HIUSALAN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIUSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama Osaamisjhtaja Marja Anttalainen

2 Hiusalan perustutkint Parturi kampaaja Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Sisällysluettel 1 Opetussuunnitelman mudstuminen Opintjen järjestäminen Hiusalan perustutkinnn mudstuminen ja pintjen ajitus... 3 Tutkinnn kuvaus... 3 Yrittäjyyskasvatukset tteutuminen tutkinnssa... 3 Paremman palvelun saaja... 4 Kansainvälisyyden tteutuminen tutkinnssa... 4 Tutkintkhtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa kulutuksessa... 4 Tutkinnn rakenne Tutkinnn sien tteutussuunnitelma Kaikille paklliset tutkinnn sat Kaikille valinnaiset tutkinnn sat Muut valinnaiset tutkinnn sat Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat Paklliset tutkinnn sat Hiusalan vapaasti valittavien tarjnta Liitteet Hiusalan perustutkinnn perusteet (OPH) sivustn petussuunnitelmat kansi, jsta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen sa Opetussuunnitelman yhteisen san liitteet Ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat Aikuisten näyttötutkinttiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Hiusalan perustutkinnn petussuunnitelma mudstuu klmesta sasta: Etelä Savn ammattipistn (Esedu) petussuunnitelman yhteinen sa, jssa määritellään Etelä Savn ammattipistn kaikille perustutkinnille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä Savn kulutus OYn timintaa hjaavat strategiat. Hiusalan perustutkinnn perusteet, jssa n kuvattu tutkinnn ja kulutushjelmien tai saamisaljen tavitteet, tutkinnn mudstuminen, tutkinnn sien ammattitaitvaatimukset tai tavitteet, ammattitaita täydentävien tutkinnn sien arviinnin khteet ja arviintikriteerit sekä ammatillisten tutkinnn sien salta myös ammattitaidn sittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskulutusta ja näyttötutkintja kskevia määräyksiä. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma (tämä asiakirja), jssa kuvataan tutkinnn mudstuminen ja petuksen ajitus, ppimisympäristöt sekä menetelmät, jiden avulla piskelija vi saavuttaa tutkinnn ammattitaitvaatimukset ja tavitteet. Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma sisältää ammattisaamisen näyttöjen tteutus ja arviintisuunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnt mudstuvat ammatillisista tutkinnn sista, jtka vivat lla pakllisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskulutuksena suritettaviin tutkintihin sisältyy pakllisia ja valinnaisia ammattitaita täydentäviä tutkinnn sia. Tutkintn vi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnn sia, jtka laajentavat suritettua tutkinta, sillin kun se n työelämän alakhtaisiin tai paikallisiin ammattitaitvaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnn surittajan ammattitaidn syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija vi myös valita ammatilliseen perustutkintn tutkinnn sia muista ammatillisista perus tai ammattitutkinnista, valita luki pintja ja/tai surittaa ylippilastutkinnn. Opiskelijan pintja hjaa henkilökhtainen piskelusuunnitelma (HOPS), jssa kuvataan mitä piskelija piskelee. HOPS tehdään perustutkinnn petussuunnitelman ja piskelijan mien tavitteiden ja valintjen perusteella. HOPS vi pitää sisällään erilaisia ppimisen suritustapja ja tavitteita, pintjen ajitusta, alustavia valinnaisten pintjen valintja sekä suunnitelman työssäppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvusittain pintjen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle piskelijalle laaditaan henkilökhtainen petuksen järjestämistä kskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitimet ja ne järjestelyt, jita piskelijan pintjen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi pintviikk tarkittaa piskelijan 40 tunnin työpansta. Opintviikk sisältää erilaisia ppimisen mutja ja petusmenetelmiä, jtka valitaan ppimistavitteiden ja piskelijiden ppimisvalmiuksien kannalta tarkituksenmukaisesti. Oppimisen mutja ja petusmenetelmiä vat mm. lähi ja etäpetus, mnimut petus, verkk petus ja työssäppiminen. Oppimista tapahtuu mnipulisissa ppimisympäristöissä, jtka vat kknaisvaltaisia työpaikkjen ja ppilaitsten timintaympäristöjä, jtka mudstuvat itse timipaikkjen ympäristöstä, ppijista, pettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, ppimislähteistä, ppimisnäkemyksistä, erilaisista timintamudista sekä välineistä ja tavista käyttää näitä.

4 Jkaiselle piskelijaryhmälle nimetään ryhmänhjaaja, jka n piskelijan lähin tukihenkilö pintjen ajan. Hän perehdyttää piskelijan pintihin, seuraa läsnälja, vastaa ryhmänsä hyvinvinnista sekä infrmi pintihin kuuluvista arjen asiista. Etelä Savn ammattipist tarjaa myös erityispetusta, jnka tehtävänä n auttaa piskelijaa saavuttamaan tutkintnsa/piskelunsa tavitteet ja sijittumaan työelämään. Erityispetusprsessin käytännön tteutuksesta hulehtivat ensisijaisesti ryhmänhjaajat, pettajat, erityispetusvastaavat ja ammatilliset erityispettajat, jtka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja hjauksesta kk pintjen ajan. Kk tutkinnn surittaminen n tutkintn jhtavassa kulutuksessa ensisijainen tavite. Etelä Savn ammattipistssa perustutkinnt vidaan surittaa myös työelämän timinta ja tehtäväkknaisuuksia vastaavina tutkinnn sina. Lähtökhtana vat tällöin sekä piskelijan/tutkinnn surittajan mahdllisuudet työllistyä kapea alaista saamista vaativaan työhön että piskelijan/tutkinnn surittajan yksilölliset piskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin pintjen järjestäminen n kuvattu Etelä Savn ammattipistn Opetussuunnitelman yhteisessä sassa. 2

5 3 3 HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Etelä savn ammattipistn hiusalalla tutkinnn sat ja niiden saamisen arviinti n piskelijan ppimisen vuksi venytetty kahteen tai klmeen lukuvuteen. Ammatin erityisen lunteen vuksi n katsttu, että piskelijan ammattiin harjaantuminen vie useamman vuden. Alalla timitaan pääsääntöisesti pienissä yrityksissä, jllin ammattia harjitetaan liikkeissä yksin. Parturi kampaajan ammattitaidn n ltava valmistuessa niin hyvällä taslla, että töitä vi tehdä itsenäisesti. Tutkinnn sia ei vi luntevasti erttaa tisistaan jten työelämälähtöisyyttä humin tettaessa ammatin eri sa alueet limittyvät paljn tisiinsa. Luntevaa siis n, että kaikkia tutkinnn sia käydään läpi pitkin pintjen ajan ja piskelija saa näyttää saamisensa lppupinnissaan, sitten kun ammattitait n saavuttanut mahdllisimman hyvän tasn. Opinnt n mudstettu pitkälti työelämälähtöiseksi niin, että piskelijiden työssäppiminen ja ammattisaamisen näytöt tapahtuisivat ikeissa työpaikissa ikeille asiakkaille. Tisena piskeluvunna n piskelijilla mahdllisuus tehdä kaikkia ammattiin liittyviä työkknaisuuksia hjatusti. Klmantena vunna piskelija harjaannuttaa ammattiaan niin, että hän kykenisi valmistuessaan täysin itsenäiseen työhön. Työssäppiminen n jaettu niin, että klmantena vunna piskelijilla n eniten työssäppimista yrityksissä. Ensimmäisenä ja tisena vunna piskelijat tekevät enemmän työssäppimista ppilaitksen parturi kampaamssa. Tavitteena n, että piskelija ppii työssäppimisessa erilaisia tapja timia. Tämä tarkittaa sitä, että piskelijat vat piskeluaikana vähintään kahdessa eri yrityksessä työssäppimassa. Etelä Savn ammattipistn hiusalalla n yrittäjyyttä tukevia ppimisympäristöjä niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin. Mikkelissä Otavankatu 4:ssa timii parturi kampaamna kaksi työlukkaa, jissa yhteensä 25 työpistettä sekä Graanissa timii Virkkulan kaksipaikkainen parturi kampaam. Lisäksi Mikkelin yksikön piskelijat käyvät Kyyhkylän kuntutus sairaalassa säännöllisesti palvelemassa asiakkaita. Pieksämäellä timii ppilaitksen 15 paikkainen parturi kampaam. Opiskelijalla n mahdllisuus justavien pintplkujen kautta surittaa sa pinnista (valinnaiset tutkinnn sat) 2. ja 3.vuden välissä kesällä. Tämä vi lyhentää valmistumisaikaa yhden jaksn verran. Js piskelija etenee pinnissaan hyvin ja ammattisaamisen näytöt n suritettu hyvissä ajin, vi valmistuminen aikaistua tätäkin aiemmaksi. Hiusalalla kaikille valinnaisia tutkinnn sia vat Asiakkaan tyylipalvelut 10v, jka tteutetaan yhdessä Tekstiili ja vaatetusalan kanssa ja Hiusten hit ja mutilukknaisuudet 10v, jka n puhtaasti hiusalan ma valinnainen tutkinnn sa. Lisäksi piskelija vi painttua valinnaisten kautta yrittäjyyteen ja yrittämiseen. Opiskelijalla n mahdllisuus valita myös muilta alilta valinnaisia tutkinnn sia, mutta sa näistä valinnaisista vi venyä 4:nnelle vudelle. YRITTÄJYYSKASVATUKSET TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Etelä Savn ammattipistn hiusalalla pakllinen Hiusalan yrittäjyys ja yritystiminta tutkinnn sa kulkee läpi kk piskeluajan. Yrittäjyys integridaan ammatillisiin pintihin niin, että asiita käydään läpi aidissa asiakastilanteissa. Yrittäjyyttä krstetaan hiusalalla erityisesti man saamisen eli henkilökhtaistamisen (HOPS) kautta. Opiskelija tutteistaa maa saamistaan heti kulutuksen alkuvaiheesta lähtien tekemällä ppimisestaan ja saamisestaan näytekansita. Oma yrittäminen, saaminen ja luvuus saadaan näin jkaisella henkilökhtaiseksi. Yrittäjyyden ja ammatin piskelussa pyritään siihen, että piskelijat saavat itse suunnitella ja tteuttaa man tasnsa ja man kiinnstuksensa

6 mukaisia töitä. Yrittäjyyteen ja luvuuteen kannustetaan, kska hiusalalla työllistyy man yrityksen kautta 90% valmistuneista. Hiusalan yritystimintaa piskellaan viimeisenä lukuvunna niin, että yritystiminnan sisällöt viedään mahdllisimman paljn aitihin, piskelijan suunnittelemiin miin työtilanteisiin. Ja aitjen työtilanteiden kautta piskellaan uusia asiita. Harjitusyritys ja Vusiyrittäjänä hjelmat vat mahdllisia piskelijille, niitä heidän halutessaan. Js Vusi yrittäjänä hjelma ei tteudu, pyritään hiusalalla viemään pinnt mahdllisimman aitihin tilanteisiin sekä työssäppimisessa, että ppilaitksen parturikampaamissa. Opetusmenetelmissä tetaan humin piskelijan maehtisen yrittämisen tukeminen. Opetusmenetelmät vat usein timinnallisia ja piskelijan mia ideita ja saamisen tasa tuetaan. Hiusalan ammatti n puhtaasti käsillä tekemistä, jten n luntevaakin piskella ammattia timinnallisesti. Tiimitimintaan tuetaan eri yhteyksissä. Opiskelijilla n mahdllisuus valita pakllisten peruspintjen lisäksi justavan pinttarjttimen kautta esimerkiksi yrittäjyyttä ja yritystimintaa niin, että klmantena vunna hän vi perustaa man yrityksen ja tehdä sen alla töitäkin. Js piskelijita ei man yrityksen perustaminen kiinnsta, vi yritystimintaa kkeilla valinnaisten tutkinnn sien alla Nuri Yrittäjyys timinnan kautta 15 pintviikn edestä. 4 PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavitteena n, että piskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu n tärkeää työelämässä. Opinnt jk sisältyvät saamiskknaisuuksiin tai ne suritetaan mnimutisesti mm. Mdle ppimisympäristössä ja työssäppimisen yhteydessä. Opintjen sisältöinä vat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprsessin vaiheet, asiakkaan vastaanttaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpstikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kknaisuuden suritettuaan Paremman Palvelun Osaaja tdistuksen ja rintamerkin. Etelä Savn ammattipistn hiusalalla Paremman palvelun saajan kknaisuus sisältyy hiusalan yrittäjyys ja yritystiminnan tutkinnn saan. Kknaisuus pitaan lähinnä Hiusalan yrittäjyys saamiskknaisuuden sisällä. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Hiusalalla kansainvälistyminen näkyy alan mudin ja trendien seuraamisena. Tarjamme kansainvälisiä vaihtja piskelijille vusittain. Mahdllisten erikulttuuristen asiakkaitten kautta kansainvälistyminen knkretisituu myös ilman ulkmaan vaihtjakin. Opiskelijilla n mahdllisuus valita ammattia tukevien pintjen kautta erilaisia kielipintja. Opetusmateriaalina käytetään usein myös englanninkielistä materiaalia. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Opiskelijaksi ttamisen perusteista ammatilliseen perustutkintn jhtavassa kulutuksessa säädetään ammatillisesta kulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei vida ttaa sellaista henkilöä, jnka sairaus tai vamma ilmeisesti n esteenä kulutukseen sallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen kulutuksen vidaan rajittaa vain sillin, kun sairaus bjektiivisesti arviiden estää pinnt tai se vaarantaisi piskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman piskelulle aiheuttamat käytännön ngelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan petusjärjestelyiden ja piskelijahultpalveluiden avulla.

7 5 Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa kulutuksen järjestäjälle piskelijaksi ttamisen edellyttämät terveydentilaansa kskevat tiedt. Kulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että piskelijaksi valitun henkilön terveydentila n sellainen, että hän vi selviytyä myös kulutukseen kuuluvasta työpaikilla tapahtuvasta ppimisesta, kuten alan tehtävissä timiminen ja tutkinnn ammattitaitvaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan ikeusturvan kannalta n perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen kulutukseen, jnka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuksi visi timia. Opiskelijavalintaa tehtäessä n tettava humin ammatteihin ja työhön sisältyvät mninaiset tehtävät. On mahdllista, että saman tutkinnn sisällä vi lla tutkinnn sia, jtka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdllistavat piskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja kulutuksen surittamiseen. Jtta piskelijavalinta nnistuisi piskelijan kannalta parhaalla mahdllisella tavalla, kulutuksen järjestäjän tulee tiedttaa perustutkinnn ja kulutusalan terveydentilaa kskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdllisista terveydellisistä riskeistä piskelijaksi hakeutuville hakuppaissa ja piskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan ma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdllisen sairauden hittilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli kulutusalan tai tutkinnn ma lainsäädäntö tai alan edellyttävät piskelijaksi valitulta lääkärintdistusta piskelijan terveydentilasta, siihen riittää lääkärintdistuksen merkintä alalle sveltuvuudesta. Opiskelijaksi ttaminen n ehdllinen lääkärintdistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää piskelijan kulutusta tai jhtaa harkitsemattmaan kulutusammatin tai alan vaihtn. Sairaudesta tai vammautumisesta kulutuksen tteutumiselle aiheutuvat käytännön ngelmat tulee vida ratkaista ensisijaisesti piskelijalle spivilla yksilöllisillä petusjärjestelyillä ja henkilökhtaistamisella. Opintjen hjaus, piskelijan tuki, ergnmisiin työtapihin sekä apuvälineiden käyttöön hjaaminen edistävät kulutuksen surittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa piskelijahulln ja piskeluterveydenhulln kanssa tehtävä yhteistyö n välttämätöntä. Terveydelliset vaarat ja kurmitukset parturi kampaajan kulutuksessa ja työssä edellyttävät henkilöltä nrmaalia fyysistä kunta ja hyvää psyykkistä tasapaina. Allergia ja atpiataipumus vi rajittaa parturikampaajan ammatissa timimista, mutta ei le este ammattiin hakeutumiselle. Yksilölliset tekijät, ireiden vimakkuus ja mtivaati hitn ja sujautumiseen vaikuttavat asiaan. Psitiivinen ihpist tai lappuke (esim. nikkeliallergia) ei vi yksinään lla este ammatissa timimiselle. Henkilön sveltuvuutta hiusalan kulutukseen ja työtehtäviin vidaan jutua yksilöllisesti harkitsemaan ireiden ja timinnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa tilanteissa ireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainn tai lihaskrdinaatin vaikuttavat neurlgiset sairaudet näön heikkus (heikk näön tarkkuus, värien erttamisen vaikeudet) tai kuuln heikkus tuki ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieireet käsi ihttuma tai vaikeaireinen, laaja ihttuma.

8 6 TUTKINNON RAKENNE Tutkinnn rakenteen numerinti nudattaa Hiusalan perustutkinnn perusteita. Ohjeellinen pintjen ajitus kskee kulutusta, jka järjestetään ammatillisena peruskulutuksena. Sekä Mikkelissä että Pieksämäen yksikössä pyritään pitämään pintjen ajitus vusitaslla samanlaisena, mutta erilaisten lukkakknpanjen ja jakstusten vuksi pieniä eravaisuuksia tulee lemaan. Näyttötutkintna suritettavan ammatillisen perustutkinnn tteutus suunnitellaan henkilökhtaistamisen kautta ja kaksivutinen kulutus jaksttuu eri tavalla. Osaamiskknaisuudet vat kaksivutisessa kulutuksessa samankkisia, ajitus n vain tiiviimpää. Jissakin tutkinnn sissa pintviikkmäärät pikkeavat Pieksämäen yksikössä Mikkelin yksiköstä, nämä näkyvät taulukssa eriteltynä yksiköittäin. Ammatillisessa peruskulutuksessa Ammatilliset tutkinnn sat, 90 v Tutkinnn siin sisältyy työssäppimista vähintään 31v, yrittäjyyttä vähintään 10 v ja pinnäyte vähintään 2 v 4.1 Kaikille paklliset tutkinnn sat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, 20 v Kampaukset ja ehstus, 15 v Värjäyskäsittelyt, 20 v Permanenttikäsittelyt, 10 v Hiusalan yrittäjyys ja yritystiminta, 10 v 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnn sat (khdat ), jista n valittava 15 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Asiakkaan tyylipalvelut, 10 v Hiusten hit ja mutilukknaisuudet, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista perustutkinnista, 5 10 v Tutkinnn sa ammattitutkinnista Tutkinnn sa erikisammattitutkinnista Paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat, 5 10 v 4.3 Muut valinnaiset tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa, 0 10 v. Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Yrittäjyys, 10 v Työpaikkahjaajaksi valmentautuminen, 2 v Ammattitaita syventävät ja laajentavat tutkinnn sat, 5 10 v

9 Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 0 10 v Luki pinnt, 0 10 v 4.4 Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät tutkinnn sat (perustutkinta laajentavat tutkinnn sat, 120 v + v) Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain Yritystiminta, 10 v Tutkinnn sat ammatillisista tutkinnista (pt,at, eat) Ammatillista saamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjttavat tutkinnn sat ammatillisessa peruskulutuksessa Kauneudenhit ja tuteneuvnta 5. Ammattitaita täydentävät tutkinnn sat, 20 v Paklliset, 16 v: Äidinkieli, 4 v Tinen ktimainen kieli, rutsi, 1 v Vieras kieli, 2 v Matematiikka, 3 v Fysiikka ja kemia, 2 v Yhteiskunta, yritys ja työelämätiet, 1 v Liikunta, 1 v Terveystiet, 1 v Taide ja kulttuuri, 1 v Valinnaiset, 4 v: Tarjnta vaihtelee vusittain. Ympäristötiet, 0 4 v Tiet ja viestintätekniikka, 0 4 v Etiikka, 0 4 v Kulttuurien tuntemus, 0 4 v Psyklgia, 0 4 v Yritystiminta, 0 4 v Yllä levat paklliset, 0 4 v

10 8 6 Vapaasti valittavat tutkinnn sat 10 v Valinnaisten tutkinnn sien tarjnta vaihtelee vusittain ja paikkakunnittain. Siitä laaditaan erillinen valintapas. Opiskelija surittaa valinnat WILMA:n valintatarjttimelta. Omat hiukset, 5 v Fantasiameikit, 1 v Pidennykset, 2 v Hiusalan näytökset ja tapahtumat, 1 v Hiusalan kilpailut, 1 v Hiusalan työssäppiminen, 1 5 v 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla hiera hiusphjan tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan ttaa humin mudin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä ttaa humin mut pin hiusten leikkaamisessa ja parran mutilussa hyödyntää tutetuntemustaan hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyissä käyttää tutteita, työvälineitä ja laitteita mutnkuivata asiakkaan hiukset ttaa humin ravinnn ja terveellisten elintapjen vaikutuksen hiusten ja hiusphjan hyvinvintiin susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä timia erilaisissa asiakaspalvelu ja vurvaikutustilanteissa hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa hankkia tieta eri lähteistä

11 9 ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen ammattitaitnsa tekemällä asiakkaille hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä partakäsittelyjä sekä kielitaitnsa asiakaspalvelutilanteessa parturikampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä jnkin edellä levassa taulukssa kuvatun arviinnin khteen mukaisesti. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään: työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana leva tiedn hallinta: hiusten ja hiusphjan laadun ja kunnn määrittely, tutteiden tunteminen ja niiden vaikutusten humin ttaminen hiusten ja hiusphjan hidssa, asiakkaan tyylin tukeminen, mut pin ja mudin humin ttaminen, kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Hiusten leikkaamisen perusteet 10v (1v TOP) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 5v (1v TOP) Hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen svellukset 3 5v (3v TOP) Osaamiskknaisuus Hiusten leikkaamisen perusteet 10 v (1v +1v TOP)

12 10 Tavite ja Sisältö Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Asiakaspalvelua Hiusten ja parran leikkauksessa käytettävät työvälineet ja ammattikäsitteistö Jakaukset Ositukset Hiustenleikkauksen perusrakenteet ja painpisteen mudstuminen Ehjä rakenne Tasamittainen kerrstus Lisääntyvä kerrstus Prrastettu rakenne Yhdistelmä rakenne (neliökehä) Tyylin ja hiustyylin(mallin) tulkinta Miesten klassinen hiustenleikkaus Niskakneen käyttäminen Parran mutilun alkeita pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla Asiakaspalvelua Hiusten pesu ja hittutteisiin tutustuminen Hiusten pesu ja pikahit Sampiden ja hitaineiden peruskstumus Tuteselsteiden tulkinta suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn hiera hiusphjan Asiakaspalvelua Ihn anatmia ja fysilgia Elintavat ja ravitsemus hiusten hidssa Erilaiset hiernta tekniikat Erilaiset hitkäsitelyt ttaa humin mut pin hiusten leikkaamisessa ja parran mutilussa Kuvallinen työsuunnitelma

13 11 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Mut ppi mutnkuivata asiakkaan hiukset Pään, kasvjen ja vartaln mudt ja niihin spivat hiusmallit Mutnkuivatus timia erilaisissa asiakaspalvelu ja vurvaikutustilanteissa Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä Hiusalan hygienia Työympäristön turvallisuus Ergnmia arviida maa työtään Hankkia tieta eri lähteistä Prtfli/näytekansi työskentelyä Tiedn hankintaan hjaaminen ja sähköisten viestimien käyttö ppimisen tukena Opinnt sisältävät sekä teriapetusta, harjitustöitä, asiakaspalvelua että kirjallisia töitä. Erilaiset harjitteet tehdään harjitusmateriaaleihin ja päihin. Mahdllisimman paljn hiusten pesuja ja hitja sekä hiustenleikkauksia tehdään ppilaitksen parturi kampaamissa aidissa asiakaspalvelutilanteissa. Pakllisesta tutkinnn sasta 1v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opiskelussa paintetaan timinnalliseen ppimiseen. Oman työn kautta pitaan mat vahvuudet. Asiakaspalvelussa petellaan man työn lisäksi tiimityötaitja, alitekykyä ja vastuuta. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelu ja heismateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Hagrs Kski, Annikki, Hiusten hyvinvinti. Ylipistpain: Helsinki. Tlkki, Kimm, Anatmiaa ja fysilgiaa parturi kampaajille. Opetushallitus: Helsinki. Halsas Leht, A L., Härkönen, A. & Raivi, T Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOY: Prv. Mut ppi.

14 12 Luma Aija ja Kara Raija, Ksmeettiset ainessat 1 2. Edues. Pivt pint leikkauskirjat internet Osaamiskknaisuuden Opintjaks vaatii mien hiustenleikkausvälineistön hankinnan. Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Tavite ja sisältö Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 5 v (1v+1v TOP) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan Tyylin ja hiustyylin(mallin) tulkinta suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Hiusten ja parranleikkausmenetelmien valinta Perusrakenteiden yhdistelyä Mnipuliset leikkaustekniikat Veitsileikkaus Kneleikkaus Parran mutilu saksilla ja veitsellä Ohentaminen eri välineillä Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti hyödyntää tutetuntemustaan hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyissä suunnitella ja tteuttaa hiusten ja hiusphjan hitkäsittelyn Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti Hidn suunnittelu ja tteutus Ihn ja hiusten analysinti Hiusten, hiusphjan ja ihn muutkset Bakteerit, virukset, sienet ja liset Hiusalan ergnmia ja ammattitaudit Erikishitsarjat

15 13 susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä ttaa humin ravinnn ja terveellisten elintapjen vaikutuksen hiusten ja hiusphjan hyvinvintiin Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden Asiakaspalvelua niin ppilaitksen parturi kampaamssa, kuin yrityksissä edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä harjituspäille, asiakaspalvelua sekä kirjallisia töitä. Mahdllisimman paljn saamiskknaisuuden tavitteen mukaisia töitä tehdään ppilaitksen parturi kampaamissa asiakaspalvelussa. Pakllisesta tutkinnn sasta 1v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen timintaan kannustetaan varsinkin asiakaspalvelutilanteissa esim. tiimitiminnalla. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku ja ksmetiikkayritysten mia kulutus, dem ja näytöspäiviä, sekä iltja. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 1v Opiskelumateriaalit Oman alan lehdet, kirjallisuus ja mnisteet Hagrs Kski, Annikki, Hiusten hyvinvinti. Ylipistpain: Helsinki. Tlkki, Kimm, Anatmiaa ja fysilgiaa parturi kampaajille. Opetushallitus: Helsinki. Halsas Leht, A L., Härkönen, A. & Raivi, T Ihnhit kauneudenhitalalla. WSOY: Prv. Mut ppi. Luma Aija ja Kara Raija, Ksmeettiset ainessat 1 2. Edues. Pivt pint leikkauskirjat Internet Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa

16 14 arviinti 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON Osaamiskknaisuus Hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen svellukset 5 v (3v TOP) Tavite ja Sisältö suunnitella ja tteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Harjaannutetaan j pittuja taitja Parranaj veitsellä (amerikkalainen parranaj) Pysty ja harjatukka Asiakaspalvelua asiakaslähtöisesti ttaa humin mudin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä Ajankhtaiset trendit ja niiden svellukset liiketyössä susitella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran ktihittutteita ja hjata niiden käytössä Ktihidn hjaus ja tutemyynti ttaa työssään humin yrittäjyyden, alitekykyisyyden ja vastuullisuuden hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa (Kansainvälisiä asiakkaita) ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä Työsujeluhjeet, määräykset ja lainsäädäntö edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään työssäppimispaikalla man työn arviinti. Ajankäyttö ja kannattavuus vs. liiketyö. Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä harjituspäille, asiakaspalvelua ppilaitksen parturi kampaamssa sekä kirjallisia töitä. Pakllisesta tutkinnn sasta 3v suritetaan työpaikilla työssäppimisjakslla. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen timintaan kannustetaan varsinkin asiakaspalvelutilanteissa esim. tiimitiminnalla sekä työssäppimisessa. Näytekansilla ja kannustavalla arviinnilla piskelijaa tuetaan

17 15 Oheis ja piskelumateriaalit humimaan mat vahvuutensa ja maan itsenäiseen työskentelyyn. Opintihin sisältyy vusittain vaihteleva määrä alan tukku ja ksmetiikkayritysten mia kulutus, dem ja näytöspäiviä, sekä iltja. Osaamiskknaisuuteen sisältyy ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista vähintään 0,5v ks. edellisen jaksn materiaalit. Osaamiskknaisuuden Osaamiskknaisuuden arviinti 1) ppimisen arviinti n esitelty yhteisessä sassa 2) saamisen arviinti n määritelty liitteessä AON KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 OV) Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikilla pestä asiakkaan hiukset viimeistellä kampaukset käyttää kampauksissa tarvittavia tutteita, työvälineitä ja materiaaleja kiinnittää hiuslisän/valkin tai kristeen suunnitella ja tteuttaa erilaisia ehstuksia käyttää ehstuksessa tarvittavia tutteita ja työvälineitä ttaa humin mudin kampauksia ja ehstuksia suunnitellessaan ttaa humin mut pin kampauksissa ja ehstuksissa susitella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehstukseen spivia ktihittutteita ja hjata niiden käytössä timia erilaisissa asiakaspalvelu ja vurvaikutustilanteissa hankkia tieta eri lähteistä ttaa humin yrittäjyyden ja vastuullisuuden timinnassaan edistää timintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä

18 16 nudattaa ammattietiikkaa ttaa humin kestävän kehityksen arviida maa työtään. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa ammattitaitnsa hiusten kampaamisessa ja ehstuksessa tekemällä asiakkaille eri hiuspituuksiin kampauksia ja ehstuksia parturi kampaamssa tai muussa mahdllisimman hyvin alan työpaikan lsuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Ammattisaamisen näytössä sitetaan vähintään: työprsessin hallinta: kknaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kknaan työn perustana leva tiedn hallinta: asiakkaan tyylin tukeminen ja mut pin hyödyntäminen, mudin humin ttaminen, kampausten ammattikäsitteidenhallinta elinikäisen ppimisen avaintaidt: kknaan. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Tutkinnn san saamiskknaisuudet Kampauksien ja ehstuksen perusteet 8v Kampauksien ja ehstuksen svellukset 7v (1v TOP) Osaamiskknaisuus Tavite ja Sisältö Kampauksien ja ehstuksen perusteet 8 v (1v sis.top) Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella ja tteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikilla Kampauksia ilman phjatöitä Fönkampausten harjittaminen Erilaisten kampausten mutjen ja pintarakenteiden kampaaminen niin föönillä kuin kampausrullilla sileä, passiivinen pintarakenne kiharainen, aktiivinen pintarakenne Mnipuliset kampaustekniikat Kampausrullan kiertäminen

19 17 alijännitteisyys, nrmaali ja ylijännitteinen Perusföönaustteet Painetut laineet srmikiharat Föönilaineet Erilaiset lämpökihartimet ja suristimet Erilaiset tupeeraustavat ja aukikampaamisen perusteet Kampauksien mutilua mallikuvien mukaan Kampauksien mutilua mien kampaussuunnitelmien phjalta Kampauksissa käytettävä ammattisanast ja merkistö Ammattipiirtämisen perustekniikat Kampausten rakenteiden analysintia Asiakaspalvelua pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla viimeistellä kampaukset Viimeistelyssä käytettävät tutteet Viimeistelytekniikita käyttää kampauksissa tarvittavia tutteita, työvälineitä ja materiaaleja Kampauksissa käytettävät perustyövälineet Kampauksien mutilussa käytettävät tutteet Mutilututteisiin ja niiden tuteselsteisiin tutustuminen Mutilututteiden peruskstumus Erilaiset kihartimet ja raudat suunnitella ja tteuttaa erilaisia ehstuksia Ehstuksen suunnitelmat Kasvjen alkupuhdistus Arkiehstus Trendit Krstus ja häivytys Asiakaspalvelua ppilaitksen parturi kampaamssa käyttää ehstuksessa tarvittavia tutteita ja työvälineitä Ehstuksen työvälineet ja aineet Työvälineiden puhdistus ja desinfiinti ttaa humin mut pin kampauksissa ja ehstuksissa

20 18 Tteutustapa, ppimisympäristöt ja ppimismenetelmät Kauneuskäsityksen tiedstaminen Kampauksiin liittyvä mut ppi Kasvjen mut ppi hankkia tieta eri lähteistä ylläpitää terveellisiä elintapja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä timinta ja työkykyään ylläpitää ergnmista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä Ergnmia tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakida ja sujautua niiltä nudattaa ammattietiikkaa Työturvallisuus ttaa humin kestävän kehityksen Opinnt sisältävät teriapetusta, harjitustöitä sekä kirjallisia töitä. Harjitustöitä tehdään sekä harjituspäille, että aidissa asiakaspalvelutilanteissa asiakkaille. Opiskelija tekee masta saamisestaan näytekansita kk ppimisen ajan. Opinnt suritetaan kknaan ppilaitksessa. Osaamiskknaisuudesta n. 1v n ehstamista. Osaamiskknaisuudesta vähintään 1v n ppilaitksessa tapahtuvaa työssäppimista. Oheis ja piskelumateriaalit Oman alan kirjallisuus ja mnisteet Patrick Camern and Jacki Wadesn Dressing Lng Hair g. Macmillan Press LTD; Lndn. Patrick Camern Dressing Lng Hair Bk 2. Dressing Lng Hair g. Macmillan Press LTD; Lndn. Pivt Pint. Lng Hair Desing. ja muu Pivt pint kirjallisuus. Mut pin kirjat Malist, Kyllikki Kampausalan piirustus ja mutilu. WSOY: Prv. Tyylintulkinnan kirjallisuus Hiusalan lehdet Internet Vaara, Riitta Meikistä maskiin. Oy Edita Ab, Helsinki. Siekkinen, Merja Ehstuksen perusteet. Otava; Keuruu. Luukkainen, Tuija, Raivi, Taina ja Väliah, Tuula Meikkaus. Wsy

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savn Kulutus Oy Etelä-Savn ammattipist Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä-Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjhtaja Marja Anttalainen Hiusalan perustutkint Parturi-kampaaja

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20osp

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO

Kauneudenhoitoala Kosmetologi Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Kauneudenhitala Ksmetlgi Kauneudenhidn ja tuteneuvnnan kulutushjelma TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOPISTO Työssäppimisen hjaavat pettajat Nina Sipilä-Latvehmas gsm 043 824 0456 Anu

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autkrinkrjauksen saamisala, autkrinkrjaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autkrinkrjauksen saamisalan,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Auttekniikan saamisala, ajneuvasentaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, auttekniikan saamisalan, ajneuvasentaja,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Parturi-kampaaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Hiusalan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Muvi- ja kumitekniikan perustutkint 2015 Muvitekniikan saamisala, muvitutevalmistaja Hyväksytty 19.10.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Muvi- ja kumitekniikan perustutkinnn

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Forssan ammatti-instituutti kulttuuriala. Tuotteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI 2009 Frssan ammatti-instituutti kulttuuriala Tutteen suunnittelu ja valmistus Keramiikka-ala Sisältö Käsi- ja taidetellisuusalan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2.

SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen opintoihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskoulutus... 3 2.2. Hyväksytty petuksen jhtryhmässä 3.9.2015 0 SISÄLTÖ 1 OHJAUS ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA... 2 2 TOTEUTTAMINEN... 2 2.1 Hakeutuminen pintihin... 3 2.2 Ammatillinen peruskulutus... 3 2.2.1 Opintjen alkaessa...

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2014

Hiusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto 2014 Parturi-kampaajan osaamisala, parturi-kampaaja Lausuntopyyntö 43/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Hiusalan perustutkinto

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja

Luonnonvara- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Eläintenhoidon osaamisala. Eläintenhoitaja Lunnnvara- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Eläintenhidn saamisala Eläintenhitaja Jhtkunnan hyväksymä Salpauksen ammattisaamisen timikunta Vimassa alkaen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Hiusalan perustutkinnon, parturi-kampaaja, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hiusalan

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Tutkintosuorituksien arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkinnon perusteissa määriteltyihin arvioinnin kohteisiin.

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot