Oppijan verkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppijan verkkopalvelut"

Transkriptio

1 Esa Keränen Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet

2 Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset sidsryhmiin Päätettäviä asiita

3 Jhdant Tdennetun saamisen rekisterin esiselvityksessä kuvataan asetetut tavitteet ja arviidaan niiden tteuttamiskelpisuutta ja edellytyksiä. TOR:n tteuttamisen alittaminen edellyttää päätöstä tavitetilasta: Situdutaank TOR:n tavitetilaan siitä, että mudstetaan pitkällä aikavälillä kansallinen tdistusrekisteri? Kyllä: Tdistusprsessi sähköistettävä kk kulutusjärjestelmässä. Ludaan ns. kansallinen etdistus, jka timii virallisena sähköisenä asiakirjana. Tuttaa TOR:lle asetetut hyödyt ja tavitteet täysimääräisesti Osittain: Tteuttamisen lähtökhtana pintsuritusrekisteri, jssa tiedt säilytetään tietyn määräajan. Palvelee haku- ja valintaprsessia, mutta ei täytä kaikkia SADe-hankkeen tavitteita. Ei: Edetään nykyprssien mukaisesti.

4 Tdennetun saamisen rekisteri Seuraavilla sivuilla kuvattu esiselvityksessä esiin tulleita asiita

5 Palvelu tarjaa kanavan luki-, ammatilliseen kulutukseen ja peruskulun jälkeiseen kulutukseen. TOR n sa kknaisuutta Opetussuunnitelmat ja tutkintjen perusteiden rakenteistaminen Uusi tiseen asteen haku ja haku muihin peruskulun jälkeisiin kulutuksiin Opintplku Uusi aikuiskulutuksen haku Palvelu tarjaa kanavan aikuiskulutukseen hakeutumiseen Palvelu kkaa kaikki palvelut yhteen palveluprtaaliin Kansallinen pintsuritusten muisti Uusi krkeakuluhaku Palveluun n kttu kansalaisten (pintsuritukset). Uusi asiakaspalveluratkaisu Palvelun kautta vit lla yhteydessä meihin ngelmatapauksissa. Palvelu tarjaa kanavan krkeakulupintihin.

6 Keskeiset uudistukset Kknaan uusi palvelu Sumessa. Sisältää kaikki sumalaisessa kulutusjärjestelmässä syntyneet pinthistriatiedt (suritukset, tdistukset) Rekisteriin ktaan kaikki sumalaisen kulutusjärjestelmän virallisten tahjen tunnistamat tutkinnt ts. kaikki kulutuksen järjestäjät timittavat tutkint- ja suritustiedt rekisteriin Rekisteri mudstaa kiistämättömän tutkintpankin, jssa tutkintjen myöntäminen ja niiden tdentaminen vidaan varmistaa ja jäljittää Kaikki rekisteriin tallennettava tiet n ppijan käytettävissä ja hyödynnettävissä man ppimisen plkunsa suunnittelussa ja muussa timinnassa (mat tiedt palvelu)

7 Keskeiset hyödyt Tdistuksiin ja suritustietihin liittyvää manuaalista tarkistusta ei enää tarvita, (petuksen ja kulutuksen järjestäjät, viranmaiset, työnantajat ja muut timijat). Merkittävä kustannussäästö* erityisesti kulutuksen järjestäjille Ratkaisu valetdistuksiin ja tutkintihin liittyviin ngelmiin (tiedt vidaan tarkistaa TOR:sta) Kansalaisen pinthistriatiedt vat aina saatavissa. Siirtymistä petusjärjestelmässä helpp seurata kk elämänkaaren ajan (syrjäytymisen ehkäisy ja tunnistaminen, pintjen hjaus ja suunnittelu, pintjen arviinti jne) Viranmaisyhteistyö helpttuu (TOR:ssa viralliset suritustiedt esim. ELY-keskuksia varten jne.) Tilastinti helpttuu ja lutettavuus paranee (tiedt timitetaan vain TOR:iin, jllin erillisiä esim.tilastkeskuksen ja Kelan tiednkeruita ei tarvita)

8 Tdistustiedn käyttö yhteiskunnassa, nykytila Ertdistus Päättötdistus Välitdistus Tdistus Perusasteen ppilaitkset Tisen asteen ppilaitkset Opinttdistus Ammattikirja Tutkinttdistus Erillisppilaitkset Ammattippilaitkset Tdistus Tdistus Kurssikeskukset Krkeakulut ja ammattikrkeakulut Oppispimuskulutus ja näyttötutkinnt Tdistus Tutkint -tdistus Avimet ylipistt Muu aikuiskulutus Vapaa sivistystyö Tdistus YOtdistus Tutkinttdistus Kurssitdistus Kulutukseen ja petukseen hakeutuminen Työelämä Tdistus surituksesta Kurssitdistus Päättötdistus Viranmaispalvelut Tilastinti

9 Tdistustiedn käyttö yhteiskunnassa, tavitetila Perusasteen ppilaitkset Oppijan verkkpalvelu Kulutukseen ja petukseen hakeutuminen Tisen asteen ppilaitkset TOR Työelämä etdistus Krkeakulut ja ammattikrkeakulut Viranmaispalvelut Vapaa sivistystyö ja muu kulutus Tilastinti

10 Keskeiset timinnallisuudet 1/2 Opinthistrianäkymä käyttäjä vi selata mia pintsuritustietjaan ja hallita niiden luvutusta eteenpäin esimerkiksi työhön hakeutumisen prsesseihin. Haku ja valintajärjestelmät saavat tiedt käyttöönsä autmaattisesti Muut timijat pääsevät tietihin käsiksi käyttäjän sustumuksella (esim. tietjen ikeellisuuden tarkistamiseksi) Viranmais- ja tilastintipalvelut Tietjen timitusta varten ludaan tarvittavat tiednsiirtrajapinnat eri timijiden, kuten Tilastkeskuksen, Kelan, TE-timistjen, OKM:n ja OPH:n käyttöön. Tiednsiirtpalvelut ja tietjen ylläpit Arkistinti Kulutuksen järjestäjä vastaa tietjen ikeellisuudesta. Tietjen siirtämiseksi ludaan standardit rajapinnat. Asia humiitava asiakaspalvelun prsesseissa Rakenteisessa mudssa Sähke-nrmit humiiden

11 Keskeiset timinnallisuudet 2/2 Hakukelpisuuden tarkistus Hakujärjestelmät saavat autmaattisesti hakukelpisuudesta tiedt TOR:sta. Js tietja ei löydy tiedt vidaan tarkistaa manuaalisesti (nykyprsessin mukaisesti). Tutkintrakenteiden hallinta ja suunnittelu Tiedt rakenteisessa mudssa. Viitekehyksenä eurppalainen tutkintjen viitekehys EQF Tutkintjen tunnustaminen Päätöstiet saamisen ja pätevyystiedn tunnustamisesta Opintjen läpivientiin liittyvät tietsisällöt Opint-ikeustietjen hallinta, läsnältiedt

12 Haku- ja valintajärjestelmien TOR:sta tarvitsemat tiedt Peruspetus 2. Asteen kulutus. Nykytilanne: (Kuluta) Tavitetila: 2. Asteen kulutukseen hakeutuminen edellyttää seuraavia tietja TOR:sta Peruspetuksen ja peruspetuksen lisäpetuksen päättävien henkilötiedt ja arvsanat siirretään / syötetään KOULUTA:an Muun peruspetuksen jälkeisen kulutuksen paitsi peruspetuksen lisäpetuksen tietja ei siirretä Ammattistarttilaisten hakukeväänä suritetut krtukset judutaan ilmittamaan sähköpstitse KOULUTA:an Lukit päivittävät hakukeväänä lukin päättötdistuksen saavien arvsanat KOULUTAan (vain KOULUTA:assa hakeneiden arvsanatiedt päivitetään) KOULUTAn hakijista nin haki keväällä 2011 hakuvutta vanhemmalla tutkinnlla, jllin arvsanatietja ei saada tiednsiirtina vaan hakijat ilmittavat itse arvsanat hakulmakkeella. Peruskulun päättävien 9-lukkalaisten päättötdistukset ( myös yksityiset ja erityisppilaitkset) 9-lukkalaisten välitdistukset (js käytetään haussa ja valinnassa) Ertdistus (myös alemmat asteet) Ehdt saaneiden lpulliset arvsanatiedt eli saak päättötdistuksen, varmistuu vasta kevään yhteishakua seuraavan kesän aikana. Kaikki muu lisäpetuksessa syntyvät tiedt (10. lukat jne)

13 Haku- ja valintajärjestelmien TOR:sta tarvitsemat tiedt Tisen asteen kulutus Krkea-asteen kulutus Nykytilanne Tavitetila: Krkeakulujen hakua ja valintaa varten tarvitaan seuraavat tiedt TOR:sta Valmistuvien ylippilaiden ylippilastutkinnt tiedt siirretään YTL:stä (vanhempia tietja ei saada) Hakijat ilmittavat lukin päättötdistuksen arvsanat itse Ammatilliset ppilaitkset päivittävät ammatilliseen perustutkintn hakukeväänä valmistuvien hakijiden arvsanat Muut hakijat ilmittavat arvsanat itse, ja tiedt tarkistetaan piskelijaksi hyväksytyiltä Lutettava tiet hakijan surittamasta, krkeakuluun hakukelpisuuden antavasta tutkinnsta ja arvsanista Lukin päättötdistus Ylippilastutkint ja ylippilastutkinttdistus Ammatillinen perustutkint Ammattitutkint Erikisammattitutkint Edellä levien arvsanat sekä kulutuksen sisältö (pintjakstaslla) Lisäksi er- ja välitdistukset Lutettava tiet hakijan sumalaisessa krkeakulussa surittamista krkeakulututkinnista, tutkinnn nimestä, tutkintnimikkeestä, suritusajankhdasta, rakenteesta, arvsanasta, sasuritusten arvsanista, hyväksyjästä ja muista tarvittavista tutkinnn metatiedista Lutettava tiet hakijan vastaanttamista tutkintn jhtavista piskeluikeuksista sumalaisissa krkeakuluissa Tiet tutkintn jhtamattmista pintsurituksista

14 Tietsisältöjen rajaukset 1/7 Esipetus Ei le tunnistettu suranaista vaikutusta TOR:iin ensimmäisessä tteutusvaiheessa. Jatkkehitystarpeita suunniteltaessa tulee ttaa humin tarvitaank esipetuksen sallistumistdistuksen tietja. Peruspetukseen valmistava petus Tdistukset tarvitaan TOR:iin, jtta vidaan tarkistaa nk ppija j llut valmistavassa petuksessa. Valmistavan petuksen krtetun valtinsuuden vi saada sama ppilas vain kerran. Päätettävä missä vaiheessa tteutetaan. Oppivelvllisten peruspetus Peruspetuksen päättötdistukset, 9. lukan välitdistukset sekä ertdistukset tarvitaan haku- ja valintajärjestelmiä varten ensimmäisessä vaiheessa. Päätettävä tudaank muita väli- ja lukuvusitdistuksia TOR:iin jatkkehitysvaiheessa.

15 Tietsisältöjen rajaukset 2/7 Peruspetuksen ppimäärien surittaminen erityisessä tutkinnssa Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan tdistukset peruspetuksen kk ppimäärän surittamisesta. Päätettävä missä vaiheessa tudaan tdistukset sittain suritetusta peruspetuksen ppimäärästä sekä peruspetuksen ppiaineen ppimäärän surittamisesta. Aikuisten peruspetus Ensimmäisessä tteutusvaiheessa tarvitaan ylimpien vusilukkien peruspetuksen päättötdistus ja ertdistus. Jatkkehitysvaiheessa päätettävä muiden tdistusten tunnista. Peruspetuksen lisäpetus (ns. kymppilukka) Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan tdistus kk lisäpetuksen surittamisesta sekä tdistukset lisäpinnista suritetuista pinnista. Muut tiedt vaiheistettava

16 Tietsisältöjen rajaukset 3/7 Muu yhteishaun ulkpulinen peruspetus Sumalaisessa kulutusjärjestelmässä n yksittäisiä yhteishaun ulkpulisia yksityis- tai valtinkuluja, jissa käy n. 2% ppilaista. Opetuksen järjestäjät nudattavat samja yleisiä petussuunnitelmien perusteita. TOR:iin tarvitaan tiedt kuten muustakin peruspetuksesta Lukin valmistava kulutus maahanmuuttajille - peruspetuksen lisäpetuksena Peruspetuksen krtetut arvsanat, sekä luki-pintjen arvsanat tulee siirtää Tdennetun saamisen rekisteriin. Nurten lukikulutus Lukin päättötdistukset ja ertdistukset tarvitaan TOR:iin ensimmäisessä vaiheessa. Lukidiplmien ja muiden tdistustyyppien tunnista TOR:iin päätettävä erikseen.

17 Tietsisältöjen rajaukset 4/7 Aikuisten lukikulutus Aikuisten lukikulutusta kskevat samat vaatimukset kuin nurten lukikulutusta. Lukin päättötdistukset ja ertdistukset tarvitaan TOR:iin ensimmäisessä vaiheessa. Muiden tdistustyyppien tunnista päätettävä erikseen. Erityisen kulutustehtävän saaneet lukit Erityisen kulutustehtävän saaneet lukit vat mukana yhteishaussa, mutta hakuun vi liittyä erillinen pääsyke tai hakuehdissa paintetaan eri ppiaineita. Tdennetun saamisen rekisteriin tarvitaan tdistuksiin kuuluvat yksittäisiin ppiaineisiin kuuluvat arvsanat. IB-linjat, Englantilainen kulu, Helsingin eurppalainen kulu, Helsingin saksalainen kulu, Helsingin kansainvälinen kulu, Kansanpistt (aikuisten lukikulutus), kesälukit Päätettävä missä vaiheessa ja miten tiedt vidaan tuda Tdennetun saamisen rekisteriin.

18 Tietsisältöjen rajaukset 5/7 Ylippilastutkint Ylippilastutkinnt tarvitaan TOR:iin. Tiedt timittaa YTL. Muuttuvista käytännöistä svittava ja päätettävä. Ammatilliseen peruskulutukseen valmistavat kulutukset Päätettävä ammatillisen peruskulutukseen hjaavan ja valmistava kulutuksen, vammaisten piskelijiden valmentavan ja kuntuttavan petuksen ja hjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskulutukseen valmistavan kulutuksen ja ktitaluspetuksen tdistusten tunnin vaiheistuksesta. Ammatillinen peruskulutus Tiedt ammatillisista perustutkinnista, ammattitutkinnista ja erikisammattitutkinnista tarvitaan TOR:iin. Taiteen peruspetus Taiteen peruspetuksen tdistuksien tunnin vaiheistuksesta päätettävä

19 Tietsisältöjen rajaukset 6/7 Krkeakulututkinnt Ylipistista ja Ammattikrkeakuluista tarvitaan tiet sumalaisessa krkeakulussa suritetuista krkeakulututkinnsta, tutkinnn nimestä, tutkintnimikkeestä, suritusajankhdasta, rakenteesta, arvsanasta, sasuritusten arvsanista, tutkinnn myöntäneestä krkeakulusta ja muista tarvittavista tutkinnn metatiedista VIRTA-prjekti vastaa krkeakuluja tietjen tunnista TOR:iin, jta kautta ne vat haku- ja valintajärjestelmien käytettävissä Päätettävä tietjen tunnin yksityiskhdista ja tietsisällöistä. Lisäksi svittava erillisprjektien hjausmallista

20 Tietsisältöjen rajaukset 7/7 Päätettävä seuraavien tutkinttietjen tumisesta TOR:iin ennen tarkempien tietjen määrittelyä. Erityisesti salassa pidettävät tiedt täytyy tarkentaa Riksseuraamusalan tutkinnt ja kulutus Pulustushallinnn ja rajavartilaitksen tutkinnt ja kulutus Pliisin tutkinnt ja kulutus Pelastusalan ja hätäkeskustiminnan tutkinnt ja kulutus Kieli- ja kääntäjätutkinnt Haku- valintapalveluita varten tarvitaan tiet henkilön hyväksytysti surittamasta kielitutkinnsta. Päätettävä vaiheistus Muu kulutus Vaiheistettava miten tudaan TOR:iin muu tutkintn jhtamatn kulutus (vapaa sivistystyö, kansanpistjen suritukset, liikunnan kulutuskeskukset, ammatilliset erillispätevyydet jne). Erityinen tarve aikuiskulutuksella Aiemmin hankitun saamisen tunnustaminen TOR:n tarvitaan tiet OPH:n tunnustamispäätöksestä. Päätettävä vaiheistus

21 Vaikutukset sidsryhmiin KELA Kela käyttää pinttukipäätökseen seuraavia tietja: kulutuksen tähtäämä tutkint, tutkinnn laajuus, petuksen alkaminen, kest, ajankhta, jne. Tämän lisäksi KELA tarvitsee tiedt pintjen keskeyttämisestä. Päätettävä vik TOR timia lähdetietjärjestelmänä Kelalle. Tilastkeskus TEM Kerää tutkinttietja kskevia tietja kulutuksen järjestäjiltä. Linjattava vik TOR timia tutkinttietja kskevana tietlähteenä (krvaa muut tiednkeruut) Yhteistyöstä svittava OKM, OPH ja Tilastkeskus välillä Työvimapliittisesti rahitetun kulutuksen salta TOR:iin tarvitaan vähintään tutkintn jhtavat kulutukset. TE-timistilla tulee lla pääsy Tdennetun saamisen rekisterin tietihin heidän asiakkaidensa salta.

22 Vaikutukset sidsryhmiin Kulutuksen järjestäjät Ratkaistava ja svittava miten pinthallinnn järjestelmistä vidaan tiedt tuda TOR:iin. Yhteistyötä timittajien kanssa tarvitaan. Tietjen timittaminen TOR:iin ltava velvittava. Timintatavan muuts merkittävä Kulutuksen arviintitiminta Oppimistulsten arviintia varten kerätään kulutuksen järjestäjiltä suritustietja Tietjen keruu tapahtuu sekalaisilla Exceleillä ja muilla kyselyillä Tavitetilassa TOR:ia visi käyttää ppimistulsten arviinnin lähdetietjärjestelmänä

23 TOR:n tteutusmalli Yleistä TOR:n tteutus jaetaan klmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe tteutetaan sana Oppijan verkkpalveluhanketta Tietsisältöjen rajauksen salta n alustavasti svittu, että TOR tteutetaan vaiheittain siten, että tietvarantn kerätään ensimmäisessä vaiheessa haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedt Tdistuksiin ja arvsanihin liittyvien tietjen ikeellisuudesta ja ylläpidsta vastaa kulutuksen järjestäjä. Tdennetun saamisen rekisterin ylläpitäjä (rekisterinpitäjä) vastaa ainastaan järjestelmän teknisestä timivuudesta

24 VAIHE 1 Keskitetty tutkint- ja pintsuritusrekisteri Ensimmäisessä vaiheessa (2014 mennessä) järjestelmään tudaan haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedt Tdistusdata nudetaan kulutuksen järjestäjien mista rekistereistä (lutetusta lähteestä) (Virta edustaa KK:ja) Palvelusta vi tarkistaa tietjen ikeellisuuden, mutta palvelu ei krvaa kulutuksen järjestäjän (tai tutkinttimikunnan) myöntämää tutkinttdistusta. Palvelusta näkyy kaikki tdistuksen sisältämät suritustiedt, mutta se ei le virallinen tdistus. Tiedt vat verrannllisia pintsuritustteeseen tai pintrekisteritteeseen Opintsuritustietn kytketään tutkintnimike (esim. ylippilas tai arkkitehti), mutta sitä ei välttämättä kuvata laajemmin. Opintsuritustietjen rakenteistaminen n ratkaistava erillisesti.

25 VAIHE 2 Keskitetty tdistusrekisteri Keskitetty tdistusrekisteri mallissa (2015 ) hallittaisiin tdistuksiin liittyviä prsesseja (julkaisu, tallennus ja jakelu) sähköisesti, mutta tietja ei allekirjiteta tai vahvisteta erikseen. Tällöin tiedt lisivat edelleen ppijiden saatavilla (nähtävillä), mutta ne eivät krvaisi paikallisia paperisia tdistuksia virallisena asiakirjana. Malli ei krvaa kulutuksen järjestäjien arkistintivelvllisuutta Palvelun tiedt lisivat lutettavia (palvelua ylläpitää viranmainen, jnne timittavat tieta muut viranmaiset), mutta eivät krvaisi virallisena asiakirjana paperista tdistusta Tiedt mudstaisivat kpin tdistustiedista, mutta eivät mudstaisi niiden MasterDataa. Kulutuksen järjestäjät lisivat velvllisia timittamaan tiedt, jten niitä visi edelleen käyttää tietyissä viranmaistiminnissa kuten tilastintitarkituksiin.

26 VAIHE 3 Keskitetty tdistusten hallinninti Vaihe 3:ssa (2016 ) hallitaan tdistuksiin liittyvät prsessit (julkaisu, tallennus, jakelu ja arkistinti) täysin sähköisesti. Opetuksen ja kulutuksen järjestäjät timittavat tdistukset rakenteisessa mudssa TOR:iin ja ne allekirjitetaan (vahvistetaan) sähköisesti Sähköinen tdistustiet timii virallisena sähköisenä rakenteisena asiakirjana, jka krvaa paperisen tdistuksen. Paperitdistus vi säilyä rinnakkaisena tdistuksena, mutta ei le ensisijainen virallinen asiakirja. Krvaa kulutuksen järjestäjien tdistustietjen arkistintivelvllisuuden Edellyttää timikrtin (virkakrtti / henkilökhtainen sähköinen tunnistekrtti) hankkimista kaikille kulutuksen järjestäjille Jkainen tdistus allekirjitetaan erikseen (sallittaneen myös massaallekirjitus) TOR timii tdistustiedn virallisena masterdatana, jsta sen n käytettävissä eri käyttötarkituksiin kuten viranmaistimintaan. Malli tuttaa kaikki prjektille asetetut hyödyt täysimääräisinä

27 TOR-prjektin vaiheistusmalli 2011/8 2012/ Esitutkimus TOR-peruspalvelut 1-vaihe Jatkkehitysprsessin tumat palvelut 2016 Jatkkehitysprsessin tumat palvelut Tavitetilan kuvaus Vaiheet, välineet, menetelmät ja tekniikat TOR:n tukemat kulutukseen ja petukseen hakeutumisen palvelut Tietjen luvutuksen hallinta Tilastintipalvelut: Tilastkeskuksen tiednsiirrt Master Data Managementin palvelu Sähköisen allekirjituksen tdentamispalvelu Prjektisuunnitelma, Vaatimusmäärittely, Tietvarastn mallinnus, Tietlähteiden määritys, Ylläpitsuunnitelma Kansalaisen pinthistrianäkymä Tiednsiirtpalvelut pinthallinnn järjestelmistä Tutkintrakenteen ylläpitpalvelu Arkistintipalvelu Viranmaispalvelut: KELAtiednsiirrt Kansalaisen pinthistria-näkymä vudesta 2000 ja sin aiemmin Tdistusprsessin hallintapalvelu Tdennetun saamisen rekisterin julkinen tietpankki

28 Humiitava järjestelmäkehityksen aikataulu / / /2014 Dem 1 Dem 2 Dem 3 Kulutus Hyväksymistestaus Käyttööntt Dem n Määrittelyn katselminti Dem n esittelytilaisuus Dem n Timinnallisuuksien rautalankatestit Dem n Järjestelmätestaus Dem n Timinnallisuuksien käytettävyystestit Järjestelmä kehittyy inkrementaalisesti asiakkaan näkemykset humiiden

29 Päätettäviä asiita Visin situtuminen Linjaa pitkän tähtäimen strategian, jnka mukaisesti TOR:ia suunnitellaan ja tteutetaan Vaikka kaikkia sa-alueita ei tteutettaisi heti, tulisi ne kuitenkin humiida alkuvaiheen suunnittelussa, jtta lpullista tavitetilaa ei suljettaisi pis Seuraavilla sivuilla kuvatut päätökset vat visiriippumattmia. Visi vaikuttaa niiden salta vain niissä humiitavaan laajuuteen Kustannusarvi n suuntaa antava Kustannusarvita vidaan tarkentaa mien ja muiden vastaavien tteutusten phjalta

30 Päätettäviä asiita 1/3 Hallinnintimalli Päätettävä esiselvityksessä lueteltujen vastuiden jakautumisesta Svittava hallintamallista (MDM). Ttuus vain kerran systeemissä Ylläpit- ja jatkkehityskustannukset Tietsisällöt TOR:n perustiminnallisuus vidaan luda hankerahituksella. Svittava sidsryhmille tulevista ja ylläpitkustannuksista Päätettävä tietsisältöjen salta mitä tieta järjestelmään tudaan missäkin vaiheessa. Tietjen timituksen ltava velvittava ja kirjattava petussuunnitelmien perusteisiin Vanhjen tdistustietjen tunti Päätettävä ja resursitava vanhjen (yli 10v) tdistustietjen tunnista ja knversista TOR:iin

31 Päätettäviä asiita 2/3 Lakiasiat Nykyinen lainsäädäntö edellyttää muutksia haku- ja valintajärjestelmiä sekä TOR:n tteuttamista varten. Oppijan kknaisuuteen halutaan yhteinen henkilörekisteri eikä useita. Timittajayhteistyö Timittajayhteistyöstä pinthallinnn järjestelmien tietjen tumiseksi täytyy spia ja tarkemmat kustannukset arviida Krkeakuluyhteistyö VIRTA-prjekti edustaa KK-tietjen tuntia, mutta ei tuta välttämättömiä läsnä ja pissaltietja haku- ja valintajärjestelmiä varten. Päätettävä tteutustavasta Muiden hallinnn aljen yhteistyö Muiden hallinnnaljen kulutuksen tunti edellyttää yhteistyötä Muutksenhallinta Muutksenhallinta suunniteltava ja svittava

32 Päätettäviä asiita 3/3 Arkistinti TOR:n tteutusvalinta vaikuttaa arkistintivelvllisuuteen. Js TOR timii jatkssa virallisena tdistustiedn sähköisenä asiakirjana täytyy myös tietihin liittyvät sähköiset allekirjitukset säilyttää. Edellyttää arkistsääntöjen nudattamista ja lupaa sähköisen arkistn. Kehitystavitteet päätettävä Tdistustietjen rakenteistaminen Liittyy jatkkehitysvaiheisiin. Tutkintrakenteen ylläpit edellyttää tietjen rakenteistamista. Työ sittain alitettu Opetushallituksessa. Päätettävä ja linjattava jatketenemisestä

33 Kiits!

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus 18.1.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Esityksessä käsitellään Valintojen toteuttamista seuraavista

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja JATK-PINTILTA 1.2.2016 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja SYKSYN VANHEMPAINILTA (2.11.2015) pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva valinta terveydelliset tekijät kaksoistutkinto

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Salon kaupunki Rakennusvalvonnan sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen projektisuunnitelma

Salon kaupunki Rakennusvalvonnan sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen projektisuunnitelma Saln kaupunki Rakennusvalvnnan sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen prjektisuunnitelma 30.5.2016 735/07.03.02.00/2016 1 Saln kaupunki, Rakennusvalvnnan sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen prjektisuunnitelma

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen Pääsihteeri Vesa Valtnen 23.11.2016 www.turvallisuuskmitea.fi 1 Kknaismaanpulustuksesta kknaisturvallisuuteen www.turvallisuuskmitea.fi 2003 2006 2010 YTS2010

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ B. AJANKOHTAISTA AKTUELLT Virve Antinja - Markku Hakuli OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ Raprtti elektrniikan ja elektrniikan mekaniikan, metalli- ja knepajatellisuuden, mekaanisen puun sekä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot