Autoalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari, tteutus ammatillisena peruskulutuksena Savn ammatti- ja aikuispistssa Ammatilliset tutkinnn sat Autmaalauksen saamisalan, autmaalari, paklliset tutkinnn sat Hult- ja krjaustyöt Phjustustyöt Ruiskumaalaustyöt Valinnaiset tutkinnn sat Eri materiaalien krjaus- ja maalaustyöt Autkrintyöt Kuvimaalaustyöt Yritystiminnan suunnittelu Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä timiminen Huippusaajana timiminen Yhteiset tutkinnn sat Viestintä- ja vurvaikutussaaminen Äidinkieli Äidinkieli, sumi, pakllinen Äidinkieli, sumi, valinnainen Äidinkieli, sumi tisena kielenä, pakllinen Äidinkieli, sumi tisena kielenä, valinnainen Tinen ktimainen kieli, rutsi Rutsi, pakllinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakllinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen... 52

3 3.2 Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen Matematiikka Matematiikka, pakllinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakllinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakllinen Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen Yhteiskuntataidt Yhteiskuntataidt, pakllinen Yhteiskuntataidt, valinnainen Työelämätaidt Työelämätaidt, pakllinen Työelämätaidt, valinnainen Yrittäjyys ja yritystiminta Yrittäjyys ja yritystiminta, pakllinen Yrittäjyys ja yritystiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet, pakllinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet, valinnainen Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristösaaminen, valinnainen Osa-alueita khdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnn sat Työkkemuksen kautta hankittuun saamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnn sia Ammattitaita syventäviä ja laajentavia pintja työssäppien... 82

4 4 JOHDANTO Savn ammatti- ja aikuispistn ammatillisten perustutkintjen tutkintkhtainen petussuunnitelma n sa kulutuksen järjestäjän petussuunnitelmaa. Kulutuksen järjestäjän petussuunnitelman yhteisessä sassa n linjattu petuksen tteuttamiseen liittyviä asiita. Uusi petussuunnitelma tulee vimaan alkavassa kulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnn tutkinnn sien tavitteet vat samat riippumatta siitä, surittaak piskelija tutkinnn ammatillisena peruskulutuksena (petussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintna. Tarvittaessa näyttötutkinnn surittaja hankkii puuttuvan saamisen sallistumalla tutkintn valmistavaan kulutukseen. OPH:n tutkinnn perusteet: Autalan perustutkint, autmaalauksen saamisala, autmaalari Ammatillisen perustutkinnn surittaminen ammatillisena peruskulutuksena Ammatillisen perustutkinnn laajuus ammatillisessa peruskulutuksessa n 180 saamispistettä (sp). Ammatillinen perustutkint mudstuu ammatillisista tutkinnn sista 135 (sp), yhteisistä tutkinnn sista 35 (sp) ja vapaasti valittavista tutkinnn sista 10 (sp). Ammatilliseen perustutkintn sisältyy työssäppimista vähintään 30 saamispistettä. Opiskelijan henkilökhtaisessa piskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu saaminen tunnistetaan ja tunnustetaan saksi tutkinta. Ammatillisen peruskulutuksen tutkintkhtainen petussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnn rakenteesta; ammatilliset tutkinnn sat, yhteiset tutkinnn sat sekä vapaasti valittavat tutkinnn sat. Ammatilliset tutkinnn sat sisältävät ammattitaitvaatimukset, teemat, ppimisen ja saamisen arviinnin. Ammatillisten tutkinnn sien ammattisaamisen näyttöjen tteutus- ja arviintisuunnitelmat n hyväksynyt ammattisaamisen timielin. Yhteiset tutkinnn sat sisältävät saamistavitteet, keskeisen sisällön, saamisen hankkimisen ja saamisen arviinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnnsien pintjen integrinti n kirjattu tutkinnn siin. Oppilaitksen tarjamat valinnaiset tutkinnn sat n esitetty kuvassa Autalan perustutkinnn, autmaalarin saamisalan, autmaalari, tteutus ammatillisena peruskulutuksena Savn ammattija aikuispistssa. Savn ammatti- ja aikuispistssa piskelijalla n mahdllisuus surittaa Ammattisaajan työkykypassi, jka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnn siin. Tavitteena n lisätä piskelijiden tietja, taitja ja mtivaatita hulehtia masta terveydestään ja hyvinvinnistaan piskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suritetaan vapaa-ajan timintana. Opiskelijalla n mahdllisuus surittaa kulutuksen aikana seuraavia pintplkuja mien tavitteidensa mukaisesti: kansainvälisyysplku, yrittäjyysplku, jatk-pintplku, huippusaamisen plku ja urheiluplku.

5 5 Ammatillisen perustutkinnn surittaminen näyttötutkintna Näyttötutkintna suritettavan perustutkinnn valmistavan kulutuksen ammattitaitvaatimukset vat samat kuin ammatillisen peruskulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintna suritettavan perustutkinnn yhteydessä. Tutkintkhtaisissa näyttötutkintn valmistavan kulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintjen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintn ja siihen valmistavaan kulutukseen hakeutumisen, tutkinnn surittamisen ja tarvittavan ammattitaidn hankkimisen henkilökhtaistamisen tteutus. Valmistavan kulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintjen järjestämissuunnitelmaa hjaavat valtakunnalliset tutkintjen perusteet. Kuhunkin tutkintn laadittava valmistavan kulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidn sisällöt ja tteutustavat. Valmistavien kulutusten alituksista, hakuajista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnn surittamismahdllisuuksista infrmidaan ajantasaisesti ppilaitksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintna suritettavaa ammatillista perustutkinta hjeistetaan ammatillista aikuiskulutusta kskevan lainsäädännön perusteella Savn ammatti- ja aikuispistn asiakirjissa Opetussuunnitelman yhteinen sa ja Näyttötutkinttiminnan suunnitelma.

6 6 Autalan perustutkint 180 sp Yhteiset tutkinnn sat 35 sp Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hult- ja krjaustyöt, 30 sp Phjustustyöt, 30 sp Ruiskumaalaustyöt, 30 sp Paklliset tutkinnn sat, 90 sp Valinnaiset tutkinnn sat Valittava yhteensä 45 sp Eri materiaalien krjaus- ja maalaustyöt, Yritystiminnan suunnittelu, 15 sp 15 sp Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta, Autkrintyöt, 15 sp sp Kuvimaalaustyöt, 15 sp Tutkinnn sa ammatti- tai erikisammattitutkinnsta, 15 sp Tutkinnn sa ammattikrkeakulupinnista, 15 sp Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 5 sp Yrityksessä timiminen, 15 sp Huippusaajana timiminen, 15 sp Paikallisesti tarjttava tutkinnn sa, 5 15 sp Tutkinnn sa vapaasti valittavista tutkinnn sista, 5 15 sp Viestintä- ja vurvaikutussaaminen, 11 sp Matemaattislunnntieteellinen saaminen, 9 sp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen, 8 sp Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen, 7 sp Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 sp Kuvi 1. Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari, tteutus ammatillisena peruskulutuksena Savn ammatti- ja aikuispistssa

7 7 2 Ammatilliset tutkinnn sat, 135 sp 2.3 Autmaalauksen saamisalan, autmaalari, paklliset tutkinnn sat, 90 sp Hult- ja krjaustyöt, 30 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa asiakaspalvelutilanteen ttaen humin mttriajneuvjen krjausehdt ja autalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset massa työssään neuva asiakasta autn teknisissä ngelmissa alalla tarvittavan sanastn autn kknaisrakenteen ja järjestelmien timintatavan hakea ja nudattaa autnvalmistajan krjaushjeita käyttää autn hultn ja krjaukseen tarkitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja hultaa niitä ikealla tavalla surittaa autn krinhulln tunnistaa autn krihulln yhteydessä esiin tulevat krrsinestn puutteet ja saa neuva asiakasta jatktimenpiteistä tehdä autn pyörien tarkastuksen surittaa autn tarkastuksen mekaanisella taslla määräaikaiskatsastusta varten krjata tarkastus- ja hulttöiden yhteydessä havaitsemiaan yksinkertaisia vikja autalalle svellettavia sähkötekniikan peruslakeja siten, että pystyy tekemään jännitemittauksia lukea yksinkertaisia autn sähkökaaviita käyttää tiet- ja viestintätekniikan laitteita ja alan hjelmistja sujata ajneuvn hult- ja krjaustimenpiteiden ajaksi timia tulitöistä annettujen turvallisuusmääräysten mukaisesti hulehtia työpaikkansa työsujelusta ja ympäristönsujelusta autkrjaamtiminnassa käytettävien pyrteknisten laitteiden käsittelyn käyttää raaka-aineita taludellisesti sekä saa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusikäytön periaatteet ylläpitää työkykyään yrittäjyyden periaatteet hult- ja krjaustöissä. Opiskelija tai tutkinnn surittaja surittaa SFS 6002 pätevyyden TEEMAT Autn rakenne ja sanast autn rakenteeseen, järjestelmiin ja alan sanastn tutustuminen (integrinti: englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia)

8 8 Krjaamtiminta hultn tarkitettujen työvälineiden ja laitteiden käyttö ja hult asiakaspalvelu (myös rutsi ja englanti) alan tietjärjestelmät (tiet- ja viestintätekniikka) hult-hjeet (englanti) autalan krjausehdt ja lainsäädäntö taludellinen ja laadukas timinta Työturvallisuus Turvallinen työskentely tulityöt ensiapu työturvallisuus ympäristönsujelu (ympäristötiet) ilmastintilaite turvavarusteet SFS 6002 Autn hultaminen hullssa käytettävät materiaalit, kemikaalit, nesteet ja viteluaineet pyörien asentkulmien tunteminen krin hult rengastyöt katsastustarkastus jännitteen mittaus OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu petussisältöön kullinkin spivalla petusmenetelmällä ja siihen sveltuvassa petusympäristössä, kuten ppilaitksen työsalissa, lukkatilissa ja työssäppimispaikissa sekä itsepiskeluna. Tteutukseen vi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitkilpailuihin sallistumista, kansainvälistä piskelua ja kansainvälistä työssäppimista, verkk-piskelua, ssiaalisen median ppimisympäristöt ja alan NY-timintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä tekemällä hult- ja krjaustöitä ajneuvkrjaamssa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Autmaalamissa ja krikrjaamissa ei yleensä tehdä lainkaan hult- ja krjaustyöt tutkinnn san työtehtäviä, eikä näissä yrityksissä le näihin töihin liittyviä krjaamvarusteita, laitteita ja työkaluja. Sen vuksi niiltä sin, kun työssäppimispaikalla ei vida sittaa hult- ja krjaustyöt tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan saamiset surittaa ppilaitksessa.

9 9 Esimerkki Opiskelija n työssäppimassa autmaalaamssa, jssa ei le autjen hult- ja krjaustöihin vaadittavia krjaamlaitteita eikä siellä tehdä hultja, vi piskelija sittaa hult- ja krjaustyöt tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaaditun saamisen ppilaitksessa. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: työn kknaisuuden hallinta taludellinen ja laadukas timinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: asiakaspalvelu autn hult tarkastus, vianetsintä ja krjaus työvälineet ja materiaalit Työn perustana levan tiedn hallinta: asiakaspalvelu ja yrittäjyys autn kknaisrakenteen ja järjestelmien timinta renkaat ja vanteet sähkötekniikka tiet- ja viestintätekniikan tuntemus Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja timintakyky ammattietiikka turvavarusteet ja ilmastintilaite Muu saamisen arviinti Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla tehtävät hult- ja krjaustyöt eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Muu saaminen arviidaan asteiklla T1 K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ne sat, jtka eivät tteudu ammattisaamisen näytössä.

10 Phjustustyöt, 30 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa tulkita ja käyttää kustannusarviita töissään (matematiikka ) tehdä autn sujauksen ennen phjustustöiden alittamista hakea ja nudattaa autn- ja maalinvalmistajan krjaushjeita (englanti) käyttää esikäsittely- ja phjustustöissä tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä tehdä pintavaurin ikaisutyön asianmukaisia välineitä käyttäen sekä hulehtia khteen krrsinehkäisyn säilymisestä yleisimmin käytettävät hintatekniikat ja materiaalit phjustaa maalattavan työkhteen hyvää krjaustyötapaa nudattaen ruiskuttaa phja- ja himamaaleja sekä valita ikean maaliruiskun materiaalin mukaan hulehtia työvälineiden puhtaudesta ja timivuudesta käyttää tiivistysmateriaaleja ja valita käyttökhteen mukaan ikean materiaalin autmaalaamssa käytettävien aineiden turvallisuusmerkinnät työskennellä työturvallisesti ylläpitää työkykyään arviida työnsä laatua. Opiskelija tai tutkinnn surittaja surittaa SFS 6002 pätevyyden TEEMAT Materiaalit ja työvälineet tiivistysmassat phjustusmateriaalit (kitit, phja- ja himamaalit) puhdistusaineet krrsinesttutteet himatutteet hintavälineet (käsi ja kneet) maaliruiskut tutteiden turvallisuusmerkinnät Pintavaurin ikaisu pienen pintavaurin ikaisu Phjustus-, kittaus- ja hintatyö hintatekniikat kittaus sujaaminen phja- ja himamaalin ruiskutus

11 11 OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu petussisältöön kullinkin spivalla petusmenetelmällä ja siihen sveltuvassa petusympäristössä, kuten ppilaitksen työsalissa, lukkatilissa ja työssäppimispaikissa sekä itsepiskeluna. Tteutukseen vi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitkilpailuihin sallistumista, kansainvälistä piskelua ja kansainvälistä työssäppimista, verkk-piskelua, ssiaalisen median ppimisympäristöt ja alan NY-timintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä tekemällä autmaalaamssa phjustustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla suritettavat tehtävät eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Esimerkiksi: Opiskelija n työssäppimassa autmaalaamssa, ja piskelija tekee phjustustöitä, mutta ei tee kustannusarvita tietknehjelmalla. Opiskelija vi sittaa tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaaditun puuttuvan saamisen ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: man työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kknaisuuden hallinta taludellinen ja laadukas timinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työvälineet ja materiaalit sujaus esikäsittely phjustus tiivistys- ja kiveniskumassat

12 12 kustannusarvit kestävä kehitys Työn perustana levan tiedn hallinta: phjustusmateriaalit esikäsittely phjustustyöt phjatutteiden ruiskutus tiivistys- ja kiveniskumassat kustannusarvit Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla tehtävät työt eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Muu saaminen arviidaan asteiklla T1 K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ne sat, jtka eivät tteudu ammattisaamisen näytössä.

13 Ruiskumaalaustyöt, 30 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa käsitellä, puhdistaa ja varastida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti sekä hultaa niitä hakea ja nudattaa autn- ja maalinvalmistajan krjaushjeita löytää silmämääräisesti värikartastn avulla ikean värisävyn maalattavaan khteeseen sävyttää värejä sekitusknejärjestelmällä ruiskuttaa sa- ja kkmaalauksia tehdä häivytysmaalauksia eri maalausmateriaaleilla krjata mahdlliset maalausvirheet viimeistellä autn ennen luvutusta asiakkaalle yrittäjyyden periaatteet ruiskumaalaustöissä työskennellä työturvallisesti ylläpitää työkykyään hulehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön sujelusta. TEEMAT Materiaalit ja työvälineet maalitutteet maaliruiskut hinta- ja kiilltuskneet sujaimet tutteiden turvallisuusmerkinnät Maalien sävytys sävytys sekitusknejärjestelmällä Maalausten viimeistely maalausvirheen krjaus maalipinnan viimeistely Maalaustekniikka taludellinen ja laadukas timinta sävytys sekitusknejärjestelmällä sa-, paikka- ja kkmaalaus häivytysmaalaus maalausvirheen krjaus maalipinnan viimeistely työturvallisuus

14 14 OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu petussisältöön kullinkin spivalla petusmenetelmällä ja siihen sveltuvassa petusympäristössä, kuten ppilaitksen työsalissa, lukkatilissa ja työssäppimispaikissa sekä itsepiskeluna. Tteutukseen vi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitkilpailuihin sallistumista, kansainvälistä piskelua ja kansainvälistä työssäppimista, verkk-piskelua, ssiaalisen median ppimisympäristöt ja alan NY-timintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä tekemällä autmaalaamssa ruiskumaalaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteereitä. Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla suritetut tehtävät eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Esimerkki: Opiskelija n työssäppimassa autmaalaamssa, jssa hän tekee ruiskumaalaustöitä, mutta ei häivytysmaalausta ja värin sävytystä, niin piskelija vi tehdä puuttuvat sat ppilaitksessa ja ne arviidaan muuna saamisen arviintina. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: man työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kknaisuuden hallinta taludellinen ja laadukas timinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työvälineet ja materiaalit ruiskutustekniikka häivytysmaalaus maalausvirheet maalipinnan viimeistely viimeistely ngelmajätteet värin sävytys

15 15 Työn perustana levan tiedn hallinta: materiaalit ruiskutustekniikka häivytysmaalaus maalausvirheet ja maalipinnan viimeistely sävytys yrittäjyys Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja timintakyky ammattietiikka Muu saamisen arviinti Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla tehtävät maalaustyöt eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Muu saaminen arviidaan asteiklla T1 K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ne sat, jtka eivät tteudu ammattisaamisen näytössä.

16 Valinnaiset tutkinnn sat Eri materiaalien krjaus- ja maalaustyöt, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa kerta- ja kestmuvien perusminaisuudet ja niiden vaikutuksen krjaukseen ja maalaukseen hakea ja nudattaa autn- ja maalinvalmistajan krjaushjeita esikäsitellä muvisat krjata vauriituneita ajneuvn eri materiaalista valmistettuja sia phjustaa ja maalata muvisia eri menetelmillä käyttää muvinmaalaukseen ja krjaukseen tarvittavia lisäaineita työturvallisesti, taludellisesti sekä ympäristöystävällisesti. TEEMAT Materiaalit ja työvälineet maalitutteet sujaimet työturvallisuus turvamääräykset ja turvallisuustekijät tutteiden turvallisuusmerkinnät kerta ja kestmuvit lisäaineiden ikea käyttö jätteiden lajittelu ja kierrätys työvälineiden käyttö ajneuvkhtaiset hjeet hultn tarkitettujen työvälineiden ja laitteiden käyttö ja hult asiakaspalvelu (myös rutsi ja englanti) alan tietjärjestelmät (tiet- ja viestintätekniikka) hult-hjeet (englanti) autalan krjausehdt ja lainsäädäntö taludellinen ja laadukas timinta Muvisien krjaus muvisien hitsaus- ja liimausmenetelmät Muvisien phjustus ja maalaus muvisien esikäsittely, phjustus ja maalaus OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu petussisältöön kullinkin spivalla petusmenetelmällä ja siihen sveltu-

17 17 vassa petusympäristössä, kuten ppilaitksen työsalissa, lukkatilissa ja työssäppimispaikissa sekä itsepiskeluna. Tteutukseen vi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitkilpailuihin sallistumista, kansainvälistä piskelua ja kansainvälistä työssäppimista, verkk-piskelua, ssiaalisen median ppimisympäristöt ja alan NY-timintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä tekemällä autmaalaamssa erilaisten muvisien krjaus- ja maalaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia, arviintikhteita ja kriteerejä. Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla suritetut tehtävät eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Esimerkki Opiskelija n työssäppimassa autmaalaamssa, jssa piskelija tekee muvipuskurin maalauksen. Niiltä sin js autmaalaamssa ei tehdä muvisan krjausta, vi piskelija tehdä puuttuvan san ppilaitksessa ja se arviidaan muuna saamisen arviintina. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: työn kknaisuuden hallinta taludellinen ja laadukas timinta man työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: esikäsittelyn hallinta materiaalien hallinta krjauksen hallinta phjustuksen hallinta maalauksen hallinta Työn perustana levan tiedn hallinta: muvilaadut lisä-aineet

18 18 Elinikäisen ppimisen avaintaidt: kestävä kehitys arviinti vurvaikutus- ja yhteistyökyky terveys turvallisuus ja timintakyky ammattitaidn itsearviinti alitekyky ja yrittäjyys Muu saamisen arviinti Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla tehtävät krjaus- ja maalaustyöt eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Muu saaminen arviidaan asteiklla T1 K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ne sat, jtka eivät tteudu ammattisaamisen näytössä.

19 Autkrintyöt, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa hakea ja nudattaa autnvalmistajan krjaushjeita irrttaa ja asentaa maalaustöiden yhteydessä tarvittavia autn krin sia vaihtaa eri aineen liitstekniikita käyttäen vauriituneen krin san ikaista pienen pintapellin vaurin irrttaa ja asentaa lasit maalaustöiden yhteydessä säätää vet ja luukut tilaansa krrsinestkäsitellä vaihdetut tai krjatut krin sat. TEEMAT Materiaalit ja työvälineet tiivistysmassat phjustusmateriaalit puhdistusaineet krrsinesttutteet himatutteet hintavälineet (kneet) ikaisuvälineet (vasarat ja vastimet) hitsauslaitteet tutteiden turvallisuusmerkinnät Oikaisutyö pintavaurin ikaisu hintatekniikat krrsinest sujaimet taludellinen ja laadukas timinta ympäristönsujelu (ympäristötiet) Krin san vaiht sujaaminen irt-sien vaiht ja svitus Lasin vaiht ven lasien vaiht työturvallisuus OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu petussisältöön kullinkin spivalla petusmenetelmällä ja siihen sveltuvassa petusympäristössä, kuten ppilaitksen työsalissa, lukkatilissa ja työssäppimis-

20 20 paikissa sekä itsepiskeluna. Tteutukseen vi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitkilpailuihin sallistumista, kansainvälistä piskelua ja kansainvälistä työssäppimista, verkk-piskelua, ssiaalisen median ppimisympäristöt ja alan NY-timintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä tekemällä krinkrjaustöitä autmaalaamssa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia, arviintikhteita ja kriteerejä. Ammattisaamisen näytöllä arviidaan vähintään autn krinkrjaustyö autmaalaamssa. Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla suritetut tehtävät eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Esimerkki Opiskelija n työssäppimassa autmaalaamssa, jssa hän tekee pintavaurin ikaisuja, mutta ei lasin vaihtja, niin piskelija vi tehdä puuttuvat sat ppilaitksessa ja ne arviidaan muuna saamisen arviintina. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: työn kknaisuuden hallinta taludellinen ja laadukas timinta man työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työvälineiden ja materiaalien hallinta krrsinestn hallinta krin pintasien ikaisun hallinta kestävä kehitys lasien vaihdn hallinta Työn perustana levan tiedn hallinta: krirakenteet ja materiaalit krrsinestkäsittelyn tuntemus krin sien kiinnitysmenetelmien tunteminen

21 21 Elinikäisen ppimisen avaintaidt: kestävä kehitys arviinti vurvaikutus- ja yhteistyökyky terveys turvallisuus ja timintakyky ammattitaidn itsearviinti alitekyky ja yrittäjyys Muu saamisen arviinti Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla tehtävät krinkrjaustyöt eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Muu saaminen arviidaan asteiklla T1 K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ne sat, jtka eivät tteudu ammattisaamisen näytössä.

22 Kuvimaalaustyöt, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa teipata ja maalata raidituksia tehdä yksinkertaisia kuvia mallineen avulla asemida ja kiinnittää tarratekstejä phjustaa maalattavan khteen erikismaalausta varten tehdä tehste- ja mnikerrsmaalauksia. TEEMAT Materiaalit ja työvälineet ensiapu työturvallisuus turvamääräykset ja turvallisuustekijät tutteiden turvallisuusmerkinnät apu-ja lisäaineiden ikea käyttö työtarvikkeet ja mallineet jätteiden lajittelu ja kierrätys työvälineiden käyttö ajneuv khtaiset hjeet maalitutteet maaliruiskut Raiditus ja teippaus raiditusten ja kuviiden teippaukset ja maalaukset Erikismaalaukset tehstemaalaukset mnivärimaalaukset OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu petussisältöön kullinkin spivalla petusmenetelmällä ja siihen sveltuvassa petusympäristössä, kuten ppilaitksen työsalissa, lukkatilissa ja työssäppimispaikissa sekä itsepiskeluna. Tteutukseen vi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitkilpailuihin sallistumista, kansainvälistä piskelua ja kansainvälistä työssäppimista, verkk-piskelua, ssiaalisen median ppimisympäristöt ja alan NY-timintaa.

23 23 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä tekemällä autmaalaamssa kuvimaalaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia, arviintikhteita ja kriteerejä. Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla suritetut tehtävät eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Esimerkki: Opiskelija n työssäppimassa autmaalaamssa, jssa hän tekee erikismaalauksia ja tekstien aseminteja sekä kiinnittämistä, mutta ei tee kuvimaalauksia eikä raidituksia, niin piskelija vi tehdä puuttuvat sat ppilaitksessa ja ne arviidaan muuna saamisen arviintina. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: man työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kknaisuuden hallinta taludellinen ja laadukas timinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työvälineiden ja materiaalien hallinta phjustuksen hallinta raidituksen hallinta kuvimaalauksen hallinta erikismaalauksen hallinta tekstien aseminnin ja kiinnittämisen hallinta Työn perustana levan tiedn hallinta: phjustus raiditus kuvimaalaus erikismaalaus Elinikäisen ppimisen avaintaidt: kestävä kehitys

24 24 arviinti vurvaikutus- ja yhteistyökyky terveys turvallisuus ja timintakyky ammattitaidn itsearviinti alitekyky ja yrittäjyys Muu saamisen arviinti Niiltä sin, kun työssäppimispaikalla tehtävät kuvimaalaustyöt eivät sisällä tutkinnnsan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja saamisia, vidaan puuttuvat saamiset surittaa ppilaitksessa muuna saamisen arviintina. Muu saaminen arviidaan asteiklla T1 K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta ne sat, jtka eivät tteudu ammattisaamisen näytössä.

25 Yritystiminnan suunnittelu, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa arviida man saamisensa tutteistamista tai markkinilla levaa liiketimintamahdllisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmudn laatia yritykselle liiketimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. TEEMAT Osaamisen tutteistaminen ja liiketimintamahdllisuuksien arviinti henkilökhtaiset minaisuudet; saaminen, asiantuntemus ja yrittäjävalmiudet yrittäjyystesti (esim. kehittämissuunnitelma yrittäjänä timimiseksi saamisen tutteistaminen tutustuminen eri timialihin ja niiden tulevaisuuden näkymiin, kehitykseen ja mahdllisuuksiin man yritystiminnan käynnistämisen kannalta yritystiminnan suunnittelun ja tteutuksen eri vaiheiden kartitus markkinarakjen kartitus markkiniden innvatiiviset liiketimintamahdllisuudet Liiketimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen mikä n yrityksen liiketimintaympäristö timintaympäristön käsitteet perustettavan yrityksen timialan lainsäädäntö, kilpailulain pääsisältö mitä n kilpailu, erilaiset kilpailutilanteet alan tämänhetkisen kilpailutilanteen tuntemus ja sen selvittäminen asiakkaat ja kysyntä Liikeidean kehittäminen, yritysmudn valinta ja perustamisasiakirjat liikeidean ja timinta-ajatuksen kehittäminen justavan liikeideamallin laatiminen liikeidean esittäminen ja asiakashyötyjen kuvaaminen yritysmudn valitseminen timinimi avin yhtiö kmmandiittiyhtiö sakeyhtiö suuskunta valitun yritysmudn perustamisasiakirjjen laatiminen yrityksen lpettamistimet Liiketimintasuunnitelman laatiminen ja liitteet markkiniden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymien selvittäminen eri timintjen hallinninnista ja resurssinnista realistisen ja perustellun suunnitelman esittäminen (sis. mahdllisen ulkpulisten palvelujen käytön)

26 26 myynti markkininti tutant stt lgistiikka teknlgiset ratkaisut kirjanpit budjetin ja rahitussuunnitelman laatiminen yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallisuussuunnitelman tekeminen OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen tutkinnn san lähipetuksesta sa tteutetaan työpaikalla tapahtuvana ppimisena yhteistyössä työelämän kanssa ppiminen ppilaitksella vi vurtella esim. viikittain työssäppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana ppimisena ppiminen vidaan tteuttaa esim. prjektippimisena, jssa ppimistehtävät etenevät yritystiminnan suunnitteluvaiheiden mukaisesti ja jsta syntyy esim. prtflikansi, blgi tai muu yritystiminnan suunnittelua kuvaava dkumentinti Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutkinnn san lähipetuksesta sa tteutetaan työpaikalla tapahtuvana ppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: yrittäjä- ja yritysvierailuina yrittäjien kumppanuus- tai kummiyritystimintana yksilöiden tai pienryhmien kanssa harjitusyritystimintana NY - Nuri Yrittäjyys -timintana työssäppimista vähintään 4,5 sp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja timintaan liittyvät tehtävät. Tarvittaessa ammattisaamisen näyttö tteutetaan sittain tai kknaan ppilaitsnäyttönä tutkinnn san lunteen vuksi. Tutkinnn san tavitteena n, että piskelija saa suunnitella uuden perustettavan yrityksen timintaa ja tehdä siihen liittyviä kartituksia, valintja ja suunnitelmia. Näitä ei vida tehdä j timivassa yrityksessä. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä.

27 27 Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: man työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kknaisuuden hallinta laadukas timinta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: tiet- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketimintaympäristön selvittäminen yrityksen perustaminen liiketimintasuunnitelman laatiminen Työn perustana levan tiedn hallinta yritysmudn valinta sekä tiedn hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lpettamiseen liiketimintasuunnitelman laatiminen Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisutaidt vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti -

28 Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 5 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa tunnistaa työpaikalla työssäppimiseen tai ammattisaamisen näyttöön spivat työtehtävät ja selvittää niiden arviinnin khteet ja arviintikriteerit neuvtella työyhteisössä työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöjen tteuttamisesta valmistella yhteistyössä pettajan ja työpaikkahjaajan kanssa työssäppimisen ja ammattisaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita piskelijita työpaikalla tai ppilaitksissa tehtäviin töihin, timintatapihin ja sääntöihin esitellä alansa työ- ja kulutusmahdllisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjakslla leville piskelijille käydä hjauskeskusteluja, kehittää timintaansa palautteen perusteella ja svitella näkemyserja timia erilaisten ppijiden ja työtvereiden kanssa vastaanttaa ja antaa kehittävää palautetta itsearviida työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöään ennalta svittujen arviinnin khteiden ja arviintikriteereiden mukaan arviida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän saa timia ja hjata myös muita timimaan työturvallisuushjeiden mukaisesti. TEEMAT Työpaikkahjaajan tehtävät man ammattialan tutkintjen perusteet ja petussuunnitelmat työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöjen suunnitelmat arviintihjeet ja -kriteerit erilaiset piskelijat työsujelu ja työturvallisuusmääräykset palautteet Ohjaajan tehtävässä timiminen työssäppimisen ja ammattisaamisen näyttöjen suunnittelu perehdyttäminen hjauskeskustelut itsearviinti timinnan kehittäminen arviinti OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen lähipetus ppimistehtävät verkk-piskelu, Mdle

29 29 Työpaikalla tapahtuva ppiminen työssäppiminen vähintään 4 sp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa tekemällä suunnitelman ammattisaamisen näytöstä tai työssäppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön timintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvii työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergnmiakysymykset man työn salta. Opiskelija kartittaa mahdllisuudet tteuttaa työssäppimista ja ammattisaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysi man työssäppimisensa ja ammattisaamisen näyttönsä arviinnit. Ammattisaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jnkin muun ammattisaamisen näytön yhteydessä. Ammattisaamisen näyttöä vidaan jatkaa tisessa työpaikassa/työkhteessa tai kulutuksen järjestäjän sittamassa muussa paikassa niin, että saamisen sittamisen kattavuus varmistuu. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa saamista ei vida työtä tekemällä ammattisaamisen näytössä kattavasti sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: man työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kknaisuuden hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: piskelijan hjaaminen piskelijan arviinti Työn perustana levan tiedn hallinta: man alan työelämän ja ammatillisen kulutuksen tunteminen petussuunnitelmien tunteminen Elinikäisen ppimisen avaintaidt: terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti -

30 Yrityksessä timiminen, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa arviida man alan tarjntaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tutteistamisen lähtökhdista täsmentää taludellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää timinta-ajatuksen suunnitella yrityksen timintaa tavitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen timintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketiminnan edellyttämiä verkstja esitellä yrityksen timintaa erilaisissa tilanteissa käyttää timinnassaan apuna tiet- ja viestintätekniikkaa timia yrityksessä sana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen timintaan ja päätöksentekn arviida yrityksen kehittämistarpeita. TEEMAT Liiketimintaympäristön selvittäminen man alan tarjnnan ja ptentiaalisten uusien asiakkaiden arviinti tutteistamisen lähtökhdista timialatarkastelu: tl -timialalukitus timialan kilpailutilanne kilpailija-analyysi markkina-alueella asiakasptentiaali markkina-alueella Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen timinnan suunnittelu taludellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja timinta-ajatuksen kehittäminen timialaa kskevien säädösten selvittäminen liiketiminnan suunnitteluun tarvittavan tiedn hankinta kannattavuusselvityksen laatiminen yrityksen liikeidean kannattavuuden arviinti (tulslaskelma) yrityksen timinta-ajatuksen jalstaminen kannattavuuden parantamiseksi yrityksen timinnan suunnittelu tavitteellisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen (asiakaskyselyt) tavitteen asettaminen (timinnallinen, taludellinen, muu) Yrityksen työtehtävien tekeminen erilaiset yrityksen timintaan liittyvät työtehtävät materiaalihankinnat, tutteiden valmistaminen, markkininti, myynti ja jakelu alan työturvallisuuden humiiminen ja riskien ennakinti yhteistyökumppaneiden hankinta ja verkstituminen lemassa levan yhteistyöverkstn tunnistaminen verkstituminen uusille alueille tiet- ja viestintätekniikka nykyaikaisen tiettekniikan mahdllisuudet (pilvipalvelut, ssiaalinen media)

31 31 tietturva verkssa timimisessa yrityksen viestintäkäytäntö ryhmän jäsenenä sekä itsenäisenä päätöksentekijänä timiminen työryhmän rlitus ja yhteistyö itsenäinen timinta sana ryhmän työskentelyä tiedn välitys ryhmän sisällä (kkntumiset, viestintävälineet) yrityksen timinnan esittely erilaisissa tilanteissa myynti, markkininti, yhteistyökumppaneiden hankinta, palveluiden hankinta, rahittajatapaamiset ja lgistiikka yrityksen kehittämistarpeiden arviinti mat havainnt yrityksen vahvuuksista ja heikkuksista asiakaspalaute, palautteen keräysmenetelmät liiketiminnan päättäminen ja lpettamisasiakirjat OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen tutkinnn san lähipetuksesta sa vidaan tteuttaa työpaikalla tapahtuvana ppimisena yhteistyössä työelämän kanssa (esim. yrittäjien kumppanuus- tai kummiyritystiminta yksilöiden tai pienryhmien kanssa) ppiminen ppilaitksella vi vurtella esim. viikittain työssäppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana ppimisena ppiminen vidaan tteuttaa esim. prjektippimisena, jssa ppimistehtävät etenevät yritystiminnan mukaisesti ja jsta syntyy esim. prtflikansi, blgi tai muu yrityksessä timimista kuvaava dkumentinti Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutkinnn san lähipetuksesta sa tteutetaan työpaikalla tapahtuvana ppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: NY - Nuri Yrittäjyys -timintana harjitusyritystimintana mana yritystimintana työssäppimista vähintään 7,5 sp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri timijiden kanssa esim. yrityksessä, massa yrityksessään, harjitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä.

32 32 Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: man työn suunnittelu työn kknaisuuden hallinta ajankäytön hallinta laadukas timinta ja kustannustietinen timinta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: tiet- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketimintaympäristön selvittäminen liikeidean täsmentäminen yrityksen timinnan suunnittelu yhteistyökumppaneiden hankkiminen yrityksen työtehtävien tekeminen yrityksen timinnan esittely liiketiminnan kehittäminen yrityksen lpettaminen Työn perustana levan tiedn hallinta: liiketimintaympäristön selvittäminen liikeidean täsmentäminen ja yrityksen timinnan suunnittelu yrityksen työtehtävien tekeminen Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti Tarvittaessa liikeidean täsmentäminen yrityksen timinnan suunnittelu yhteistyökumppaneiden hankkiminen yrityksen lpettaminen Arviinti T1 - K3. Arviinnin khteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta

33 Huippusaajana timiminen, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija saa työskennellä alan huippusaamista vaativissa tehtävissä hallita alan työt ja työkknaisuudet sekä laajan materiaalivalikiman humiida huippututannn-, tutteet tai palvelun laatuvaatimukset ratka ngelmia ja speutua muutksiin varmistaa työturvallisuusmääräysten ja hjeiden tteutumisen kmmunikida asiakkaan äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä arviida ja uudistaa maa saamistaan mitittaa mat henkiset vimavaransa työtehtävien mukaan kehittää työtä ja työympäristöä timia alan verkstissa sallistua työelämän kehittämiseen TEEMAT Huippusaajana timiminen Savn kulutuskuntayhtymän yhteinen huippusaajana timiminen -tapahtuma, jssa hjaajat/valmentajat yhdessä elinkeinn edustajien kanssa luvat rientaatin ja innstuksen huippusaajan plulle Oma henkilökhtainen saamisen hankinnan suunnitelma Yhteinen huippusaajana timiminen -päätöstilaisuus, jssa ktaan yhteen ja jaetaan hankittua saamista Työskentely man saamisalan yrityksissä/kilpailutilanteissa Työskentely man alan haastavissa ja saamista tukevissa työssäppimispaikissa Osallistuminen man saamisalansa kilpailutimintaan suunnitelman mukaisesti ja man alan kilpailutehtävien tekeminen OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen Opiskelija hankkii tutkinnn san ammattitaitvaatimusten mukaista saamista sallistumalla aktiivisesti Savn kulutuskuntayhtymän tutkinnn san yhteisiin huippusaajana timiminen - tapahtumiin sallistuminen Yhteinen huippusaajana timiminen -päätöstilaisuus, jssa ktaan yhteen ja jaetaan hankittua saamista, sallistuminen Osaamisen hankintaa tukevan kansin (esim. PLE, Prtfli tai muu kasvua tukeva kansi) kkaminen Oman saamisalansa kisjen tehtäväkknaisuuksien harjittelu ja tteutus man henkilökhtaisen suunnitelman mukaisesti

34 34 Työpaikalla tapahtuva ppiminen Oman saamisalan mnipulisissa ja haastavissa työtehtävissä timiminen Taitaja valmennukseen ja/tai Taitaja kisihin ja/tai muihin man saamisalansa kilpailuihin sallistuminen Osaamisen hankintaa tukevan kansin (esim. PLE, Prtfli tai muu kasvua tukeva kansi) kkaminen Työssäppimista vähintään 10 sp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ / TUTKINTOTILAISUUS Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla huippusaamista vaativissa man alan työtehtävissä kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailutilanteissa. Työ tehdään siinä laajuudessa, että sitettava saaminen vastaa kattavasti tutkinnn perusteissa määrättyjä ammattitaitvaatimuksia, arviinnin khteita ja kriteerejä. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: työn suunnittelu ja arviinti timiminen työssä ja työyhteisössä Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työtehtävään ja työympäristöön sveltuvan työmenetelmien ja työvälineiden sekä materiaalien valinta laadukas ja kestävän kehityksen mukainen timinta kustannustehkas ja tulksellinen timinta Työn perustana levan tiedn hallinta: työssä tarvittavan tiedn hallinta ja sveltaminen Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja timintakyky ammattietiikka

35 35 Muu saamisen arviinti Tutkinnn san arvsana mudstuu edellä mainituista surituksista/saamisen sittamisesta niin, että pääpain n ammattisaamisen näytössä (työelämässä / kilpailutilanteissa) HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Oppijan henkilökhtaisen suunnitelman mukaan tähän tutkinnn saan vidaan integrida niitä yhteisiä tutkinnn sia, jiden ammattitaitvaatimukset tteutuvat tämän tteutuksessa

36 36 3 Yhteiset tutkinnn sat, 35 sp Yhteisiä tutkinnn sia n neljä: Viestintä- ja vurvaikutussaaminen, Matemaattislunnntieteellinen saaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen sekä Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen. Näistä klmen ensimmäisen tutkinnn san tulee sisältää pakllisia saamistavitteita kaikilta k. tutkinnn saan kuluvilta sa-alueilta sekä valinnaisia saamistavitteita vähintään yhdeltä tutkinnn saan kuuluvalta sa-alueelta. Neljännen tutkinnn san eli Ssiaalisen ja kulttuurisen saamisen tutkinnn san tulee sisältää saamistavitteita vähintään yhdeltä siihen kuuluvalta sa-alueelta. Tutkinnn sa Paklliset sa-alueet Laajuus (sp) Valinnaiset sa-alueet Laajuus (sp) Viestintä- ja vurvaikutussaaminen Äidinkieli, 5 sp Rutsi, 1 sp Englanti, 2 sp 8 Äidinkieli Englanti Venäjä Saksa Ranska Espanja 3 Matemaattislunnntieteellinen saaminen Matematiikka, 3 sp Fysiikka ja kemia, 2 sp Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, 1 sp 6 Matematiikka Fysiikka ja kemia Tiet- ja viestintätekniikka sen hyödyntäminen 3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen Yhteiskuntataidt, 1 sp Työelämätaidt, 1 sp Yrittäjyys ja yritystiminta, 1 sp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet, 2 sp 5 Yhteiskuntataidt Työelämätaidt Yrittäjyys ja yritystiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet 3 Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Ympäristösaaminen Jkin pakllisten sa-alueiden valinnainen 7 Kuvi 2. Yhteiset tutkinnn sat Savn ammatti- ja aikuispistssa.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 2015 Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Autotekniikan osaamisala,

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Hiusalan perustutkinnon, parturi-kampaaja, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA Bilgia ja maantiet Päättöarviinti perustuu valtakunnallisessa petussuunnitelmassa mainittuihin kriteereihin, jissa määritellään hyvän saamisen kriteerit

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puutarhatalouden perustutkinto 2015 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri

Lisätiedot