Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöpalvelujen perustutkinto"

Transkriptio

1 Kiinteistöpalvelujen perustutkint

2 Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset tutkinnn sat, 60 sp Kiinteistön yleishit ja valvnta, 30 sp LVI-järjestelmien hit, 30 sp Timitilapalvelujen saamisalan, timitilahultaja, paklliset tutkinnn sat, 60 sp Ylläpitsiivus, 30 sp Perussiivus, 30 sp Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Ilmanvaihtkneiden hult, 15 sp Kiinteistön timintakunnn arviinti, 15 sp Rakennusaikainen puhtaanapit, 15 sp Timistpalveluiden tteuttaminen, 15 sp Kiinteistöautmaatin käyttäminen, 15 sp Rakennustekniset krjaustyöt, 15 sp Asuinkiinteistöjen puhtaanapit, 15 sp Ulkalueiden hit, 15 sp Kneiden käsittely, 15 sp Märkätiljen puhtaanapit, 15 sp Tellisuuslaitsten puhtaanapit, 15 sp LV-järjestelmien hult, 15 sp Nuhus, 15 sp Liikennevälineiden puhtaanapit, 15 sp Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit, 15 ps Ilmanvaihtjärjestelmien puhdistus, 15 sp... 37

3 Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.1 Pakllinen tutkinnn sa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskhteen palveluspimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt -suunnitella työssään khtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet -khdata kiinteistöpalvelujen tuttajan erilaisia asiakkaita ja sidsryhmiä työssään -käyttää eri viestintämenetelmiä ulkisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa -selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjta hänelle palveluspimuksiin liittyviä ratkaisuja -havainnida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kunta, timivuutta ja turvallisuutta Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattisaamisen näyttö suritetaan tekemällä yleisiä kiinteistönhittöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä. Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista, jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti Oppimisen arviinnin tavitteena n, että piskelija tietää, mitä hän saa ja mitä vielä pitää ppia, jtta päästään perustutkinnn perusteissa määrättyihin ammattitaitvaatimuksiin ja saamistavitteisiin. Oppimisen arviinti n kaikissa ppimisympäristöissä ensisijaisesti ppimisen etenemisen seuraamista ja hjaavan ja kannustavan palautteen antamista ppimisesta ja saamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arviinnin perusteella tehdään mahdlliset muutkset petukseen ja ppimisen tukemiseen parempiin ppimistulksiin pääsemiseksi. Tutkinnn san tteutus Jakst

4 -käynnistää tarvittavia timenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuttajalla ja tarvittaessa hankkia ulkpulista apua asiakkaalle -tunnistaa ja käynnistää tarvittavat timenpiteet mahdllisten vaara- ja pikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi -humiida man turvallisuutensa kannalta leelliset asiat -pastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden salta -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen 15 Tteutustapa Opetus tteutetaan teria- ja työsalipetuksena sekä työssä ppimalla. Mdle ppimisympäristöä ja digitekniikkaa hyödynnetään petuksessa Arvsanan määräytyminen Tutkinnn sa määräytyy piskelijan kirjallisten ja työsalissa tehtyjen suritusten perusteella. Myös työssä ppimisen yhteydessä tehdyt suritukset humiidaan arviinnissa. Arviintiin sallistuvat pettaja ja piskelija ja js suritus n tehty työssäppimisen yhteydessä, niin myös työelämän edustaja Mitä piskelija saa? " selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskhteen palveluspimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt Palveluspimusten sisältö ja vastuunjaktaulukk (As Oy) Granlund Manager hjelman käyttö " selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjta hänelle palveluspimuksiin liittyviä ratkaisuja " Hulehtia liputuksesta ja lipusta " surittaa kiinteistön ulkalueiden puhtaanpitn liittyvät tehtävät kiinteistönhitspimuksen mukaisella laatutaslla " hulehtia jätteiden säilytystiljen siisteydestä ja timivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti -suunnitella työssään khtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet Työn ja tarvittavien työvälineiden tarpeen suunnittelu khteelle Hallita yleisimmät käsi- ja sähkötyövälineet Granlund Manager hjelman käyttö - khdata kiinteistöpalvelujen tuttajan erilaisia asiakkaita ja sidsryhmiä työssään Asunt-sakeyhtiön rganisaati ja timinta - käyttää eri viestintämenetelmiä ulkisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa Puhelin, sähköpsti sekä sähköiset tiednant taulut - raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Exel ja Wrd phjaiset tiedtteet ja taulukt Työturvallisuus ja sidstyhmät

5 - humiida man turvallisuutensa kannalta leelliset asiat Työturvallisuuskrtin surittaminen - käynnistää tarvittavia timenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuttajalla ja tarvittaessa hankkia ulkpulista apua asiakkaalle Kuntarvi ja tilapäisjärjestelyt - havainnida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kunta, timivuutta ja turvallisuutta Asunnn pintapulisen kuntarvin laatiminen Tunnistaa riskirakenteet -pastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden salta Tiedttaminen esim. remnteissa - tunnistaa ja käynnistää tarvittavat timenpiteet mahdllisten vaara- ja pikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ensisijaisesti työssäppimispaikat Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset tutkinnn sat, 60 sp Kiinteistön yleishit ja valvnta, 30 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympäristö: Lähipetus Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattisaamisen näyttö suritetaan kiinteistön yleishidn ja valvnnan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä.

6 Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -suunnitella maa työaikatauluansa -suunnitella maa työtään viranmaismääräysten ja hjeiden mukaisesti -surittaa liputukset ja hulehtia lipusta -hulehtia kiinteistön avainturvallisuudesta -käyttää kiinteistön kulunvalvntajärjestelmiä -käyttää kiinteistön sähköisiä hjausjärjestelmiä -surittaa palilmitin- ja palnsammutusjärjestelmien timintakkeet -varmistaa rakennetun piha-alueen timintakunnn ja turvallisuuden -varmistaa leikkivälineiden kunnn ja turvallisuuden -surittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyvät timenpiteet -surittaa kiinteistön ulkalueiden puhtaanpitn liittyvät tehtävät kiinteistönhitspimuksen mukaisella laatutaslla -hulehtia jätteiden säilytystiljen siisteydestä ja timivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti -hulehtia väestönsujatiljen kunnsta määräysten mukaisesti -hulehtia kiinteistön yleisten ja teknisten tiljen Ammattisaamisen näytön laajuudessa n humiitava, että piskelija pystyy sittamaan työprsessin hallinnan kknaisuudessaan, sekä työaikjen nudattamisen pitkällä aikavälillä Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista, jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti - ppimisen etenemisen seuraaminen - sanallinen palaute - kirjallinen palaute - mitä saa, mitä vielä pittava ja parannettava Tutkinnn san tteutus Jakst Rakennuksen sat Kiinteistön valvntajärjestelmät Kiinteistön sähköistys- ja käyttöturvallisuus 8 Tteutustapa Opetus tteutetaan teria- ja työsalipetuksena sekä työssä ppimalla. Mdle ppimisympäristöä ja digitekniikkaa hyödynnetään petuksessa Arvsanan määräytyminen Tutkinnn sa määräytyy piskelijan kirjallisten ja työsalissa tehtyjen suritusten perusteella. Myös työssä ppimisen yhteydessä tehdyt suritukset humiidaan arviinnissa. Arviintiin sallistuvat pettaja ja piskelija ja js suritus n tehty työssäppimisen yhteydessä, niin myös työelämän edustaja Mitä piskelija saa? Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa " Tunnistaa yleisimmät LVI- ja rakennusalan piirrsmerkit ja tehsteet Pystyy lukemaan rakennuspiirustuksia ja ymmärtää siellä esitetyt asiat

7 asiallisesta yleisilmeestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä -hulehtia kiinteistön nimitauluista ja pasteista -tehdä hänelle sallittuja ns. jkamiehen sähkötöitä, kuten valaistukseen liittyvät lamppujen, kupujen yms. vaihdt -tehdä kiinteistön kylmätilihin liittyvät seurantatimet -tehdä vien ja ikkuniden timintaan liittyvät säädöt -pyytää tarvittaessa paikalle eri aljen asiantuntijat -ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. " Käyttää yleisimpiä sähkö- ja käsityövälineitä " Tunnistaa yleisimmät kiinnittimet, ruuvauskärjet yms. Kiinnittäminen betniin, harkkn, kipsilevyyn jne. " Ymmärtää maalauksen kiiltryhmät ja eri maalien käyttötarkituksen Sisä- kaluste- ja ulkmaalit " Hallitsee suhdeviivaimen käytön " Timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa " Hallitsee erilaisten sujaiminen lukituksen ja käytön " Hulehtia jätteiden säilytystiljen siisteydestä ja timivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti ja ymmärtää lajittelun periaatteet " Hulehtia esteettömyydestä rakennuksissa ja ehdttaa parannuksia esteettömyyden parantamiseksi Lmake esteettömyyden arviimiseksi " Tunnistaa yleisimmät rakennusmateriaalit ja niiden minaisuudet Eristeet Levyt Puutavarat Harkt ja tiilet " Ikkuniden ja vien sat ja mitituksen " Märkätilarakenteet Vedeneristyksen merkitys " Palmääräykset, palsujauksen ja merkinnät " Ymmärtää U-arvn tarkituksen ja energiankulutukseen vaikuttavat asiat " Hulehtia väestönsujatiljen kunnsta määräysten mukaisesti Ymmärtää eri sujien varusteet ja niiden hult timenpiteet " Hulehtia kiinteistön nimitaulusta ja pasteista " Pyytää tarvittaessa paikalle eri aljen asiantuntijat " Arviida maa työsuritustaan " Raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Granlund Manager hjelman käyttö " Ottaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat " Tunnistaa yleisimmät riskirakenteet rakennuksissa " Varmistaa leikkivälineiden kunnn ja turvallisuuden Turvahiekka ja bitumiset putamissujat. Välineiden kunnn ja turvallisuuden tarkistus " Tunnistaa eri rakennesat ja niistä käytetyt nimikkeet Tunnistaa eri seinärakenteet, kuten Sandwich-, ranka- tiilirakenteet yms.

8 Tunnistaa eri perustusmudt, kuten harkk, betni, reunavahvistettu laatta, paalutus Väli- ja yläphjarakenteet Tunnistaa erilaiset kattrakenteet ja niissä käytetyt materiaalit ja minaisuudet Väliseinärakenteet Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ensisijaisesti työssäppimispaikat Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset tutkinnn sat, 60 sp LVI-järjestelmien hit, 30 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa LVI-järjestelmien ylläpitn liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattisaamisen näyttö suritetaan LVI-järjestelmien hittehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä. Ammattisaamisen näytön laajuudessa n humiitava, että piskelija pystyy sittamaan työprsessin hallinnan kknaisuudessaan, sekä työaikjen nudattamisen pitkällä aikavälillä Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista,

9 -suunnitella man työaikataulunsa -suunnitella maa työtään asiakaskhteen mukaisesti -tteuttaa LVI-hultpalveluja kiinteistönhit- ja palveluspimusten, viranmaismääräysten ja -hjeiden mukaisesti -arviida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti -paikantaa LVI-teknisten järjestelmien timintahäiriöitä ja tunnistaa niiden yleisimpiä aiheuttajia -arviida krjaustarpeen ja työn kiireellisyyden -hultaa tavanmaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja varusteet -ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti Oppimisen arviinnin tavitteena n, että piskelija tietää, mitä hän saa ja mitä vielä pitää ppia, jtta päästään perustutkinnn perusteissa määrättyihin ammattitaitvaatimuksiin ja saamistavitteisiin. Oppimisen arviinti n kaikissa ppimisympäristöissä ensisijaisesti ppimisen etenemisen seuraamista ja hjaavan ja kannustavan palautteen antamista ppimisesta ja saamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arviinnin perusteella tehdään mahdlliset muutkset petukseen ja ppimisen tukemiseen parempiin ppimistulksiin pääsemiseksi. Tutkinnn san tteutus Jakst Lämmitysjärjestelmät IV-tekniikka Käyttövesi ja viemäri järjestelmät 7 Tteutustapa Tutkinnn sa sisältää lähipiskelua ppilaitksessa ja muissa ppimisympäristöissä, esimerkiksi työelämälähtöisessä prjekteissa, työssäppimista sekä itsenäistä piskelua. Tteutustavat n kuvattu tarkemmin tutkinnn san tteutussuunnitelmassa. Opiskelijan henkilökhtaiset tarkennukset kirjataan piskelijan henkilökhtaiseen petussuunnitelmaan hps:iin. Arvsanan määräytyminen Tutkinnn san arvsana määräytyy tutkinnn perusteissa määrättyjen ammattitaitvaatimusten ja arviintikriteereiden mukaisen saamisen arviinnin perusteella. Osaaminen arviidaan mahdllisimman laajasti työssäppimisjaksn yhteydessä ammattisaamisen näytössä. Ammattisaamisen näytön arviintikeskusteluun työssäppimisjaksn lpussa sallistuvat piskelija, laatimalla itsearviinnin sekä työpaikkahjaaja ja pettaja, jtka päättävät arviintikeskustelun jälkeen ammattisaamisen näytön arvsanasta. Opiskelijille annetaan tutkinttdistukseen tulevat arvsanat saamisen arviinnin perusteella siten, että näyttötdistukseen tulee arvsana ammattisaamisen näytöistä. Päättötdistukseen tuleva arvsana määräytyy ammattisaamisen näytön ja mahdllisen

10 muun saamisen arviinnin phjalta. Kun piskelija n sittanut kk tutkinnn san saamisen, tutkinnn sassa pettaneet pettajat päättävät yhdessä tutkinnn san arvsanan. Js piskelija n ammattisaamisen näytössä pystynyt sittamaan ammattitaitvaatimusten mukaisen saamisen kknaan, n tutkinnn san arvsana sama kuin ammattisaamisen näytön arvsana. Mitä piskelija saa? Hitaa tavanmaisia kiinteistön LVI-teknisiä laitteita ja varusteita niin että laitteistt timivat kk suunnitellun elinkaarensa ajan taludellisesti ja tarkituksenmukaisesti. Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ammattisaamisen näyttö suritetaan yrityksessä, ppilaitksen asiakastyömaalla tai ppilaitksen työpajassa. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.3 Timitilapalvelujen saamisalan, timitilahultaja, paklliset tutkinnn sat, 60 sp Ylläpitsiivus, 30 sp Tteutusajankhta: 2 vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä khteen timinnan mukaisesti Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti Oppimisen arviinti

11 yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa -suunnitella maa työaikatauluansa Tutkinnn san tteutus Jakst -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -tteuttaa palvelua man palvelurganisaatin näkökulmasta viranmaismääräysten ja hjeiden mukaisesti -valita ja käyttää asiakaskhteen likatyypeille ja pintamateriaaleille tarkituksenmukaiset ja ympäristöä säästävät puhdistusmenetelmät, -kneet, - välineet ja -aineet Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? -puhdistaa ja hitaa asiakaskhteen pintamateriaaleja hjeiden mukaisesti Ammattisaamisen näyttöympäristöt -timia taludellisesti, turvallisesti ja ympäristöä humiiden -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla -arviida maa työsuritustaan ja hyödyntää saamaansa palautetta. Tutkinnn san arviintisuunnitelma

12 Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.3 Timitilapalvelujen saamisalan, timitilahultaja, paklliset tutkinnn sat, 60 sp Perussiivus, 30 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä khteen timinnan ja tilanteiden mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti Oppimisen arviinti -tteuttaa palvelua man palvelurganisaatin timintatavan mukaan -valmistautua työtehtäviinsä, suunnitella maa työaikataulunsa ja humii työturvallisuusmääräykset Tutkinnn san tteutus Jakst -valita ja käyttää asiakaskhteen likatyypeille ja pintamateriaaleille tarkituksenmukaiset ja ympäristölähtöiset siivusmenetelmät, -kneet, - välineet ja -aineet -puhdistaa lattia-, tas-, ksketus-, pysty- ja kattpinnat sekä sisusteet, jtta puhtaustas saadaan nstetuksi svitulle taslle kiinteistön arvn säilyttämiseksi -puhdistaa, hitaa ja sujaa asiakaskhteen eri pintjen materiaaleja Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja hulehtia asiakasturvallisuudesta

13 -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla ja tehdä svitut lpputyöt -arviida maa työsuritustaan ja hyödyntää saamaansa palautetta. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Ilmanvaihtkneiden hult, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -suunnitella man työaikataulunsa Muu saamisen arviinti Oppimisen arviinti

14 -suunnitella maa työtään asiakaskhteen mukaisesti -paikantaa IV-kneesta yleisimmät timintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat -arviida krjaustarpeen ja työn kiireellisyyden -tehdä IV-kneeseen perus- tai vusihullt sekä niihin liittyvät työt -ttaa humin man turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp

15 2.4.2 Kiinteistön timintakunnn arviinti, 15 sp Tteutusajankhta: 1-3 vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -suunnitella maa työaikatauluansa -arviida rakennusten yleistä teknistä kunta, timivuutta ja turvallisuutta -arviida rakennetun piha-alueen käyttökunta, tarkituksenmukaisuutta ja turvallisuutta -tehdä havaitsemiensa kiinteistön timintakuntn liittyvien puutteiden ja vikjen salta khteessa kiinteistönhitajalle palveluspimusten mukaan kuuluvat työt -ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt

16 Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Rakennusaikainen puhtaanapit, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti -suunnitella työtään asiakaslähtöisesti timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa -käyttää työssään tarvittavia henkilökhtaisia sujaimia ja nudattaa turvahjeita ja viranmaismääräyksiä eri rakennustyövaiheissa -edistää khteen turvallisuutta havainniden ja tiedttaen mahdllisista vaaratilanteista -ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa -tunnistaa ja humiida eri rakennustyövaiheet ja puhtausvaatimukset -ttaa humin työssään työmaan eri tutantprsessit Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? -timia yhteistyössä khteen muiden ammattiryhmien kanssa -selvittää khteessa käytetyt pintamateriaalit ja siinä Ammattisaamisen näyttöympäristöt

17 esiintyvät likatyypit -käyttää eri rakennusvaiheissa tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita svitun puhtaustasn saavuttamiseksi -tteuttaa jätehulta spimuksen mukaisesti -rytmittää työnsä tutannn ja khteen erityispiirteiden mukaisesti -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Timistpalveluiden tteuttaminen, 15 sp Tteutusajankhta: 3 vusi Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti -suunnitella maa työtään asiakaskhteen sekä sen timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön Oppimisen arviinti

18 jäsenten kanssa -tteuttaa palvelua man palvelurganisaatin timintatavan mukaan -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja hulehtia asiakas- ja tietturvallisuudesta -hitaa asiakaskhteen sisäisen ja ulkisen pstituksen -käyttää tavallisimpia timistkneita -tarkistaa av-laitteiden timivuuden ja tarvikkeiden määrän kkustilissa -hulehtia timisttarvike- ja muiden varastjen ylläpidsta Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt -timia yhteistyössä asiakaskhteen ulkistettujen timijiden kanssa -pyytää tarvittaessa paikalle eri asiiden ammattilaisia -arviida maa työsuritustaan. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp

19 2.4.5 Kiinteistöautmaatin käyttäminen, 15 sp Tteutusajankhta: 3. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -selvittää, miten käyttötimenpiteet tehdään eri yksikkösäätimissä ja keskitetyissä valvntajärjestelmissä -muuttaa lämmityksen säätökäyrän kaltevuutta ja suuntaissiirtää sitä ikeaan suuntaan -asettaa ja muuttaa lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdn tulilman lämpötilan asetusarvja -asettaa kiinteistön käyttämiseen liittyviä aikahjelmia -arviida asetusarvihin tehtyjen muutsten vaikutusta sisäilman laatuun ja energian kulutukseen -arviida säätöjärjestelmistä saatujen mittaustulsten ikeellisuutta -arviida maa työsuritustaan Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattisaamisen näyttö suritetaan kiinteistöautmaatin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä. Ammattisaamisen näytön laajuudessa n humiitava, että piskelija pystyy sittamaan työprsessin hallinnan kknaisuudessaan, sekä työaikjen nudattamisen pitkällä aikavälillä Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista, jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti Oppimisen arviinnin tavitteena n, että piskelija tietää, mitä hän saa ja mitä vielä pitää ppia, jtta päästään perustutkinnn perusteissa määrättyihin ammattitaitvaatimuksiin ja saamistavitteisiin. Oppimisen arviinti n kaikissa ppimisympäristöissä ensisijaisesti ppimisen etenemisen seuraamista ja hjaavan ja kannustavan palautteen antamista ppimisesta ja saamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arviinnin perusteella tehdään mahdlliset muutkset petukseen ja ppimisen tukemiseen parempiin ppimistulksiin pääsemiseksi. Tutkinnn san tteutus Jakst Kiinteistöautmaatin käyttäminen 15 -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Tteutustapa

20 Tutkinnn sa sisältää lähipiskelua ppilaitksessa ja muissa ppimisympäristöissä, esimerkiksi työelämälähtöisissä prjekteissa, työssäppimista sekä itsenäistä piskelua. Tteutustavat n kuvattu tarkemmin tutkinnn san tteutussuunnitelmassa. Opiskelijan henkilökhtaiset tarkennukset kirjataan piskelijan henkilökhtaiseen petussuunnitelmaan. Arvsanan määräytyminen Tutkinnn san arvsana päätetään saamisen arviinnin perusteella. Osaaminen arviidaan ammattisaamisen näytöllä. Ammattisaamisen näytön arviintiin sallistuvat piskelija, työpaikkahjaaja ja pettaja. Arvsanan päättävät työpaikkahjaaja ja pettaja. Tutkinnn san arvsanan päättävät k. tutkinnn sassa pettaneet pettajat yhdessä. Mitä piskelija saa? Osaa käyttää jtain kiinteistöautmaatin etähjelmaa laitksen ptimaalisen käytön takaamiseksi. Osattava aikahjelman asettelu, hälytysten tulkinta ja kuittaus, timintaarvjen asettelu ja niiden seuraaminen sekä luettujen arvjen mielekkyyden arviiminen. Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ammattisaamisen näyttö suritetaan yrityksessä, ppilaitksen asiakastyömaalla tai ppilaitksen työpajassa. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Rakennustekniset krjaustyöt, 15 sp Tteutusajankhta: 3 vusi Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö

21 Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -suunnitella maa työaikatauluansa -tehdä kiinteistönhidllisia rakennuksen ulk- ja sisäverhusten krjaustöitä -tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä krjaustöitä -tehdä vien ja ikkuniden timivuuteen liittyviä krjaustöitä -ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattisaamisen näyttö suritetaan rakennusteknisten krjaustöiden työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä. Ammattisaamisen näytön laajuudessa n humiitava, että piskelija pystyy sittamaan työprsessin hallinnan kknaisuudessaan, sekä työaikjen nudattamisen pitkällä aikavälillä Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista, jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti - ppimisen etenemisen seuraaminen - sanallinen palaute - kirjallinen palaute - mitä saa, mitä vielä pittava ja parannettava Tutkinnn san tteutus Jakst Rakennustekniset krjaustyöt 15 Tteutustapa Opetus tteutetaan teria- ja työsalipetuksena sekä työssä ppimalla. Mdle ppimisympäristöä ja digitekniikkaa hyödynnetään petuksessa Arvsanan määräytyminen Tutkinnn sa määräytyy piskelijan kirjallisten ja työsalissa tehtyjen suritusten perusteella. Myös työssä ppimisen yhteydessä tehdyt suritukset humiidaan arviinnissa. Arviintiin sallistuvat pettaja ja piskelija ja js suritus n tehty työssäppimisen yhteydessä, niin myös työelämän edustaja Mitä piskelija saa?

22 Asiakaspalvelutilanteet, aikataulutus ja raprtinti, " timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa " suunnitella maa työaikatauluansa " raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Granlund Manager hjelman käyttö Krjaustyöt, Krjaustöissä käytettävät sähkö- ja käsityövälineet Akkuprakne, pravasara, sirkkelit, klingintunnistin yms. " tehdä kiinteistönhidllisia rakennuksen ulk- ja sisäverhusten krjaustöitä Kipsilevyn paikkaus Grafiitin pist eri materiaaleista Tasite ja maalaus krjaukset, näiden materiaalitietisuus " tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä krjaustöitä " Säädöt ja sien vaihdt " Timintakunnn ja turvallisuuden varmistaminen " tehdä vien ja ikkuniden timivuuteen liittyviä krjaustöitä " Tiivisteiden, pitkäsalpjen, lukkrunkjen yms. vaihdt ja hullt " Listitukset Työturvallisuus ja työsuritusten arviinti, " arviida maa työsuritustaan " ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat Tulityökrtin surittaminen Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ensisijaisesti työssäppimispaikat Tutkinnn san arviintisuunnitelma

23 Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Asuinkiinteistöjen puhtaanapit, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti -ttaa humin asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergnmian töiden suunnittelussa -ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa -ttaa humin eri tiljen puhtaustasvaatimukset -ttaa humin työssään vudenaikjen vaihtelut, likaantumiseen ja siivttavuuteen vaikuttavat tekijät -selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit sekä asiakkaan timinnan kannalta kriittiset puhdistettavat khteet -valita ja esivalmistella käytettävät työvälineet -käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita halutun puhtaustasn saavuttamiseksi eri tilatyypeissä Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt -rytmittää ja jaksttaa työnsä asiakaskhteen mukaisesti

24 -arviida maa työsuritustaan -raprtida ja tiedttaa työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Ulkalueiden hit, 15 sp Tteutusajankhta: 2 vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -suunnitella maa työaikatauluansa -hulehtia ympärivutisesta ulkalueiden puhtaanapidsta -tehdä eri vudenaikina nurmikn ja istutusten hittyöt Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattisaamisen näyttö suritetaan ulkalueiden hittöissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä. Ammattisaamisen näytön laajuudessa n humiitava, että piskelija pystyy sittamaan työprsessin hallinnan kknaisuudessaan, sekä työaikjen nudattamisen pitkällä aikavälillä Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista, jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti - ppimisen etenemisen seuraaminen - sanallinen palaute

25 -ttaa humin eri vudenaikjen asettamat vaatimukset ulkalueiden käytössä -käyttää ulkalueiden hittöissä tarvittavia pienkneita sekä hultaa niitä -tehdä talvikauden liukkauden trjunta- ja hiekitustyöt -pistaa graffitit tai töherrykset kiinteistön pinnilta -ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - kirjallinen palaute - mitä saa, mitä vielä pittava ja parannettava Tutkinnn san tteutus Jakst Ulkalueiden hit 15 Tteutustapa Opetus tteutetaan teria- ja työsalipetuksena sekä työssä ppimalla. Mdle ppimisympäristöä ja digitekniikkaa hyödynnetään petuksessa Arvsanan määräytyminen Tutkinnn sa määräytyy piskelijan kirjallisten ja työsalissa tehtyjen suritusten perusteella. Myös työssä ppimisen yhteydessä tehdyt suritukset humiidaan arviinnissa. Arviintiin sallistuvat pettaja ja piskelija ja js suritus n tehty työssäppimisen yhteydessä, niin myös työelämän edustaja Mitä piskelija saa? Asiakaspalvelutilanteet, aikataulutus ja raprtinti, " timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa " suunnitella maa työaikatauluansa " raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Granlund Manager hjelman käyttö " arviida maa työsuritustaan Vudenaikjen humiiminen ja piha-alueiden hit, " tehdä talvikauden liukkauden trjunta- ja hiekitustyöt Liukkauden trjuntaan käytettävät materiaalit ja välineet " ttaa humin eri vudenaikjen asettamat vaatimukset ulkalueiden käytössä " tehdä eri vudenaikina nurmikn ja istutusten hittyöt Krjaus, paikkaus ja uuden nurmikn perustaminen Tunnistaa erilaiset rikkaruhn trjuntamenetelmät Ulk-alueiden pienkneet ja hult " käyttää ulkalueiden hittöissä tarvittavia pienkneita sekä hultaa niitä Tulpan, öljyn ja sudattimen vaihdt sekä hihnjen kiristykset sekä vaihdt terien teritukset Siimaleikkurit, ruhnleikkurit, pensasleikkurit ja raivaussaha

26 Ulk-alueiden ja pihavarusteiden krjaukset ja hullt sekä työturvallisuus " ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat Leikkikenttävarusteiden, lippu tankjen, tuuletustelineiden, suja-aitjen yms. tarkistukset ja hullt Tieturvakrtin surittaminen " pistaa graffitit tai töherrykset kiinteistön pinnilta " hulehtia ympärivutisesta ulkalueiden puhtaanapidsta Jätteiden ja rskien lajittelu jakeisiin Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ensisijaisesti työssäppimispaikat Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Kneiden käsittely, 15 sp Tteutusajankhta: 3. vusi Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattisaamisen näyttö suritetaan käsittelemällä kiinteistöpalvelualalla käytettäviä kneita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Ammattisaamisen näyttö suritetaan ensisijaisesti työssäppimisjaksn yhteydessä.

27 Ammattisaamisen näytön laajuudessa n humiitava, että piskelija pystyy sittamaan työprsessin hallinnan kknaisuudessaan, sekä työaikjen nudattamisen pitkällä aikavälillä Ammattitaitvaatimukset: -suunnitella man työaikataulunsa -suunnitella maa työtään asiakaskhteen ja työtehtävän mukaisesti -tehdä kiinteistöpalvelualalla käytettävien kneiden ajnlähtötarkastuksen -ajaa kneita työtehtävän ja khteen edellyttämällä tavalla -liittää ja irrttaa kneisiin kytkettäviä työlaitteita -arviida kneen timintakunta sekä tehdä kneen päivittäiset hullt -ttaa humin man ja asiakkaan turvallisuuden kannalta leelliset asiat -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. -ajettavia kneita käytettäessä mttrityökneen kuljettajalta edellytettävä T-lukan ajlupa (traktrikrtti). Muu saamisen arviinti Mikäli työssäppimispaikassa ei pystytä sittamaan kattavasti kk tutkinnn san sisältämää saamista, vidaan ammattisaamisen näyttöä jatkaa tisessa työpaikassa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnnsa sisältää sellaista saamista, jta ei pystytä työtä tekemällä ammattisaamisennäytössä kattavasti sittamaan, saamisen sittamista vidaan täydentää muulla saamisen arviinnilla. Oppimisen arviinti Oppimisen arviinnin tavitteena n, että piskelija tietää, mitä hän saa ja mitä vielä pitää ppia, jtta päästään perustutkinnn perusteissa määrättyihin ammattitaitvaatimuksiin ja saamistavitteisiin. Oppimisen arviinti n kaikissa ppimisympäristöissä ensisijaisesti ppimisen etenemisen seuraamista ja hjaavan ja kannustavan palautteen antamista ppimisesta ja saamisen kehittymisestä sanallisesti ja kirjallisesti. Oppimisen arviinnin perusteella tehdään mahdlliset muutkset petukseen ja ppimisen tukemiseen parempiin ppimistulksiin pääsemiseksi. Tutkinnn san tteutus Jakst Kneiden käsittely 15 Tteutustapa Tutkinnn sa sisältää lähipiskelua ppilaitksessa ja muissa ppimisympäristöissä, esimerkiksi työelämälähtöisessä prjekteissa, työssäppimista sekä itsenäistä piskelua. Tteutustavat n kuvattu tarkemmin tutkinnn san tteutussuunnitelmassa. Opiskelijan

28 henkilökhtaiset tarkennukset kirjataan piskelijan henkilökhtaiseen petussuunnitelmaan hps:iin. Arvsanan määräytyminen Tutkinnn san arvsana määräytyy tutkinnn perusteissa määrättyjen ammattitaitvaatimusten ja arviintikriteereiden mukaisen saamisen arviinnin perusteella. Osaaminen arviidaan mahdllisimman laajasti työssäppimisjaksn yhteydessä ammattisaamisen näytössä. Ammattisaamisen näytön arviintikeskusteluun työssäppimisjaksn lpussa sallistuvat piskelija, laatimalla itsearviinnin sekä työpaikkahjaaja ja pettaja, jtka päättävät arviintikeskustelun jälkeen ammattisaamisen näytön arvsanasta. Opiskelijille annetaan tutkinttdistukseen tulevat arvsanat saamisen arviinnin perusteella siten, että näyttötdistukseen tulee arvsana ammattisaamisen näytöistä. Päättötdistukseen tuleva arvsana määräytyy ammattisaamisen näytön ja mahdllisen muun saamisen arviinnin phjalta. Kun piskelija n sittanut kk tutkinnn san saamisen, tutkinnn sassa pettaneet pettajat päättävät yhdessä tutkinnn san arvsanan. Js piskelija n ammattisaamisen näytössä pystynyt sittamaan ammattitaitvaatimusten mukaisen saamisen kknaan, n tutkinnn san arvsana sama kuin ammattisaamisen näytön arvsana. Mitä piskelija saa? Osaa käyttää kiinteistönhitalan töissä käytettäviä tyypillisiä kneita ja niihin liitettäviä laitteita taludellisesti, tehkkaasti ja työturvallisesti. Ammattisaamisen näyttöympäristöt Ammattisaamisen näyttö suritetaan yrityksessä, ppilaitksen asiakastyömaalla tai ppilaitksen työpajassa.

29 Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Märkätiljen puhtaanapit, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -ttaa humin asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden, ergnmian ja aseptiset työtavat töiden suunnittelussa yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa -ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa -ttaa humin erilaisten ksteiden tiljen puhtaustas- ja hygieniavaatimukset -selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan timinnan kannalta kriittiset puhdistettavat khteet -käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, puhdistusaineita svitun puhtaustasn saavuttamiseksi -rytmittää työnsä asiakaskhteen timinnan ja erityispiirteiden mukaisesti Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt

30 -tteuttaa spimuksen mukaista mavalvntaa -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Tellisuuslaitsten puhtaanapit, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Ammattitaitvaatimukset: Muu saamisen arviinti suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa -ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa Oppimisen arviinti -ttaa humin erilaisten tellisuuslaitsten

31 puhtaustasvaatimukset -ttaa humin työssään khteen tutantprsessit -selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit -käyttää eri tellisuuslaitksissa tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä, aineita svitun puhtaustasn saavuttamiseksi -rytmittää työnsä tutannn ja khteen erityispiirteiden mukaisesti -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.- Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp LV-järjestelmien hult, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Ammattisaamisen arviinti

32 Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät timintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat -arviida krjaustarpeen ja työn kiireellisyyden -tehdä nrmaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdt ja krjaukset sekä niihin liittyvät työt -pyytää tarvittaessa paikalle eri aljen asiantuntijat -pastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden salta -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp

33 Nuhus, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -suunnitella maa työaikatauluansa ja spia asiakkaan kanssa nuhuskäynnit -tunnistaa erilaiset tulisijat ja savupiiput sekä niiden rakenteet -sujata tulisijat, avata savupellit ja tiivistää pellin rat -nuhta valvttuna savuhrmit -nuhta valvttuna tulisijat -tarkastaa valvttuna tulisijjen ja savuhrmien palturvallisuuden -ttaa humin man työturvallisuutensa kannalta leelliset asiat Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt -pastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden salta -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinnn san arviintisuunnitelma

34 Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Liikennevälineiden puhtaanapit, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti -suunnitella maa työtään asiakaskhteen työhjeiden sekä timinnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa -ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa -ttaa humin erilaisten liikennevälineiden puhtaustasvaatimukset ja puhtauslukituksen -ttaa humin työssään vudenaikjen vaihtelut -selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan timinnan kannalta kriittiset puhdistettavat khteet -valita ja esivalmistella käytettävät työvälineet -käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä ja aineita halutun puhtaustasn saavuttamiseksi Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt -humii työnsä aikataulussa khteen erityispiirteet

35 -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp Kauppa- ja myymälätiljen puhtaanapit, 15 ps Tteutusajankhta: 1. vusi Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Opintympärist: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: -työyhteisön jäsenten kanssa Muu saamisen arviinti -ttaa humin työympäristön fyysiset lsuhteet töiden suunnittelussa -? ttaa humin erilaisten tiljen kalusteiden ja laitteiden puhtaustas- ja hygieniavaatimukset -ttaa humin työssään khteen Oppimisen arviinti

36 asiakaslähtöisyyden -selvittää khteen pintamateriaalit ja likatyypit -käyttää tarkituksenmukaisia menetelmiä, kneita, välineitä ja aineita halutun -? puhtaustasn saavuttamiseksi -rytmittää työnsä asiakaskhteen timinnan ja erityispiirteiden mukaisesti -timia khteen turvallisuushjeiden ja mavalvntasuunnitelman mukaisesti -arviida maa työsuritustaan -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinnn san tteutus Jakst Tteutustapa Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt Tutkinnn san arviintisuunnitelma Perustutkint: Kiinteistöpalvelujen perustutkint 2.4 Valinnaiset tutkinnn sat, 60 sp

37 Ilmanvaihtjärjestelmien puhdistus, 15 sp Tteutusajankhta: 1. vusi Ammattisaamisen arviinti Ammattisaamisen näyttö Opintympäristö: Lähipetus Verkk-petus Prjektit Ammattitaitvaatimukset: Muu saamisen arviinti -timia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa -tarkistaa ilmanvaihtjärjestelmän puhdistustarpeen -suunnitella maa työtään puhdistustyöjärjestyksen mukaisesti -tarkistaa ilmanvaihtkanavistn tiiviyden -alipaineistaa puhdistettavat ilmanvaihtkanavat -puhdistaa ilmanvaihtjärjestelmän -pastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden salta Oppimisen arviinti Tutkinnn san tteutus Jakst -raprtida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla -luvuttaa khteen asiakkaalle ja pastaa asiakasta ilmanvaihtjärjestelmän käytössä. Tteutustapa

38 Arvsanan määräytyminen Mitä piskelija saa? Ammattisaamisen näyttöympäristöt

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Näyttötutkinnn perusteet LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 25/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 1836 8 (nid.) ISBN 952 13 1837 6 (pdf) 1 DNO 25/011/2003 MÄÄRÄYS Velvittavana nudatettava

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Rengastyöt ja asiakaspalvelu

Rengastyöt ja asiakaspalvelu Semifinaalitehtävä A Tumarin si Rengastyöt ja asiakaspalvelu Tehtävän kuvaus Asiakas (tumari) tu autn rengasliikkeeseen, kert kilpailijalle että, aut vetelee. tehtävänä n tarkistaa renkaiden kunt ja tehdä

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

TODISTUS OSAAMISESTA. Nimi: Sotu: Vantaan nuorten työpaja: Pajan nimi tähän Aika:

TODISTUS OSAAMISESTA. Nimi: Sotu: Vantaan nuorten työpaja: Pajan nimi tähän Aika: TODISTUS OSAAMISESTA Nimi: Stu: Vantaan nurten työpaja: Pajan nimi tähän Aika: Vantaan Nurten työpajjen ppimisympäristöt n tunnistettu Ammattipist Varian ja Vantaan nurten työpajjen yhteistyönä OKM:n rahittamassa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Kiinteistöhoidon

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat Helsinki 5.11.2013 Ohje Pienten hyväksyttyjen kulutusrganisaatiiden käsikirjat Liikenteen turvallisuusvirast, Trafi n laatinut kulutusrganisaatiille, jtka tarjavat kulutusta kevyiden ilma-alusten lupakirjaa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Ääniteknisten tarkasteluiden hjeet IV-kunttutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) IV-kunttutkimus Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmastintijärjestelmän, eri laitteiden ja kmpnenttien

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Tiet- ja viestintätekniikan ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk perustutkint,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

Finaalin kilpailutehtävät

Finaalin kilpailutehtävät Finaalin kilpailutehtävät Kilpailu sisältää ennakktehtävän, kirjallisia tehtäviä (mm. työturvallisuus, työkyky, kestävä kehitys, yrittäjyys, hygienia ja ravitsemus) sekä ruanvalmistustehtäviä. Kilpailija

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Toimitilapalvelujen koulutusohjelma TOIMITILAHUOLTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Toimitilapalvelujen koulutusohjelma TOIMITILAHUOLTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 v KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Timitilapalvelujen kulutushjelma TOIMITILAHUOLTAJA Jhtkunnan hyväksymä 1.2.2011 Salpauksen Ammattisaamisen timikunta

Lisätiedot