Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:"

Transkriptio

1 Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun liittyvää päätöksenteka. Vastuu hjeen nudattamisesta n jkaisella Metrpliassa piskelevalla ja työskentelevällä henkilöllä. 1. Ohjeen tarkitus 2. Opiskelijahaut 2.1 Valtakunnalliset yhteishaut 2.2 Ammattikrkeakulun ma haut 3. Siirt-piskelijat 4. Opiskelijaksi ilmittautuminen 5. Opiskeluikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen 7. Opiskeluikeuden menettäminen ja palauttaminen 8. Ammattikrkeakulusta eraminen 9. Muutksenhaku 10. Ohjeen vimassal 1 Ohjeen tarkitus Tämä hje perustuu seuraaviin ammattikrkeakulun timintaa hjaaviin säädöksiin: ammattikrkeakululaki (351/2003) Valtineuvstn asetus ammattikrkeakuluista (352/2003) laki (1705/2009) ja Valtineuvstn asetus (1766/2009) petus ja kulttuuritiminnan rahituksesta Valtineuvstn asetus ammattikrkeakulujen timinnasta perittävistä maksuista (1230/2009) hallintlaki (434/2003) hallintlainkäyttölaki (586/1996) petus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen päätökset ja hjeet Metrplia Ammattikrkeakulun jhtsääntö, hyväksytty Metrplia Ammattikrkeakulun tutkintsääntö, hyväksytty valtakunnalliset pintasiainhallinnn susitukset Ohjeen tarkituksena n sveltaa ja tulkita yllämainittuja säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun liittyvää päätöksenteka. Ohjetta nudatetaan Metrplian kaikissa klustereissa ja tukipalveluissa.

2 Vastuu hjeen nudattamisesta n jkaisella Metrpliassa piskelevalla ja työskentelevällä henkilöllä. Esimiesten tehtävänä n valva hjeen nudattamista. Tiedttamisvastuu hjeesta ja siihen tehdyistä muutksista n pintasiainpäälliköllä. 2 Opiskelijahaut Opiskeluikeus Metrpliassa syntyy hakumenettelyn kautta. Hakumenettelyt vat: valtakunnalliset yhteishaut Metrplian mat haut Metrpliaan hakeudutaan ensisijaisesti jk valtakunnallisen yhteishaun tai Metrplian man haun kautta, jista n tarkemmat hjeet vusittain ilmestyvissä valtakunnallisissa ja Metrplian ppaissa sekä www-sivuilla. Metrpliaan piskelijaksi siirtyminen ns. siirt-piskelijana n esitetty khdassa 3. Opiskelijaksi hyväksytty vi ttaa vastaan vain yhden ylipistjen ja ammattikrkeakulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan krkeakulututkintn jhtavan piskelupaikan samana lukukautena alkavasta kulutuksesta. Lukukaudella tarkitetaan syyslukukautta ja kevätlukukautta, jllin syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Säännös kskee ainastaan valtakunnallisissa yhteishauissa mukana levia kulutuksia, mukaan lukien Maanpulustuskrkeakulu. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmittaa piskelupaikan vastaanttamisesta timittamalla hyväksymiskirjeen liitteenä leva piskelupaikan vastaanttilmitus Metrplian hakutimistn annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika kskee myös niitä hakuja, jssa paikan vi ttaa vastaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jllei piskelijaksi hyväksytty tee ilmitusta määräajassa, menettää hän tarjtun piskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanttilmitus n sitva. Opiskelija ei vi vastaanttaa eikä vaihtaa sitä samana lukukautena tiseen ylipistjen ja ammattikrkeakulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvaan krkeakulututkintn jhtavaan piskelupaikkaan, vaikka sellaista j paikan vastaanttaneelle tarjttaisiin. Opiskelijan eraminen vastaantetusta piskelupaikasta ei vapauta edellä mainitusta säännöksestä. Opiskelijavalinta n ehdllinen siihen saakka, kunnes hakutimist n tarkistanut valintaan vaikuttaneet tutkinttdistukset ja työtdistukset. Metrplia vi purkaa valinnan, mikäli hakija ei timita tdistuksia annettuun määräaikaan mennessä tai js hakija n antanut itsestään virheellisiä tietja. Valinnan purku tapahtuu khtuullisessa ajassa, viimeistään kaksi (2) viikka siitä kun piskelija n alittanut piskelun paikalla levana tai hakutimistn kanssa erikseen svitusta tdistusten timittamisajankhdasta.

3 Valitsematta tullut vi hakea Metrplian hallitukselta kirjallisesti ikaisua piskelijaksi ttamista kskevaan päätökseen. Opiskelijavalintaa kskeva muutksenhaku n kuvattu khdassa Valtakunnalliset yhteishaut Valtakunnallisia yhteishakuja käytetään seuraavissa kulutusmudissa: sumenkielinen nurten ammattikrkeakulututkintn jhtava kulutus vieraskielinen nurten ammattikrkeakulututkintn jhtava kulutus sumenkielinen ammattikrkeakulututkintn jhtava aikuiskulutus sumenkielinen ylempään ammattikrkeakulututkintn jhtava kulutus Yhteishakujen valintaperusteet valmistellaan kulutusala- ja/tai klusterikhtaisissa työryhmissä, jihin kuuluvat jäseninä kulutusaljen ja hakuasiiden edustajat. Valintaperusteet esittelee hallitukselle vararehtri. Valintaperusteet hyväksytään Metrplian hallituksessa. Valtakunnallisista valintaperustesusituksista vidaan piketa perustelluista syistä. Harkinnanvaraista valintaa vidaan käyttää, mutta ainastaan, js hakijalla ei le yleiseen hakukelpisuuteen vaadittavaa tutkinta ja/tai yleistä työkkemusta. Opiskelijat valitaan Metrplian hallituksen vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti. Valintakejärjestelyistä ja -tulksista vastaavat kulutushjelmat. Hakutimist krdini ja vastaa valintakkeen tulsten kirjaamisesta yhteishakurekistereihin. Vararehtri vastaa valintaperusteiden mukaisen valinnan tteutumisesta. Hakutimist ilmittaa valinnan tulkset hakijille. 2.2 Ammattikrkeakulun mat haut Metrplia käyttää mia hakuja seuraavissa kulutusmudissa: vieraskielinen ylempään ammattikrkeakulututkintn jhtava kulutus vieraskielinen ammattikrkeakulututkintn jhtava aikuiskulutus vieraskieliset erikistumispinnt sumenkieliset erikistumispinnt Valintaperusteet valmistellaan kulutusala- ja/tai klusterikhtaisissa työryhmissä, jihin kuuluvat jäseninä kulutusaljen ja hakuasiiden edustajat. Valintaperusteet esittelee hallitukselle vararehtri. Valintaperusteet hyväksytään Metrplian hallituksessa. Opiskelijat valitaan Metrplian hallituksen vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti. Valintakejärjestelyistä ja -tulksista vastaavat kulutushjelmat. Hakutimist krdini ja

4 vastaa valintakkeen tulsten kirjaamisesta rekistereihin. Vararehtri vastaa valintaperusteiden mukaisen valinnan tteutumisesta. Hakutimist ilmittaa valinnan tulkset hakijille. 3 Siirt-piskelijat Siirt-piskelijalla tarkitetaan piskelijaa, jnka piskeluikeus siirretään hakemuksesta tisesta sumalaisesta ammattikrkeakulusta Metrpliaan tai Metrplian sisällä kulutushjelmasta tai suuntautumisvaihtehdsta tiseen. Esimerkkinä ssiaali-, terveys- ja liikunta-ala, ssiaali- ja terveysalan ammattikrkeakulututkint, hittyön kulutushjelma, kätilötyön suuntautumisvaihteht, jnka tutkintnimike n Kätilö (AMK). Siirtyminen n mahdllista: Tisesta sumalaisesta ammattikrkeakulusta Metrpliaan edellyttäen, että: kulutusala säilyy samana kulutushjelma säilyy samana tai vastaavana tutkint ja tutkintnimike säilyvät samina Metrplian sisällä kulutushjelmasta tiseen edellyttäen, että: kulutusala säilyy samana tutkint säilyy samana (tutkintnimike vi vaihtua) Metrplian sisällä suuntautumisvaihtehdsta tiseen edellyttäen, että: kulutusala säilyy samana kulutushjelma säilyy samana tutkint säilyy samana (tutkintnimike vi vaihtua) Muissa tapauksissa siirtyminen edellyttää nrmaalia haku- ja valintamenettelyä (kuvattu khdassa 2). Opiskelija nudattaa saapumisryhmänsä mukaista petussuunnitelmaa; pikkeuksista päättää kulutuspäällikkö piskelijan kanssa yhteisesti svitulla tavalla, ja päätös kirjataan henkilökhtaiseen petussuunnitelmaan. Siirta hakevan piskelijan tulee humiida, että piskeluikeus- tai pinttukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jllin piskelija n ttanut vastaan piskelupaikan aikaisemmassa ammattikrkeakulussa. Opiskeluikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi tai kevätlukukausi ), jllin piskelija n ttanut vastaan kyseisen piskelupaikan. Opiskelun vi alittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa. Myönteinen siirtpäätös n ehdllinen siihen saakka, kunnes piskelija timittaa ertdistuksen aikaisemmasta ammattikrkeakulusta. Siirt vidaan hyväksyä, mikäli

5 1. piskelijalla n vimassaleva piskeluikeus jssakin sumalaisessa ammattikrkeakulussa, ja 2. kulutushjelmassa n vapaa piskelupaikka, ja 3. henkilökhtainen pintsuunnitelma vidaan laatia niin, että pintjen surittaminen piskeluikeusajassa n mahdllista, ja 4. hakija sallistuu niin edellytettäessä kulutushjelman järjestämään henkilökhtaiseen haastatteluun ja / tai mahdllisiin testeihin. Siirtymisen hyväksyminen n aina Metrplian harkinnassa ja se edellyttää erittäin hyviä perusteluja. Metrplian tulee khdella siirta hakevia tasavertaisesti ja heihin n svellettava kulutushjelmittain yhdenmukaisia valinnan perusteita. Haku- ja päätöksentekmenettely: Siirt-piskelijaksi haetaan keväällä ja syksyllä välisenä aikana. Siirtpäätökset tehdään kevätlukukaudella 30.6 ja syyslukukaudella mennessä. Siirta hakeva piskelija täyttää hakemuslmakkeen ja timittaa sen määräaikaan mennessä Metrplian hakutimistn. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Kulutuspäällikkö antaa siirthakemukseen lausunnn, esittelijänä timii hakutimistn suunnittelija ja siirtpäätökset tekee pintasiainpäällikkö. Hakutimist ilmittaa valinnan tulkset hakijille. 4 Opiskelijaksi ilmittautuminen Tutkintn jhtavassa kulutuksessa levan piskelijan n jka lukuvusi ilmittauduttava läsnä- tai pissalevaksi Metrplian määräämällä tavalla, ilmittautumisvelvllisuuden laiminlyönti jhtaa piskeluikeuden menettämiseen. Opiskeluikeuden palauttaminen n kuvattu khdassa 7. Opiskelija ilmittautuu WinhaWillen kautta kk lukuvudeksi välisenä aikana. Opiskelijaksi ilmittautumisesta tiedtetaan prtaalissa. Ilmittautumisen vi tehdä enintään yhdeksi lukuvudeksi kerrallaan. Kevätlukukauden salta ilmittautumistieta vi muuttaa välisenä aikana. Ilmittautumisajan päättymisen jälkeen ilmittautumista vidaan muuttaa kirjallisen hakemuksen perusteella vain erityisestä syystä. Opintasiainpäällikkö tekee ilmittautumisen muutksesta päätöksen pintasiainvastaavan esittelyn perusteella. Uusi piskelija ilmittautuu Metrplian määrittelemällä tavalla läsnä- tai pissalevaksi piskelijaksi piskelupaikan vastaanttamisen yhteydessä. Yhden krkeakulupaikan säännön mukaan piskelija n sidttu saamaansa piskelupaikkaan ensimmäisen lukukauden lppuun. Tutkintn jhtavassa kulutuksessa piskelevalla piskelijalla n ikeus ilmittautua

6 pissalevaksi enintään neljän (4) lukukauden (kahden (2) vuden ajaksi), ilmittautumissäännön mukaisesti enintään yhdeksi lukuvudeksi kerrallaan. Mikäli piskelija ilmittautuu piskelun aikana pissalevaksi enemmän kuin neljäksi lukukaudeksi, pissal kuluttaa piskeluikeusaikaa kuten läsnälevalla piskelijalla. Vain tutkintn jhtavan kulutuksen piskelijalla n pissal-ikeus. Js piskelija n ilmittautunut pissalevaksi, hän ei vi sallistua Metrplian järjestämään petukseen surittaa pintjaksja tai -kknaisuuksia saada merkintöjä pintsuritusrekisteriin valmistua / surittaa tutkinta saada pinttukea saada päivittäistä tuettua ateriaa lla ammattikrkeakulun vakuutuksen piirissä. Pissaljaksn jälkeen piskelijaksi ilmittautuminen tehdään ensisijaisesti WinhaWillen kautta. Mikäli sähköinen ilmittautuminen ei le mahdllista, vi sen tehdä kirjallisesti pinttimistn ilmittautumisaikana. Pissalevaksi ilmittautuvan piskelijan tulee ttaa humin Metrpliassa tapahtuvat pintjen tarjnnan vusittaiset vaihtelut ja niiden mahdlliset vaikutukset henkilökhtaiseen pintsuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat laaditaan lukuvusijakstuksella, kulutus saattaa lppua pissaln aikana tai tteutua uudelleen vasta useamman vuden kuluttua. Opiskelijan kannattaa harkita pissalevaksi ilmittautumista hulella ja selvittää asiaa kulutusvastaavan tai kulutuspäällikön kanssa. Tilanteessa, jssa piskelijan pissaljaksn jälkeen ei enää järjestetä hänen alkuperäisen saapumisryhmänsä mukaista petusta, piskelija laatii tutrpettajan tai vastuupettajan tuella esityksen tarkennetuksi henkilökhtaiseksi pintsuunnitelmaksi, jnka tulee perustua jhnkin vastaavaan kyseisen kulutushjelman vahvistettuun petussuunnitelmaan ja jnka kulutusvastaava tai kulutuspäällikkö hyväksyy. Metrplia ilmittaa KELAn pinttukikeskukseen pissalevaksi ilmittautuneet. Opiskelijan n itse ilmitettava pinttukikeskukselle pinttuen peruuttamisesta. KELA perii pissalajalle mahdllisesti j maksetut pinttuet takaisin. 5 Opiskeluikeusaika Opiskeltava kulutushjelma tai suuntautumisvaihteht määrää piskelijan piskeluikeuden nrmiajan. 60 pintpistettä vastaa yhtä lukuvutta. Esimerkiksi 240 pintpisteen laajuisen kulutushjelman pintjen nrmiaika n 4 lukuvutta. Opiskeluaika kuluu piskelijan tekemien

7 läsnä- tai pissalilmittautumisten perusteella riippumatta siitä, eteneekö piskelija pinnissaan. Opiskelija vi hakea aiemmalle saamiselle tunnistamista ja tunnustamista saksi tutkinta pakllisiin tai valinnaisiin pintihin, jllin piskeluikeuden nrmiaika vi piketa kulutushjelman pintjen laajuutta vastaavasta ajasta. Kkpäiväpiskelijan pinnt tulee suunnitella niin, että ne vi surittaa nrmiajassa. Opiskelijalla n ikeus surittaa pinnt enintään yhtä vutta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskeluikeus päättyy nrmiajan ja sitä seuraavan lain salliman nrmi +1 vuden jälkeen. Kulutus vidaan järjestää myös pintjen laajuutta pidemmässä ajassa, jllin piskelija n muu kuin kkpäiväpiskelija. 6 Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen Kun tutkintn jhtavan kulutuksen piskelijan piskeluikeusaika (enintään nrmiaika + 1 lukuvusi) n päättymässä, piskelija vi hakea Metrplialta harkinnanvaraista lisäaikaa. Opinttimist tiedttaa nrmi ajan viimeisellä lukukaudella levia piskelijita piskeluajan päättymisestä. Lisäaikaa n haettava piskeluikeuden vimassaln aikana. Lisäaikaa vidaan myöntää pääsääntöisesti yhden kerran yhdeksi vudeksi ja vain tutkintn vaadittaviin pintihin. Js tutkintn vaadittavat pinnt n suritettu, lisäaikaa ei myönnetä. Vain tutkintn jhtavan kulutuksen piskelijille n mahdllista myöntää harkinnanvaraista lisäaikaa Lisäaikaa hakeva piskelija täyttää lisäajan hakemuslmakkeen ja maksaa 35 eurn käsittelymaksun sitteessa maksut.metrplia.fi. Hakemuksesta tulee selvitä suunnitelma puuttuvien pintjen surittamisesta sekä perustellut syyt pintjen viivästymiselle. Hakemus tulee lla tehtynä keväällä ja syksyllä mennessä. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen 35 eurn maksu. Kulutusvastaava tai kulutuspäällikkö antaa hakemukseen lausunnn/esityksen ja lisäaikapäätöksen tekee pintasiainvastaava. Päätöksen piskelija saa sähköpstitse kevätlukukaudella ja syyslukukaudella mennessä. Opiskelijalla n ltava mahdllisuus valmistua harkinnanvaraisen lisäajan puitteissa. Opintja saa lla surittamatta enintään 60 pintpistettä vastaava määrä. Mikäli piskelijalta puuttuu enemmän kuin 60 pintpistettä vastaava määrä, n hakemuksessa ltava erityinen lisäselvitys, mikä lausunta ja päätöstä tehtäessä vidaan humiida. Lisäajan myöntäminen n aina Metrplian harkinnassa ja se edellyttää erittäin hyviä perusteluja. Metrplian tulee khdella kaikkia lisäaikaa hakevia samalla tavalla ja lisäajan myöntämiseen n svellettava yhdenmukaisia perusteita. Myönnetyllä lisäajalla ei vi ilmittautua pissalevaksi. Opiskeluikeus n ltava vimassa valmistumispäivänä. 7 Opiskeluikeuden menettäminen

8 Opiskeluikeuden vi menettää seuraavista syistä: piskelija ei le ilmittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai pissalevaksi piskelija ei le surittanut pintjaan lain mahdllistaman piskeluikeusajan eikä mahdllisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa piskelija n ernnut masta pyynnöstä Opiskeluikeuden menettämisestä ei tehdä näissä tapauksissa erillistä päätöstä eikä siitä ilmiteta kirjallisena päätöksenä piskelijalle. Opiskelija merkitään piskelijahallintrekisteriin ernneeksi ja siten piskeluikeutensa menettäneeksi. Opiskelija, jlla n lain sallimaa piskeluikeusaikaa jäljellä ja jka jk ilmittautumisen laiminlyönnin takia tai itse eramalla n menettänyt piskeluikeuden edellisen lukukauden lpussa, vi hakea sähköisesti piskeluikeuden palauttamista. Myöhemmin hakevien salta pyydetään kulutushjelman lausunt/esitys ennen päätöksenteka. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen 35 eurn maksu. Opintasiainvastaava tekee piskeluikeuspäätöksen kulutushjelman esittelyn perusteella. Js piskelija n menettänyt piskeluikeutensa piskeluajan päättymisen takia eikä hänelle le myönnetty harkinnanvaraista lisäaikaa, piskelija vi hakea uudelleen piskelijaksi nrmaalin haku- ja valintamenettelyn kautta. Ammattikrkeakululla n mahdllisuus piketa edellä mainituista käytännöstä piskelijan khdalla, jka piskeluikeuden menetettyään n llut pintjen lppuvaiheessa. Tällöin piskeluikeuden palautusta hakeva täyttää sähköisesti piskeluikeuden palautuslmakkeesta perustiedt. Tämän jälkeen pinttimist timittaa varsinaisen hakulmakkeen piskelijalle, jka laatii suunnitelman pintjen lppuunsaattamiseksi esimerkiksi AHOT-menettelyä käyttäen yhdessä kulutushjelman edustajan kanssa, ja timittaa hakemuksen pinttimistn. Kulutuspäällikkö tai kulutusvastaava antaa hakemukseen lausunnn/esityksen ja piskeluikeuden päätöksen tekee pintasiainvastaava. Myönteisessä päätöksessä ilmitetaan kknaisaika, jna piskelijan n suritettava pinnt lppuun. Palautuspäätöksen hyväksyminen n aina Metrplian harkinnassa ja edellyttää kulutushjelman mahdllisuutta tarjta tarvittavat resurssit myönteisen päätöksen saaneen piskelijan pintjen lppuun saattamiseksi. Päätökseen vi hakea muutsta Metrplian hallitukselta. Hallituksen päätökseen tyytymätön vi hakea muutsta valittamalla hallint-ikeuteen. Kumpikin menettely n kuvattu khdassa 9. 8 Ammattikrkeakulusta eraminen Opiskelijan tulee ilmittaa kirjallisesti eravansa ammattikrkeakulusta, jllin hän menettää piskeluikeutensa. Opinttimist kirjaa piskelijan ernneeksi ja antaa ertdistuksen.

9 9 Muutksenhaku Metrplian tekemiin päätöksiin liitetään hjeet muutksenhausta. Js valittaminen n erityisen säännöksen njalla kielletty tai päätös ei le valituskelpinen, siitä n ilmitettava päätöksessä. Oikaisuvaatimushjeet Ammattikrkeakulun ammattikrkeakululain (351/2003) 22 :n (piskelijavalinta) ja 25 :n (piskeluikeuden menettäminen) perusteella tekemään päätökseen haetaan kirjallisesti ikaisua ammattikrkeakulun hallitukselta siten kuin Valtineuvstn asetuksessa ammattikrkeakuluista (352/2003) säädetään. Oikaisuvaatimusviranmainen: Metrplia Ammattikrkeakulun hallitus Kirjaam Bulevardi 31 / PL HELSINKI / METROPOLIA Puhelin Faksi Sähköpsti Oikaisuvaatimusaika n neljätista (14) päivää. Aika alkaa päätöksen tiedksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa n ilmitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja pstisite päätös, jhn haetaan muutsta miltä sin päätöksestä valitetaan ja muuts, jka siihen vaaditaan tehtäväksi muutsvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus n valittajan tai laatijan makätisesti allekirjitettava. Js ainastaan laatija n allekirjittanut valituskirjan, siinä n mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja pstisite. Oikaisuvaatimukseen n liitettävä päätös, jsta valitetaan alkuperäisenä tai viranpulesta ikeaksi tdistettuna jäljennöksenä sekä tdistus siitä päivästä, jsta valitusaika n luettava. Oikaisuvaatimus n timitettava ammattikrkeakulun hallitukselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat vi lähettää malla vastuulla pstitse tai lähetin välityksellä. Pstiin timinnasta jhtuvat viivästykset eivät pista lähettäjän vastuuta timittaa asiakirjat ajissa.

10 Valittaminen hallint-ikeuteen Ammattikrkeakulun ammattikrkeakululain (351/2003) ja sen njalla annetun Valtineuvstn asetuksen ammattikrkeakuluista (352/2003/) perusteella tekemään päätökseen haetaan muutsta valittamalla Helsingin hallint-ikeuteen, siten kuin hallintlainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusviranmainen: Helsingin hallint-ikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Puhelin, vaihde , Faksi Sähköpsti Valitusaika n klmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedksisaannista. Valituskirjassa n ilmitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja pstisite päätös, jhn haetaan muutsta miltä sin päätöksestä valitetaan ja muuts, jka siihen vaaditaan tehtäväksi muutsvaatimuksen perusteet Valituskirja n valittajan tai laatijan makätisesti allekirjitettava. Js ainastaan laatija n allekirjittanut valituskirjan, siinä n mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja pstisite. Valituskirjaan n liitettävä päätös, jsta valitetaan alkuperäisenä tai viranpulesta ikeaksi tdistettuna jäljennöksenä sekä tdistus siitä päivästä, jsta valitusaika n luettava. Valitusasiakirjat n timitettava valitusviranmaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat vi lähettää pstitse tai lähetin välityksellä. Pstiin valitusasiakirjat n jätettävä niin ajissa, että ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 10 Ohjeen vimassal Tulkintavastuu epäselvissä tapauksissa n vararehtrilla pintasiainpäällikön esittelystä. Ohjeen ajanmukaisuuden seurannasta ja arviinnista ja hjetta kskevien muutsesitysten valmistelusta vastaa vararehtrin nimeämä työryhmä, jhn kuuluu jäseninä klustereiden,

11 piskelijiden ja pintasiiden edustajat, työryhmän puheenjhtajana n pintasiainpäällikkö. Ohjeen hyväksyy vararehtrin esittelystä rehtri. Tämä hje n vimassa alkaen.

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93)

KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93) KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta kulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93) KURINPITO KUULEMINEN ILMOITUS KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! Pistaminen petustilanteesta Alaikäisen piskelijan

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Juokslahden metsästysseura ry:n maanvuokraajien henkilötietojen käsittely

Juokslahden metsästysseura ry:n maanvuokraajien henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Jukslahden metsästysseura ry:n maanvukraajien henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee maanvukraajien henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KLUSTERI - Information Technology, Media Engineering

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KLUSTERI - Information Technology, Media Engineering TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KLUSTERI - Infrmatin Technlgy, Media Engineering Marianne Auter 4.11.2011 9/11/11 Helsinki Metrplia University f Applied Sciences 1 Tiet- ja viestintäteknlgian klusteri Opiskelijamäärä

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietojen käsittely

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA PMAS käsittelee jäsenistön henkilötietja PMAS:n timinnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsenten henkilötietojen käsittely

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Sumen Metsästäjäliitn Phjis-Karjalan piirin jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Piiri käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan ssiaalityö PL 40 86601 HAAPAVESI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) Nimi Henkilötunnus Osite Puhelin Ammatti Asuinkunta

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja.

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja. Opintsihteeri OHJATAAN YHDESSÄ Hksaajapettaja Opint-hjaaja Erityisen tuen hjaava pettaja Opiskelija Vastuupettaja Opettaja Terveydenhitaja OPINTO-OHJAAJA Dia 1 kulutusten markkininti piskelijarekrytinti

Lisätiedot