Hyväksytty kaupunginvaltuustossa KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät 8 Yleisimmät ammattinimikkeet 8 Henkilötyövuodet 9 Lakien ja sopimusten mukaiset poissaolot 10 Sairaus- ja kuntoutustukipäivät 11 Työtapaturmat ja ammattitaudit 14 3 Laskentapalvelut 16 Työvoimakustannukset 16 Sopimukset ja palkkaus 17 4 Eläköityminen 18 Ennuste eläkepoistumasta 19 Eläkemaksut 20 5 Työhyvinvointi 21 Työsuojelu 21 Panostukset työhyvinvointiin 22 Työterveyshuolto 22 Koulutus ja kehittäminen 24 Henkilöstöetuudet 26 Henkilöstön uudelleensijoitustoiminta 27 6 Yhteistoiminta 28 Yhteistoimintaryhmä ja kehittämisryhmät 28 7 Henkilöstöjaosto 32 8 Henkilöstöviestintä 33 Liitteet 34 Kansilehden kuva: Satu Kungsbacka 2 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 1 Johdanto Henkilöstökertomuksen tarkoitus on kuvata Kokkolan kaupungin henkilöstövoimavaraa tilastoaineiston sekä henkilöstökyselyllä kerättyjen tietojen avulla. Tilastotiedoilla voidaan antaa kuva henkilöstön määrästä, rakenteesta, poissaoloista ja henkilöstökustannuksista. Vuoden tietoja on verrattu vuoden tietoihin. Lukumäärät on esitetty koko kaupunki- ja hallintokuntatason lisäksi osittain myös tarkemmalla tasolla. Henkilöstökertomukseen on koottu keskeistä tietoa vuoden aikana tehdystä henkilöstötyöstä. Toimialojen osalta tiedot perustuvat toimialojen itse antamiin tietoihin. Toimialojen omissa toimintakertomuksissa ja raporteissa on tarkempaa tietoa kunkin hallinnonalan toiminnasta. Vuoden henkilöstöä koskeva merkittävä päätös oli, että Kokkolan kaupungin terveyskeskuksessa oleva teknisen huollon henkilöstö (kolme henkilöä) siirtyy vuoden 2015 alusta lukin Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun palvelukseen. Kokkolan Sataman henkilöstö (28 henkilöä) ja liiketoiminta siirretään vuoden 2015 alusta lukien Kokkolan Satama Oy:lle ja Kokkolan Energian henkilöstö (65 henkilöä) liiketoiminta siirretään vuoden 2015 alusta Kokkolan Energia Oy:lle. Kaupungin henkilöstön määrä oli vuoden viimeisenä päivänä 3 923, joista vakinaisia oli (41 enemmän kuin vuonna ) ja määräaikaisia 877, joka on 111 vähemmän kuin vuonna. Luvuissa näkyy siirtymä määräaikaista palvelussuhteista vakituisiin, jota on tapahtunut erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilötyövuosien määrä oli Palkkamenot olivat 137,2 milj. euroa. Miesten keski-ikä oli 47 v 1 kk. Se oli laskenut kymmenellä kuukaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Naisten keski-ikä oli 47 v 3 kk. Se oli laskenut kahdeksalla kuukaudella. Vakituisesta henkilöstöstä oli naisia 78,9 % ja miehiä 21,1 %. Henkilöstön sairauspäivien määrä jatkoi laskuaan edelleen vuonna. Sairauspäiviä oli kalenteripäivää, joka on päivää vähemmän kuin vuonna. Henkilöä kohti sairauspäiviä oli 14,4 kalenteripäivää, vuonna vastaava luku oli 15,0. Kokkola-päivänä 7.9. pidetyssä työmerkkipäiväjuhlassa muistettiin lahjoilla pitkän työuran tehneitä henkilöitä. Lahjojen saajina oli 18 henkilöä, joilla oli 40 vuotta kunnallista palvelua, 58 henkilöä, joilla oli 30 vuotta kunnallista palvelua sekä 56 henkilöä, joilla oli 20 vuotta kunnallista palvelua. Kaupunginhallitus päätti aloittaa koko kaupunkiorganisaatiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut päättyivät Kokkolan kaupungin henkilöstö lomautettiin tietyin rajauksin vuonna enintään 14 päiväksi ja tuntipalkkaiset 10 päiväksi. Lomautus oli mahdollista korvata vapaaehtoisella palkattomalla vapaalla. Virassa olevan henkilöstöjohtajan siirtyessä hoitamaan erityisasiantuntijan tehtäviä, aloitti syyskuussa henkilöstöjohtajan virkaan valittu Patrik Lindholm työt. Henkilöstökertomuksen tilastotiedot ovat koonneet palkkasihteeri Risto Kaustinen ja palvelussuhdepäällikkö Sirpa Hannula, joka on myös kirjoittanut oman vastuualueensa tekstiosuuden. Tilastot on kerätty palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän AGS-raportointiohjelmasta. Muut kirjoittajat ovat henkilöstöpäällikkö Elina Riippa, työsuojelupäälliköt Riitta Sarantila ja Sinikka Tuomaala, uudelleensijoituksen henkilöstösuunnittelija Sirkka Uschakoff, henkilöstöjohtaja Patrik Lindholm sekä työterveyshuolto Työplus. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 3

4 2 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä Kokkolan kaupungin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa yhteensä Henkilöstömäärä on vähentynyt 2,1 % edellisestä vuodesta. Vakinainen henkilöstö on lisääntynyt toteutuneesta kuntaliitoksesta 11,2 %. Vuoden aikana valmisteltiin terveyskeskuksen materiaalipalvelujen ja teknisen henkilöstön siirtoa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun ylläpidettäväksi siten, että henkilöstö (neljä henkilöä) siirtyy Kiurun palvelukseen alkaen. Samoin valmisteltiin Kokkolan Sataman ja Kokkolan Energian henkilöstön ja liiketoiminnan siirto perustetuille yhtiöille Kokkolan Satama Oy:lle ja Kokkolan Energia Oy:lle. Sataman siirtyvän henkilöstön määrä on 28 henkilöä ja energian 65 henkilöä. Kaavio 1: Palvelussuhteiden määrä hallintokunnittain Kaavio 2: Palvelussuhteiden määrä määräaikaiset (sis. työllistetyt) vakinaiset Sosiaali- ja terveyspalveluiden määräaikaisia ns. ketjuuntuneita palvelussuhteita vakinaistettiin vanhus- ja terveyspalveluihin. Kaupungin henkilöstöstä 77,6 % työskenteli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten osuus (22,4 %) laski hieman edellisestä vuodesta (25,0 % vuonna ). Määräaikaisen henkilöstön määrä on suurempi kuin kuntasektorilla yleensä (noin 20,7 % vuonna, KT Kuntatyönantaja, Henkilöstörakenne) työllistetyt määräaikaiset vakinaiset Taulukko 21, palvelussuhteiden määrä toimialoittain ja yksiköittäin ja on liitteenä 1. 4 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

5 Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Määräaikainen Määräaikainen Työllistetyt Työllistetyt Yhteensä Yhteensä Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimiala Liikelaitokset Aluepelastuslaitos Yhteensä Kokoaikaisuus Kaavio 3: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain sivutoimiset osa-aikaiset kokoaikaiset Henkilöstöstä oli vuoden lopulla: Kokoaikaisia henkilöä (v , vähennystä 1,4 %) Osa-aikaisia 698 henkilöä (v. 738 henkilöä, vähennystä 5,4 %) Sivutoimisia 618 henkilöä, joista vapaaehtoisia palokuntalaisia 74,9 %, sivutoimisia opettajia 22,7 % ja muita 2,4 %. Osa-aikatyöntekijöitä ja osaaikaeläkeläisiä on lähes joka ammattikunnassa. Osa-aikatyöntekijöitä on esimerkiksi koulunkäyntiavustajissa, hoitoalan työntekijöissä ja toimistoalalla. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain Kokoaikaiset Kokoaikaiset % Osaaikaiset Osaaikaiset % Sivutoimiset Sivutoimiset % Yhteensä Keskushallinto , ,9 0 0,0 271 Ympäristöterveydenhuolto 26 70, ,7 0 0,0 37 Sosiaali- ja terveystoimi , ,2 9 0, Sivistystoimi , , , Tekninen toimiala , ,4 2 0,5 430 Liikelaitokset , ,6 4 1,8 219 Aluepelastuslaitos ,1 3 0, ,4 569 Yhteensä , , , KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 5

6 Ikärakenne Vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä on vuotiaat. Heitä on 34,2 % koko henkilöstöstä. Toiseksi suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita on 27,6 %. Alle 30-vuotiaiden osuus on 5,2 % ja yli 65 vuotiaiden 1,5 %. Kaavio 4: Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma miehet naiset Taulukko 3: Keski-ikä hallintokunnittain (vakinaiset) Keski-ikä miehet Keski-ikä miehet Lukumäärä miehet Keski-ikä naiset Keski-ikä naiset Lukumäärä naiset Keskushallinto 50 v 49 v v 5 kk 52 v 8 kk 170 Ympäristöterveydenhuolto 50 v 2 kk 48 v 5 kk 5 42 v 1 kk 43 v 8 kk 22 Sosiaali- ja 47 v 8 kk 47 v 3 kk v 6 kk 47 v 11 kk terveystoimi Sivistystoimi 45 v 9 kk 45 v 2 kk v 8 kk 47 v 876 Tekninen toimiala 51 v 2 kk 50 v 1 kk v 3 kk 51 v 11 kk 200 Liikelaitokset 46 v 6 kk 46 v 8 kk v 1 kk 44 v 4 kk 104 Aluepelastuslaitos 45 v 3 kk 45 v 4 kk v 1 kk 38 v 1 kk 8 Koko kaupunki 47 v 11 kk 47 v 1 kk v 11 kk 47 v 3 kk Henkilöstön keski-ikä vuonna oli vuoden lopussa 47 v 3 kk (vuonna 47 vuotta 11 kk). miesten osalta 47 v 1 kk (v. 47 v 11 kk) naisten osalta 47 v 3 kk (v. 47 v 11 kk) Kokkolassa henkilöstön keski-ikä on jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla yleensä. Vuonna kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 (tilasto: KT Kuntatyönantaja, Henkilöstö ikäluokittain ja keski-ikä). 6 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

7 Sukupuolijakauma Kaavio 5: Sukupuolijakauma hallintokunnittain miehet naiset Henkilöstömäärästä on 78,9 % naisia ja 21,1 % miehiä. Sukupuolijakauman prosentuaalisuudessa on vuosien mittaan ollut vain hyvin pieniä muutoksia. Naisvaltaisin toimiala on sosiaali- ja terveystoimi, jossa miesten osuus on vain 6,6 % koko toimialan henkilöstöstä. Toimialat, joissa miehiä on enemmän kuin naisia, ovat tekninen toimiala ja aluepelastuslaitos. Teknisellä toimialalla miesten osuus on 50,1 % ja aluepelastuslaitoksella 91,8 % Taulukko 4: Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma hallintokunnittain Miehet Miehet % Naiset Naiset % Keskushallinto 35 17, ,9 Ympäristöterveydenhuolto 5 18, ,5 Sosiaali- ja terveystoimi 72 6, ,4 Sivistystoimi , ,5 Tekninen toimiala , ,9 Liikelaitokset 94 47, ,5 Aluepelastuslaitos 89 91,8 8 8,2 Yhteensä , ,9 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 7

8 Työaikajärjestelmät Yleisin työaikamuoto Kokkolan kaupungilla on yleistyöaika, johon kuuluu 29 % henkilöstöstä. Toiseksi suurin ryhmä on vuorotyöluonteista jaksotyötä tekevät, joita on 22 % koko henkilöstöstä. Kolmanneksi suurin ryhmä on opetustyöaikaa tekevät, joiden osuus on 15 %. Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Jaksotyön säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 min kolmen viikon pituisessa jaksossa. Työaika toteutetaan etukäteen laaditun työvuoroluettelon mukaisesti. Taulukko 5: Henkilökunta työaikajärjestelmittäin, vakinaiset ja määräaikaiset Yleistyöaika 38,25 h/vk Jaksotyö, vuorotyöluonteinen 879 Opetustyö 583 Toimistotyöaika 36,25 h/vko 485 Jaksotyö, päivätyöluonteinen h/vk (KVTES III luku 10 ) 116 Terveyskeskuslääkärit, -hammaslääkärit 37 h/vk 100 Päivätyö, keskimäärin 38,25 h/vk 71 Palomiehet 70 Perhepäivähoitajat 46 Kolmivuorotyö, keskeytymätön 13 Talonmiehet, työaika 38,25 h/vk 10 Sivuviran tai -toimen työaika 10 Kaksivuorotyö, aina 7-8 h/pv 6 Toimistotyöajassa säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Kaupungilla on pääosin käytössä liukuva työaika. Yleisimmät ammattinimikkeet Palkkajärjestelmän mukaan erilaisia tehtävänimikkeitä on käytössä 523. Näistä noin 276 nimikettä on käytössä vain yhdellä henkilöllä. Yleisimmät tehtävänimikkeet ovat lähihoitaja (286 henkilöä), sairaanhoitaja (167 henkilöä), luokanopettaja (127 henkilöä) ja lastenhoitaja (115 henkilöä). Taulukko 6: Yleisimmät ammattinimikkeet, vakinaiset Lähihoitaja 286 Sairaanhoitaja 167 Luokanopettaja 127 Lastenhoitaja 115 Perushoitaja 103 Lastentarhanopettaja 96 Siivooja 90 Koulunkäyntiavustaja 62 Peruskoulun lehtori 57 Terveydenhoitaja 48 Laitosapulainen 45 Kodinhoitaja 43 Perhepäivähoitaja 36 Työterveyshoitaja 36 Päivähoitaja 36 Tuntiopettaja (päätoiminen) 35 Laitosmies 33 Erityisopettaja, peruskoulussa 31 Luokanopettaja 30 Toimistosihteeri 30 8 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

9 Henkilötyövuodet Taulukko 7: Henkilötyövuosikertymä toimialoittain ja yksiköittäin Henkilötyöv Keskushallinto 243,6 Henkilötyöv Henkilötyöv. Henkilötyöv. 199,8 243,6 226,5 214,0 199,8 Keskushallinto 136,6 120,9 111,8 104,4 Ruokapalvelut 107,1 105,6 102,2 95,4 Ympäristöterveydenhuolto 20,6 23,2 22,7 23,1 Eläinlääkintä 10,8 13,9 12,7 13,3 Terveysolojen valvonta 9,8 9,3 10,0 9,8 Sosiaali- ja terveystoimi 1 000, , , ,3 Hallinto 12,3 9,2 8,7 8,7 Terveyskeskus 335,0 340,0 337,0 335,8 Vanhuspalvelut 494,4 496,5 511,9 525,5 Sosiaali- ja vammaispalvelut 158,7 157,8 156,0 165,3 Sivistystoimi 1 085, , , ,6 Hallinto 22,2 24,0 22,4 15,9 Opetustoimi 598,8 613,9 621,9 581,8 Varhaiskasvatus 366,1 375,2 366,9 361,1 Muu sivistystoimi 98,4 91,9 98,3 93,8 Tekninen toimiala 401,0 386,7 374,5 349,1 Tekninen palvelukeskus 260,5 247,8 236,0 217,6 Siivouspalvelut 140,4 138,9 138,5 131,5 Liikelaitokset 156,9 171,1 168,2 159,5 Kokkolan Energia 56,1 53,2 52,7 50,5 Kokkolan Satama 27,0 27,7 26,5 24,3 Kokkolan Vesi 32,9 33,6 32,6 29,5 Työplus 40,9 56,6 56,4 55,2 Aluepelastuslaitos 98,6 97,5 106,0 88,5 Koko kaupunki 3 006, , , ,9 Henkilötyövuoden määrään vaikuttaa tehty kokonaistyöaika vähennettynä poissaoloilla (opintovapaa, perhevapaat, sairauspoissaolo, kuntoutus, vuorotteluvapaa ja vuosiloma). Koulutus on henkilötyövuotta laskettaessa huomioitu työajaksi. Opettajien henkilötyövuosilaskenta pohjautuu opetusvelvollisuustuntien määrään (24 h/vk). Henkilötyövuosia laskettaessa osan vuotta työskentelevät ja osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijöiksi ja henkilötyövuosiksi, joka kuvaa paremmin henkilöstön määrää ja kehitystä kuin pelkkä vuoden viimeisen päivän poikkileikkaava tarkastelu. Henkilötyövuodet vähenivät 3,3 % verrattuna vuoteen. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 9

10 Lakien ja sopimusten mukaiset poissaolot Vuosilomapäiviin sisältyy pidetyt vuosilomat ja säästövapaat. Vuosilomapäivät olivat pv (vuonna pv, vuonna pv). Vuosilomaohje otettiin käyttöön syksyllä 2012 ja säästövapaaohje keväällä, joilla on ollut vaikutusta vuosilomien pitämiseen. Palkallisiin yksityisasioihin kirjataan myös pidetyt saldovapaat, joita oli vuoden aikana pv (vuonna yhteensä pv). Kaavio 6: Poissaolopäivät kalenteripäivinä Taulukko 8: Lakien ja sopimusten mukaiset poissaolot kalenteripäivinä toimialoittain Perhevapaat Lapsen sairaus Yks.- asia, palkallinen Yks.- asia, palkaton Koulutus Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimiala Liikelaitokset Aluepelastuslaitos Yhteensä Perhevapaisiin on laskettu mukaan äitiysloma, vanhempainloma, hoitovapaa ja isyysloma. Yksityisasia palkallinen kohtaan on laskettu mm. merkkipäivä, oma vihkimispäivä, lähiomaisen hautajaispäivä ja saldovapaapäivät. Muut Taulukko 22, lakien ja sopimusten mukaiset poissaolot kalenteripäivinä toimialoittain ja yksiköittäin ja on liitteenä KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

11 Sairaus- ja kuntoutustukipäivät Kaavio 7: Sairauspäivien lukumäärä kalenteripäivinä sairauspäivät sairauspäivät Kaupungin henkilöstöpoliittisena tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen vuosittain 1 pv/hlö/v. Tähän keinona on vuoden aikana ollut varhaisen tuen toimintamallin käytön tehostaminen sekä työtapaturmien selvittämisen toimintamalli sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli kpv (6,2 %) vähemmän kuin vuonna, vähennys oli 0,62 pv/hlö/v. Koko organisaatiossa sairauspäiviä kertyi vuonna henkilöä kohti 14,40 kalenteripäivää (v. 15,02). Yhden sairauspoissaolopäivän hinta on arvioitu maksavan 396 euroa (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen käyttämä keskimääräinen hinta). Taulukko 9: Sairaus- ja kuntoutustukipäivien lukumäärä kalenteripäivinä toimialoittain Sairauspäivät lukumäärä *) Kuntoutustukipäivät **) Sairauspäivät yhteensä / palkansaaja ***) Keskushallinto ,87 Ympäristöterveydenhuolto ,78 Sosiaali- ja terveystoimi ,97 Sivistystoimi ,17 Tekninen toimiala ,62 Liikelaitokset ,15 Aluepelastuslaitos ,95 Yhteensä ,40 *) Määräaikaisten sairauspäivät olivat kpv, tapaturmapäivät 235 kpv = kpv **) Kuntoutustukea voidaan myöntää, kun Kelan sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivärahapäivää tulee täyteen ***) Sairaspäivät yhteensä / palkansaaja sisältää sairauspoissaolopäivät, ei kuntoutustukipäiviä Kuntoutustuki tarkoittaa määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä. Taulukko 23, sairaus- ja kuntoutustukipäivien lukumäärä kalenteripäivinä toimialoittain 2012, ja, on liitteenä 3. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 11

12 Kaavio 8: Sairauspäivien lukumäärä (kalenteripäiviä) Sairauspäivät Kaavio 10: Sairauspoissaoloprosentti toimialoittain ja yksiköittäin Työpv % Työpv % Keskushallinto Keskushallinto , ,2 Ruokapalvelut , ,2 Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä 77 1, ,2 Terveysolojen valvonta 132 3, ,1 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto 75 2,3 67 2,1 Terveyskeskus , ,5 Vanhuspalvelut , ,2 Sosiaali- ja vammaispalvelut , ,5 Sivistystoimi Hallinto 160 1, ,0 Opetustoimi , ,2 Varhaiskasvatus , ,1 Muu sivistystoimi 747 2, ,1 Tekninen toimiala Tekninen palvelukeskus , ,9 Siivouspalvelut , ,8 Liikelaitokset Kokkolan Energia 759 4, ,0 Kokkolan Satama 212 2, ,4 Kokkolan Vesi 685 6, ,4 Työplus , ,5 Aluepelastuslaitos 998 3, ,6 Koko kaupunki , ,5 Tapaturmat sisältyvät lukuihin 12 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

13 Taulukko 11: Sairauspäivät keston mukaan / tapausten määrän mukaan toimialoittain 0 pv 1 3 pv 4 29 pv pv pv pv pv Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimiala Liikelaitokset Aluepelastuslaitos Yhteensä Kesäkuussa 2012 voimaan tullut lakiuudistus velvoittaa työnantajaa puuttumaan pitkittyviin sairauspoissaoloihin. Yhteydenpito sairauslomalla olijaan ja hänen tilanteensa seuraaminen työterveysneuvotteluissa auttaa myös työhön paluussa pitkän poissaolon jälkeen. Esimiehen on otettava yhteys työterveyshuoltoon, kun työntekijän sairaus on jatkunut kuukauden (30 pv) ajan joko yhtäjaksoisesti tai osiossa. Lisäksi on käytävä neuvottelu työntekijän työkyvystä ja työhön palaamisen mahdollisuuksista viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä. Taulukossa on kuvattuna henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä jaoteltuna poissaolon pituuden mukaan. Henkilöstöllä on oikeus olla sairauslomalla oman ilmoituksen perusteella 1 3 päivää/kerta, jos sairauden syynä on fl unssa, päänsärky tai vatsatauti. Omaan ilmoitukseen perustuvia poissaoloja oli päivää eli 9,1 % kaikista sairauspoissaoloista (v päivää eli 5,8 % kaikista sairauspoissaoloista). Sairauslomapäiviä muualla kuin työterveyshuollossa kirjattin henkilölle yhteensä pv (v. yhteensä henkilölle yhteensä pv). Suurin osa sairauspoissaoloista oli 4-29 päivän mittaisia (44,5 %). Vuonna vastaavien sairauspäivien osuus oli 42,4 %. Taulukko 24, sairauspäivät keston mukaan / tapausten määrän mukaan toimialoittain ja yksiköittäin ja, on liitteenä 4. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 13

14 Kaavio 9: Sairauspäivien lukumäärä diagnoosiryhmittäin Sairauspoissaolo pv:t (kpl) Sairauspoissaolo pv:t (kpl) Työtapaturmat ja ammattitaudit Taulukko 12: Työtapaturmat If-tilaston mukaan Korvatut tapaturmat Korvatut tapaturmat Sattuneet tapaturmat Sattuneet tapaturmat Korvauspäivät Korvauspäivät Ohimenevät korvaukset Ohimenevät korvaukset Tapaturmat työpaikalla Tapaturmat työmatkalla Ammattitaudit Yhteensä Korvattavien tapaturmien määrä on merkittävästi kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tapaturmia on sattunut saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta ne ovat aiheuttaneet vähemmän poissaoloja työstä, sillä korvattavien päivien määrä ja korvaussummat ovat laskeneet huomattavasti edellisvuodesta. 14 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

15 Kaavio 10: Työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärä If-tilaston mukaan Työpaikalla Työmatkalla Ammattitauti Ammattitauti Työmatkalla Työpaikalla Kaavio 11: Korvauspäivien lukumäärä tapaturman sattumisvuoden mukaan (If-tilasto) Työpaikalla Työmatkalla Ammattitauti Ammattitauti Työmatkalla Työpaikalla KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 15

16 3 Laskentapalvelut Työvoimakustannukset Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kaupungin taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstökustannukset (palkat + sivukulut) tilikaudelta olivat 173,9 milj. euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 176,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen vähenemistä edellisvuodesta selittää henkilöstön lomautukset ja ns. lamavapaat. Suoria henkilöstömenojen säästöjä kertyi vuoden aikana toteutettujen lomautusten ja lamavapaiden seurauksena noin 1,8 milj. euroa. Henkilöstömenojen vähenemistä selittää myös ensihoidon henkilöstön (11 henkilöä) siirtyminen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun palvelukseen 1.1. alkaen. Taulukko 13: Työvoimakustannukset Muutos-% ed. vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä josta 1. Palkat yhteensä ,1 josta Vuosiloma-ajan palkat ,8 Sairauspoissaolojen palkat, ,1 brutto Perhevapaiden palkat, ,9 brutto Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat ,5 - Kela-korvaukset ,2 - Tapaturmakorvaukset ,0 2. Työnantajan eläke- ja muut ,1 sosiaalivakuutusmaksut 3. Muut Rekrytointikustannukset Vuokratyövoiman kustannukset 4. Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto, netto ,1 Koulutus ,6 Kuntoutus, palkallinen KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

17 Sopimukset ja palkkaus Kunta-alalle solmittiin uusi virka- ja työehtosopimus, jonka ensimmäinen jakso on voimassa ja toinen jakso Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta lisästä, työkokemus- tai muista vuosisidonnaisista lisistä, työaikakorvauksista, muista sopimusten mukaisista lisistä, palkkioista ja korvauksista. Virka- ja työehtosopimuksissa on palkkahinnoittelut, joissa on todettu tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat. Kunnissa ja kuntayhtymissä harkitaan paikallisesti maksettavan tehtäväkohtaisen palkan suuruus ottaen huomioon tehtävien vaativuus, kunnan palkanmaksuvara sekä alueen työmarkkinatilanne ja yleinen palkkataso. Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista ja työajoista. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös tehdä paikallisia sopimuksia. Neuvottelumenettelystä ja neuvotteluosapuolista on sovittu kunta-alan pääsopimuksella. Kunta-alalla on viisi sopimusalaa: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Sopimusten KVTES ja TS tehtäväkohtaisia kuukausipalkkoja korotettiin 1.7. yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 20 /kk. Lääkärisopimuksen mukaan eläinlääkäreiden tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin yleiskorotuksella 0,62 % 1.7. alkaen. Muille lääkäriryhmille ei tullut korotuksia. OVTES:iin kuuluvat saivat 20 euroa vastaavan 0,68 % palkantarkistuksen. Taulukko 14: Palkkauksen rakenne (%-osuudet kokonaisansioista) KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Tuntipalkkaiset Tehtäväkohtainen palkka 92,3 76,4 87,1 91,2 87,0 Palveluaikaan sidotut lisät 5,0 13,7 6,5 3,8 10,1 Henkilökohtainen lisä 1,7 0,0 5,8 4,2 2,9 Muut säännöllisen työajan lisät 1,0 9,9 0,6 0,8 0,0 Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kokonaisansio keskim. euroa/kk 2 462, , , ,00 13,14 Miesten keskiansio /kk 3 078, , , ,00 13,16 Naisten keskiansio /kk 2 412, , , ,00 13,01 Taulukko 15: Henkilökunta sopimusaloittain Yhteensä KVTES OVTES 583 TS 355 LS 100 TTES 92 PERHEPV 46 Yhteensä KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 17

18 4 Eläköityminen Taulukko 16: KuEL-eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärä eläkelajeittain Taulukko 17: KuEL-eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden keski-ikä eläkelajeittain Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke Yhteensä pl. oae Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Kaikki eläkelajit ,7 57,7 47,9 54,3 60,6 59, ,4 59,9 51,4 55,6-60, ,8 56,1 49,9 56,4-60,5 63,9 57,2 48,6 54,1-60,4 64,1 60,5 50,9 56,8-61,0 KuEL-työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden suurimpana työkyvyttömyyttä aiheuttavana tautiluokkana ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yms. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 33 henkilöstä oli 14 henkilöllä tuki- ja liikuntaelinsairaus ja kuudella kasvain. Muita tautiryhmiä on niin vähän, että niitä ei ole mahdollista esittää tilastoissa yksitellen. Valtion eläkelain (VaEL) mukaan vakuutetuista työntekijöistä siirtyi eläkkeelle 17 henkilöä. Kaikki olivat vanhuuseläkkeitä, joiden keskimääräinen eläkkeellejäämisikä oli 60,8 vuotta. VaEL-osa-aikaeläkkeen aloittaneita ei Kevan tilastorekisteristä löytynyt. Osa kuntien palveluksessa olevista peruskoulun ja lukioiden opettajista ja rehtoreista kuuluu yhä valtion eläkelain eli VaEL:n piiriin. Vuodesta 1999 lähtien VaEL:n piiriin kuuluvat henkilöt siirtyvät asteittain KuEL:n piiriin. 18 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

19 Ennuste eläkepoistumasta Taulukko 18: Kokkolan kaupungin ennuste eläkepoistumasta toimialueittain ja yksiköittäin henkilöä toteutunut 2015 henkilöä 2016 henkilöä 2017 henkilöä 2018 henkilöä 2018 yhteensä henkilöä 44 Keskushallinto Keskushallinto Ruokapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Terveysolojen valvonta Sosiaali- ja terveystoimi toimi Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaali- ja vammaispalvelut Sivistystoimi Hallinto Opetustoimi Varhaiskasvatus Muu sivistystoimi Tekninen toimiala Tekninen palvelukeskus Siivouspalvelut Liikelaitokset Kokkolan Vesi Työplus Aluepelastuslaitoslaitos Yhteensä Tiedot on kerätty palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän AGS-raportointiohjelmasta. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 19

20 Eläkemaksut Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. Työnantajan KuEL-eläkemaksut koostuvat palkkaperusteisesta maksusta, jota seurataan osana työvoimakustannuksia eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksusta, jota maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voi työnantaja vaikuttaa omilla työssä jaksamisen tukemistoimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa kuntatyönantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksua. Työnantajan kannattaa seurata sekä näiden maksujen suuruutta euroissa että prosenttiosuutta palkkakustannuksista. Varhe-maksut %-osuus palkkakustannuksista ,2 % ,8 % ,8 % (ennuste) 0,7 % (ennuste) 0,6 % Eläkemenoperusteinen maksu KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

21 5 Työhyvinvointi Työsuojelu Kokkolan kaupungin työpaikoilla työsuojelutoimintaa toteutettiin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Toiminnan ensisijainen tavoite oli edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Työturvallisuus- ja terveellisyystavoitteina olivat työpaikat, joissa ennalta ehkäistiin työtapaturmia, ammattitauteja, työperäisiä sairauksia ja edistettiin hyvää työilmapiiriä perehdyttämisen ja työsuojelun keinoin. Sisäilmatyöryhmän toiminnan avulla tuettiin esimiehiä etsimään keinoja sisäilmaongelmien poistamiseksi. Yhteistoimintaryhmä toimi työsuojelutoimikuntana. Työsuojelujaosto toimi yhteistoimintaryhmän jaostona. Jaoston työnantajajäseniin kuului kaksi työsuojelupäällikköä, kaupungininsinööri ja sivistyskeskuksen kehittämispäällikkö. Työntekijöiden edustajiin kuului kuusi työsuojeluvaltuutettua ja järjestöjen nimeämä Jukon pääluottamusmies. Sivistystoimen ja pelastustoimen työpaikat ilmoittivat parikymmentä haastavaa tilannetta, joissa työntekijä oli lähellä loukkaantua vakavasti vaikean väkivaltatilanteen selvittelyn johdosta. Työyhteisöjä ja esimiehiä on neuvottu ja ohjattu työsuojeluasiantuntijuutta tarjoten työsuojelun ennaltaehkäisevään työhön. Työpaikoille on käyty esittelemässä kaupungin eri toimintaohjeita/malleja ja tykypäivillä on pidetty luentoja. Työsuojeluhenkilöstö on tehnyt yhteistyötä Aluehallintoviraston (Avi) työsuojelun vastuualueen tarkastajan, terveysvalvonnan ja työterveyshuollon kanssa. Työplussan henkilökunnan kanssa jatkettiin perustyöpaikkaselvitysten tekemistä. Suunnattuja työpaikkaselvityksiä on tehty tarpeen mukaan. Sisäilmasta aiheutuvia ongelmia on ilmennyt kouluissa, terveyskeskuksessa, terveysasemilla, kaupungintalolla ja osin kaupungin vuokraamissa tiloissa. Työsuojeluhenkilöt ovat osallistuneet sisäilmaongelmista johtuviin monniammatillisiin terveysvaaran arviointeihin koskien kaupungintaloa, terveyskeskusta sekä Alavetelin ja Lohtajan terveysasemia. Työtapaturmien tutkimista on jatkettu ja niistä on laadittu dokumentti erilliselle tutkintalomakkeelle. If:n tapaturmatilaston mukaan korvattuja työtapaturmia on sattunut 193 ja niistä korvauspäiviä 1 133, korvattavia työmatkatapaturmia oli 31, joista korvauspäivä 143 ja 3 ammattitautia, josta 0 korvauspäivää. Ensiavun täydennyskoulutusta, alkusammutuskoulutusta, varautumista uhka- ja vaaratilanteisiin järjestettiin. Ulkopuolinen kouluttaja piti työhyvinvointikorttikoulutuksen sekä kaksi eri tilaisuutta järjestettiin työyhteisön ristiriitojen käsittelyä koskien. Työsuojeluasioiden tiedottamiseen henkilöstölle on käytetty Kokkolan kaupungin intraa, sosiaali- ja terveystoimen viikkotiedotetta sekä PikkuTynnyri-lehteä. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 21

22 Panostukset työhyvinvointiin Työterveyshuolto Kokkolan kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa pääasiassa kaupungin liikelaitos Työplus, joka toimii Kokkolan, Pietarsaaren ja Kruunupyyn alueilla. Kaupunki hankkii työterveyspalveluita myös Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelupalvelukuntayhtymän työterveyshuollolta, joka palvelee aluepelastuslaitoksen ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstöjä. Työplus tarjoaa työterveyslääkäreiden ja hoitajien palveluiden lisäksi myös työterveysfysioterapeutin ja psykologin palveluita, saatavana tarpeen mukaan on myös puheterapeutin ja ravitsemusterapeutin palveluita. Työterveyshuoltotoiminta perustuu työnantajan ja palveluntuottajien väliseen työterveyshuoltosopimukseen. Kokkolan kaupungin työterveyshuoltosopimukseen sisältyy sekä lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto että yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Toteutettavan toiminnan viitekehyksenä toimii toimintasuunnitelma, joka tehdään sekä koko kaupungin tasolla että toimialoille/liikelaitoksille ja se päivitetään vuosittain. Haasteina ovat olleet sairauspäivien vähentäminen, työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen sekä sisäilmaongelmat. Ennaltaehkäisevä työterveyshuoltotoiminta Terveystarkastukset Terveystarkastuksia toteutetaan työhöntulotarkastuksina, erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1 3 vuoden välein sekä työpaikkakohtaisesti työpaikkaselvitysten yhteydessä. Terveystarkastus alkaa työterveyshoitajan tarkastuksena, josta henkilö ohjautuu tarvittaessa muiden ammattiryhmien terveystarkastuksiin. Terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota terveydentilan lisäksi töiden sujumiseen, työhyvinvointiin ja kuntoutustarpeisiin. Työpaikkaselvitykset Työoloihin kohdistuvana toimintana työterveyshuolto suorittaa perustyöpaikkaselvityksiä ja suunnattuja työpaikkaselvityksiä, joita on tehty eniten ergonomisista syistä ja työpaikkojen sisäilmaongelmien vuoksi. Muu työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveysneuvottelut Työterveysneuvotteluja on pidetty varhaisen tuen mallin jatkotoimenpiteenä, neuvottelun tarkoituksena on työntekijän työhön paluun suunnittelu ja työssä jatkamisen tukeminen. Työterveysneuvottelujen määrä on lisääntynyt huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna, syynä tähän on sairausvakuutuslain muutos, jonka perusteella työterveysneuvottelu on pidettävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Työpaikkojen sisäilmaongelmat ovat myös aiheuttaneet työterveysneuvottelujen lisääntymistä. 22 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

23 Ryhmämuotoinen toiminta Työterveyshuolto on järjestänyt painonhallintaryhmiä, niska- ja selkäryhmiä sekä rentoutus- ja äänenhuoltoryhmiä, joihin on osallistunut kaupungin henkilöstöä. Yhteistyö kuntoutuksessa Työterveyshuolto on aktiivisena yhteistyökumppanina ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä yhdessä kaupungin uudelleensijoitustoiminnan ja Kevan kanssa. Kelan järjestämään ryhmäja yksilökuntoutukseen anotaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yhteistoiminta Työterveyshuollolla on pysyvä edustaja yhteistoimintaryhmässä, joka toimii kaupungin työsuojelutoimikuntana. Työterveyslääkäri osallistuu sisäilmatyöryhmän kokouksiin. Työterveyshuollon ja henkilöstöpalvelujen edustajien säännöllisissä tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja kehitetään yhteistoimintamuotoja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Sairaanhoito Yleislääkäritasoinen sairaanhoito sisältää laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia työterveyshuoltosuunnitelman mukaisesti sekä erikoislääkärin konsultoinnin. Taulukko 19: Työterveyshuollon yleisimmät palvelunimikkeet Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työterveysfysioterapeutti Työterveyspsykologi Terveystarkastukset Työterveysneuvottelut Työpaikkaselvitykset Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus Sairaanhoitokäynnit Työ- ja työmatkatapaturmat Palveluiden kappalemäärät ammattihenkilöittäin ryhmiteltyinä Lähde on Työplussan raportointijärjestelmä, luvut eivät sisällä Jyta-alueen tuottamia palveluja KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 23

24 Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset muodostuvat pääosin palvelujentuottajille maksettavista korvauksista sekä ensiapuvalmiuden ylläpidosta. Kela korvaa työnantajalle hyväksymistään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 60 % ja sairaanhoidon kustannuksista 50 %. Kelan korvauksessa on työtekijäkohtainen enimmäismäärä. Taulukko 20: Työterveyshuollon kustannukset Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I) Bruttokustannukset Kelan korvaus Nettokustannukset / / / työntekijä työntekijä työntekijä , , ,31 * , , ,83 Sairaanhoito (korvausluokka II) , , ,19 * , , ,48 Työterveyshuollon kustannukset yhteensä * *Vuoden kustannus- ja korvaustiedot ovat ennakkoarvioita Koulutus ja kehittäminen Henkilöstönsä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta vastaavat toimialat, jotka voivat järjestää koulutuksen joko sisäisenä koulutuksena omin resurssein tai hankkimalla osaamista muulta tai käyttämällä ulkopuolisia kursseja yms. Henkilöstöpalvelut järjestää kaupungin koko henkilöstön erilaisille kohderyhmille suunnattua koulutusta. Koulutuksen hallinnointiin käytetään sähköistä järjestelmää, jossa julkaistaan kaupungin itse järjestämä koulutus ja sen kautta ilmoittaudutaan näihin koulutuksiin. Sähköisessä järjestelmässä seurataan toteutunutta koulutusta, sekä sisäistä että ulkoista. Esimiesvalmiuksien kehittäminen JEAT valmennus Vuonna 2010 aloitettu JEAT valmennuksen kuudes ryhmä aloitti ja on valmistumassa vuoden 2015 puolella. Ryhmään kuuluu sivistystoimen esimiehiä opetustoimesta ja varhaiskasvatuksesta. Ryhmän valmistuttua n. 120 esimiestä on suorittanut JEAT tutkinnon. 24 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

25 JEAT valmennus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, joten opetuskustannuksista vastaa Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto, opetuksen järjestämisestä vastaa kuudennen ryhmän osalta Rastor/Oulu. Kaksi esimiesryhmää aloitti toimintansa syksyllä. Ryhmät ovat työnohjauksellisia, niiden tavoitteena on tukea esimiestyötä pohtimalla työn haasteita muiden esimiesten kanssa ja näin löytää uutta näkökulmaa esimiehenä toimimiseen. Esimiesfoorumi on kaikille esimiehille avoin tilaisuus, jossa käsiteltiin uusia henkilöstöjohtamisen työkaluja sosiaalisen median monikanavia ja niiden käyttöä työssä. Työtä haittaavan käyttäytymisen puheeksi ottaminen koulutuksessa käytiin läpi epäammatillisen käyttäytymisen, epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen selvittämisen periaatteita ja selvittämistä. Valmentava johtaminen koulutuspäivässä käsiteltiin valmentava johtamisen työkaluja ja käytäntöjä, erilaisia ihmisiä ryhmässä ja ryhmän kehitysvaiheissa esimiestyön kannalta. Etäkoulutuksena järjestettiin kaksi yhteistoimintamenettelyä ja lomauttamista käsittelevää tilaisuutta. Koko henkilöstölle järjestettiin kaksi Vastuullisen vaikuttamisen koulutustilaisuutta, joiden tavoitteena on avoimen vuorovaikutuksen, keskinäisen luottamuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen ja näin työhyvinvoinnin parantaminen. Toimialojen järjestämä koulutus Toimialoilla/liikelaitoksissa järjestetään jatkuvaa, ammatillista täydennyskoulutusta työssä oppimisena, sisäisinä ja ulkoisina koulutustilaisuuksina. Toimialoilla yhteisiä teemoina ovat olleet mm. ammatillinen tieto- ja viestintätekniikka työturvallisuus, ensiapu. Toimialojen ammatillisen täydennyskoulutuksen painopistealueita ovat olleet opetustoimi: matematiikan opetuksen menetelmät, musiikkikasvatus, työrauhalla työniloon ja monikulttuurisuus varhaiskasvatus: päiväkodin pedagoginen johtaminen, varhaiskasvatustyön kirkastaminen ja leikkikulttuuri sosiaali- ja terveystoimi: lääkehoito, potilastiedon arkisto, valmiuskoulutus, mielenterveyden ensiapu, kunnon hoitaja koulutus, itsearviointi koulutus ja tiimityöskentely. Koulukseen osallistuminen ja koulutuskustannukset Koko kaupungin tasolla koulutukseen käytettiin , summa ei sisällä osallistujien palkkoja eikä mahdollisia matkustamiskustannuksia. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 25

26 Vuoden ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannuksia koskee koulutuskorvauslaki, jonka tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää henkilöstölleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti. Kunnalliselle työnantajalle tuki annetaan myöntämällä alennusta työttömyysvakuutusmaksuun. Ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistui henkilöä, koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2,7 päivää/henkilö. Opintovapaalla oli 65 henkilöä, opintovapaan keskimääräinen pituus oli 95 päivää. Kaupungin tuki henkilöstön omaehtoiseen koulutukseen Kaupunki työnantajana tukee henkilöstön omaehtoista kouluttautumista antamalla rahallista tukea koulutuskustannuksiin ja myöntämällä palkallista vapaata. Palkallista vapaata on mahdollista saada enintään 10 päivää vuodessa, jos koulutus järjestetään työaikana, se on organisaation kannalta tärkeää sekä tutkintoon johtavaa tai antaa tietyn pätevyyden. Kaupungin tukena vuonna maksettiin kahdeksalle henkilölle yhteensä euroa tukena opiskelukustannuksiin. Henkilöstöetuudet Kokkolan kaupunki siirtyi 1.5. henkilöstöetuuksien sähköisen maksupalvelujärjestelmän käyttöön. Jokaiselle järjestelmän käyttäjäksi ilmoittautuneella on henkilökohtainen sähköinen arvoseteli, jolla voi hankkia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Setelin arvo 60, määrä suhteutetaan palvelussuhteen pituuteen ja käytetään palvelussuhteen aikana. Sähköisen järjestelmän käyttäjiä oli vuoden lopussa eli n. 60 % kaupungin henkilöstöstä, mikä on tavanomainen käyttäjämäärä. Henkilöstöetuuden käytöstä 80,9 % suuntautui liikuntaan ja 19,1 % kulttuuriin. Eniten käyttökertoja oli eri kuntosaleilla (28,8 %) ja kaupungin liikuntapalveluilla (26,5 %). Sähköisen henkilöstöetusetelin lisäksi kaupungilla on joitakin jumppa-, vesijumppa- ja vesijuoksuryhmiä. Kaupungin henkilöstö on osallistunut erilaisiin liikuntakampanjoihin ja tapahtumiin. Henkilöstöpalvelut tukee työpaikkojen tyhy-päiviä enintään 25 /osallistuja/vuosi. Tyhy-päivien tarkoituksena on työyhteisön toimivuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen ja työntekijöiden terveyden edistäminen. Toimialat järjestävät tyhy-toimintaa henkilöstölleen, terveyskeskuksessa, teknisessä palvelukeskuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimii yksi tai useampia tyhy-ryhmiä, jotka koordinoivat ja järjestävät tyhytoimintaa omalla alueellaan. 26 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

27 Tupakasta vieroittaminen Kaupunki kannustaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstöä luopumaan tupakasta. Lopettamisen tueksi maksetaan kuukauden nikotiinikorvaushoito työterveyshuollon kanssa sovitulla tavalla. Mökit Rukalla Kaupunki omistaa Rukalla kaksi mökkiä, joita vuokrataan edullisesti kaupungin henkilöstön virkistyskäyttöön. Rukalla sijaitsevaa lastentarhayhdistyksen omistamaa mökkiä vuokrataan ensisijaisesti kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstölle, myös muille varaustilanteen salliessa. Henkilöstön uudelleensijoitustoiminta Vuoden aikana on uudelleensijoituksen asiakkaana ollut 144 henkilöä. Heistä vuoden vaihteessa 45 henkilöä on pitkällä sairauslomalla, kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä tai henkilö on muuten organisaation ulkopuolella. Henkilöstöstä 89 on sijoittunut osittain tai kokonaan uusiin tehtäviin, on työkokeilussa tai uuteen työhön perehtymässä eläkevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen tai organisaation järjestämänä ammatillisena kuntoutuksena. Vaihtoehtoisesti hän opiskelee työn ohella ammatillisen kuntoutuksen uudelleenkoulutusta tai henkilö voi olla osittain työssä jonkun osa-aikamuodon rinnalla, kuten osasairauspäiväraha, osakuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke tai on suoritettu muita järjestelyjä. Omaehtoisia uraohjausasiakkaita on ollut neljä. He miettivät alan vaihtoa, koulutusta, palaavat pitkältä poissaololta tai miettivät muita muutosvaihtoehtoja uralleen. Kuusi asiakasta on ollut kaupungin organisaatioon läheisesti liittyvien työnantajien palveluksesta tai määräaikaisesti työnantajalla työskennelleenä. Tärkeimpiä ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat Keva julkisten alojen eläkepalvelija, jonka toimialueelle myös VaEL-vakuutetut kuuluvat, työterveyshuolto sekä erikoissairaanhoito, vakuutusyhtiöt, Kela, TEtoimisto, koulutusyhtymät ja oppisopimustoimisto. Julkisen sektorin eläkevakuuttaja Keva tarjosi vuonna suurimmille työnantajille mahdollisuuden osallistua 150 sairauspäivän kohdalla tehtävään kuntoutusselvittelyyn. Kokkolan kaupunki osallistui tähän. Kuntoutusaloitteita on Keva vastaanottanut 74 kappaletta. Määrä kasvoi merkittävästi edellisvuoden 49:stä. Tavoitteena oli ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittäminen hyvissä ajoin ennen sairauspäivärahakauden päättymistä sekä madaltaa työhön paluun kynnystä pitkittyvän sairauspoissaolon jälkeen. Koulunkäyntiavustajille pyritään tarjoamaan valmiuksien mukaan työmahdollisuuksia, kun varsinaisesta työstä on lomautus koulujen kesäloman aikaan. Työpaikat sijoittuvat sijaisuuksiin työvoimavaltaisille aloille, joissa toiminta pyörii ympäri vuoden. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 27

28 6 Yhteistoiminta Yhteistoimintaryhmä ja kehittämisryhmät Kokkolan kaupungin edustukselliseen yhteistoimintaorganisaatioon kuuluvat koko kaupungin yhteistoimintaryhmä jaostoineen sekä toimiala- ja liikelaitoskohtaiset kehittämisryhmät. Yhteistoimintaorganisaatio Yhteistoimintaryhmän kokoonpanon periaatteena on, että siinä on yhtä monta työnantajapuolen ja henkilöstön edustajaa. Henkilöstön edustajina toimivat kuusi työsuojeluvaltuutettua sekä kuusi ammattijärjestöjen nimeämää edustajaa, joka ovat joko paikallisyhdistysten pääluottamusmiehiä tai puheenjohtajia. Työnantajaa edustaa kaupungin johtavat viranhaltijat sekä toimialojen johtajat sekä yksi liikelaitosjohtaja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostolla on kaksi edustajaa läsnäolo- ja puheoikeudella, he eivät ole yhteistoimintaryhmän varsinaisia jäseniä. Työterveyshuollolla on pysyvä edustaja yhteistoimintaryhmän kokouksissa. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat Yhteistoimintaorganisaation asiapiiriin kuuluvat sekä yhteistoimintalain (449/2007) että työsuojelun valvontalain (44/2006) mukaiset tehtävät. Yhteistoimintaryhmä toimii kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmä käsittelee aina yhteistoiminnan asiapiiriin kuuluvat asiat, jotka koskevat kaupungin koko organisaatiota tai merkittävän laajaa aluetta. Yhteistoimintaryhmän työsuojelujaosto käsittelee asiat, jotka koskevat yhtä työpaikkaa tai rajattua ryhmää ja se valmistelee tehtäväkenttäänsä kuuluvat asiat yhteistoimintaryhmälle tai muulle päättäjälle. Kehittämisryhmät käsittelevät omaa toimialaansa koskevia yhteistoiminnan asiapiiriin ja työsuojeluun liittyviä asioita. Yhteistoimintaryhmä Yhteistoimintaryhmä kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana, lisäksi ammattijärjestöjen edustajilla laajennetulle ryhmälle pidettiin tiedotustilaisuuksia kaupungin talousarvioista käsittelyn eri vaiheissa, joulukuun kokouksessa käsiteltiin kaupunginhallituksen esitys vuoden 2015 talousarvioksi. Yhteistoimintaryhmä käsitteli työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle sekä Kelalle tehtävän korvaushakemuksen työterveyshuollon kustannuksista vuodelta. Yhteistoimintaryhmä käsitteli seuraavia työsuojelun aihepiiriin kuuluvia asioita: työsuojeluvaalin tulos, työsuojeluvaltuutetut ja valtuutettujen toimialueet 2017 työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen vuosille 2017 työsuojelun edustus suunnittelu- ja rakennustoimikuntiin työsuojeluhenkilöstön koulutussuunnittelu kaupunginhallituksen vastine Vaasan lääninhallitukselle kaupungintalon D-siiven sulkemisesta kaupungintalon henkilöstölle tehdyn sisäilmastokyselyn tulokset. Muita yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita olivat: kehityskeskustelut 2015 aloitetoiminnan kehittäminen korvaava työ 28 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

29 henkilöstön tiedotuslehden kehittäminen lakisääteinen koulutuskorvaus ja koulutussuunnitelma henkilöstömenoihin kohdistuvien säästöjen toteutuminen henkilöstöetuuksien määräraha 2015 Kokkolan kaupungin sähköpostiohje työhön palaaminen enintään 10 päivän sairauslomalta Torkinmäen koulun ja päiväkodin elinkaarihanke henkilöstöetuuksien maksaminen sähköisellä järjestelmällä kaupungin henkilöstö kuvaavia tilastotietoja vuodelta Kehittämisryhmät Keskushallinto ja konsernipalvelut Keskushallinnon ja konsernipalvelujen kehittämisryhmässä on seitsemän työnantajan ja kuusi työntekijöiden edustajaa. Kokouksia pidettiin kaksi. Merkittävimpiä käsiteltyjä asioita olivat lomautuksen ja kaupungin taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan. Sivistystoimi Sivistystoimen kehittämisryhmään kuuluu yhdeksän henkilöstön edustajaa ja seitsemän työnantajan edustajaa, puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja. Ryhmään kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kolme työsuojeluvaltuutettua. Kokouksia oli kaksi. Käsiteltyjä asioita olivat mm. talousarvioesitys 2015 sivistystoimen kehittämissuunnitelmat Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen yhteisessä kehittämisryhmässä on 11 henkilöstön edustajaa ja 12 työnantajan edustajaa, määrään sisältyvät puheenjohtaja ja sihteeri. Kehittämisryhmä on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Soten yhteinen kehittämisryhmä totesi maaliskuussa, että terveyskeskuksen johtoryhmä on käsitellyt terveyskeskuksen kehittämisryhmän lakkauttamista, koska on olemassa yhteinen soten kehittämisryhmä, jossa käsitellään samoja asioita. Kehittämisryhmän kokouksissa käsiteltiin vuoden aikana sosiaali- ja terveystoimen merkittäviä ja ajankohtaisia asioita, mm: toimintaan liittyvät ajankohtaiset asiat (käyttösuunnitelma, tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvioesitys 2015, talouden toteuma ) ajankohtaiset työsuojeluasiat (mm. toimintakertomus, toimintasuunnitelma, sisäilmaongelmat, sairauspoissaolot, kaupungin työntekijöille sattuneet työtapaturmat, koulutuksia) sote uudistus vuonna toteutuneet lomautukset, palkattomat lomat jne. kaupungin henkilöstöohjelman valmistelu kaupungin strategiaan perustuva toimenpideohjelma kaupungin uusia kehityskeskusteluohjeita soten toimintasäännön päivittäminen vuosilomaohjeen tarkennus työmatkakysely kaupungin henkilökunnalle KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 29

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Sopimusalat

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

1 Johdanto KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

1 Johdanto KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2017 www.kt.fi Henkilöstömenot 20,3 miljardia euroa Vuonna 2017 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 20,3 miljardia euroa, josta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi Tilastoesite tammikuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot