Oppijan verkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppijan verkkopalvelut"

Transkriptio

1 Esa Keränen Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet

2 Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset sidsryhmiin Päätettäviä asiita

3 Jhdant Tdennetun saamisen rekisterin esiselvityksessä kuvataan asetetut tavitteet ja arviidaan niiden tteuttamiskelpisuutta ja edellytyksiä. TOR:n tteuttamisen alittaminen edellyttää päätöstä tavitetilasta: Situdutaank TOR:n tavitetilaan siitä, että mudstetaan pitkällä aikavälillä kansallinen tdistusrekisteri? Kyllä: Tdistusprsessi sähköistettävä kk kulutusjärjestelmässä. Ludaan ns. kansallinen etdistus, jka timii virallisena sähköisenä asiakirjana. Tuttaa TOR:lle asetetut hyödyt ja tavitteet täysimääräisesti Osittain: Tteuttamisen lähtökhtana pintsuritusrekisteri, jssa tiedt säilytetään tietyn määräajan. Palvelee haku- ja valintaprsessia, mutta ei täytä kaikkia SADe-hankkeen tavitteita. Ei: Edetään nykyprssien mukaisesti.

4 Tdennetun saamisen rekisteri Seuraavilla sivuilla kuvattu esiselvityksessä esiin tulleita asiita

5 Palvelu tarjaa kanavan luki-, ammatilliseen kulutukseen ja peruskulun jälkeiseen kulutukseen. TOR n sa kknaisuutta Opetussuunnitelmat ja tutkintjen perusteiden rakenteistaminen Uusi tiseen asteen haku ja haku muihin peruskulun jälkeisiin kulutuksiin Opintplku Uusi aikuiskulutuksen haku Palvelu tarjaa kanavan aikuiskulutukseen hakeutumiseen Palvelu kkaa kaikki palvelut yhteen palveluprtaaliin Kansallinen pintsuritusten muisti Uusi krkeakuluhaku Palveluun n kttu kansalaisten (pintsuritukset). Uusi asiakaspalveluratkaisu Palvelun kautta vit lla yhteydessä meihin ngelmatapauksissa. Palvelu tarjaa kanavan krkeakulupintihin.

6 Keskeiset uudistukset Kknaan uusi palvelu Sumessa. Sisältää kaikki sumalaisessa kulutusjärjestelmässä syntyneet pinthistriatiedt (suritukset, tdistukset) Rekisteriin ktaan kaikki sumalaisen kulutusjärjestelmän virallisten tahjen tunnistamat tutkinnt ts. kaikki kulutuksen järjestäjät timittavat tutkint- ja suritustiedt rekisteriin Rekisteri mudstaa kiistämättömän tutkintpankin, jssa tutkintjen myöntäminen ja niiden tdentaminen vidaan varmistaa ja jäljittää Kaikki rekisteriin tallennettava tiet n ppijan käytettävissä ja hyödynnettävissä man ppimisen plkunsa suunnittelussa ja muussa timinnassa (mat tiedt palvelu)

7 Keskeiset hyödyt Tdistuksiin ja suritustietihin liittyvää manuaalista tarkistusta ei enää tarvita, (petuksen ja kulutuksen järjestäjät, viranmaiset, työnantajat ja muut timijat). Merkittävä kustannussäästö* erityisesti kulutuksen järjestäjille Ratkaisu valetdistuksiin ja tutkintihin liittyviin ngelmiin (tiedt vidaan tarkistaa TOR:sta) Kansalaisen pinthistriatiedt vat aina saatavissa. Siirtymistä petusjärjestelmässä helpp seurata kk elämänkaaren ajan (syrjäytymisen ehkäisy ja tunnistaminen, pintjen hjaus ja suunnittelu, pintjen arviinti jne) Viranmaisyhteistyö helpttuu (TOR:ssa viralliset suritustiedt esim. ELY-keskuksia varten jne.) Tilastinti helpttuu ja lutettavuus paranee (tiedt timitetaan vain TOR:iin, jllin erillisiä esim.tilastkeskuksen ja Kelan tiednkeruita ei tarvita)

8 Tdistustiedn käyttö yhteiskunnassa, nykytila Ertdistus Päättötdistus Välitdistus Tdistus Perusasteen ppilaitkset Tisen asteen ppilaitkset Opinttdistus Ammattikirja Tutkinttdistus Erillisppilaitkset Ammattippilaitkset Tdistus Tdistus Kurssikeskukset Krkeakulut ja ammattikrkeakulut Oppispimuskulutus ja näyttötutkinnt Tdistus Tutkint -tdistus Avimet ylipistt Muu aikuiskulutus Vapaa sivistystyö Tdistus YOtdistus Tutkinttdistus Kurssitdistus Kulutukseen ja petukseen hakeutuminen Työelämä Tdistus surituksesta Kurssitdistus Päättötdistus Viranmaispalvelut Tilastinti

9 Tdistustiedn käyttö yhteiskunnassa, tavitetila Perusasteen ppilaitkset Oppijan verkkpalvelu Kulutukseen ja petukseen hakeutuminen Tisen asteen ppilaitkset TOR Työelämä etdistus Krkeakulut ja ammattikrkeakulut Viranmaispalvelut Vapaa sivistystyö ja muu kulutus Tilastinti

10 Keskeiset timinnallisuudet 1/2 Opinthistrianäkymä käyttäjä vi selata mia pintsuritustietjaan ja hallita niiden luvutusta eteenpäin esimerkiksi työhön hakeutumisen prsesseihin. Haku ja valintajärjestelmät saavat tiedt käyttöönsä autmaattisesti Muut timijat pääsevät tietihin käsiksi käyttäjän sustumuksella (esim. tietjen ikeellisuuden tarkistamiseksi) Viranmais- ja tilastintipalvelut Tietjen timitusta varten ludaan tarvittavat tiednsiirtrajapinnat eri timijiden, kuten Tilastkeskuksen, Kelan, TE-timistjen, OKM:n ja OPH:n käyttöön. Tiednsiirtpalvelut ja tietjen ylläpit Arkistinti Kulutuksen järjestäjä vastaa tietjen ikeellisuudesta. Tietjen siirtämiseksi ludaan standardit rajapinnat. Asia humiitava asiakaspalvelun prsesseissa Rakenteisessa mudssa Sähke-nrmit humiiden

11 Keskeiset timinnallisuudet 2/2 Hakukelpisuuden tarkistus Hakujärjestelmät saavat autmaattisesti hakukelpisuudesta tiedt TOR:sta. Js tietja ei löydy tiedt vidaan tarkistaa manuaalisesti (nykyprsessin mukaisesti). Tutkintrakenteiden hallinta ja suunnittelu Tiedt rakenteisessa mudssa. Viitekehyksenä eurppalainen tutkintjen viitekehys EQF Tutkintjen tunnustaminen Päätöstiet saamisen ja pätevyystiedn tunnustamisesta Opintjen läpivientiin liittyvät tietsisällöt Opint-ikeustietjen hallinta, läsnältiedt

12 Haku- ja valintajärjestelmien TOR:sta tarvitsemat tiedt Peruspetus 2. Asteen kulutus. Nykytilanne: (Kuluta) Tavitetila: 2. Asteen kulutukseen hakeutuminen edellyttää seuraavia tietja TOR:sta Peruspetuksen ja peruspetuksen lisäpetuksen päättävien henkilötiedt ja arvsanat siirretään / syötetään KOULUTA:an Muun peruspetuksen jälkeisen kulutuksen paitsi peruspetuksen lisäpetuksen tietja ei siirretä Ammattistarttilaisten hakukeväänä suritetut krtukset judutaan ilmittamaan sähköpstitse KOULUTA:an Lukit päivittävät hakukeväänä lukin päättötdistuksen saavien arvsanat KOULUTAan (vain KOULUTA:assa hakeneiden arvsanatiedt päivitetään) KOULUTAn hakijista nin haki keväällä 2011 hakuvutta vanhemmalla tutkinnlla, jllin arvsanatietja ei saada tiednsiirtina vaan hakijat ilmittavat itse arvsanat hakulmakkeella. Peruskulun päättävien 9-lukkalaisten päättötdistukset ( myös yksityiset ja erityisppilaitkset) 9-lukkalaisten välitdistukset (js käytetään haussa ja valinnassa) Ertdistus (myös alemmat asteet) Ehdt saaneiden lpulliset arvsanatiedt eli saak päättötdistuksen, varmistuu vasta kevään yhteishakua seuraavan kesän aikana. Kaikki muu lisäpetuksessa syntyvät tiedt (10. lukat jne)

13 Haku- ja valintajärjestelmien TOR:sta tarvitsemat tiedt Tisen asteen kulutus Krkea-asteen kulutus Nykytilanne Tavitetila: Krkeakulujen hakua ja valintaa varten tarvitaan seuraavat tiedt TOR:sta Valmistuvien ylippilaiden ylippilastutkinnt tiedt siirretään YTL:stä (vanhempia tietja ei saada) Hakijat ilmittavat lukin päättötdistuksen arvsanat itse Ammatilliset ppilaitkset päivittävät ammatilliseen perustutkintn hakukeväänä valmistuvien hakijiden arvsanat Muut hakijat ilmittavat arvsanat itse, ja tiedt tarkistetaan piskelijaksi hyväksytyiltä Lutettava tiet hakijan surittamasta, krkeakuluun hakukelpisuuden antavasta tutkinnsta ja arvsanista Lukin päättötdistus Ylippilastutkint ja ylippilastutkinttdistus Ammatillinen perustutkint Ammattitutkint Erikisammattitutkint Edellä levien arvsanat sekä kulutuksen sisältö (pintjakstaslla) Lisäksi er- ja välitdistukset Lutettava tiet hakijan sumalaisessa krkeakulussa surittamista krkeakulututkinnista, tutkinnn nimestä, tutkintnimikkeestä, suritusajankhdasta, rakenteesta, arvsanasta, sasuritusten arvsanista, hyväksyjästä ja muista tarvittavista tutkinnn metatiedista Lutettava tiet hakijan vastaanttamista tutkintn jhtavista piskeluikeuksista sumalaisissa krkeakuluissa Tiet tutkintn jhtamattmista pintsurituksista

14 Tietsisältöjen rajaukset 1/7 Esipetus Ei le tunnistettu suranaista vaikutusta TOR:iin ensimmäisessä tteutusvaiheessa. Jatkkehitystarpeita suunniteltaessa tulee ttaa humin tarvitaank esipetuksen sallistumistdistuksen tietja. Peruspetukseen valmistava petus Tdistukset tarvitaan TOR:iin, jtta vidaan tarkistaa nk ppija j llut valmistavassa petuksessa. Valmistavan petuksen krtetun valtinsuuden vi saada sama ppilas vain kerran. Päätettävä missä vaiheessa tteutetaan. Oppivelvllisten peruspetus Peruspetuksen päättötdistukset, 9. lukan välitdistukset sekä ertdistukset tarvitaan haku- ja valintajärjestelmiä varten ensimmäisessä vaiheessa. Päätettävä tudaank muita väli- ja lukuvusitdistuksia TOR:iin jatkkehitysvaiheessa.

15 Tietsisältöjen rajaukset 2/7 Peruspetuksen ppimäärien surittaminen erityisessä tutkinnssa Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan tdistukset peruspetuksen kk ppimäärän surittamisesta. Päätettävä missä vaiheessa tudaan tdistukset sittain suritetusta peruspetuksen ppimäärästä sekä peruspetuksen ppiaineen ppimäärän surittamisesta. Aikuisten peruspetus Ensimmäisessä tteutusvaiheessa tarvitaan ylimpien vusilukkien peruspetuksen päättötdistus ja ertdistus. Jatkkehitysvaiheessa päätettävä muiden tdistusten tunnista. Peruspetuksen lisäpetus (ns. kymppilukka) Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan tdistus kk lisäpetuksen surittamisesta sekä tdistukset lisäpinnista suritetuista pinnista. Muut tiedt vaiheistettava

16 Tietsisältöjen rajaukset 3/7 Muu yhteishaun ulkpulinen peruspetus Sumalaisessa kulutusjärjestelmässä n yksittäisiä yhteishaun ulkpulisia yksityis- tai valtinkuluja, jissa käy n. 2% ppilaista. Opetuksen järjestäjät nudattavat samja yleisiä petussuunnitelmien perusteita. TOR:iin tarvitaan tiedt kuten muustakin peruspetuksesta Lukin valmistava kulutus maahanmuuttajille - peruspetuksen lisäpetuksena Peruspetuksen krtetut arvsanat, sekä luki-pintjen arvsanat tulee siirtää Tdennetun saamisen rekisteriin. Nurten lukikulutus Lukin päättötdistukset ja ertdistukset tarvitaan TOR:iin ensimmäisessä vaiheessa. Lukidiplmien ja muiden tdistustyyppien tunnista TOR:iin päätettävä erikseen.

17 Tietsisältöjen rajaukset 4/7 Aikuisten lukikulutus Aikuisten lukikulutusta kskevat samat vaatimukset kuin nurten lukikulutusta. Lukin päättötdistukset ja ertdistukset tarvitaan TOR:iin ensimmäisessä vaiheessa. Muiden tdistustyyppien tunnista päätettävä erikseen. Erityisen kulutustehtävän saaneet lukit Erityisen kulutustehtävän saaneet lukit vat mukana yhteishaussa, mutta hakuun vi liittyä erillinen pääsyke tai hakuehdissa paintetaan eri ppiaineita. Tdennetun saamisen rekisteriin tarvitaan tdistuksiin kuuluvat yksittäisiin ppiaineisiin kuuluvat arvsanat. IB-linjat, Englantilainen kulu, Helsingin eurppalainen kulu, Helsingin saksalainen kulu, Helsingin kansainvälinen kulu, Kansanpistt (aikuisten lukikulutus), kesälukit Päätettävä missä vaiheessa ja miten tiedt vidaan tuda Tdennetun saamisen rekisteriin.

18 Tietsisältöjen rajaukset 5/7 Ylippilastutkint Ylippilastutkinnt tarvitaan TOR:iin. Tiedt timittaa YTL. Muuttuvista käytännöistä svittava ja päätettävä. Ammatilliseen peruskulutukseen valmistavat kulutukset Päätettävä ammatillisen peruskulutukseen hjaavan ja valmistava kulutuksen, vammaisten piskelijiden valmentavan ja kuntuttavan petuksen ja hjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskulutukseen valmistavan kulutuksen ja ktitaluspetuksen tdistusten tunnin vaiheistuksesta. Ammatillinen peruskulutus Tiedt ammatillisista perustutkinnista, ammattitutkinnista ja erikisammattitutkinnista tarvitaan TOR:iin. Taiteen peruspetus Taiteen peruspetuksen tdistuksien tunnin vaiheistuksesta päätettävä

19 Tietsisältöjen rajaukset 6/7 Krkeakulututkinnt Ylipistista ja Ammattikrkeakuluista tarvitaan tiet sumalaisessa krkeakulussa suritetuista krkeakulututkinnsta, tutkinnn nimestä, tutkintnimikkeestä, suritusajankhdasta, rakenteesta, arvsanasta, sasuritusten arvsanista, tutkinnn myöntäneestä krkeakulusta ja muista tarvittavista tutkinnn metatiedista VIRTA-prjekti vastaa krkeakuluja tietjen tunnista TOR:iin, jta kautta ne vat haku- ja valintajärjestelmien käytettävissä Päätettävä tietjen tunnin yksityiskhdista ja tietsisällöistä. Lisäksi svittava erillisprjektien hjausmallista

20 Tietsisältöjen rajaukset 7/7 Päätettävä seuraavien tutkinttietjen tumisesta TOR:iin ennen tarkempien tietjen määrittelyä. Erityisesti salassa pidettävät tiedt täytyy tarkentaa Riksseuraamusalan tutkinnt ja kulutus Pulustushallinnn ja rajavartilaitksen tutkinnt ja kulutus Pliisin tutkinnt ja kulutus Pelastusalan ja hätäkeskustiminnan tutkinnt ja kulutus Kieli- ja kääntäjätutkinnt Haku- valintapalveluita varten tarvitaan tiet henkilön hyväksytysti surittamasta kielitutkinnsta. Päätettävä vaiheistus Muu kulutus Vaiheistettava miten tudaan TOR:iin muu tutkintn jhtamatn kulutus (vapaa sivistystyö, kansanpistjen suritukset, liikunnan kulutuskeskukset, ammatilliset erillispätevyydet jne). Erityinen tarve aikuiskulutuksella Aiemmin hankitun saamisen tunnustaminen TOR:n tarvitaan tiet OPH:n tunnustamispäätöksestä. Päätettävä vaiheistus

21 Vaikutukset sidsryhmiin KELA Kela käyttää pinttukipäätökseen seuraavia tietja: kulutuksen tähtäämä tutkint, tutkinnn laajuus, petuksen alkaminen, kest, ajankhta, jne. Tämän lisäksi KELA tarvitsee tiedt pintjen keskeyttämisestä. Päätettävä vik TOR timia lähdetietjärjestelmänä Kelalle. Tilastkeskus TEM Kerää tutkinttietja kskevia tietja kulutuksen järjestäjiltä. Linjattava vik TOR timia tutkinttietja kskevana tietlähteenä (krvaa muut tiednkeruut) Yhteistyöstä svittava OKM, OPH ja Tilastkeskus välillä Työvimapliittisesti rahitetun kulutuksen salta TOR:iin tarvitaan vähintään tutkintn jhtavat kulutukset. TE-timistilla tulee lla pääsy Tdennetun saamisen rekisterin tietihin heidän asiakkaidensa salta.

22 Vaikutukset sidsryhmiin Kulutuksen järjestäjät Ratkaistava ja svittava miten pinthallinnn järjestelmistä vidaan tiedt tuda TOR:iin. Yhteistyötä timittajien kanssa tarvitaan. Tietjen timittaminen TOR:iin ltava velvittava. Timintatavan muuts merkittävä Kulutuksen arviintitiminta Oppimistulsten arviintia varten kerätään kulutuksen järjestäjiltä suritustietja Tietjen keruu tapahtuu sekalaisilla Exceleillä ja muilla kyselyillä Tavitetilassa TOR:ia visi käyttää ppimistulsten arviinnin lähdetietjärjestelmänä

23 TOR:n tteutusmalli Yleistä TOR:n tteutus jaetaan klmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe tteutetaan sana Oppijan verkkpalveluhanketta Tietsisältöjen rajauksen salta n alustavasti svittu, että TOR tteutetaan vaiheittain siten, että tietvarantn kerätään ensimmäisessä vaiheessa haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedt Tdistuksiin ja arvsanihin liittyvien tietjen ikeellisuudesta ja ylläpidsta vastaa kulutuksen järjestäjä. Tdennetun saamisen rekisterin ylläpitäjä (rekisterinpitäjä) vastaa ainastaan järjestelmän teknisestä timivuudesta

24 VAIHE 1 Keskitetty tutkint- ja pintsuritusrekisteri Ensimmäisessä vaiheessa (2014 mennessä) järjestelmään tudaan haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedt Tdistusdata nudetaan kulutuksen järjestäjien mista rekistereistä (lutetusta lähteestä) (Virta edustaa KK:ja) Palvelusta vi tarkistaa tietjen ikeellisuuden, mutta palvelu ei krvaa kulutuksen järjestäjän (tai tutkinttimikunnan) myöntämää tutkinttdistusta. Palvelusta näkyy kaikki tdistuksen sisältämät suritustiedt, mutta se ei le virallinen tdistus. Tiedt vat verrannllisia pintsuritustteeseen tai pintrekisteritteeseen Opintsuritustietn kytketään tutkintnimike (esim. ylippilas tai arkkitehti), mutta sitä ei välttämättä kuvata laajemmin. Opintsuritustietjen rakenteistaminen n ratkaistava erillisesti.

25 VAIHE 2 Keskitetty tdistusrekisteri Keskitetty tdistusrekisteri mallissa (2015 ) hallittaisiin tdistuksiin liittyviä prsesseja (julkaisu, tallennus ja jakelu) sähköisesti, mutta tietja ei allekirjiteta tai vahvisteta erikseen. Tällöin tiedt lisivat edelleen ppijiden saatavilla (nähtävillä), mutta ne eivät krvaisi paikallisia paperisia tdistuksia virallisena asiakirjana. Malli ei krvaa kulutuksen järjestäjien arkistintivelvllisuutta Palvelun tiedt lisivat lutettavia (palvelua ylläpitää viranmainen, jnne timittavat tieta muut viranmaiset), mutta eivät krvaisi virallisena asiakirjana paperista tdistusta Tiedt mudstaisivat kpin tdistustiedista, mutta eivät mudstaisi niiden MasterDataa. Kulutuksen järjestäjät lisivat velvllisia timittamaan tiedt, jten niitä visi edelleen käyttää tietyissä viranmaistiminnissa kuten tilastintitarkituksiin.

26 VAIHE 3 Keskitetty tdistusten hallinninti Vaihe 3:ssa (2016 ) hallitaan tdistuksiin liittyvät prsessit (julkaisu, tallennus, jakelu ja arkistinti) täysin sähköisesti. Opetuksen ja kulutuksen järjestäjät timittavat tdistukset rakenteisessa mudssa TOR:iin ja ne allekirjitetaan (vahvistetaan) sähköisesti Sähköinen tdistustiet timii virallisena sähköisenä rakenteisena asiakirjana, jka krvaa paperisen tdistuksen. Paperitdistus vi säilyä rinnakkaisena tdistuksena, mutta ei le ensisijainen virallinen asiakirja. Krvaa kulutuksen järjestäjien tdistustietjen arkistintivelvllisuuden Edellyttää timikrtin (virkakrtti / henkilökhtainen sähköinen tunnistekrtti) hankkimista kaikille kulutuksen järjestäjille Jkainen tdistus allekirjitetaan erikseen (sallittaneen myös massaallekirjitus) TOR timii tdistustiedn virallisena masterdatana, jsta sen n käytettävissä eri käyttötarkituksiin kuten viranmaistimintaan. Malli tuttaa kaikki prjektille asetetut hyödyt täysimääräisinä

27 TOR-prjektin vaiheistusmalli 2011/8 2012/ Esitutkimus TOR-peruspalvelut 1-vaihe Jatkkehitysprsessin tumat palvelut 2016 Jatkkehitysprsessin tumat palvelut Tavitetilan kuvaus Vaiheet, välineet, menetelmät ja tekniikat TOR:n tukemat kulutukseen ja petukseen hakeutumisen palvelut Tietjen luvutuksen hallinta Tilastintipalvelut: Tilastkeskuksen tiednsiirrt Master Data Managementin palvelu Sähköisen allekirjituksen tdentamispalvelu Prjektisuunnitelma, Vaatimusmäärittely, Tietvarastn mallinnus, Tietlähteiden määritys, Ylläpitsuunnitelma Kansalaisen pinthistrianäkymä Tiednsiirtpalvelut pinthallinnn järjestelmistä Tutkintrakenteen ylläpitpalvelu Arkistintipalvelu Viranmaispalvelut: KELAtiednsiirrt Kansalaisen pinthistria-näkymä vudesta 2000 ja sin aiemmin Tdistusprsessin hallintapalvelu Tdennetun saamisen rekisterin julkinen tietpankki

28 Humiitava järjestelmäkehityksen aikataulu / / /2014 Dem 1 Dem 2 Dem 3 Kulutus Hyväksymistestaus Käyttööntt Dem n Määrittelyn katselminti Dem n esittelytilaisuus Dem n Timinnallisuuksien rautalankatestit Dem n Järjestelmätestaus Dem n Timinnallisuuksien käytettävyystestit Järjestelmä kehittyy inkrementaalisesti asiakkaan näkemykset humiiden

29 Päätettäviä asiita Visin situtuminen Linjaa pitkän tähtäimen strategian, jnka mukaisesti TOR:ia suunnitellaan ja tteutetaan Vaikka kaikkia sa-alueita ei tteutettaisi heti, tulisi ne kuitenkin humiida alkuvaiheen suunnittelussa, jtta lpullista tavitetilaa ei suljettaisi pis Seuraavilla sivuilla kuvatut päätökset vat visiriippumattmia. Visi vaikuttaa niiden salta vain niissä humiitavaan laajuuteen Kustannusarvi n suuntaa antava Kustannusarvita vidaan tarkentaa mien ja muiden vastaavien tteutusten phjalta

30 Päätettäviä asiita 1/3 Hallinnintimalli Päätettävä esiselvityksessä lueteltujen vastuiden jakautumisesta Svittava hallintamallista (MDM). Ttuus vain kerran systeemissä Ylläpit- ja jatkkehityskustannukset Tietsisällöt TOR:n perustiminnallisuus vidaan luda hankerahituksella. Svittava sidsryhmille tulevista ja ylläpitkustannuksista Päätettävä tietsisältöjen salta mitä tieta järjestelmään tudaan missäkin vaiheessa. Tietjen timituksen ltava velvittava ja kirjattava petussuunnitelmien perusteisiin Vanhjen tdistustietjen tunti Päätettävä ja resursitava vanhjen (yli 10v) tdistustietjen tunnista ja knversista TOR:iin

31 Päätettäviä asiita 2/3 Lakiasiat Nykyinen lainsäädäntö edellyttää muutksia haku- ja valintajärjestelmiä sekä TOR:n tteuttamista varten. Oppijan kknaisuuteen halutaan yhteinen henkilörekisteri eikä useita. Timittajayhteistyö Timittajayhteistyöstä pinthallinnn järjestelmien tietjen tumiseksi täytyy spia ja tarkemmat kustannukset arviida Krkeakuluyhteistyö VIRTA-prjekti edustaa KK-tietjen tuntia, mutta ei tuta välttämättömiä läsnä ja pissaltietja haku- ja valintajärjestelmiä varten. Päätettävä tteutustavasta Muiden hallinnn aljen yhteistyö Muiden hallinnnaljen kulutuksen tunti edellyttää yhteistyötä Muutksenhallinta Muutksenhallinta suunniteltava ja svittava

32 Päätettäviä asiita 3/3 Arkistinti TOR:n tteutusvalinta vaikuttaa arkistintivelvllisuuteen. Js TOR timii jatkssa virallisena tdistustiedn sähköisenä asiakirjana täytyy myös tietihin liittyvät sähköiset allekirjitukset säilyttää. Edellyttää arkistsääntöjen nudattamista ja lupaa sähköisen arkistn. Kehitystavitteet päätettävä Tdistustietjen rakenteistaminen Liittyy jatkkehitysvaiheisiin. Tutkintrakenteen ylläpit edellyttää tietjen rakenteistamista. Työ sittain alitettu Opetushallituksessa. Päätettävä ja linjattava jatketenemisestä

33 Kiits!

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja.

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja. Opintsihteeri OHJATAAN YHDESSÄ Hksaajapettaja Opint-hjaaja Erityisen tuen hjaava pettaja Opiskelija Vastuupettaja Opettaja Terveydenhitaja OPINTO-OHJAAJA Dia 1 kulutusten markkininti piskelijarekrytinti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10 Laatimispvm: 10.6.2013 Lue täyttöhjeet ennen rekisteriselsteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sulkavan kunnan peruspalvelulautakunta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Johdanto laadullistamismoduuliin. 1. koulutuspäivä

Johdanto laadullistamismoduuliin. 1. koulutuspäivä Jhdant laadullistamismduuliin 1. kulutuspäivä Päivän agenda Tervetula, alitussanat Miksi täällä llaan? Miten ensimmäinen päivä menee: Esitesti Sumen maahanmuuttjärjestelmä Sumen työmarkkinat Sumen VTO-markkinat

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

ehoks ja osaamisen tunnistaminen synergiaseminaari Ulla Kauppi, Opetushallitus

ehoks ja osaamisen tunnistaminen synergiaseminaari Ulla Kauppi, Opetushallitus ehoks ja saamisen tunnistaminen synergiaseminaari 10.9.2018 Ulla Kauppi, Opetushallitus Digitaalisen ehoks-palvelun tavitteet digitaalinen väline nähdä ja hallinnida saamien hankkimisen ja sittamisen suunnittelutieta

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto Nurten tuki-hanke ja avin ammattipist Hanna Nuutinen, Ter Vrnanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avinammattipist OHJAAMO Ohjaavat/lähettävät taht 2.Asteen ppilaitkset Palveluun tutustuminen ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen

Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen Muisti 0.2/ 1 (5) Ammatillisen kulutuksen laatuverkstn tapaaminen Aika: 23.11.2010 9:00 16:00 Paikka: Läsnä: Ohjelma: Ammattipist Luvi, Oulu Liite1 Liite2 Käsitellyt asiat 1. Ammatillinen erityispetus

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot