastilanteen vaiheet saamansa tiedn perusteella tunnistaa tilanteeseen mahdllisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin suunnittelee asiakastilanteen vaiheet ja asettaa kullekin vaiheelle tavitteen tunnistaa tilanteeseen mahdllisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin Työn kknaisuuden hallinta timii palvelutilanteessa palveluspimusten ja laatukuvausten mukaisesti timii palvelutilanteessa palveluspimusten ja laatukuvausten mukaisesti timii palvelutilanteessa palveluspimusten ja laatukuvausten mukaisesti Taludellinen ja laadukas timinta havainni kiinteistön timintakunta havainni kiinteistön timintakunta ja raprti havaitsemistansa puutteista havainni kiinteistön timintakunta ja pyrkii pistamaan havaitsemansa puutteet Arviinnin khde Arviintikriteerit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Sähköisten järjestelmien käyttäminen Arviinnin khde Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja käyttää sähköisiä järjestelmiä tiednhaussa ja yhteydenpidssa tehtävänsä edellyttämiin sidsryhmiin Arviintikriteerit hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tieta asiakaskhteesta ja pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidsryhmiin hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tieta asiakaskhteesta ja raprtidessaan sekä pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidsryhmiin 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Spimusten ja yleisten laatuvaatimusten nudattaminen Kiinteistöpalvelualan tehtävien Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii hjeistettuna asiakaskhdetta kskevien kiinteistönhitja palveluspimuksien mukaisesti timii kiinteistön vastuunjaktaulukn mukaista jaka nudattaen käyttää alan käsitteitä tuntee kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä timii asiakaskhdetta kskevien kiinteistönhit- ja palveluspimuksien mukaisesti timii asiakaskhdetta kskevien kiinteistönhit- ja palveluspimuk sien mukaisesti timii kiinteistön vastuunjaktaulukn mukaista jaka nudattaen kn mukaista jaka timii kiinteistön vastuunjaktaulu- nudattaen timii yleisten kiinteistön puhtaanapita ja kiinteistönhita kskevien laatuvaatimusten mukaisesti käyttää kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä timii yleisten kiinteistön puhtaanapita ja kiinteistönhita ks kevien laatuvaatimusten mukaises ti ja hyödyntää työssään asiakaskhteelle laadittua hultkirjaa käyttää kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä sekä saa selittää

20 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 17 Arviinnin khde Arviintikriteerit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta tunteminen Sidsryhmien tunteminen Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tietää kiinteistön teknisten järjestelmien timintaperiaatteita tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapittöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön ylläpitn ja käyttämiseen liittyvät sidsryhmät sekä niiden pääasialliset timenkuvat tietää kiinteistön teknisten järjestelmien timintaperiaatteita ja tuntee niissä käytettyjä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapittöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön ylläpitn ja käyttämiseen liittyvät sidsryhmät sekä niiden timivallan Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen timintaan sekä välttää riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan vastaa timintansa turvallisuudesta hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti niiden merkityksen asiakkaalle tietää kiinteistön teknisten järjestelmien timintaperiaatteita ja tuntee niissä käytettyjä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapittöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja pystyy arviimaan, nk tutettujen kiinteistöpalvelujen lpputuls spimusten mukainen tietää kiinteistön ylläpitn ja käyttämiseen liittyvät sidsryhmät ja niiden timivallan sekä tietää, miten ja missä yhteyksissä sidsryhmiin tetaan yhteyttä kehittää timintaansa turvallisemmaksi. hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella

21 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Tteutustapa Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät. Ryhmäytyminen ja ryhmässä timiminen Kkemuksellinen ppiminen. Oman saamisen tunnistaminen, ppimaan ppiminen ja piskelutekniikat. Verkk-ppiminen (tietkneavusteinen ppiminen). Tiednhaun eri lähteet Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä 18 Asiakaslähtöinen kiinteistöpalvelujen tuttaminen (10 v) tutkinnn sasa jakautuu seuraaviin pintjaksihin: Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen perusteet (2 v) Sisältö: Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Minä asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttajana Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta Asiakkaat ja sidsryhmät Palveluviestintä (puhelin, sähköpsti, alan sähköiset järjestelmät, kiinteistöhultkirja, ssiaalinen media) Kiinteistöpalvelualan sidsryhmät (sisäiset ja ulkiset asiakkaat) Asiakaspalvelukhteet (asunnt, liiketilat, timistt jne) Vurvaikutustaitjen perusteet Minä työyhteisön jäsenenä Vastuullisuus ja vaitil Itsearviinti Asiakaslähtöinen kiinteistöpalvelujen tuttaminen (8 v) Sisältö: Kiinteistöpalvelujen tekeminen turvallisesti ja taludellisesti Tiljen viihtyvyys Kiinteistöpalvelualan käsitteet ja termistö Kiinteistönhidn vastuualueet Kiinteistöhulttehtävät Tekniset järjestelmät Kiinteistön puhtaanapit ja siinä käytettävät laitteet ja kneet Työ- ja asiakasturvallisuus

22 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Hätä- ja palturvallisuus Oman työn suunnittelu ja laatu Palvelukuvaukset ja työhjeet Työn laatu ja arviinti Työn suunnittelun perusteet Työn tavite ja työtehtävät Puhtaustast Taludellinen työskentely Tilaukset Itsearviinti 19 Kestävä kehitys (taludellisuus) Työnhaku Työelämän muutkset Työnhakukanavat Työnhakuasiakirjat Työpaikkahaastattelu Alan työehtspimukset Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla asiakaspalvelutilanteeseen aidssa kiinteistöpalvelualan työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinta kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt kknaan Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja.

23 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattisaamisen näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnn surittaja tekee ylläpitsiivusta tai perussiivusta asiakaspalvelutilanteissa aidssa kiinteistöpalvelualan khteissa työssäppimisjakslla ja sen ajallinen kest n 2-3 päivää. 20 Oppimisen arviinti: Oppimisen arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itseja ryhmäarviintia. Ajitus Ensimmäisen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisestettä. 4.2 Timitilapalvelujen kulutushjelma Ylläpitsiivus (20 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä khteen timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa suunnitella maa työaikatauluansa timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa tteuttaa palvelua man palvelurganisaatin näkökulmasta viranmaismääräysten ja hjeiden mukaisesti valita ja käyttää asiakaskhteen likatyypeille ja pintamateriaaleille tarkituksenmukaiset ja ympäristölähtöiset puhdistusmenetelmät, -kneet, -välineet ja -aineet puhdistaa ja hitaa asiakaskhteen pintamateriaaleja hjeiden mukaisesti timia taludellisesti, turvallisesti ja ympäristöä humiiden raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla arviida maa työsuritustaan ja hyödyntää saamaansa palautetta. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö.

24 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 21 Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Ylläpitsiivustyön tteuttaminen Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen työhjeiden tteuttaminen Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Ylläpitsiivusmenetelmien hallinta Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen tuttaa puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään ja arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa valitsee tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet, käyttää niitä ergnmisesti ja tehkkaasti sekä hultaa käyttämänsä välineet Ylläpitsiivustyöhön liittyvien työvälineiden hallinta ja hult Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteekhteen humii työhjeet ja asiakas- timinnan sekä tteuttaa työnsä timinnan sekä tteuttaa työn- niiden mukaisesti mutta sä niiden mukaisesti tarvitsee työskentelylsuhteiden muuttuessa hjausta pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita valitsee hjeiden mukaisesti spivat työmenetelmät ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi selviytyy työtehtävistään mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaan timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjatusti asiakaskhteen työhjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja valitsee tarkituksenmukaiset työmenetelmät ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa asiakaskhteen työhjeita Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti puhtauspalvelua humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa eri pintamateriaaleja hjeiden mukaan sekä hitaa eri pintamateriaaleja yhdessä työparin kanssa käyttää ja hultaa työvälineitä hjeiden mukaisesti tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta tuttaa puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja käyttää ja hultaa työvälineitä tilanteeseen spivalla tavalla humii työhjeet ja asiakaskhteen timinnan sekä tteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehkkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla valitsee parhaiten sveltuvat työmenetelmät ja välineet ja työjärjestyksen taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen työhjeita tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta

25 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 22 Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti tietää asiakaskhteen yleisimmät likatyypit ja niiden pistamiseen tarvittavat puhdistusmenetelmät, -välineet ja aineet pistaa lian hjeiden mukaisesti tietää khteen yleisimpien pintamateriaalien hit- ja puhdistushjeet sekä timii hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa pikkeustilanteeseen annettuja hjeita. Käynnistää hjeiden mukaisesti tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja lisää malla käytöksellään alan arvstusta tuntee asiakaskhteen yleisimmät likatyypit ja niiden pistamiseen tarvittavat puhdistusmenetelmät, -välineet ja aineet pistaa lian tarkituksenmukaisin menetelmin selvittää pintamateriaalit sekä puhdistaa ja hitaa pinnan hjeiden mukaisesti timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden timii ympäristölähtöisesti timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa ja alan arvstusta tuntee asiakaskhteen yleisimmät likatyypit ja niiden pistamiseen tarvittavat puhdistusmenetelmät, -välineet ja aineet pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä ja ainetta käyttäen ja perustelee valintansa selvittää pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen sekä puhdistaa ja hitaa khteen pintamateriaalit timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti humiiden asiakaskhteen timinnan sekä käynnistää tarvittavat timenpiteet ja tiedttamisen svitulla tavalla kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla humii hjeet määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- timintaan sekä desta välttää riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään kehittää timintaansa turvallisemmaksi. hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä

26 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 23 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Ylläpitsiivus (20 v) tutkinnn san jakautuu seuraaviin pintjaksihin: Ylläpitsiivuksen perusteet (6 v) Sisältö: Tiettekniikan perusteet Wrd Tiedn etsintä (internet) Oman ppimismateriaalin tuttaminen Lähdemerkinnät Sähköpsti Oppimistehtävät verkssa (Mdle) Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Siivustyön perusteet ylläpitsiivuksessa (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen

27 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Yleisimmät pintamateriaalit Siivuskneet ylläpitsiivuksessa Ylläpitsiivuksen tekeminen työturvallisesti ja ergnmisesti Ergnmian perusteet Hätäensiapu Palturvallisuus Työ- ja sähköturvallisuus Sujautuminen Pikkeustilanteet, Oppilaitksen pelastussuunnitelma ja kriisitimintamalli Työsujelumääräykset Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset 24 Asiakaslähtöinen ylläpitsiivus (7 v) Sisältö: Minä asiakaslähtöisenä puhdistuspalvelujen tuttajana Asiakaspalvelun perusteet Khteen timinta ja asiakkaat Palveluviestintä Minä työyhteisön jäsenenä Vastuullisuus ja vaitil Kehittäminen Ylläpitsiivus (7 v) Sisältö: Oman työn suunnittelu ja ylläpitsiivuksen tteuttaminen Työn suunnittelun perusteet Erilaisten tiljen ylläpitsiivus Ylläpitsiivuksen tekeminen ympäristölähtöisesti ja taludellisesti Työn tavite ja työtehtävät Työhjeet Laatu Kustannustietisuus Mitituksen perusteet Työnhaku ja markkininti

28 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla ylläpitsiivukseen aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. 25 Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinta kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt kknaan Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. Ammattisaamisen näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnn surittaja tekee ylläpitsiivusta asiakaskhteessa työssäppimisjaksn aikana käyttäen mnipulisesti erilaisia työmenetelmiä ja -välineitä. Ammattisaamisen näytön kest n 2-3 päivää. Ajitus Oppimisen arviinti: Oppimisen käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Ensimmäisen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Perussiivus (20 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä khteen timinnan ja tilanteiden mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa tteuttaa palvelua man palvelurganisaatin timintatavan mukaan valmistautua työtehtäviinsä, suunnitella maa työaikataulunsa ja humii työturvallisuusmääräykset

29 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint valita ja käyttää asiakaskhteen likatyypeille ja pintamateriaaleille tarkituksenmukaiset ja ympäristölähtöiset siivusmenetelmät, -kneet, -välineet ja -aineet puhdistaa lattia-, tas-, ksketus-, pysty- ja kattpinnat sekä sisusteet, jtta puhtaustas saadaan nstetuksi svitulle taslle kiinteistön arvn säilyttämiseksi puhdistaa, hitaa ja sujaa asiakaskhteen eri pintjen materiaaleja timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja hulehtia asiakasturvallisuudesta raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla ja tehdä svitut lpputyöt arviida maa työsuritustaan ja hyödyntää saamaansa palautetta. 26 Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Perussiivustöiden suunnittelu Perussiivuksen turvallinen ja kustannustehkas tteuttaminen Palvelurganisaatin ja asiakaskhteen laadun tteuttaminen Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteeteekaskhteen humii työhjeet ja asiakaskh- humii työhjeet ja asia- timinnan mutta tarvitsee hjausta timinnan sekä tteuttaa työnsä timinnan sekä tteuttaa uusissa tilanteissa. Tteut- niiden mukaisesti työnsä työhjeiden mukai- taa työnsä hjeiden mukaisesti sesti ja jaksttaa työnsä valitsee siivusaineet, -välineet ja kneet työtä varten mutta tarvitsee hjausta uusissa tilanteissa valitsee hjeiden mukaisesti spivan työmenetelmän ja työjärjestyksen pukeutuu työtehtävään spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia hjeiden mukaisesti tteuttaa työsuunnitelmaa mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta nudattaa annettuja khteen hjeita tiedttaa hjeiden mukaisesti muuttuvista tilanteista valitsee tarkituksenmukaiset siivusaineet, -välineet ja kneet työtä varten valitsee tarkituksenmukaisen työmenetelmän ja työjärjestyksen pukeutuu työtehtävään spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia tteuttaa työsuunnitelmaa, selviytyy työtehtävistä suunnitelmien mukaisesti ja ennaki tulevat työvaiheet ergnmisesti ja turvallisuuteen liittyvät asiat humiiden nudattaa asiakaslähtöisesti khteen hjeita ja timintatapja tiedttaa muuttuvista tilanteista Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta hjeiden mukaisesti tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta järkevällä tavalla valitsee sveltuvimmat siivusaineet, -välineet ja kneet työtä varten valitsee sveltuvan työmenetelmän ja työjärjestyksen taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi pukeutuu työtehtävään spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia tteuttaa työsuunnitelmaa, selviytyy työtehtävistä svitussa ajassa ja ennaki tulevat työvaiheet maalitteisesti. ergnmisesti ja turvallisuuteen liittyvät asiat humiiden nudattaa asiakaslähtöisesti khteen timintatapja humii asiakaskhteen timinnan massa työnsuunnittelussa laadukkaan palvelun tuttamiseksi tiedttaa sidsryhmiä muuttuvista tilanteista tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta

30 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 27 Siivusmenetelmien hallinta Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen ja sujaaminen Perussiivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult tuttaa puhtauspalvelua hjeiden mukaisilla siivusmenetelmillä humiiden lian ja pintamateriaalin mutta tarvitsee hjausta uusissa tilanteissa pistaa lian hjeiden mukaisesti puhdistaa eri pintamateriaaleja Hitaa ja sujaa pintamateriaaleja mutta tarvitsee hjausta uusissa tilanteissa käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita turvallisesti ja ergnmisesti mutta tarvitsee hjausta uusissa tilanteissa tuttaa puhtauspalvelua valitsemallaan siivusmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden pistaa lian tarkituksenmukaisin menetelmin puhdistaa, hitaa ja sujaa pintamateriaaleja käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita turvallisesti ja ergnmisesti tuttaa puhtauspalvelua valitsemallaan siivusmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä arvii menetelmän sveltuvuutta työn edetessä pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä ja -ainetta käyttäen ja perustelee valintansa puhdistaa, hitaa ja sujaa pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa valitsee tilanteeseen tehkkaimmat työvälineet ja kneet, käyttää ja hultaa niitä turvallisesti ja ergnmisesti Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti tietää asiakaskhteen yleisimmät likatyypit ja niiden pistamiseen tarvittavat puhdistusmenetelmät,-kneet, -välineet, ja - aineet tietää khteen yleisimpien pintamateriaalien hit-, sujausja puhdistushjeet sekä timii hjeiden mukaisesti. timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja lisää malla käytöksellään alan arvstusta tuntee asiakaskhteen yleisimmät likatyypit ja niiden pistamiseen tarvittavat puhdistusmenetelmät, -kneet, -välineet ja - aineet selvittää pintamateriaalit sekä puhdistaa hitaa ja sujaa pinnan hjeiden mukaisesti timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa ja alan arvstusta tuntee asiakaskhteen yleisimmät likatyypit ja niiden pistamiseen tarvittavat puhdistusmenetelmät, - kneet, -välineet ja aineet Selvittää pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen sekä puhdistaa, hitaa ja sujaa khteen pintamateriaalit Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden ja kneiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen mutta tarvitsee ajittain hjausta nudattaa pikkeustilanteeseen annettuja hjeita sekä käynnistää hjeiden mukaisesti tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden ja kneiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden timii ympäristölähtöisesti timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden ja kneiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden ja ergnmian humiiden timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti humiiden asiakaskhteen timinnan sekä käynnistää tarvittavat timenpiteet ja tiedttamisen svitulla tavalla kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii määräysten edellyttämällä tavalla humii määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla

31 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 28 Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- timintaan sekä välttää desta riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti kehittää timintaansa turvallisemmaksi. hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Perussiivus (20 v) tutkinnn san sisältö n seuraava:

32 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisältö: Perussiivuksen perusteet (8 v) Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Siivustyön perusteet perussiivuksessa Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen Yleisimmät pintamateriaalit Siivuskneet perussiivuksessa Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen Hätäensiapu ja palturvallisuus Hätä- ja kriisitilanteissa timiminen Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus 29 Asiakaslähtöinen perussiivus (4 v) Sisältö: Minä asiakaslähtöisenä perussiivuspalvelujen tuttajana Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat sidsryhmät Palveluviestintä Minä työyhteisön jäsenenä Vastuullisuus ja vaitil Perussiivus (8 v) Perussiivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti Perussiivuksen perusteet Perussiivus suunnittelu Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustast Kustannustietisuus

33 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Mitituksen perusteet ja erilaiset työhjeet man työn kehittäminen Työnhaku ja markkininti Työelämän muutkset Alan työehtspimukset 30 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla perussiivukseen aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. Ajitus Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta.

34 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 4.3 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (10 v) Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella työtään asiakaslähtöisesti timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa käyttää työssään tarvittavia henkilökhtaisia sujaimia ja nudattaa turvahjeita ja viranmaismääräyksiä eri rakennustyövaiheissa edistää khteen turvallisuutta havainniden ja tiedttaen mahdllisista vaaratilanteista ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa tunnistaa ja humiida eri rakennustyövaiheet ja puhtausvaatimukset ttaa humin työssään työmaan eri tutantprsessit timia yhteistyössä khteen muiden ammattiryhmien kanssa selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja siinä esiintyvät likatyypit käyttää eri rakennusvaiheissa tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita svitun puhtaustasn saavuttamiseksi tteuttaa jätehulta spimuksen mukaisesti rytmittää työnsä tutannn ja khteen erityispiirteiden mukaisesti arviida maa työsuritustaan raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työ- ja turvallisuushjeet humii työ- ja turvallisuushjeet humii työ- ja turvallisuush- sekä rakennustyömaan timinnan sekä rakennustyömaan jeet sekä rakennustyömaan sekä timii niiden mukaisestsä timinnan sekä tteuttaa työn- timinnan sekä tteuttaa työn- justavasti niiden mukaisessä niiden mukaisesti kustan- pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita tunnistaa eri rakennustyövaiheet, jatkuvan puhtaanapidn ti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja 31 nustehkkaasti ja turvallisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla tunnistaa ja humii työnsuunnittelussaan eri rakennustunnistaa ja humii matimisesti työnsuunnittelussaan eri

35 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 32 Rakennussiivuksen kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa merkityksen ja puhtausvaatimukset valitsee hjeiden mukaisesti spivat työmenetelmät ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi selviytyy työtehtävistään mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii pääsääntöisesti timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti työvaiheet, jatkuvan puhtaanapidn merkityksen ja puhtausvaatimukset valitsee tarkituksenmukaiset työmenetelmät ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti rakennustyövaiheet jatkuvan puhtaanapidn merkityksen ja puhtausvaatimukset valitsee parhaiten sveltuvat työmenetelmät ja välineet ja työjärjestyksen taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi Asiakaskhteen työhjeiden tteuttaminen tteuttaa hjatusti asiakaskhteen työhjeita tteuttaa asiakaskhteen työhjeita sveltaa asiakaskhteen työhjeita Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Siivusmenetelmien hallinta Pintamateriaalien puhdistaminen Siivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti rakennustyömaan edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti eri rakennusvaiheissa sisäilma- ja puhtauslukituksen mukaista puhtautta eri menetelmillä humiiden rakennusvaiheen liat, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään Puhdistaa pintamateriaaleja hjeiden mukaisesti sekä tteuttaa hjeistettuna käyttöönttpuhdistuksen valmistajan hjeiden mukaisesti käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeiden mukaisesti tteuttaa rakennustyömaan edellyttämää puhtautta tuttaa eri rakennusvaiheissa sisäilma- ja puhtauslukituksen mukaista puhtautta sveltuvilla menetelmillä humiiden rakennusvaiheen liat, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään Puhdistaa eri pintamateriaaleja svitun laatutasn saamiseksi sekä tteuttaa käyttöönttpuhdistuksen valmistajan hjeiden mukaisesti käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita tilanteeseen spivalla tavalla Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja lisää malla käytöksellään alan arvstusta tteuttaa tarkituksenmukaisesti rakennustyömaan edellyttämää puhtautta tuttaa eri rakennusvaiheissa sisäilma- ja puhtauslukituksen mukaista puhtautta tarkituksenmukaisilla menetelmillä humiiden rakennusvaiheen liat ja pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään ja arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä Puhdistaa pintamateriaaleja ja perustelee työväline, puhdistusaine ja kne valintansa sekä tteuttaa itsenäisesti käyttöönttpuhdistuksen valmistajan hjeiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet ja kneet, käyttää niitä ergnmisesti ja tehkkaasti sekä hultaa käyttämänsä välineet timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa ja alan arvstusta

36 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 33 Rakentamisprsessien tunteminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Lainsäädännön, viranmaismääräysten ja hjeiden sekä sisäilmalukituksen ja puhtauslukkien tunteminen ja nudattaminen tietää rakennustyömaan vaiheet ja prsessit ja niiden vaikutuksen maan työhön pistaa pinnilta hjeiden mukaisesti eri rakennustyövaiheissa syntyvää likaa puhdistusvälineitä, -aineita ja kneita käyttäen puhdistaa hjeiden mukaisesti eri pintamateriaaleja ja humii niiden sujauksen eri rakennustyövaiheiden aikana timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden ja kneiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa hjeita pikkeustilanteissa ja käynnistää hjeistettuna tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla tietää rakennustyömaan vaiheet ja prsessit ja humi niiden vaikutuksen maan työhön tunnistaa eri rakennustyövaiheissa esiintyvät liat ja pistaa ne tarkituksenmukaisia puhdistusvälineitä, -aineita ja kneita hyödyntäen selvittää khteen eri pintamateriaalit. ja puhdistaa niitä hjeiden mukaisesti sekä humii pintjen sujauksen eri rakennustyövaiheiden aikana timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden ja kneiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet rakennustyömaan timinnan humiiden timii ympäristölähtöisesti timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla tietää rakennustyömaan vaiheet ja prsessit ja humii ennakivasti niiden vaikutuksen maan työhön tunnistaa eri rakennustyövaiheissa esiintyvät liat ja pistaa ne tarkituksenmukaisia puhdistusvälineitä, -aineita ja kneita käyttäen perustellen valintansa selvittää khteen eri pintamateriaalit. ja puhdistaa niitä hjeiden mukaisesti sekä hulehtii pintjen sujauksesta eri rakennustyövaiheiden aikana kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden annsteluhjeet, välineiden, alueella siirtymiseen käytettävän ajan ja kneiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen ennaki pikkeustilanteet ja hitaa ne rakennustyömaan timinnan humiiden kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä humii hjeet määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- kehittää timintaansa turvalli- timintaan sekä välttää desta semmaksi. riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään psyykkisestä työkyvystään psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön

37 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 34 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Rakennusaikainen puhtaanapit (10 v) tutkinnn san sisältö n seuraava: Sisältö: Rakennusaikaisen puhtaanapidn perusteet (4 v) Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Siivustyön perusteet perussiivuksessa Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen Khteen pintamateriaalit Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö

38 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 35 Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus Asiakaslähtöinen rakennusaikainen puhtaanapit (6 v) Sisältö: Minä asiakaslähtöisenä rakennusaikaisen puhtaanapidn palvelujen tuttajana Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Rakennusaikaisen siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustast Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla rakennusaikaisiin siivustöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja.

39 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattisaamisen näytön kuvaus 36 Ajitus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Timistpalvelut (10 v) Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella maa työtään asiakaskhteen sekä sen timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa tteuttaa palvelua man palvelurganisaatin timintatavan mukaan timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja hulehtia asiakas- ja tietturvallisuudesta hitaa asiakaskhteen sisäisen ja ulkisen pstituksen käyttää tavallisimpia timistkneita tarkistaa av-laitteiden timivuuden ja tarvikkeiden määrän kkustilissa hulehtia timisttarvike- ja muiden varastjen ylläpidsta timia yhteistyössä asiakaskhteen ulkistettujen timijiden kanssa pyytää tarvittaessa paikalle eri asiiden ammattilaisia arviida maa työsuritustaan. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työ- ja turvallisuushjeet humii työ- ja turvallisuushjeet humii työ- ja turvallisuush- sekä rakennustyömaan timinnan sekä rakennustyömaan jeet sekä rakennustyömaan sekä timii niiden mukaisestsä timinnan sekä tteuttaa työn- timinnan sekä tteuttaa työntnustehkkaasti justavasti niiden mukaisessä niiden mukaisesti kustan- ja turvallisesti

40 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 37 Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen työhjeiden tteuttaminen pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia timii hjeistettuna timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjatusti asiakaskhteen työhjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia timii timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja humii työssään ulkiset ja sisäiset asiakkaat tteuttaa asiakaskhteen työhjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia timii timinnalle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti, humii työssään ulkiset ja sisäiset asiakkaat. ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen työhjeita ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten palvelujen tteuttaminen Asiakaskhteen sisäisen ja ulkisen pstituksen Timistkneiden ja av-laitteiden käyttäminen Timisttarvike- ja muiden varastjen ylläpit Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjatusti khteen edellyttämiä palveluita hitaa hjatusti pstitukseen liittyvät tehtävät käyttää hjatusti yleisimpiä timistkneita ja av-laitteita pitää hjeistettuna varastt järjestyksessä ja seuraa materiaalin menekkiä tteuttaa khteen edellyttämiä palveluita hitaa pstitukseen liittyvät tehtävät itsenäisesti käyttää itsenäisesti yleisimpiä timistkneita ja av-laitteita pitää itsenäisesti varastt järjestyksessä ja seuraa materiaalin menekkiä sekä tilaa hyvissä ajin lppumassa levat materiaalit Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii hjatusti palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti nudattaa pikkeustilanteeseen annettuja hjeita ja käynnistää hjeiden mukaisesti tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden timii ympäristölähtöisesti tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämiä palveluita hitaa pstitukseen liittyvät tehtävät itsenäisesti ja arvii maa työtään ja lpputulsta käyttää itsenäisesti yleisimpiä timistkneita ja av-laitteita sekä hyödyntää niiden minaisuuksia työssään pitää itsenäisesti varastt järjestyksessä ja seuraa materiaalin menekkiä sekä tilaa hyvissä ajin lppumassa levat materiaalit ja arvii varastn timivuutta ja tarvittaessa kehittää sitä timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa ja alan arvstusta timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti humiiden asiakaskhteen timinnan sekä käynnistää tarvittavat timenpiteet ja tiedttamisen svitulla tavalla kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla humii hjeet ja määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- kehittää timintaansa turvalli- timintaan sekä välttää desta semmaksi. riskejä työssään

41 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 38 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Timistpalvelut (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Sisältö: Minä asiakaslähtöisenä timistpalvelujen tuttajana (3 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö asiakaskhteen ulkistettujen timijiden kanssa Vastuullisuus ja vaitil

42 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Timisttehtävien suunnittelu ja tteuttaminen (4 v) palvelukuvauksen ja työhjeiden nudattaminen pstitukseen liittyvät tehtävät yleisempien timistkneiden ja av-laitteiden hyödyntäminen timisttarvikkeiden ja muiden varastjen ylläpit sekä seuranta materiaalien tilaukset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (3 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus 39 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla timisttöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja.

43 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: 40 Ajitus Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (10 v) Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa ttaa humin asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergnmian töiden suunnittelussa ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa ttaa humin eri tiljen puhtaustasvaatimukset ttaa humin humin työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan timinnan kannalta kriittiset puhdistettavat khteet valita ja esivalmistella käytettävät työvälineet käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita halutun puhtaustasn saavuttamiseksi eri tilatyypeissä rytmittää ja jaksttaa työnsä asiakaskhteen mukaisesti arviida maa työsuritustaan raprtida ja tiedttaa työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteen humii työhjeet ja asiakas- humii työhjeet ja asiakas- timinnan sekä tteuttaa khteen timinnan sekä tteutkhteen timinnan sekä tteut- työnsä niiden mukaisesti mutta taa työnsä niiden mukaisesti taa työnsä niiden mukaisesti tarvitsee työskentelylsuhteiden kustannustehkkaasti ja kehit- muuttuessa hjausta tää niitä asiakaslähtöisesti

44 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 41 Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Asuinkiinteistöjen siivuksen kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen timintahjeiden tteuttaminen Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Siivusmenetelmien hallinta Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen Siivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita valitsee hjeiden mukaan spivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii hjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä hjeiden mukaan työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta annstelee hjeistettuna khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii hjeistettuna khteen jätehullsta saamiensa hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaisesti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen timintahjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja valitsee itsenäisesti tarkituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti annstelee ikein khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa asiakaskhteen timintahjeita Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja hjeistettuna valitsee ja esivalmistelee hjatusti käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeistettuna tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeiden mukaisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla valitsee parhaiten sveltuvan työmenetelmän ja välineet taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi khteen etäisyydet humiiden, humii ennakivasti työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti selvittää ja annstelee khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen timintahjeita tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit, tehkkuuden ja ergnmian työssään arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa valitsee ja esivalmistelee ma-alitteisesti khteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet ja kneet,

45 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 42 Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja hultaa käyttämänsä välineet Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian hjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, - ainetta ja knetta käyttäen suunnittelee työnsä khteen pintamateriaalien puhdistuksen ja hidn hjeiden mukaisesti Timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa hjeita pikkeustilanteissa ja käynnistää hjeistettuna tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen selvittää ja suunnittelee työnsä khteessa käytettävien pintamateriaalien perusteella. Puhdistaa ja hitaa pinnan hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden. timii ympäristölähtöisesti timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- timintaan sekä välttää desta riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen ja perustelee valintansa selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen. Puhdistaa ja hitaa itsenäisesti khteessa käytetyt pintamateriaalit hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden ennaki pikkeustilanteet ja hitaa ne asiakaskhteen timinnan humiiden kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä humii hjeet määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla kehittää timintaansa turvallisemmaksi. hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii

46 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 43 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Siivustyön perusteet asuinkiinteistöjen puhtaanapidssa (4 v) Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen Khteen pintamateriaalit Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (1 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus

47 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Asiakaslähtöinen asuinkiinteistöjen puhtaanapit (1 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Asuinkiinteistöjen siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti (4 v) Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustast Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen 44 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla asuinkiinteistöjen puhtaanapittöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja.

48 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 45 Ajitus Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Kneiden käsittely (10 v) Arviinnin khteet 1. Työprsessien hallinta Oman työskentelyn ja kneen käsittelyn suunnittelu Kneen käsittelyn kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella man työaikataulunsa suunnitella maa työtään asiakaskhteen ja työtehtävän mukaisesti tehdä kiinteistöpalvelualalla käytettävien ajettavien kneiden ajnlähtötarkastuksen ajaa kneita työtehtävän ja khteen edellyttämällä tavalla liittää ja irrttaa kneisiin kytkettäviä työlaitteita arviida kneen timintakunta sekä tehdä kneen päivittäiset hullt ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat arviida maa työsuritustaan raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Opetussuunnitelmaperusteisessa kulutuksessa arviinnin khteet vat samalla pintkknaisuuden keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja valitsee tilanteeseen spivan kneen ja käsittelytavan hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, mutta lsuhteiden muuttuessa tarvitsee hjausta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta valitsee tilanteeseen tarkituksenmukaisen kneen käsittelytavan hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti valitsee tilanteeseen parhaiten sveltuvan kneen käsittelytavan taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien maalitteisesti ja itsenäisesti

49 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 46 Laadun merkityksen humiiminen timii kneen käsittelylle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti timii kneen käsittelylle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti timii kneen käsittelylle asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Kneen käytön hallinta Kneen käytönaikainen kunnn tarkkailu ja hult Kneen käyttämien aineiden käsittely Opiskelija tai tutkinnn surittaja käyttää knetta ja sen käyttämiä aineita turvallisesti käyttää knetta ja sen käyttämiä aineita turvallisesti sekä tarkituksenmukaisesti käyttää knetta ja sen käyttämiä aineita turvallisesti, tarkituksenmukaisesti ja tehkkaasti sekä arvii työsuritustaan työn edetessä speuttaa työskentelynsä muuttuviin lsuhteisiin speuttaa työskentelynsä muuttuviin lsuhteisiin suriutuu kneen käytönaikaisesta suriutuu itsenäisesti kneen suriutuu itsenäisesti kneen kunnn tarkkailusta ja käytönaikaisesta kunnn tarkkai- käytönaikaisesta kunnn päivittäishullsta lusta ja päivittäishullsta tarkkailusta ja päivittäishullsta sekä arvii työsuritustaan hultaa käyttämänsä työvälineet hultaa käyttämänsä työvälineet hultaa käyttämänsä työväli- käsittelee kneen käyttämiä aineita turvallisesti sekä hulehtii asianmukaisesti syntyneistä jätteistä käsittelee kneen käyttämiä aineita niiden minaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä hulehtii asianmukaisesti syntyneistä jätteistä neet käsittelee kneen käyttämiä aineita tehkkaasti sekä niiden minaisuuksien edellyttämällä tavalla ja hulehtii asianmukaisesti syntyneistä jätteistä 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii määräykset työskentelyssään ja timii niiden edellyttämällä tavalla humii määräykset työskentelyssään ja tarvittaessa ilmittaa havaitsemistaan epäkhdista humii määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Palvelurganisaatin tunteminen Spimusten merkitysten tunteminen Käyttö- ja hulthjeiden tulkitseminen tietää palvelurganisaatinsa timintatavat ja saa timia niiden perusteella tietää kneen käyttöä, hulta ja krjausta kskevien spimusten merkityksen kneen käytön kannalta tietää kneen käyttö- ja hulthjeiden merkityksen kneen käytön kannalta ymmärtää palvelurganisaatinsa timintatavat ja saa timia niiden perusteella ymmärtää kneen käyttöä, hulta ja krjausta kskevan spimuksen merkityksen kneen käytön kannalta ymmärtää kneen käyttö- ja hult-hjeiden merkityksen kneen käytön kannalta ymmärtää palvelurganisaatinsa timintatavat ja saa timia niiden perusteella tilanteeseen nähden spivimmalla tavalla humii kneen käyttöä, hulta ja krjausta kskevien spimusten ehdt työssään käyttää ja hyödyntää työssään kneen käyttö- ja hult-hjeita Kneiden tekniikan tunteminen Ongelmajätteiden jätehultmääräysten tunteminen tietää keskeisimpien kneiden timinnan periaatteet sekä päivittäishulln khteet tietää paikalliset ngelmajätteiden jätehultmääräykset ja timii niiden mukaisesti ymmärtää keskeisimpien kneiden timinnan periaatteet sekä päivittäishulln khteet ymmärtää paikallisten ngelmajätteiden jätehultmääräysten merkityksen ja timii määräysten mukaisesti ymmärtää keskeisimpien kneiden timinnan periaatteet ja päivittäishulln khteet sekä saa pastaa muita kneen tekniikkaan liittyvissä asiissa timii ngelmajätteiden kanssa paikallisten jätehultmääräysten mukaisesti ja saa pastaa muita

50 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 47 Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- kehittää timintaansa turval- timintaan sekä välttää desta lisemmaksi. riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Kneiden käsittely (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Siivustyön perusteet asuinkiinteistöjen puhtaanapidssa (4 v)

51 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen Khteen pintamateriaalit Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (1 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus Asiakaslähtöinen asuinkiinteistöjen puhtaanapit (1 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Asuinkiinteistöjen siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti (4 v) Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustast Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen 48 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa käyttämällä kiinteistöpalvelualan ajettavia kneita ja niiden työlaitteita aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia.

52 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työtehtävän hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinta kknaan elinikäisen ppimisen avaintaidt kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkintsurituksessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla. 49 Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Ajitus Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Ksteiden tiljen puhtaanapit (10 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa ttaa humin asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden, ergnmian ja aseptiset työtavat töiden suunnittelussa yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa ttaa humin erilaisten ksteiden tiljen puhtaustas- ja hygieniavaatimukset selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan timinnan kannalta kriittiset puhdistettavat khteet käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, puhdistusaineita svitun puhtaustasn saavuttamiseksi rytmittää työnsä asiakaskhteen timinnan ja erityispiirteiden mukaisesti tteuttaa spimuksen mukaista mavalvntaa

53 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint arviida maa työsuritustaan raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 50 Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Ksteiden tiljen siivuksen kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen timintahjeiden tteuttaminen Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteen humii työhjeet ja asiakaskhtaa timinnan sekä tteutteen timinnan sekä tteuttaa työnsä niiden mukaisesti työnsä niiden mukaisesti mutta tarvitsee työskentelylsuhteiden muuttuessa hjausta pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita valitsee hjeiden mukaan spivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii hjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä hjeiden mukaan työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta annstelee hjeistettuna khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii hjeistettuna khteen jätehullsta saamiensa hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaisesti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen timintahjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja valitsee itsenäisesti tarkituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti annstelee ikein khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa asiakaskhteen timintahjeita humii työhjeet ja asiakaskhteen timinnan sekä tteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehkkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla valitsee parhaiten sveltuvan työmenetelmän ja välineet taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi khteen etäisyydet humiiden, humii ennakivasti työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti selvittää ja annstelee khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen timintahjeita

54 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 51 Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Siivusmenetelmien hallinta Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen Siivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja hjeistettuna valitsee ja esivalmistelee hjatusti käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeistettuna tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeiden mukaisesti Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian hjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen suunnittelee työnsä khteen pintamateriaalien puhdistuksen ja hidn hjeiden mukaisesti Timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa hjeita pikkeustilanteissa ja käynnistää hjeistettuna tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian puhdistusvälinettä, - ainetta ja knetta käyttäen selvittää ja suunnittelee työnsä khteessa käytettävien pintamateriaalien perusteella. Puhdistaa ja hitaa pinnan hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden. timii ympäristölähtöisesti timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit, tehkkuuden ja ergnmian työssään arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa valitsee ja esivalmistelee maalitteisesti khteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet ja kneet, käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja hultaa käyttämänsä välineet timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen ja perustelee valintansa selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen. Puhdistaa ja hitaa itsenäisesti khteessa käytetyt pintamateriaalit hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden ennaki pikkeustilanteet ja hitaa ne asiakaskhteen timinnan humiiden kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä humii hjeet määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla

55 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 52 Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- kehittää timintaansa turvalli- timintaan sekä desta semmaksi. välttää riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Ksteiden tiljen puhtaanapit (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Siivustyön perusteet ksteidentiljen siivuksessa (3 v)

56 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen Khteen pintamateriaalit Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (1 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus Asiakaslähtöinen ksteidentiljen puhtaanapit (1 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Ksteidentiljen siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti (5 v) Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustast Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen 53 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla ksteiden tiljen puhtaanapittöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia.

57 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. 54 Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Ajitus Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Tellisuuslaitsten puhtaanapit (10 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa ttaa humin erilaisten tellisuuslaitsten puhtaustasvaatimukset ttaa humin työssään khteen tutantprsessit selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit käyttää eri tellisuuslaitksissa tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita svitun puhtaustasn saavuttamiseksi rytmittää työnsä tutannn ja khteen erityispiirteiden mukaisesti arviida maa työsuritustaan raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

58 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Tellisuuslaitsten siivuksen kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen timintahjeiden tteuttaminen Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Siivusmenetelmien hallinta Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteen humii työhjeet ja asiakas- timinnan sekä tteuttaa khteen timinnan sekä tteut- työnsä niiden mukaisesti mutta taa työnsä niiden mukaisesti tarvitsee työskentelylsuhteiden muuttuessa hjausta pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita valitsee hjeiden mukaan spivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii hjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä hjeiden mukaan työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta annstelee hjeistettuna khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta saamiensa hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaisesti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen timintahjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja valitsee itsenäisesti tarkituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti annstelee ikein khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa asiakaskhteen timintahjeita Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta 55 humii työhjeet ja asiakaskhteen timinnan sekä tteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehkkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla valitsee parhaiten sveltuvan työmenetelmän ja välineet taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi khteen etäisyydet humiiden, humii ennakivasti työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien maalitteisesti ja ergnmisesti selvittää ja annstelee khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen timintahjeita tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua humiiden lian, pintamateriaalit ja tehktuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamatetuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit,

59 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 56 Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen kuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja hjeistettuna riaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja tehkkuuden ja ergnmian työssään arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa Siivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeistettuna valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeiden mukaisesti Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian hjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, - ainetta ja knetta käyttäen suunnittelee työnsä khteen pintamateriaalien puhdistuksen ja hidn hjeiden mukaisesti Timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa hjeita pikkeustilanteissa ja käynnistää hjeistettuna tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen selvittää ja suunnittelee työnsä khteessa käytettävien pintamateriaalien perusteella. Puhdistaa ja hitaa pinnan hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden. timii ympäristölähtöisesti timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla valitsee ja esivalmistelee maalitteisesti khteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet ja kneet, käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja hultaa käyttämänsä välineet timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen ja perustelee valintansa selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen. Puhdistaa ja hitaa itsenäisesti khteessa käytetyt pintamateriaalit hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden ennaki pikkeustilanteet ja hitaa ne asiakaskhteen timinnan humiiden kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä humii hjeet määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvalli- kehittää timintaansa turvallijä timintaan sekä välttää riskesuudestsemmaksi. työssään hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapuja palturvallisuustilanteissa ja psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa psyykkisestä työkyvystään tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselnudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa salnudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnis-

60 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 57 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka leen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan taan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti taa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Tellisuuslaitsten puhtaanapit (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Siivustyön perusteet tellisuuslaitsten puhtaanapidssa (3 v) Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Lian tunnistaminen Khteen pintamateriaalit Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (1 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus

61 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus Asiakaslähtöinen tellisuuslaitsten puhtaanapit (1 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Tellisuuslaitsten siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti (5 v) Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustast Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen 58 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla tellisuuslaitsten puhtaanapittöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö.

62 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. 59 Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Ajitus Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Liikennevälineiden puhtaanapit (10 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa ttaa humin erilaisten liikennevälineiden puhtaustasvaatimukset ja puhtauslukituksen ttaa humin työssään vudenaikjen vaihtelut selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan timinnan kannalta kriittiset puhdistettavat khteet valita ja esivalmistella käytettävät työvälineet käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita halutun puhtaustasn saavuttamiseksi rytmittää työnsä aikataulujen khteen erityispiirteiden mukaisesti arviida maa työsuritustaan raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

63 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Liikennevälineiden siivuksen kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Arviinti Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen timintahjeiden tteuttaminen Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Siivusmenetelmien hallinta Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteen humii työhjeet ja asiakas- timinnan sekä tteuttaa khteen timinnan sekä tteut- työnsä niiden mukaisesti mutta taa työnsä niiden mukaisesti tarvitsee työskentelylsuhteiden muuttuessa hjausta pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita valitsee hjeiden mukaan spivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii hjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä hjeiden mukaan työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta annstelee hjeistettuna khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii hjattuna khteen jätehullsta raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaisesti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen timintahjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja valitsee itsenäisesti tarkituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti annstelee ikein khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa asiakaskhteen timintahjeita Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen edellyttämää tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta 60 humii työhjeet ja asiakaskhteen timinnan sekä tteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehkkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla valitsee parhaiten sveltuvan työmenetelmän ja välineet taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi khteen etäisyydet humiiden, humii ennakivasti työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien ma-alitteisesti ja ergnmisesti selvittää ja annstelee khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen timintahjeita tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valittuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua

64 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 61 Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen Siivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult puhtauspalvelua humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja hjeistettuna valitsee ja esivalmistelee hjatusti käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeistettuna semallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeiden mukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit, tehkkuuden ja ergnmian työssään arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa valitsee ja esivalmistelee ma-alitteisesti khteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet ja kneet, käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja hultaa käyttämänsä välineet Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian hjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, - ainetta ja knetta käyttäen suunnittelee työnsä khteen pintamateriaalien puhdistuksen ja hidn hjeiden mukaisesti Timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa hjeita pikkeustilanteissa ja käynnistää hjeistettuna tarvittavat timenpiteet nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita timii hjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen selvittää ja suunnittelee työnsä khteessa käytettävien pintamateriaalien perusteella. Puhdistaa ja hitaa pinnan hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden. timii ympäristölähtöisesti timii hjeiden määräysten edellyttämällä tavalla timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen ja perustelee valintansa selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen. Puhdistaa ja hitaa itsenäisesti khteessa käytetyt pintamateriaalit hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden ennaki pikkeustilanteet ja hitaa ne asiakaskhteen timinnan humiiden kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä humii hjeet määräykset työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- kehittää timintaansa turvalli- timintaan sekä välttää desta semmaksi. riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä ja hulehtii masta fyysisestä ja

65 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint psyykkisestä työkyvystään psyykkisestä työkyvystään psyykkisestä työkyvystään 62 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Liikennevälineiden puhtaanapit (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Siivustyön perusteet liikennevälineiden siivuksessa (3 v) Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) työympäristön humiiminen Lian tunnistaminen Kriittiset puhdistettavat khteet

66 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Khteen pintamateriaalit Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (1 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus Asiakaslähtöinen liikennevälineiden puhtaanapit (1 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Liikennevälineiden siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti (5 v) Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti (vudenaikjen vaihtelut) Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustasvaatimukset ja puhtaustast Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen 63 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla liikennevälineiden siivustöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen

67 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö. 64 Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Ajitus Tisen ja/tai klmannen lukuvuden aikana. Etenemiseht Ei etenemisehta Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit (10 v) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa ttaa humin erilaisten tiljen kalusteiden ja laitteiden puhtaustas- ja hygieniavaatimukset ttaa humin työssään khteen asiakaslähtöisyyden selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita halutun puhtaustasn saavuttamiseksi rytmittää työnsä asiakaskhteen timinnan ja erityispiirteiden mukaisesti timia khteen turvallisuushjeiden ja mavalvntasuunnitelman mukaisesti arviida maa työsuritustaan raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

68 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Omaa työtä hjaavien hjeiden humiiminen Asiakaskhteen humiiminen Työn suunnittelu Kauppa- ja myymälätiljen siivuksen kustannustehkas ja laadukas tteuttaminen Laadun merkityksen humiiminen massa palvelurganisaatissa Asiakaskhteen timintahjeiden tteuttaminen Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelurganisaatin mukaisten puhtauspalvelujen tteuttaminen Siivusmenetelmien hallinta Arviinti Taulukkn n kttu arviinnin khteet sekä arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja humii työhjeet ja asiakaskhteen humii työhjeet ja asiakastaa timinnan sekä tteutkhteen timinnan sekä tteut- työnsä niiden mukaisesti taa työnsä niiden mukaisesti mutta tarvitsee työskentelylsuhteiden muuttuessa hjausta pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa annettuja asiakaskhteen hjeita valitsee hjeiden mukaan spivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii hjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä hjeiden mukaan työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen ivaltamiseen hjausta annstelee hjeistettuna khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii hjattuna khteen jätehullsta saamiensa hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti timii hjeiden mukaisesti asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen timintahjeita pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen hjeita ja timintatapja valitsee itsenäisesti tarkituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lpputulksen saamiseksi, humii työnsuunnittelussa siivttavien khteiden etäisyydet sekä työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät. Suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä ja ennaki tulevat työvaiheet timien ma-alitteisesti annstelee ikein khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä ja pikkeamat hjeiden mukaisesti timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti tteuttaa asiakaskhteen timintahjeita Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tteuttaa hjeiden mukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa hjeiden mukaisesti asiakaskhteen edellyttämää tteuttaa khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua 65 humii työhjeet ja asiakaskhteen timinnan sekä tteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehkkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen spivalla tavalla ja käyttää tarvittavia sujaimia nudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskhteen timintatapja ja timii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden spivimmalla tavalla valitsee parhaiten sveltuvan työmenetelmän ja välineet taludellisen ja laadukkaan lpputulksen saamiseksi khteen etäisyydet humiiden, humii ennakivasti työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee timivan työjärjestyksen selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taludellisesti ja ennaki tulevat työvaiheet sekä humii ne timinnassaan timien maalitteisesti ja ergnmisesti selvittää ja annstelee khteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit hulehtii khteen jätehullsta hjeiden mukaisesti raprti työnsä hjeiden mukaisesti sekä tiedttaa pikkeamista eteenpäin sidsryhmille timii asetettujen laatutavitteiden mukaisesti ja kehittää timintaansa laatutavitteiden saavuttamiseksi sveltaa asiakaskhteen timintahjeita tteuttaa tarkituksenmukaisesti khteen edellyttämää puhtautta tuttaa asiakaskhteen edellyttämää puhtauspalvelua valitse-

69 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 66 puhtauspalvelua humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään valitsemallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit ja tehkkuuden sekä ergnmian työssään mallaan työmenetelmällä humiiden lian, pintamateriaalit, tehkkuuden ja ergnmian työssään arvii työmenetelmän sveltuvuutta työn edetessä Pintamateriaalien puhdistaminen ja hitaminen puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja hjeistettuna puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja puhdistaa ja hitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa Siivustyöhön liittyvien työvälineiden ja kneiden hallinta ja hult Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Palvelurganisaatin timintatapjen humiiminen Lian tunteminen Pintamateriaalien tunteminen Kustannustehkas puhdistuspalvelun tuttaminen Pikkeustilanteissa timiminen Ympäristövaikutusten humiiminen Lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden nudattaminen Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Terveys, turvallisuus ja timintakyky valitsee ja esivalmistelee hjatust käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeistettuna valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja hultaa työvälineitä ja kneita hjeiden mukaisesti Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian hjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, - ainetta ja knetta käyttäen suunnittelee työnsä khteen pintamateriaalien puhdistuksen ja hidn hjeiden mukaisesti Timii hjeiden mukaisesti kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen nudattaa hjeita pikkeustilanteissa ja käynnistää hjeistettuna tarvittavat timenpiteet timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti pistaa lian puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen selvittää ja suunnittelee työnsä khteessa käytettävien pintamateriaalien perusteella. Puhdistaa ja hitaa pinnan hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan timii pikkeustilanteissa hjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat timenpiteet asiakaskhteen timinnan humiiden. timii ympäristölähtöisesti valitsee ja esivalmistelee maalitteisesti khteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten sveltuvat työvälineet ja kneet, käyttää niitä tarkituksenmukaisesti ja hultaa käyttämänsä välineet timii palvelurganisaatinsa hjeiden mukaisesti ja kehittää man palvelurganisaatinsa timintaa pistaa lian sveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja knetta käyttäen ja perustelee valintansa selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen. Puhdistaa ja hitaa itsenäisesti khteessa käytetyt pintamateriaalit hjeiden mukaisesti Timii kustannustehkkaasti humiiden annsteluhjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehkkuutta puhdistuspalvelun kurmittavuuden ja taludellisuuden humiiden ennaki pikkeustilanteet ja hitaa ne asiakaskhteen timinnan humiiden nudattaa annettuja ympäristölähtöisiä timintahjeita kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä timii hjeiden mukaisesti määräysten timii hjeiden määräysten humii hjeet määräykset edellyttämällä tavalla edellyttämällä tavalla työskentelyssään ja timii havaitsemiensa epäkhtien pistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja asennituu myönteisesti turvalliseen vastaa timintansa turvallisuu- kehittää timintaansa turvalli- timintaan sekä välttää desta semmaksi. riskejä työssään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään hulehtii masta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään

70 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 67 Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee hjattuna työajan ja materiaalimenekit arvii maa työtään timii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa nudattaa työaikja ja timii hjattuna työhjeiden mukaisesti, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa asiallisesti palautetta vastaan tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita ja vastaa saltaan masta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa ja vie hultn vialliset työvälineet laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta tteutumassa n vielä pikkeamia arvii maa työtään ja kehittää sitä timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja humii timinnassaan eri sidsryhmien tarpeet nudattaa työaikja ja annettuja työhjeita, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta svitun mukaisesti ja muuttaa timintaansa palautteen mukaisesti tuntee timintahjeet hätäensiapu- ja palturvallisuustilanteissa nudattaa annettuja turvallisuushjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmittaa niistä käyttää turvallisesti hjeiden mukaisia sujaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä pistaa käytöstä ja vie hultn vialliset työvälineet sekä arvii työvälineiden sveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekit sekä tteuttaa työn sen mukaisesti arvii maa työtään laatuvaatimusten mukaisesti timii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidsryhmien tarpeiden phjalta nudattaa työaikja ja neuvttelee mahdllisista pikkeamista, nudattaa vaitilvelvllisuutta sekä ttaa timinnastaan palautetta matimisesti ja kehittää timintaansa palautteen perusteella Tteutustapa Osaamisen tunnistaminen ja henkilökhtaistamissuunnitelma Yhteistiminnalliset ppimismenetelmät Verkk-ppiminen Tekemällä ppimista erilaisissa khteissa (työssäppien) Yksilölliset ppimismenetelmät ja itsearviinti Itsenäistä työskentelyä Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkinttilaisuus) Kaupan- ja myymälätiljen puhtaanapit (10 v) tutkinnn sa jakautuu pintjaksihin seuraavasti: Siivustyön perusteet kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapidssa (3 v) Siivustyön perusteet (puhdistustapahtuma, vesi, aineet, välineet, menetelmät jne.) Khteen lian tunnistaminen Kalusteiden ja laitteiden puhtaustas- ja hygieniavaatimukset mavalvnta Khteen pintamateriaalit

71 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Siivuskneet Lainsäädännöt ja viranmaismääräykset Turvallinen työskentely ja hätätilanteissa timiminen (1 v) Hätäensiapu ja palturvallisuus Pikkeustilanteissa timiminen Lainsäädäntö ja muiden viranmaisten määräykset ja hjeet Sujainten käyttö Turvallinen työskentely Työkyvyn ylläpitäminen ja ergnmia Asiakasturvallisuus Asiakaslähtöinen kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit (1 v) Asiakaspalvelun periaatteet Khteen timinta ja asiakkaat Minä työyhteisön jäsenenä ja yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa Vastuullisuus ja vaitil Kauppa- ja myymälätiljen siivuksen suunnitteleminen ja tteutus kustannustehkkaasti (5 v) Siivuksen suunnittelu Tulevien töiden ennakinti Siivustyön laatu ja laatukäsitteistö Puhtaustas- ja hygieniavaatimukset Kustannustietisuus Jätehult man työn kehittäminen 68 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa sallistumalla kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapittöihin aidssa työkhteessa tai muussa mahdllisimman hyvin sen lja vastaavassa paikassa. Opiskelijan tai tutkinnn surittajan tulee työskennellä siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kknaan työn perustana levan tiedn hallinnasta lainsäädännön ja muiden viranmaismääräysten ja hjeiden tunteminen

72 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint elinikäisen ppimisen avaintaidista vurvaikutus ja yhteistyö. 69 Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattisaamisen näyttöjen arviinnista päättää ammattiaineen pettaja. Ammattisaamisen näytön kuvaus Ammattisaamisen näytön lisäksi saamista arviidaan muulla arviinnilla, jta n: Arviinnissa käytetään mnipulisesti erilaisia arviintimenetelmiä, kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Ajitus Henkilökhtaistamissuunnitelman mukaisesti. Etenemiseht Ei etenemisehta Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta Kiinteistöpalvelujen perustutkintn vidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnn sa seuraavista perustutkinnista: Ktityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkint Taltekniikan perustutkint Turvallisuusalan perustutkint Sähköalan perustutkint Rakennusalan perustutkint Pintakäsittelyalan perustutkint Näyttötutkintjärjestelmässä tdistuksen kyseisen perustutkinnn san surittamisesta antaa aina k. perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnn san saksi kiinteistöpalvelujen perustutkinta tdistuksen perusteella Tutkinnn sa rakennusalan tai puhdistuspalvelualan ammattitutkinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkintn vidaan sisällyttää yksi ammatillisen tutkinnn sa rakennusalan tai puhdistuspalvelualan ammattitutkinnista. Kulutuksen järjestäjällä tulee lla vimassa leva k. ammattitutkinnn järjestämis-

73 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint spimus tai kulutuksen järjestäjä vi staa tutkinttilaisuudet sellaiselta kulutuksen järjestäjältä, jlla n järjestämisspimus. Ammatillisessa peruskulutuksessa tdistuksen ammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. ammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnn san piskelijan tutkinttdistukseen. Näyttötutkintjärjestelmässä tdistuksen kyseisen ammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. ammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnn san saksi kiinteistöpalvelujen perustutkinta tdistuksen perusteella Tutkinnn sa rakennusalan tai puhdistuspalvelualan erikisammattitutkinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkintn vidaan sisällyttää yksi ammatillisen tutkinnn sa rakennusalan tai puhdistuspalvelualan erikisammattitutkinnista. Kulutuksen järjestäjällä tulee lla vimassa leva k. erikisammattitutkinnn järjestämisspimus tai kulutuksen järjestäjä vi staa tutkinttilaisuudet sellaiselta kulutuksen järjestäjältä, jlla n järjestämisspimus. Ammatillisessa peruskulutuksessa tdistuksen erikisammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. erikisammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kulutuksen järjestäjä hyväksyy erikisammattitutkinnn san piskelijan tutkinttdistukseen. Näyttötutkintjärjestelmässä tdistuksen kyseisen erikisammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. erikisammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnn san saksi kiinteistöpalvelujen perustutkinta tdistuksen perusteella Paikallisesti tarjttavat kiinteistöpalvelujen tutkinnn sat 4.4 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa (0-10 v) Kulutuskeskus Salpaus tarjaa hyväksymässään petussuunnitelmassa valinnaisia tutkinnn sia, jtka vivat lla ammattitaita syventäviä tai laajentavia tutkinnn sia, ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia tai luki-pintja. Syventävät ja laajentavat tutkinnn sat vivat sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnn sia, sia muista ammatillisista tutkinnista sekä työssä hankittua saamista. Tutkinnn sat n nimettävä ja niihin n laadittava ammattitaitvaatimukset, tavitteet ja arviintia varten arviintikriteerit sekä ammatillisiin tutkinnn siin ammattitaidn sittamistavat. Muiden valinnaisten tutkinnn sien tarjnnassa kulutuksen järjestäjä vi tehdä yhteistyötä työelämän ja muiden kulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelija vi valita 70

74 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Yrittäjyys (10 v) näitä tutkinnn sia myös muiden kulutuksen järjestäjien tarjnnasta. Ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteisiä pintja) ja luki-pintja vi lla enintään 10 pintviikka muissa valinnaisissa tutkinnn sissa. Tämä tutkinnn sa tteutetaan vain ammatillisessa peruskulutuksessa 71 Ammattitaitvaatimukset Opiskelija saa yhteistyössä ryhmän kanssa arviida man saamisensa ja/tai ryhmän saamisen (tutteen tai palvelun) tutteistamismahdllisuuksia löytää kulutusalansa tai aljen tarjamia mahdllisuuksia yritystimintaan arviida perustettavan yrityksen timintaedellytyksiä täsmentää taludellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää timinta-ajatuksen hankkia timivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia ja esitellä alustavan timinta- ja talussuunnitelman (LTS) neuvtella yrityksen timintamahdllisuuksista ja rahituksesta perustaa yrityksen tai yrityssimulaatin suunnitella ja käynnistää yrityksen timinnan timia perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatissa timia yrityksen yhteistyökumppaneiden kanssa lpettaa yrityksen timinnan pintjen päättyessä tai jatkaa yrityksen timintaa yritystiminnan (10 v) pintjen yhteydessä tavitteenaan perustaa ma yritys. Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Oman ja ryhmän saamisen (tute tai palvelu) tutteistaminen Timintaedellytysten arviinti, liikeidean täsmentäminen Arviinti Yrittäjyyden tutkinnn san arviintikriteerit n tehty klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet ja ne löytyvät rakennusalan petussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija arvii avustettuna ryhmässä tutteen tai palvelun tutteistamis-mahdllisuuksia arvii tutteen tai palvelun tutteistamismahdllisuuksia arvii itsenäisesti man saamisensa ja/tai ryhmän saamisen, (tutteen tai palvelun) tai mlempien tutteistamismahdllisuuksia arvii vahvuuksiaan yrittäjänä arvii vahvuuksiaan yrittäjänä arvii itsenäisesti vahvuuksiaan yrittäjänä ttaa vastaan palautetta timinnastaan ja asettaa hjattuna sen phjalta itselleen kehittymistavitteita ttaa vastaan palautetta timinnastaan ja asettaa sen phjalta itselleen kehittymistavitteita ttaa vastaan palautetta timinnastaan ja asettaa sen phjalta itselleen kehittymistavitteita

75 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 72 Palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö tai partneri-yrityksen hankinta Alustavan liiketiminta-suunnitelman laatiminen Yrityksen tai yrityssimulaatin perustaminen ja yritystiminnan käynnistäminen Perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatissa timiminen saa yhteistyössä ryhmän kanssa kartittaa timialalla timivia yrityksiä saa selvittää yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen tai yrityssimulaatin timintamahdllisuuksia saa täsmentää yhteistyössä ryhmän kanssa liikeidean sallistuu hjattuna ryhmän työskentelyyn alustavan liiketimintasuunnitelman laatimisessa sallistuu ryhmän kanssa liiketiminta- ja talussuunnitelman esittelyn valmisteluun yritysneuvnta-palveluiden tuttajille sekä rahittajille sallistuu hjattuna timintaan, kun ryhmä perustaa yrityksen ja laatii sen edellyttämät asiakirjat saa tehdä hjattuna yrityksen tai yrityssimulaatin ydintehtäviä sallistuu ryhmässä yhteistyön valmisteluihin mm. tilitimistn kanssa saa timia yhteistyössä tisten piskelijiden kanssa yrityksessä tai yrityssimulaatissa niin, että hän tehtäväalueellaan timii palveluhenkisesti ja siten edesauttaa asiakastyytyväisyyttä saa hulehtia työympäristöstä. Hän saa timia yhteistyössä työyhteisössään. Hän saa hjattuna tehdä valintja yrityksen kartittaa timialalla timivia yrityksiä kartittaa timialalla timivia yrityksiä itsenäisesti selvittää ja suunnittelee yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen tai yrityssimulaatin timintamahdllisuuksia saa täsmentää ryhmässä taludellisesti kannattavan liikeidean ja kehittelee timinta-ajatusta pettelee yhteistyössä ryhmän kanssa hyödyntämään yrityksen perustamista ja timintaa tukevia palveluja, kartittamaan ja hankkimaan perustettavalle yritykselle tai yrityssimulaatille timivan yhteistyö- tai partneriyrityksen sallistuu ryhmän työskentelyyn alustavan liiketiminta-suunnitelman laatimisessa sallistuu ryhmän kanssa yrityksen tai yrityssimulaatin talussuunnitelmien laadintaan valmistelee ryhmän kanssa liiketiminta- ja talussuunnitelman esittelyn yritysneuvntapalveluiden tuttajille sekä rahittajille sallistuu timintaan, kun ryhmä perustaa yrityksen ja laatii sen edellyttämät asiakirjat ja pettelee timintaa keskeisten viranmaisten kanssa saa tehdä yrityksen tai yrityssimulaatin ydintehtäviä saa timia ryhmässä yhteistyössä mm. tilitimistn kanssa ja pettelee hyödyntämään saatua taludellista infrmaatita kuten yrityksen tulsta ja tasetta saa timia yhteistyössä tisten piskelijiden kanssa yrityksessä tai yrityssimulaatissa niin, että hän tehtäväalueellaan pettelee tteuttamaan markkinintisuunnitelmaa, lumaan ja ylläpitämään asiakassuhteita, timimaan palveluhenkisesti ja siten edesauttamaan asiakastyytyväisyyttä selvittää ja raprti yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen tai yrityssimulaatin timintamahdllisuuksia saa täsmentää ryhmässä taludellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää timinta-ajatuksen saa yhteistyössä ryhmän kanssa hyödyntää yrityksen perustamista ja timintaa tukevia palveluja, kartittaa ja hankkii perustettavalle yritykselle tai yrityssimulaatille timivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatii yhdessä ryhmän kanssa alustavan liiketimintasuunnitelman, jka sisältää mm. yritysmudn valinnan, yrityksen taluden suunnittelun sekä sen suunnittelun, miten tute tai palvelu tutetaan, markkinidaan ja myydään, ketkä vat yrityksen asiakkaat, missä yritys sijaitsee ja ketkä yrityksessä työskentelevät laatii ryhmän kanssa suunnitelmat yrityksen tai yrityssimulaatin taludesta esittelee ryhmän kanssa liiketiminta- ja talussuunnitelman yritysneuvntapalveluiden tuttajille sekä rahittajille ja neuvttelee heidän kanssaan yrityksen timintamahdllisuuksista ja rahituksesta ryhmän kanssa perustaa yrityksen ja laatii sen edellyttämät asiakirjat ja timii keskeisten viranmaisten kanssa saa tehdä ma-alitteisesti ja vastuullisesti svittuja yrityksen tai yrityssimulaatin ydintehtäviä saa timia ryhmässä yhteistyössä mm. tilitimistn kanssa ja hyödyntää saatua taludellista infrmaatita kuten yrityksen tulsta ja tasetta saa timia yhteistyössä tisten piskelijiden kanssa yrityksessä tai yrityssimulaatissa niin, että hän tehtäväalueellaan tteuttaa markkinintisuunnitelmaa, lu ja ylläpitää asiakassuhteita, timii palveluhenkisesti ja siten edesauttaa asiakastyytyväisyyttä saa hulehtia työympäristöstä. Hän saa timia yhteistyössä työyhteisössään. Hän pettelee yhteistyössä lumaan, ylläpitämään ja hyödyntäsaa hulehtia työympäristöstä. Hän saa timia yhteistyössä työyhteisössään. Hän saa yhteistyössä luda, ylläpitää ja hyödyn-

76 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 73 Yrityksen tai yrityssimulaatin timinnan lpettaminen tai jatkaminen piskelijan mana yrityksenä arvjen mukaisesti ja ratkaisee esiin tulevia arvristiriitja. saa hjattuna sallistua timintaan, kun ryhmä lpettaa yrityksen tai yrityssimulaatin timinnan pintjen päättyessä mään timinnan edellyttämiä yhteistyöverkstja eri sidsryhmien kanssa. Hän saa tehdä valintja yrityksen arvjen mukaisesti ja ratkaisee esiin tulevia arvristiriitja. Hän pettelee tekemään ryhmässä valintja ja päätöksiä yrityksen timinnan kehittämiseksi sallistuu timintaan, kun ryhmä lpettaa yrityksen tai yrityssimulaatin timinnan pintjen päättyessä tää timinnan edellyttämiä yhteistyöverkstja eri sidsryhmien kanssa. Hän saa tehdä valintja yrityksen arvjen mukaisesti ja ratkaisee esiin tulevia arvristiriitja. Hän saa tehdä ryhmässä valintja ja päätöksiä yrityksen timinnan kehittämiseksi saa ryhmän kanssa lpettaa yrityksen tai yrityssimulaatin timinnan pintjen päättyessä tai jatkaa yrityksen timintaa yritystiminnan (10 v) pintjen yhteydessä tavitteenaan perustaa ma yritys Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija sittaa ammattitaitnsa timimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri timijiden kanssa esim. harjitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin ja elinikäisen ppimisen avaintaitjen hallinta. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla. Näytön kuvaus Yrittäjyys 10 v pintkknaisuuden näyttö suritetaan arviimalla ryhmässä maa ja ryhmän saamisen (tutteen tai palvelun) tutteistamismahdllisuuksia ja markkinita. Arviidaan ryhmän kanssa timintaedellytyksiä ja täsmennetään liikeideaa. Hyödynnetään palveluja ja hankitaan yhteistyö- tai partneriyrityksiä ryhmälle. Laaditaan ryhmän kanssa alustava liiketimintasuunnitelma ja perustetaan yritys tai työskennellään yrityssimulaatissa tai muunlaisessa yritysympäristössä. Käynnistetään yhteistyössä ryhmän kanssa yritystimintaa. Timitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY) tai yrityssimulaatissa. Yritystiminnan päättäminen tai jatkaminen piskelijan mana yrityksenä, yritystiminta 10 v. Tavitteena n tehdä yhteistyötä yrityssimulaatissa eri yritysten ja ppilaitsten kanssa. man ja ryhmän saamisen (tute tai palvelu) tutteistaminen timintaedellytysten arviinti, liikeidean täsmentäminen palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneri-yrityksen hankinta alustavan liiketimintasuunnitelman laatiminen yrityksen tai yrityssimulaatin perustaminen ja yritystiminnan käynnistäminen perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatissa timiminen yrityksen tai yrityssimulaatin timinnan lpettaminen tai jatkaminen piskelijan mana yrityksenä

77 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Näyttöympäristö / menetelmät / ppimisympäristö Näyttöympäristönä vi lla esim. harjitusyritys tai vastaava. Näyttöympäristössä tulee lla saamisen sittamiseen tarvittavat timinta- ja työprsessit, spiva välineistö ja materiaalit. Osaamisen sittamisen tulee tapahtua yhteistyössä näyttöympäristöksi valitun rganisaatin eri timijiden kanssa. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat piskelijan ja/tai ryhmän itselleen asettamien ppimistavitteiden mukaisesti. Tavitteena n, että piskelija kuvaa maa timintaansa ja prjektin tutksia sekä saamisensa man ammattialansa käytänteiden mukaisesti mutta kuitenkin tarkituksenmukaisesti Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen (2 v) Tämä tutkinnn sa tteutetaan vain ammatillisessa peruskulutuksessa. 74 Arviinti Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen tutkinnn san arviintikriteerit n tehty klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet ja ne löytyvät rakennusalan petussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Ammattitaitvaatimukset Opiskelija saa tunnistaa työpaikalla työssäppimiseen tai ammattisaamisen näyttöön spivat työtehtävät ja saa selvittää niiden arviintikhteet ja -kriteerit neuvtella työyhteisössä työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöjen tteuttamisesta valmistella yhteistyössä pettajan ja työpaikkahjaajan kanssa työssäppimisen ja ammattisaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita piskelijita työpaikalla tai ppilaitksissa tehtäviin töihin, timintatapihin ja sääntöihin esitellä alansa työ- ja kulutusmahdllisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjakslla leville piskelijille käydä hjauskeskusteluja, kehittää timintaansa palautteen perusteella ja svitella näkemyserja timia erilaisten ppijiden ja työtvereiden kanssa vastaanttaa ja antaa kehittävää palautetta itsearviida työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöään ennalta svittujen arviinnin khteiden ja kriteereiden mukaan

78 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint arviida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä timia ja hjata myös muita timimaan työturvallisuushjeiden mukaisesti. 75 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija sittaa ammattitaitnsa tekemällä suunnitelman näytöstä tai työssäppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön timintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvii työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergnmiakysymykset man työn salta. Opiskelija kartittaa mahdllisuudet tteuttaa työssäppimista ja ammattisaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysi man työssäppimisensa ja ammattisaamisen näyttönsä arviinnit. Ammattisaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jnkun muun ammattisaamisen näytön yhteydessä timinnasta vastuullisten työyhteisön edustajien valvnnassa. Tämän tutkinnn san ammattisaamisen näytössä sitetaan arviintikriteerien mukaisesti ainakin työprsessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta; piskelijan arviinti työn perustana levan tiedn hallinta; tutkinnn perusteiden tunteminen elinikäisen ppimisen avaintaidt: terveyden, turvallisuuden ja timintakyvyn humin ttaminen. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat Kulutuksen järjestäjä tarjaa hyväksymässään petussuunnitelmassa työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia ammattitaita syventäviä tai laajentavia tutkinnn sia. Nämä tutkinnn sat n nimettävä työelämän timintakknaisuuksien phjalta, niihin n laadittava ammattitaitvaatimukset ja arviintia varten arviintikriteerit ja ammattitaidn sittamistavat perusteiden liitesan khdassa 9.3 levaa hjetta Ammattitaitvaatimukset, arviinnin khteet ja yleiset arviintikriteerit nudattaen. Kulutuksen järjestäjä vi tehdä yhteistyötä näiden tutkinnn sien tarjnnassa työelämän ja muiden kulutuksen järjestäjien kanssa.

79 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat 76 Kulutuksen järjestäjä tarjaa petussuunnitelmassaan ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteisiä pintja), jtka lisäävät piskelijan mahdllisuutta valita luvussa 5 levia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteisiä pintja). Tutkinnn sat vivat lla pakllisten tutkinnn sien valinnaisia lisäsia (ks. tutkinnn perusteiden khta 5.2.1). Kulutuksen järjestäjä määrittää näiden tutkinnn sien tavitteet, keskeiset sisällöt ja arviinnin. Tutkinnn sat vivat lla myös tutkinnn perusteiden khdissa esitettyjä ammattitaita täydentävien tutkinnn sien (yhteiset pinnt) valinnaisia tutkinnn sia. Kulutuksen järjestäjä vi tehdä niiden tarjnnassa yhteistyötä muiden kulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelija vi valita näitä tutkinnn sia myös muiden kulutuksen järjestäjien tarjnnasta Luki-pinnt Tavitteet Opiskelija piskelee lukin petussuunnitelman mukaisia kursseja vähintään neljässä lukiaineessa tavitteena ylippilastutkinnn surittaminen ja surittaa ylippilastutkinnn TAI piskelee lukin kursseja tavitteena parantaa jatk-pintvalmiuksiaan Tteutustapa Lukkapetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) pääsääntöisesti man lukin järjestämänä (pikkeustapauksissa pint-hjaajan lähetteellä LYK:n aikuislukissa) Kirjalliset ja suulliset harjitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Videnauhitteiden hyödyntäminen Ammattitaidn sittamistavat Arviinnissa tetaan humin: jatkuva näyttö (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke suullinen esitys

80 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint kirjalliset ja suulliset näytöt mahdllinen itse- tai tveriarviinti 77 Ajitus Mahdllisuuksien mukaan samanaikaisesti ammattitaita täydentävien tutkinnn sien kanssa (att) ja yhteistiminta-ajalla hajautettuna klmelle vudelle siten, että piskelija vi alittaa ylippilaskkeiden surittamisen j klmannen piskeluvuden syksyllä. Etenemiseht Susitus: Kurssit suritetaan numerjärjestyksessä. Tarvittaessa järjestys vi lla tisenlainen. Aiemmin suritetut luki-pinnt Kk lukin ppimäärän hyväksytystä surituksesta tunnustetaan 40 v ammatilliseen perustutkintn. 4.5 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat) Opiskelija tai tutkinnn surittaja vi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintnsa enemmän sia sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista saamista syventävät tutkinnn sat tulee mahdllisimman laajasti tteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikilla Yritystiminta (10 v) Tämä tutkinnn sa tteutetaan vain ammatillisessa peruskulutuksessa Arviinti Yrittäjyyden tutkinnn san arviintikriteerit n tehty klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet ja ne löytyvät rakennusalan petussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Ammattitaitvaatimukset Opiskelija saa arviida man saamisensa tutkia yrityksen timintaympäristön

81 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint hankkia liiketiminnan kannalta välttämättömät yhteistyökumppanit laatia timintasuunnitelman yritystimintaa varten (LTS) kuvata valmistus- tai palveluprsessinsa laatia markkinintisuunnitelman yritykselleen valita spivan yritysmudn ja perustaa yrityksen hankkia rahituksen segmentida markkinat ja käyttää kilpailukeinja suunnitella ja järjestää yrityksensä talushallinnn jhtaa yritystään 78 Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija sittaa ammattitaitnsa timimalla yksin tai yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri timijiden kanssa esim. harjitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään työprsessin ja elinikäisen ppimisen avaintaitjen hallinta. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (ammatilliset perustutkinnt, ammattitutkinnt, erikisammattitutkinnt) Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkintn vidaan piskelijan tai tutkinnn surittajan henkilökhtaisen piskelusuunnitelman mukaan yksilöllisesti sisällyttää tutkinnn sia ammatillisista perustutkinnista. Näyttötutkintjärjestelmässä tdistuksen kyseisen perustutkinnn san surittamisesta antaa aina k. perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kaivsalan tutkinttimikunta hyväksyy kyseisen perustutkinnn san saksi kaivsalan perustutkinta tdistuksen perusteella Tutkinnn sat ammattitutkinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkintn vidaan piskelijan tai tutkinnn surittajan henkilökhtaisen piskelusuunnitelman mukaan yksilöllisesti sisällyttää tutkinnn sia ammattitutkinnista. Kulutuksen järjestäjällä tulee lla vimassa leva k. ammattitutkinnn järjestämisspimus tai kulutuksen järjestäjä vi staa tutkinttilaisuudet sellaiselta kulutuksen

82 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint järjestäjältä, jlla n järjestämisspimus. Ammatillisessa peruskulutuksessa tdistuksen ammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. ammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnn san piskelijan tutkinttdistukseen. Näyttötutkintjärjestelmässä tdistuksen kyseisen ammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. ammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kaivsalan perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnn san saksi kiinteistöpalvelujen perustutkinta tdistuksen perusteella Tutkinnn sat erikisammattitutkinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkintn vidaan piskelijan tai tutkinnn surittajan henkilökhtaisen piskelusuunnitelman mukaan yksilöllisesti sisällyttää sia erikisammattitutkinnista. Kulutuksen järjestäjällä tulee lla vimassa leva k. erikisammattitutkinnn järjestämisspimus tai kulutuksen järjestäjä vi staa tutkinttilaisuudet sellaiselta kulutuksen järjestäjältä, jlla n järjestämisspimus. Ammatillisessa peruskulutuksessa tdistuksen erikisammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. erikisammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnn san piskelijan tutkinttdistukseen. Näyttötutkintjärjestelmässä tdistuksen kyseisen erikisammattitutkinnn san surittamisesta antaa aina k. erikisammattitutkinnsta vastaava tutkinttimikunta ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnsta vastaava tutkinttimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnn san saksi kaivsalan perustutkinta tdistuksen perusteella Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Kulutuksen järjestäjä vi tarjta hyväksymässään petussuunnitelmassa piskelijallemahdllisuuden surittaa ammatillista saamista yksilöllisesti syventäviä tutkinnn sia, jtka vastaavat työelämän alueellisiin ja paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin ja piskelijan ammattitaidn syventämistarpeisiin. Tutkinnn sat n nimettävä ja niihin n laadittava ammattitaitvaatimukset, arviintia varten arviintikriteerit ja ammattitaidn sittamistavat. 4.6 Opinnäyte ammatillisessa peruskulutuksessa Ammattitaita sittava pinnäyte sisältyy vain ammatilliseen peruskulutukseen. Opiskelija suunnittelee ja tekee maa saamistaan kkavan pinnäytteen, jka vi lla esimerkiksi tute, työnäyte, prtfli tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää pinnäytettä tehdessään luvuuttaan, innvatii- 79

83 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint visuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvii pinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja tteutuksen. Opiskelija edistää pinnäytteellä maa työllistymistään. 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TA- VOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Paklliset tutkinnn sat Äidinkieli, sumi (4 v) Tavitteet Opiskelija viestii ja timii vurvaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjittamaan ammattiaan, sallistumaan työelämään, timimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatk-pintihin hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidt saa timia mnikulttuurisessa ja mnikielisessä ympäristössä ymmärtää työselitysten, suunnitelmien ja käyttöhjeiden keskeiset käsitteet, lennaisen sisällön ja tarkituksen hankkii eri tavilla tieta eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunkirjallisuutta arvii maa äidinkielen taitaan ja kehittää sitä jatkuvasti saa timia erilaisissa kiinteistöpalvelualan vurvaikutustilanteissa hallitsee kiinteistöpalvelualan erilaiset puheviestintätilanteet esimerkiksi työsurituksen ja pinnäytteen esittelyn saa laatia työsuunnitelmat ja raprtit saa timia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat hyödyntää kiinteistöpalvelualan ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vurvaikutustaitjaan ja sallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään. Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö.

84 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. 81 Arviinnin khde Tiednhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteis-sa timiminen Mediasaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee hjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tieta selkeistä teksteistä ymmärtää ammattitaidn kannalta keskeisen tekstin päätarkituksen ja saa yhdistää sen tietja miin kkemuksiinsa ja tietihinsa kirjittaa hjatusti ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä tuntee ikeinkirjituksen perusasiita laatii hjatusti ja mallin mukaan asiakirjat käyttää mallin mukaan tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia timii asiallisesti vurvaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa sallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvurja perustelee mielipiteensä saa pitää lyhyen esityksen määrittää ammattialansa keskeiset mediat nudattaa hjatusti tekijänikeuksia tunnistaa man kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksen käyttää kirjallisuutta ja muita taidemutja elämyksellisesti. hankkii ammattialaansa liittyvää tieta erilaisista lähteistä ja käyttää lutettavia tekstejä ymmärtää tekstin tarkituksen ja pääsisällön sekä saa yhdistää ja vertailla sen yksityiskhtia miin kkemuksiinsa ja tietihinsa suhteuttaen kirjittaa ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksttaa tekstiä laatii asianmukaiset asiakirjat käyttää tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia ja muutakin tekstilajitietämystään timii asiallisesti ja khteliaasti vurvaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa sallistuu keskusteluun ja vie keskustelua tavitteen suunnassa eteenpäin perustelee mnipulisesti mielipiteensä ja väitteensä saa puhuessaan kntaktin kuulijihinsa ja saa rakentaa puheenvurnsa niin, että sitä n helpp seurata käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja saa arviida mediatekstejä määrittää tekijänikeudet ikeutena ja velvitteena, nudattaa tekijänikeuksia mm. ilmittamalla lähteensä ttaa humin kulttuurienvälisen viestinnän massa vurvaikutuksessaan saa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemutja. hakee tieta erilaisista lähteistä ja vaikeaselkisistakin teksteistä sekä arvii niiden lutettavuutta ymmärtää sekä tekstin tarkituksen ja sanman että yksityiskhtien merkityksen, tekee jhtpäätöksiä ja arvii tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa kirjittaa tavitteellisesti ja työstää tekstejään man arvin ja palautteen phjalta hallitsee kielenkäytön perusnrmit sekä hi tuttamiensa tekstien kieli- ja ulkasua laatii asianmukaisia asiakirjja ja saa sveltaa asiakirjamalleja sveltaa tekstilajin vaatimuksia missa teksteissään timii erilaisissa vurvaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, justavasti ja vakuuttavasti sallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa saltaan vastuuta viestintäilmapiiristä perustelee mnipulisesti näkemyksiään sekä arvii vaikuttamispyrkimyksiä pystyy puhuessaan ylläpitämään vurvaikutusta, saa havainnllistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön lgiseksi hyödyntää mnipulisesti viestintävälineitä ja arvii kriittisesti mediatekstejä saa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan sveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja maa kulttuurisaamistaan sekä timii suvaitsevasti saa analysida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taidemutja. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä ja mediasaaminen, 10. Teknlgia ja tiettekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit Kieli, tekstit ja vurvaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jkin seuraavista Kirjallisuuden keinja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja knteksti (ÄI5), Kieli, kirjal-

85 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint lisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitjen syventäminen (ÄI7) krvaavat Äidinkieli, sumi -pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt) Kirjallinen viestintä (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) 82 Opiskelija sallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa saltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy sveltamaan ppimaansa (suulliset harjitukset). hakee tieta mnipulisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (kirjastn ja sen käyttöön tutustuminen). ymmärtää kiinteistöpalvelualaan liittyvien tekstien tarkituksen ja lennaisen sisällön, tekee jhtpäätöksiä ja saa sveltaa niitä esimerkiksi työselitysten tulkitsemisessa. kirjittaa ammattialansa kirjalliset harjitukset itsenäisesti sekä työstää tekstejään man arvin ja palautteen phjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hi tuttamiensa tekstien kieli- ja ulkasua. Hän käyttää tilanteeseen spivaa kieltä (suulliset harjitukset). Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Kirjallisen viestinnän arviinnin khteet: Tiednhankinta hakee hjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tieta (T1) hakee ammattialaansa liittyvää tieta erilaisista lähteistä ja käyttää lutettavia lähteitä (H2) hakee tieta mnipulisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3)

86 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Tekstin ymmärtäminen löytää hjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja saa yhdistää tekstin tietja miin kkemuksiinsa ja tietihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkituksen ja sisällön, tekee jhtpäätöksiä ja saa sveltaa niitä työtehtävissään (K3) 83 Kirjallinen viestintä kirjittaa hjatusti ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee ikeinkirjituksen perusasiita, saa kirjittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjittaa ikein ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lauseja virkerakenteita ja jaksttaa tekstejä, laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä (H2) kirjittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään man arvin ja palautteen phjalta, hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hi tuttamiensa tekstien kieli- ja ulkasua, käyttää tilanteeseen spivaa kieltä (K3) Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Suullinen viestintä (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija timii erilaisissa kiinteistöpalvelualan vurvaikutustilanteissa kuten neuvnta ja pastustilanteissa, kkuksissa, tapahtumissa asiakaslähtöisesti, justavasti ja vakuuttavasti. Hän sallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee mnipulisesti näkemyksiään. saa työpaikalla ja asiakastilanteissa ttaa luntevasti humin sanattman

87 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint viestinnän eri sa-alueet. suunnittelee esityksensä hulellisesti. Hän saa puhuessaan kntaktin kuulijihinsa ja saa havainnllistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön lgiseksi. Videituja harjituksia tarvittaessa, esim. työsuritusten kuvaaminen 84 Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Suullisen viestinnän arviinnin khteet: Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen timii asiallisesti vurvaikutustilanteissa, sallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvurja ja saa ilmaista mielipiteensä. Tietää sanattman viestinnän eri sa-alueet. Osaa valmistella lyhyen esityksen. (T1) timii asiallisesti ja khteliaasti erilaisissa vurvaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin. Perustelee mielipiteensä ja väitteensä. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Osaa useissa eri yhteyksissä ttaa humin sanattman viestinnän. Valmistautuu esitykseen ja ttaa humin kuulijat. (H2) timii erilaisissa vurvaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, justavasti ja vakuuttavasti. Osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun. Ilmaisee mnipulisesti näkemyksiään. Osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ttaa luntevasti humin sanattman viestinnän eri sa-alueet. Suunnittelee esityksensä hulellisesti. Saa puhuessaan kntaktin kuulijihinsa. Osaa havainnllistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön lgiseksi. Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

88 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Kieli ja kulttuuri (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) 85 Opiskelija saa käyttää luntevasti erilaisia kulttuurimutja (kirjallisuus, elkuva, teatteri jne.). saa analysida ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa timia ihmisten kanssa, jilla n erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. haluaa verkstitua ammattialalla ja n kiinnstunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatk-pinnt). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanastn ja hyödyntää mnipulisesti viestintävälineitä ja arvii kriittisesti mediatekstejä. Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Kielen ja kulttuurin arviinnin khteet: Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen saa timissaan ttaa humin erilaiset ihmiset, n kiinnstunut ammattialasta ja tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) saa timia luntevasti mnikulttuurisessa ympäristössä, tuntee levansa ikealla alalla ja phtii man alansa näkymiä sekä saa kirjittaa ikein ammattialansa ammattikieltä (H2) haluaa timia ihmisten kanssa, jilla n erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtvereihinsa, haluaa verkstitua ammattialalla ja n kiinnstunut alan ja itsensä kehittämisestä sekä hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanastn (K3) Mediasaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja nudattaa hjatusti tekijänikeuksia (T1)

89 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint tuntee ammattialansa keskeiset mediat, tuntee tekijänikeudet ikeutena ja velvitteena nudattaa tekijänikeuksia mm. ilmittamalla lähteensä (H2) hyödyntää mnipulisesti viestintävälineitä ja arvii kriittisesti mediatekstejä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedstaa kulttuurin mninaisuuden, löytää hjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elkuvasta tai teatterista itseään kiinnstavaa luettavaa ja katsttavaa (T1) ppii arvstamaan maa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä, saa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemutja (H2) käyttää luntevasti erilaisia kulttuurimutja, saa analysida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteenlajeja (K3) 86 Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Työelämän asiakirjat (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja timii työelämän erilaisissa tilanteissa luntevasti ja tilanteenmukaisesti (vierailut esim. työvimatimistn, videituja harjituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen). saa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjja (esimerkiksi ammattialansa työselitteet, raprtit, työhakemus, CV ja työspimus). ymmärtää kiinteistöpalvelualaan liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, lennaisen sisällön ja tarkituksen, esimerkiksi erilaisia hjeita ja lakitekstejä hallitsee keskeiset kkus- ja neuvttelutekniikan taidt sekä sallistuu harjituksiin aktiivisesti. miettii ja idei man pinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman.

90 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). 87 Työelämän asiakirjjen arviinnin khteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhöntthaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, saa laatia työelämän perusasiakirjja hjeiden mukaan ja tietää pinnäytetyön rakenteen (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpisia työelämän asiakirjja, saa tehdä pinnäytetyöhön liittyviä harjituksia ja saa raprtida man työnsä hyvällä sumen kielellä (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja timii työelämän erilaisissa tilanteissa luntevasti ja tilanteenmukaisesti, laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjja sekä miettii ja idei man pinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman (K3) Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen tuntee kkuksen ja neuvttelun ert, seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti (T1) pystyy timimaan asiallisesti kkuksessa ja neuvttelussa, käyttää puheenvurja ja saa laatia keskeiset kkus- ja neuvtteluasiakirjat (H2) hallitsee keskeiset kkus- ja neuvttelutekniikan taidt sekä sallistuu harjituksiin aktiivisesti (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

91 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Venäjä, ma äidinkieli venäjänkielisillä piskelijilla (4 v) Tavitteet Opiskelija lukee, kirjittaa ja ilmaisee itseään man äidinkielen avulla ymmärtää kielellisiä juuriaan ja man kielellisen identiteettinsä kehittymistä käyttää sekä maa kieltään että sumen kieltä eri yhteyksissä hankkii eri tavilla tieta eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti saa kielellisesti viestiä ja lla vurvaikutuksessa, jtta hän vi sallistua työelämään, timia aktiivisena kansalaisena ja harjittaa jatk-pintja saa timia mnikulttuurisessa yhteiskunnassa ja ammatillisissa yhteyksissä arvstaen maa kieltään ja samalla sumalaisuutta. 88 Arviinti Venäjä, ma äidinkieli venäjänkielisillä piskelijilla, 1-4 ammattitaita täydentävän tutkinnn san pintjaksjen arviintikriteerit n tehty klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet ja ne löytyvät ammattialansa petussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiednhankinta ja mediasaaminen Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hahmttaa man kielensä kirjitustavat saa kerta man kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä saa nimetä man kielensä kulttuurisia juuria tuntee man kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia saa pitää lyhyen esityksen malla äidinkielellään tuntee puheilmaisun mutja massa ja sumalaisessa kulttuurissa lukee ja kirjittaa malla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä man kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee man kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdllisuuksia ja vaihtelua malla kielialueellaan hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietverkt) saa viestiä ymmärrettävästi malla äidinkielellään ammattialan asiista vertailee man kielensä ja sumen kielen käyttöä lukee mnipulisia tekstejä malla kielellään ja kirjittaa erilaisia tarkituksia varten tuntee man äidinkielensä rakennetta ja ikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jssa n kasvanut n kiinnstunut äidinkielestään ja masta kielitaustastaan ja n mtivitunut kehittämään äidinkielen taitaan edelleen hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä man kulttuurinsa viestintätraditita nudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitaan aktiivisesti vertailee maa kieltään ja sumen kieltä puhuvien kmmunikaatita

92 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 89 ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. käyttää malla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ttaa saa keskusteluun malla kielialueellaan ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen malle työlleen. saa timia man kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa laajentaa sanavarastaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitaan tarvittaessa malla kielellään. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediasaaminen, 10. Teknlgia ja tiettekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3), Viestintä ja yhteiskunta (ÄIM4), Tiedn maailma (ÄIM6) krvaavat Äidinkieli, ma äidinkieli vieraskielisillä piskelijilla -pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija erittelee venäjän kielen saamistaan sekä aikaisempia tietjaan kielestään ja kulttuuristaan sekä tuntee kielen histrian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianmaisella kielialueella sekä kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanasta ja määrittelee eri aljen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanalukat ja niiden minaisuudet Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Oma äidinkieli ja sen käyttö -arviinnin khteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmttaa man kielensä kirjitustavat, saa kerta man kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja saa nimetä man kielensä kulttuurisia juuria (T1)

93 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint lukee ja kirjittaa malla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä man kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee man kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdllisuuksia ja vaihtelua malla kielialueellaan (H2) lukee mnipulisia tekstejä malla kielellään ja kirjittaa erilaisia tarkituksia varten, tuntee man äidinkielensä rakennetta ja ikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jssa n kasvanut, n kiinnstunut äidinkielestään ja masta kielitaustastaan sekä n mtivitunut kehittämään äidinkielen taitaan edelleen (K3) 90 Tiednhankinta ja mediasaaminen tuntee man kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietverkt) (H2) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen saa pitää lyhyen esityksen malla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun mutja massa ja sumalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) saa viestiä ymmärrettävästi malla äidinkielellään ammattialansa asiista, vertailee man kielensä ja sumen kielen käyttöä, käyttää malla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ttaa saa keskusteluun malla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen malle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä man kulttuurinsa viestintätraditiita nudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitaan aktiivisesti, vertailee maa kieltään ja sumen kieltä puhuvien kmmunikaatita, laajentaa sanavarastaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitaan tarvittaessa malla kielellään ja saa timia man kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti

94 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 91 Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Kielitiet ja ikeakielisyys (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin sumen kieleen verrattuna ja harjittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen ikean kirjitustekniikan sekä käsin että tietkneella saa taivuttaa sanja venäjän kielellä ja hallitsee rektin minaispiirteet venäjän kielellä sekä saa tuttaa tekstiä aiheen mukaan. Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Kielitiet ja ikeakielisyyden arviinnin khteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmttaa man kielensä kirjitustavat, saa kerta man kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja saa nimetä man kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjittaa malla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä man kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee man kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdllisuuksia ja vaihtelua malla kielialueellaan (H2) lukee mnipulisia tekstejä malla kielellään ja kirjittaa erilaisia tarkituksia varten, tuntee man äidinkielensä rakennetta ja ikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jssa n kasvanut, n kiinnstunut äidinkielestään ja masta kielitaustastaan sekä n mtivitunut kehittämään äidinkielen taitaan edelleen (K3)

95 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Tiednhankinta ja mediasaaminen tuntee man kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietverkt) (H2) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen saa pitää lyhyen esityksen malla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun mutja massa ja sumalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) saa viestiä ymmärrettävästi malla äidinkielellään ammattialansa asiista, vertailee man kielensä ja sumen kielen käyttöä, käyttää malla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ttaa saa keskusteluun malla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen malle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä man kulttuurinsa viestintätraditiita nudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitaan aktiivisesti, vertailee maa kieltään ja sumen kieltä puhuvien kmmunikaatita, laajentaa sanavarastaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitaan tarvittaessa malla kielellään ja saa timia man kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) 92 Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskntn ja uskmuksiin sekä vertaa man kulttuurin piirteitä sumalaiseen kulttuuriin

96 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint perehtyy venäjän ajankhtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainksiin, artikkeleihin ja reprtaaseihin. 93 Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta -arviinnin khteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmttaa man kielensä kirjitustavat, saa kerta man kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja saa nimetä man kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjittaa malla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä man kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee man kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdllisuuksia ja vaihtelua malla kielialueellaan (H2) lukee mnipulisia tekstejä malla kielellään ja kirjittaa erilaisia tarkituksia varten, tuntee man äidinkielensä rakennetta ja ikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jssa n kasvanut, n kiinnstunut äidinkielestään ja masta kielitaustastaan sekä n mtivitunut kehittämään äidinkielen taitaan edelleen (K3) Tiednhankinta ja mediasaaminen tuntee man kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietverkt) (H2) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen saa pitää lyhyen esityksen malla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun mutja massa ja sumalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) saa viestiä ymmärrettävästi malla äidinkielellään ammattialansa asiista, vertailee man kielensä ja sumen kielen käyttöä, käyttää malla kielellään ammat-

97 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint tialansa keskeisiä käsitteitä ja ttaa saa keskusteluun malla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen malle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä man kulttuurinsa viestintätraditiita nudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitaan aktiivisesti, vertailee maa kieltään ja sumen kieltä puhuvien kmmunikaatita, laajentaa sanavarastaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitaan tarvittaessa malla kielellään ja saa timia man kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) 94 Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Kaunkirjallisuus ja muut taidelajit (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti sekä tutustuu venäjän kielen jihinkin tunnettuihin kirjailijihin ja taiteilijihin lukee ja referi haluamansa teksen tai syventyy jhnkin taidelajiin ja kert siitä kykenee spivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t).

98 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Kaunkirjallisuus ja muut taidelajit -arviinnin khteet: 95 Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmttaa man kielensä kirjitustavat, saa kerta man kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja saa nimetä man kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjittaa malla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä man kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee man kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdllisuuksia ja vaihtelua malla kielialueellaan (H2) lukee mnipulisia tekstejä malla kielellään ja kirjittaa erilaisia tarkituksia varten, tuntee man äidinkielensä rakennetta ja ikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jssa n kasvanut, n kiinnstunut äidinkielestään ja masta kielitaustastaan sekä n mtivitunut kehittämään äidinkielen taitaan edelleen (K3) Tiednhankinta ja mediasaaminen tuntee man kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietverkt) (H2) hankkii tietja eri viestintävälineitä hyödyntäen malla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen saa pitää lyhyen esityksen malla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun mutja massa ja sumalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) saa viestiä ymmärrettävästi malla äidinkielellään ammattialansa asiista, vertailee man kielensä ja sumen kielen käyttöä, käyttää malla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ttaa saa keskusteluun malla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen malle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä man kulttuurinsa viestintätraditiita nudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitaan aktiivisesti, vertailee maa kieltään ja sumen kieltä puhuvien kmmunikaatita, laajentaa sanavarastaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitaan tarvittaessa malla kielellään ja saa timia man kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3)

99 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 96 Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Sumi tisena kielenä (4 v) Tavitteet Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vurvaikutustaidt, että hänellä n riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatk-pintihin ymmärtää sumenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattmasti käsiteltävää asiaa sekä kykenee sallistumaan työskentelyyn ymmärtää kirjallisen ppimateriaalin keskeiset sisällöt ja pystyy käyttämään niitä pinnissa etenemiseen saa virikkeitä ja elämyksiä tutustuessaan kirjallisuuteen ja erilaisiin tekstilajeihin sumeksi ja mahdllisuuksien mukaan äidinkielellään tuttaa työsuunnitelmia ja raprtteja hallitsee sumen kielen keskeiset rakenteet sekä kiinteistöpalvelualan ammattisanastn ja sanntatavat saa timia ammatissaan sumalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten timintatapjen mukaan hakee tieta työselityksistä, käyttöhjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjja ja tekee muistiinpanja itsenäisesti sekä käyttää kirjallista ja tietverkissa levaa aineista kielitaitnsa kehittämiseksi ja pintjensa edistämiseksi. Arviinti Sumi tisena kielenä 1-4 ammattitaita täydentävän tutkinnn san pakllisten pintjaksjen arviintikriteerit n tehty klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet ja ne löytyvät ammattialan petussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö.

100 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. 97 Arviinnin khde Tiednhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Kielenpiskelu Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee hjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tieta selkeistä teksteistä ymmärtää lyhyitä käytännönläheisiä tekstejä, avainsanja ja tärkeitä yksityiskhtia sekä ammattialansa sisältöjä käsitteleviä tekstejä kirjittaa lyhyen, sidsteisen tekstin tutuista aiheista tavallisimmissa kirjallisen viestinnän mudissa sekä hallitsee yleisissä ja ammatillisissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanastn ja rakenteet ymmärtää piskelua tai man alansa työtä käsittelevän puheen ja tavallista sanasta sisältävän keskustelun kert tutuista asiista ja selviytyy epävirallisista keskusteluista sekä viestii ammattialaansa liittyvissä erilaisissa tilanteissa tuntee sumalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen tuntee erilaisia kielenpiskelun työtapja ja sanakirjjen ja muiden tietlähteiden käytön periaatteita. hankkii ammattialaansa liittyvää tieta erilaisista lähteistä ja käyttää lutettavia tekstejä ymmärtää tekstejä man alansa tai yleisistä aiheista sekä jnkin verran päättelyä vaativia tekstejä, saa etsiä ja yhdistellä tietja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä kirjittaa tekstejä sekä tutuista abstrakteista ja man ammattialansa aiheista, käyttää mnenlaiseen kirjittamiseen tarvittavaa sanasta ja lauserakenteita sekä kirjittaa ymmärrettävää ja khtuullisen virheetöntä kieltä ymmärtää yleisiä aiheita ja asiatieta sisältävät sekä maan ammattialaansa liittyvät keskustelut ja hallitsee sanastn kert tavallisista, knkreeteista aiheista ja selstaa alansa työtehtäviin liittyviä aiheita sekä viestii ja käyttää khtalaisen laajaa sanasta, mnenlaisia rakenteita ja mutkikkaita lauseita ymmärtää sumalaisen yhteiskunnan nrmeja ja työelämän timintatapja sekä ttaa humin kulttuurien välisen viestinnän massa vurvaikutuksessaan sveltaa erilaisia kielenpiskelun työtapja ja käyttää sanakirjja ja muita tietlähteitä ymmärtämisen avuksi. hakee tieta erilaisista lähteistä ja vaikeaselkisistakin teksteistä sekä arvii niiden lutettavuutta ymmärtää itsenäisesti tekstejä myös abstrakteista aiheista, jtka vivat liittyä myös man alan työhön ja työturvallisuuteen, hahmttaa npeasti tekstin sisällön ja sen tarpeellisuuden ja sveltaa sitä erilaisiin tehtäviin kirjittaa selkeitä ja yksityiskhtaisia tekstejä myös abstrakteista aiheista sekä työtehtävistään, yhdistelee tai tiivistää eri lähteistä pimittuja tietja tekstiinsä, hallitsee laajan sanastn ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keint selkeän, sidsteisen tekstin laatimiseksi ymmärtää knkreettisen ja abstraktin sekä maa ammattialaa käsittelevän puhutun kielen, erttaa erilaiset puhetyylit ja saa tiivistää kuulemastaan avainkhdat ja tärkeät yksityiskhdat viestii selkeästi kkemuspiiriinsä ja ammattialaansa liittyvissä tilanteissa sekä useimmissa käytännöllisissä ja ssiaalisissa tilanteissa sekä mudllisissa keskusteluissa, käyttää kielen rakenteita ja laajahka sanasta sveltaa tietaan sumalaisen yhteiskunnan nrmeista ja työelämän timintatavista sekä sveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja maa kulttuurisaamistaan sveltaa piskelussaan erilaisia kielenpiskelun strategiita sekä käyttää sanakirjja ja muita tietlähteitä tuttamistehtävien apuna. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediasaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Sumen kielen pintjen tavitteiden määrittelyssä käytetään Kielten ppimisen, pettamisen ja arviinnin yhteisen eurppalaisen viitekehyksen kuvausasteikka, jnka B2.1-tas (itsenäisen kielitaidn perustas) kuvaa pääpiirteittäin piskelijan kiitettävää saamista kulutuksen lpussa. (Cmmn Eurpean Framewrk f Refer-

101 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint ence fr Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Cuncil f Eurpe Eurppalainen viitekehys. Kielten ppimisen, pettamisen ja arviinnin yhteinen eurppalainen viitekehys. Sumentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkla 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit Perusteet hallintaan (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät tekstitaidt (S24) ja Sumalainen kulttuuri (S25) krvaavat Äidinkieli, sumi tisena kielenä -pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt) Kirjallinen viestintä (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) 98 Opiskelija sallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa saltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. pystyy sveltamaan ppimaansa ja hakee tieta mnipulisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkituksen ja sisällön, tekee jhtpäätöksiä ja saa sveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa (ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjitukset). Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös sumi tisena kielenä valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Kirjallisen viestinnän arviinnin khteet: Tiednhankinta hakee hjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tieta (T1) hankkii ammattialaansa liittyvää tieta erilaisista lähteistä ja käyttää lutettavia lähteitä (H2) hakee tieta mnipulisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3)

102 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Tekstin ymmärtäminen löytää hjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja saa yhdistää tekstin tietja miin kkemuksiinsa ja tietihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkituksen ja sisällön, tekee jhtpäätöksiä ja saa sveltaa niitä työtehtävissään (K3) 99 Kirjallinen viestintä kirjittaa hjatusti ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee ikeinkirjituksen perusasiita ja saa kirjittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjittaa ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksttaa tekstiä sekä laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä (H2) kirjittaa itsenäisesti ammattitaidn kannalta keskeisiä tekstejä ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Suullinen viestintä (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vurvaikutustaidt, että hänellä n riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatk-pintihin ymmärtää sumenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattmasti pinnissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee sallistumaan työskentelyyn. Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan

103 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint vaikuttaa myös sumi tisena kielenä valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). 100 Suullisen viestinnän arviinnin khteet: Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen timii asiallisesti vurvaikutustilanteissa, saa ilmaista mielipiteensä ja saa valmistella lyhyen esityksen (T1) timii asiallisesti ja khteliaasti erilaisissa vurvaikutustilanteissa, sallistuu keskusteluun ja saa esittää asiansa ymmärrettävästi, valmistautuu esitykseen ja ttaa humin kuulijat (H2) timii erilaisissa vurvaikutustilanteissa justavasti, sallistuu aktiivisesti keskusteluun, suunnittelee esityksensä hulellisesti, saa puhuessaan kntaktin kuulijihinsa sekä saa havainnllistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön lgiseksi (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Kieli ja kulttuuri (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija saa käyttää erilaisia kulttuurimutja (kirjallisuus, elkuva, teatteri jne.). haluaa timia ihmisten kanssa, jilla n erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. n kiinnstunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatk-pinnt) ja hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanastn.

104 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös sumi tisena kielenä valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Kielen ja kulttuurin arviinnin khteet: 101 Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen saa timissaan ttaa humin erilaiset ihmiset, n kiinnstunut ammattialasta, tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) saa timia luntevasti mnikulttuurisessa ympäristössä, saa kirjittaa ikein ammattialansa ammattikieltä (H2) haluaa timia ihmisten kanssa, jilla n erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtvereihinsa, n kiinnstunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee ammattialansa ammattisanasta (K3) Mediasaaminen tietää ammattialansa keskeiset media ja nudattaa hjatusti tekijänikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat (H2) hyödyntää mnipulisesti viestintävälineitä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedstaa kulttuurin mninaisuuden ja löytää hjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elkuvasta tai teatterista itseään kiinnstavaa luettavaa ja katsttavaa (T1) ppii arvstamaan maa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä (H2) käyttää luntevasti erilaisia kulttuurimutja (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

105 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Työelämän asiakirjat (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja timii työelämän erilaisissa tilanteissa luntevasti ja tilanteenmukaisesti sekä hakee tieta työselityksistä, käyttöhjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjja ja tekee muistiinpanja itsenäisesti ja tuttaa työsuunnitelmia ja raprtteja. saa timia ammatissaan sumalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten timintatapjen mukaan. Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (4 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttaa myös sumi tisena kielenä valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Työelämän asiakirjjen arviinnin khteet: Ajitus Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhöntthaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, saa laatia työelämän perusasiakirjja hjeiden mukaan (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpisia työelämän asiakirjja (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja timii työelämän erilaisissa tilanteissa luntevasti ja tilanteenmukaisesti ja laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjja (K3) Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

106 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Tinen ktimainen kieli, rutsi (1 v) Tavitteet Opiskelija selviytyy kiinteistöpalvelualan rutiininmaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista tisella ktimaisella kielellä ymmärtää mlempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen mnikulttuurisessa Sumessa. 103 Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Tiednhankinta Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenpiskelu Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee sanakirjjen ja muiden tietlähteiden käytön periaatteet ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten maan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kert muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asiista massa työssään n tietinen rutsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa mat ppimisstrategiansa. käyttää sanakirjja ja jnkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä tietlähteitä kirjittaa mallin mukaan lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työ- ja turvallisuushjeet selviytyy rutiininmaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, js puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanasta ymmärtää rutsin kielen ja kulttuurin merkityksen khdatessaan phjismaalaisia tunnistaa mien ppimisstrategiidensa vahvuuksia ja heikkuksia. käyttää sanakirjja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineista hankkiakseen lisätieta maa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista hjeistuksista kirjittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanja, hjeita tai tilauslistja timii tavanmaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvtusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä ymmärtää rutsin kielen ja kulttuurin aseman mnikulttuurisessa Sumessa kkeilee uusia strategiita ja ppimistapja. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediasaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvsana hyvä H2 vastaa Kielten ppimisen, pettamisen ja arviinnin yhteisen eurppalaisen viitekehyksen kuvausasteiklla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidn taittasa A1.3 A2.1 ja puhumisessa ja kirjittamisessa taittasa A1.3 A2.1. (Cmmn Eurpean Framewrk f Reference fr Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Cuncil f Eurpe Eurppalainen viitekehys. Kielten ppimisen, pettamisen ja arviinnin yhteinen eurppa-

107 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint lainen viitekehys. Sumentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkla 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssi Arkielämää Phjismaissa (RUA1) tai Kulu ja vapaa-aika (RUB1) krvaa Tinen ktimainen kieli, rutsi -pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt). 104 Tteutustapa Opiskelu mnipulisissa ppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tiet- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, nlinesanakirjjen käyttö, DVD:t jne.) Opiskelija saa käyttää itsenäisesti ja mnipulisesti eri tietlähteitä ja hakea lisätieta (esim. keskeiset työvälineet, laitteet ja materiaalit sekä alan työmenetelmien nimitykset, työturvallisuusmääräykset ja -varusteet) ymmärtää pääpiirteittäin kiinteistöpalvelualaan liittyvien tekstien sisällön ja saa kerta ammattialastaan saa kerta itsestään ja kirjittaa lyhyitä maan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy vaativammistakin viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvnta, pastus) ja saa tarvittaessa pyytää tarkennusta saa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää rutsin kielen ja kulttuurin merkityksen Sumessa ja Phjismaissa Rutsin kielen arviinnin khteet tteutustavan mukaan n avattu arviintikriteerittaulukkn. Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

108 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Englanti (2 v) Tavitteet Opiskelija viestii ja timii vurvaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjittamaan ammattiaan, sallistumaan työelämään, timimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatk-pintihin hallitsee kiinteistöpalvelualan työtehtävissä tarvittavan kielitaidn saa timia mnikulttuurisessa ja mnikielisessä ympäristössä. 105 Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Tiednhankinta Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenpiskelu Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee tieta työhönsä liittyvistä materiaaleista ja hjeista hjattuna ja sanakirjja käyttäen ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia man alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä kirjittaa hjattuna mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia man alansa työhön liittyviä suullisia viestejä ja saa timia niiden mukaan kert lyhyesti itsestään ja alansa työtehtävistä vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakitavissa levissa ja tutuissa työtilanteissa n tietinen piskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä tunnistaa mat ppimisstrategiansa. hakee maa alaa kskevaa tieta sanakirjja ja jnkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä, tietlähteitä käyttäen ymmärtää työhönsä ja alansa tutteisiin ja prsesseihin liittyviä kirjallisia hjeita apuvälineitä käyttäen ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä saa timia niiden mukaan kirjittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää tavanmaisimpia työhönsä ja alansa tutteisiin ja prsesseihin liittyviä suullisia hjeita ja saa timia niiden mukaan kert itsestään ja työtehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja sallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ymmärtää piskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen arvii ppimisstrategiidensa vahvuuksia ja heikkuksia. hakee mnipulisesti maa alaa kskevaa tieta, sveltaa tietjaan ja taitjaan sekä perustelee ratkaisunsa ymmärtää työhönsä ja alansa tutteisiin ja prsesseihin liittyviä kirjallisia hjeita sekä työstä annettua palautetta kirjittaa tavanmaisia henkilökhtaisia viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia työhönsä liittyviä asiakirjja ymmärtää keskeiset ajatukset tavanmaisesta nrmaalitempisesta puheesta ja timii niiden mukaan kert tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä nrmeista ja tavista sekä tarvittaessa ttaa selvää muiden maiden vastaavista asiista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisähjeita sveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietjaan ja taitjaan vahvistaa ppimistaan kkeilemalla uusia strategiita ja ppimistapja.

109 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediasaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Englanti 1 (1 v) Arvsana hyvä H2 vastaa Kielten ppimisen, pettamisen ja arviinnin yhteisen eurppalaisen viitekehyksen kuvausasteiklla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidn taittasa A2.2 ja puhumisessa ja kirjittamisessa taittasa A2.1. (Cmmn Eurpean Framewrk f Reference fr Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Cuncil f Eurpe Eurppalainen viitekehys. Kielten ppimisen, pettamisen ja arviinnin yhteinen eurppalainen viitekehys. Sumentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkla 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukin A-kielen kurssit Nuri ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ krvaavat Vieras kieli, A-kieli -pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt). Tteutustapa Opiskelu mnipulisissa ppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tiet- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, nlinesanakirjjen käyttö, DVD:t jne.) 106 Opiskelija saa hakea ja sveltaa tieta mnipulisesti sekä arviida löytämäänsä tieta kriittisesti, mm. saa kerta itsestään, masta alastaan ja kulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan ymmärtää kiinteistöpalvelualan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset hjeet ja työnkuvaukset), saa luetella keskeisimmät ammattialansa työvälineet, laitteet ja materiaalit englanniksi saa edellisten lisäksi kirjittaa muita maan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ), kerta ammattialansa työmenetelmistä, tunnistaa työturvallisuusmääräykset englanniksi, saa pastaa ja neuva erilaisissa tilanteissa Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (2 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t).

110 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Englanti 1 arviinnin khteet: 107 Tiednhankinta saa käyttää tietlähteitä (esim. sanakirjja) ja hakea tieta hjatusti (T1) saa käyttää itsenäisesti ja mnipulisesti eri tietlähteitä ja hakea lisätieta (H2) saa hakea ja sveltaa tieta mnipulisesti sekä arviida löytämäänsä tieta kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), saa kirjittaa itsestään ja pinnistaan sekä mallin mukaan helppja ja lyhyitä työhön liittyviä hjeita ja viestejä (esim. turvallisuushjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prsesseihin liittyviä kirjallisia hjeita (esim. työvaiheet), saa edellisten lisäksi kirjittaa mallin mukaan lyhyitä maan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset hjeet ja työnkuvaukset), saa edellisten lisäksi kirjittaa muita maan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. pastaminen) asianmukaisesti (H2) selviytyy asianmukaisesti ja khteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja saa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) Kielen ja kulttuurin tuntemus n tietinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja anglamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) sveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja anglamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen)

111 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti 108 Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Englanti 2 (1 v) Tteutustapa Opiskelu mnipulisissa ppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tiet- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, nlinesanakirjjen käyttö, DVD:t jne.) Opiskelija saa edellisten lisäksi kirjittaa muita maan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV, hjeet ja ymmärtää mm. manuaalit) selviytyy asianmukaisesti ja khteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja saa tarvittaessa pyytää tarkennusta saa sveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja anglamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (2 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Englanti 2 arviinnin khteet: Tiednhankinta saa käyttää tietlähteitä (esim. sanakirjja) ja hakea tieta hjatusti (T1) saa käyttää itsenäisesti ja mnipulisesti eri tietlähteitä ja hakea lisätieta (H2) saa hakea ja sveltaa tieta mnipulisesti sekä arviida löytämäänsä tieta kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön

112 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint (esim. työturvallisuus), saa kirjittaa itsestään ja pinnistaan sekä mallin mukaan helppja ja lyhyitä työhön liittyviä hjeita ja viestejä (esim. turvallisuushjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prsesseihin liittyviä kirjallisia hjeita (esim. työvaiheet), saa edellisten lisäksi kirjittaa mallin mukaan lyhyitä maan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset hjeet ja työnkuvaukset), saa edellisten lisäksi kirjittaa muita maan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) 109 Vurvaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa timiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. pastaminen) asianmukaisesti (H2) selviytyy asianmukaisesti ja khteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja saa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) Kielen ja kulttuurin tuntemus n tietinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja anglamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) sveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja anglamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Kielenpiskelu tunnistaa mat ppimisstrategiansa (T1) arvii ppimisstrategiidensa vahvuuksia ja heikkuksia (H2) vahvistaa ppimistaan kkeilemalla uusia strategiita ja ppimistapja (K3) Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti

113 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 110 Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana. Etenemiseht Susitus: Englanti 1 suritettu hyväksytysti Matematiikka (3 v) Tavitteet Opiskelija hallitsee peruslaskutimitukset, prsenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnkset ja käyttää niitä kiinteistöpalvelualaan liittyvissä laskutimituksissa laskee pinta-alja ja tilavuuksia sekä sveltaa gemetriaa työtehtävien vaatimassa laajuudessa käyttää spivia matemaattisia menetelmiä työtehtäviin liittyvien ngelmien ratkaisussa ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla mudstaa ja laatii työtehtäviin liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukita ja piirrksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvii tulsten ikeellisuutta käyttää matemaattisten ngelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietknetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Peruslaskutimitukset, prsenttilaskenta ja mittayksikkömuunnkset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ngelmanratkaisu sekä tulsten arviinti Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija surittaa työtehtäviin liittyvät rutiininmaiset laskutimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ngelmat jk päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä saa arviida tulsten suuruuslukkaa surittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutimitukset ja käyttää jssakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ngelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvii tulsten ikeellisuutta sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia ja arvii tulsten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat sveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta

114 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 111 Laskimen ja tietkneen käyttäminen Numeerisen tiedn käsittely, analysinti ja tuttaminen käyttää laskinta ja tietknetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiednlähteenä tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä laskee hjeen mukaan aineistn keskilukuja. käyttää sujuvasti laskinta ja tietknetta ammattiin liittyvien matemaattisten ngelmien ratkaisemiseen käyttää tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ngelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastllisia tunnuslukuja. käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen sveltaa tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisuun sekä esittää tuttamiaan matemaattisia tulksia tilastina, taulukkina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineiststa keskeisimmät tilastlliset tunnusluvut. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja lunnntieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Gemetria (MAB2) tai Funktit ja yhtälöt (MAA1) ja tinen seuraavista lukin kursseista Plynmifunktit (MAA2) tai Gemetria (MAA3) krvaavat Matematiikan pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt) Matematiikka 1 (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia (peruslaskutimitukset kknais-, murt- ja desimaaliluvuilla) ja arvii tulsten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvja ammattialallaan, yksikönmuunnkset) hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat sveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verrant) ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (3 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t).

115 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Matematiikka 1 arviinnin khteet: 112 Peruslaskutimitukset, prsenttilaskenta ja mittayksikkömuunnkset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat surittaa työtehtäviin liittyvät rutiininmaiset laskutimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) surittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutimitukset ja käyttää jssakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapja ilmaisussaan (H2) sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia ja arvii tulsten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ngelman ratkaisu sekä tulsten arviinti ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ngelmat jk päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä saa arviida tulsten suuruuslukkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ngelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvii tulsten ikeellisuutta (H2) sveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietkneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietknetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietknetta ammattiin liittyvien matemaattisten ngelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedn käsittely, analysinti ja tuttaminen käyttää tiednlähteenä tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä, laskee hjeen mukaan aineistn keskilukuja (T1) käyttää tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ngelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastllisia tunnuslukuja (H2) sveltaa tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisuun sekä esittää tuttamiaan matemaattisia tulksia tilastina, taulukkina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineiststa keskeisimmät tilastlliset tunnusluvut (K3)

116 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 113 Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Matematiikka 2 (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia (tas- ja avaruusgemetriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, surakulmaisen klmin gemetriaa, trignmetriaa, Pythagraan lauseen käytön ammattialallaan) arvii tulsten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat sveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (3 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Matematiikka 2 arviinnin khteet: Peruslaskutimitukset, prsenttilaskenta ja mittayksikkömuunnkset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat surittaa työtehtäviin liittyvät rutiininmaiset laskutimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) surittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutimitukset ja käyttää jssakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapja ilmaisussaan (H2)

117 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia ja arvii tulsten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) 114 Matemaattiset menetelmät ja ngelman ratkaisu sekä tulsten arviinti ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ngelmat jk päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä saa arviida tulsten suuruuslukkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ngelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvii tulsten ikeellisuutta (H2) sveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietkneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietknetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietknetta ammattiin liittyvien matemaattisten ngelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedn käsittely, analysinti ja tuttaminen käyttää tiednlähteenä tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä, laskee hjeen mukaan aineistn keskilukuja (T1) käyttää tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ngelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastllisia tunnuslukuja (H2) sveltaa tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisuun sekä esittää tuttamiaan matemaattisia tulksia tilastina, taulukkina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineiststa keskeisimmät tilastlliset tunnusluvut (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

118 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Matematiikka 3 (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) 115 Opiskelija sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia (mm. prsentti-, krk- ja kustannuslaskenta) ja arvii tulsten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat sveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen sveltaa tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisuun sekä esittää tuttamiaan matemaattisia tulksia tilastina, taulukkina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineiststa keskeisimmät tilastlliset tunnusluvut Arviinti Jkaisesta pintjakssta annetaan arvsana. Opintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (3 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Matematiikka 3 arviinnin khteet: Peruslaskutimitukset, prsenttilaskenta ja mittayksikkömuunnkset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat surittaa työtehtäviin liittyvät rutiininmaiset laskutimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) surittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutimitukset ja käyttää jssakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapja ilmaisussaan (H2) sveltaa ammattialalla tarvittavia laskutimituksia ja arvii tulsten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ngelman ratkaisu sekä tulsten arviinti ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ngelmat jk päättelemäl-

119 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint lä, graafisesti tai laskennallisesti sekä saa arviida tulsten suuruuslukkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ngelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvii tulsten ikeellisuutta (H2) sveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvii menetelmien lutettavuutta ja tarkkuutta (K3) 116 Laskimen ja tietkneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietknetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietknetta ammattiin liittyvien matemaattisten ngelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää sveltaen laskinta ja tietknetta ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedn käsittely, analysinti ja tuttaminen käyttää tiednlähteenä tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä, laskee hjeen mukaan aineistn keskilukuja (T1) käyttää tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ngelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastllisia tunnuslukuja (H2) sveltaa tilastja, taulukita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ngelmien ratkaisuun sekä esittää tuttamiaan matemaattisia tulksia tilastina, taulukkina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineiststa keskeisimmät tilastlliset tunnusluvut (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Fysiikka ja kemia (2 v) Tavitteet Opiskelija sveltaa kiinteistöpalvelualan kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia

120 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint saa työssään ja muussa timinnassaan ttaa humin lunnn lainalaisuudet ja timia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöngelmia lunnntieteelliseltä kannalta sveltaa kiinteistöpalvelualan kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee kiinteistöpalvelualan työtehtävien kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöpin ja sähköpin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän saa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taludellisesti sekä työskennellä ergnmisesti ttaa humin työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen n tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epärgaanisten että rgaanisten yhdisteiden kemiallisia minaisuuksia säilyttää, käyttää ikein ja hävittää asianmukaisesti kiinteistöpalvelualalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitisuuksia saa tulkita terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tutteiden merkinnöistä ja ttaa työskentelyssään humin aineiden erityisminaisuudet niin, ettei vaaranna maa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta tekee havaintja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä kerää, käsittelee ja analysi tekemiään havaintja ja mittauksia. 117 Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Lämpöpin, mekaniikan ja sähköpin lainalaisuuksien tunteminen ja humin ttaminen työssä Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden minaisuuksien tunteminen ja humin ttaminen työssä Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee fysiikan lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään ttamaan humin niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee jissakin khdin hjausta käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee sin hjausta tulkitsee sin hjattuna tavallisimpia tutemerkintöjä saa ttaa humin fysiikkaan liittyvät ilmiöt työtehtävissään käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tutemerkintöjä saa itsenäisesti sveltaa fysiikan lainalaisuuksia työssään käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tutemerkintöjä

121 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 118 Havainninti ja mittaaminen Turvallinen ja ergnminen työskentely laskee hjattuna pitisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii hjeen mukaan tieta kemikaalien käyttöturvallisuustiedtteista tteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä hjatussa työtilanteessa tallentaa mittaukset ja havainnt hjeiden mukaisesti ja esittää ne taulukina ja graafeina sekä laskee tarvittaessa tulksia, mutta tarvitsee jiltakin sin hjausta työskentelee työturvallisuushjeiden mukaisesti, mutta vaatii hjausta ergnmiseen työskentelyyn. laskee pitisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii tieta käyttöturvallisuustiedtteista tteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä matimisesti ja saa arviida mittaustulsten lutettavuutta saa analysida mittauksia ja havaintja sekä tehdä tulksista jhtpäätöksiä työskentelee ergnmisesti ja työturvallisuushjeiden mukaisesti. laskee pitisuuksia ja aineiden määriä justavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietlähteistä hankkimansa tiedn mukaan käyttää mittauksiin spivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, tteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja hulellisesti ja saa arviida havaintjen ja mittausten tarkkuutta ja lutettavuutta saa raprtida ja esittää tulksia sekä arviida tulsten ja jhtpäätösten tarkkuutta ja lutettavuutta työskentelee ergnmisesti ja työturvallisuushjeiden mukaisesti ja ttaa matimisesti humin työympäristössä levat riskitekijät. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja lunnntieteet, 10. Teknlgia ja tiettekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit Fysiikka lunnntieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) krvaavat Fysiikan ja kemian pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt) Fysiikka (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) Opiskelija sveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin spivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, tteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja hulellisesti ja saa arviida havaintjen ja mittausten tarkkuutta ja lutettavuutta saa raprtida ja esittää tulksia sekä arviida tulsten ja jhtpäätösten tarkkuutta ja lutettavuutta työskentelee ergnmisesti ja työturvallisuushjeiden mukaisesti ja ttaa matimisesti humin työympäristössä levat riskitekijät. saa työssään ja muussa timinnassaan ttaa humin lunnn lainalaisuudet ja timia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen

122 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint tarkastelee keskeisiä ympäristöngelmia lunnntieteelliseltä kannalta sveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöpin ja sähköpin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän saa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taludellisesti sekä työskennellä ergnmisesti saa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tutteiden merkinnöistä ja ttaa työskentelyssään humin aineiden erityisminaisuudet niin, ettei vaaranna maa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta tekee havaintja ja mittauksia kiinteistöpalvelualan kannalta keskeisistä fysikaalisista ilmiöistä vedessä, maaperässä ja ilmassa, esim. pelln ja metsämaan kasvukunnsta kerää, käsittelee ja analysi tekemiään havaintja ja mittauksia. 119 Arviinti Fysiikan ja kemian pintjaksista annetaan arvsana. Fysiikan ja kemian pakllisten pintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (2 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). Fysiikan arviinnin khteet: Lämpöpin, mekaniikan ja sähköpin lainalaisuuksien tunteminen ja humin ttaminen työssä tunnistaa lmudn muutkset ja lämpölaajenemisen massa ammatissaan, saa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, saa ttaa sähköturvallisuuden humin, saa välttävästi sähköpin peruskäsitteistöä (T1) ymmärtää lmudn muutkset ja lämpölaajenemisen massa ammatissaan, saa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, saa hyödyntää tietjaan ergnmisessa työskentelyssä, saa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköpin peruskäsitteistön (H2) ymmärtää lmudn muutkset ja lämpölaajenemisen massa ammatissaan ja saa sveltaa ppimaansa, saa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja saa sveltaa ppimaansa, saa hyvin sähköturvallisuuteen

123 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Havainninti ja mittaaminen avustettuna laatii raprtin tutkimastaan asiasta ja mittaa lutettavasti ammatissaan (T1) saa laatia raprtin tutkimastaan asiasta ja mittaa lutettavasti ammatissaan ja mudstaa graafisia kuvaajia (H2) saa laatia sujuvan raprtin tutkimastaan asiasta, mittaa lutettavasti ja saa arviida mittaustulksien lutettavuutta (K3) 120 Energiataluden perusteet tuntee välttävästi energiantutant- ja säästötapja ammattinsa kannalta tuntee energiantutant- ja säästötavat (H2) tuntee energiantutant- ja säästötavat, saa arviida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia (K3) Tutteen elinkaari avustettuna mudstaa tutteen elinkaaren (T1) mudstaa itsenäisesti tutteen elinkaaren (H2) mudstaa itsenäisesti tutteen elinkaaren, pystyy sveltamaan ppimaansa (K3) Turvallinen ja ergnminen työskentely saa ttaa sähköturvallisuuden humin, saa välttävästi sähköpin peruskäsitteistöä (T1) saa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköpin peruskäsitteistön (H2) saa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköpin peruskäsitteistön ja saa sveltaa ppimaansa (K3) Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana.

124 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Kemia (1 v) Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (verkkavusteinen petus ja etäpetus) 121 Opiskelija käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskee pitisuuksia ja aineiden määriä justavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietlähteistä hankkimansa tiedn mukaan käyttää mittauksiin spivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, tteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja hulellisesti ja arvii havaintjen ja mittausten tarkkuutta ja lutettavuutta raprti ja esittää tulksia sekä arvii tulsten ja jhtpäätösten tarkkuutta ja lutettavuutta työskentelee ergnmisesti ja työturvallisuushjeiden mukaisesti ja ttaa matimisesti humin työympäristössä levat riskitekijät. sveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia saa työssään ja muussa timinnassaan ttaa humin lunnn lainalaisuudet ja timia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöngelmia lunnntieteelliseltä kannalta ttaa humin työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen n tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epärgaanisten että rgaanisten yhdisteiden kemiallisia minaisuuksia säilyttää, käyttää ikein ja hävittää asianmukaisesti ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitisuuksia saa tulkita aineiden kuten plttöljyn, viteluaineiden, desinfiintiaineiden, kasvinsujelu- ja säilöntäaineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tutteiden merkinnöistä ja ttaa työskentelyssään humin aineiden erityisminaisuudet niin, ettei vaaranna maa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviinti Fysiikan ja kemian pintjaksista annetaan arvsana. Fysiikan ja kemian pakllisten pintjaksjen arvsanat mudstavat yhdessä tutkinnn san kknaisarvsanan (2 v). Tutkinnn san arvsanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten

125 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint lisäsien ja vapaasti valittavien tutkinnn sien arvsana(t). 122 Kemian arviinnin khteet: Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden minaisuuksien tunteminen ja humin ttaminen työssä käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee sin hjausta, tulkitsee sin hjattuna tavallisimpia tutemerkintöjä (T1) käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa, tulkitsee tavallisimpia tutemerkintöjä (H2) käsittelee, säilyttää ja hävittää ikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ttaa humin erilaisten aineiden minaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa, tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tutemerkintöjä (K3) Havainninti ja mittaaminen tteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja välineitä hjatussa työtilanteessa, avustettuna laatii raprtin tutkimastaan asiasta ja mittaa lutettavasti ammatissaan (T1) saa analysida mittauksia ja havaintja sekä tehdä tulksista jhtpäätöksiä, saa laatia raprtin tutkimastaan asiasta ja mittaa lutettavasti ammatissaan ja mudstaa graafisia kuvaajia (H2) laskee pitisuuksia ja aineiden määriä justavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietlähteistä hankkimansa tiedn mukaan, saa laatia sujuvan raprtin tutkimastaan asiasta, mittaa lutettavasti ja saa arviida mittaustulksien lutettavuutta (K3) Turvallinen ja ergnminen työskentely hankkii hjeen mukaan tieta kemikaalien käyttöturvallisuustiedtteista (T1) hankkii tieta käyttöturvallisuustiedtteista (H2) työskentelee ergnmisesti ja työturvallisuushjeiden mukaisesti ja ttaa matimisesti humin työympäristössä levat riskitekijät (K3) Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa

126 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti 123 Ajitus Tutkinnn sat tteutetaan tutkinnn aikana Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiet (1 v) Tavitteet Opiskelija sallistuu ppilaitksessa ja työssäppimispaikassa yhteisten asiiden hitamiseen arvii timintamahdllisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana saa käyttää yhteiskunnan tarjamia palveluja tekee suunnitelman man talutensa hitamisesta arvii yrittäjyyden ja yritystiminnan merkitystä Sumen kansantaludelle hakee tieta kiinteistöpalvelualan työpaikista sekä Eurpan uninia ja kansalaisia kskevaa tieta. Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Osallistuminen ppilaitksessa ja työssäppimispaikassa Timintamahdllisuuk-sien arviinti Yhteiskunnan palvelujen käyttö Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija sallistuu hjattuna yhteisten asiiden hitamiseen arvii hjattuna timintamahdllisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee piskelijan vaikuttamismahdllisuudet, ikeudet ja velvllisuudet hakee tieta kuluttajan keskeisistä ikeuksista ja velvllisuuksista käyttää piskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen suuden niiden rahittamisessa sallistuu svitulla tavalla yhteisten asiiden hitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekprsessin arvii timintamahdllisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee piskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdllisuudet ikeudet, edut ja velvllisuudet tuntee kuluttajan keskeiset ikeudet ja velvllisuudet käyttää yhteiskunnan tarjamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen suuden niiden rahittamisessa sallistuu itsenäisesti yhteisten asiiden hitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekprsessin arvii timintamahdllisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee piskelijan ja kansalaisen keskeiset demkraattiset vaikuttamismahdllisuudet, ikeudet, edut ja velvllisuudet tuntee kuluttajan keskeiset ikeudet ja velvllisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen suuden niiden rahittamisessa

127 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 124 Oman taluden hitaminen tekee hjattuna suunnitelman menistaan ja varistaan hankkii hjattuna tieta rahitusvaihtehdista ja niistä aiheutuvista kuluista tekee suunnitelman menistaan ja varistaan hankkii tieta rahitusvaihtehdista ja niistä aiheutuvista kuluista tekee suunnitelman menistaan ja varistaan hankkii tieta rahituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja Kansantaluteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviinti Tiedn haku ammattialan työpaikista ja Eurpan uninista arvii hjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen hakee tieta ammattialansa työpaikista paikallisesti hakee hjattuna Eurpan uninin kansalaisia kskevaa tieta. arvii yrittäjyyden ja yritystiminnan vaikutuksen työllisyyteen hakee tieta ammattialansa työpaikista alueellisesti ja kansallisesti hakee Eurpan uninia ja kansalaisia kskevaa tieta. arvii itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystiminnan vaikutuksen kansantaluteen hakee tieta ammattialansa työpaikista alueellisesti ja kansallisesti ja Eurpan uninin maista hakee Eurpan uninia ja kansalaisia kskevaa vertailevaa tieta. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 5. Alitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit Yhteiskuntatiet (YH1) ja Talustiet (YH2) krvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedn pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt). Tteutustapa Lähipetus/ATK petus sekä verkkavusteinen petus ja mahdlliset vierailut esim. Kela, työvimatimist, svittelutimist jne. Opiskelija sallistuu itsenäisesti yhteisten asiiden hitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekprsessin arvii timintamahdllisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee piskelijan ja kansalaisen keskeiset demkraattiset vaikuttamismahdllisuudet, ikeudet, edut ja velvllisuudet tuntee kuluttajan keskeiset ikeudet ja velvllisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen suuden niiden rahittamisessa tekee suunnitelman menistaan ja varistaan hankkii tieta rahituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvii itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystiminnan vaikutuksen kansantaluteen hakee tieta ammattialansa työpaikista alueellisesti ja kansallisesti ja Eurpan uninin maista hakee Eurpan uninia ja kansalaisia kskevaa vertailevaa tieta.

128 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedn arviinnin khteet tteutustavan mukaan n avattu arviintikriteerit-taulukkn. 125 Ajitus Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, piskeluvälineistään hulehtiminen) kirjallinen ke tarvittaessa mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Liikunta (1 v) Tavitteet Opiskelija edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen timinta- ja työkyvylle tutustuu mnipulisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan pitää yllä fyysistä timintakykyään liikunnan avulla liikkuu ja timii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä edistää timinnallaan ryhmän timintaa ja turvallisuutta. Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Fyysisen timintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitja pitää hjattuna yllä fyysistä timintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitja mnipulisesti pitää yllä fyysistä timintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitja ja liikunnan lajitaitja mnipulisesti seuraa, arvii ja pitää yllä fyysistä timintakykyään

129 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 126 Fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen hyvinvinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla Vurvaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä timintakyvyn humin ttaminen ymmärtää hjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja ssiaaliselle hyvinvinnille sallistuu liikuntatilanteisiin annettujen hjeiden mukaan sekä nudattaa reilun pelin periaatteita nudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. ymmärtää liikunnan merkityksen malle fyysiselle, psyykkiselle ja ssiaaliselle hyvinvinnilleen sallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita nudattaen timii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja ssiaaliselle hyvinvinnille sallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää timinnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus ja timintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssi Taita ja kunta (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI 2) krvaa Liikunnan pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt). Tteutustapa Lähipetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitja ja liikunnan lajitaitja mnipulisesti seuraa, arvii ja kehittää fyysistä timintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja ssiaaliselle hyvinvinnille sallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen mia taitjaan kk ryhmän taitjen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää timinnallaan ryhmän timintaa ja turvallisuutta. sallistuu pintjaksn lähipetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Liikunnan arviinnin khteet tteutustavan mukaan n avattu arviintikriteerittaulukkn. Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (läsnäln säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, mista liikuntavarusteistaan hulehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää timintakykyään pettajapalautteen sekä mahdllisten testien phjalta kyky humiida muu ryhmä

130 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint kyky humiida yksilölliset eravuudet eri liikuntatilanteissa mahdllinen itse- tai vertaisarviinti 127 Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Terveystiet (1 v) Tavitteet Opiskelija sittaa timinnallaan ja tiedillaan halua ja kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja ssiaaliseen timintakykyyn vaikuttavia tekijöitä massa elämäntavassaan ja timintaympäristössään tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvinnille tietää tupakinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja saa ehkäistä terveyttä kuluttavia tekijöitä tietää terveyttä edistävistä elintavista ja tttumuksista ymmärtää liikunnan, ravinnn, levn, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ttaa ne humin timinnassaan työssään tunnistaa kiinteistöpalvelualan keskeiset terveyttä ja työkykyä kurmittavat tekijät ja saa kehittää työskentelytapjaan ja timintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistyössä muiden kanssa saa ehkäistä tapaturmia, hallitsee tavallisimmat ensiaputilanteet ja avun hakemisen ja saa timia ergnmisesti tietää väestön terveyserista ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä tunnistaa maan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja saa timia jaksamista edistävällä tavalla saa tarvittaessa käyttää piskeluterveyden- ja muita terveydenhultpalveluja, hyödyntää terveysliikuntaa ja ymmärtää niiden merkityksen timintakyvyn ylläpitämisessä. Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö.

131 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. 128 Arviinnin khde Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen terveyden ja hyvinvinnin ylläpitäminen ja edistäminen ttaa hjattuna humin tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapja ja tttumuksia (kuten liikunta, ravint, lep, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja n halukas edistämään maa terveyttään ja jaksamistaan ttaa humin terveyttä ja hyvinvintia edistävät elämäntavat ja tttumukset, sallistuu niitä ja maa jaksamistaan edistävään timintaan timii terveyttä, hyvinvintia ja maa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee timintansa elintapjen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedlla ja kkemuksella Fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista terveyttä ja timintaympäristön turvallisuutta edistävien timintatapjen nudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhultpalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergnminen timinta Fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista terveyttä ja timintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia kskevan tietperustan hallinta nudattaa yhteisössä svittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä timintatapja, mutta tarvitsee hjausta uusissa tilanteissa suunnittelee ja tteuttaa hjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja saa tarvittaessa hakea apua terveydenhulln palveluista tunnistaa mahdllisia tapaturmariskejä, saa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä nudattaa tutuissa tilanteissa ergnmisia timintatapja tietää tavallisimmista terveyshaitista (kuten tupakinti ja päihteiden käyttö) sekä tavallisimmista terveyttä ja timintakykyä kurmittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee hjausta terveyttä edistävän tiedn hankinnassa. ttaa timinnassaan humin terveyttä ja timintakykyä kurmittavia tekijöitä ja haluaa edistää timintansa ja timintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta tteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa hjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhulln palveluja ehkäisee timinnallaan tapaturmien syntymistä, saa hakea ja antaa ensiapua sekä nudattaa ergnmisia timintatapja hyödyntää massa timinnassaan terveyttä ja timintakykyä edistävää tietperustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavista jhtuvat terveyshaitat ja n tietinen mahdllisista ammattiinsa liittyvistä kurmitustekijöistä. ttaa timinnassaan mnipulisesti humin terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää malla timinnallaan kk yhteisön hyvinvintia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdllisuuksia man timintakyvyn ylläpitämisessä ja saa hyödyntää terveydenhultpalveluja tilanteen vaatimalla tavalla timii hulellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, saa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergnmisesti ja itseään säästäen hyödyntää mnipulisesti massa timinnassaan terveyttä ja timintakykyä edistävää tieta ja hakee itsenäisesti tieta mahdllisista ammattinsa haittavaikutuksista. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 1. Oppiminen ja ngelmanratkaisu, 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja timintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediasaaminen, 10. Teknlgia ja tiettekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssi Terveyden perusteet (TE1) krvaa Terveystiedn pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt). Tteutustapa Lähipetus, tarvittaessa mnimut-petuksena (tietknetyöskentely, verkkavusteinen petus ja etäpetus). Tutkinnn sa n suritettavissa jk sittain tai kknaan verkssa (Mdle).

132 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint Opiskelija timii terveyttä, hyvinvintia ja maa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee timintansa elintapjen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedlla ja kkemuksella 129 ttaa timinnassaan mnipulisesti humin terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään malla timinnallaan kk yhteisön hyvinvintia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdllisuuksia man timintakyvyn ylläpitämisessä ja saa hyödyntää terveydenhultpalveluja tilanteen vaatimalla tavalla timii hulellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, saa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergnmisesti ja itseään säästäen hyödyntää mnipulisesti massa timinnassaan terveyttä ja timintakykyä edistävää tieta ja hakee itsenäisesti tieta mahdllisista ammattinsa haittavaikutuksista. Terveystiedn khteet tteutustavan mukaan n avattu arviintikriteerit-taulukkn. Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (läsnäln säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien surittaminen, asenne, käytös, piskeluvälineistään hulehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää maa terveyttään, hyvinvintia ja jaksamista, hankkimalla ja hyödyntämällä mnipulisesti terveyttä ja timintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tieta sittaa piskeluun liittyvissä timissaan pyrkivänsä edistämään maa sekä ryhmänsä terveyttä, hyvinvintia ja jaksamista. mahdllinen kirjallinen tai suullinen ke mahdllinen itse- tai vertais- sekä ammatinpettaja-arviinti Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana Taide ja kulttuuri (1 v) Tavitteet Opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen massa elämässään ja hyödyntää niiden ilmenemismutja mnikulttuurisessa yhteisössä

133 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint sallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kuluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä ilmaisee ajatuksia, kkemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinin ja arvstaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä nudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään. 130 Arviinti Taulukkn n kttu arviintikriteerit klmelle eri saamisen taslle sekä arviinnin khteet. Ammatillisessa peruskulutuksessa arviinnin khteet vat samalla tutkinnn san keskeinen sisältö. Arviinnin surittaa (-vat) kustakin pintjakssta vastaava(t) pettaja(t) yhdessä. Arviinnin khde Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tutksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvstaminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija sallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja tteuttaa hjattuna itselleen spivimmalla tavalla jnkin ajatuksiaan, kkemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tutteen ttaa hjeiden mukaan humin lunnn ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kert muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. hulehtii kuluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja tteuttaa itselleen spivimmalla tavalla jnkin ajatuksiaan, kkemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tutteen, teksen tai esityksen timii lunta ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kuluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja tteuttaa itselleen spivimmalla tavalla jnkin ajatuksiaan, kkemuksiaan ja tunteitaan sveltavan ja ilmaisevan tutteen, teksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit lunta ja energiaa säästäen kehittää maa ilmaisuaan arvstaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen ppimisen avaintaidt: 2. Vurvaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. Osaamisen tunnustamisessa lukin kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Mniääninen Sumi (MU2) krvaavat Taide ja kulttuuri -pinnt ammattitaita täydentävissä tutkinnn sissa (yhteiset pinnt). Tteutustapa Lähipetus ja mahdllisesti verkkavusteinen petus, mahdlliset vierailut teatteriin tai muuhun vastaavaan kulttuurikkemusten hankkimiseksi. Opiskelija sallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja tteuttaa itselleen spivimmalla tavalla jnkin ajatuksiaan, kke-

134 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint muksiaan ja tunteitaan sveltavan ja ilmaisevan tutteen, teksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit lunta ja energiaa säästäen kehittää maa ilmaisuaan arvstaen muiden näkemyksiä tekee eri kuvataiteen alihin liittyviä töitä mahdllisesti maan alaansa integriden ymmärtää maisemanhidn, kulttuuriympäristöjen ja perinnebitppien merkityksen. Taiteen ja kulttuurin arviinnin khteet tteutustavan mukaan n avattu arviintikriteerit-taulukkn. 131 Arviinnissa tetaan humin: jatkuva seuranta (läsnäln säännöllisyys, tunnllisuus tehtävien tessa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, piskeluvälineistään hulehtiminen) mahdlliset kirjalliset tutkset ja suulliset esitykset mahdllinen itse- tai vertaisarviinti Ajitus Tutkinnn sa tteutetaan tutkinnn aikana. 5.2 Valinnaiset tutkinnn sat Oheisessa linkissä Salpauksen jhtkunnan hyväksymät ammattitaita täydentävät tutkinnn valinnaiset sat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULU- TUKSESSA Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintnsa 10 pintviikka vapaasti valittavia tutkinnn sia, jiden tavitteet ja arviinti tulee myös sisällyttää piskelijan henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnn sat vivat lla man kulutusalan tai muiden aljen ammatillisia tai ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia (yhteisiä pintja), lukipintja tai ylippilastutkinnn surittamiseen tai jatk-pintihin valmentavia pintja, työkkemusta tai hjattuja harrastuksia, jtka tukevat kulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavitteita sekä piskelijan persnallisuuden kasvua. Vusittain Salpauksessa tarjttavat vapaasti valittavat pinnt esitellään kulutusalilla. 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaita täydentävät tutkinnn valinnaiset sat n psin lpussa.

135 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan arviinnin yleiset periaatteet n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisen san liitteessä: Arviinnin ja ammattisaamisen näyttöjen tteuttamisperiaatteet 2/ MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opint-hjaus ja henkilökhtainen piskelusuunnitelma Opint-hjauksen yleiset periaatteet ja henkilökhtaisen piskelusuunnitelman sisältö (HOPS) n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisen san liitteessä: Opint-hjauksen suunnitelma. 8.2 Työssäppiminen ja työturvallisuus Työssäppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät timintahjeet n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisen san liitteessä: Työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma. 8.3 Ammatillinen erityispetus Ammatillisen erityispetuksen järjestäminen n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisen san liitteessä: Erityispetuksen suunnitelma. 8.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien petus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien petuksen järjestäminen n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisessä sassa. 8.5 Oppispimuskulutus Oppispimuskulutuksen järjestäminen n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisessä sassa. 8.6 Kdin ja ppilaitksen yhteistyö 8.7 Opiskelijahult Kdin ja ppilaitksen yhteistyön järjestäminen n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisessä sassa. Opiskelijahulln järjestäminen n kuvattu Kulutuskeskus Salpauksen petussuunnitelman yhteisen san liitteessä: Opiskelijahulln suunnitelma. 132

136 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 8.8 Terveydentilavaatimukset kiinteistöpalvelualan ammatillisessa peruskulutuksessa Opiskelijaksi ttamisen perusteista ammatilliseen perustutkintn jhtavassa kulutuksessa säädetään ammatillisesta kulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei vida ttaa sellaista henkilöä, jnka sairaus tai vamma ilmeisesti n esteenä kulutukseen sallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen kulutuksen vidaan rajittaa vain sillin, kun sairaus bjektiivisesti arviiden estää pinnt tai se vaarantaisi piskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman piskelulle aiheuttamat käytännön ngelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan petusjärjestelyiden ja piskelijahultpalveluiden avulla. 133 Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa kulutuksen järjestäjälle piskelijaksi ttamisen edellyttämät terveydentilaansa kskevat tiedt. Kulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että piskelijaksi valitun henkilön terveydentila n sellainen, että hän vi selviytyä myös kulutukseen kuuluvasta työpaikilla tapahtuvasta ppimisesta, kuten alan tehtävissä timiminen ja tutkinnn ammattitaitvaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan ikeusturvan kannalta n perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen kulutukseen, jnka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuksi visi timia. Opiskelijavalintaa tehtäessä n tettava humin ammatteihin ja työhön sisältyvät mninaiset tehtävät. On mahdllista, että saman tutkinnn sisällä vi lla tutkinnn sia, jtka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdllistavat täten piskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja kulutuksen surittamiseen. Jtta piskelijavalinta nnistuisi piskelijan kannalta parhaalla mahdllisella tavalla, kulutuksen järjestäjän tulee tiedttaa perustutkinnn ja kulutusalan terveydentilaa kskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdllisista terveydellisistä riskeistä piskelijaksi hakeutuville hakuppaissa ja piskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan ma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdllisen sairauden hittilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli kulutusalan tai tutkinnn ma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät piskelijaksi valitulta lääkärintdistusta piskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintdistuksen merkintä alalle sveltuvuudesta. Opiskelijaksi ttaminen n ehdllinen lääkärintdistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää piskelijan kulutusta tai jhtaa harkitsemattmaan kulutusammatin tai -alan vaihtn. Sairaudesta tai vam-

137 Kulutuskeskus Salpaus Kiinteistöpalvelujen perustutkint 9 LIITTEET mautumisesta kulutuksen tteutumiselle aiheutuvat käytännön ngelmat tulee vida ratkaista ensisijaisesti piskelijalle spivilla yksilöllisillä petusjärjestelyillä ja henkilökhtaistamisella. Opintjen hjaus, piskelijan tuki, ergnmisiin työtapihin ja apuvälineiden käyttöön hjaaminen edistävät kulutuksen surittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa piskelijahulln ja piskeluterveydenhulln kanssa tehtävä yhteistyö n välttämätöntä. Kaikissa tilanteissa, jissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietlaissa arkalunteisiksi määriteltyjä henkilötietja, kuten piskelijan terveydentilaa kskevia tietja, kulutuksen järjestäjän tulee nudattaa säädösten edellyttämää hulellisuutta ja hyvää tietjenkäsittelytapaa. Kiinteistöpalvelualalla ja kiinteistöpalvelualan kulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kurmitukseen riittävää fyysistä kunta. Henkilöllä ei saa lla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jtka vaarantaisivat hänen man tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön spivuutta erilaisiin työtehtäviin vidaan jutua harkitsemaan ireiden ja timinnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: erilaiset allergiat näön tai kuuln heikkus tasapainelimistön timinnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus psyykkiset sairaudet Liite 1: Tutkinnn mudstuminen Liite 2: Mduulisuunnitelma, perusryhmä Liite 2: Mduulisuunnitelma, kaksistutkintlainen Liite 2: Mduulisuunnitelma, 2 v. Liite 3: Arviinnin tteuttamissuunnitelma Liite 4: Ammattisaamisen näyttöjen tteuttamissuunnitelma Liite 5: Ammattisaamisen näyttöjen kuvaukset 134

138 Timitilapalvelujen kulutushjelma, 120 v Timitilahultaja Opetussuunnitelman liite 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT pintviikka 90 Kaikille paklliset tutkinnn sat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen Timitilapalvelujen kulutushjelma, timitilahultaja Ylläpitsiivus Perussiivus Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (valittava 40 v) Rakennusaikainen puhtaanapit Timistpalvelut Asuinkiinteistöjen puhtaanapit Kneiden käsittely Ksteiden tiljen puhtaanapit Tellisuuslaitsten puhtaanapit Liikennevälineiden puhtaanapit Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa esim. - Yrittäjyys - Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen - Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat - Tutkinnn sa ammattikrkeakulupinnista - Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat - Luki-pinnt AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Paklliset tutkinnn sat Valinnaiset lisäsat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Kiinteistöpalvelujen perustutkint Timitilapalvelujen kulutushjelma

139 Mduulisuunnitelma, 2 v. Opetussuunnitelman liite 2 Vusi Jaks I Jaks II Jaks III Jaks IV Jaks V 1 MODUULI 1 ja 2 Ylläpitsiivus (4 v) Ylläpitsiivus (4 v) MODUULI 2 ja 3 Ylläpitsiivus (4 v) Ylläpitsiivus (4 v) MODUULI 3 ja 14 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (4 v) Ylläpitsiivus (4 v) Näyttö 1 MODUULI 4 ja 14 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (3 v) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (3 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (2 v) MODUULI 5 ja 10 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Kneiden käsittely (4 v) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (4 v) Näyttö 2 MODUULI 6 Perussiivus (4 v) MODUULI 12 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (4 v) Näyttö 5 Opinnäyte MODUULI 8 Perussiivus (4 v) MODUULI 9 Perussiivus (4 v) MODUULI 10 ja 15 Kaikille valinnainen tutkinnn sa Kneiden käsittely (4 v) 2 Perussiivus (4 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (4 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sa Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (4 v) Perussiivus (4 v) Näyttö 3 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Kneiden käsittely (2 v) Näyttö 4 Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (2 v) Näyttö 7 Työssäppiminen Oppilaits Kiinteistöpalvelujen perustutkint Timitilapalvelujen kulutushjelma Timitilahultaja

140 Mduulisuunnitelma, kaksistutkintlainen (90 v ja 31 kurssia) Opetussuunnitelman liite 2 Vusi Jaks I Jaks II Jaks III Jaks IV Jaks V 1 MODUULI 1 ja 2 Ylläpitsiivus (4 v) Ylläpitsiivus (4 v) MODUULI 2 ja 3 Ylläpitsiivus (4 v) Ylläpitsiivus (4 v) MODUULI 3 Luki-pinnt (7 kurssia) MODUULI 4 ja 14 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (3 v) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (3 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (2 v) MODUULI 5 ja 10 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Kneiden käsittely (5 v) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (4 v) Näyttö 2 2 MODUULI 6 Perussiivus (4 v) Perussiivus (4 v) MODUULI 7 Luki-pinnt (7 kurssia) MODUULI 3 ja 8 Perussiivus (4 v) Ylläpitsiivus (4 v) Näyttö 1 MODUULI 9 Perussiivus (4 v) Perussiivus (4 v) Näyttö 3 MODUULI 10 Luki-pinnt (7 kurssia) MODUULI 11 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (2 v) MODUULI 12 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (4 v) Opinnäytetyö MODUULI 8 ja 13 Kaikille valinnaiset tutkinnn sa Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (2 v) MODUULI 14 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (6 v) MODUULI 10 ja 15 Kaikille valinnainen tutkinnn sa Kneiden käsittely (5 v) Näyttö 4 3 Luki-pinnt (5 kurssia) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (6 v) Luki-pinnt (5 kurssia) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (4 v) Näyttö 5 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (2 v) Näyttö 6 Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (2 v) Näyttö 7 Työssäppiminen Oppilaits Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Kiinteistöpalvelujen perustutkint Timitilapalvelujen kulutushjelma Timitilahultaja

141 Mduulisuunnitelma, 3v. Opetussuunnitelman liite 2 Vusi Jaks I Jaks II Jaks III Jaks IV Jaks V 1 MODUULI 1 Ylläpitsiivus (4 v) Ylläpitsiivus (2 v) MODUULI 2 Ylläpitsiivus (4 v) Ylläpitsiivus (3 v) MODUULI 3 Ylläpitsiivus (2 v) Ylläpitsiivus (5 v) Näyttö 1 MODUULI 4 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (3 v) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (3 v) MODUULI 5 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Kneiden käsittely (2 v) Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen (4 v) Näyttö 2 ATTO (2 v) ATTO (1 v) ATTO (1 v) ATTO (2 v) ATTO (2 v) 2 MODUULI 6 Perussiivus (4 v) Perussiivus (4 v) MODUULI 7 ATTO (8 v) MODUULI 8 Perussiivus (4 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sa Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (4 v) MODUULI 9 Perussiivus (4 v) Perussiivus (4 v) Näyttö 3 MODUULI 10 Kaikille valinnainen tutkinnn sa Kneiden käsittely (4 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Kneiden käsittely (4 v) Näyttö 4 3 MODUULI 11 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (4 v) MODUULI 12 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (4 v) Opinnäyte MODUULI 13 Vapaasti valittavat (8 v) MODUULI 14 Vapaasti valittavat (2 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (4 v) Opinnäyte MODUULI 15 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (2 v) Näyttö 6 Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (2 v) Näyttö 7 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Rakennusaikainen puhtaanapit (4 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Asuinkiinteistöjen puhtaanapit (4 v) Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Timistpalvelut (2 v) Näyttö 5 ATTO (4 v) Työssäppiminen Oppilaits Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Kiinteistöpalvelujen perustutkint Timitilapalvelujen kulutushjelma Timitilahultaja

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkinnn perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO Määräys xx/011/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 2 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintjen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnn

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattisaamisen

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 Käsittelyt: Salpauksen ammattisaamisen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA (Määräys 59/011/2014)

OPETUSSUUNNITELMA (Määräys 59/011/2014) OPETUSSUUNNITELMA 2016-2017 (Määräys 59/011/2014) Oppilaitksen jhtkunta hyväksynyt 28.5.2015 petussuunnitelma Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 8 OSA A OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 2. KAUPPIAITTEN

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A W W W. A R T E R. F I

M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A W W W. A R T E R. F I M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Auditintien painpisteitä Jussi Misi, Qualitas Fennica / Arter Oy 01/2018 09/2015 Auditinnin missi selväksi: Tutkitaan jhtamisjärjestelmän riittävyyttä ja spivuutta

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Kielimuurin yli. Lokakuu Työnantajille. 1. Saatesanat työnantajille 2 2. Suositukset 3 3. Keskustelua 5

Kielimuurin yli. Lokakuu Työnantajille. 1. Saatesanat työnantajille 2 2. Suositukset 3 3. Keskustelua 5 Lkakuu 2013 Työnantajille Kielimuurin yli Susitukset krkeakulutettujen maahanmuuttajien sumen kielen pintjen kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi pääkaupunkiseudulla 1. Saatesanat työnantajille

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Näyttötutkinnn perusteet LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 25/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 1836 8 (nid.) ISBN 952 13 1837 6 (pdf) 1 DNO 25/011/2003 MÄÄRÄYS Velvittavana nudatettava

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

1. Millaisessa koulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa?

1. Millaisessa koulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa? 1. Millaisessa kulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa? - rakennuksen pitää lla puhdas, terve, raikas. Muunneltava, justavat tilat. Tekniikka pelaa. - ilmapiiri innstava ja innstunut. Innvatiivinen

Lisätiedot