Oppijan verkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppijan verkkopalvelut"

Transkriptio

1 Esa Keränen Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet

2 Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset sidsryhmiin Päätettäviä asiita

3 Jhdant Tdennetun saamisen rekisterin esiselvityksessä kuvataan asetetut tavitteet ja arviidaan niiden tteuttamiskelpisuutta ja edellytyksiä. TOR:n tteuttamisen alittaminen edellyttää päätöstä tavitetilasta: Situdutaank TOR:n tavitetilaan siitä, että mudstetaan pitkällä aikavälillä kansallinen tdistusrekisteri? Kyllä: Tdistusprsessi sähköistettävä kk kulutusjärjestelmässä. Ludaan ns. kansallinen etdistus, jka timii virallisena sähköisenä asiakirjana. Tuttaa TOR:lle asetetut hyödyt ja tavitteet täysimääräisesti Osittain: Tteuttamisen lähtökhtana pintsuritusrekisteri, jssa tiedt säilytetään tietyn määräajan. Palvelee haku- ja valintaprsessia, mutta ei täytä kaikkia SADe-hankkeen tavitteita. Ei: Edetään nykyprssien mukaisesti.

4 Tdennetun saamisen rekisteri Seuraavilla sivuilla kuvattu esiselvityksessä esiin tulleita asiita

5 Palvelu tarjaa kanavan luki-, ammatilliseen kulutukseen ja peruskulun jälkeiseen kulutukseen. TOR n sa kknaisuutta Opetussuunnitelmat ja tutkintjen perusteiden rakenteistaminen Uusi tiseen asteen haku ja haku muihin peruskulun jälkeisiin kulutuksiin Opintplku Uusi aikuiskulutuksen haku Palvelu tarjaa kanavan aikuiskulutukseen hakeutumiseen Palvelu kkaa kaikki palvelut yhteen palveluprtaaliin Kansallinen pintsuritusten muisti Uusi krkeakuluhaku Palveluun n kttu kansalaisten (pintsuritukset). Uusi asiakaspalveluratkaisu Palvelun kautta vit lla yhteydessä meihin ngelmatapauksissa. Palvelu tarjaa kanavan krkeakulupintihin.

6 Keskeiset uudistukset Kknaan uusi palvelu Sumessa. Sisältää kaikki sumalaisessa kulutusjärjestelmässä syntyneet pinthistriatiedt (suritukset, tdistukset) Rekisteriin ktaan kaikki sumalaisen kulutusjärjestelmän virallisten tahjen tunnistamat tutkinnt ts. kaikki kulutuksen järjestäjät timittavat tutkint- ja suritustiedt rekisteriin Rekisteri mudstaa kiistämättömän tutkintpankin, jssa tutkintjen myöntäminen ja niiden tdentaminen vidaan varmistaa ja jäljittää Kaikki rekisteriin tallennettava tiet n ppijan käytettävissä ja hyödynnettävissä man ppimisen plkunsa suunnittelussa ja muussa timinnassa (mat tiedt palvelu)

7 Keskeiset hyödyt Tdistuksiin ja suritustietihin liittyvää manuaalista tarkistusta ei enää tarvita, (petuksen ja kulutuksen järjestäjät, viranmaiset, työnantajat ja muut timijat). Merkittävä kustannussäästö* erityisesti kulutuksen järjestäjille Ratkaisu valetdistuksiin ja tutkintihin liittyviin ngelmiin (tiedt vidaan tarkistaa TOR:sta) Kansalaisen pinthistriatiedt vat aina saatavissa. Siirtymistä petusjärjestelmässä helpp seurata kk elämänkaaren ajan (syrjäytymisen ehkäisy ja tunnistaminen, pintjen hjaus ja suunnittelu, pintjen arviinti jne) Viranmaisyhteistyö helpttuu (TOR:ssa viralliset suritustiedt esim. ELY-keskuksia varten jne.) Tilastinti helpttuu ja lutettavuus paranee (tiedt timitetaan vain TOR:iin, jllin erillisiä esim.tilastkeskuksen ja Kelan tiednkeruita ei tarvita)

8 Tdistustiedn käyttö yhteiskunnassa, nykytila Ertdistus Päättötdistus Välitdistus Tdistus Perusasteen ppilaitkset Tisen asteen ppilaitkset Opinttdistus Ammattikirja Tutkinttdistus Erillisppilaitkset Ammattippilaitkset Tdistus Tdistus Kurssikeskukset Krkeakulut ja ammattikrkeakulut Oppispimuskulutus ja näyttötutkinnt Tdistus Tutkint -tdistus Avimet ylipistt Muu aikuiskulutus Vapaa sivistystyö Tdistus YOtdistus Tutkinttdistus Kurssitdistus Kulutukseen ja petukseen hakeutuminen Työelämä Tdistus surituksesta Kurssitdistus Päättötdistus Viranmaispalvelut Tilastinti

9 Tdistustiedn käyttö yhteiskunnassa, tavitetila Perusasteen ppilaitkset Oppijan verkkpalvelu Kulutukseen ja petukseen hakeutuminen Tisen asteen ppilaitkset TOR Työelämä etdistus Krkeakulut ja ammattikrkeakulut Viranmaispalvelut Vapaa sivistystyö ja muu kulutus Tilastinti

10 Keskeiset timinnallisuudet 1/2 Opinthistrianäkymä käyttäjä vi selata mia pintsuritustietjaan ja hallita niiden luvutusta eteenpäin esimerkiksi työhön hakeutumisen prsesseihin. Haku ja valintajärjestelmät saavat tiedt käyttöönsä autmaattisesti Muut timijat pääsevät tietihin käsiksi käyttäjän sustumuksella (esim. tietjen ikeellisuuden tarkistamiseksi) Viranmais- ja tilastintipalvelut Tietjen timitusta varten ludaan tarvittavat tiednsiirtrajapinnat eri timijiden, kuten Tilastkeskuksen, Kelan, TE-timistjen, OKM:n ja OPH:n käyttöön. Tiednsiirtpalvelut ja tietjen ylläpit Arkistinti Kulutuksen järjestäjä vastaa tietjen ikeellisuudesta. Tietjen siirtämiseksi ludaan standardit rajapinnat. Asia humiitava asiakaspalvelun prsesseissa Rakenteisessa mudssa Sähke-nrmit humiiden

11 Keskeiset timinnallisuudet 2/2 Hakukelpisuuden tarkistus Hakujärjestelmät saavat autmaattisesti hakukelpisuudesta tiedt TOR:sta. Js tietja ei löydy tiedt vidaan tarkistaa manuaalisesti (nykyprsessin mukaisesti). Tutkintrakenteiden hallinta ja suunnittelu Tiedt rakenteisessa mudssa. Viitekehyksenä eurppalainen tutkintjen viitekehys EQF Tutkintjen tunnustaminen Päätöstiet saamisen ja pätevyystiedn tunnustamisesta Opintjen läpivientiin liittyvät tietsisällöt Opint-ikeustietjen hallinta, läsnältiedt

12 Haku- ja valintajärjestelmien TOR:sta tarvitsemat tiedt Peruspetus 2. Asteen kulutus. Nykytilanne: (Kuluta) Tavitetila: 2. Asteen kulutukseen hakeutuminen edellyttää seuraavia tietja TOR:sta Peruspetuksen ja peruspetuksen lisäpetuksen päättävien henkilötiedt ja arvsanat siirretään / syötetään KOULUTA:an Muun peruspetuksen jälkeisen kulutuksen paitsi peruspetuksen lisäpetuksen tietja ei siirretä Ammattistarttilaisten hakukeväänä suritetut krtukset judutaan ilmittamaan sähköpstitse KOULUTA:an Lukit päivittävät hakukeväänä lukin päättötdistuksen saavien arvsanat KOULUTAan (vain KOULUTA:assa hakeneiden arvsanatiedt päivitetään) KOULUTAn hakijista nin haki keväällä 2011 hakuvutta vanhemmalla tutkinnlla, jllin arvsanatietja ei saada tiednsiirtina vaan hakijat ilmittavat itse arvsanat hakulmakkeella. Peruskulun päättävien 9-lukkalaisten päättötdistukset ( myös yksityiset ja erityisppilaitkset) 9-lukkalaisten välitdistukset (js käytetään haussa ja valinnassa) Ertdistus (myös alemmat asteet) Ehdt saaneiden lpulliset arvsanatiedt eli saak päättötdistuksen, varmistuu vasta kevään yhteishakua seuraavan kesän aikana. Kaikki muu lisäpetuksessa syntyvät tiedt (10. lukat jne)

13 Haku- ja valintajärjestelmien TOR:sta tarvitsemat tiedt Tisen asteen kulutus Krkea-asteen kulutus Nykytilanne Tavitetila: Krkeakulujen hakua ja valintaa varten tarvitaan seuraavat tiedt TOR:sta Valmistuvien ylippilaiden ylippilastutkinnt tiedt siirretään YTL:stä (vanhempia tietja ei saada) Hakijat ilmittavat lukin päättötdistuksen arvsanat itse Ammatilliset ppilaitkset päivittävät ammatilliseen perustutkintn hakukeväänä valmistuvien hakijiden arvsanat Muut hakijat ilmittavat arvsanat itse, ja tiedt tarkistetaan piskelijaksi hyväksytyiltä Lutettava tiet hakijan surittamasta, krkeakuluun hakukelpisuuden antavasta tutkinnsta ja arvsanista Lukin päättötdistus Ylippilastutkint ja ylippilastutkinttdistus Ammatillinen perustutkint Ammattitutkint Erikisammattitutkint Edellä levien arvsanat sekä kulutuksen sisältö (pintjakstaslla) Lisäksi er- ja välitdistukset Lutettava tiet hakijan sumalaisessa krkeakulussa surittamista krkeakulututkinnista, tutkinnn nimestä, tutkintnimikkeestä, suritusajankhdasta, rakenteesta, arvsanasta, sasuritusten arvsanista, hyväksyjästä ja muista tarvittavista tutkinnn metatiedista Lutettava tiet hakijan vastaanttamista tutkintn jhtavista piskeluikeuksista sumalaisissa krkeakuluissa Tiet tutkintn jhtamattmista pintsurituksista

14 Tietsisältöjen rajaukset 1/7 Esipetus Ei le tunnistettu suranaista vaikutusta TOR:iin ensimmäisessä tteutusvaiheessa. Jatkkehitystarpeita suunniteltaessa tulee ttaa humin tarvitaank esipetuksen sallistumistdistuksen tietja. Peruspetukseen valmistava petus Tdistukset tarvitaan TOR:iin, jtta vidaan tarkistaa nk ppija j llut valmistavassa petuksessa. Valmistavan petuksen krtetun valtinsuuden vi saada sama ppilas vain kerran. Päätettävä missä vaiheessa tteutetaan. Oppivelvllisten peruspetus Peruspetuksen päättötdistukset, 9. lukan välitdistukset sekä ertdistukset tarvitaan haku- ja valintajärjestelmiä varten ensimmäisessä vaiheessa. Päätettävä tudaank muita väli- ja lukuvusitdistuksia TOR:iin jatkkehitysvaiheessa.

15 Tietsisältöjen rajaukset 2/7 Peruspetuksen ppimäärien surittaminen erityisessä tutkinnssa Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan tdistukset peruspetuksen kk ppimäärän surittamisesta. Päätettävä missä vaiheessa tudaan tdistukset sittain suritetusta peruspetuksen ppimäärästä sekä peruspetuksen ppiaineen ppimäärän surittamisesta. Aikuisten peruspetus Ensimmäisessä tteutusvaiheessa tarvitaan ylimpien vusilukkien peruspetuksen päättötdistus ja ertdistus. Jatkkehitysvaiheessa päätettävä muiden tdistusten tunnista. Peruspetuksen lisäpetus (ns. kymppilukka) Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan tdistus kk lisäpetuksen surittamisesta sekä tdistukset lisäpinnista suritetuista pinnista. Muut tiedt vaiheistettava

16 Tietsisältöjen rajaukset 3/7 Muu yhteishaun ulkpulinen peruspetus Sumalaisessa kulutusjärjestelmässä n yksittäisiä yhteishaun ulkpulisia yksityis- tai valtinkuluja, jissa käy n. 2% ppilaista. Opetuksen järjestäjät nudattavat samja yleisiä petussuunnitelmien perusteita. TOR:iin tarvitaan tiedt kuten muustakin peruspetuksesta Lukin valmistava kulutus maahanmuuttajille - peruspetuksen lisäpetuksena Peruspetuksen krtetut arvsanat, sekä luki-pintjen arvsanat tulee siirtää Tdennetun saamisen rekisteriin. Nurten lukikulutus Lukin päättötdistukset ja ertdistukset tarvitaan TOR:iin ensimmäisessä vaiheessa. Lukidiplmien ja muiden tdistustyyppien tunnista TOR:iin päätettävä erikseen.

17 Tietsisältöjen rajaukset 4/7 Aikuisten lukikulutus Aikuisten lukikulutusta kskevat samat vaatimukset kuin nurten lukikulutusta. Lukin päättötdistukset ja ertdistukset tarvitaan TOR:iin ensimmäisessä vaiheessa. Muiden tdistustyyppien tunnista päätettävä erikseen. Erityisen kulutustehtävän saaneet lukit Erityisen kulutustehtävän saaneet lukit vat mukana yhteishaussa, mutta hakuun vi liittyä erillinen pääsyke tai hakuehdissa paintetaan eri ppiaineita. Tdennetun saamisen rekisteriin tarvitaan tdistuksiin kuuluvat yksittäisiin ppiaineisiin kuuluvat arvsanat. IB-linjat, Englantilainen kulu, Helsingin eurppalainen kulu, Helsingin saksalainen kulu, Helsingin kansainvälinen kulu, Kansanpistt (aikuisten lukikulutus), kesälukit Päätettävä missä vaiheessa ja miten tiedt vidaan tuda Tdennetun saamisen rekisteriin.

18 Tietsisältöjen rajaukset 5/7 Ylippilastutkint Ylippilastutkinnt tarvitaan TOR:iin. Tiedt timittaa YTL. Muuttuvista käytännöistä svittava ja päätettävä. Ammatilliseen peruskulutukseen valmistavat kulutukset Päätettävä ammatillisen peruskulutukseen hjaavan ja valmistava kulutuksen, vammaisten piskelijiden valmentavan ja kuntuttavan petuksen ja hjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskulutukseen valmistavan kulutuksen ja ktitaluspetuksen tdistusten tunnin vaiheistuksesta. Ammatillinen peruskulutus Tiedt ammatillisista perustutkinnista, ammattitutkinnista ja erikisammattitutkinnista tarvitaan TOR:iin. Taiteen peruspetus Taiteen peruspetuksen tdistuksien tunnin vaiheistuksesta päätettävä

19 Tietsisältöjen rajaukset 6/7 Krkeakulututkinnt Ylipistista ja Ammattikrkeakuluista tarvitaan tiet sumalaisessa krkeakulussa suritetuista krkeakulututkinnsta, tutkinnn nimestä, tutkintnimikkeestä, suritusajankhdasta, rakenteesta, arvsanasta, sasuritusten arvsanista, tutkinnn myöntäneestä krkeakulusta ja muista tarvittavista tutkinnn metatiedista VIRTA-prjekti vastaa krkeakuluja tietjen tunnista TOR:iin, jta kautta ne vat haku- ja valintajärjestelmien käytettävissä Päätettävä tietjen tunnin yksityiskhdista ja tietsisällöistä. Lisäksi svittava erillisprjektien hjausmallista

20 Tietsisältöjen rajaukset 7/7 Päätettävä seuraavien tutkinttietjen tumisesta TOR:iin ennen tarkempien tietjen määrittelyä. Erityisesti salassa pidettävät tiedt täytyy tarkentaa Riksseuraamusalan tutkinnt ja kulutus Pulustushallinnn ja rajavartilaitksen tutkinnt ja kulutus Pliisin tutkinnt ja kulutus Pelastusalan ja hätäkeskustiminnan tutkinnt ja kulutus Kieli- ja kääntäjätutkinnt Haku- valintapalveluita varten tarvitaan tiet henkilön hyväksytysti surittamasta kielitutkinnsta. Päätettävä vaiheistus Muu kulutus Vaiheistettava miten tudaan TOR:iin muu tutkintn jhtamatn kulutus (vapaa sivistystyö, kansanpistjen suritukset, liikunnan kulutuskeskukset, ammatilliset erillispätevyydet jne). Erityinen tarve aikuiskulutuksella Aiemmin hankitun saamisen tunnustaminen TOR:n tarvitaan tiet OPH:n tunnustamispäätöksestä. Päätettävä vaiheistus

21 Vaikutukset sidsryhmiin KELA Kela käyttää pinttukipäätökseen seuraavia tietja: kulutuksen tähtäämä tutkint, tutkinnn laajuus, petuksen alkaminen, kest, ajankhta, jne. Tämän lisäksi KELA tarvitsee tiedt pintjen keskeyttämisestä. Päätettävä vik TOR timia lähdetietjärjestelmänä Kelalle. Tilastkeskus TEM Kerää tutkinttietja kskevia tietja kulutuksen järjestäjiltä. Linjattava vik TOR timia tutkinttietja kskevana tietlähteenä (krvaa muut tiednkeruut) Yhteistyöstä svittava OKM, OPH ja Tilastkeskus välillä Työvimapliittisesti rahitetun kulutuksen salta TOR:iin tarvitaan vähintään tutkintn jhtavat kulutukset. TE-timistilla tulee lla pääsy Tdennetun saamisen rekisterin tietihin heidän asiakkaidensa salta.

22 Vaikutukset sidsryhmiin Kulutuksen järjestäjät Ratkaistava ja svittava miten pinthallinnn järjestelmistä vidaan tiedt tuda TOR:iin. Yhteistyötä timittajien kanssa tarvitaan. Tietjen timittaminen TOR:iin ltava velvittava. Timintatavan muuts merkittävä Kulutuksen arviintitiminta Oppimistulsten arviintia varten kerätään kulutuksen järjestäjiltä suritustietja Tietjen keruu tapahtuu sekalaisilla Exceleillä ja muilla kyselyillä Tavitetilassa TOR:ia visi käyttää ppimistulsten arviinnin lähdetietjärjestelmänä

23 TOR:n tteutusmalli Yleistä TOR:n tteutus jaetaan klmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe tteutetaan sana Oppijan verkkpalveluhanketta Tietsisältöjen rajauksen salta n alustavasti svittu, että TOR tteutetaan vaiheittain siten, että tietvarantn kerätään ensimmäisessä vaiheessa haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedt Tdistuksiin ja arvsanihin liittyvien tietjen ikeellisuudesta ja ylläpidsta vastaa kulutuksen järjestäjä. Tdennetun saamisen rekisterin ylläpitäjä (rekisterinpitäjä) vastaa ainastaan järjestelmän teknisestä timivuudesta

24 VAIHE 1 Keskitetty tutkint- ja pintsuritusrekisteri Ensimmäisessä vaiheessa (2014 mennessä) järjestelmään tudaan haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedt Tdistusdata nudetaan kulutuksen järjestäjien mista rekistereistä (lutetusta lähteestä) (Virta edustaa KK:ja) Palvelusta vi tarkistaa tietjen ikeellisuuden, mutta palvelu ei krvaa kulutuksen järjestäjän (tai tutkinttimikunnan) myöntämää tutkinttdistusta. Palvelusta näkyy kaikki tdistuksen sisältämät suritustiedt, mutta se ei le virallinen tdistus. Tiedt vat verrannllisia pintsuritustteeseen tai pintrekisteritteeseen Opintsuritustietn kytketään tutkintnimike (esim. ylippilas tai arkkitehti), mutta sitä ei välttämättä kuvata laajemmin. Opintsuritustietjen rakenteistaminen n ratkaistava erillisesti.

25 VAIHE 2 Keskitetty tdistusrekisteri Keskitetty tdistusrekisteri mallissa (2015 ) hallittaisiin tdistuksiin liittyviä prsesseja (julkaisu, tallennus ja jakelu) sähköisesti, mutta tietja ei allekirjiteta tai vahvisteta erikseen. Tällöin tiedt lisivat edelleen ppijiden saatavilla (nähtävillä), mutta ne eivät krvaisi paikallisia paperisia tdistuksia virallisena asiakirjana. Malli ei krvaa kulutuksen järjestäjien arkistintivelvllisuutta Palvelun tiedt lisivat lutettavia (palvelua ylläpitää viranmainen, jnne timittavat tieta muut viranmaiset), mutta eivät krvaisi virallisena asiakirjana paperista tdistusta Tiedt mudstaisivat kpin tdistustiedista, mutta eivät mudstaisi niiden MasterDataa. Kulutuksen järjestäjät lisivat velvllisia timittamaan tiedt, jten niitä visi edelleen käyttää tietyissä viranmaistiminnissa kuten tilastintitarkituksiin.

26 VAIHE 3 Keskitetty tdistusten hallinninti Vaihe 3:ssa (2016 ) hallitaan tdistuksiin liittyvät prsessit (julkaisu, tallennus, jakelu ja arkistinti) täysin sähköisesti. Opetuksen ja kulutuksen järjestäjät timittavat tdistukset rakenteisessa mudssa TOR:iin ja ne allekirjitetaan (vahvistetaan) sähköisesti Sähköinen tdistustiet timii virallisena sähköisenä rakenteisena asiakirjana, jka krvaa paperisen tdistuksen. Paperitdistus vi säilyä rinnakkaisena tdistuksena, mutta ei le ensisijainen virallinen asiakirja. Krvaa kulutuksen järjestäjien tdistustietjen arkistintivelvllisuuden Edellyttää timikrtin (virkakrtti / henkilökhtainen sähköinen tunnistekrtti) hankkimista kaikille kulutuksen järjestäjille Jkainen tdistus allekirjitetaan erikseen (sallittaneen myös massaallekirjitus) TOR timii tdistustiedn virallisena masterdatana, jsta sen n käytettävissä eri käyttötarkituksiin kuten viranmaistimintaan. Malli tuttaa kaikki prjektille asetetut hyödyt täysimääräisinä

27 TOR-prjektin vaiheistusmalli 2011/8 2012/ Esitutkimus TOR-peruspalvelut 1-vaihe Jatkkehitysprsessin tumat palvelut 2016 Jatkkehitysprsessin tumat palvelut Tavitetilan kuvaus Vaiheet, välineet, menetelmät ja tekniikat TOR:n tukemat kulutukseen ja petukseen hakeutumisen palvelut Tietjen luvutuksen hallinta Tilastintipalvelut: Tilastkeskuksen tiednsiirrt Master Data Managementin palvelu Sähköisen allekirjituksen tdentamispalvelu Prjektisuunnitelma, Vaatimusmäärittely, Tietvarastn mallinnus, Tietlähteiden määritys, Ylläpitsuunnitelma Kansalaisen pinthistrianäkymä Tiednsiirtpalvelut pinthallinnn järjestelmistä Tutkintrakenteen ylläpitpalvelu Arkistintipalvelu Viranmaispalvelut: KELAtiednsiirrt Kansalaisen pinthistria-näkymä vudesta 2000 ja sin aiemmin Tdistusprsessin hallintapalvelu Tdennetun saamisen rekisterin julkinen tietpankki

28 Humiitava järjestelmäkehityksen aikataulu / / /2014 Dem 1 Dem 2 Dem 3 Kulutus Hyväksymistestaus Käyttööntt Dem n Määrittelyn katselminti Dem n esittelytilaisuus Dem n Timinnallisuuksien rautalankatestit Dem n Järjestelmätestaus Dem n Timinnallisuuksien käytettävyystestit Järjestelmä kehittyy inkrementaalisesti asiakkaan näkemykset humiiden

29 Päätettäviä asiita Visin situtuminen Linjaa pitkän tähtäimen strategian, jnka mukaisesti TOR:ia suunnitellaan ja tteutetaan Vaikka kaikkia sa-alueita ei tteutettaisi heti, tulisi ne kuitenkin humiida alkuvaiheen suunnittelussa, jtta lpullista tavitetilaa ei suljettaisi pis Seuraavilla sivuilla kuvatut päätökset vat visiriippumattmia. Visi vaikuttaa niiden salta vain niissä humiitavaan laajuuteen Kustannusarvi n suuntaa antava Kustannusarvita vidaan tarkentaa mien ja muiden vastaavien tteutusten phjalta

30 Päätettäviä asiita 1/3 Hallinnintimalli Päätettävä esiselvityksessä lueteltujen vastuiden jakautumisesta Svittava hallintamallista (MDM). Ttuus vain kerran systeemissä Ylläpit- ja jatkkehityskustannukset Tietsisällöt TOR:n perustiminnallisuus vidaan luda hankerahituksella. Svittava sidsryhmille tulevista ja ylläpitkustannuksista Päätettävä tietsisältöjen salta mitä tieta järjestelmään tudaan missäkin vaiheessa. Tietjen timituksen ltava velvittava ja kirjattava petussuunnitelmien perusteisiin Vanhjen tdistustietjen tunti Päätettävä ja resursitava vanhjen (yli 10v) tdistustietjen tunnista ja knversista TOR:iin

31 Päätettäviä asiita 2/3 Lakiasiat Nykyinen lainsäädäntö edellyttää muutksia haku- ja valintajärjestelmiä sekä TOR:n tteuttamista varten. Oppijan kknaisuuteen halutaan yhteinen henkilörekisteri eikä useita. Timittajayhteistyö Timittajayhteistyöstä pinthallinnn järjestelmien tietjen tumiseksi täytyy spia ja tarkemmat kustannukset arviida Krkeakuluyhteistyö VIRTA-prjekti edustaa KK-tietjen tuntia, mutta ei tuta välttämättömiä läsnä ja pissaltietja haku- ja valintajärjestelmiä varten. Päätettävä tteutustavasta Muiden hallinnn aljen yhteistyö Muiden hallinnnaljen kulutuksen tunti edellyttää yhteistyötä Muutksenhallinta Muutksenhallinta suunniteltava ja svittava

32 Päätettäviä asiita 3/3 Arkistinti TOR:n tteutusvalinta vaikuttaa arkistintivelvllisuuteen. Js TOR timii jatkssa virallisena tdistustiedn sähköisenä asiakirjana täytyy myös tietihin liittyvät sähköiset allekirjitukset säilyttää. Edellyttää arkistsääntöjen nudattamista ja lupaa sähköisen arkistn. Kehitystavitteet päätettävä Tdistustietjen rakenteistaminen Liittyy jatkkehitysvaiheisiin. Tutkintrakenteen ylläpit edellyttää tietjen rakenteistamista. Työ sittain alitettu Opetushallituksessa. Päätettävä ja linjattava jatketenemisestä

33 Kiits!

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot