Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkinnn, artesaani, tteutus ammatillisena peruskulutuksena Savn ammatti- ja aikuispistssa Ammatilliset tutkinnn sat Paklliset tutkinnn sat Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisalan, artesaani, paklliset tutkinnn sat Tutteen suunnittelu Tutteen valmistaminen Valinnaiset tutkinnn sat Taidekäsityön tekeminen Tilaustyön valmistaminen Tutekehitysprsessiin sallistuminen Yritystiminnan suunnittelu Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä timiminen Huippusaajana timiminen Yhteiset tutkinnn sat Viestintä- ja vurvaikutussaaminen Äidinkieli Äidinkieli, sumi, pakllinen Äidinkieli, sumi, valinnainen Äidinkieli, sumi tisena kielenä, pakllinen Äidinkieli, sumi tisena kielenä, valinnainen Tinen ktimainen kieli, rutsi Rutsi, pakllinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakllinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen... 49

3 Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen Matematiikka Matematiikka, pakllinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakllinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakllinen Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen Yhteiskuntataidt Yhteiskuntataidt, pakllinen Yhteiskuntataidt, valinnainen Työelämätaidt Työelämätaidt, pakllinen Työelämätaidt, valinnainen Yrittäjyys ja yritystiminta Yrittäjyys ja yritystiminta, pakllinen Yrittäjyys ja yritystiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet, pakllinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet, valinnainen Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristösaaminen, valinnainen Osa-alueita khdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnn sat Työkkemuksen kautta hankittuun saamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnn sia Ammattitaita syventäviä ja laajentavia pintja työssäppien... 82

4 4 JOHDANTO Savn ammatti- ja aikuispistn ammatillisten perustutkintjen tutkintkhtainen petussuunnitelma n sa kulutuksen järjestäjän petussuunnitelmaa. Kulutuksen järjestäjän petussuunnitelman yhteisessä sassa n linjattu petuksen tteuttamiseen liittyviä asiita. Uusi petussuunnitelma tulee vimaan alkavassa kulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnn tutkinnn sien tavitteet vat samat riippumatta siitä, surittaak piskelija tutkinnn ammatillisena peruskulutuksena (petussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintna. Tarvittaessa näyttötutkinnn surittaja hankkii puuttuvan saamisen sallistumalla tutkintn valmistavaan kulutukseen. OPH:n tutkinnn perusteet: Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, artesaani Ammatillisen perustutkinnn surittaminen ammatillisena peruskulutuksena Ammatillisen perustutkinnn laajuus ammatillisessa peruskulutuksessa n 180 saamispistettä (sp). Ammatillinen perustutkint mudstuu ammatillisista tutkinnn sista 135 (sp), yhteisistä tutkinnn sista 35 (sp) ja vapaasti valittavista tutkinnn sista 10 (sp). Ammatilliseen perustutkintn sisältyy työssäppimista vähintään 30 saamispistettä. Opiskelijan henkilökhtaisessa piskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu saaminen tunnistetaan ja tunnustetaan saksi tutkinta. Ammatillisen peruskulutuksen tutkintkhtainen petussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnn rakenteesta; ammatilliset tutkinnn sat, yhteiset tutkinnn sat sekä vapaasti valittavat tutkinnn sat. Ammatilliset tutkinnn sat sisältävät ammattitaitvaatimukset, teemat, ppimisen ja saamisen arviinnin. Ammatillisten tutkinnn sien ammattisaamisen näyttöjen tteutus- ja arviintisuunnitelmat n hyväksynyt ammattisaamisen timielin. Yhteiset tutkinnn sat sisältävät saamistavitteet, keskeisen sisällön, saamisen hankkimisen ja saamisen arviinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnnsien pintjen integrinti n kirjattu tutkinnn siin. Oppilaitksen tarjamat valinnaiset tutkinnn sat n esitetty kuvassa Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkinnn, artesaani, tteutus ammatillisena peruskulutuksena Savn ammatti- ja aikuispistssa. Savn ammatti- ja aikuispistssa piskelijalla n mahdllisuus surittaa Ammattisaajan työkykypassi, jka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnn siin. Tavitteena n lisätä piskelijiden tietja, taitja ja mtivaatita hulehtia masta terveydestään ja hyvinvinnistaan piskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suritetaan vapaa-ajan timintana. Opiskelijalla n mahdllisuus surittaa kulutuksen aikana seuraavia pintplkuja mien tavitteidensa mukaisesti: kansainvälisyysplku, yrittäjyysplku, jatk-pintplku, huippusaamisen plku ja urheiluplku.

5 5 Ammatillisen perustutkinnn surittaminen näyttötutkintna Näyttötutkintna suritettavan perustutkinnn valmistavan kulutuksen ammattitaitvaatimukset vat samat kuin ammatillisen peruskulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintna suritettavan perustutkinnn yhteydessä. Tutkintkhtaisissa näyttötutkintn valmistavan kulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintjen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintn ja siihen valmistavaan kulutukseen hakeutumisen, tutkinnn surittamisen ja tarvittavan ammattitaidn hankkimisen henkilökhtaistamisen tteutus. Valmistavan kulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintjen järjestämissuunnitelmaa hjaavat valtakunnalliset tutkintjen perusteet. Kuhunkin tutkintn laadittava valmistavan kulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidn sisällöt ja tteutustavat. Valmistavien kulutusten alituksista, hakuajista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnn surittamismahdllisuuksista infrmidaan ajantasaisesti ppilaitksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintna suritettavaa ammatillista perustutkinta hjeistetaan ammatillista aikuiskulutusta kskevan lainsäädännön perusteella Savn ammatti- ja aikuispistn asiakirjissa Opetussuunnitelman yhteinen sa ja Näyttötutkinttiminnan suunnitelma.

6 6 Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, artesaani 180 sp Yhteiset tutkinnn sat 35 sp Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 sp Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 sp Paklliset tutkinnn sat, 30 sp Viestintä- ja vurvaikutussaaminen, 11 sp Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Matemaattislunnntieteellinen saaminen, 9 sp Tutteen suunnittelu, 15 sp Tutteen valmistaminen, 45 sp Paklliset tutkinnn sat, 60 sp Valinnaiset tutkinnn sat Valittava yhteensä 45 sp Taidekäsityön tekeminen, 15 sp Yritystiminnan suunnittelu, 15 sp Tilaustyön valmistaminen, 15 sp Tutkinnn sa ammatillisesta perustutkinnsta, Tutekehitysprsessiin sallistuminen, 15 sp sp Tutkinnn sa ammatti- tai erikisammattitutkinnsta, 15 sp Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 5 sp Yrityksessä timiminen, 15 sp Huippusaajana timiminen, 15 sp Paikallisesti tarjttava tutkinnn sa, 5 15 sp Tutkinnn sa vapaasti valittavista tutkinnn sista, 5 15 sp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen, 8 sp Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen, 7 sp Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 sp Kuvi 1. Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkinnn, artesaani, tteutus ammatillisena peruskulutuksena Savn ammatti- ja aikuispistssa

7 7 2 Ammatilliset tutkinnn sat, 135 sp 2.1 Paklliset tutkinnn sat, 30 sp Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee maa työtään valmistaa tutteen tai palvelun arvii ja kehittää maa timintaansa ttaa työskennellessään humin asetetut laatutavitteet valitsee materiaalit laskee materiaalien kulutuksen tekee hinta-arvin ja tarjuksen neuvttelee asiakkaan kanssa esittelee tteutusvaihtehtja esittelee valintjen vaikutusta tteutukseen havainnllistaa tutetta tai palvelua spii asiakastapaamisista nudattaa työaikja ja aikatauluja nudattaa työstä annettuja työturvallisuushjeita TEEMAT Asiakasneuvttelu tutteen tai palvelun tteutusvaihtehtjen esittely esimerkiksi lunnsten, kuvien ja hahmmallien avulla asiakastapaamisista ja aikatauluista spiminen Suunnittelun tteuttaminen asiakkaan tiveiden mukaan työvaiheiden suunnittelu materiaalien valinta ja niiden taludellinen käyttö hinta-arvin ja tarjuksen tekeminen Materiaalien ja ajankäytön laskeminen materiaalien kulutuksen laskeminen aikataulun laatiminen Tutteen tai palvelun valmistaminen laadukkaan tutteen tai palvelun valmistaminen työturvallisuutta nudattaen työn tekeminen svitun aikataulun mukaisesti työaikja nudattaen

8 8 Oman timinnan arviinti ja kehittäminen ripeä työskentely arviidun ja tteutuneen materiaalin kulutuksen vertailu asiakaspalautteen humiiminen ngelmien ratkaiseminen tutteen laadun arviinti työskentelyn aikana ja tutteen valmistuttua OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen tutteen tai palvelun valmistaminen asiakkaalle pettajan hjauksessa työsalityöskentelynä asiakastyö vidaan tteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä ssiaalista mediaa Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutteen tai palvelun valmistaminen asiakkaalle vierailukäynnit alan yrityksiin, pintmatkat käsityöalan messut, esimerkiksi Kädentaidt tapahtumat OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla asiakaslähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa asiakkaan tarpeen mukaisen laadukkaan tutteen tai palvelun. Opiskelija valitsee materiaalit ja tekee hinta-arvin. Opiskelija timii vurvaikutteisesti asiakkaan kanssa ja nudattaa ammattietiikkaa. Ammattisaamisen näyttö tteutetaan työelämässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä.

9 9 Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: asiakaslähtöisen työprsessin suunnittelu tutteen tai palvelun valmistus hinnittelu itsearviinti Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työmenetelmien ja -välineiden valinta materiaalien valinta ja käyttö Työn perustana levan tiedn hallinta: havainnllistaminen estetiikan humin ttaminen valmistuksessa Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Äidinkieli: tarjuksen tekeminen (kieliasu), neuvttelut asiakkaan kanssa materiaaleista ja työtavista Yrittäjyys: tarjuksen tekeminen (tarjuksen sisältö) Matematiikka: materiaalin menekin laskeminen, hinta-arvin laskeminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 sp

10 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisalan, artesaani, paklliset tutkinnn sat, 60 sp Tutteen suunnittelu, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia dkumenti suunnitteluprsessin käyttää suunnittelun ja dkumentinnin työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja valita valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet suunniteltuun tutteeseen käyttää suunnitelmia vurvaikutustilanteissa ratkaista suunnitelmien ngelmatilanteita nudattaa aikatauluja ja tehtyjä spimuksia TEEMAT Suunnittelun työmenetelmät piirustuksen ja maalauksen työmenetelmät, -välineet ja materiaalit tutesuunnittelun työmenetelmät, -välineet ja materiaalit väri-, mut- ja tilasmmittelu ja niiden sveltaminen tutteen suunnittelussa tekninen piirtäminen käsin ja tietkneavusteisesti Tutesuunnitteluprsessi tutesuunnittelun vaiheet tiednhankinta ammattietiikan nudattaminen Tutesuunnittelun dkumentinti sähköisen tai paperisen prtflin laatiminen suunnitteluprsessista prtflin kkaminen kk piskelun ajalta tutteen suunnittelun ja tutteiden valmistuksen liittäminen prtflin Vurvaikutustilanteissa timiminen mien suunnitelmien esittely ngelmanratkaisu aikataulujen ja spimusten nudattaminen OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen piirustuksen, maalauksen ja plastisen smmittelun harjitukset tutteen suunnittelun yksilö-, pari- ja ryhmätyötehtävät ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä ssiaalista mediaa tutteen suunnittelu asiakkaalle pettajan hjauksessa

11 11 Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutteen suunnittelu jnkin tutteen valmistuksen yhteydessä vierailukäynnit, pintmatkat käsityöalan messut, esimerkiksi Kädentaidt, Habitare tapahtumat OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla tutteen suunnittelun työtehtävissä. Opiskelija laatii ja dkumenti puualan tavan mukaisia esteettisiä suunnitelmia. Opiskelija valitsee puualan suunnitelmien tekemiseen spivia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Opiskelija tteuttaa lunnksia ja muita puualan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä. Ammattisaamisen näyttö tteutetaan työelämässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: suunnitteluprsessin tteuttaminen dkumentinti ja suunnitelmien vurvaikutteinen käyttö kestävän kehityksen arviinti suunnitelmissa Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: ammattialan suunnitteluprsessin eri vaiheisiin sveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö dkumentinnin työmenetelmien ja -välineiden käyttö Työn perustana levan tiedn hallinta: tiednhankinta valmistusmenetelmien, materiaalien ja tarvikkeiden valinta

12 12 estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Tiet- ja viestintätekniikka: sähköinen dkumentinti, tekstinkäsittely (esim. Wrd), ssiaalinen media Äidinkieli: prtflin laatiminen, kieliasu, ryhmässä timiminen, esiintymisharjittelu

13 Tutteen valmistaminen, 45 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee maa työtään valmistaa tutteen valitsee työhön spivat työmenetelmät ja työtteet valmistaa tutteen käyttäen työhjeita ja -piirustuksia valitsee ja hankkii tutteeseen materiaalit hultaa työvälineitä tekee laskelmia, työhjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tutteesta viimeistelee tutteen luvutuskuntn käyttää turvallisia työmenetelmiä nudattaa työturvallisuushjeita. TEEMAT Valmistuksen suunnittelu materiaalien tuntemus suunnitteluharjitukset valmiiden työhjeiden avulla man työn suunnittelu liitsvaihtehdt pintakäsittelyvaihtehdt viimeistelyvaihtehdt puualan välineiden ja materiaalien tuntemus materiaalien hintjen laskeminen Tutteen valmistaminen puualan tutteen valmistaminen jk itselle tai asiakkaalle pettajan hjauksessa käsityövälineiden käyttö työvälineiden ja -kneiden hultaminen harjitustyöt, jissa pitaan kneet, laitteet, liitkset ja työtavat, kasaus sekä pintakäsittely tutteen viimeistely, pakkaus ja kuljetus asiakkaalle Työturvallisuus ja ammattietiikka kneiden, laitteiden, työkalujen ja kemikaalien turvallinen käyttö aikataulujen nudattaminen OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen puualan perustekniikiden harjittelu puualan tutteita valmistaen työsalityöskentelynä tutteiden valmistaminen suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti

14 14 ppiminen yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelynä ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä ssiaalista mediaa asiakastöiden valmistaminen pettajan hjauksessa Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutteiden valmistaminen esim. messuille tai myyjäisiin vierailukäynnit, pintmatkat käsityöalan messut, esimerkiksi Kädentaidt tapahtumat OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla ammattialan ammattitaitvaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Opiskelija valmistaa tutteen, esimerkiksi tulin, pöydän, laatikstn, hyllyn, kaapin tai ismman tutteen sakknaisuuden. Ammattisaamisen näyttö tteutetaan työelämässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: valmistuksen suunnittelu tutteen valmistus työhjeiden ja -piirustusten käyttö valmistuksessa itsearviinti Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: ammattialan työmenetelmien ja työtteiden käyttö työvälineiden valinta ja käyttö työvälineiden hult materiaalien taludellinen käyttö

15 15 Työn perustana levan tiedn hallinta: materiaalien valinta estetiikan humin ttaminen valmistuksessa ja viimeistelyssä Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja timintakyky Muu saamisen arviinti - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Englanti: asiasanast, työhjeet Rutsi: asiasanast, työhjeet Matematiikka: kappaleiden pituuksien, pinta-aljen ja tilavuuksien laskeminen, materiaalin menekin laskeminen, Liitsten mitituksen ja jakjen laskeminen käytettävissä leviin kneisiin ja teriin spiviksi. Pintakäsittelyssä sessuhteiden ja materiaalimenekin laskeminen. Tutteen kustannusten laskeminen materiaaliryhmittäin ja kknaisuutena. Kemia: Puualalla käytettävät kemikaalit, niiden säilyttäminen ja hävittäminen Työelämätaidt: timiminen työyhteisön jäsenenä, työaika ja sen tarkituksenmukainen käyttö, työturvallisuus

16 Valinnaiset tutkinnn sat, 45 sp Taidekäsityön tekeminen, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija käyttää itselleen spivaa persnallista työskentely- ja ilmaisutapaa valmistaa taidekäsityötutteita, pieniä tutesarjja tai tilataideteksia valitsee työhön materiaalit ja työtekniikat laittaa työnsä esille tilaan, jka krstaa taiteellista ilmaisua tai esittelee työnsä julkisessa tilassa yleisölle hyödyntää näyttelymahdllisuuksia nudattaa taiteelliseen timintaan liittyviä eettisiä periaatteita TEEMAT Yksilöllisen tutteen, piensarjan tai tilateksen suunnittelu tutteen suunnittelu yhdessä taidekäsityöntekijän kanssa kulttuurin tai taiteen ilmiöiden hyödyntäminen Tutteen valmistus työhön spivien materiaalien ja työtekniikiden valinta maan työskentelyyn spivan työtavan valinta ja käyttö man ammatillisen saamisen käyttö estetiikan hyödyntäminen tteutuksessa yksilöllisen tutteen tai piensarjan valmistus Tutteiden esillepan työn esille laittaminen näyttelyyn palautteen vastaantt näyttelyssä kävijöiltä Ammattietiikka taide-elämään liittyvien eettisten periaatteiden nudattaminen työn esillepann liittyvien aikataulujen ja spimusten nudattaminen OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen taidekäsityön ideinti, suunnittelu ja valmistaminen esimerkiksi asiakastyönä pettajan hjauksessa taidekäsityö vidaan suunnitella ja valmistaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä

17 17 ssiaalista mediaa Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutteen suunnittelu yhteistyössä taidekäsityöläisen kanssa tutteen valmistus tarvittaessa yhteistyössä taidekäsityöläisen kanssa vierailukäynnit, pintmatkat käsityöalan messut, esimerkiksi Kädentaidt tapahtumat, näyttelyt näyttelyn rakentaminen yhteistyössä muiden tekijöiden kanssa OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla ammattialan ammattitaitvaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Opiskelija valmistaa yksilöllisen taidekäsityötutteen, piensarjan tai tilateksen. Opiskelija laittaa työn esille muiden tekijöiden kanssa. Ammattisaamisen näyttö tteutetaan työelämässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: yksilöllisen tutteen tai piensarjan suunnittelu yksilöllisen tutteen tai piensarjan valmistus taidekäsityötutteiden esillepan palautteen vastaantt ja arviinti Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: materiaalien ja työtekniikiden valinta ja käyttö man työmenetelmän valinta ja käyttö Työn perustana levan tiedn hallinta: ammatillisen saamisen käyttö kulttuurin tai taiteen ilmiöiden hyödyntäminen estetiikan hyödyntäminen tteutuksessa

18 18 Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ammattietiikka Muu saamisen arviinti - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Äidinkieli: vurvaikutustaidt Yrittäjyys: aikataulut ja spimukset

19 Tilaustyön valmistaminen, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija neuvttelee timeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön tteuttamisesta suunnittelee ammattialan tilaustyövalmistusta rganisi ammattialan tilaustyövalmistusta hinnittelee tilaustyön aikatauluttaa tilaustyön valmistaa ammattialan tilaustyön asiakkaalle viimeistelee tilaustyön nudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä nudattaa työn tekemisestä annettuja työturvallisuushjeita TEEMAT Tilaustyön suunnittelu tilaustyön vastaanttaminen ja työn suunnittelu spivien työmenetelmien ja -välineiden valinta materiaalien valinta Tilaustyön valmistaminen laadukkaan tutteen valmistaminen svitun aikataulun mukaisesti kestävän kehityksen humiiminen tutteen valmistuksessa ngelmatilanteiden ratkaiseminen Työturvallisuus työturvallisuushjeiden nudattaminen spivien työasentjen käyttö Vurvaikutustilanteissa timiminen ammattitermien käyttö keskustelussa asiakkaan kanssa aikatauluista spiminen OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen tilaustyön suunnittelu ja valmistus pettajan hjauksessa tilaustyö vidaan suunnitella ja valmistaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä ssiaalista mediaa Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutteen suunnittelu ja valmistus alan yrityksessä

20 20 vierailukäynnit, pintmatkat messut tapahtumat OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla ammattialan ammattitaitvaatimusten mukaisissa tilaustyötehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa laadukkaan tilaustyön asiakkaalle. Opiskelija valitsee ja käyttää työhön spivia työtapja, -välineitä ja materiaaleja. Opiskelija hinnittelee tutteen. Ammattisaamisen näyttö tteutetaan työelämässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: tilaustyön suunnittelu tilaustyön valmistaminen hinnittelu Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työmenetelmien ja -välineiden valinta materiaalien valinta Työn perustana levan tiedn hallinta: ammattiterminlgian ja työsuunnitelmien käyttö valmistusmenetelmän valinta kestävän kehityksen humin ttaminen massa työskentelyssä Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja timintakyky

21 21 Muu saamisen arviinti - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Yrittäjyys: hinnittelu, aikataulut Matematiikka: materiaalien kulutus, hinnittelu Äidinkieli: vurvaikutustaidt, neuvttelut asiakkaan kanssa

22 Tutekehitysprsessiin sallistuminen, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija timii tutekehitysprjektissa suunnittelee ja tteuttaa tutekehitysprsessiin suunnitelmia käyttää ammattialan tavan mukaisia suunnittelun ja valmistuksen työmenetelmiä, - välineitä ja materiaaleja käyttää suunnitelmiin elinkaareltaan spivia ammattialan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja tekee lunnksia tai muita ammattialan tavan mukaisia dkumentteja havainnistaan ttaa humin väri-, mut- tai tilasmmittelun vaikutukset tteuttaessaan suunnitelmiaan ratkaisee suunnitelmien/dkumenttien tekemisen ngelmatilanteita lu kntakteja eri aljen ammattilaisiin tteuttaa suunnitelmia yhdessä eri aljen ammattilaisten kanssa tekee yhteistyötä eri aljen ammattilaisten kanssa käyttää suunnitelmiaan/tekemiään dkumentteja keskustelussa verkstkumppaneiden kanssa arvii maa työtään ja työskentelyään nudattaa aikatauluja ja annettuja hjeita ja spimuksia. TEEMAT Tutekehitysprsessissa timiminen piskelija ttaa saa tutekehitysprsessiin timien suunnittelijana ja valmistajana aikataulujen, annettujen hjeiden ja spimusten nudattaminen Suunnitelmien tekeminen tutekehitysprsessiin mallien, piirustusten, esityskuvien tai mallikappaleiden suunnittelu ja valmistaminen ammattialan tavan mukaisesti kestävä kehitys humiiden Verkstituminen alan ammattilaisten kanssa yhteistyö käsi- ja taidetellisuusalan tai eri aljen ammattilaisten kanssa. Oman työn arviinti man työn ja työskentelyn arviinti ttaen humin alan ammattilaisten palaute

23 23 OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen tuteideaa vidaan kehitellä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä tutteen kehittely asiakkaalle pettajan hjauksessa ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä ssiaalista mediaa Työpaikalla tapahtuva ppiminen tutteiden kehittely esimerkiksi alan yrityksessä tai työelämässä tapahtuvassa prjektissa esimerkiksi käsityömessuille valmistauduttaessa verkstituminen alan ammattilaisten kanssa vierailukäynnit, pintmatkat tapahtumat OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattisaamisen näytön tteutus ja näyttöympäristö Opiskelija sittaa saamisensa ammattisaamisen näytössä timimalla ammattialan ammattitaitvaatimusten mukaisissa tutekehityksen tehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja tteuttaa tutekehitysprsessin. Opiskelija verkstituu käsi- ja taidetellisuusalan ammattilaisen kanssa. Ammattisaamisen näyttö tteutetaan työelämässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytön arviinti Ammattisaamisen näytön arviinnin surittavat piskelija, pettaja ja työelämän edustaja. Ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/pettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savn kulutuskuntayhtymässä lähtökhtana n se, että ammattisaamisen näytön arviinnista ja arvsanasta päättävät pettaja/ pettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arviinnin khteet Työprsessin hallinta: tutekehitysprsessin tteutus verkstituminen itsearviinti Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: tutekehittelyn työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käyttö verkstitumisen työmenetelmien ja -välineiden käyttö

24 24 kestävän kehityksen humin ttaminen HUOMIOITAVAA Työn perustana levan tiedn hallinta: tiednhankinta estetiikan hyödyntäminen Elinikäisen ppimisen avaintaidt: ppiminen ja ngelmanratkaisu vurvaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Muu saamisen arviinti - Yhteisten tutkinnn sien kanssa integriminen Tiet- ja viestintätekniikka: verkstituminen, ssiaalinen media, tiednhankinta Yrittäjyys: verkstituminen, spimukset ja aikataulut Äidinkieli: vurvaikutus alan ammattilaisten kanssa Työelämätaidt: sallistuminen työryhmän timintaan

25 Yritystiminnan suunnittelu, 15 sp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija arvii man saamisensa tutteistamista tai markkinilla levaa liiketimintamahdllisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmudn laatii yritykselle liiketimintasuunnitelman laatii yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat TEEMAT Oman saamisen arviinti piskelija arvii maa saamistaan, löytää mat vahvuudet ja kehittää niistä liikeidean Kilpailutilanteen kartitus piskelija vertailee maa liikeideaa ja tutteita muihin alalla timiviin yrityksiin ja niiden tutteisiin/ palveluihin sekä selvittää krualan markkina- ja kilpailutilannetta Liiketimintasuunnitelman laatiminen piskelija laatii liiketimintasuunnitelman (esimerkiksi NY-prtaalissa tai vastaavassa palvelussa), jssa kerrtaan miten yritys timii OPPIMINEN Oppilaitsympäristössä tapahtuva ppiminen liiketimintaympäristön selvittäminen liikeidean kehittely yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ppimisessa vidaan käyttää Mdlea ja muita sähköisiä ppimisympäristöjä sekä ssiaalista mediaa Työpaikalla tapahtuva ppiminen yrityksen perustaminen (esimerkiksi Nuri Yrittäjyys -yritys), liiketimintasuunnitelman laatiminen vierailukäynnit alan yrityksiin ja uusyrityskeskuksiin, pintmatkat käsityöalan messut, esimerkiksi Kädentaidt tapahtumat

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Liiketalouden opintopolut

Liiketalouden opintopolut Liiketaluden pintplut 2012-2013 2 Sisällysluettel 1. Opintplut... 4 2. Pankkiplku... 6 3. Vakuutusplku... 7 4. Kiinteistöalanplku... 8 5. DAS plku (Deutschland Austria Schweiz)... 9 6. Venäjä plku... 10

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot