KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ"

Transkriptio

1 Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

2 KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk Kunta keskim euroa KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Lokakuussa 2007 säännöllisen työajan keskiansio oli naisilla euroa/kk ja miehillä euroa/kk. Kokonaiskeskiansiot olivat euroa/kk, naisilla ja miehillä euroa/kk. TUNTIPALKKAISTEN PERUSTUNTIPALKAT Tuntipalkkaisten kokonaiskeskituntiansio oli 12,43 euroa lokakuussa Naisilla se oli 11,06 ja miehillä 12,66 euroa. Palkkaryhmä euroa/tunti I A 11,00 12,72 B 9,78 11,76 C 9,08 10,46 II A 8,77 9,68 B 8,63 9,26 III 8,45 8,85 IV 7,81 O 8,05

3 KUNTA-ALAN PALKKAUS Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista. Palkat määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan. Tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät yleiset vaativuustekijät on määritelty sopimuksissa. Sopimuksissa on myös palkkahinnoittelut, joissa on todettu ammattiryhmäkohtaiset vähimmäisperuspalkat. Kunnissa ja kuntayhtymissä harkitaan paikallisesti maksettavan tehtäväkohtaisen palkan suuruus ottaen huomioon tehtävien vaativuus, kunnan palkanmaksuvara sekä alueen työmarkkinatilanne ja yleinen palkkataso. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työkokemus, henkilökohtainen osaaminen ja työsuoritus. Palveluaikaan sidottuja lisiä ovat henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa (KVTES, lääkärisopimus ja OVTES) sekä ammattialalisä (tekniset). Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. Opettajien ylituntipalkkiot ja lääkärien päivystyskorvaukset tilastoituvat ylityökorvauksiin. Tulospalkkio on ryhmäkohtainen palkkio. Vuodelta 2006 tulospalkkioita maksettiin 0,3 % palkkasummasta.

4 HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN Kunnallinen yleinen virkaja työehtosopimus Lääkärit Tekninen ala Tuntipalkkaiset Opetusala Muut (mm. muusikot ja näyttelijät) KOKONAISANSION RAKENNE SOPIMUSALOITTAIN 2007 % ,1 7,3 1,1 7,3 2,8 9,2 0,2 14,1 4,5 6,0 4,9 6,6 13,9 12,5 2,5 5, ,2 73,7 78,0 65, KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Ylityökorvaukset

5 KUNTA-ALAN SOPIMUKSET Kunta-alalla on viisi sopimusalaa: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Uusien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on Samalle ajanjaksolle on tehty myös pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämistoimenpiteistä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä. Pöytäkirja Tehyyn kuuluvien palvelussuhteen ehdoista on voimassa työrauhavelvoittein sekä palkkausmääräysten osalta saakka. Sopimuskorotukset Sopimuskauden palkankorotukset muodostuvat yleiskorotuksista, paikallisista järjestelyeristä sekä samapalkkaisuuden edistämistoimenpiteistä. Ne nostavat palkkoja vuoden 2009 loppuun mennessä keskimäärin 11,7 % laskettuna korkoa korolle. Työvoimakustannukset nousevat runsaalla 2 miljardilla eurolla. Palkankorotukset vuonna palkkoja korotetaan järjestelyerällä ja samapalkkaisuuserällä, jotka ovat yhteensä 0,8 % kunkin sopimusalan palkkasummasta palkkoja korotetaan 2,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Työelämän kehittämisasiat Syksyn 2007 sopimusneuvotteluissa sovittiin myös kunnallisen alan työelämän kehittämisasioista, jotka koskevat mm. työsuojelun yhteistoimintasopimuksen uudistamista, kunnallisen alan koulutustoiminnan kehittämistä sekä palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevan suosituksen uudistamista.

6 Kunta-alan palkkausuudistus Kunta-alalla uudistetaan palkkausta virka- ja työehtosopimusten ja samapalkkaisuuden edistämistoimien avulla. Tavoitteena on tukea kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja pitää kunta-alan palkat kilpailukykyisinä. Palkan määrittelyssä painopiste on siirtynyt yhä enemmän paikallistasolle. Nykyisin palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, jonka perusteena on tehtävien vaativuus, ja henkilökohtaisesta lisästä, joka perustuu henkilökohtaisiin tuloksiin ja osaamiseen. Myös opetusalalla työn vaativuuden arvioinnin käytännön toteutus ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto on alkanut vuonna Sopimusjärjestelmä on joustava Sopimusjärjestelmä on kunta-alalla joustava. Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista ja työajoista. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös tehdä paikallisia sopimuksia. Neuvottelumenettelystä ja neuvotteluosapuolista on sovittu pääsopimuksella.

7 KUNTA-ALAN YLEISIMMÄT TYÖAIKAJÄRJESTELMÄT ja vuosityöajat (v. 2007)* osuus henkilöstöstä Jaksotyö tuntia 36 % (114 tuntia 45 min/ 3vko) Yleistyöaika tuntia 25 % (38 tuntia 15 min/vko) Toimistotyöaika tuntia 15 % (36 tuntia 15 min/vko) * Kunta-alan sopimusten mukaisia säännöllisiä vuosityöaikoja, joista on poistettu arkipyhät ja vuosilomat. VUOSITYÖAJAT ERI TYÖMARKKINASEKTOREILLA (tunneissa, v. 2004) Valtio Kunta Jalostus Yksityiset palvelut Säännöllinen työaika Tehty työaika josta ylityöt Ei tehty työaika Ei tehty työaika = palkalliset ja palkattomat poissaolot, mm. vuosilomat, perhevapaat, sairauslomat Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2004, Tilastokeskus

8 KESKIANSIOITA KUNTA-ALALLA 2007 Keskimääräinen kokonaisansio lisineen euroa/kk Ammattimies Hammashoitaja Kanslisti Kaupunginjohtaja Keittäjä Kirjastonhoitaja Kodinhoitaja Kunnaninsinööri Kunnanjohtaja Laitosapulainen Lastentarhanopettaja Linja-autonkuljettaja Lukion rehtori Maatalouslomittaja Osastonlääkäri Palkanlaskija Palomies Palopäällikkö Perhepäivähoitaja Perushoitaja Peruskoulun lehtori Peruskoulun luokanopettaja Rakennusmestari Sairaanhoitaja Siivooja Sosiaalityöntekijä Talouspäällikkö Terveyskeskushammaslääkäri Terveyskeskuslääkäri Työnjohtaja Kunta keskimäärin KT:n tilastoesitteen lähteenä Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat lokakuulta 2007 ja Ansiotasoindeksi sekä kunnalliset virka- ja työehtosopimukset.

9 KUNNAT OVAT TYÖNANTAJIA Suomessa on 415 kuntaa ja 193 kuntayhtymää, joiden palveluksessa on palkansaajaa eli viidesosa työllisestä työvoimasta. Vuoden 2009 alussa toteutuvat kuntaliitokset vähentävät kuntien määrää 67:llä. Kuntien ja kuntayhtymien koko työnantajina vaihtelee paljon. Suurimmat kuntatyönantajat ovat Helsinki ja HUS-piiri. Puolet kuntayksiköistä on työnantajia, joiden palveluksessa on alle 250 henkilöä. Kuntatyönantajat henkilöstömäärän mukaan Palkkaa saavaa Kunnat Kuntayhtymät Yhteensä henkilöstöä % % % ,9 32,7 22, ,3 24,6 27, ,1 17,6 22, ,3 17,1 19, ,0 6,0 6, ,4 2,0 2,3 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 Henkilöstöä keskimäärin 692 / kuntatyönantaja. Henkilöstömenot 17,5 miljardia Vuonna 2007 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot olivat 17,5 miljardia euroa, josta palkkakustannukset ovat noin 13,3 miljardia euroa ja muu osa on välillisiä työvoimakustannuksia. Yli puolet kaikista kuntien menoista on henkilöstömenoja.

10 Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja antaa kuntatyönantajille suosituksia palvelussuhdetta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua koskevissa asioissa. KT:n tehtävät on säädetty lailla. Kunnallinen työmarkkinalaitos on osa Kuntaliittoa. EU ja kuntatyonantajat Kunnallinen työmarkkinalaitos hoitaa työmarkkina-asioissa Suomen kuntatyönantajien edunvalvonnan Euroopan unionissa. KT osallistuu CEEPin sekä CEMRin työnantajafoorumin työhön. Postia KT:lle

11 KUNNALLINEN HENKILÖSTÖ Järjestystoimi 1,9 % Terveydenhuolto 30,9 % Sosiaalitoimi 26,5 % Sivistystoimi 26,1 % Kaavoitus- ja yleiset työt 4,2 % Liike- ja palvelutoiminta 4,6 % Yleishallinto 3,6 % Kiinteistöt 2,2 % Henkilöstömäärä Virkasuhteisia 33 % Työsuhteisia 67 % Kokoaikaisia Osa-aikaisia Sivutoimisia Tuntipalkkaisia Naisten osuus koko henkilöstöstä 78 % Kuukausipalkkaisista naisia 81 % Tuntipalkkaisista naisia 16 % Kunta-alan henkilöstön palvelussuhteet Vakinaiset 76 % Määräaikaiset 22 % Työllistetyt 2 %

12 20 YLEISINTÄ AMMATTINIMIKETTÄ Kuntien kuukausipalkkaiset, lokakuu 2007 lkm Sairaanhoitaja Peruskoulun luokanopettaja Perushoitaja Lähihoitaja Lastenhoitaja Perhepäivähoitaja Lastentarhanopettaja Lehtori Tuntiopettaja Koulunkäyntiavustaja Keski-ikä 45,3 vuotta lkm Hoitaja Siivooja Toimistosihteeri Peruskoulun lehtori Laitoshuoltaja Kodinhoitaja Terveydenhoitaja Osastonsihteeri Maatalouslomittaja Laitosapulainen Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Vuonna 2007 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,3 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,4 vuotta ja määräaikaisten 38,1 vuotta. Puolet kunta-alan henkilöstöstä on vuotiaita ja joka kymmenes on alle 30-vuotias. 40 % on vähintään 50-vuotiaita. Tietoa kunta-alan ansioista, ammattinimikkeistä ja tutkinnoista PALKAT AMMATIT TUTKINNOT

13 KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ KOULUTUSASTEITTAIN 2007 Perusaste tai ei tutkintoa 9,0 % Keskiaste 39,3 % Alempi korkea-aste 13,3 % Alin korkea-aste 20,6 % Ylempi korkea-aste 16,6 % Tutkijakoulutus 1,2 % Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus Työnantajan järjestämään ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistui vuonna 2007 noin 3/4 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä. Täydennyskoulutusta oli keskimäärin 3,5 päivää koulutuksessa ollutta kohden. Koulutuksen tarve ja määrä vaihtelevat vuosittain sekä työyhteisöittäin että ammattiryhmittäin. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillisen täydennyskoulutuksen kokonaiskustannukset olivat noin 149 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta on säädetty lailla.

14 KUNNALLINEN HENKILÖSTÖ lkm Arvio vuonna Vuonna 2007 kunta-alalla työskenteli henkilöä. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli noin henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työllisyystiedustelun mukaan kunta-alan henkilöstömäärä pysyy vuoteen 2015 lähes ennallaan. Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Hyva esimies lukee

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1 Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1. Johdanto Raportti on tehty Tilastokeskuksen kuntasektorin palkka-aineiston avulla. Aineisto koostuu kuntien toimittamasta palkka-aineistosta johon

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010

Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010 Tilastokatsaus kunta-alan palkkoihin ja henkilöstöön KTN 2010 6.2.2012 Yleistietoa kunnista Kuntasektorin henkilöstö Vuoden 2010 lokakuussa kuntasektorilla (kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa) työskenteli

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 3 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2010

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää

Lisätiedot

Kunta-alan uudet sopimukset

Kunta-alan uudet sopimukset Sopimukset 2010-2011 Kunta-alan uudet sopimukset Seppo Haavisto/Fotex Kunta-alan sopimukset allekirjoitettiin 15. helmikuuta Helsingissä. Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoitti työmarkkinajohtaja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2012. Huittisten kaupunki

Henkilöstökertomus 2012. Huittisten kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Huittisten kaupunki Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TAUSTAA JA TAVOITTEITA HENKILÖSTÖKERTOMUKSELLE... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1 Huittisten kaupungin henkilöstön määrä palvelukeskuksittain,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2013 palvelussuhde kuntaan

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava 19.12.2008 mennessä. Tiedot

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

PALKKAOPAS. versio 8.10.2012. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

PALKKAOPAS. versio 8.10.2012. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry PALKKAOPAS versio 8.10.2012 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry SISÄLLYSLUETTELO: OPPAAN TARKOITUS... 3 OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN!... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS... 3 PALKKAUS

Lisätiedot

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO...

Lisätiedot

PALKKAOPAS. versio 13.8.2010. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

PALKKAOPAS. versio 13.8.2010. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry PALKKAOPAS versio 13.8.2010 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry SISÄLLYSLUETTELO: OPPAAN TARKOITUS... 3 OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN!... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS... 3 PALKKAUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot