Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Näyttötutkinnn perusteet LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 25/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN (nid.) ISBN (pdf) 1

2 DNO 25/011/2003 MÄÄRÄYS Velvittavana nudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Vimassalaika alkaen tistaiseksi Säännökset, jihin timivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 631/ mm A 812/ mm Kumaa määräyksen n Muuttaa määräystä n LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus n päättänyt lattiamestarin erikisammattitutkinnn perusteista, jita n nudatettava lukien tistaiseksi. Tutkintn tai sen saan valmistavan kulutuksen järjestäjän n laadittava ja hyväksyttävä kulutusta varten petussuunnitelma nudattaen, mitä näissä tutkinnn perusteissa n määrätty. Ammattitaidn näytöt n järjestettävä sana valmistavaa kulutusta. Tutkinttimikunta, tutkinnn järjestäjä ja kulutuksen järjestäjä eivät vi jättää nudattamatta tutkinnn perusteita tai piketa niistä. Tdistuksiin merkittävistä tiedista ja tdistumalleista sekä henkilökhtaisten piskeluhjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjhtajan sijainen Ylijhtaja TIMO LÄHDESMÄKI Tim Lähdesmäki Opetusneuvs MARKKU LAPPALAINEN Markku Lappalainen 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnt Näyttötutkintihin valmistava kulutus Ammattitaidn sittamistapjen ja tutkintsuritusten arviinnin yleiset perusteet Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnn sat Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA... VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Lattiamestarin yleistaidt... 9 a) Ammattitaitvaatimukset... 9 b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Muvipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Parkettipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit

4 6 Työn rganisinti ja jhtaminen a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Ammatinhjaus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Muvipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Laattapäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Massapinnitetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Timinnan suunnittelu a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Yrittäjyys a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit

5 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 Näyttötutkinnt Näyttötutkinnt vat ammattitaidn hankkimistavasta riippumattmia. Kulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua saamista käsitellään yhtenä kknaisuutena siten, että saaminen vidaan hyödyntää tutkinnissa vaaditun ammattitaidn näytöissä. Näyttötutkinnt vat rakenteeltaan mdulaarisia. Ne mudstuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista jhdetuista tehtäväkknaisuuksista, jille n minaista timinnallisen ja tiedllisen perustan yhteisyys, ammattitaidn mnipulisuus sekä työprsessin ja sen tulsten yhdentyminen. Tutkinnn sa mudstaa ammattipätevyyden sa-alueen, jka vidaan erttaa lunnllisesta työprsessista itsenäiseksi ja arviitavaksi kknaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suritetaan justavasti tutkinnn sa kerrallaan. Kk tutkinnn sijasta tavitteena vi lla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnn sien surittaminen. Ammattitaitvaatimusten kuvauksen perustana n pätevyystyypitys, jnka katstaan parhaiten sveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintimintjen vaatimuksiin, timintaprsessien hallintaan ja laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidn ja ssiaaliset valmiudet. 2 Näyttötutkintihin valmistava kulutus Näyttötutkintihin sallistumiselle ei mudllisesti vida asettaa kulutukseen sallistumista kskevia ennakkehtja. Pääsääntöisesti tutkinnt suritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan kulutuksen yhteydessä. Valmistavan kulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa petussuunnitelma tutkintjen perusteiden mukaisesti. Kulutus ja siihen sisältyvät näytöt n jäsennettävä tutkinnn sien mukaisesti. Kulutuksen järjestäjän velvllisuutena n järjestää näytöt sana valmistavaa kulutusta. Opiskelijan velvllisuutena n sallistua näyttöihin sana pintjaan. Ammatillisena peruskulutuksena suritettavaan perustutkintn sisältyvät yhteiset pinnt eivät le pakllisia kulutuksessa, jka valmistaa näyttötutkintna suritettavaan perustutkintn. Niiden tavitteet tulee ttaa kuitenkin sveltuvin sin humin petussuunnitelmassa ja petuksen järjestämisessä. 3 Ammattitaidn sittamistapjen ja tutkintsuritusten arviinnin yleiset perusteet Näyttöjen arviinti edellyttää järjestelmällistä aineistn keräämistä, päätöksenteka ja dkumentintia tutkinnn surittajan ammatillisista ja työtimintavalmiuksista suhteessa tutkinnn perusteissa määriteltyihin ammattitaitvaatimuksiin ja 5

6 arviintikriteereihin. Arviinnin painpisteen tulee lla tekemisessä ja työssä timimisessa. Tait tai saaminen n arviitava pääsääntöisesti suraan vastaavasta työtiminnasta. Näyttöympäristön tulee lla tdellinen tai mahdllisimman realistinen. Arviinnissa tulee käyttää mnipulisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviintimenetelmiä kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Näytöt tulee järjestää tutkinnn sittain siten, että niissä vidaan arviida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavitteiden saavuttamista. Arviinnin khteilla ilmaistaan saamisen alueet, jihin arviinnissa kiinnitetään erityisesti humita. Humi tulee kiinnittää ydintaitihin, työn perustana levan tiedn hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprsessin hallintaan. Sekä arviinnin khteet että kriteerit jhdetaan vastaavan tutkinnn san ammattitaitvaatimuksista. Arviinnin khteisiin perustuvat arviintikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasisia surituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, jiden avulla ertellaan eritasiset suritukset. 2 Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnn sat Lattianpäällystysalan ammateissa suuntaudutaan muvi-, parketti- tai keraamisten päällysteiden asentamiseen. Alan erikisammattitutkint n rakennettu näiden suuntautumisten phjalta. Lattiamestarin erikisammattitutkinnn tutkinttdistuksen saaminen edellyttää yhteensä viiden san hyväksyttyä suritusta. Tutkinttdistuksen saamiseksi n suritettava seuraavat tutkinnn paklliset sat: Lattiamestarin yleistaidt Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta. Seuraavista valinnaisista sista n suritettava yksi sa: Muvipäällysteiden asennus Parkettipäällysteiden asennus Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus. Lisäksi n valittava tinen sista: Työn rganisinti ja jhtaminen Ammatinhjaus. Seuraavista valinnaisista sista n lisäksi suritettava yksi sa: Muvipäällystetekniikka Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka Laattapäällystetekniikka 6

7 Massapinnitetekniikka Timinnan suunnittelu. Edellisten sien lisäksi tai erillisenä satutkintna tutkinnn surittaja vi surittaa vapaavalintaisesti san Yrittäjyys. Tutkinnn sa Työn rganisinti ja jhtaminen n suunnattu erityisesti työnjhttehtävissä timiville tai niihin tehtäviin aikville ja sa Ammatinhjaus yrityksissä timiville kkeneille ammattityöntekijöille. 3 Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 Lattiamestarin yleistaidt a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tehdä ja hjata tavanmaisia alaan liittyviä lattianpäällystystöitä työselitysten ja piirustusten mukaan ja tietää näissä töissä edellytettävät valmiin pinnan laatuvaatimukset. Hän saa arviida valmiin pinnan laatu- ja mittapikkeamia ja surittaa laadun varmistamiseksi tehtäviä mittauksia, tarkistuksia sekä laatia työstään ymmärrettäviä ja selkeitä asiakirjja ja raprtteja. Hän n täysin tietinen aluslattian merkityksestä lpullisen lattiapinnan laadun ja elinkaaren kannalta. Hän saa tutkia ja arviida aluslattian tasaisuuden, lujuuden, ksteuden ja muut tarvittavat minaisuudet vaadittavaan lpputulkseen pääsemiseksi. Hän saa krjata maan työkknaisuuteensa kuuluvat aluslattian puutteet ja virheet. Tutkinnn surittaja pystyy piirustusten ja khteeseen liittyvien asiakirjjen perusteella määrittelemään maan timintaansa liittyvät materiaali- ja työmenekit. Hän tuntee lattianpäällystealan TES:n sisällön ja saa käyttää sitä työntekijöiden palkkauksen määrittelemiseen. Tutkinnn surittaja saa käyttää erilaisia pinnite- ja alustamateriaaleja niiden käyttötarkituksen, käyttöhjeiden ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Hän tuntee lattianpäällystyksessä yleisimmin käytettyjen aineiden kstumuksen ja tietää niissä mahdllisesti levien terveydelle vaarallisten aineiden vaikutukset sekä saa käyttää ja varastida aineita ikein ja turvallisesti. Hän pystyy eri tiednhakumenetelmillä (myös tiettekniikkaa apuna käyttäen) määrittelemään tutetietn perustuvat materiaalivalinnat. Tutkinnn surittaja saa hulehtia ja perehdyttää muita hulehtimaan lattianpäällystysalalla käytettävien kneiden ja laitteiden turvallisuudesta sekä timintakunnsta työn kestäessä sekä sen päätyttyä. Hän tietää miten timitaan mahdllisissa ngelmatilanteissa ja pystyy sallistumaan lattianpäällystystyössä yleisimmin 7

8 käytettävien kneiden ja laitteiden krjaus- ja hulttöihin ja saa käyttää näissä töissä tarvittavia käsityökaluja. Hän saa valita työprsessissa tarvittavat kneet ja laitteet sekä kykenee perustelemaan valintansa turvallisuuden, taludellisuuden ja tuttavuuden näkökulmista. Hän saa käyttää lattianpäällystysalalla yleisesti käytettäviä ja yleisteknisiä sähkölaitteita ikein ja turvallisesti sekä saa varmistua niiden käyttöturvallisuudesta. Hän ymmärtää staattisen sähkövarauksen syntymahdllisuudet ja maadituksen merkityksen palvaarallisissa tilissa ja hulehtii, ettei työstä synny kipinävaaraa aiheuttavia varauksia. Tutkinnn surittajalla n perustiedt kaikista yleisistä lattianpäällystysmateriaaleista ja niiden käyttötarkituksesta sekä timintaperiaatteista, hän saa tunnistaa ne ja tietää niiden minaisuudet, kuten kuivumis- ja reaktiajat. Hänellä n perustiedt siitä, millaisia lsuhteita erilaiset lattianpäällystysmenetelmät vaativat. Hän saa päällystysmenetelmiin liittyvät fysiikan ja kemian perusteet. Tutkinnn surittaja tunnistaa tavallisimmat remntti- ja purkutöissä käsiteltäväksi tulevat asbestia ja hmetta sisältävät purkututteet. Tutkinnn surittaja saa timia työryhmän vetäjänä työelämän timintatavilla ja tuntee työspimuskäytäntöjä sekä erilaisia työelämän timintatapja. Hän saa rganisida ja hjeistaa työnteka sekä dkumentida ja raprtida tteutuneesta timinnasta suhteessa suunnitelmiin. Hän tuntee man timintansa suhteen yrityksen laatujärjestelmän ja riskienhallinnan yleiset periaatteet. Tutkinnn surittajan timinta n asiakaslähtöistä, itsehjautuvaa ja vastuuntuntista. Hän saa henkilökhtaisen sujautumisen ja työmaajärjestyksen perusteet. Hän ymmärtää ja saa ttaa työssään humin kestävän kehityksen edellyttämän jätteiden käsittelyn ja lajittelun. Hän saa tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat, ja hänellä n niiden surittamiseen ikeuttavaan tulityökrttiin vaadittavat tiedt ja taidt. Tutkinnn surittaja saa timia ikein tapaturmatilanteissa, ja hänellä n hyväksytysti suritettu EA 1 -kurssi tai vastaavat tiedt. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtäviin tulee liittyä itsenäisen ammattityösurituksen lisäksi myös timinnan suunnitteluun ja hjaukseen liittyvät tehtävät (TES:ssa määriteltynä vastuullisena työntekijänä tai sitä vastaavissa tehtävissä). 8

9 c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa tehdä ja hjata lattianpäällystykseen liittyviä työtehtäviä työselitysten, piirustusten ja hankkeeseen liittyvien asiakirjjen mukaisesti saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden sekä saa määritellä työstä aiheutuvat kustannukset TES-phjaisesti saa laatia työhönsä liittyviä raprtteja asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti saa hankkia ammattialaansa liittyviä tietja tietkneella ja muilla tiednhankintamenetelmillä saa käyttää henkilökhtaisia sujaimia ja pastaa niiden käytössä saa tulkita ja sveltaa esikäsittely-, kiinnitys- ja pinnitusaineiden käyttöturvallisuustiedtteita ja timia niiden mukaan saa ensiaputaidt EA 1 -laajuudessa saa tulityökrtin edellyttämät tulityötaidt saa mitata alustan ksteuden ja suruuden sekä ikaista ja tasittaa alustan vaadittavaan tasaisuuteen saa tutkia alusbetnin lujuuden silmämääräisesti ja käsityökaluja käyttäen sekä arviida mahdllisen lujitus- tai lisätutkimustarpeen saa yleisimpien lattianpäällystysaineiden teknisesti ikean ja turvallisen käytön ja varastinnin saa varmistua sähkö- ja paineilmatimisten laitteiden käyttöturvallisuudesta ja pastaa niiden käyttöä saa timia työyhteisön jäsenenä ja työryhmän vetäjänä saa jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätehulln perustimet saa itsearviinnin perusteet. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty tekemään tai hjaamaan itsenäisesti tavanmaisia päällystys- ja pinnitustöitä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia ei saa arviida laatuun ja tuttavuuteen liittyviä perusasiita tai määritellä työstä aiheutuvia kustannuksia TES-phjaisesti ei saa laatia työhönsä liittyviä raprtteja selkeästi ja ymmärrettävästi aiheuttaa työskennellessään vaaran jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle 9

10 aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei saa käyttää hyödykseen nykyaikaisia tiednhankintamenetelmiä ei tunne henkilökhtaisten sujainten käyttöön liittyviä perusasiita ei saa hyödyntää man alansa käyttöturvallisuustiedtteita ei saa ensiapuun liittyviä tietja ja taitja EA 1 -laajuudessa ei maa tulityötaitja tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa ei kykene tarkistamaan ja krjaamaan alustaa nrmin mukaiseksi ei saa yleisimpien lattianpäällystysaineiden teknisesti ikeaa ja turvallista käyttöä ja varastintia ei saa käyttää turvallisesti sähkötimisia kneita ja laitteita ei saa timia työyhteisön jäsenenä tai työryhmän vetäjänä ei saa jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätehulln perustimia ei saa itsearviinnin perusteita. 2 Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa suunnitella työkknaisuuksia sekä tehdä urakka- ja tarjuslaskelmia. Hän tuntee lattianpäällystysalan keskeiset riski- ja kustannustekijät ja saa laskea työhön liittyviä sa- ja kknaiskustannuksia. Hän tuntee käsiteltävinä levien khteiden edellyttämät laatuvaatimukset lattianpäällystysmateriaaleille ja työmenetelmävalinnille. Hän ymmärtää rakennuksen käyttö- ja kulttuuriarvn sekä työn tuttavuuden ja yrityksen kilpailukyvyn työsuritukselle asettamat vaatimukset. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään selkeän ja perusteltavissa levan kustannuslaskelman laatiminen ja sen phjalta tehty realistinen urakkatarjus. 10

11 c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa laskea käsiteltäviä pinta-alja ja arviida niiden perusteella materiaali- ja työmenekkiä tuntee lattianpäällystysalan riski- ja kustannustekijät sekä urakka- ja aikapalkkauksen vaikutuksen palkkakustannuksiin sittaa ymmärtävänsä kansan- ja yritystaludellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden ja lattianpäällysteiden hintatasn muutsten yhteydet maan alaansa ja yritykseensä saa laatia ymmärrettävän ja realistisen urakkatarjuksen saa lukea liikeyrityksen tulslaskelman ja taseen sekä tulkita niiden keskeiset asiat pystyy arviimaan vastuullaan levien timintjen kannattavuutta, kustannustehkkuutta ja niiden kehittymistä saa laatia pienimutisia, alalle tyypillisiä teknisiä investintilaskelmia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei ymmärrä kansan- ja yritystaludellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden ja maalaustarvikkeiden hintatasn muutsten yhteyksiä maan alaansa ja yritykseensä ei saa ttaa humin lattianpäällystysalan kustannustekijöitä urakka- ja aikapalkkaukseen vaikuttavina satekijöinä ei saa laskea päällystettäviä pinta-alja eikä arviida niiden perusteella materiaali- ja työmenekkiä ei kykene laatimaan ymmärrettävää ja realistista urakkatarjusta ei saa tulkita ikein liikeyrityksen tulslaskelman ja taseen keskeisiä asiita arvii virheellisesti vastuullaan levien timien kannattavuutta, kustannustehkkuutta ja niiden kehittymistä ei saa laatia edes pienimutisia, alalle tyypillisiä teknisiä investintilaskelmia. 3 Muvipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tarkistaa ja tehdä RYL:ssa määritellyn laadun saavuttamiseksi tarvittavat phjatyöt ennen pintamateriaalin asennusta. Hän saa tehdä työselityksen mukaan itsenäisesti tavanmaisimmat huneistjen ja yleisten tiljen lattianpäällystykset muvipäällysteillä listituksineen. Hän saa myös kiinnittää 11

12 muvisia jalka-, kulma- ja käsijhdelistja sekä irrttaa ja kiinnittää uudelleen päällystystä haittaavia listituksia ja kynnyksiä. Muvipäällysteiden saumjen hitsaaminen kuuluu työkknaisuuteen. Tutkinnn surittaja tietää erilaisten pintjen sveltuvuuden päällystykseen sekä pinnilta vaadittavat suruus- ja muut vaatimukset. Hän saa ttaa humin vanhjen päällysteiden mahdllisesti sisältämän asbestin ja saa käsitellä erilaisia alustja niin, että ne tulevat päällystettävään kuntn. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat, ja hänellä n niiden surittamiseen ikeuttavaan tulityökrttiin vaadittavat tiedt ja taidt. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa arviida tarvitsemansa materiaalin menekin. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystealan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää, mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi vanhjen päällystekerrsten pistaminen, päällystettävien pintjen phjustus (praimerinti), halkeamien sekä painumien täytöt ja tasitukset, päällysteiden svittaminen, saumaus, ylöstaivutukset ja hitsaukset. Tulityövalmiudet sitetaan jk suritettavalla näytöllä tai tulityökrtilla. Tutkinnn surittajan n laadittava työtehtäviinsä liittyvä kirjallinen työpäiväsuunnitelma ja sveltuvin sin kullinkin vimassa levan lattianpäällystysalan työehtspimuksen mukainen urakkapalkkalaskelma. Työpäiväsuunnitelmassa esitetään: työpäivän aikana suritettavien työtehtävien järjestys työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja -materiaalit työturvallisuuden varmistus 12

13 laskelma päivän aikana suritettavien eri työlajien määrästä em. työlajeista TES:n mukaan määräytyvä urakkatyöpalkka. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti valmiin työn lpputulsta ja työympäristön siisteyttä. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös työhön käytetty aika. Työympäristön tarkastuksen yhteydessä katstaan myös työvälineiden kunt. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa muvipäällystystöissä saa arviida timintansa laadullisuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan työsuunnitelman saa rytmittää työmaan työvaiheet ikein tekee tarvittavat alustatyöt asianmukaisesti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti sijittaa saumakhdat tarkituksenmukaisesti saa tulityötaidt tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa sijittaa, saumaa tai hitsaa saumat hjeiden vastaisesti tekee reunaleikkaukset siten, että jalkalista ei peitä kknaisuudessaan reunaleikkausta tai jiirit ja jatkkset eivät le tiiviit 13

14 valmistaa pintja, jihin jää kupruja tai khumia ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei saa tulitöihin liittyviä taitja ja tietja tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 4 Parkettipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tarkistaa ja tehdä RYL:ssa määritellyn laadun saavuttamiseksi tarvittavat phjatyöt ennen pintamateriaalin asennusta. Hän saa asentaa työselityksen mukaan itsenäisesti sauva- tai msaiikkiparketteja listituksineen. Hän tietää, mitä työvälineitä, kneita ja laitteita tarvitaan näiden töiden surittamiseen ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Hän saa suunnitella ja tteuttaa piirustusten mukaan sauva- tai msaiikkiparketeilla tehtäviä päällysteitä linjauksineen ja tehdä hinta- ja pintakäsittelytyöt. Hän saa myös irrttaa ja kiinnittää uudelleen päällystystä haittaavia listituksia ja kynnyksiä sekä lyhentää via ja tehdä tarvittavat lveukset. Tutkinnn surittaja tietää erilaisten alustjen sveltuvuuden päällystykseen sekä pinnilta vaadittavat suruus- ja muut vaatimukset. Hän saa ttaa humin vanhjen päällysteiden mahdllisesti sisältämän asbestin. Hän saa levyttää, krjata tai käsitellä erilaisia alustja niin, että ne tulevat päällystettävään kuntn. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa arviida tarvitsemansa materiaalin menekin. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystealan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Hän saa tehdä valmiiden pintjen rakennusaikaiset sujaukset. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää, mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. 14

15 b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi vanhjen päällystekerrsten pistaminen, päällystettävien pintjen praimerinnit, halkeamien täytöt ja tasitukset, äänieristeiden asentaminen, parkettipäällysteiden asentaminen ja pintakäsittely. Tutkinnn surittajan n laadittava työtehtäviinsä liittyvä kirjallinen työpäiväsuunnitelma ja sveltuvin sin kullinkin vimassa levan lattianpäällystysalan työehtspimuksen mukainen urakkapalkkalaskelma. Työpäiväsuunnitelmassa esitetään: työpäivän aikana suritettavien työtehtävien järjestys työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja materiaalit työturvallisuuden varmistus laskelma päivän aikana suritettavien eri työlajien määrästä em. työlajeista TES:n mukaan määräytyvä urakkatyöpalkka. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti valmiin työn lpputulsta ja työympäristön siisteyttä. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös työhön käytetty aika. Työympäristön tarkastuksen yhteydessä katstaan myös työvälineiden kunt. Muita arviintikhteita vat työtapa, yhteistyökyky ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa parkettipäällystystöissä saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan työpäiväsuunnitelman saa rytmittää työvaiheet ikein tekee alustatyöt asianmukaisesti 15

16 työskentelee järjestelmällisesti ja tuttavasti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti saa parkettilaattjen tai -sauvjen yhdenmukaisen linjauksen ja jan kynnyksettömissä hunetilissa ttaa kaikkialla humin tarpeelliset liikkumavarat tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa ei jätä asennustöissä tarpeellisia liikkumavarja surittaa linjaukset tai saumajat virheellisesti ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 5 Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa surittaa piirustusten ja suunnitelma-asiakirjjen mukaisesti itsenäisesti tavanmaisimmat rakennusten sisätilissa tehtävät lattia- ja seinälaatitukset keraamisilla laatilla listituksineen. Hän tuntee laatitettavalle alustalle asetettavat vaatimukset sekä saa tarkastaa ja krjata maan työkknaisuuteensa kuuluvat puutteet. Osaa valita khteeseen spivat työvälineet ja materiaalit. Hän saa suunnitella etukäteen saumajan ja työn tarkituksenmukaisen etenemisen. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet 16

17 ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa laskea ja arviida tarvitsemansa materiaalin menekin ja työn surittamiseen tarvittavan ajan. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystysalan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi seinä- ja lattiapintjen ikaisut, kaadt ja tasitukset, laastien valmistaminen, laattjen leikkaaminen ja kiinnittäminen, saumaustyöt sekä tiivistystyöt. Työkknaisuuteen kuuluu aina työsuunnitelma, jssa esitetään: laskelma materiaalista (tereettinen määrä ja hukka erikseen) lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa laatitustöissä saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset 17

18 ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan tteuttamiskelpisen työpäiväsuunnitelman saa suunnitella harmnisen ja tarkituksenmukaisen saumajan tekee työtä laadulla, jka vastaa työselstuksessa ja muissa hankeasiakirjissa esitettyjä työkhteen laatuvaatimuksia sekä rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia käyttää työskentelytapja, jtka vat ergnmisia ja turvallisia saa rytmittää työvaiheet ikein tekee alustatyöt asianmukaisesti työskentelee järjestelmällisesti ja tuttavasti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa laatii työsuunnitelman, jka ei le tteuttamiskelpinen suunnittelee saumajan, jssa n käytetty tarpeettmasti alle 1 /2-kkisia laattja kampaa laastia auki liian aikaisin tai laastin määrä ei le khteeseen nähden riittävä ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 18

19 6 Työn rganisinti ja jhtaminen a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy timimaan lattianpäällystystyöryhmän työnjhtajana. Sitä varten hän n perehtynyt mm. massa työssään tarvittavissa määrin rakennuslakiin, työsujeluun, yritystietn ja -taluteen, sekä työnjhtamismenetelmiin ja rakentamista valvviin rganisaatiihin. Tutkittavalla n riittävät kirjallisen ja suullisen esiintymisen taidt sekä työssään tarvittava ammattikielitait. Hän tuntee kkustekniikkaa ja tietää, miten asiita valmistellaan ja esitellään. Hän tietää edustukseen ja päätöksentekn liittyvät velvitteet ja tuntee taludelliset mahdllisuudet ja riskitekijät. Tutkinnn surittaja saa laatia liikkeenhidssa tarvittavia spimusasiakirjja ja liikekirjeitä. Hän tietää asiimiskirjitukselta edellytettävät ulkasuun ja sanamutihin liittyvät perusvaatimukset ja ymmärtää virallisten asiakirjjen sitvat merkitykset. Hän tietää myös asiakirjjen säilytykseen ja arkistintiin liittyvät määräykset. Tutkinnn surittaja ymmärtää ihmisten erilaisuuden sekä työtvereidensa ja alaistensa käyttäytymisen syitä ja saa reagida niihin kullinkin asianmukaisella tavalla. Hän saa vaikuttaa mtivivasti ja myönteisesti työyhteisössään timivien ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Hän havaitsee ngelmat ja kykenee niiden ratkaisemiseen niin itsenäisesti kuin erilaisissa työryhmissäkin. Hän saa asettaa työryhmälleen tavitteet ja pystyy auttamaan niiden saavuttamisessa. Hän saa vaatia spimussapulelta spimuksen mukaista timintaa. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa, esimerkiksi ennaklta rajatun työprsessin suunnittelu ja työn lppuun saattaminen sekä työn laadun arviinti. c) Arviinnin khteet ja kriteerit KÄYTÄNNÖN JOHTAJUUS Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja pystyy arviimaan kahden jhtamisnäkemyksen erja ja svellusmahdllisuuksia massa työssään ja rganisaatissaan 19

20 tuntee rganisaatinsa arvt ja kulttuurin ja saa kytkeä ne luntevasti man yksikkönsä timinnan kehittämiseen saa arviida työntekijöidensä ammatillisia ja työyhteisöllisiä valmiuksia ja kannustaa heitä kehittämään maa saamistaan tuntee työryhmälleen asetetut tavitteet ja saa ryhmänsä situtumaan tavitteiden tteuttamiseen saa svitella henkilöiden välisiä ristiriitja saa pyytää, antaa ja vastaanttaa palautetta ymmärtää tunteiden ja järjen merkityksen eri jhtamistilanteissa saa edistää (sisäistä) yrittäjyyttä malla työpaikallaan saa vaatia spimussapulelta spimuksen mukaista timintaa. YHTEISTYÖSKENTELYN HALLINTA Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja tuntee esimerkiksi tiimityön, prjektityön ja työryhmätyöskentelyn niin, että saa malla työpaikallaan tehdä ehdtuksen kullisenkin työkknaisuuden edellyttämästä työskentelyperiaatteesta saa suunnitella, rganisida ja hjata man ryhmänsä timintaa pystyy tukemaan ryhmää kehittymään ja ratkaisemaan esiin tulevia ngelmatilanteita pystyy arviimaan man ryhmänsä timintaa saa hjata ryhmien välistä yhteistyötä. VUOROVAIKUTUS, SUULLINEN JA KIRJALLINEN VIESTINTÄ Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa suunnitella viestin sen vastaanttajan mukaan ja arviida viestinsä nnistumisen pystyy vaivattmasti ymmärtämään lattianpäällystysalan sanasta pystyy jhtamaan työtiminnan myyntityötä ja tarjamaan asiakkaille yrityksen palveluja pystyy timimaan neuvttelujen ja kkusten puheenjhtajana pystyy asianmukaiseen puhelinviestintään saa kuunnella aktiivisesti pystyy suunnittelemaan ja pitämään alustuksia sekä pienimutisia puheita 20

21 pystyy laatimaan työ- ja urakkaspimuksia, muistiita, pöytäkirjja, tarjuspyyntöjä, tarjuksia, velkmiskirjeitä ja reklamaatiita pystyy valitsemaan esitykselleen kullinkin tarkituksenmukaiset apuvälineet. ONGELMANRATKAISU JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ LUOVUUDEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja pystyy hyödyntämään työpaikallaan alitetimintaa saa tutant- ja laatuhäiriöiden, kneiden ja laitteiden timintahäiriöiden systemaattisen ngelmanratkaisun jllakin ngelmanratkaisumenetelmällä saa käyttää hyväkseen luvan työskentelyn tekniikita. ITSENSÄ JOHTAMINEN JA AJANHALLINTA Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja tiedstaa fyysisen, henkisen ja ssiaalisen työkurmituksen rajat niin, että saa hulehtia masta fyysisestä ja henkisestä työkyvystään saa arviida man työnsä tulksekkuutta (tehkkuutta) saa suunnitella ja kehittää työtään ja ajankäyttöään hyödyntämällä ajanhallinnan ym. tekniikita. Tutkinnn san suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei selviydy yhteistyöstä eikä pysty lumaan vurvaikutusta eri sapulten kesken ei kykene selviin timeksiantihin ei kykene asettamaan tavitteita tai etenemään suunnitelmallisesti tavitetta khti tteuttaa muutksia perustelematta niiden syitä ja tavitteita alaisilleen ei kykene tasapuliseen ja alaisiaan ikeudenmukaisesti khtelevaan jhtamiseen ja kanssakäymiseen ei kykene tulkitsemaan timintaympäristöään realistisesti eikä pysty maksumaan tieta ympäristöstään ja tulkitsemaan sitä realistisella tavalla. 21

22 7 Ammatinhjaus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn san surittaja saa perehdyttää työssä ppimisjakslla tai ppispimuskulutuksessa levia piskelijita man ammattialansa keskeisten tehtävien ikeaan surittamiseen, mittaustapihin ja työturvallisuuteen. Hän saa arviida piskelijan edistymisen ja ammattitaidn tasn suhteessa petussuunnitelman ja/tai näyttötutkinnn perusteiden tavite- ja saamiskuvauksiin sekä antaa siitä kannustavan palautteen. Hän saa niin ikään arviida perus-, ammatti- tai erikisammattitutkinnn san näytön. Tutkinnn san surittaja tietää työpaikan hyvän ppimisilmapiirin merkityksen ja pystyy ylläpitämään sitä. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja taitjen hallinta sekä kyky sveltaa niitä sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään esimerkiksi timinta työssä ppimisjakslla tai ppispimuskulutuksessa levan piskelijan työpaikkahjaajana. Ammattitaita vidaan sittaa lisäksi sallistumalla aktiivisesti ammatilliseen peruskulutukseen liittyvien näyttöjen tai perus- tai ammattitutkinttehtävien suunnitteluun ja tutkintsuritusten arviintiin. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa hjata piskelijaa siten, että piskelijan timinta perustuu työteknisesti ikeisiin ratkaisuihin ja valintihin sekä vastaa laadullisesti khteeseen laadittuja ja talnrakentamiseen yleensä liittyviä asiakirjja saa hjata käyttämään turvallisia ja ergnmisia työskentelytapja saa varmistua siitä, että piskelija nudattaa työturvallisuusmääräyksiä saa arviida piskelijan edistymisen ja ammattitaidn tasn saa antaa piskelijalle kannustavan palautteen saa arviida perus- ja ammattitutkinnn san näyttösurituksen tietää työpaikan hyvän ppimisilmapiirin merkityksen ja pystyy ylläpitämään sitä. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei saa varmistua siitä, että piskelija nudattaa työturvallisuusmääräyksiä 22

23 ei saa hjata piskelijaa työteknisesti ikeisiin ratkaisuihin tai valintihin ei saa arviida ja hjata piskelijaa khteeseen liittyvien ja yleisten laatuvaatimusten perusteisesti ei saa humiida hjattavan ergnmisesti ei-susiteltavia työtapja eikä antaa hjeita niiden välttämiseksi ei saa arviida piskelijan edistymistä ja ammattitaidn tasa suhteessa saamiskuvauksiin ja tavitteisiin ei saa antaa tavite- ja saamistavitteista kannustavaa palautetta ei saa arviida perus- tai ammattitutkinnn näyttösuritusta ei saa humiida massa hjaustiminnassaan hyvään ppimisilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä. 8 Muvipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön. Hän tuntee erityisesti muvipäällysteiden käyttöön liittyvät tekniset asiat myös erittäin vaativissa käyttökhteissa ja tietää rakenteista ja käyttöympäristön rasituksista jhtuvat vaatimukset eri muvipäällysteiden käytölle. Hän tuntee alan standardit, tietää laatuvaatimukset ja pystyy määrittelemään niiden perusteella lattianpäällystyksille hultvälit ja tarpeen mukaiset hit-hjeet. Tutkinnn surittaja tuntee lattianpäällystysalaa kullinkin kskevat käyttöympäristövaatimukset. Hän tuntee yleisimpien lattianpäällysteiden sekä tasitus- ja kiinnitysaineiden timintaperiaatteen ja tietää, millä edellytyksillä lattianpäällystystöitä vidaan turvallisesti surittaa. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyviä kknaisvaltaisia työtehtäviä, jissa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään esimerkiksi työ- ja materiaalisuunnitelman laatiminen julkisiin tilihin (urheiluhallit, stskeskukset, htellit, sairaalat) tuleville lattianpäällystystöille, esikäsittelymenetelmien suunnittelu, laitetekninen suunnittelu, materiaalien testaus ja laadunvalvntatehtävä. 23

24 Työsuunnitelmassa esitetään: laskelma materiaalista, tereettinen määrä ja hukka erikseen lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys asennustilan rauhittaminen työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti työselityksen tteuttamiskelpisuutta ja valitun työtekniikan sveltuvuutta työn surittamiseen. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös esitetyt perustelut ja viittaukset eri tietlähteisiin. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja kykenee sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti tietää työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset tuntee lattianpäällystysalaa kskevat ympäristövaatimukset tuntee eri lattianpäällysteiden tärkeimmät minaisuudet ttaa humin rakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja tuntee alalla käytössä levien henkilösertifikaattien vaatimukset ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsiteltävien materiaalien käyttöminaisuudet saa arviida päällystyksen kestn edellyttämät hulttimet saa laatia asianmukaisesti perustellun työselityksen saa tehdä laadunvalvntaan liittyvät mittaukset. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei maa suunnittelutyöhön riittävää yhteistyökykyä laatii suunnitelman, jnka tteutus vaarantaisi työntekijän tai jnkun muun henkilön turvallisuuden 24

25 ei ta humin timinnan ympäristövaatimuksia ei tunne päällysteiden tärkeimpiä minaisuuksia ei ymmärrä fysiikan tai kemian perusteita ei ta humin rakenteen kestävyydelle asetettuja vaatimuksia ei tunne alalla käytössä levien henkilösertifikaattien vaatimuksia ei saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia ei saa laatia perusteltua työselitystä ei saa tehdä laadunvalvntaan liittyviä mittauksia. 9 Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön. Hän tuntee erityisesti laminaatti- ja parkettipäällystystekniikat sekä puuaineslattiiden krjaukseen ja entisöintiin liittyvät erityisvaatimukset. Hän tietää rakenteista ja käyttöympäristön rasituksista jhtuvat vaatimukset eri päällystysmenetelmille. Hän tuntee alan standardit, tietää laatuvaatimukset ja pystyy määrittelemään niiden perusteella lattianpäällystyksille hultvälit ja tarpeen mukaiset hithjeet. Tutkinnn surittaja tuntee laminaatti- ja parkettipäällystysalaa kullinkin kskevat käyttöympäristövaatimukset. Hän tuntee laminaattien, parkettien sekä tasitus- ja kiinnitysaineiden timintaperiaatteen ja tietää, millä edellytyksillä asennustöitä vidaan tehdä turvallisesti. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään laminaatti- ja parkettipäällystysalaan liittyviä kknaisvaltaisia työtehtäviä, jissa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään esimerkiksi työsuunnitelman laatiminen julkisiin tilihin (juhlasalit, htellit, laivat) tuleville parkettipäällystystöille, 25

26 esikäsittelymenetelmien suunnittelu, laitetekninen suunnittelu, materiaalien testaus ja laadunvalvntatehtävä. Työsuunnitelmassa esitetään: laskelma materiaalista, tereettinen määrä ja hukka erikseen lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys asennustilan rauhittaminen työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. 26 b) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti työsuunnitelman tteuttamiskelpisuutta ja valitun työtekniikan sveltuvuutta työn surittamiseen. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös esitetyt perustelut ja viittaukset eri tietlähteisiin. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja kykenee sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti tietää työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset tuntee parkettialaa kskevat ympäristövaatimukset tuntee eri parkettien ja laminaattien tärkeimmät minaisuudet ttaa humin rakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsiteltävien materiaalien käyttöminaisuudet saa arviida päällystyksen kestn edellyttämät hulttimet saa laatia asianmukaisesti perustellun työselityksen saa tehdä laadunvalvntaan liittyvät mittaukset. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei maa suunnittelutyöhön riittävää yhteistyökykyä laatii suunnitelman jnka tteutus vaarantaisi työntekijän tai jnkun muun henkilön turvallisuuden

LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄN AMMATTITUTKINTO LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1740 X (nid.) ISBN 952 13 1741 8 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 12/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Perusteen nimi Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Perusteen nimi Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut hallitsee lattianpäällystyksen perustiedot osaa työnjohdon alaisuudessa tarkastaa alustat ja tehdä esikäsittelyt

Lisätiedot

Finaalin kilpailutehtävät

Finaalin kilpailutehtävät Finaalin kilpailutehtävät Kilpailu sisältää ennakktehtävän, kirjallisia tehtäviä (mm. työturvallisuus, työkyky, kestävä kehitys, yrittäjyys, hygienia ja ravitsemus) sekä ruanvalmistustehtäviä. Kilpailija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattianpäällystäjän ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut hallitsee lattianpäällystyksen perustiedot

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkinnn perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO Määräys xx/011/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 2 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintjen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnn

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot