OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI"

Transkriptio

1 OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä

2 Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita Ohjeet nudatettavaksi asti Päättävät piskelijat Jatkavat piskelijat Opinnt lppuun Opinnt järjestelmiin Ohjeet nudatettavaksi alkaen Jatkavat piskelijat, jilla kaikki ATTOT suritettu Vastaavuudet ja autmaattinen saamisen tunnistaminen Vaadittavat lisäsuritukset Yli jäävien suritusten sijittaminen Jatkavat piskelijat, jilla sa ATTOista surittamatta Opiskelijat, jilla n luki-pintja suritettuna Kk lukin ppimäärä suritettu Yksittäisiä lukin kursseja suritettuna Ehdtuksia täydentävästä saamisen hankkimisesta Työssäppiminen Mdulidut tutkinnn sat valinnaisiin ja vapaasti valittaviin Rästiryhmät Itsepiskellen esim. verkssa Arviinti Vinkkejä HOPS-keskusteluun/siirtn Liitteet: Eri kulutuksen järjestäjien työkaluja siirtvaiheeseen (OPSien vertailu, puuttuvien pintjen selvittäminen jne)

3 1. Yleisiä periaatteita Uusissa tutkinnn perusteissa mitituksen perusteena n saamispiste. Entiset ammattitaita täydentävät tutkinnn sat muuttuvat yhteisiksi tutkinnn siksi. Tutkinnn sia n jatkssa neljä, ja niiden alle sijittuu eri sa-alueita. Yhteisiä tutkinnn sia pitää surittaa 35 sp, mikä sisältää pakllisia ja valinnaisia tutkinnn sia. Jattelu n nähtävillä taulukssa: Opiskelijan valmistuminen ei saa viivästyä tutkintuudistuksen takia. Opiskelijat tarvitsevat hjausta OPSmuutkseen liittyen ja kaikki tarvittavat pinnt järjestetään. Keskeinen työkalu tässä prsessissa n HOPS. HOPS nstettu lakiin L630/1998, 787/2014, 29 a. Kulutuksen järjestäjän tulee laatia yhdessä piskelijan kanssa piskelijan yksilöllisiin tavitteisiin ja valintihin perustuva henkilökhtainen piskelusuunnitelma, jta päivitetään piskelun aikana. Ei saa unhtaa piskelijiden kannustus- ja hjauskeskusteluja. Henkilökhtaisessa piskelusuunnitelmassa määritellään saamisen tavitteet, ppimismenetelmät, tutkinnn sien surittaminen, suritustavat ja ajitus sekä saamisen arviinti. Siihen merkitään piskelijakhtaisesti saamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, piskelun etenemismahdllisuus saamisen tunnustamisen jälkeen, piskelijan valinnaiset tutkinnn sat sekä työssäppiminen, työssäppimispaikat ja -ajat. Oppimisen arviinti dkumentidaan myös henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan. Henkilökhtaisessa piskelusuunnitelmassa tulee humiida myös piskeluvalmiuksien erilaisuus. Henkilökhtaisen piskelusuunnitelman laadintaan sallistuvat pettajat ja pint-hjaaja yhdessä piskelijan kanssa kulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Henkilökhtaista piskelusuunnitelmaa pitää päivittää pintjen edetessä.

4 Lähtökhta muutstilanteessa n, että saamista tunnistetaan ja tunnustetaan. Tavitetila n, että vusikurssista riippumatta saadaan kevään aikana rästit pis ja työjärjestykseen merkityt pinnt valmiiksi. Kun piskelijalle tunnustetaan aikaisemmin hankittua saamista, merkitään saamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan ja saamisen hankkiminen suunnitellaan j pitun phjalta. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen n hyvä tehdä aina ennen kyseisten tutkinnn sien tteuttamista, mutta piskelijille tulee antaa mahdllisuus saamisen tunnustamiseen myös kyseisten tutkinnn sien piskelun aikana (L 630/1998, 787/2014, 30 ). Henkilökhtaisen piskelusuunnitelman laadintaan sallistuvat pettajat ja pint-hjaaja yhdessä piskelijan kanssa kulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Henkilökhtaista piskelusuunnitelmaa pitää päivittää pintjen edetessä. Arviinninpas 2/2015, suraan sellaisenaan lainattua tekstiä: Osaamisen tunnustamisesta tiedttaminen Kulutuksen järjestäjän tulee tiedttaa piskelijille saamisen tunnustamisen mahdllisuudesta, minkälaista aineista ja millaisia selvityksiä saamisen tunnustaminen edellyttää, keneen tetaan yhteyttä ja millin saamisen tunnustamista vidaan hakea. Osaamisen tunnustamista edeltää saamisen tunnistaminen, jssa selvitetään, nk piskelijalla tarvittavat selvitykset saamisestaan. Riittävä selvitys saamisesta Mikäli saamisen tunnistamisessa tutkinnn san ammattitaitvaatimukset tai yhteisten tutkinnn sien sa-alueen saamistavitteet tdetaan saavutetuiksi, saaminen tunnustetaan. Kulutuksen järjestäjän vastuulla n, että saamisen tunnistamisen yhteydessä saatu selvitys piskelijan saamisesta n lutettava ja riittävä saamisen tunnustamiseen ja siitä ilmenee, että piskelijan saaminen n ajantasaista. Ammatillisen perustutkinnn perusteissa määritellään, mitkä lukin erilliset kurssit vastaavat yhteisten tutkinnn sien sa-alueita siinä tapauksessa, että lukin kyseisen ppiaineen ppimäärää ei le kknaan suritettu tai piskelijalla ei le lukin päättötdistusta. Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua saamista? Osaamisen tunnustaminen n sa piskelijan arviintia, ja sitä kskevat samat säädökset kuin muutakin piskelijan arviintia. Mikäli saamisen tunnustamisessa n piskelijan saamista verrattava suritettavan perustutkinnn ammattitaitvaatimuksiin ja saamistavitteisiin, saamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten tutkinnn sien tai yhteisten tutkinnn sien sa-alueiden pettajat. Opettajan arviintitehtävää ei vi delegida muulle henkilöstölle, vaan kyseessä levan pettajan tulee päättää saamisen vastaavuudesta. Tunnustettavan saamisen määrä Osaamisen tunnustamisella suritetuksi saatujen perustutkinnn tutkinnn sien määrällä ei le ylärajaa. Opiskelija vi saada saamisensa perusteella hyvinkin suuren san suritettavasta perustutkinnsta tunnustettua.

5 2. Ohjeet nudatettavaksi asti 1. Päättävät piskelijat On tärkeää, että kaikki piskelijat, jilla tutkinnn valmistuminen n lähellä, saavat riittävästi tieta uudistuvista tutkinnn perusteista. Opiskelijalle n selkeästi kerrttava, miksi hänen kannattaa saattaa kaikki keskeneräiset pinnt valmiiksi ennen heinäkuun 2015 lppua. Opiskelijan n ymmärrettävä, että pintjen jäädessä keskeneräisiksi hän siirtyy uuteen tutkintjärjestelmään, ja häneen khdennetaan samja sääntöjä ja timenpiteitä kuin jälkeen muutenkin pintjaan jatkaviin. Tämä tarkittaa mahdllisia täydentäviä pintja. Erityishumi kannattaa kiinnittää piskelijihin, jilla n vapautuksia (liikunta-, terveystiet-, taide- ja kulttuuripinnista ei le enää vapautuksia 18 vutta täyttäneille). Ehdtus timintamalliksi: 1. Oppilaitksessa selvitetään yksilö- ja ryhmätaslla - mitä pintja piskelijilla n kesken? - kuinka paljn pintja n kesken? 2. Tehdään knti keskeneräisistä pinnista ja tarkastellaan - nk jku sellainen pint, jnka surituksia puuttuu mnen ryhmän piskelijilta? - nk sellaisia pintja, jita eri tutkintja surittavat visivat tteuttaa yhdessä, esim. prjektina? - nk sellaisia eri tutkinnn siin kuuluvia puuttuvia pintja, jita vi tteuttaa samassa tilassa/saman aikaisesti. Eli eri aljen piskelijat yhdessä, mutta mien tutkintjensa mukaisia tehtäviä tehden? 3. Kartituksen phjalta tehdään suunnitelma, miten yhdessä saadaan hjattua keskeneräiset pinnt valmiiksi. - mitä petetaan kaikille ryhmille yhdessä? - missä khtaa lähitutkinnt vivat tehdä yhteistyötä? - nk mahdllista kehittää jku prjekti tai tapahtuma, jssa eri alilta tulevat piskelijat näyttävät saamistaan? - nk yksi vaihteht jnkinlainen rästipaja? 4. Tarjtaan riittävä hjaus ja lisäpetus tai muu saamisen hankkimistapa siirtymävaiheeseen. Laaditaan piskelijille suunnitelma, jta seuraamalla he saavat tutkinnn valmiiksi mennessä. 5. Kaikki tultaessa kesken jäävät pinnt täydennetään alkaen nudatettavaksi laadittua hjeistusta.

6 2. Jatkavat piskelijat 2.1 Opinnt lppuun On tärkeää, että myös jatkavat piskelijat saavat riittävästi tieta uudistuvista tutkinnn perusteista. Opiskelijalle n selkeästi kerrttava, miksi hänen kannattaa saattaa kaikki keskeneräiset pinnt valmiiksi ennen heinäkuun 2015 lppua. Keskeneräisten pintjen (myös ammatilliset tutkinnn sat) lppuun saattaminen npeuttaa ja selkeyttää syksyllä 2015 edessä levaa saamisen tunnistamista ja tunnustamista, jnka phjalta piskelijille/piskelijaryhmille laaditaan suunnitelma mm. yhteisten tutkinnn sien surittamisesta. Opint n suritettu Opint siirretään täysimääräisenä Ryhmä ei le surittanut jtakin pinta (heillä ei le llut sitä vielä tarjnnassa): a) pint tulee ryhmälle lukujärjestykseen vielä keväällä b) rakennetaan siirtymävaiheen siltapint lukukaudelle (työn alla). Opint n llut ryhmän lukujärjestyksessä, mutta jllakin piskelijalla se n rästissä Opiskelija täydentää sen: asti n psin mukaisesti, mikäli vain pieni puute, esim. ke/tehtävä 1.8. lähtien uuden psin mukaisesti. Helpmpaa, js kk pint surittamatta Kyseisen pinnn pettaja hjaa piskelijaa/ suunnitellaan sekaryhmille yhteisiä tteutuksia. Vastuupettaja krdini HOPSIA, pitää kknaisuutta hallussaan. Ehdtus timintamalliksi: 1. Oppilaitksessa selvitetään yksilö- ja ryhmätaslla - mitä pintja piskelijilla n kesken? Kuinka paljn pintja n kesken? 2. Tehdään knti keskeneräisistä pinnista ja tarkastellaan - nk jku sellainen pint, jnka surituksia puuttuu mnen ryhmän piskelijilta? - nk sellaisia pintja, jita eri tutkintja surittavat visivat tteuttaa yhdessä, esim. prjektina? - nk sellaisia eri tutkinnn siin kuuluvia puuttuvia pintja, jita vi tteuttaa samassa tilassa/saman aikaisesti. Eli eri aljen piskelijat yhdessä, mutta mien tutkintjensa mukaisia tehtäviä tehden? 3. Kartituksen phjalta tehdään suunnitelma, miten saadaan hjattua keskeneräiset pinnt valmiiksi. - mitä petetaan kaikille ryhmille yhdessä tai vivatk lähitutkinnt tehdä yhteistyötä? - nk mahdllista kehittää jku prjekti tai tapahtuma, jssa eri alilta tulevat piskelijat näyttävät saamistaan? Onk yksi vaihteht jnkinlainen rästipaja?

7 4. Tarjtaan riittävä hjaus ja lisäpetus tai muu saamisen hankkimistapa siirtymävaiheeseen. Laaditaan piskelijille suunnitelma, jta seuraamalla he saavat keskeneräiset tutkinnn sat tai tutkinnn san sat valmiiksi mennessä. Js mahdllista, päättävien ja jatkavien lisäpetusta vi yhdistää. Js pintja jää rästiin, jatkavat piskelijat täydentävät pintjaan työssäppien, siltapinnissa (siirtymävaiheeseen erikseen lutu piskelupaketti) tai rästipajissa jne, jita tteutetaan jälkeen kulutuksenjärjestäjien tarjamien mahdllisuuksien mukaan. 2.2 Opinnt järjestelmiin Jtta pinnt vidaan viedä piskelijahallintjärjestelmiin ja resursintityökaluihin, täytyy tietää mitä siirretään ja miten. Sitä varten pitää tietää n ja uuden petussuunnitelman vastaavuudet ja piskelijiden surittamat pinnt. Kulutuksen järjestäjien järjestelmät ja timintamallit eivät le täysin identtisiä, vaikka perusprblematiikka kaikilla n sama. Tässä havainnllistetaan järjestelmiin viennin periaatteita Keudassa. Case Keuda: ESIMERKKI SIIRTYMÄÄN LIITTYVISTÄ PERIAATTEISTA JÄRJESTELMÄÄN LIITTYEN KEUDASTA: Mahdllisimman mnen piskelijan tulisi valmisua ajallaan ( käytännön syistä mennessä), sillä 1.8. alkaen he valmistuvat sp-ops:an mukaisesti. Samin kaikki keskeneräiset tutkinnn sat lisi hyvä surittaa lppuun, jtta niiden arviinti vidaan siirtää keskitetysti. Keskeneräisten tutkinnn sien tunnistaminen ja tunnustaminen n petushenkilöstön tehtävä. J tehdyt pintsuritteet näkyvät piskelijilla Winhassa pintviikkina Muunt saamispisteiksi en OPSien mukaisilla pintnimikkeillä Tteutettava ryhmäkhtaisten OPSIen mukaisesti, siirrettävä tiedt ppilas kerrallaan Käytännön siirttyön järjestelmän sisällä tekevät Sanni ja Laura, pikkeukset svitaan erikseen (esim. aiemmin kuin v.2013 alittaneet) Jtta piskelijille vidaan luda uudet pinnt tulee tietää, mitkä vanhista pinnista krvaavat a (Tätä varten n mia työkaluja/taulukkja) Kun uudet YTO-psit vat valmiit, ne tulee rinnastaa vanhjen kanssa VERTAILUTAULUKOLLA. Tähän vi käyttää samaa vertailutaulukka kuin ammatilliset tutkinnn saat. Vanha pinnn tunnus Vanhat tutkinnn perusteet asti Opinnn tyyppi (k/sa/j) Vanha pinnn nimi Uudet tutkinnn perusteet lähtien Uusi pinnn tunnus Opinnn tyyppi Uusi pinnn nimi Lisätietja

8 Tässä n timenpiteitä en OPS:ien sekä jatkavien piskelijiden j suritettujen pintjen tunnistamiseen ja tunnustamiseen Yhteisiin Tutkinnn Osiin liittyen (YTO) liittyen: 1. OV-OPS:an ja OSP-ps:an vertailutyö tutkinnn sittain tehdään ATTO-Peda-tiimissä mennessä. Vertailua varten n lemassa erillinen lmake. Lmake jaetaan ATTO-Peda tiimin vetäjän kautta ja tiimit vivat mukata/käyttää sellaisenaan. Opiskelijiden suritettujen tutkinnn sien arvsanat siirretään keskitetysti uuteen OP:iin (huhtikuuheinäkuu 2015, Siirrn tekee JOHTO-hankkeen prjektiassistentti). 2. Keskeneräisten tutkinnn sien suritukset tunnistetaan ja tunnustetaan uuteen OPS:aan mennessä ammattipistn jhtryhmän antamien hjeiden mukaan keskeneräisten tutkinnn sien tekninen siirt tehdään keskitetysti työryhmässä, jta Laura eikkilä hjaa. Ammattipistn jhtryhmä nimeää työryhmän mennessä. 4. Viimeiset arviinnit tulee lla Winhassa , jllin tdistuksia vidaan vielä tarvittaessa tuttaa. Tämän jälkeen tulevat arviinnit kirjataan järjestelmään vasta , jllin ne tehdään sp- OPS:an mukaisesti. 5. Elkuussa 2015 tulstetaan jkaisen piskelijan OV-pintsurituste ja OSP-pintsurituste, jtka ryhmänhjaaja käy piskelijan kanssa läpi HOPS-keskustelun yhteydessä. Opiskelija hyväksyy suritustensa siirrn sp-perusteisiksi allekirjittamalla pintsuritustteet. Vastaava hjeistus samin aikarajin n laadittu myös ammatillisia tutkinnn sia ja peda-työryhmiä varten.

9 3. Ohjeet nudatettavaksi alkaen 1. Jatkavat piskelijat, jilla kaikki ATTOT suritettu 1.1. Vastaavuudet ja autmaattinen saamisen tunnistaminen a) Viestintä- ja vurvaikutussaaminen, 11 sp Tutkinnn sasta tulee suritetuksi sekä paklliset että valinnaiset sa-alueet, eli tutkinnn sa tulee suritetuksi kknaan aikaisemmin suritetuilla pakllisten äidinkielen, tisen ktimaisen kielen ja vieraan kielen tutkinnn silla (pintkknaisuuksilla). (Arviinninpas 2/2015, suraan lainattua tekstiä) Suritetuilla äidinkielen, rutsin sekä englannin (tai jnkin muun vieraan kielen) pinnilla yht. 7 v, tutkinnn sa 11 sp tulee suritetuksi. Omnian ammattipist ATTO > YTO Siirretään pintkrtista tai muusta tdistustuksesta Opiskelijan nimi: VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Tutkinnn san rakenne Viestintä- ja vurvaikutussaami-nen sp sp 11 sp pitää lla täysi ennen kuin kk tutkinnn san arvsana vidaan antaa. Äidinkieli Js piskelija n vapautettu rutsista, hänen pitää piskella tilalle 1 sp jk ädinkieltä tai vierasta kieltä. Rutsi Vieraat kielet yht. 11 sp Arvsana Äidinkieli, Viestintä- ja vurvaikutussaamisen sa-alue 5 sp 0-3 sp Äidinkieli 4 v (6 sp), kk tutkinnn sa n suritettu päättöarvsana annettu Js ei kk tutkinnn saa le suritettu Kieli ja tekstit 1 v (1,5 sp) Työelämän kieli ja vaikuttaminen 1 v (1,5 sp) Suuullinen ilmaisu 1 v (1, 5 sp) Media, kulttuuri ja viestintä 1 v (1,5 sp) Kk lukin ppimmäärästä (yksi lukin kurssi = 1,5 sp 5 sp 0-3 sp tai perusteissa määritellyt yksittäiset lukikurssit ÄI 1 ÄI 2 ÄI 4 ja jkin seuraavista ÄI 3 ÄI 5 Arviija

10 b) Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen, 9 sp Tutkinnn sasta tulee suritetuksi paklliset Matematiikka- ja Fysiikka ja kemia -sa-alueet 5 saamispisteen laajuisesti ja niiden valinnaisia sa-alueita 3 saamispisteen laajuisesti aikaisemmin suritettujen pakllisten matematiikan sekä fysiikan ja kemian tutkinnn sien (pintkknaisuuksien) tunnustamisella. Mikäli piskelija n pakllisten tutkinnn sien (pintkknaisuuksien) lisäksi surittanut valinnaisena tiet- ja viestintätekniikkaa, n kulutuksen järjestäjän arviitava suritusten vastaavuus vuden 2014 perustutkinnn perusteiden Tiet- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -sa-alueen saamistavitteisiin ja arviintikriteereihin ja tehtävä tarvittava saamisen tunnustaminen. (Arviinninpas 2/2015, suraan lainattua tekstiä) Suritetuilla Matematiikalla, Fysiikalla ja Kemialla, yht. 5 v, tulee suritetuksi 8 sp. Tarvitaan 1 sp lisäpintja (Tiet- ja viestintätekniikka). Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (1 sp): Opint järjestetään tai saamista tunnustetaan muualta (työkkemus, harrastukset, valinnaiset pinnt tai muu näytettävissä leva saaminen). Att-matematiikka, 3v n Keudassa jaettu klmeen saan: Peruslaskutaidt hallintaan, Sveltava matematiikka ja Jhdatus tilastihin ja kuvaajiin. Fysiikka ja Kemia n tteutettu erillisinä 1 v laajuisina siinaan. Lisäksi Keudassa n llut valinnaisena pintna tarjlla TVT. Siirryttäessä YTOihin n tehty seuraava esitys: Peruslaskutaidt hallintaan ja Sveltavan matematiikan kurssien (2 v) sisällöstä syntyvät tulevaisuuden kaikki klme pakllista matematiikan kurssia: Peruslaskut, prsenttilaskenta ja gemetria (3 sp). Jhdatus tilastihin ja kuvaajiin kurssin (1v) sisällöstä vidaan laatia valinnaisen matematiikan kursseja (1½ sp): esim. talusmatematiikka (½ sp) ja tilastt ja kuvaajat (1 sp). Fysiikan ja kemian kurssien (2 v) sisällöistä vidaan erttaa fysiikka ja kemian paklliset pinnt (2 sp) ja nimetä siirtymäkauden valinnainen (1 sp), jka täyttää valinnaisen määritelmän tulevissa valinnaisissa. TVT valinnaisen surittaneille (1 v) vidaan antaa kurssin surittamisesta tulevaisuuden pakllinen (1 sp) ja pulikas matemaattislunnntieteellisestä valinnaisesta (½ sp). Näin llen henkilö, jka lisi surittanut kaikki klme matematiikan, fysiikan, kemian ja TVT:n kurssit saisi pinnistaan kaikki paklliset (6 sp) ja kaikki matemaattis -lunntieteelliset valinnaiset (3 sp). Js päädytään siihen, ettei pulikkaita kursseja le (tivttavaa), ehdtetaan perustettavaksi siirtymäkauden matemaattis-lunnntieteellisiä kursseja (ns. siltapint), jiden sisältö räätälöidään tarpeen mukaan näistä neljästä aineesta.

11 c) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen, 8 sp Tutkinnn sasta tulee suritetuksi paklliset Yhteiskuntataidt- ja Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet -sa-alueet 3 saamispisteen laajuisesti sekä valinnaisia sa-alueita 2 saamispisteen laajuisesti aikaisemmin suritettujen pakllisten yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedn sekä liikunnan ja terveystiedn tutkinnn sien (pintkknaisuuksien) tunnustamisella. Mikäli piskelija n pakllisten tutkinnn sien (pintkknaisuuksien) lisäksi surittanut valinnaisena yritystimintaan tai työelämätaitihin liittyviä pintja, n kulutuksen järjestäjän arviitava suritusten vastaavuus vuden 2014 perustutkinnn perusteiden Työelämätaidt- sekä Yrittäjyys ja yritystiminta -tutkinnn san saalueiden saamistavitteisiin ja arviintikriteereihin ja tehtävä tarvittava saamisen tunnustaminen. (Arviinninpas 2/2015, suraan lainattua tekstiä) Suritetuilla Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedlla, Liikunnalla ja Terveystiedlla, yht. 3 v, tulee suritetuksi 5 sp. Suritetuista Att-valinnaisista sisällytetään tähän 1 sp (mikä tahansa Att-valinnainen 1 v käy). Js Att-valinnaista ei le suritettu, piskelija valitsee uuden psin mukaisesti tähän tutkinnn saan liittyvän valinnaisen pinnn, tai hyödynnetään suritetuista vv-pinnista ylijääviä pintja tai saamista tunnustetaan. Lisäpintja 2 sp. Opint suritettava tai saamista tunnustetaan muualta: Työelämätaidt Yrittäjyys ja yritystiminta Js tehty vapautus Liikunnasta ja Terveystiedsta (12 ): suritettava Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet tai valittava tilalle 2 sp valinnaisia pintja tai saamista tunnustetaan (k. saamistavitteiden mukaisesti) työkkemuksesta, harrastuksesta tai muista pinnista, niin että tämän tutkinnn san saamispisteet 8 sp täyttyvät. d) Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen, 7 sp Tutkinnn sasta tulee suritetuksi Taide ja kulttuuri -sa-alue 2 saamispisteen laajuisesti aikaisemmin suritetun pakllisen Taide ja kulttuuri -tutkinnn san tai (pintkknaisuuden) tunnustamisella. Lisäksi suritettujen ammattitaita täydentävien tutkinnn sien valinnaisten tutkinnn sien (yhteisten pintjen valinnaisten pintkknaisuuksien) tunnustamisella saadaan suritettua yhteisten tutkinnn sien saalueita 6 saamispisteen laajuisesti. Näistä valinnaisista tutkinnn sista tai pintkknaisuuksista vidaan saamista tunnustaa 5 saamispisteen laajuisesti Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen -tutkinnn saan ja yhden saamispisteen laajuisesti siihen tutkinnn saan, jnka sa-alueisiin kyseinen saaminen sisältyy. (Arviinninpas 2/2015, suraan lainattua tekstiä)

12 Suritetulla Taide ja kulttuurilla 1 v ja suritetuilla Att-valinnaisilla 3 v, tulee suritetuksi 7 sp. Case Tavastia:

13 1.2 Vaadittavat lisäsuritukset a) Viestintä- ja vurvaikutussaaminen, 11 sp Js kaikki ATTOT n suritettu, ei le vaadittavia lisäsurituksia. b) Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen, 9 sp Js kaikki ATTOt n suritettu, tarvitaan 1 sp lisäpintja tiet- ja viestintätekniikassa. Tutkinnn san sa-alue Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (1 sp) vidaan surittaa saamisen tunnistamisena suritetusta työssäppimisesta/työpaikalla tapahtuvasta saamisen hankkimisesta tai muun sitettavissa levan saamisen kautta (HOPS) integriden työssäppimiseen (HOPS) uuden petussuunnitelman mukaisessa petuksessa (HOPS ja lukujärjestys) Mahdlliseen kulutuksenjärjestäjän siltapintn sallistuen c) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen, 8 sp Vaikka kaikki ATTO-pinnt lisi suritettu lisäpintja tarvitaan 2 sp. Tiettyjä sa-alueita n suritettava tai vastaavasti saamista tunnustettava muualta. Lisäpintja tarvitaan työelämätaidissa tai yrittäjyydessä ja yritystiminnassa. Työelämätaidt Osaamisen tunnistamisena suritetusta työssäppimisesta/työpaikalla tapahtuvasta saamisen hankkimisesta (HOPS) Integridaan työssäppimiseen (HOPS) Suritetaan uuden petussuunnitelman mukaisessa petuksessa (HOPS ja lukujärjestys) Mahdllinen kulutuksenjärjestäjän siltapint Yrittäjyys ja yritystiminta Osaamisen tunnistamisena suritetusta työssäppimisesta/työpaikalla tapahtuvasta saamisen hankkimisesta (HOPS) Osaamisen tunnistaminen ATTO-valinnaisista Keudassa esim. Yrittäjyys 10 v, Yritystiminta 4 v tai 10 v tai NY-timinta tai vastaava. Suritetaan uuden petussuunnitelman mukaisessa petuksessa (HOPS ja lukujärjestys) Integridaan työssäppimiseen (HOPS) Mahdllinen kulutuksenjärjestäjän siltapint Js piskelijalle n tehty vapautus Liikunnasta ja Terveystiedsta (12 ), piskelijan n suritettava sa-alue Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet tai valittava tilalle 2 sp valinnaisia pintja tai saamista tunnustetaan (k. saamistavitteiden mukaisesti) työkkemuksesta, harrastuksesta tai muista pinnista, niin että tämän tutkinnn san saamispisteet 8 sp täyttyvät.

14 d) Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen, 7 sp Js näitä pintja ei le suritettu, piskelija valitsee uuden psin mukaisesti tämän tutkinnn saan liittyviä valinnaisia pintja. Vidaan myös hyödyntää suritetuista vv-pinnista ylijääviä pintja tai saamista tunnustetaan niin, että saamispisteet 7 sp täyttyvät. Js aiempi vapautus Taide ja kulttuurista (12 ), niin suritettava tästä tutkinnn sasta pintja niin, että 7 sp täyttyy. e) Vapautukset Erityishumi kannattaa kiinnittää piskelijihin, jilla n vapautuksia. Liikunta-, terveystiet-, taide- ja kulttuuripinnista ei le jatkssa vapautuksia 18 vutta täyttäneille. Kyseiset pinnt vi surittaa, tai vapautusten tilalle pitää valita muista samaan tutkinnn saan kuuluvia pintja. Kannattaa tarkistaa, löytyykö vanhista ATTO-valinnaisista tai vapaasti valittavista tunnustettavaa saamista. Js piskelijalla n llut vapautus rutsin kielestä, mutta uutta vapautusta ei tehdä, yritetään saavuttaa T1-tas. Js n vapautus myös uudessa järjestelmässä, täytyy sen sijaan valita tutkinnn san muita sa-alueita. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa nudatetaan seuraavia periaatteita: Js kulutdistus Opiskelija hakee saamisen tunnistamista, jka tehdään tdistuksen perusteella. Js ei kulutdistusta (esim. työkkemus) Kyseisen pinnn pettaja spii tdentamisesta/näytöstä. Hum! Yhteisiin pintihin merkitään aina numerarvsana (arviintikeskustelu, näyttö tms.). 1.3 Yli jäävien suritusten sijittaminen Js piskelijalla n ATTO-valinnaisia tai vapaasti valittavia pintja, jtka n suritettu, mutta jista saamista ei le tunnustettu YTOihin (pakllisiin tai valinnaisiin), vidaan saaminen tunnistaa uuden tutkinnn vapaasti valittaviin. Js piskelija n surittanut ssa tutkinnssa vapaasti valittavia 10 v, saamista tunnustetaan uuteen tutkintn seuraavasti: Vapaasti valittaviin tutkinnn siin 10 sp laajuisesti ja 5 sp laajuisesti: jk yhteisten tutkinnn sien valinnaisiin sa-alueisiin tai ammatillisiin tutkinnn siin sisältyviin vapaasti valittaviin tutkinnn siin tai tutkinta yksilöllisesti laajentaviin tutkinnn siin. Periaate: pulikkaita saamispisteitä ei jaeta. Js näyttäisi tulevan 1,5 sp edestä saamista, pyöristetään pulikkaat ylöspäin: 1,5 sp pyöristyy 2 saamispisteeseen.

15 Arviinninpas 2/2015, suraan sellaisenaan lainattua tekstiä: Osaamisen tunnustamisessa Vapaasti valittaviin tutkinnn siin n tettava humin asetus 801/2014, 5, jnka mukaan vapaasti valittavien tutkinnn sien tulee tukea perustutkinnn ammattitaitvaatimuksia ja saamistavitteita. Ne vivat lla 1) ammatillisia tutkinnn sia, jtka vivat lla man tai jnkin muun kulutusalan ammatillisen perustutkinnn, ammattitutkinnn tai erikisammattitutkinnn sia 2) paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin perustuvia tutkinnn sia, jtka vivat sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitvaatimusten ja piskelijan ammattitaidn syventämistarpeiden mukaisia tutkinnn sia ja jiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin 3) yhteisiä tutkinnn sia tai niiden sa-alueita tai luki-pintja, jtka tteutetaan lukin petussuunnitelman perusteiden mukaisesti 4) jatk-pintvalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia pintja, jtka vivat lla esimerkiksi ammattikrkeakulussa, ylipistssa ja kansalaispistssa suritettavia pintja ja muita jatkpintvalmiuksia tukevia pintja 5) työkkemuksen kautta hankittua saamista, jnka tulee tukea suritettavan perustutkinnn ammattitaitvaatimuksia tai saamistavitteita. Js aikaisemmin suritetun perustutkinnn vapaasti valittaviin tutkinnn siin n sisältynyt esimerkiksi sellaista harrastustimintaa, jka ei täytä edellä mainittuja uuden asetuksen mukaisia sisältöjä, ei saamista vida tunnustaa. Tällöin piskelijalta edellytetään lisäsurituksia niin, että vapaasti valittavien tutkinnn sien saamispistemäärä täyttyy. Kun saamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnn siin, laajuus määräytyy hankitun saamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden mukaan suhteessa suritettavan perustutkinnn ammattitaitvaatimuksiin tai saamistavitteisiin. Mikäli tisen ammatillisen perustutkinnn surittamisesta n aikaa (suritettu ennen vusina tai vahvistettuja perusteita), tulee kulutuksen järjestäjän arviida suritettavan perustutkinnn ammattitaitvaatimusten ja saamistavitteiden vastaavuus sen perustutkinnn tai petussuunnitelman perusteisiin, jiden mukaan aikaisempi perustutkint n suritettu. Lisäksi tulee varmistaa saamisen ajantasaisuus, jtta Opintjen suunnittelutyökalu, jlla kartitetaan piskelijakhtaisesti, mitä arviinninkhteita vi hyödyntää saamisen tunnistamiseen, js jku n OPS:an mukainen ATTO- valinnainen n surittettu siirryttäessä uuteen OSP-OPS:aan. saaminen vidaan tunnustaa. Vanhan OPS:an mukainen nimi Vanhan OPS:an mukainen nimi Etiikka K d i Kulttuurien tuntemus suritetut ATTO-valinnaisten arviinnin khteet vi tunnustaa? K d i Psyklgia K d i Tiet- ja viestintäte kniikka K d i Yritystiminta 4v K d i Ympäristöti et K d i Case Keuda: työkalu, jlla vi sijittaa ATTOvalinnaisia/vapaasti valittavia uuden OPS:an vapaasti valittaviin tai YTOvalinnaisiin

16 2. Jatkavat piskelijat, jilla sa ATTOista surittamatta Jkaisen kulutuksenjärjestäjän n verrattava mat ATTO-tteutuksensa in OPSeihin. Vertailun phjalta vidaan khdentaa arviinnin khteet puuttuviin tutkinnn siin ja rakentaa niiden perustella tarvittavat siltapinnt. Vaihtehtisesti vidaan sittaa puuttumaan jääneet sa-alueet, jista n lemassa vastaava tutkinnn san sa-alue uudessa petussuunnitelmassa. Nämä vidaan sijittaa lukujärjestyksiin tavanmaiseen tapaan. Esimerkkejä vertailusta: Case Keuda a) Laaditaan ATTO-pintjaksja vastaavasti listaus, jhn pimitaan YTOISTA ne arviinnin khteet, jtka vat samat/vastaavat tisiaan. Näin nähdään, mitä piskelijalle jää täydennettäväksi, js jku ATTO-tutkinnn san pintjaks puuttuu. Opintjen suunnittelutyökalu, jlla kartitetaan piskelijakhtaisesti, mitä arviinninkhteita täytyy surittaa, js jku n OPS:an mukainen ATTO n surittamatta siirryttäessä uuteen OSP-OPS:aan. Mitkä arviinnin khteet tehtävä sta YTOista, js jku allalevista ATTOista puuttuu? Vanhan OPS:an mukainen nimi Äidinkieli 1 K d i Äidinkieli 2 K d i Äidinkieli 3 K d i Äidinkieli 4 K d i Matematiikka 1 K d i Matematiikka 2 K d i Matematiikka 3 K d i Uuden OPS:an mukaiset kriteerit x x x b) Tutkinnn san sa-alueittain n kartitettu ATTO-ps ja YTO-ps. On mietitty, mitkä arviinnin khteet löytyvät ATTO-psin eri teemakknaisuuksista (kuten esim. Peruslaskutaidt hallintaan) ja mitkä vastaavasti löytyvät YTO-psin teemakknaisuuksista (Peruslaskut). Sen jälkeen n katsttu, mitkä täydentävät pinnt ATTOjen arviinnin khteet sisältyvät YTOn. ATTOT Peruslaskutaidt hallintaan Arvinnin khteet Sveltava matematiikka Arvinnin khteet Jhdatus tilastihin ja kuvaajiin Arvinnin khteet YTOT Peruslaskut, pakllinen Arvinnin khteet Prsenttilaskenta, pakllinen Arvinnin khteet Gemetria, pakllinen Arvinnin khteet Talusmatematiikka, valinnainen Arvinnin khteet Tilastt ja kuvaajat, valinnainen Arvinnin khteet

17 Vertailun phjalta vidaan suunnitella piskelijalle suritustapa puuttuvien arviinnin khteiden mukaan a) piskelija täydentää valmiiksi YTON eri teemakknaisuudet yksitellen TAI b) puuttumaan jäävistä arviinnin khteista ktaan yksi täydentävä kknaisuus, jlla kaikki puuttuvat vi surittaa kerrallaan (ns. siltapint) Tteutustapja vat esim. työssäppiminen, sallistuminen lähipetukseen tai verkk-petukseen. 3. Opiskelijat, jilla n luki-pintja suritettuna 3.1 Kk lukin ppimäärä suritettu Arviinninpas 2/2015, suraan sellaisenaan lainattua tekstiä: Luki-pintjen tunnustaminen päättötdistuksen phjalta Lukin kk ppimäärän surittamisella hankittua saamista tunnustetaan ammatillisen perustutkinnn yhteisiin tutkinnn siin siten, että vaadittavasta 35 saamispisteen laajuudesta kertyy saamisen tunnustamisella 32 saamispisteen laajuisesti Lisäksi piskelija vi valintjensa mukaisesti saada saamista tunnustettua ammatillisiin valinnaisiin tutkinnn siin (Tutkinnn sa vapaasti valittavista tutkinnn sista, 5-15 sp) vapaasti valittaviin tutkinnn siin 10 saamispisteen laajuisesti, mikäli suritetut tutkinnn sat sisältävät uuden asetuksen 801/2014 vapaasti valittavilta tutkinnn silta edellyttämän sisällön. Yhteisistä tutkinnn sista: Viestintä- ja vurvaikutussaaminen, 11 sp -tutkinnn sasta tulee suritetuksi kaikki sen sa-alueet 11 saamispisteen laajuisesti lukin äidinkielen, tisen ktimaisen kielen sekä vieraan kielen ppimäärillä hankitun saamisen tunnustamisella. Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen, 9 sp -tutkinnn san sa-alueet tulee suritettua 8 saamispisteen laajuisesti, jllin Matematiikka- sekä Fysiikka ja kemia -sa-alueet tulevat suritettua lukin matematiikan, fysiikan ja kemian ppimäärillä hankitulla saamisella. Osaamispisteitä vi piskelijakhtaisesti kertyä lisää, mikäli piskelija n piskellut Tiet- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -sa-aluetta vastaavia lukin sveltavia kursseja. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen, 8 sp -tutkinnn san sa-alueet tulee suritettua 6 saamispisteen laajuisesti. Yhteiskuntataidt sekä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet -sa-alueet tulevat suritettua lukin yhteiskuntapin sekä liikunnan ja terveystiedn ppimäärillä hankitun saamisen tunnustamisella. Osaamispisteitä vi piskelijakhtaisesti kertyä lisää, mikäli piskelija n piskellut Työelämätaidt- sekä Yrittäjyys ja yritystiminta -sa-alueita vastaavia lukin sveltavia kursseja. Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen, 7 sp -tutkinnn san sa-alueista tulee suritetuksi kaikki 7 saamispistettä lukin vastaavien ppiaineiden suritettujen ppimäärien tunnustamisella. Js ppiaineen ppimäärän arvsana puuttuu, piskelijan n sitettava saamisensa arvsanan saadakseen. Edellä määritelty luki-pinnilla hankitun saamisen tunnustaminen n tehty vuden 2003 lukin petussuunnitelman perusteiden (dr 33/011/2003) sisältämien kurssien ja valtineuvstn asetuksessa 955/2002 määritellyn nurille annettavan lukikulutuksen tuntijan perusteella. Tämän tuntijan mukaisten kurssien sisältämä saaminen kattaa edellä mainittujen yhteisten tutkinnn sien sa-alueiden saamistavitteiden ja arviintikriteerien lisäksi vapaasti valittavat tutkinnn sat 25 saamispisteen laajuisesti siten, että ammatillisista tutkinnn sista n sitettu 15 saamispistettä vapaasti valittaviin tutkinnn siin niiden alkuperäisten 10 saamispisteen lisäksi. Mikäli petus n tteutettu edellä mainitusta tuntijasta pikkeavasti, saamisen tunnustaminen n tarkistettava aina tapauskhtaisesti.

18 Case Luksia: Opiskeltavat aineet lukilla: äidinkieli, tinen ktimainen kieli, englanti, lyhyt matematiikka, yht. 24 kurssia (1 lukikurssi = 1,5 sp) Sijittaminen uuteen psiin, yht. 36 sp Viestintä- ja vurvaikutussaaminen 11/11 ps Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen 6/9 sp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen 0/8 sp Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen 7/7 sp Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10/10 sp Case Tavastia: OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN (Lukin päättötdistuksesta) Tdistus liitteenä YHTEISET OPINNOT P V SANA ARVO- Viestintä ja vurvaikutussaaminen, 11 sp Äidinkieli 5 6 Tinen ktimainen kieli, rutsi 1 2 Vieraat kielet 2 3 Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen, 9 sp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 3 TEHTY sp LUKIO-OPINNOT Äidinkieli ja kirjallisuus Tinen ktimainen kieli, Rutsi Vieras kieli, A-englanti Matematiikka Fysiikka Kemia

19 3.2 Yksittäisiä lukin kursseja suritettuna Arviinninpas 2/2015, suraan sellaisenaan lainattua tekstiä: Lukin yksittäisten ppiaineiden ppimäärien tunnustaminen Vaikka piskelijalla ei le lukin päättötdistusta, mutta hän n surittanut lukin eri ppiaineiden ppimääriä, jista luki n antanut lpullisen ppimäärän arvsanan, tunnustetaan saaminen ammatilliseen perustutkintn siten, että näitä ppimääriä vastaavat yhteisten tutkinnn sien sa-alueet tulevat suritetuiksi. Lukin erillisten kurssien tunnustaminen Perustutkinnn perusteissa n määritelty, mitkä lukin erilliset kurssit vastaavat ammatillisen perustutkinnn yhteisten tutkinnn sien sa-alueita. Vastaavuus n määritelty suraan lukin kurssien tavitteiden ja sisällön sekä yhteisten tutkinnn sien sa-alueiden saamistavitteiden ja arviintikriteerien perusteella. Vastaavuuden määrittelyssä n käytetty lukin petussuunnitelman perusteita Js piskelijan tdistus n vanhemman tai aikuislukin petussuunnitelman perusteen mukainen, kulutuksen järjestäjä tekee pintjen vastaavuuden vertailun. Lukin erillisten kurssien (ei lpullista ppimäärän arvsanaa) tunnustaminen tarkittaa sitä, että piskelijan ei tarvitse piskella ammatillisessa ppilaitksessa perustutkinnn niitä tutkinnn sien sa-alueita, jtka hän n piskellut lukin kursseina. Näissä tapauksissa ammatillisen perustutkinnn saamistavitteiden mukainen saaminen n käyty hankkimassa lukissa. Nämä suritetut lukin kurssit merkitään yhteisten tutkinnn sien sa-alueiden saamistavitteina piskelijan henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan HOPS:iin ja pintsuritusrekisteriin tai muuhun viralliseen piskelijatiethallinnn järjestelmään. Osaamispisteitä näille saalueiden saamistavitteille ei tarvitse erikseen merkitä. Kyseisen tutkinnn san sa-alueen arvsanan antaa petuksesta vastaava pettaja/pettajat ammatillisen perustutkinnn saamistavitteiden mukaisesti. Osaalueiden saamispisteet ja arvsanat merkitään pintsuritusrekisteriin. Näiden sa-alueiden khdalle ei tule alaviitemerkintää lukisurituksesta, kska niiden arvsana n annettu ammatillisen perustutkinnn saamistavitteiden mukaisesti. Kulutuksen järjestäjä vi yhteistyössä lukin kanssa tarjta malla valinnaistarjttimellaan lukissa suritettavia lukin eri ppiaineiden kursseja yhteisten tutkinnn sien valinnaisissa sa-alueissa vapaasti valittavissa tutkinnn sissa (yhteensä 25 sp:n laajuisesti siten, että ammatillisista tutkinnn sista sitetaan 15 sp vapaasti valittaviin tutkinnn siin). Vapaasti valittavissa tutkinnn sissa tarjtut lukin kurssit vat kukin erillisiä tutkinnn sia, ja ne merkitään tutkinttdistukseen lukin surituksina arvsanineen. Näiden valittujen lukin kurssien saamispisteet määräytyvät siten, että yksi lukin suritettu kurssi vastaa 1,5 saamispistettä. 4. Ehdtuksia täydentävästä saamisen hankkimisesta Työssäppiminen - integrinti Mdulidut tutkinnn sat valinnaisiin ja vapaasti valittaviin - Ktaan siirtymävaiheeseen erilaisia teemitettuja pintkknaisuuksia yksittäisistä arviinnin khteista/täydennettävistä pinnista. Vidaan sijittaa muutenkin kuin perinteiseen lukujärjestykseen: - Esim. Omnian kesäkulu - Leirikulut ja yökulut Rästiryhmät - j lemassa levat - siirtymävaiheen extraryhmät Itsepiskellen esim. verkssa

20 5. Arviinti Arvsanan antaminen tutkinnn sista ja tutkinnn san päättöarvsana Yhteisistä tutkinnn sista annetaan jkaisesta neljästä tutkinnn sasta arvsana tutkinttdistukseen. Tutkinnn san arvsana annetaan sen sisältämien sa-alueiden arvsanjen phjalta. Tutkinnn san arvsanaa määritettäessä n tettava humin se saamispistemäärä, jnka piskelija n saamisellaan hankkinut kullekin tutkinnn san sa-alueelle. Arvsanasta päättävät ne pettajat, jtka vat antaneet sa-alueiden arvsanat. Mikäli ammatillisten tutkinnn sien ammattitaitvaatimuksiin n sisällytetty esimerkiksi kielitaidn hallintaa, se arviidaan ammatillisten tutkinnn sien ammattitaitvaatimuksena. Mukautetut pinnt Mikäli erityistä tukea tarvitseva piskelija (vimassaleva HOJKS) ei jssakin tutkinnn sassa saavuta perustutkinnn perusteissa ilmaistuja T1-tasn ammattitaitvaatimuksia ja saamistavitteita, petus vidaan mukauttaa (L 630/1998, L xx/2015, 19 a, A 811/1998, xx/2015, 8,). Mukauttaminen tarkittaa ammattitaitvaatimusten ja saamistavitteiden speuttamista piskelijan ppimisedellytysten mukaisiksi ja mukautetun arvsana-asteikn taslle. Mukauttaminen vi kskea ammattitaitvaatimusten ja saamistavitteiden määrällistä rajittamista tai niiden laadullista muutsta siten, että ammattitaitvaatimuksia ja saamistavitteita kevennetään. Tutkinnn salle laaditaan mukautetut ammattitaitvaatimukset tai saamistavitteet ja arviintikriteerit, jista kulutuksen järjestäjä päättää. Mukautetut ammattitaitvaatimukset ja saamistavitteet vidaan tehdä piskelijalle yhteen tai useampaan tutkinnn saan. Säädösten mukaan erityispetuksessa petus n mukautettava siten, että piskelija mahdllisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa kulutuksessa. Mukautettaessa piskelijalle tulee aina tehdä henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma (HOJKS), jhn sisältyy muun muassa henkilökhtainen piskelusuunnitelma. Näihin asiakirjihin dkumentidaan syy, miksi piskelija tarvitsee erityistä tukea, sekä suunnitelmat erityisistä tukitimista ja niiden tteutumisen seuranta ja piskelijan saamisen arviintitiedt. Arviinti n suritettava mukautettujen ammattitaitvaatimusten ja saamistavitteiden mukaisesti, jllin niille n laadittava arviintikriteerit. Arvsana-asteikk n T1 K3. Mukautetut ammattitaitvaatimukset ja saamistavitteet jhdetaan siten, että mukautetun kiitettävän ammattitaitvaatimukset ja saamistavitteet vat vaatimustasltaan alempia kuin perustutkinnn perusteiden T1-taslla. Mukautetut ammattitaitvaatimukset ja saamistavitteet laaditaan kaikille mukautettaville tutkinnn sille käytössä levan arvsana-asteikn eri tasille.

21 Vinkkejä HOPS-keskusteluun/siirtn Päättävät piskelijat, ennen Liite1: Ehdtus lmakephjaksi (Keuda). Listaus suritetusta, kesken levista ja täysin puuttuvista pinnista. Suunnitelma pintjen lppuun saattamiseksi ennen Lmakkeeseen vi lisätä/mukata man kulutuksenjärjestäjän tarjamat ATTO-pinnt ja valinnaiset. Halutessaan vi kirjittaa pintjen ikeat nimet sen sijaan, että käyttää termejä Matematiikka 1, Matematiikka 2, jne. Tarkemmat hjeet kirjitettu lmakkeeseen. Liite 2: Kknaan suritetuista ATTOista siirtyvät pinnt: - Käytäntöä hjaa ja aikatauluttaa kulutuksenjärjestäjäkhtainen prsessi ja järjestelmätuki - Opiskelija vahvistaa allekirjituksellaan OPON/pettajan tekemän ehdtuksen saamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Osalla erillinen lmake, sa käyttää pintrekisteritetta phjana. Jka tapauksessa edellytetään HOPS-keskustelut ja saamisen tunnistamisen ennen saamistunnistamislmakkeen allekirjitusta: - Attt, jihin n jäänyt suritettavaa tutustu vastaavuus-taulukihin (jkaisella kulutuksenjärjestäjällä mansa) käy piskelijan kanssa mahdlliset suritustavat läpi (TOP, Itsenäinen piskelu, siltapinnt, uuden OPSin mukaiset pinnt) - OPSeihin tulleet uudet pinnt tutustu vastaavuus-taulukihin ja valinnaisiin käy piskelijan kanssa mahdlliset suritustavat läpi (T, Itsenäinen piskelu, siltapinnt, uuden OPSin mukaiset pinnt)

22 Liite1 Ehdtus lmakephjaksi: suritetut, kesken levat tai puuttuvat pinnt. Suunnitelma pintjen lppuun saattamiseksi ennen Ryhmä: Opiskelija: Att-pint Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Äidinkieli 3 Äidinkieli 4 Tinen ktimainen, rutsi Englanti 1 Englanti 2 Matematiikka 1 Matematiikka 2 Matematiikka 3 Kemia Fysiikka YYTT Liikunta Terveystiet Taide ja kulttuuri Etiikka Kulttuurien tuntemus Psyklgia Tiet- ja viestintätekniikka Yritystiminta 4 v Ympäristötiet Tuutritiminta Yhdistystiminta Työpaikkahjaajaksi valm. Yrittäjyys 10v Yritystiminta 10 v Suritettu Kyllä Osin Ei Suritustapa Ajitus Ohjaaja Humiitavaa

23 Yksikön tarjamat ATTO-valinnaiset: Suritetttu Kyllä Osin Ei Suritustapa Ajitus Ohjaaja Humiitavaa Tteutus ennen !!! Lmakkeen käyttötarkitus: Selvittää, mitä ATTOja piskelijalla n suritettu ja miten surittamattmat hidetaan pis. Vidaan käyttää HOPS-keskustelun yhteydessä tai muussa siirtymävaiheen keskustelussa (Attista Ytiksi) Lmakkeen täyttöhje: Opiskelija/pettajat/p tai kaikki yhdessä merkitsevät lmakkeeseen ATTO-pinnt, jita piskelija n surittanut. Laitetaan paperiin rasti sen mukaan, nk pint suritettu kknaan (arviinti n), sittain (n kesken, täydennettävää) vai puuttuuk se. Kartituksessa vi käytää apuna vanhja ja a arviinnin khteita: mikä n arviitu? Mitä täytyy vielä tehdä? Sen jälkeen kirjataan, mikä suritustapa svitaan, millin suritus hidetaan ja kuka hjaa. Suritustapja vat esim: Työssäppiminen Rästipaja Osallistuminen yksikössä k. pinnn petukseen

24 Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Liite 2 Opintjen suunnittelutyökalu, jlla kartitetaan piskelijakhtaisesti, mitä arviinninkhteita täytyy surittaa, js jku n OPS:an mukainen ATTO n surittamatta siirryttäessä uuteen OSP-OPS:aan. Mitkä arviinnin khteet tehtävä sta YTOista, js jku allalevista ATTOista puuttuu? Vanhan OPS:an mukainen nimi Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Äidinkieli 3 Äidinkieli 4 Matematiikka 1 Matematiikka 2 Matematiikka 3 x x x Uuden OPS:an mukaiset kriteerit Nimi: Ryhmä:

25 Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Opintjen suunnittelutyökalu, jlla kartitetaan piskelijakhtaisesti, mitä arviinninkhteita täytyy surittaa, js jku n OPS:an mukainen ATTO n surittamatta siirryttäessä uuteen OSP-OPS:aan. Mitkä arviinnin khteet tehtävä sta YTOista, js jku allalevista ATTOista puuttuu? Vanhan OPS:an mukainen nimi Kemia Fysiikka YYTT Liiknta Terveystiet Taide jakulttuuri x Uuden OPS:an mukaiset kriteerit Nimi: Ryhmä:

26 Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi Liite 3 Opintjen suunnittelutyökalu, jlla kartitetaan piskelijakhtaisesti, mitä arviinninkhteita vi hyödyntää saamisen tunnistamiseen, js jku n OPS:an mukainen ATTO- valinnainen n surittettu siirryttäessä uuteen OSP-OPS:aan. suritetut ATTO-valinnaisten arviinnin khteet vi tunnustaa? Vanhan OPS:an mukainen nimi Etiikka Kulttuurien tuntemus Psyklgia Tiet- ja viestintätekniikka Yritystiminta 4v Ympäristötiet Vanhan OPS:an mukainen nimi Nimi: Ryhmä: Opintjen suunnittelutyökalu, jlla kartitetaan piskelijakhtaisesti, mitä arviinninkhteita vi hyödyntää saamisen tunnistamiseen, js jku n OPS:an mukainen ATTO- valinnainen n surittettu siirryttäessä uuteen OSP-OPS:aan.

27 Kdi Kdi Kdi Kdi Kdi suritetut ATTO-valinnaisten arviinnin khteet vi tunnustaa? Vanhan OPS:an mukainen nimi Tuutri timinta Yrittäjyys 10 v Yhdistystiminta Työ-paikkahjaaja Yritystiminta 10v Ympäristö-tiet Vanhan OPS:an mukainen nimi Nimi: Ryhmä:

28 Liite 4 Keuda Vanhat tutkinnn perusteet asti Uudet tutkinnn perusteet lähtien Vanha pinnn tunnus Opinnn tyyppi (k/sa/j) Vanha pinnn nimi Uusi pinnn tunnus Opinnn tyyppi Uusi pinnn nimi Lisätietja

29 Liite 5 Tavastia OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN (Lukin päättötdistuksesta) Tdistus liitteenä YHTEISET OPINNOT P V ARVO- SANA TEHTY sp Viestintä ja vurvaikutussaaminen, 11 sp LUKIO-OPINNOT Äidinkieli 5 6 Äidinkieli ja kirjallisuus Tinen ktimainen kieli, rutsi 1 2 Tinen ktimainen kieli, Rutsi Vieraat kielet 2 3 Vieras kieli, A-englanti Matemaattis-lunnntieteellinen saaminen, 9 sp Matematiikka Matematiikka Fysiikka ja kemia Fysiikka Tiet- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen, 8 sp Kemia Yhteiskuntataidt 1 2 Yhteiskuntappi Työelämätaidt 1 Yrittäjyys ja yritystiminta 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet 2 4 Liikunta Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen, 7 sp 7 0 Taide ja kulttuuri Terveystiet Kuvataide (KU1 ja/tai KU2) Musiikki (MU1 ja/tai MU2) Etiikka FI1 FI1 FI1 Psyklgia Ympäristösaaminen Äidinkieli UE1 UO1 ET1 UE2 UO2 ET2 UE3 UO3 ET3 PS1 (antaa 1 sp) PS1, PS2, PS4 ja PS5 (antaa 3 sp) Bilgia BI3 (antaa 1 sp) Äidinkieli ja kirjallisuus

30 Liite 6 Omnia Omnian ammattipist ATTO > YTO Siirretään pintkrtista tai muusta tdistustuksesta VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Opiskelijan nimi: pakllinen val. Tutkinnn san rakenne Viestintäja vurvaikutussaami- sp sp 11 sp pitää lla täysi ennen kuin kk tutkinnn san arvsana vidaan antaa. Äidinkieli Js piskelija n vapautettu rutsista, hänen pitää piskella tilalle 1 sp jk ädinkieltä tai vierasta kieltä. Rutsi Vieraat kielet yht. 11 sp Äidinkieli, Viestintä- ja vurvaikutussaamisen sa-alue 5 sp 0-3 sp Äidinkieli 4 v (6 sp), kk tutkinnn sa n suritettu päättöarvsana annettu Js ei kk tutkinnn saa le suritettu Kieli ja tekstit 1 v (1,5 sp) Työelämän kieli ja vaikuttaminen 1 v (1,5 sp) Suuullinen ilmaisu 1 v (1, 5 sp) Media, kulttuuri ja viestintä 1 v (1,5 sp) Kk lukin ppimmäärästä (yksi lukin kurssi = 1,5 sp 5 sp 0-3 sp tai perusteissa määritellyt yksittäiset lukikurssit ÄI 1 ÄI 2 ÄI 4 ja jkin seuraavista ÄI 3 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 Arvsana Arviija Jssakin muualla suritettu Tinen ktimainen kieli, rutsi 1 v (1,5 sp), Viestintä- ja vurvaikutussaamisen sa-alue 1 sp 0-3 sp

31 SIIRTYMÄVAIHE / JATKAVAT OPISKELIJAT Alustava suunnitelma P P V P V v sp V Viestintä- ja vurvaikutussaaminen sp sp Äidinkieli Äidinkieli Tinen ktimainen 1 1,5 0-4 Tinen ktimainen kieli Vieras kieli Vieraat kielet ,5 sp= Matemaattislunnntieteellinen saaminen Matematiikka 3 4,5 0-4 Matematiikka Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia Tiet- ja viestintätekniikka sp s. tunnist. Ja tunnust. Tiet- ja viestintätekniikka sekä ,5 sp= Jatkavien ps Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava saaminen Yhteiskunta-, yritysja työelämätiet 1 1,5 0-4 Yhteiskuntataidt sp s. tunnist. Ja tunnust. Työelämätaidt Yritystiminta 0-4 Yrittäjyys ja yritystiminta Liikunta 1 1,5 0-4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystiet Terveystiet 1 1, ,5 sp= Ssiaalinen ja kulttuurinen saaminen Taide ja kulttuuri 1 1,5 0-4 Taide ja kulttuuri 0-3 Kulttuurien tuntemus 0-4 Kulttuurien tuntemus 0-3 Etiikka 0-4 Etiikka 0-3 Psyklgia 0-4 Psyklgia 0-3 Ympäristötiet 0-4 Ympäristösaaminen 0-3 1,5= sp 6 sp yhteensä 32 sp 19 sp 16 sp lisäksi 2-3 sp tunnust. yht. 35

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat JOHTO-hanke 04/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettelo Sisällys A. Yleisiä periaatteita... 2 B. Ohjeet noudatettavaksi 31.7.2015

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja.

OHJATAAN YHDESSÄ. Opiskelija. Opinto-ohjaaja. Hoksaajaopettaja. Vastuuopettaja. Erityisen tuen ohjaava opettaja. Opettaja. Opintsihteeri OHJATAAN YHDESSÄ Hksaajapettaja Opint-hjaaja Erityisen tuen hjaava pettaja Opiskelija Vastuupettaja Opettaja Terveydenhitaja OPINTO-OHJAAJA Dia 1 kulutusten markkininti piskelijarekrytinti

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 16.5.2019 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset ja määräykset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

OPINTO-OPAS lv. 2015-2016

OPINTO-OPAS lv. 2015-2016 OPINTO-OPAS lv. 2015-2016 Laukaan luki Saralinnantie 3 41 340 Laukaa https://peda.net/laukaa/luki www.laukaa.fi 1 Hyvä Laukaan lukin piskelija! Tämä pas n laadittu avuksi Sinulle, lukilainen. Tutustu siihen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin

MaO:n opintoinfo 2013 Opintoinfon diat tulevat näkyviin MaO:n blogiin MaO:n pintinf 2013 Opintinfn diat tulevat näkyviin MaO:n blgiin http://blgs.helsinki.fi/maantieteenpiskelijat-ry Infn rakenne Tiedtusasiat Kandidaatin tutkint, pääainevalinta Ensimmäisen, tisen ja klmannen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot