Tuloksellinen toiminta edellyttää hyvää johtamista Ratkaiseeko osaamisen johtamisessa onnistuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksellinen toiminta edellyttää hyvää johtamista Ratkaiseeko osaamisen johtamisessa onnistuminen"

Transkriptio

1 Tuloksellinen toiminta edellyttää hyvää johtamista Ratkaiseeko osaamisen johtamisessa onnistuminen Johtamisen ja esimiestyön päivät Kirsi Sillanpää, TtM, emba Johtaja Yhteiskuntasuhteet ja kehittäinen toimiala Tehy ry

2 KiSi2013 2

3 Keskiviikkona Sosiaali- ja terveysala on nyt laajasti otsikoissa. Historian merkittävin sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva uudistus kariutui aiemmin perustuslaillisiin ongelmiin. Hallitusneuvottelut menossa ja nyt jännitetään onnistuuko uusi hallitus soteuudistuksessa. Aikaa kuluu ja muutokset jatkuvat. Millaiselta näyttää koulutetun hoitohenkilöstön tulevaisuus, asema ja mahdollisuudet käyttää osaamistaan palveluita uudistettaessa? Miltä näyttää sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus? Mitä edellytetään johtamiselta ja johtajuudelta?

4 Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta 19.9.Kirsi Sillanpää

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskysymykset otsikoissa Koulutetun hoitohenkilöstön mahdollisuudet toimia johtamistehtävissä eri tasoilla ja johtaa suurinta henkilöstöryhmää ovat muutoksissa kaventuneet tai toimintaedellytykset on viety kokonaan. Meneillään olevat uudistukset ja sote-uudistukseen varautuminen > johtamisjärjestelmien murros ja vallan uusjako. Terveydenhuoltolaki edellyttää moniammatillista johtamista ja koulutettu hoitohenkilöstö on suurin henkilöstöryhmä

6 Terveydenhuoltolaki edellyttää moniammatillista johtamista Sote-uudistuksessa on syntymässä suuria kokonaisuuksia, joissa tarvitaan ammattitaitoista johtamista, selkeitä rakenteita sekä kykyä johtaa ja ohjata toimintaa asiakaslähtöisesti. Johtamisessa onnistuminen edellyttää laaja-alaista eri alojen osaamista hoitotyön johtajat mukaan lukien. Ei voi syntyä tilannetta, että organisaation ylimmästä johdosta puuttuu suurimman henkilöstöryhmän, koulutetun hoitohenkilöstön osaamisen, koulutuksen ja tulevaisuudessa vaadittavan osaamisen kehittämisen tunteva johtaja esimerkiksi hallintoylihoitaja tai johtava ylihoitaja. Kirsi Sillanpää

7 Hoitotyön johtamisen merkitys Koulutettu hoitohenkilöstö työskentelee 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä ja antaa osaamisensa yhteiseen käyttöön. Hoitotyön johto vastaa mm. henkilöstön saatavuudesta ja pysyvyydestä, työhyvinvoinnista, työnjaosta ja osaamisen kehittämisestä ja osaamisen kohdentamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Vastuu hoitotyön tutkimuksesta, opetuksesta ja toiminnan kehittämisestä sekä eri resurssien tehokkaasta käytöstä. Keskeinen rooli muutoksissa yhdessä osaavan ja hyvin koulutetun hoitohenkilöstön kanssa

8 Hoitotyön johtamisen merkitys Jos hoitotyön johtajia ei olisi? Hoitotyön johtajien kehittämis- ja johtamispanokset näkyvät monina terveydenhuollon uusina toimintamalleina. Ilman tätä työpanosta meillä tuskin olisi esimerkiksi hoitajavastaanottoja, kliinisiä asiantuntijoita, kliinisiä opettajia, hoitajien rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta, uusia työnjakomalleja, asiantuntijahoitajia jne. Huolestuttava vaikutus alan koulutukseen ja nuorten ammattihenkilöiden alalla pysymiseen > Työpaikkojen vetovoima heikkenee. Koulutetun hoitohenkilöstön johtajat ja esimiehet yhdessä henkilöstön kanssa ratkaisevassa asemassa asiakaslähtöisten palveluiden ja tulevan soteuudistuksen toteutuksessa. Muutokset eivät onnistu ilman heidän työpanostaan. Alan vetovoima, hoidon laatu ja turvallisuus sekä palveluiden ja uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto vaarantuvat

9 Hoitotyön johtaminen uuteen sote-lakiin Koulutettu hoitohenkilöstö suurin henkilöstöryhmä, jolla valtava osaamispääoma sekä taloudellinen ja toiminnallinen merkitys. Uusissa organisaatioissa ei voi syntyä tilannetta, jossa suurimmalta henkilöstöryhmältä puuttuu hoitotyön käytännön, tutkimuksen, opetuksen ja henkilöstön osaamisen ja sen kehittämistarpeet tunteva johtaja. Tehy on vaatinut, että sote-lainsäädännössä otetaan vahva kanta moniammatillisen johtamisen puolesta ja tunnustetaan hoitotyön johtamisen merkitys tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa

10 Osaamisen johtamisessa onnistuminen ratkaisee muutoksissa?

11 Muutoksen trendejä Globalisaatio Vapaa liikkuvuus Väestön ikääntyminen Heikentynyt huoltosuhde Kurjistuva kuntatalous Kulujen karsinta Taloudellisuus, kustannustehokkuus Pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä - kilpailu osaajista Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat Terveys ja hyvinvointi Teknologian ja tiedon hyödyntäminen, kansalliset tietojärjestelmät jne. Väestöryhmien eriytyminen - terveyserot Palveluiden, markkinoiden keskittyminen Kirsi Silla npää

12 Miksi? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Tulevaisuuden megatrendejä mm.väestön ikääntyminen, digitalisaatio, teknologian nopea kehitys, omahoidon lisääntyminen, terveyspalveluiden yksilöllistyminen, asiakkaiden vaatimustason nousu, terveyteen liittyvien markkinoiden kasvu > tarvitaan uudenlaista osaamista. Jotta voidaan vastata hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskeviin haasteisiin > osaavan henkilöstön lisäksi sote-alan organisaatioita on kehitettävä vetovoimaisiksi ja työhyvinvointia edistäviksi.

13 Terveys ja hyvinvointi Etähoito, saatavilla heti Puettu teknologia (älyvaatteet, Ekso skeleton ) Terveystilat (älytila monitoroi, mittaa, diagnosoi?) Joukkoistaminen (tiedon yhteisöllinen tuottaminen) Lääkkeiden 3d-tulostus kotona Elinprinttaus, 3d-teknologia Genetiikka, nanolääketiede Oman terveydentilan monitorointi, itsehoito, ennaltaehkäisy. Perusterveydenhuollon tehtävä muuttuu. Ammattilaisten työ painottuu konsultaatioon, asiantuntijatyöhön. Eriarvoistumisen riski rahalla terveyttä. Potilasturvallisuus, tietoturva, vastuu, arvokysymykset, ammattietiikka KS2013

14 Väestön ikääntyminen Lisääntyvä terveys pidentää elinikää Ikääntyvät pidempään työelämässä Joko/tai -yhteiskunnan purkautuminen (opiskelu, työ, eläke limittyvät) Varakkaat, terveet, aktiiviset vanhukset Merkittävää liiketoimintaa, hyvinvointikeskukset, terveysturismi ym. Eriarvoistumisen riski (eliniänodotteet eriytyvät) Ikääntyvät yhä enemmän työelämässä. Haastaa työelämää oikeasti muuttumaan. Työn mielekkyys, työkyky, ikäjohtaminen. Hiljainen tieto. Seniori- ja mentoritehtävät. KS2013

15 Asiakkaan / potilaan näkökulma Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveydenja sairaanhoitoon (Potilaslaki 1992/785). Kansalaiset tulevat jatkossa vaatimaan yksilöllisiä, juuri heille räätälöityjä terveyspalveluita. Potilaat kokevat itsensä enenevissä määrin kuluttajiksi, joilla on oikeus vaatia laadukkaita palveluita. (Ajatushautomo Demos Helsinki 2015.) Laadukkaat, yksilöllisesti toteutetut palvelut vaativat osaavia terveydenhuollon ammattihenkilöitä jotka ovat motivoituneet työhönsä.

16 Organisaation näkökulma Osaava ja hyvin koulutettu henkilöstö on keskeinen menestys- ja kilpailutekijänä sosiaali- ja terveydenhuollossa niukkenevien resurssien aikana. Osaaminen toimii organisaatioiden vetovoimatekijänä (esim. perehdytys ja täydennyskoulutus rekrytointivalttina). Henkilöstön osaaminen, sen ylläpitäminen ja lisääminen > sote-alalla johtaminen avainasemassa. Osaamisen kehittämisen lähtökohta: tieto nykyisen osaamisen tasosta, resursseista sekä kehittämisen tarpeista.

17 Vetovoimainen työpaikka näkökulma Suomessa organisaatioiden vetovoimaisuutta kehitetään magneettisairaalamallin avulla (esim. HUS, KYS). korostuu henkilöstön koulutus ja sen tukeminen. mahdollistetaan kouluttautuminen: riittävä koulutuksen resurssointi, työntekijöiden kannustaminen koulutuksiin (mahdollisuuksien mukaan pitkäkestoiset koulutukset), itseopiskelun mahdollistaminen, saavutusten tunnustaminen ja arvostaminen. mahdollisuus edetä uralla ja urasuunnittelu ovat keskeisiä elementtejä osaamisen kehittämisessä.

18 Koulutetun hoitohenkilöstön näkökulma Uuden oppiminen tärkeää työtyytyväisyyden ja työmotivaation ylläpidossa (Pitkänen ym. 2010). Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, osallistava johtaminen ja riittävä henkilöstömäärä ovat tärkeitä tekijöitä kun rakennetaan ja ylläpidetään hyvää ja motivoivaa hoitotyön toimintaympäristöä (Chen & Johantgen 2010). Koulutus-ja kehittymismahdollisuuksien puute vähentävät työtyytyväisyyttä ja voivat aiheuttaa halua lähteä sekä työpaikasta että ammatista (Flinkman 2014).

19 Hyvän johtamisen näkökulmat Yhteistyö ja verkostot Uudistuminen Osaaminen Luottamus Monimuotoisuus Uudistuminen ei tapahdu yksinomaan ylhäältä alas johtaen vaan eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön Verkostoitumalla ja asiantuntijarajoja ylittämällä mahdollisuuksia innovatiivisiin, jäsenlähtöisiin palveluihin Osaaminen on edellytys menestymiselle nyt ja tulevaisuudessa Mahdollistamalla erilaisten ja erilaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten osallistuminen luodaan edellytyksiä hyvinvoinnille. Monimuotoisuus on työelämän laadun ja menestyksen tekijänä Johtamisen kehittämisv erkosto 19

20 Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä ja suunnitelmallista ja sitä arvioidaan osana strategiaprosessia. Organisaation osaamistarpeita ennakoidaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Työn toteutuksesta, työssä kehittymisestä ja toimintaympäristön huomioon ottamisesta annetaan jatkuvaa, toimintaa kehittävää palautetta. Työn sisällöissä, työntekijöiden kanssa määritellyissä tavoitteissa ja työn jaossa lähtökohtana on koko organisaation oppimisen ja uudistumisen tarve. Organisaation toimintatavat kannustavat henkilökohtaiseen ja yhteiseen vastuuseen osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta Johtamisen kehittämisv erkosto 20

21 Osaaminen ja työhyvinvointi Työhyvinvoinnin perusta on siinä, että ihminen kokee osaavansa työnsä. Puutteellinen osaaminen johtaa usein työn hallinnan tunteen menettämiseen, ylikuormitukseen ja jopa työuupumukseen. Osaaminen työssä on merkityksellistä työhyvinvoinnin näkökulmasta: useimmat tutkimukset osoittavat, että ihmisten suurin pelko työelämässä liittyy siihen, etteivät he hallitse työtehtäviään sillä tasolla kuin uskovat organisaation odottavan. Osaamisen kehittämisen johtaminen ja henkilöstön koulutus edistävät jo itsessään työhyvinvointia. Ne viestittävät siitä, että jokaisen rooli työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta on merkittävä.

22 Muutoksessa tarvitaan Visio antamaan suunnan ja tavoitteet ohjaamaan toimintaa kohti päämäärää. Arvot vahvistamaan toimintakulttuuria, johon kaikki sitoutuvat ja jota on helppo vaalia. Selkeä perustehtävä, erinomainen osaaminen sekä tunnustettu ja näkyvä hoitotyön johtaminen ja menestystä tavoittelevat toimintatavat. Kirsi Sillanpää

23 Tavoitteeksi vetovoimaiset työpaikat Hoitotyön johtamista arvostetaan ja se näkyy organisaatioita muodostettaessa myös ylätasolla Rakenteet mahdollistavat osaamisen tehokkaan hyödyntämisen ja järkevän työnjaon Henkilöstöllä on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen, kehittymiseen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen työuran eri vaiheissa Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen nähdään yhtenä tuottavuutta lisäävänä ja työuria pidentävänä tekijänä Palkkaus on kannustava, kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen Teknologiaa hyödynnetään ja uusia innovaatioita kehitetään

24 Lopuksi Tulevaisuudessa tarvitaan hyvää uudistumisen, muutoksen, innovaatioiden ja oppimisen johtamista, joka osaa hyödyntää järjestelmän sisäistä viisautta ja organisaatioista itsestään löytyvää ammattitaitoa ja sitoutumista KiSi

25 Kiitos

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3)

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) S-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 2 (11) Hoitotyö versio 1.0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 3 (11) Sisällys 1 Hoitotyö 2

Lisätiedot

Ammatin vetovoimaisuus. Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry

Ammatin vetovoimaisuus. Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry Ammatin vetovoimaisuus Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry Sisältö Yhteiskunnan tilanne ja ammatin vetovoimaisuus Organisaation panostus vetovoimaisuuteen Oman työn merkityksellisyys 21.9.2015

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Ylempi AMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysala 2009 2 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO..4 TIIVISTELMÄ...5 ABSTRACT...6

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä.

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019 vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. 2 huomisen hyvästä hoidosta päätetään tänään Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n päämääränä

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja F. Muut 4/15. Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Anna Kukka (toim.)

Tehyn julkaisusarja F. Muut 4/15. Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Anna Kukka (toim.) Tehyn julkaisusarja F Muut 4/15 F Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä Anna Kukka (toim.) Anna Kukka (toim.) Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä Tehyn julkaisusarja F: 4/2015 Tehy

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2010 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Johanna Hedman ja Sanna-Mari Tokkari KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot