Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Maija Lehtinen

2 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutukset, joiden pitää olla määrätyillä työntekijöillä aina voimassa Seuraavista suuremmista koulutuskokonaisuuksista sovitaan vuosittain liikelaitoksen johdon kesken Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit Liitteet... 24

3 3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Liikelaitoksen toiminnan näkymät riippuvat siitä, miten kaupungin johto linjaa omistajatilaaja-tuottajamallin. Toimintavuonna palvelujen tuottaminen jatkuu ja samalla aloitetaan suunnittelu TILTU:n mukaisen päätöksen mukaan. Kuva 1. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen organisaatio. Kunnossapidossa on LVIA- ja Sähkötekniset kunnossapitotyöt palveluyksiköt yhdistetty yhdeksi Talotekniset palvelut -palveluyksiköksi. Palveluyksikön yhdistämisellä on tavoitettu taloudellista etua sekä sisäisen yhteistyön lisääntymistä. Näin kunnossapidossa on toiminnassa kaikkiaan kaksi palveluyksikköä, Rakennustekniset palvelut ja Talotekniset palvelut -palveluyksiköt. Rakennusteknisissä palveluissa keskitetään toiminta korjaustyöt, sopimustyöt sekä uuteen rakennuttamispalvelut palvelualueeseen. Rakennuttamispalvelut -yksikkö toimii linkkinä Hankintapalveluihin. Urakkasopimusten ja puitesopimusten kilpailutus tapahtuu lähes kokonaan Hankintapalvelujen kautta. Vain pienet urakat kilpailutetaan liikelaitoksessa Cloudia hankintajärjestelmällä. Kunnossapidon operatiivinen toiminta on keskitetty Mikkelän tukikohtaan. Tuntipalkkaisten kuukausipalkkaisiksi siirtymisten vaikutuksesta, Rakennustekniset palvelut - palveluyksikössä vähennetään esimiesten määrää niin, että yhdellä rakennusmestarilla tulee olemaan noin 10 suoraa ammattimiesalaista. Muiden rakennusmestareiden työpanos siirtyy ostopalvelujen tilaamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan.

4 4 Kunnossapidon ostot ja tilaukset otetaan selvitykseen vuoden puolivälissä. Tavoite on säätää ostettavien aineiden ja tarvikkeiden määrää ja laatua ja siirtyä sähköiseen tilaamiseen tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Kiinteistönhoidon toiminnassa on siirrytty kahteen kiinteistönhoitoalueeseen, jota johtaa kaksi aluepäällikköä ja kuusi työnjohtajaa. Muutoksessa on painotettu erityisesti työnjohdon osuutta, jonka on todettu olevan tärkein esimiestehtävä operatiivista toimintaa tekevissä yksiköissä. Kiinteistönhoidon mitoitusta ei siirretään uuteen mitoitusjärjestelmään vaan jatketaan Clean Net - järjestelmällä. Kiinteistönhoidon aineiden ja tarvikkeiden hankintaselvitys aloitetaan. Aluksi selkeytetään tilattavien tuotteiden määrää ja laatua, keskitetään ostot tiettyihin tuotteisiin ja tehdään tilaus sähköisesti Espoo Logistiikalta. Kiinteistönhoitopalvelut yksikössä on lisäksi Apuvälinekorjauspalvelut -palvelualue, jonka sisällä on Huoltokuljetukset -palvelualue, jotka toimivat Puolarmetsän sairaalassa ja Aurorakodissa. Toimintavuoden aikana valmistellaan näiden kahden toiminnon osalta Puolarmestän sairaalan toiminnan loppumista ja palvelujen siirtymistä Espoon sairaalaan. Tämä tarkoittaa kolmen apuvälinekorjaajan siirtymistä HUS Apuvälinekeskuksen ja viiden huoltomiehen siirtymistä HUS Logistiikan työntekijöiksi. Aurorakodin ja muiden pitkäaikaishoitopaikkojen palvelut jäävät aluksi entiselleen. Myöhemmässä vaiheessa koko apuvälinekorjauspalvelut siirtynee HUS Apuvälinekeskuksen tehtäväksi. Siivouspalveluiden toiminta jatkuu nykyisellä organisaatiolla. Työmäärämitoitusten priorisoinnissa etusijalle laitetaan ne kohteet, joissa saavutetaan suurin kustannussäästö. Selvitetään, mitkä kohteet jatkossa siivotaan omana työnä ja mitkä ostopalveluna. Palvelustrategian mukainen ostopalvelujen lisääminen aloitetaan kilpailuttamalla suurten koulujen siivous vuosien aikana yhteistyössä Hankintapalvelujen kanssa. Vastaavien laitoshuoltajien määrää vähennetään luonnollisen poistuman tai työtehtävämuutosten kautta. Siivouspalvelujen siivoustarvikkeet ja - aineet tilataan sähköisesti Espoo Logistiikan kautta. Toiminnassa yhä suurempi painoarvo on oman tuotannon tehostamisessa sekä oman ja ostopalvelun laadun valvonnassa ja terveen kilpailun edistämisessä. Aula- ja turvallisuuspalvelujen toiminta jatkuu nykyisellä organisaatiolla. Turvaamistehtävien ja asiakastilaisuuksien vartiointitehtävien arvioidaan lisääntyvän. Ostopalveluiden määrää lisätään normaalin poistuman kautta. Vartiointikilpailutuksen uusinta toteutetaan yhteistyössä Hankintapalvelujen kanssa.

5 5 Uusi kokonaiskilpailutusmuoto, kokonaiskonseptin kilpailuttaminen on ollut esillä mm. yhteisneuvotteluissa Vantaan kaupungin kanssa. Liikelaitos, Hankintapalvelut ja Vantaan kaupunki suunnittelevat markkinavuoropuhelun järjestämistä suurten toimittajien kanssa tammikuussa. Toimintaympäristön vertailussa liikelaitos vastaa keskisuurta yritystä. Vastaavien palvelujen tuotannossa kuntakenttä on eri kaupungeissa hyvin erilainen. Joissain kunnissa on tehty kuntaliitoksia palvelujen tuottamiseksi, joissakin muissa yhtiöitetty palveluja ja joissain purettu käytössä ollut tilaaja-tuottajamalli. Liikelaitostaminen taso ja palvelukokonaisuudet vaihtelevat kaupungeittain. Vantaalla, Turussa ja Helsingissä kiinteistöpalveluihin on liitetty myös ateriapalvelut. Tampereella tilaaja ja tuottaja toimivat samassa liikelaitoksessa, Turussa ja Vantaalla ja Helsingissä toiminta on yhtiöitetty tai yhtiöitetään ja samalla ulkoistettu markkinoille. Yleensä siivouspalvelut tuotetaan kiinteistöpalveluissa, Turussa siivouspalvelut on liitetty tilaajalle ja palvelumaksut laskutetaan vuokrien mukana. Olemme suuruudeltamme noin 30 % Helsingin vastaavasta palvelutuottajasta, joka on Palmia. Helsinki teki päätöksen Palmian palvelujen yhtiöittämisestä. Palmia tuottaa vastaavia palveluja ja sen lisäksi sillä on myös ateriapalveluita, hyvinvointipalveluja ja puhelinvaihdepalveluja. Nämä palvelut huomioimatta, liikevaihtomme on noin 50 % Palmian liikevaihdosta. Palmiassa kiinteistönhoito on jaettu tekniseen huoltoon ja ulkoalueiden hoitoon. Tekninen huolto sisältää kiinteistönhoidon teknisen osan lisäksi myös kunnossapidon LVIAS - korjaustyöt, jotka ovat meillä omana kunnossapidon yksikkönään. Yksityisiin isoihin toimijoihin verrattuna, joita ovat mm. ISS-Palvelut, Coor, SOL-Palvelut, Lassila & Tikanoja ja Caverion liikelaitoksemme on liikevaihdoltaan pieni. Liikevaihto ja henkilöstö on taulukossa 1. Yritys Palvelut Liikevaihto milj. euroa Henkilöstö Espoo Kiinteistöpalvelut EKI Siivous 37,4% Kiinteistönhuolto 36% Turvallisuus 11 % Rakennuttaminen 4 % Apuvälinekorjauspalvelut Huoltokuljetukset 52,7 604 ISS palvelut Oy Siivous 36,7 % Kiinteistönhuolto 35,7 % Turvallisuus 12,1 % Ruokailu 5,3 % Rakennuttaminen 2,5 %

6 6 Lassila & Tikanoja Oyj Coor Service Oy Caverion Oyj Toimitilapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto- ja tekniikka Jätehuolto- ja kierrätyspalvelut Manageeraus ja ympäristöpalvelut Käyttäjäpalvelut (toimitila-, toimisto-, turvallisuus-, aula- ja siivouspalvelut Kiinteistöpalvelut (tekninen hoito, projektit, energia- ja hallintopalvelut) Tuotantopalvelut ja Strateginen neuvonta Kiinteistötekniikan huolto ja ylläpito Kiinteistötekniikan projektitoimitukset Energiatehokkuuspalvelut Teollisuuden palvelut Projektit 45%, huolto ja ylläpito 55% SOL Palvelut Oy Kotipalvelut Siivouspalvelut Toimitilapalvelut Kiinteistöpalvelut Pesulapalvelut Turvallisuuspalvelut Henkilöstöpalvelut Taulukko 1. Suurimmat yksityiset palveluntuottajat ja niiden liikevaihto ja henkilöstö 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Tavoitteenamme on siirtyä selkeään tuottajaliikelaitosmallin mukaiseen toimintaan. Lisäksi koko kaupungin tavoitteena on kaksinkertaisen tilaajaresurssin purku liikelaitoksemme ja Tilakeskus- liikelaitoksen osalta kunnossapidossa ja kiinteistöhoidossa. Tavoitteemme on, että Espoo Kiinteistöpalvelut vastaa koko kiinteistönhoidosta ja kunnossapidon korjauksia

7 7 kokonaisvaltaisesti. Tilakeskus vastaa uudisrakentamisesta ja kunnossapitotöiden suunnittelusta. 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Kaikissa näissä suunnitelmissa liikelaitoksessa on tilaaja-ostaja -organisaatio, joka tilaa ja valvoo palvelujen tuottamista ulkopuolisilta yrityksiltä. Osto-organisaatioiden koko määräytyy palvelujen mukaan ja selviää myöhemmin. Siivouspalveluissa valmistellaan suurempien koulujen siivouksen kilpailuttamista vuosien aikana, säästötavoite on % nykyisestä toiminnasta. Tällä kilpailutuksella ostopalvelujen määrä kasvaa 50 %:iin nykyisestä 38 %:sta. Omien laitoshuoltajien määrä tulee vähenemään vuoden 2017 loppuun mennessä henkilöllä riippuen siitä, kuinka monta työntekijää poistuu muista syistä kuin jäämällä eläkkeelle. Vuoden 2017 lopussa laitoshuoltajia olisi näin laskien noin henkilöä. Myöhemmin kohteita kilpailutetaan lisää, joten omia laitoshuoltajia ei ole lopulta lainkaan palveluksessa, mikäli joitakin kohteita ei priorisoida tehtäväksi omana työnä. Selvitetään voidaanko palvelujen tuottamista tehostaa palvelujen kokonaiskonseptikilpailuttamisella. Tämä tarkoittaisi kiinteistönhoidon, siivouksen ja vahtimestaripalvelujen kilpailuttamista samaan aikaan joissakin kohteissa. Keskustellaan myös Cateringin kanssa siitä, että ateriapalvelut voisi olla mukana konseptissa. Valmistellaan kiinteistönhoidon kilpailuttamista alueittain tai vaihtoehtoisesti kokonaiskonseptikilpailutus huomioiden. Kiinteistönhoitopalveluista eläköityy / saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen työsuhde päättyy n. 17 henkilöltä vuosien aikana. Määrä saattaa olla suurempi riippuen siitä, kuinka monta työntekijää poistuu muista kuin edellä mainituista syistä. Tämä puoltaisi kilpailuttamista luonnollisen poistuman huomioiden, alueittain. Alueellinen kilpailutus on oman toiminnan suunnittelun kannalta paras vaihtoehto, joudumme huomiomaan kaluston, sen poistot ja/tai leasingvuokrajaksojen pituudet. Omaan tilaaja-ostaja -organisaatioon on jäätävä riittävä määrä henkilöstöä varmistamaan ostopalvelujen toimivuuden, valvonnan, laadukkuuden, sopimuksen mukaisuuden ja asiakaspalvelullisuuden. Myös liikuntatilojen kiinteistönhoidon liittämismahdollisuus liikelaitoksemme kiinteistönhoitoon tulee selvitettäväksi Tilakeskuksen kanssa. Vahtimestaripalveluissa ostopalveluiden määrää lisätään normaalin poistuman kautta. Omia vahtimestareita ei jatkossa enää rekrytoida. Muiden turvallisuuspalvelujen tuottaminen jää oman yksikön tehtäväksi. Valmistellaan apuvälinekorjauspalvelujen siirtäminen HUS Apuvälinkeskukseen 2016 vuoden alusta ja Puolarmetsän huoltokuljetusten siirtäminen HUS Logistiikalle vuoden 2016 alusta. Kunnossapidossa panostetaan edelleen korjausten rakennuttamisen ja valvonnan osaamiseen ja prosesseihin yksityisten puitesopimuskumppaniemme tehokkaamman hyödyntämisen varmistamiseksi. Pitkällä tähtäimellä pyritään nykyistä n. 90 % ostopalveluastetta edelleen lisäämään. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Laaksolahden tukikohdasta on luovuttu ja kunnossapidon toiminta keskitetty Mikkelään.

8 8 Konekaluston käytön optimointia Espoo Logistiikan kanssa jatketaan. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Oman liikelaitoksen organisaation hionta jatkuu ja kaikessa kehittämisessä tavoitteenamme on yleiskulujen pienentäminen. Palvelujen tuotteistaminen aloitetaan. Yhtenä tavoitteenamme on asiakasosaamisen kehittäminen ja asiakasyhteistyön keskittäminen. Puolarmetsän sairaalassa toimii sosiaali- ja terveystoimen asiakasyhteyshenkilö, jonka roolia on tarkoitus laajentaa koko sosiaali- ja terveystoimen asiakkuuteen, jotta varmistetaan palvelujemme jatkuvuus ja yhteistyö toimialan kanssa jos Puolarmetsän toiminta päättyy Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteenaan motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö, minkä seurauksena saavutetaan poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Esimiesosaamista on kehitetty ESA- projektiin osallistumalla ja kannustamalla esimiehiä JET/TEAT -koulutukseen. Esimiehen vastuuta painotetaan kaikissa henkilöstöasioissa. Kokouskäytäntöjä tulee uudistaa niin, että kokoustamisesta jäänyt aika käytetään palvelujen tuottamisen kehittämiseen, yhteistyötä lisätään ja tiedon kulku varmistetaan. Yli 30-pv poissaoloista tehdään ilmoitus ajoissa työterveyshuoltoon. Työkykyarviointeihin valmistaudutaan ja yhteistyötä tehdään työterveyshuollon ja urapalvelujen kanssa. 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Urakoiden ja vuosisopimusten hankinnat on siirretty Hankintapalveluihin, yhteistyötä lisätään. Hankintapalvelujen kilpailuttamien urakoiden valvonta on keskitetty rakennustekniset kunnossapitotyöt palveluyksikön rakennuttamispalvelut -yksikköön. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottovalmistelu on käynnissä. Mobiilipalvelujen käyttöönottoon panostetaan erityisesti toiminnan tehostamiseksi. Kunnossapidon raportit saadaan jatkossa automaattisesti kuukausittain, joten asiakkaille raportointi helpottuu merkittävästi. Kiinteistönhoidossa huoltokirjaa käytetään tehokkaasti toiminnan raportoimiseksi ja kiinteistöjen elinkaaren kunnossapidon ylläpitämiseksi.

9 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Asiakaskohteessa palvelevat henkilöt toimivat yhteisvastuullisesti Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Yhteisen tahtotilan kirkastaminen Vastuunjaon selkeyttäminen Kriittisten tehtävien määrittäminen ja varmistaminen Yhteistyökäytäntöjen jalkauttaminen Tavoitteen aikataulu Palvelutuotannon ohjauksen ja hallinnan nykyaikaistaminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ( ) Kustannushallinnan ja raportoinnin parantuminen (kevät 2015) Laskutuksen selkeyttäminen ja sujuvoittaminen (kevät 2015) Sähköinen tilaamisen käyttöönotto ( ) Palvelustrategian määrittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Mitä palveluyksiköissä kannattaa tehdä itse ja mitä ostetaan ( ) Hankintaosaamiseen, tilaamiseen ja ostopalvelujen valvontaan painotetaan Varmistetaan henkilöstön osaaminen muutoksissa ( ) Asiakkuusvastaavuuden kehittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Kaikille liikelaitoksen palveluille määritellään palveluista vastaava yhteyshenkilö yli organisaatiorajojen Tavoitteen aikataulu Liikevaihto Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihto on 52,690 milj. euroa, johon sisältyy myös muut tuotot euroa, jotka muodostuvat työllistettävien tukirahoista. Liikelaitoksen katetavoite on 2 % liikevaihdosta. Muutokset edelliseen vuoteen; Muutosta edelliseen vuoteen -12 %. Muutos johtuu hinnan alennuksista ja Tilakeskuksen tilausten pienestä vähentymisestä. Kasvaa euroa kun L3 alue jää hoitoomme toistaiseksi. Liikelaitoksen toiminta perustuu seuraaviin sopimuksiin, jotka ovat liikevaihdon muodostumisen perusta. Lisäksi tehdään käyttäjäpalveluja tilausten mukaan. Kiinteistönhoitosopimus Tilakeskuksen kanssa, kiinteistönhoito sisältyy käyttäjiltä perittävään tilavuokraan (6,6 milj. euroa, hinta ilman L3 - aluetta). Sopimushinta voi vielä muuttua, mikäli L3 alue jää liikelaitoksen hoitoon. Kiinteistönhoidon sopimuksen liitteenä on sekä vartiointisopimus

10 10 että Espoo Kaupunkitekniikan (EKA) vihertyösopimus. EKA laskuttaa vihertöistä suoraan Tilakeskusta ja Aula- ja turvapalvelut laskuttavat Tilakeskukselta suoraan vartioinnin ja avainhallintapalvelun ( euroa). Muutokset edelliseen vuoteen; L3 alueen ulkoistus/ EKI:n omana työnä jatkaminen on edelleen avoinna. Kiinteistönhoidon sopimukseen kuului ennen vartiointisopimus ( e). Espoo Kaupunkitekniikka teki ennen vihertyösopimuksen suoraan Tilakeskuksen kanssa. Aula ja turvapalvelujen avainhallinnan osuus ( e) on vähennetty kunnossapidon budjetista. Kunnossapitosopimus on tehty Tilakeskuksen kanssa. Kunnossapito sisältyy käyttäjiltä perittävään tilavuokraan. Ohjelmoidut vuosikorjaus- ja perusparannustyöt sekä lisätyöt ovat yhteensä 21,015 milj. euroa. Lisäksi toteutetaan käyttäjäpalvelut tilausten mukaan. Muutokset edelliseen vuoteen; Tilakeskus rakennuttaa kaikki pihojen korjaukset, joka alentaa EKI liikelaitoksen liikevaihtoa. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen yleiskulut sisältyvät korjausten hintoihin. Siivoussopimukset toimialojen tulosyksiköiden kanssa, laskutetaan sopimuskumppanilta kuukausittain (vuositasolla milj. euroa). Muutokset edelliseen vuoteen; Hintoja alennettu 4 % yksiköittäin viime vuodesta. Aula- ja turvallisuuspalvelut sopimukset toimialojen tulosyksiköiden kanssa, laskutetaan sopimuskumppanilta kuukausittain (4,425 milj. euroa). Muutokset edelliseen vuoteen; Hintoja alennettu 2 % yksiköittäin viime vuodesta. Apuvälinekorjauspalvelut sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa, laskutetaan kuukausittain euroa (sisältää Puolarmetsän sairaalan sähkövarallaolon euroa). Ei muutoksia edelliseen vuoteen Huoltokuljetuspalvelut, sopimus EC ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa euroa, laskutetaan kuukausittain. Ei muutoksia edelliseen vuoteen. Seuraavissa luvuissa on esitelty palveluyksiköiden liikevaihtoa hieman tarkemmin asiakassuhteiden mukaan. Kiinteistönhoito-, siivous- ja aula ja turvallisuuspalvelujen vahtimestaripalvelujen tulot jakautuvat tasan koko vuodelle ja palvelut laskutetaan kuukausittain kiinteinä veloituksina laadittujen sopimusten mukaan. Kiinteistönhoidon sopimus muodostuvat kahdesta osasta, varsinaisista kiinteistönhoitopalveluista ja erikseen laskutettavista hoitokustannusosista, joita ovat nuohous-, IV-kanavienpuhdistus-, ja opastehankintakustannuksista ( euroa). Kiinteistönhoitopalvelujen kattolumien pudotukset ja lumien siirrot ovat kausiluonteista työtä ja ne eivät sisälly sopimukseen. Niiden osuus on euroa. Kattolumien pudotukset ja lumien siirrot laskutetaan erikseen toteuman mukaan lisättynä yleiskuluilla. Kiinteistönhoitoon aiemmin kirjattuja huolto- ja korjaustöitä seurataan aiempaa tarkemmin ja selvitään työt, jotka kuuluvat kunnossapitoon niin, että saadaan kiinteistönhoitoon oikeat kustannukset. Kiinteistönhoito maksaa liikuntatilojen lamput ja suodattimet, näiden osuus noin euroa budjetista.

11 11 Aula- ja turvallisuuspalvelujen sosiaalitoimelle tarjoamat asiantuntijapalvelut laskutetaan erikseen tilauksen ja toteuman mukaan. Liikelaitoksen tarjoamat käyttäjäpalvelut (ei siivous ja aula- ja turvallisuuspalvelut) laskutetaan tilausten mukaan. Pienet tilaukset jakautuvat tasan koko vuodelle. Sivistystoimen tilaamat isot lähiverkkokaapeloinnit keskittyvät tehtäväksi koulujen loma-aikoihin. Kunnossapidon toiminnan painopiste on kesäaika, joka on koulujen ja päiväkotien loma-aika. Kunnossapidon vuosikorjaus- ja perusparannus työt laskutetaan kuukausittain kiinteinä laskuina sopimuksen mukaan. Perusparannusten ja vuosikorjausten yleiskustannukset sisältyvät korjausten hintoihin. Vahinkorahaston tai vakuutusyhtiön korvaamat vahinkolaskut (yli euron vahingot ns. V9 -kustannuspaikka) laskutetaan erikseen vahinkokorjausten valmistuttua. Pienemmät vahingot laskutetaan kuukausilaskutuksena kunnossapidon muun laskutuksen mukana. Kunnossapidon urakat ja puitesopimukset kilpailutetaan Hankintapalvelujen kanssa yhteistyössä. Hankintapalvelujen laskutus siirretään korjausten hintoihin tuotannonohjausjärjestelmän laskutuksen kautta. Apuvälinekorjauspalvelut laskuttaa palvelunsa osittain kiinteinä ja osittain muuttuvina, korjaustöihin perustuvina kustannuksina. Laskutuksen perusteita mietitään ensimmäisen toimintavuoden aikana yhteistyössä tilaajan kanssa. Huoltokuljetuspalvelut laskutetaan Espoo Cateringilta ja Sosiaali- ja terveystoimelta palvelusopimuksen mukaan Liikevaihto asiakkaittain Kuvassa 2 on esitetty liikelaitoksen tulot asiakkaittain. Suurimmat asiakkaamme toimialoista ovat Tekninen ja ympäristötoimi (55 %) ja Sivistystoimi (30,4 %). Pali; 850 ; 2 % Muut; 889 ; 2 % TYT; ; 55 % Sito; ; 30 % Sotet; ; 10 % Koha; 435 ; 1 % Sito Sotet Koha TYT Pali Muut Kuva 2. Tulojen jakauma toimialoittain (1 000 euroa).

12 Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Suurimmat tuottavuutta edistävät toimet ovat liikelaitoksen organisaatiomuutokset ja sitä kautta saatava toiminnan tehostuminen ja yleiskulujen alentuminen, ostopalvelujen lisääminen sekä toimitilojen ja kaluston tehokas käyttö sekä tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Muita tuottavuutta edistäviä toimia ovat: Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden mitoitusten päivittäminen ja käyttöönotto kohteissa Kiinteistönhoidon aluejaon uudistaminen ja kiinteistönhoidon aine-, tarvike- ja tavarahankintojen keskittäminen ja sähköiseen tilaamiseen siirtyminen Siivoustarvikkeiden ja -aineiden sähköinen tilaaminen ja logistiikka Espoo Logistiikalta Toimitilojen käytön tehostaminen, erikoisselvitys aluetoimistojen (5) osalta Hankintojen keskittäminen Hankintapalveluihin ja yksikön osaamisen täysi hyödyntäminen Alihankintoina tehtävien töiden tehokas rakennuttaminen ja valvonta Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kehityskokoukset Kohdekohtaisesta yhteistyöstä (vahtimestari, kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja) haetaan synergiaa, joka voidaan ohjata asiakkaiden hyödyksi Kunnossapidon esimiestason muutokset tehostavat ja keskittävät esimiesosaamista Kiinteistönhoitokaluston toimintasektorin laajentaminen ja käytön tehostaminen vähentää uuden kaluston tarvetta ja toisaalta vanhoista koneista luopuminen vähentää korjauspalvelujen tarvetta, joka tehostaa toimintaa kun toimintakatkot vähenevät. Huomioidaan Espoo Logistiikan optimointipalvelu Liikelaitoksen viralliset kaupunkitasoisesti seurattavat suoritteet ovat taulukossa 2. Yksikkö Mittari TA 2015 TS 2016 TS 2017 LV:sta % LV:sta Kiinteistönhoitopalvelu Kustannus/m 2 /vuosi 8,8 8,9 6,6 6,4 6,3 6, ,1 t Siivouspalvelut Kustannus/m 2 /vuosi 21,6 23,3 21,3 20,6 20,2 19, ,8 Kunnossapitopalvelut kustannukset /työ ,2 Kunnossapidon vuosiohjelmatyöt Kunnossapidon vikakorjaukset kpl/vuosi kpl/vuosi Taulukko 2. Liikelaitoksen suoritteet (luvut indeksitarkistettu 2010=100).

13 13 Liikelaitoksen toimintaa kuvaavat muut suoritteet, joita liikelaitos seuraa, on taulukossa 3. Palveluyksikkö Suorite Määrät (2014) 1. Kiinteistönhoito kiinteistönhoitokustannukset euroa per m 2 arvio euroa m 2 7,26 /m 2 0,60 /m 2 /kk hoidettava rakennustilavuus/kiinteistönhoitaja 33,63 m 3 Mitoitustaulukon yhteenveto Luku ei ole vertailtavissa aiempaan tilastoon. palvelupyyntöjen lukumäärä (kiinteistönhoito) GM-huoltokirja ( ) kpl 2. Siivouspalvelut siivottavat neliöt m 2 siivouskustannukset euroa / m 2 23,65 /m 2 siivottavien neliöiden määrä/laitoshuoltaja, m 2 arvio / 295= Kunnossapito vuosiohjelman vuosikorjaustyöt euroa/vuosi /v vuosiohjelman vuosikorjaustöiden kpl /vuosi vuosiohjelman töiden hinta euroa / kpl vuosiohjelman perusparannustyöt euroa/vuosi vuosiohjelman perusparannustöiden kpl/vuosi perusparannustöiden hinta euroa / kpl lisätyöt euroa/vuosi 971 kpl/v /kpl /v 93 kpl/v /kpl /v lisätöiden kpl/vuosi (tehty ) kpl (10/2014) tehtyjen lisätöiden hinta euroa/kpl yli euron vahinkojen kustannukset per vuosi 778 /kpl /v 4. Aulapalvelut turvaamiskäyntejä kpl/vuosi/sote 134 kpl (10/2104) vahtimestarikustannus (SOTE) euroa / vuosi vahtimestarikustannus (SITO) euroa / vuosi vahtimestarikustannus per henkilö (29 SOTET) euroa/vahtimestari/kk (sisältää sijaistukset ja vuokrat) vahtimestarikustannus per henkilö (42 SITO) euroa/vahtimestari/kk Taulukko 3. Liikelaitoksen omat muut suoritteet tilanteesta /v /v /kk 28,73 /h /kk 23,93 /h 4. Henkilöstö Henkilöstömäärä on esitetty Hijat järjestelmästä trendiajon mukaan otettuina tunnuslukuina, joissa ovat mukana sekä kuukausipalkkaiset että tuntipalkkaiset työntekijät ( ). Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma on vuoden 2015 talousarvioin liitteenä. Tarkennukset henkilöstösuunnitelmaan ovat seuraavat. Henkilöstöä on 612 ( ), joista vakinaisia on 586 ja määräaikaisia 23. (työllistettyjä 3). Naisia on henkilöstöstä 322 ja miehiä 290. Vakinaisten miesten keski-ikä on 48,89 v ja naisten

14 14 48,97 v. Vakinaisia 60 v täyttäneitä liikelaitoksen työntekijöistä on 90 eli 14,7 %. Liikelaitoksen suurimmat henkilöstöryhmät ovat laitoshuoltajat 295, kiinteistönhoitajat 89, vahtimestarit 67 ja kirvesmiehet 18. Suurin osa kentällä työskentelevistä työntekijöistä ovat ammattitutkinnon suorittaneita. Muut liikelaitoksessa työskentelevät ovat suorittaneet koulu- tai opistotasoisen tutkinnon. Palveluyksiköiden johto on opisto-, AMK ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Henkilöstömäärä on laskenut 13:lla edellisestä vuodesta. Tuotannon tuen henkilömäärä on laskenut viiteen, neljällä työntekijällä. Tuotannon tuen toiminnan kaksi painopistealuetta ovat henkilöstöhallinto ja talouspalvelut. Kilpailutus ja rakennuttamispalvelut on siirretty Rakennustekniset kunnossapitotyöt palveluyksikölle. Liikelaitoksen henkilöstömäärä ei kasva. Tehtäviä muutetaan joustavasti, nimikkeitä muutetaan toiminnan muuttuessa ja tehtäväkuvia muokataan. Pääosa henkilöstöstä työskentelee palvelutuotannossa Aula- ja turvallisuuspalveluissa vahtimestareina, Siivouspalveluissa laitoshuoltajina, Kiinteistönhoidossa kiinteistönhoitajina ja Kunnossapidossa kirvesmiehinä ja muina ammattimiehinä. Palvelustrategian laadinnan myötä oman tuotannon osuus alenee edelleen. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tulee muuttamaan erityisesti kunnossapidon työn sisältöä merkittävästi. Mobiililaitteiden käyttö lisääntyy ja jokaisen työntekijän tietotekniikkataidot nousevat merkittäväksi osaamisalueeksi. Työsuojelun toiminnan painopiste on siirtynyt ennakoivaan suuntaan. Tavoitteena on tapaturmien ja sairastavuuslukujen ja kustannusten alentaminen edelleen nykytasosta, henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä henkilökunnan työssä pysyminen terveenä ja työkykyisenä eläkkeelle asti. Liikelaitokselle on laadittu työsuojelusuunnitelma , joka löytyy liikelaitoksen ryhmätyötilasta Työsuojelu -kohdasta liitteineen. Työsuojelusuunnitelma päivitetään 2015 alussa. Työsuojelun toimintaohjelma on liitetty osaksi Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintajärjestelmää. Tavoitteena on saada työsuojelu lakisääteiseltä tasolta osaksi henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Jokainen palveluyksikkö laatii omasta toiminnastaan työsuojelusuunnitelman lomakemuodossa. Lomakkeet liitetään työsuojelusuunnitelman osaksi. Työsuojelun tavoitteena on työnantajan ja työntekijöiden yhteisin toimenpitein edistää työn turvallista ja terveellistä suorittamista, huomioon ottaen työssä ja työympäristössä vaikuttavat fyysiset ja henkiset rasitustekijät. Henkilökunnan työssä jaksamiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. tavaksi otetut turvallisuuskävelyt Safety Walkit, tavoite viisi kävelyä / vuosi läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen ja käsittely henkilönostimille on määritetty selkeät vastuuhenkilöt ja päivitetty kansio, johon merkitään laitteiden käyttö ja huollot siivouspalveluissa on päivitetty suojainten käyttöohje työturvallisuusasiat on nostettu kaikkien työkokousten asialistalle henkilökohtaisten suojainten ohjeistus käydään vuosittain läpi työpaikkakokouksissa huolehditaan keskitetysti työturvallisuuskorttikoulutuksen ja EA korttien voimassaolosta

15 15 Riskiarvioiden päivittäminen ajan tasalle toteutetaan jokaisena toimintavuotena niin myös vuonna Osaamisen kehittäminen Liikelaitoksen työntekijöiden osaaminen varmistetaan ajan tasalla olevalla esimiesosaamisella, ohjeistuksella, toimintamalleilla ja prosesseilla. Lisäksi tehtävien vaihtajat perehdytetään ajan tasalla olevalla materiaalilla. Palveluyksiköt laativat vuoden 2015 aikana omat toimintaansa liittyvän perehdytysoppaansa johon lisätään palveluyksikön tärkeimmät työturvallisuusohjeet. Vuoden 2015 painotus tulee olemaan tietotekniikan perusteiden hallinta, joka liittyy uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoon Työntekijöiden perehdyttäminen järjestelmään aloitetaan suunnitellusti heti kun testiympäristö on valmiina Kehityskeskustelut Tavoite ja kehityskeskustelut aloitetaan vuosittain liikelaitoksen johdosta syyskuussa. Edetään syksyn ja kevään aikana läpi kaikkien organisaatiotasojen. Tavoitteena kehityskeskusteluissa on pitää pääsääntöisesti henkilökohtaiset keskustelut. Suurien ryhmien kuten laitoshuoltajien, kiinteistönhoitajien ja vahtimestareiden osalta on mahdollista pitää pienryhmäkeskusteluja. Kehityskeskustelut raportoidaan omalle esimiehelle ja keskusteluissa esille nousseet ideat ja kehityskohteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan käytännössä. Kehityskeskustelujen tilannetta seurataan liikelaitoksen johtoryhmässä Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Työntekijät osallistuvat kaupungin ja toimialan tarjoamaan koulutukseen palveluyksikön johdon ja työntekijän yhteisen kehityssuunnitelman mukaan. Liikelaitoksessa koulutetaan omia työntekijöitä ns. täsmäkoulutuksilla ja tuetaan työn ohella omaehtoista opiskelua. Palveluyksiköistä osallistutaan johdon päätöksellä vuosittain pidettäviin alan messuihin ja päiviin, joista haetaan uusinta tietoa palvelujen tuottamiseen. Tällaisia tapahtumia ovat vuosittaiset siivousalan, rakennusalan, turvallisuusalan, kiinteistönhoidon, rakennusautomaation ja talotekniikan erilaiset tapahtumat ja päivät. Palveluyksiköiden johto linjaa vuosittain osallistumisen näihin tapahtumiin niin, että toiminta on yhtenäistä liikelaitos tasolla. Työntekijöitä kannustetaan omatoimiseen osaamisen kehittämiseen ja alan tutkintojen suorittamiseen sekä omaehtoisella opiskelulla ja kaupungin tarjoaman stipendikukkaron kautta Koulutukset, joiden pitää olla määrätyillä työntekijöillä aina voimassa Seuraavat taulukon 5 omaehtoiset ja lakisääteiset koulutukset tulee olla voimassa aina sovituin ehdoin.

16 16 Koulutuksen nimi Osallistujat Koulutussykli EA koulutus Työturvallisuuskortti Työnjohtajat, rakennusmestarit, palveluohjaajat, aluepäälliköt Talotekniset palvelut kaikki työntekijät 23 kpl Muissa yksiköissä noin 5 % Vahtimestarit n. 30% Työnjohtajat, rakennusmestarit, palveluohjaajat, aluepäälliköt kiinteistönhoitajat ammattimiehet 3 v välein (2 pv koulutus). Koulutuksen päivitys 3 v välein (½ pv koulutus). Vain yksi päivitys on mahdollista, jonka jälkeen uusittava 2 pv:n koulutus 5 v välein Tulityökortti: Talotekniset palvelut kaikki työntekijät Rakennustekniset palvelut tarvittava määrä Kiinteistönhoitopalvelut tarvittava määrä 5v välein Alkusammutus koulutus Vahtimestarit 3 v välein Henkilönostimien käyttökoulutus Hygieniapassi Nostimia käyttävät työntekijät ja heidän työnjohto Laitoshuoltajat, jotka käsittelevät työssään elintarvikkeita x kpl tarvittaessa tarvittaessa, voimassa toistaiseksi Siivoustyön perusteet: Uudet laitoshuoltajat tarvittaessa Sähkötyöturvallisuus SFS 6002-koulutus Taulukko 4. Lakisääteiset koulutukset Sähköteknisiä asiantuntijatöitä tekevät tarvittaessa 5.4. Seuraavista suuremmista koulutuskokonaisuuksista sovitaan vuosittain liikelaitoksen johdon kesken RAPE rakennuttamisen perusteet tai muu vastaava koulutus: rakennuttajat ja valvojat: koskee kaikkia kunnossapidon yksiköitä KOKO Kosteusvaurioiden korjaamisen koulutus ja tutkinto: rakennusmestarit SÄTKY - koulutus 1/2 henkilölle: sähköteknisiä asiantuntijatöitä tekevät S1/S2 tutkintoon osallistumismahdollisuus kiinnostuksen mukaan: sähköteknisiä asiantuntijatöitä tekevät Kiinteistönhoidon perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto; kiinteistönhoitajat Vartijan tai virastomestarin ammattitutkinto: vahtimestarit Toimitilahuoltajan perustutkinto tai laitoshuoltajan ammattitutkinto: laitoshuoltajat Työpaikkaohjaajan koulutus: kaikkien yksiköiden työnjohto tarpeen mukaan; palveluohjaajat, työnjohtajat Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto: palveluohjaajat JET- Johtamisen erikoisammattitutkinto: aluepäälliköt

17 17 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto: aluepäälliköt Työmäärämitoitukseen liittyvät koulutukset: työnmitoitusta tekevät palvelusuunnittelijat eri yksiköissä Kielikoulutus; laitoshuoltajat ja muut suomenkielen koulutusta tarvitsevat Lisäksi muihin kaupungin tarjoamiin ajankohtaiskoulutuksiin osallistutaan esimiesten määrittämällä tavalla. Tällaisia koulutuksia ovat mm. Hankintalain muutoksiin liittyvät koulutukset Henkilöstöasioiden tiedon päivittäminen Tietotekniset koulutukset (esim. word, excel, powerpoint, outlook, ryhmätyötila) Asiantuntijaluennot 6. Muut tuotannontekijät Liikelaitoksella on käytössä kaikkiaan 28 Espoo Logistiikasta leasing-sopimuksella vuokrattua ajoneuvoa (ATP 2, KP 19, KH 5, SP 1, Apuvälineet 1). Kunnossapidolla on lisäksi yksi työmaan taukovaunu, yksi vene (Buster) ja yksi venetraileri sekä 4 peräkärryä. Kiinteistönhoidon traktoreita on 72 kpl, joista 32 on uusia Espoo Logistiikasta leasing sopimuksella olevia ja loput vanhoja huonokuntoisia. Työkalustoon (Wille) liitettäviä telinenostureita on kaksi (2) ja lisäksi on yksi (1) henkilönostin. Kunnossapidossa on käytössä 3 henkilönostinta ja noin 50 sisäilmapuhdistinta.

18 18 Sisäisiä konevuokria maksetaan kiinteistönhoidossa noin euroa ja konekorjauksiin, joista pääosan muodostaa kiinteistötraktorit, menee vuosittain n euroa. Korjauskustannukset ovat pudonneet kahden vuoden aikana noin 81 % (vuonna 2011 kustannukset euroa). Liikelaitoksella on tarvittavat käyttöoikeudet yhteisiin kaupungin tietojärjestelmiin, joita ovat tuotannonohjausjärjestelmä Microsoft Dynamics, KOKI -kiinteistötietojärjestelmä, Grandlund Manager (GM)-huoltokirja, ERP, FPM, QV, Rekry, HIJAT ja TPJAT tuntikirjausjärjestelmä. Liikelaitoksen yhteisenä ryhmätyötilana toimii Sharepoint ryhmätyöohjelma, johon liikelaitoksen palveluyksiköt ja niiden asiakirjat siirretään vuoden aikana. Ryhmätyötilan käyttöä lisätään ja kehitetään palveluyksiköitä paremmin palvelevaksi. Liikelaitoksella on käytössä Cloudia -hankintajärjestelmä. Kiinteistönhoidon työnmitoitus tehdään Clean Net ohjelmalla, josta siirrytään ATOPkh- järjestelmän käyttöön ja siivoustyön mitoitus ATOP ohjelmalla. 7. Hankinnat 7.1 Palvelut Ulkoisten palvelujen ostojen osuus liikevaihdosta on 45,3 %. Palvelujen ostoihin vuonna 2015 on budjetoitu noin 25,9 milj.euroa. Suurin menoerä palvelujen ostoissa on rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, joiden osuus on noin 15,1 milj. euroa. Vuokrat % Henkilöstökulut % Poistot 22 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Palvelujen ostot % Muut kulut 80 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Vuokrat Poistot Muut kulut Kuva 3. Liikelaitoksen menojen jakauma (1000 ).

19 19 Kaikkien palveluyksiköiden puitesopimuskilpailutukset tehdään yhteistyössä Hankintapalvelujen kanssa. Muutoksena viime vuoteen on se, että hankinnat ja kilpailutukset korjausurakoiden sekä kunnossapidon puitesopimustoimittajienkin osalta siirrettiin Hankintapalveluihin. Palvelujen ostot tehdään kilpailutetuilta puitesopimustoimittajilla ja suurimmat korjausurakat kilpailutetaan normaalilla urakkakilpailutuksella tai kevennettynä kilpailutuksena. Kilpailutettuja vuosisopimustoimittajia on kunnossapidossa noin 120 ja siivouksessa 41. Kiinteistönhoito on ulkoistanut osan talvikunnossapidosta kolmelle eri toimittajalle. Liikelaitos ilmoittaa vuosittain marraskuussa Hankintapalveluille kootusti seuraavan toimintavuoden kilpailutukset. Erillinen hankintalomake on liikelaitoksen ryhmätyötilassa (Tuotannon tuki/hankinnat kansiossa EKI Hankinnat 2015). Liikelaitoksen hankintapalvelujen kanssa kilpailuttamat suurimmat rakennus/palvelu- ja tavarahankinnat ovat Palvelu/rakennushankinnat Laitoshuoltajien sijaistukset ja erikoispesut 4,0 milj. euroa Mattotyöt 3,6 milj. euroa Massalattiatyöt 3,2 milj. euroa Siivouspalvelut 3,0 milj. euroa Vartiointi 2,0 milj. euroa Kattohuopatyöt 2,0 milj. euroa Lattialakkaukset 1,8 milj. euroa Sisämaalaustyöt 1,5 milj. euroa Ulkomaalaukset 1,2 milj. euroa Pihojen ja viheralueiden korjaustyöt (yhteinen EKA) 1,2 milj. euroa Korjauslasitukset 0,7 milj. euroa Tavarahankinnoista suurimpia ovat Siivousaineet ja tarvikkeet 0,3 milj. euroa Saniteettipaperit ja jätesäkit (yhteinen LOG kanssa) 0,05 milj. euroa Rautakauppatarvikkeiden, kiinnikkeiden ja puutavara 0,8 milj. euroa Kiinteistöjen ilmanvaihtosuodattimet 0,753 milj. euroa Liikelaitos tuottaa palvelut omana ja ostopalveluina taulukon 6 mukaan. Tavoite on jatkossa selvittää kilpailutettujen markkinoiden ja oman ja ostopalvelujen tuottamisen hintaa.

20 20 Taulukko 6. Oman työn ja ostopalvelujen osuus liikelaitoksessa Aineet ja tarvikkeet Aine ja tarvikeostot tehdään kilpailutetuilta toimittajilta. Aineiden ja tarvikkeiden osuus liikevaihdosta on noin 3,5 % (kuva 3). Aineiden ja tarvikkeiden ostoon on budjetoitu 1,8 milj. euroa. Suurin menoerä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa on käyttöaineet ja tarvikkeet, joiden osuus on noin 0,8 milj. euroa. Muutoksena edelliseen vuoteen on se, että siivousaineet ja tarvikkeet tilataan sähköisesti Espoo Logistiikan kautta, joka siis vähentää ulkopuolisia ostoja ja lisää sisäisiä menoja. Kiinteistönhoidon aineiden ja tarvikkeiden hankinta on saada loppuvuodesta myös sähköiseen tilaamiseen ja hankintaan Espoo Logistiikalta. 8. Toimitilat Liikelaitoksella on käytössään m2 toimitiloja ja niistä maksetaan sisäisiä vuokraa euroa. Mikkelän tukikohdan osuus vuokrasta on euroa, joka on 31 % kaikista vuokrista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimitilavuokrat ovat nousseet 16 %. Liikelaitoksen hallintotilat sijaitsevat Virastopiha 2 B 2 krs. tiloissa. Tiloja on m 2 ja niistä maksettava vuokra on euroa. Siivouspalveluilla toimistotiloja on 389 m 2, aula- ja

21 21 turvallisuuspalveluilla 191 m 2, kiinteistönhoidossa 98 m 2, rakennustekniset kunnossapitotyöt yksiköllä 297 m 2, talotekniset palvelut yksiköllä 209 m 2 ja tuotannon tuella 96 m 2. Vahtimestareiden toimipisteitä on sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä 20 ja sivistystoimen kouluissa 43 ja työväenopistossa 16. Kunnossapidon toiminta on keskitetty Mikkelän tukikohtaan. Apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetuspalvelujen tilat sijaitsevat Puolarmetsän sairaalassa ja Aurorakodissa. Siivouksen ja kiinteistönhoidon aluetoimistoja on viisi kappaletta. Ne sijaitsevat seuraavissa osoitteissa: Harakantie 22: m2 = 115 m2 vuokrahinta e Vasamatie 1: 152 m2 vuokrahinta e Itätuulentie, Kielas: 268 m2 vuokrahinta e Matinsyrjä 1: 337 m2: vuokrahinta e Soukka: 141 m2, vuokrahinta e Vuokrahinnaltaan suuri on Kielaksessa oleva toimitila, jonka siirtämisestä / luopumista selvitellään. 9. Investoinnit ja poistot Liikelaitos investoi euroa tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Tietojärjestelmien keskittämisen kautta investointi on siirretty Espoo ICT:lle. 10. Toiminnan seuranta Talousarvioin seurannassa tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut ovat menot, tulot, kate, laskutustilanne sekä toiminnan talouden ennakointi. Liikelaitoksessa toiminnan seurantaa tehdään jokaisella yksikkötasolla. Liikelaitoksen johdon työpalaveri pidetään säännöllisesti keskiviikkoisin klo Kokouksessa käsitellään kerran kuukaudessa liikelaitoksen taloutta. Palveluyksiköiden johtajat kertovat taloustilanteen ja laativat toiminnastaan nelikenttäraportin. Näiden tietojen perusteella controller ja toimitusjohtaja laativat liikelaitostasoisen talousseurannan ja nelikenttäraportin toimialalle. Kaupunki- ja johtokuntatason seuranta-asiakirjojen avulla kootaan talousasiat yhteen. Talousasioidenlisäksi johto käsittelee kokouksessaan liikelaitoksen toimintaan liittyviä ja siihen vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Palveluyksiköiden johtajat vievät taloudellisen seurantatiedon omien yksiköidensä viikko/kuukausikokouksiin. Kunnossapidossa seurataan tehtyjen töiden ja aloitettujen töiden määrää kolmella eri sektorilla: vuosiohjelman mukaiset vuosikorjaustyöt vuosiohjelman mukaiset perusparannustyöt

22 22 lisätyöt, jotka aiheutuvat rikkoontumisista Kiinteistönhoitopalvelujen ja siivouspalveluiden osalta seurataan mitoituksen vaikuttavuutta kustannuksiin. Aula- ja turvallisuuspalveluissa seurataan erityisesti muiden kuin vahtimestaripalvelujen (turvaamiset, asiantuntijapalvelut) aiheuttamia kustannusvaikutuksia. Kehityskokouksia pidetään säännöllisesti asiakkaiden kanssa. Liikelaitoksen ja toimialojen väliset kehityskokoukset pidetään kerran vuodessa. Käytännössä mukana kokouksissa on ollut myös Tilakeskus- liikelaitoksen edustus. Toimintaa jatkettaneen kolmikantakokouksella koska kiinteistöasiat puhuttavat asiakkaita edelleen. Järjestämisvastuu toimintavuonna on liikelaitoksellamme. Puolarmetsän sairaala ja Aurorakoti ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen erityiskohteita ja niissä kehityskokouksia jatketaan kaksi kertaa vuodessa asiakaspäällikön vetämänä. Samoin sivistystoimen erityiskohteita ovat olleet Saunalahden monitoimitalo ja Nöykkiön koulu, joissa on pidetty useita kehityskokouksia. Tilakeskus -liikelaitoksen kanssa pidetään kuukausittain EKI-TIKE seurantakokous, jossa käsitellään tilapalveluja, erityisesti kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa talouden ja toiminnan kannalta. Liikelaitoksen sisäisiä yhteistyökokouksia kohteissa pidetään vuosittain noin Niihin kutsutaan myös joissakin kohteissa käyttäjä mukaan. Lisäksi muissakin kohteissa järjestetään tarpeen mukaan kehityskokouksia ja neuvotellaan palvelujen laaduista erilaisissa käyttäjän koolle kutsumissa kokouksissa. Liikalaitoksen kokoukset ja osallistujat on lueteltu taulukossa 6. Kokous Osallistujat Aikataulu TIKE-EKI seuranta Kehityskokous Toimialat SOTE/SITO/PALI - EKI - TIKE Kivinen Harri, Puustinen Pekka, Routto Elina, Lehtinen Maija, Turunen Päivi, Hyppänen Arja, Yrjölä Reijo, sihteeri/ TIKE Johto ja yksiköiden johtajat Järjestämisvastuu 2015 EKI 1 x kk 1 x vuosi/toimiala Yhteistyökokoukset suurissa kouluissa n. 20 kpl Palveluyksiköt: aluepäälliköt, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä: rehtori, apulaisrehtori 1-2 x vuosi

23 23 Kehityskokous Puolarmetsän sairaala Kehityskokous Aurorakoti Kehityskokous Saunalahden monitoimitalo Kehityskokous Nöykkiön koulu Kehityskokous SITO johto - EKI johto Taulukko 7. Liikelaitoksen asiakaskokoukset Käyttäjä; kaikkien yksiköiden johto Palveluyksiköt: aluepäällikkö, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä; kaikkien yksiköiden johto Palveluyksiköt: aluepäällikkö, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Palveluyksiköt: aluepäälliköt, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä: rehtori, apulaisrehtori Palveluyksiköt: aluepäälliköt, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä: rehtori, apulaisrehtori Palvelujohtajat, toimitusjohtaja Käyttäjä: SUKO, SUVA, SVEBI edustajat 2 x vuosi 2 x vuosi 2-3 x vuosi 2 x vuosi x vuosi Asiakaspalautetta liikelaitokselle tulee montaa eri kautta eri osapuolille ja sitä käytetään palvelujen kehittämiseen. Suorat asiakaspalvelut kentällä työnjohdolle ja päälliköille, käsitellään heti Suorat asiakaspalautteet tulevat toimitusjohtajalle tai palvelujohtajalle sähköpostilla. Palautteeseen annetaan heti vastaanottokuittaus ja palaute käsitellään asianosaisen yksikön palvelujohtajan kanssa. Lopullinen vastaus annetaan noin 3 arkipäivän sisällä sähköpostilla. Essin palautelomakkeen kautta tulevat palautteet menevät omaan sähköpostilokeroon, jonne on oikeudet kaikilla palvelujohtajilla ja toimitusjohtajalle. Joku meistä vastaa saatuun palautteeseen ja merkitsee sähköpostin käsitellyksi. Toimitusjohtaja lukee kaikki palautteet ja on tietoinen myös annetuista vastauksista. Postilokeron tilanne tarkastetaan kuukausittain johdon työpalaverissa Asiakastyytyväisyyskyselyn (1 x vuosi) mukana tulleet palautteet käsitellään johtoryhmässä ja mietitään palvelujen kehittämistä saatujen palautteiden pohjalta 11. Riskit Tiltu -projekti aiheuttaa liikelaitoksen omien palvelujen tuottamisen loppumisen pitkällä tähtäimellä. Henkilöstön motivoiminen palvelujen tuottamiseen heikkenee. Tilanteesta johtuen on nyt jo vähennetty rekrytointia ja lisätty työssä olevien työntekijöiden työkuormaa. Tämä aiheuttaa työpaineiden ja työn kuormittavuuden kasvua. Usko tulevaan horjuu.

24 24 Liikelaitoksen työntekijä aiheuttaa (esim. työkoneella) käyttäjälle tai kaupunkilaiselle vakavan vamman tai kuoleman. Riskiarvioinnit on tehty ja työturvallisuus on nostettu kaikille työkokousten asialistoille. Konekoulutusta ja esimieskoulutusta on annettu. Vuosisopimuksiin on lisätty muistutus, että toimitaan henkilöriskialttiilla alueella. Asia joka meidän olisi pitänyt huomata aiheuttaa kiinteistön rakenteelle vahinkoa ja käyttäjälle terveys- tai turvallisuusvaaran. Kiinteistönhoidon omavalvontajärjestelmä on käyttöönotettu. Tilaajan kohdetarkastuksia tehdään säännöllisesti. Huoltokirja on kohdekohtainen, kiinteistönhoito seuraa rakenteita (vauriot, halkeamat ym.). Kohdekohtainen yhteistyö on käynnistetty, ilmoitusvelvollisuus kaikilla toimijoilla. Liikelaitos epäonnistuu ostopalvelujen kilpailutuksessa ja sopimusten valvonnassa. Sopimuksessa määritellään sanktiot ja mahdollisuus sopimuksen purkuun. Valvontaa tiukennetaan. Harmaan talouden tapauksia tulee julki liikelaitoksen toiminnan vastuualueella ja asiaa ruoditaan julkisuudessa. Uusiin velvoitteisiin on valmistauduttu ja luotu uusi toimintamalli voimaantulleen lainsäädännön noudattamiseksi. Liikelaitoksessa on parannettu sopimuksien sanktioita ja purkumahdollisuuksia epäselvissä tapauksissa. 12. Liitteet Projektit täytetään suoraan salkkuun Tuloskortti Yksikön tarina

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 1.9.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Kiinteistöpalvelut 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Strategian mukaan huolehdimme kaupungin

Lisätiedot

1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset (strategiset) tavoitteet

1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset (strategiset) tavoitteet 26.3.2012 1 (13) ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset (strategiset) tavoitteet Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 677/02.06.01/2014 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 7.9.2012 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala 794100 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Palveluliiketoimi (EKI) Yksikön perustehtävä Palveluliiketoimen toimialan strategian

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie 24, 02200 Espoo

Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie 24, 02200 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 08.03.2012 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 08.03.2012 torstai klo 17:05-19:30 Neuvottelutauko klo 18.27-18.39 Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta

Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta Taustamateriaali 9.2.2015 kiinteistöpalvelutoiminnot kiinteistöpalvelutoiminnot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 482/2017 02.08.00 88 Valtuustokysymys koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Aija Leino, puh. 050 566 7134

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos

TASEKIRJA. Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos TASEKIRJA Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-4 2. Tuloslaskelma 5 3. Rahoituslaskelma 6 2. Tase 7 4. Liitetiedot 8-11 5. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja.

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Nä e yt ut siv 4 Kilpailutus Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Kilpailutusvaiheeseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 1 (5) Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje Teknisen toimen johtaja 19.6.2017 Voimaan 22.6.2017 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

Siun soten SOTE alan palveluhankinnat Kevät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun soten SOTE alan palveluhankinnat Kevät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten SOTE alan palveluhankinnat Kevät 2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Palvelujen ostot toimintakuluista n. 230 milj. euroa vuodessa Toimintakulut 667,5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 776/00.04.01/2015 100 Espoon uuden sairaalan logistiikka palvelujen organisointi HUS-Logistiikka liikelaitoksen hoidettavaksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Puhtausalan esimiehen toimenkuva

Puhtausalan esimiehen toimenkuva Puhtausalan esimiehen toimenkuva PUHTAUS&PALVELUsektorin joulukuussa 2014 tekemän kyselytutkimuksen tulostaulukkoita. SSTL Puhtausala ry TOIMIALAN KEHITTÄJÄ Kyselyyn vastasi 233 esimiestehtävissä toimivaa.

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 4.2.9 1 (5) TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 4.1.2016 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 99 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. 050 414 1080 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 99 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Elina Oivanen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Elina Oivanen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 11.12.2017 Elina Oivanen Esimiestyön tutkinto Erikoisammattitutkinto Ohjaajatasolle jatkossa Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ei osaamisaloja eikä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

VTS-kodit. Puheenjohtajien kokous 25.11.2014

VTS-kodit. Puheenjohtajien kokous 25.11.2014 VTS-kodit Puheenjohtajien kokous 25.11.2014 25.11.2014 Organisaatio 1.11.2014 Hallitus Toimitusjohtaja Rakennuttamispalvelut Tekniset palvelut Avain palvelut Sisäiset palvelut Rakennuttajatiimi -uudis-

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot