Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö"

Transkriptio

1 Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu yhteistyö palvelun tukena 4. Opetustiminta 5. Käyttäjät: ppilaat ja vanhemmat 6. Opettajat ja työsuhteet 7. Oppimisympäristö Jhdant: Mitä taiteen peruspetus n? Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetus n kulun ulkpulista ensisijaisesti lapsille ja nurille tarkitettua taidekasvatusta. Sitä säätelee laki taiteen peruspetuksesta (633/1998). Taiteen peruspetusta annetaan mm. musiikkippilaitksissa, kuvataidekuluissa, tanssippilaitksissa, käsityökuluissa, teatteri- ja sirkuskuluissa, sanataidekuluissa ja arkkitehtuurikuluissa sekä kansalaispistissa. Eri taiteenalilla annettava taiteen peruspetus etenee tavitteellisesti taslta tiselle ja antaa ppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja krkea-asteen kulutukseen. Taiteen peruspetuksen petus nudattaa kulutuksen järjestäjän hyväksymiä petussuunnitelmia, jiden tulee perustua petushallituksen päättämiin petussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään petuksen tavitteet ja keskeiset sisällöt ja ne vivat sisältää erilaajuisia ppimääriä. Taiteen peruspetuksen ppimäärät vat laaja ppimäärä ja yleinen ppimäärä. Laajan ppimäärän mukaiset pinnt sisältävät laskennallisesti petustuntia. Laaja ppimäärä tarjaa mahdllisuuden pitkäjänteiseen taiteen piskeluun, antaa valmiuksia alan ammattipintihin tai elinikäiseen harrastamiseen. Laajan ppimäärän petussuunnitelman perusteet n vahvistettu musiikille, tanssille, teatteritaiteelle ja visuaalisille taiteille (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö) sekä sirkustaiteelle. Yleisen ppimäärän mukaiset pinnt sisältävät laskennallisesti 500 petustuntia. Yleinen ppimäärä sisältää 10 pintkknaisuutta, ja pintihin vi sisällyttää usean taiteenlajin pintkknaisuuksia. Yleisen ppimäärän petussuunnitelman perusteet n vahvistettu musiikille, tanssille, sanataiteelle, esittäville taiteille (sirkustaide ja teatteritaide) ja visuaalisille taiteille (arkkitehtuuri, audivisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö)

2 Taiteen peruspetuksen lainmukaisuus edellyttää jk kunnan hyväksymää ja vahvistamaa petussuunnitelmaa tai petus- ja kulttuuriministeriön lupaa taiteen peruspetuksen järjestämiseen. Taiteen peruspetuksen petustuntikhtaisen valtinsuuden edellytys n petusja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa. Palvelun tuttaminen, järjestämistavat ja järjestämisluvat Kunta vi järjestää taiteen peruspetusta itse ilman sitä varten myönnettävää lupaa. Kunta tarvitsee petus- ja kulttuuriministeriön myöntämän kulutuksen järjestämisluvan päästäkseen petustuntikhtaisen valtinsuuden piiriin. Lupia vidaan myöntää valtin talusarvissa vahvistetun petustuntikiintiön rajissa. Kunta vi hankkia palvelun muulta järjestäjältä (kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt) vahvistamalla ppilaitksen taiteen peruspetuksen petussuunnitelman. Palvelun tulee täyttää taiteen peruspetukselle asetetut kriteerit, jtka n säädetty laissa (633/1998). Myös muut järjestäjät tarvitsevat petustuntikhtaisen valtinsuuden piiriin päästäkseen petus- ja kulttuuriministeriöltä kulutuksen järjestämisluvan. Muille kuin kunnille vidaan myöntää lupa järjestää taiteen peruspetusta, js petus n tarpeellista ja luvan hakijalla n ammatilliset ja taludelliset edellytykset petuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Kaikkien taidepetusta antavien ppilaitsten ei le pakk antaa taiteen peruspetusta, mutta hakemalla luvan ppilaits saa vapautuksen arvnlisävern maksamisesta ppilaiden lukukausimaksuista. Taiteen peruspetuksen rahitus 1) Valti Asukaskhtaista valtinsuutta myönnetään kunnille, jtka vat ilmittaneet järjestävänsä alueellaan taiteen peruspetusta. Valtinsuus myönnetään asukasmäärän ja asukasta khden lasketun yksikköhinnan perusteella. Asukaskhtainen valtinsuus ei kanavidu suraan itse taiteen peruspetukseen, vaan se tulee kunnalle sana kk perus- ja kulttuuritimen laskennallista valtinsuutta. (Laki petus-ja kulttuuritimen rahituksesta , khta 5) Taiteen peruspetuksen petustuntikhtainen valtinsuus maksetaan jk kunnalle (kuntamisteiset ppilaitkset) tai suraan yksityisille ppilaitksille. Valtinsuus maksetaan petustuntia khden lasketun yksikköhinnan perusteella. Tästä summasta kunnille tai ppilaitksille maksetaan 57 %. Vusittain valtin budjetissa n tietty tuntimäärä, jka jaetaan tuen piirissä levien kesken. Kunnan rahitussuus ja petuksen tteuttaminen vähintään vahvistettujen petustuntien laajuudessa n edellytys valtinsuuden myöntämiselle. Valtin rahitus khdistuu järjestäjän (OKM) vahvistamaan petustuntimäärään. Usein ppilaitkset antavat tdellisuudessa enemmän petusta, jllin sa tunneista jää vs-rahituksen ulkpulelle.

3 Vapaan sivistystyön petustuntikhtainen valtinsuus Taiteen peruspetus vidaan järjestää myös vapaan sivistystyön ppilaitksen alaisuudessa. Tällöin petuksen järjestämiseen vidaan khdistaa vapaan sivistystyön valtinsuutta, eikä timinnan rahittamiseen vida käyttää taiteen peruspetuksen petustuntikhtaista valtinsuutta. Muu valtinrahitus Opetus- ja kulttuuriministeriö: ylimääräinen avustus taiteen peruspetuksen ppilaitsten käyttökustannuksiin vain yksityisille kulutuksen järjestäjille. Opetushallitus: valtinavustusta taiteen peruspetuksen petustuntikhtaisen valtinsuuden piiriin kuuluvan timinnan kehittämiseksi järjestettävää kkeilua, timintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä sekä timinnan käynnistämistä varten. Opetushallitus: taiteen peruspetuksen harkinnanvaraiset valtinavustukset sellaisille taiteen peruspetuksen järjestäjille, jtka eivät saa petustuntikhtaista valtinsuutta. Hankerahitus muuhun kuin taiteen peruspetuksen järjestämiseen. Näitä vat mm. lastenkulttuuriavustukset, erilaiset säätiöiden avustukset, Myrsky-hanke, Osaava-hanke sekä erilaiset EU:n avustukset. 2) Kunta Kuntien ylläpitämät ppilaitkset timivat ns. nettbudjetilla eli ppilaitksille määritellään timintakate. Valtinsuudet hjautuvat ppilaitksille kunnan / kaupunginvaltuustn budjettiraamin kautta. Kunta vi myöntää yksityisille ppilaitksille timinta-avustusta sekä tukea ppilaitsta mnin tavin tarjamalla ppilaitksen käyttöön mm. edulliset tai maksuttmat timitilat. Kunnan taludellinen tuki n edellytys krkeatasiselle palvelulle ja khtuullisille ppilasmaksuille. 3) Oppilasmaksut Palvelun hinnittelun suunnittelu, khtuulliset ppilasmaksut Maksuhujennukset, sisaralennukset ja vapaappilaspaikat Palvelun käyttö yli kuntarajjen ja spimukset ylikunnallisten palveluiden rahittamisesta Arvnlisäver Taiteen peruspetuksen ppilasmaksut vat vapaita arvnlisäversta. Kunnallisten ppilaitsten timinta n pääsin arvnlisävertuksen ulkpulella myös arvnlisävern vähennysikeuden kautta. Valtinsuuksissa tätä pyritään kmpensimaan siten, että yksikköhinta n yksityisellä hieman krkeampi kuin julkisella pulella. On kuitenkin humattava, että yksityiset ppilaitkset maksavat täyden arvnlisävern materiaali- ja laitehankinnistaan sekä hankkimistaan palveluista kuten siivuksesta.

4 Kunnan eri timijiden välinen hallinnllinen ja muu yhteistyö palvelun tukena Talus- ja henkilöstöhallinnn tuttaminen suurissa yksiköissä Sähköinen ppilashallintjärjestelmä Tekninen tuki mm. atk-, kalust-, kuljetus- ja kirjapaintöissä Hankintjen keskittäminen ja kilpailuttaminen (materiaalit, kalustt ym.) Henkilöstölle tarjttava kulutus Säädösten edellyttämien hallinnllisten suunnitelmien laatiminen yhteistyössä muiden kunnan yksiköiden kanssa: esimerkiksi työsujelun timintahjelma, pelastussuunnitelma, henkilöstöpliittinen ja timinnallinen tasa-arvsuunnitelma tai meluntrjuntahjelma Opetustiminta Pedagginen tukimateriaali Opetushallituksen verkksivuilla: Opetustiminnan laatu ja sen kntrllinti lakisääteinen kulutuksen itsearviinti, esim. Virvatuli-malli: Opetussuunnitelma petuksen kehittämisen vusittaisena työkaluna: Opetussuunnitelmien nudattaminen ja valvminen n pettajan tehtävä, tisaalta rehtri lu timintakulttuurin, jssa petussuunnitelmaa käytetään ja päivitetään petushenkilökunnan kllektiivisena prsessina Tasa-arvkysymykset Oppilasarviinti Tulksellisuus: ppilasmäärät, suritukset ja tdistukset Esiintymis- ja näyttelytiminta Käyttäjät: ppilaat ja vanhemmat Khdennettu viestintä, sallistumisen mahdllistava hinnittelu sekä harrastustiljen esteettömyys Osallisuus ja vaikuttaminen ppilaitksen sisällä henkilökunnan, ppilaiden ja vanhempien välillä Palveluiden alueellinen jakautuminen, palvelun tuttaminen lähipalveluna Oppilaan maehtisuuden ja luvuuden humiiminen Tasa-arv ppilasvalinnissa, petusta järjestettäessä ja pintsurituksia arviitaessa, erilaisten ppijiden humiiminen henkilökhtaisen pintsuunnitelman laatimisen kautta Opettajat ja työsuhteet Taiteen peruspetusta kskevan lain mukaan ppilaitksilla tulee lla timinnasta vastaava rehtri ja riittävä määrä pettajanvirkja tai työspimussuhteisia pettajia. Lisäksi vi lla tuntipettajia ja muuta henkilökuntaa. Valtin ja kuntien palveluksessa levat julkista valtaa käyttävät henkilöt vat virkasuhteisia. Yksityisissä ppilaitksissa työskentelevät henkilöt vat aina työsuhteisia. Opettajien palkkausjärjestelmästä ja vähimmäispalkasta sekä mm.

5 työajasta, vusilmasta, sairauslman ja äitiysvapaan palkkauksesta, kustannusten krvauksista ja irtisanmisajista svitaan virka- ja työehtspimuksissa. Työspimussuhteisia pettajia palkataan aineisiin, jissa n riittävä ppilasmäärä ja jissa määrän arviidaan pysyvän samana tai kasvavan. Suurten ppilasmäärien aineiden pettajakuntaa täydennetään päätimisilla tuntipettajilla. Yhteistyö ppilaitsten välillä: pienempien ppilasmäärien aineissa vidaan saavuttaa päätimisuuteen tarvittava tuntimäärä jakamalla työvelvllisuus useamman ppilaitksen välillä. Rehtrin ja pettajien pätevyysvaatimukset, pettajavalintjen tteuttaminen Opettajavalintjen tteuttamisessa sekä julkista että yksityistä työnantajaa velvittaa asetus petustimen henkilöstön kelpisuusvaatimuksista (986/1998) Työsuhteiden pituus ja vakaus Työsuhteiden pituus n yhteydessä taiteen peruspetuksen laadukkaaseen tteuttamiseen, jssa pitkät pettaja-ppilassuhteet vat taviteltavia. Opettajien pedaggisen ja taiteellisen ilmaisun kehittäminen Opettajien saaminen ja ammattitaidn kehittyminen vie kk ppilaitsta eteenpäin. Opettajien jatkkulutuksella n selkeä yhteys myös työviihtyvyyteen. Työyhteisön hyvinvintiin panstaminen Oppilaitksen tulisi resurssiensa puitteissa tarjta henkilökunnalle täydennyskulutusta, työnhjausta, mentrintia ja saamista tukevia kehittämisprjekteja. Työnantajan tuki n tarpeen myös saamisen maehtisessa kehittämisessä. Keskeistä n hulehtia henkilöstön perehdyttämisestä tehtäviinsä ja ppilaitksen timintakulttuuriin. Työsuhteisiin liittyvien ngelmien ratkaisutavat Oppimisympäristö Tiljen ja välineiden tas Taiteen petuksen laadukkaassa ppimisympäristössä taide n keskeisessä rlissa. Tilat ja välineet, kuten lukat, harjitus-, esiintymis- ja näyttelytilat, vastaavat mahdllisimman hyvin aitja taiteen tekemisen tilja ja välineitä. Timiva ja mtiviva fyysinen ympäristö edistää ppimista, hyvinvintia, terveyttä ja turvallisuutta. Henkilöstön ja ppilaiden työturvallisuudesta n hulehdittu (esim. melutas, ilmanlaatu, lattiapinta, välineet, jne.). Turvallisuutta edistetään ja valvtaan säännöllisesti ja havaitut epäkhdat krjataan. Työvälineitä käytetään ja hulletaan ikein. Suunnittelussa pyritään ttamaan humin eri käyttäjäryhmien (esim. liikuntaesteiset henkilöt) pääsy kaikkiin tilihin sekä tiljen viihtyisyys, järjestys ja esteettisyys. Timiva ppimisympäristö vähentää tapaturmia ja nnettmuuksia. Talusarvissa n humiitava petusmateriaalikulut, jtka vat pakllisia taiteenlajin petuksen tteuttamiseksi. Opetusmateriaalikulut vat mm. visuaalisissa taiteissa luettavissa ns. kiinteisiin kuluihin, eli sellaisiin petuksen kuluihin, jihin n vaikeaa tai mahdtnta tteuttaa mittavia säästöjä ilman, että petuksen laatu lennaisesti kärsii.

6 Opetustiljen hinnat Kaupungin ilmaistilat - tp-ppilaitksen asema tilavarauksissa Näyttely- ja esiintymistilat Osallisuus kaupunginsien ja timitiljen suunnittelussa Vusittaiset investintitarpeiden kartitus: uusien välineiden ja sittimien hankinta. Tietknekannan sveltuvuus esim. digitaaliseen kuvankäyttöön tai musiikkiteknlgiaan Viestintä ja ppilaitkset kunnan kulttuuritiminnan sana Oppilashankinnasta ja tapahtumista tiedttaminen Näyttelyt, esitykset, knsertit ja muut tapahtumat Yhteistyö kulujen, päiväktien ja hitlaitsten sekä kulttuurilaitsten kanssa Oppilaitsten verkksivut ja ssiaalinen media Lähteet: Marsi, Leena: Hallintmallit taiteen peruspetuksessa, Vantaan kaupunki, 2013 Kivist-Nieminen, Jaana; Hlpainen, Kaisa: Virvatuli-malli itsearviintipas taiteen peruspetusta antaville ppilaitksille, Taiteen peruspetusliitt TPO ry, 2012

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Toejoen koulun tietostrategia 2008- Tejen kulun tietstrategia 2008- Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014

KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014 KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014 1 SISÄLLYS 1. Kestävän kehityksen määritelmä 3 1.1. Eklginen näkökulma 3 1.2. Taludellinen näkökulma 3 1.3. Ssiaalinen ja kulttuurinen näkökulma 3 2. Kestävä

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot