Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Maija Lehtinen

2 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutukset, joiden pitää olla määrätyillä työntekijöillä aina voimassa Seuraavista suuremmista koulutuskokonaisuuksista sovitaan vuosittain liikelaitoksen johdon kesken Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit Liitteet... 24

3 3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Liikelaitoksen toiminnan näkymät riippuvat siitä, miten kaupungin johto linjaa omistajatilaaja-tuottajamallin. Toimintavuonna palvelujen tuottaminen jatkuu ja samalla aloitetaan suunnittelu TILTU:n mukaisen päätöksen mukaan. Kuva 1. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen organisaatio. Kunnossapidossa on LVIA- ja Sähkötekniset kunnossapitotyöt palveluyksiköt yhdistetty yhdeksi Talotekniset palvelut -palveluyksiköksi. Palveluyksikön yhdistämisellä on tavoitettu taloudellista etua sekä sisäisen yhteistyön lisääntymistä. Näin kunnossapidossa on toiminnassa kaikkiaan kaksi palveluyksikköä, Rakennustekniset palvelut ja Talotekniset palvelut -palveluyksiköt. Rakennusteknisissä palveluissa keskitetään toiminta korjaustyöt, sopimustyöt sekä uuteen rakennuttamispalvelut palvelualueeseen. Rakennuttamispalvelut -yksikkö toimii linkkinä Hankintapalveluihin. Urakkasopimusten ja puitesopimusten kilpailutus tapahtuu lähes kokonaan Hankintapalvelujen kautta. Vain pienet urakat kilpailutetaan liikelaitoksessa Cloudia hankintajärjestelmällä. Kunnossapidon operatiivinen toiminta on keskitetty Mikkelän tukikohtaan. Tuntipalkkaisten kuukausipalkkaisiksi siirtymisten vaikutuksesta, Rakennustekniset palvelut - palveluyksikössä vähennetään esimiesten määrää niin, että yhdellä rakennusmestarilla tulee olemaan noin 10 suoraa ammattimiesalaista. Muiden rakennusmestareiden työpanos siirtyy ostopalvelujen tilaamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan.

4 4 Kunnossapidon ostot ja tilaukset otetaan selvitykseen vuoden puolivälissä. Tavoite on säätää ostettavien aineiden ja tarvikkeiden määrää ja laatua ja siirtyä sähköiseen tilaamiseen tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Kiinteistönhoidon toiminnassa on siirrytty kahteen kiinteistönhoitoalueeseen, jota johtaa kaksi aluepäällikköä ja kuusi työnjohtajaa. Muutoksessa on painotettu erityisesti työnjohdon osuutta, jonka on todettu olevan tärkein esimiestehtävä operatiivista toimintaa tekevissä yksiköissä. Kiinteistönhoidon mitoitusta ei siirretään uuteen mitoitusjärjestelmään vaan jatketaan Clean Net - järjestelmällä. Kiinteistönhoidon aineiden ja tarvikkeiden hankintaselvitys aloitetaan. Aluksi selkeytetään tilattavien tuotteiden määrää ja laatua, keskitetään ostot tiettyihin tuotteisiin ja tehdään tilaus sähköisesti Espoo Logistiikalta. Kiinteistönhoitopalvelut yksikössä on lisäksi Apuvälinekorjauspalvelut -palvelualue, jonka sisällä on Huoltokuljetukset -palvelualue, jotka toimivat Puolarmetsän sairaalassa ja Aurorakodissa. Toimintavuoden aikana valmistellaan näiden kahden toiminnon osalta Puolarmestän sairaalan toiminnan loppumista ja palvelujen siirtymistä Espoon sairaalaan. Tämä tarkoittaa kolmen apuvälinekorjaajan siirtymistä HUS Apuvälinekeskuksen ja viiden huoltomiehen siirtymistä HUS Logistiikan työntekijöiksi. Aurorakodin ja muiden pitkäaikaishoitopaikkojen palvelut jäävät aluksi entiselleen. Myöhemmässä vaiheessa koko apuvälinekorjauspalvelut siirtynee HUS Apuvälinekeskuksen tehtäväksi. Siivouspalveluiden toiminta jatkuu nykyisellä organisaatiolla. Työmäärämitoitusten priorisoinnissa etusijalle laitetaan ne kohteet, joissa saavutetaan suurin kustannussäästö. Selvitetään, mitkä kohteet jatkossa siivotaan omana työnä ja mitkä ostopalveluna. Palvelustrategian mukainen ostopalvelujen lisääminen aloitetaan kilpailuttamalla suurten koulujen siivous vuosien aikana yhteistyössä Hankintapalvelujen kanssa. Vastaavien laitoshuoltajien määrää vähennetään luonnollisen poistuman tai työtehtävämuutosten kautta. Siivouspalvelujen siivoustarvikkeet ja - aineet tilataan sähköisesti Espoo Logistiikan kautta. Toiminnassa yhä suurempi painoarvo on oman tuotannon tehostamisessa sekä oman ja ostopalvelun laadun valvonnassa ja terveen kilpailun edistämisessä. Aula- ja turvallisuuspalvelujen toiminta jatkuu nykyisellä organisaatiolla. Turvaamistehtävien ja asiakastilaisuuksien vartiointitehtävien arvioidaan lisääntyvän. Ostopalveluiden määrää lisätään normaalin poistuman kautta. Vartiointikilpailutuksen uusinta toteutetaan yhteistyössä Hankintapalvelujen kanssa.

5 5 Uusi kokonaiskilpailutusmuoto, kokonaiskonseptin kilpailuttaminen on ollut esillä mm. yhteisneuvotteluissa Vantaan kaupungin kanssa. Liikelaitos, Hankintapalvelut ja Vantaan kaupunki suunnittelevat markkinavuoropuhelun järjestämistä suurten toimittajien kanssa tammikuussa. Toimintaympäristön vertailussa liikelaitos vastaa keskisuurta yritystä. Vastaavien palvelujen tuotannossa kuntakenttä on eri kaupungeissa hyvin erilainen. Joissain kunnissa on tehty kuntaliitoksia palvelujen tuottamiseksi, joissakin muissa yhtiöitetty palveluja ja joissain purettu käytössä ollut tilaaja-tuottajamalli. Liikelaitostaminen taso ja palvelukokonaisuudet vaihtelevat kaupungeittain. Vantaalla, Turussa ja Helsingissä kiinteistöpalveluihin on liitetty myös ateriapalvelut. Tampereella tilaaja ja tuottaja toimivat samassa liikelaitoksessa, Turussa ja Vantaalla ja Helsingissä toiminta on yhtiöitetty tai yhtiöitetään ja samalla ulkoistettu markkinoille. Yleensä siivouspalvelut tuotetaan kiinteistöpalveluissa, Turussa siivouspalvelut on liitetty tilaajalle ja palvelumaksut laskutetaan vuokrien mukana. Olemme suuruudeltamme noin 30 % Helsingin vastaavasta palvelutuottajasta, joka on Palmia. Helsinki teki päätöksen Palmian palvelujen yhtiöittämisestä. Palmia tuottaa vastaavia palveluja ja sen lisäksi sillä on myös ateriapalveluita, hyvinvointipalveluja ja puhelinvaihdepalveluja. Nämä palvelut huomioimatta, liikevaihtomme on noin 50 % Palmian liikevaihdosta. Palmiassa kiinteistönhoito on jaettu tekniseen huoltoon ja ulkoalueiden hoitoon. Tekninen huolto sisältää kiinteistönhoidon teknisen osan lisäksi myös kunnossapidon LVIAS - korjaustyöt, jotka ovat meillä omana kunnossapidon yksikkönään. Yksityisiin isoihin toimijoihin verrattuna, joita ovat mm. ISS-Palvelut, Coor, SOL-Palvelut, Lassila & Tikanoja ja Caverion liikelaitoksemme on liikevaihdoltaan pieni. Liikevaihto ja henkilöstö on taulukossa 1. Yritys Palvelut Liikevaihto milj. euroa Henkilöstö Espoo Kiinteistöpalvelut EKI Siivous 37,4% Kiinteistönhuolto 36% Turvallisuus 11 % Rakennuttaminen 4 % Apuvälinekorjauspalvelut Huoltokuljetukset 52,7 604 ISS palvelut Oy Siivous 36,7 % Kiinteistönhuolto 35,7 % Turvallisuus 12,1 % Ruokailu 5,3 % Rakennuttaminen 2,5 %

6 6 Lassila & Tikanoja Oyj Coor Service Oy Caverion Oyj Toimitilapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhuolto- ja tekniikka Jätehuolto- ja kierrätyspalvelut Manageeraus ja ympäristöpalvelut Käyttäjäpalvelut (toimitila-, toimisto-, turvallisuus-, aula- ja siivouspalvelut Kiinteistöpalvelut (tekninen hoito, projektit, energia- ja hallintopalvelut) Tuotantopalvelut ja Strateginen neuvonta Kiinteistötekniikan huolto ja ylläpito Kiinteistötekniikan projektitoimitukset Energiatehokkuuspalvelut Teollisuuden palvelut Projektit 45%, huolto ja ylläpito 55% SOL Palvelut Oy Kotipalvelut Siivouspalvelut Toimitilapalvelut Kiinteistöpalvelut Pesulapalvelut Turvallisuuspalvelut Henkilöstöpalvelut Taulukko 1. Suurimmat yksityiset palveluntuottajat ja niiden liikevaihto ja henkilöstö 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Tavoitteenamme on siirtyä selkeään tuottajaliikelaitosmallin mukaiseen toimintaan. Lisäksi koko kaupungin tavoitteena on kaksinkertaisen tilaajaresurssin purku liikelaitoksemme ja Tilakeskus- liikelaitoksen osalta kunnossapidossa ja kiinteistöhoidossa. Tavoitteemme on, että Espoo Kiinteistöpalvelut vastaa koko kiinteistönhoidosta ja kunnossapidon korjauksia

7 7 kokonaisvaltaisesti. Tilakeskus vastaa uudisrakentamisesta ja kunnossapitotöiden suunnittelusta. 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Kaikissa näissä suunnitelmissa liikelaitoksessa on tilaaja-ostaja -organisaatio, joka tilaa ja valvoo palvelujen tuottamista ulkopuolisilta yrityksiltä. Osto-organisaatioiden koko määräytyy palvelujen mukaan ja selviää myöhemmin. Siivouspalveluissa valmistellaan suurempien koulujen siivouksen kilpailuttamista vuosien aikana, säästötavoite on % nykyisestä toiminnasta. Tällä kilpailutuksella ostopalvelujen määrä kasvaa 50 %:iin nykyisestä 38 %:sta. Omien laitoshuoltajien määrä tulee vähenemään vuoden 2017 loppuun mennessä henkilöllä riippuen siitä, kuinka monta työntekijää poistuu muista syistä kuin jäämällä eläkkeelle. Vuoden 2017 lopussa laitoshuoltajia olisi näin laskien noin henkilöä. Myöhemmin kohteita kilpailutetaan lisää, joten omia laitoshuoltajia ei ole lopulta lainkaan palveluksessa, mikäli joitakin kohteita ei priorisoida tehtäväksi omana työnä. Selvitetään voidaanko palvelujen tuottamista tehostaa palvelujen kokonaiskonseptikilpailuttamisella. Tämä tarkoittaisi kiinteistönhoidon, siivouksen ja vahtimestaripalvelujen kilpailuttamista samaan aikaan joissakin kohteissa. Keskustellaan myös Cateringin kanssa siitä, että ateriapalvelut voisi olla mukana konseptissa. Valmistellaan kiinteistönhoidon kilpailuttamista alueittain tai vaihtoehtoisesti kokonaiskonseptikilpailutus huomioiden. Kiinteistönhoitopalveluista eläköityy / saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen työsuhde päättyy n. 17 henkilöltä vuosien aikana. Määrä saattaa olla suurempi riippuen siitä, kuinka monta työntekijää poistuu muista kuin edellä mainituista syistä. Tämä puoltaisi kilpailuttamista luonnollisen poistuman huomioiden, alueittain. Alueellinen kilpailutus on oman toiminnan suunnittelun kannalta paras vaihtoehto, joudumme huomiomaan kaluston, sen poistot ja/tai leasingvuokrajaksojen pituudet. Omaan tilaaja-ostaja -organisaatioon on jäätävä riittävä määrä henkilöstöä varmistamaan ostopalvelujen toimivuuden, valvonnan, laadukkuuden, sopimuksen mukaisuuden ja asiakaspalvelullisuuden. Myös liikuntatilojen kiinteistönhoidon liittämismahdollisuus liikelaitoksemme kiinteistönhoitoon tulee selvitettäväksi Tilakeskuksen kanssa. Vahtimestaripalveluissa ostopalveluiden määrää lisätään normaalin poistuman kautta. Omia vahtimestareita ei jatkossa enää rekrytoida. Muiden turvallisuuspalvelujen tuottaminen jää oman yksikön tehtäväksi. Valmistellaan apuvälinekorjauspalvelujen siirtäminen HUS Apuvälinkeskukseen 2016 vuoden alusta ja Puolarmetsän huoltokuljetusten siirtäminen HUS Logistiikalle vuoden 2016 alusta. Kunnossapidossa panostetaan edelleen korjausten rakennuttamisen ja valvonnan osaamiseen ja prosesseihin yksityisten puitesopimuskumppaniemme tehokkaamman hyödyntämisen varmistamiseksi. Pitkällä tähtäimellä pyritään nykyistä n. 90 % ostopalveluastetta edelleen lisäämään. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Laaksolahden tukikohdasta on luovuttu ja kunnossapidon toiminta keskitetty Mikkelään.

8 8 Konekaluston käytön optimointia Espoo Logistiikan kanssa jatketaan. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Oman liikelaitoksen organisaation hionta jatkuu ja kaikessa kehittämisessä tavoitteenamme on yleiskulujen pienentäminen. Palvelujen tuotteistaminen aloitetaan. Yhtenä tavoitteenamme on asiakasosaamisen kehittäminen ja asiakasyhteistyön keskittäminen. Puolarmetsän sairaalassa toimii sosiaali- ja terveystoimen asiakasyhteyshenkilö, jonka roolia on tarkoitus laajentaa koko sosiaali- ja terveystoimen asiakkuuteen, jotta varmistetaan palvelujemme jatkuvuus ja yhteistyö toimialan kanssa jos Puolarmetsän toiminta päättyy Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteenaan motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö, minkä seurauksena saavutetaan poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Esimiesosaamista on kehitetty ESA- projektiin osallistumalla ja kannustamalla esimiehiä JET/TEAT -koulutukseen. Esimiehen vastuuta painotetaan kaikissa henkilöstöasioissa. Kokouskäytäntöjä tulee uudistaa niin, että kokoustamisesta jäänyt aika käytetään palvelujen tuottamisen kehittämiseen, yhteistyötä lisätään ja tiedon kulku varmistetaan. Yli 30-pv poissaoloista tehdään ilmoitus ajoissa työterveyshuoltoon. Työkykyarviointeihin valmistaudutaan ja yhteistyötä tehdään työterveyshuollon ja urapalvelujen kanssa. 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Urakoiden ja vuosisopimusten hankinnat on siirretty Hankintapalveluihin, yhteistyötä lisätään. Hankintapalvelujen kilpailuttamien urakoiden valvonta on keskitetty rakennustekniset kunnossapitotyöt palveluyksikön rakennuttamispalvelut -yksikköön. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottovalmistelu on käynnissä. Mobiilipalvelujen käyttöönottoon panostetaan erityisesti toiminnan tehostamiseksi. Kunnossapidon raportit saadaan jatkossa automaattisesti kuukausittain, joten asiakkaille raportointi helpottuu merkittävästi. Kiinteistönhoidossa huoltokirjaa käytetään tehokkaasti toiminnan raportoimiseksi ja kiinteistöjen elinkaaren kunnossapidon ylläpitämiseksi.

9 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Asiakaskohteessa palvelevat henkilöt toimivat yhteisvastuullisesti Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Yhteisen tahtotilan kirkastaminen Vastuunjaon selkeyttäminen Kriittisten tehtävien määrittäminen ja varmistaminen Yhteistyökäytäntöjen jalkauttaminen Tavoitteen aikataulu Palvelutuotannon ohjauksen ja hallinnan nykyaikaistaminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ( ) Kustannushallinnan ja raportoinnin parantuminen (kevät 2015) Laskutuksen selkeyttäminen ja sujuvoittaminen (kevät 2015) Sähköinen tilaamisen käyttöönotto ( ) Palvelustrategian määrittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Mitä palveluyksiköissä kannattaa tehdä itse ja mitä ostetaan ( ) Hankintaosaamiseen, tilaamiseen ja ostopalvelujen valvontaan painotetaan Varmistetaan henkilöstön osaaminen muutoksissa ( ) Asiakkuusvastaavuuden kehittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelujohtajat ja -päällikkö Kaikille liikelaitoksen palveluille määritellään palveluista vastaava yhteyshenkilö yli organisaatiorajojen Tavoitteen aikataulu Liikevaihto Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihto on 52,690 milj. euroa, johon sisältyy myös muut tuotot euroa, jotka muodostuvat työllistettävien tukirahoista. Liikelaitoksen katetavoite on 2 % liikevaihdosta. Muutokset edelliseen vuoteen; Muutosta edelliseen vuoteen -12 %. Muutos johtuu hinnan alennuksista ja Tilakeskuksen tilausten pienestä vähentymisestä. Kasvaa euroa kun L3 alue jää hoitoomme toistaiseksi. Liikelaitoksen toiminta perustuu seuraaviin sopimuksiin, jotka ovat liikevaihdon muodostumisen perusta. Lisäksi tehdään käyttäjäpalveluja tilausten mukaan. Kiinteistönhoitosopimus Tilakeskuksen kanssa, kiinteistönhoito sisältyy käyttäjiltä perittävään tilavuokraan (6,6 milj. euroa, hinta ilman L3 - aluetta). Sopimushinta voi vielä muuttua, mikäli L3 alue jää liikelaitoksen hoitoon. Kiinteistönhoidon sopimuksen liitteenä on sekä vartiointisopimus

10 10 että Espoo Kaupunkitekniikan (EKA) vihertyösopimus. EKA laskuttaa vihertöistä suoraan Tilakeskusta ja Aula- ja turvapalvelut laskuttavat Tilakeskukselta suoraan vartioinnin ja avainhallintapalvelun ( euroa). Muutokset edelliseen vuoteen; L3 alueen ulkoistus/ EKI:n omana työnä jatkaminen on edelleen avoinna. Kiinteistönhoidon sopimukseen kuului ennen vartiointisopimus ( e). Espoo Kaupunkitekniikka teki ennen vihertyösopimuksen suoraan Tilakeskuksen kanssa. Aula ja turvapalvelujen avainhallinnan osuus ( e) on vähennetty kunnossapidon budjetista. Kunnossapitosopimus on tehty Tilakeskuksen kanssa. Kunnossapito sisältyy käyttäjiltä perittävään tilavuokraan. Ohjelmoidut vuosikorjaus- ja perusparannustyöt sekä lisätyöt ovat yhteensä 21,015 milj. euroa. Lisäksi toteutetaan käyttäjäpalvelut tilausten mukaan. Muutokset edelliseen vuoteen; Tilakeskus rakennuttaa kaikki pihojen korjaukset, joka alentaa EKI liikelaitoksen liikevaihtoa. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen yleiskulut sisältyvät korjausten hintoihin. Siivoussopimukset toimialojen tulosyksiköiden kanssa, laskutetaan sopimuskumppanilta kuukausittain (vuositasolla milj. euroa). Muutokset edelliseen vuoteen; Hintoja alennettu 4 % yksiköittäin viime vuodesta. Aula- ja turvallisuuspalvelut sopimukset toimialojen tulosyksiköiden kanssa, laskutetaan sopimuskumppanilta kuukausittain (4,425 milj. euroa). Muutokset edelliseen vuoteen; Hintoja alennettu 2 % yksiköittäin viime vuodesta. Apuvälinekorjauspalvelut sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa, laskutetaan kuukausittain euroa (sisältää Puolarmetsän sairaalan sähkövarallaolon euroa). Ei muutoksia edelliseen vuoteen Huoltokuljetuspalvelut, sopimus EC ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa euroa, laskutetaan kuukausittain. Ei muutoksia edelliseen vuoteen. Seuraavissa luvuissa on esitelty palveluyksiköiden liikevaihtoa hieman tarkemmin asiakassuhteiden mukaan. Kiinteistönhoito-, siivous- ja aula ja turvallisuuspalvelujen vahtimestaripalvelujen tulot jakautuvat tasan koko vuodelle ja palvelut laskutetaan kuukausittain kiinteinä veloituksina laadittujen sopimusten mukaan. Kiinteistönhoidon sopimus muodostuvat kahdesta osasta, varsinaisista kiinteistönhoitopalveluista ja erikseen laskutettavista hoitokustannusosista, joita ovat nuohous-, IV-kanavienpuhdistus-, ja opastehankintakustannuksista ( euroa). Kiinteistönhoitopalvelujen kattolumien pudotukset ja lumien siirrot ovat kausiluonteista työtä ja ne eivät sisälly sopimukseen. Niiden osuus on euroa. Kattolumien pudotukset ja lumien siirrot laskutetaan erikseen toteuman mukaan lisättynä yleiskuluilla. Kiinteistönhoitoon aiemmin kirjattuja huolto- ja korjaustöitä seurataan aiempaa tarkemmin ja selvitään työt, jotka kuuluvat kunnossapitoon niin, että saadaan kiinteistönhoitoon oikeat kustannukset. Kiinteistönhoito maksaa liikuntatilojen lamput ja suodattimet, näiden osuus noin euroa budjetista.

11 11 Aula- ja turvallisuuspalvelujen sosiaalitoimelle tarjoamat asiantuntijapalvelut laskutetaan erikseen tilauksen ja toteuman mukaan. Liikelaitoksen tarjoamat käyttäjäpalvelut (ei siivous ja aula- ja turvallisuuspalvelut) laskutetaan tilausten mukaan. Pienet tilaukset jakautuvat tasan koko vuodelle. Sivistystoimen tilaamat isot lähiverkkokaapeloinnit keskittyvät tehtäväksi koulujen loma-aikoihin. Kunnossapidon toiminnan painopiste on kesäaika, joka on koulujen ja päiväkotien loma-aika. Kunnossapidon vuosikorjaus- ja perusparannus työt laskutetaan kuukausittain kiinteinä laskuina sopimuksen mukaan. Perusparannusten ja vuosikorjausten yleiskustannukset sisältyvät korjausten hintoihin. Vahinkorahaston tai vakuutusyhtiön korvaamat vahinkolaskut (yli euron vahingot ns. V9 -kustannuspaikka) laskutetaan erikseen vahinkokorjausten valmistuttua. Pienemmät vahingot laskutetaan kuukausilaskutuksena kunnossapidon muun laskutuksen mukana. Kunnossapidon urakat ja puitesopimukset kilpailutetaan Hankintapalvelujen kanssa yhteistyössä. Hankintapalvelujen laskutus siirretään korjausten hintoihin tuotannonohjausjärjestelmän laskutuksen kautta. Apuvälinekorjauspalvelut laskuttaa palvelunsa osittain kiinteinä ja osittain muuttuvina, korjaustöihin perustuvina kustannuksina. Laskutuksen perusteita mietitään ensimmäisen toimintavuoden aikana yhteistyössä tilaajan kanssa. Huoltokuljetuspalvelut laskutetaan Espoo Cateringilta ja Sosiaali- ja terveystoimelta palvelusopimuksen mukaan Liikevaihto asiakkaittain Kuvassa 2 on esitetty liikelaitoksen tulot asiakkaittain. Suurimmat asiakkaamme toimialoista ovat Tekninen ja ympäristötoimi (55 %) ja Sivistystoimi (30,4 %). Pali; 850 ; 2 % Muut; 889 ; 2 % TYT; ; 55 % Sito; ; 30 % Sotet; ; 10 % Koha; 435 ; 1 % Sito Sotet Koha TYT Pali Muut Kuva 2. Tulojen jakauma toimialoittain (1 000 euroa).

12 Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Suurimmat tuottavuutta edistävät toimet ovat liikelaitoksen organisaatiomuutokset ja sitä kautta saatava toiminnan tehostuminen ja yleiskulujen alentuminen, ostopalvelujen lisääminen sekä toimitilojen ja kaluston tehokas käyttö sekä tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Muita tuottavuutta edistäviä toimia ovat: Kiinteistönhoidon ja siivouspalveluiden mitoitusten päivittäminen ja käyttöönotto kohteissa Kiinteistönhoidon aluejaon uudistaminen ja kiinteistönhoidon aine-, tarvike- ja tavarahankintojen keskittäminen ja sähköiseen tilaamiseen siirtyminen Siivoustarvikkeiden ja -aineiden sähköinen tilaaminen ja logistiikka Espoo Logistiikalta Toimitilojen käytön tehostaminen, erikoisselvitys aluetoimistojen (5) osalta Hankintojen keskittäminen Hankintapalveluihin ja yksikön osaamisen täysi hyödyntäminen Alihankintoina tehtävien töiden tehokas rakennuttaminen ja valvonta Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kehityskokoukset Kohdekohtaisesta yhteistyöstä (vahtimestari, kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja) haetaan synergiaa, joka voidaan ohjata asiakkaiden hyödyksi Kunnossapidon esimiestason muutokset tehostavat ja keskittävät esimiesosaamista Kiinteistönhoitokaluston toimintasektorin laajentaminen ja käytön tehostaminen vähentää uuden kaluston tarvetta ja toisaalta vanhoista koneista luopuminen vähentää korjauspalvelujen tarvetta, joka tehostaa toimintaa kun toimintakatkot vähenevät. Huomioidaan Espoo Logistiikan optimointipalvelu Liikelaitoksen viralliset kaupunkitasoisesti seurattavat suoritteet ovat taulukossa 2. Yksikkö Mittari TA 2015 TS 2016 TS 2017 LV:sta % LV:sta Kiinteistönhoitopalvelu Kustannus/m 2 /vuosi 8,8 8,9 6,6 6,4 6,3 6, ,1 t Siivouspalvelut Kustannus/m 2 /vuosi 21,6 23,3 21,3 20,6 20,2 19, ,8 Kunnossapitopalvelut kustannukset /työ ,2 Kunnossapidon vuosiohjelmatyöt Kunnossapidon vikakorjaukset kpl/vuosi kpl/vuosi Taulukko 2. Liikelaitoksen suoritteet (luvut indeksitarkistettu 2010=100).

13 13 Liikelaitoksen toimintaa kuvaavat muut suoritteet, joita liikelaitos seuraa, on taulukossa 3. Palveluyksikkö Suorite Määrät (2014) 1. Kiinteistönhoito kiinteistönhoitokustannukset euroa per m 2 arvio euroa m 2 7,26 /m 2 0,60 /m 2 /kk hoidettava rakennustilavuus/kiinteistönhoitaja 33,63 m 3 Mitoitustaulukon yhteenveto Luku ei ole vertailtavissa aiempaan tilastoon. palvelupyyntöjen lukumäärä (kiinteistönhoito) GM-huoltokirja ( ) kpl 2. Siivouspalvelut siivottavat neliöt m 2 siivouskustannukset euroa / m 2 23,65 /m 2 siivottavien neliöiden määrä/laitoshuoltaja, m 2 arvio / 295= Kunnossapito vuosiohjelman vuosikorjaustyöt euroa/vuosi /v vuosiohjelman vuosikorjaustöiden kpl /vuosi vuosiohjelman töiden hinta euroa / kpl vuosiohjelman perusparannustyöt euroa/vuosi vuosiohjelman perusparannustöiden kpl/vuosi perusparannustöiden hinta euroa / kpl lisätyöt euroa/vuosi 971 kpl/v /kpl /v 93 kpl/v /kpl /v lisätöiden kpl/vuosi (tehty ) kpl (10/2014) tehtyjen lisätöiden hinta euroa/kpl yli euron vahinkojen kustannukset per vuosi 778 /kpl /v 4. Aulapalvelut turvaamiskäyntejä kpl/vuosi/sote 134 kpl (10/2104) vahtimestarikustannus (SOTE) euroa / vuosi vahtimestarikustannus (SITO) euroa / vuosi vahtimestarikustannus per henkilö (29 SOTET) euroa/vahtimestari/kk (sisältää sijaistukset ja vuokrat) vahtimestarikustannus per henkilö (42 SITO) euroa/vahtimestari/kk Taulukko 3. Liikelaitoksen omat muut suoritteet tilanteesta /v /v /kk 28,73 /h /kk 23,93 /h 4. Henkilöstö Henkilöstömäärä on esitetty Hijat järjestelmästä trendiajon mukaan otettuina tunnuslukuina, joissa ovat mukana sekä kuukausipalkkaiset että tuntipalkkaiset työntekijät ( ). Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma on vuoden 2015 talousarvioin liitteenä. Tarkennukset henkilöstösuunnitelmaan ovat seuraavat. Henkilöstöä on 612 ( ), joista vakinaisia on 586 ja määräaikaisia 23. (työllistettyjä 3). Naisia on henkilöstöstä 322 ja miehiä 290. Vakinaisten miesten keski-ikä on 48,89 v ja naisten

14 14 48,97 v. Vakinaisia 60 v täyttäneitä liikelaitoksen työntekijöistä on 90 eli 14,7 %. Liikelaitoksen suurimmat henkilöstöryhmät ovat laitoshuoltajat 295, kiinteistönhoitajat 89, vahtimestarit 67 ja kirvesmiehet 18. Suurin osa kentällä työskentelevistä työntekijöistä ovat ammattitutkinnon suorittaneita. Muut liikelaitoksessa työskentelevät ovat suorittaneet koulu- tai opistotasoisen tutkinnon. Palveluyksiköiden johto on opisto-, AMK ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Henkilöstömäärä on laskenut 13:lla edellisestä vuodesta. Tuotannon tuen henkilömäärä on laskenut viiteen, neljällä työntekijällä. Tuotannon tuen toiminnan kaksi painopistealuetta ovat henkilöstöhallinto ja talouspalvelut. Kilpailutus ja rakennuttamispalvelut on siirretty Rakennustekniset kunnossapitotyöt palveluyksikölle. Liikelaitoksen henkilöstömäärä ei kasva. Tehtäviä muutetaan joustavasti, nimikkeitä muutetaan toiminnan muuttuessa ja tehtäväkuvia muokataan. Pääosa henkilöstöstä työskentelee palvelutuotannossa Aula- ja turvallisuuspalveluissa vahtimestareina, Siivouspalveluissa laitoshuoltajina, Kiinteistönhoidossa kiinteistönhoitajina ja Kunnossapidossa kirvesmiehinä ja muina ammattimiehinä. Palvelustrategian laadinnan myötä oman tuotannon osuus alenee edelleen. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tulee muuttamaan erityisesti kunnossapidon työn sisältöä merkittävästi. Mobiililaitteiden käyttö lisääntyy ja jokaisen työntekijän tietotekniikkataidot nousevat merkittäväksi osaamisalueeksi. Työsuojelun toiminnan painopiste on siirtynyt ennakoivaan suuntaan. Tavoitteena on tapaturmien ja sairastavuuslukujen ja kustannusten alentaminen edelleen nykytasosta, henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä henkilökunnan työssä pysyminen terveenä ja työkykyisenä eläkkeelle asti. Liikelaitokselle on laadittu työsuojelusuunnitelma , joka löytyy liikelaitoksen ryhmätyötilasta Työsuojelu -kohdasta liitteineen. Työsuojelusuunnitelma päivitetään 2015 alussa. Työsuojelun toimintaohjelma on liitetty osaksi Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintajärjestelmää. Tavoitteena on saada työsuojelu lakisääteiseltä tasolta osaksi henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Jokainen palveluyksikkö laatii omasta toiminnastaan työsuojelusuunnitelman lomakemuodossa. Lomakkeet liitetään työsuojelusuunnitelman osaksi. Työsuojelun tavoitteena on työnantajan ja työntekijöiden yhteisin toimenpitein edistää työn turvallista ja terveellistä suorittamista, huomioon ottaen työssä ja työympäristössä vaikuttavat fyysiset ja henkiset rasitustekijät. Henkilökunnan työssä jaksamiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. tavaksi otetut turvallisuuskävelyt Safety Walkit, tavoite viisi kävelyä / vuosi läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen ja käsittely henkilönostimille on määritetty selkeät vastuuhenkilöt ja päivitetty kansio, johon merkitään laitteiden käyttö ja huollot siivouspalveluissa on päivitetty suojainten käyttöohje työturvallisuusasiat on nostettu kaikkien työkokousten asialistalle henkilökohtaisten suojainten ohjeistus käydään vuosittain läpi työpaikkakokouksissa huolehditaan keskitetysti työturvallisuuskorttikoulutuksen ja EA korttien voimassaolosta

15 15 Riskiarvioiden päivittäminen ajan tasalle toteutetaan jokaisena toimintavuotena niin myös vuonna Osaamisen kehittäminen Liikelaitoksen työntekijöiden osaaminen varmistetaan ajan tasalla olevalla esimiesosaamisella, ohjeistuksella, toimintamalleilla ja prosesseilla. Lisäksi tehtävien vaihtajat perehdytetään ajan tasalla olevalla materiaalilla. Palveluyksiköt laativat vuoden 2015 aikana omat toimintaansa liittyvän perehdytysoppaansa johon lisätään palveluyksikön tärkeimmät työturvallisuusohjeet. Vuoden 2015 painotus tulee olemaan tietotekniikan perusteiden hallinta, joka liittyy uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoon Työntekijöiden perehdyttäminen järjestelmään aloitetaan suunnitellusti heti kun testiympäristö on valmiina Kehityskeskustelut Tavoite ja kehityskeskustelut aloitetaan vuosittain liikelaitoksen johdosta syyskuussa. Edetään syksyn ja kevään aikana läpi kaikkien organisaatiotasojen. Tavoitteena kehityskeskusteluissa on pitää pääsääntöisesti henkilökohtaiset keskustelut. Suurien ryhmien kuten laitoshuoltajien, kiinteistönhoitajien ja vahtimestareiden osalta on mahdollista pitää pienryhmäkeskusteluja. Kehityskeskustelut raportoidaan omalle esimiehelle ja keskusteluissa esille nousseet ideat ja kehityskohteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan käytännössä. Kehityskeskustelujen tilannetta seurataan liikelaitoksen johtoryhmässä Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Työntekijät osallistuvat kaupungin ja toimialan tarjoamaan koulutukseen palveluyksikön johdon ja työntekijän yhteisen kehityssuunnitelman mukaan. Liikelaitoksessa koulutetaan omia työntekijöitä ns. täsmäkoulutuksilla ja tuetaan työn ohella omaehtoista opiskelua. Palveluyksiköistä osallistutaan johdon päätöksellä vuosittain pidettäviin alan messuihin ja päiviin, joista haetaan uusinta tietoa palvelujen tuottamiseen. Tällaisia tapahtumia ovat vuosittaiset siivousalan, rakennusalan, turvallisuusalan, kiinteistönhoidon, rakennusautomaation ja talotekniikan erilaiset tapahtumat ja päivät. Palveluyksiköiden johto linjaa vuosittain osallistumisen näihin tapahtumiin niin, että toiminta on yhtenäistä liikelaitos tasolla. Työntekijöitä kannustetaan omatoimiseen osaamisen kehittämiseen ja alan tutkintojen suorittamiseen sekä omaehtoisella opiskelulla ja kaupungin tarjoaman stipendikukkaron kautta Koulutukset, joiden pitää olla määrätyillä työntekijöillä aina voimassa Seuraavat taulukon 5 omaehtoiset ja lakisääteiset koulutukset tulee olla voimassa aina sovituin ehdoin.

16 16 Koulutuksen nimi Osallistujat Koulutussykli EA koulutus Työturvallisuuskortti Työnjohtajat, rakennusmestarit, palveluohjaajat, aluepäälliköt Talotekniset palvelut kaikki työntekijät 23 kpl Muissa yksiköissä noin 5 % Vahtimestarit n. 30% Työnjohtajat, rakennusmestarit, palveluohjaajat, aluepäälliköt kiinteistönhoitajat ammattimiehet 3 v välein (2 pv koulutus). Koulutuksen päivitys 3 v välein (½ pv koulutus). Vain yksi päivitys on mahdollista, jonka jälkeen uusittava 2 pv:n koulutus 5 v välein Tulityökortti: Talotekniset palvelut kaikki työntekijät Rakennustekniset palvelut tarvittava määrä Kiinteistönhoitopalvelut tarvittava määrä 5v välein Alkusammutus koulutus Vahtimestarit 3 v välein Henkilönostimien käyttökoulutus Hygieniapassi Nostimia käyttävät työntekijät ja heidän työnjohto Laitoshuoltajat, jotka käsittelevät työssään elintarvikkeita x kpl tarvittaessa tarvittaessa, voimassa toistaiseksi Siivoustyön perusteet: Uudet laitoshuoltajat tarvittaessa Sähkötyöturvallisuus SFS 6002-koulutus Taulukko 4. Lakisääteiset koulutukset Sähköteknisiä asiantuntijatöitä tekevät tarvittaessa 5.4. Seuraavista suuremmista koulutuskokonaisuuksista sovitaan vuosittain liikelaitoksen johdon kesken RAPE rakennuttamisen perusteet tai muu vastaava koulutus: rakennuttajat ja valvojat: koskee kaikkia kunnossapidon yksiköitä KOKO Kosteusvaurioiden korjaamisen koulutus ja tutkinto: rakennusmestarit SÄTKY - koulutus 1/2 henkilölle: sähköteknisiä asiantuntijatöitä tekevät S1/S2 tutkintoon osallistumismahdollisuus kiinnostuksen mukaan: sähköteknisiä asiantuntijatöitä tekevät Kiinteistönhoidon perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto; kiinteistönhoitajat Vartijan tai virastomestarin ammattitutkinto: vahtimestarit Toimitilahuoltajan perustutkinto tai laitoshuoltajan ammattitutkinto: laitoshuoltajat Työpaikkaohjaajan koulutus: kaikkien yksiköiden työnjohto tarpeen mukaan; palveluohjaajat, työnjohtajat Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto: palveluohjaajat JET- Johtamisen erikoisammattitutkinto: aluepäälliköt

17 17 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto: aluepäälliköt Työmäärämitoitukseen liittyvät koulutukset: työnmitoitusta tekevät palvelusuunnittelijat eri yksiköissä Kielikoulutus; laitoshuoltajat ja muut suomenkielen koulutusta tarvitsevat Lisäksi muihin kaupungin tarjoamiin ajankohtaiskoulutuksiin osallistutaan esimiesten määrittämällä tavalla. Tällaisia koulutuksia ovat mm. Hankintalain muutoksiin liittyvät koulutukset Henkilöstöasioiden tiedon päivittäminen Tietotekniset koulutukset (esim. word, excel, powerpoint, outlook, ryhmätyötila) Asiantuntijaluennot 6. Muut tuotannontekijät Liikelaitoksella on käytössä kaikkiaan 28 Espoo Logistiikasta leasing-sopimuksella vuokrattua ajoneuvoa (ATP 2, KP 19, KH 5, SP 1, Apuvälineet 1). Kunnossapidolla on lisäksi yksi työmaan taukovaunu, yksi vene (Buster) ja yksi venetraileri sekä 4 peräkärryä. Kiinteistönhoidon traktoreita on 72 kpl, joista 32 on uusia Espoo Logistiikasta leasing sopimuksella olevia ja loput vanhoja huonokuntoisia. Työkalustoon (Wille) liitettäviä telinenostureita on kaksi (2) ja lisäksi on yksi (1) henkilönostin. Kunnossapidossa on käytössä 3 henkilönostinta ja noin 50 sisäilmapuhdistinta.

18 18 Sisäisiä konevuokria maksetaan kiinteistönhoidossa noin euroa ja konekorjauksiin, joista pääosan muodostaa kiinteistötraktorit, menee vuosittain n euroa. Korjauskustannukset ovat pudonneet kahden vuoden aikana noin 81 % (vuonna 2011 kustannukset euroa). Liikelaitoksella on tarvittavat käyttöoikeudet yhteisiin kaupungin tietojärjestelmiin, joita ovat tuotannonohjausjärjestelmä Microsoft Dynamics, KOKI -kiinteistötietojärjestelmä, Grandlund Manager (GM)-huoltokirja, ERP, FPM, QV, Rekry, HIJAT ja TPJAT tuntikirjausjärjestelmä. Liikelaitoksen yhteisenä ryhmätyötilana toimii Sharepoint ryhmätyöohjelma, johon liikelaitoksen palveluyksiköt ja niiden asiakirjat siirretään vuoden aikana. Ryhmätyötilan käyttöä lisätään ja kehitetään palveluyksiköitä paremmin palvelevaksi. Liikelaitoksella on käytössä Cloudia -hankintajärjestelmä. Kiinteistönhoidon työnmitoitus tehdään Clean Net ohjelmalla, josta siirrytään ATOPkh- järjestelmän käyttöön ja siivoustyön mitoitus ATOP ohjelmalla. 7. Hankinnat 7.1 Palvelut Ulkoisten palvelujen ostojen osuus liikevaihdosta on 45,3 %. Palvelujen ostoihin vuonna 2015 on budjetoitu noin 25,9 milj.euroa. Suurin menoerä palvelujen ostoissa on rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, joiden osuus on noin 15,1 milj. euroa. Vuokrat % Henkilöstökulut % Poistot 22 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Palvelujen ostot % Muut kulut 80 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Vuokrat Poistot Muut kulut Kuva 3. Liikelaitoksen menojen jakauma (1000 ).

19 19 Kaikkien palveluyksiköiden puitesopimuskilpailutukset tehdään yhteistyössä Hankintapalvelujen kanssa. Muutoksena viime vuoteen on se, että hankinnat ja kilpailutukset korjausurakoiden sekä kunnossapidon puitesopimustoimittajienkin osalta siirrettiin Hankintapalveluihin. Palvelujen ostot tehdään kilpailutetuilta puitesopimustoimittajilla ja suurimmat korjausurakat kilpailutetaan normaalilla urakkakilpailutuksella tai kevennettynä kilpailutuksena. Kilpailutettuja vuosisopimustoimittajia on kunnossapidossa noin 120 ja siivouksessa 41. Kiinteistönhoito on ulkoistanut osan talvikunnossapidosta kolmelle eri toimittajalle. Liikelaitos ilmoittaa vuosittain marraskuussa Hankintapalveluille kootusti seuraavan toimintavuoden kilpailutukset. Erillinen hankintalomake on liikelaitoksen ryhmätyötilassa (Tuotannon tuki/hankinnat kansiossa EKI Hankinnat 2015). Liikelaitoksen hankintapalvelujen kanssa kilpailuttamat suurimmat rakennus/palvelu- ja tavarahankinnat ovat Palvelu/rakennushankinnat Laitoshuoltajien sijaistukset ja erikoispesut 4,0 milj. euroa Mattotyöt 3,6 milj. euroa Massalattiatyöt 3,2 milj. euroa Siivouspalvelut 3,0 milj. euroa Vartiointi 2,0 milj. euroa Kattohuopatyöt 2,0 milj. euroa Lattialakkaukset 1,8 milj. euroa Sisämaalaustyöt 1,5 milj. euroa Ulkomaalaukset 1,2 milj. euroa Pihojen ja viheralueiden korjaustyöt (yhteinen EKA) 1,2 milj. euroa Korjauslasitukset 0,7 milj. euroa Tavarahankinnoista suurimpia ovat Siivousaineet ja tarvikkeet 0,3 milj. euroa Saniteettipaperit ja jätesäkit (yhteinen LOG kanssa) 0,05 milj. euroa Rautakauppatarvikkeiden, kiinnikkeiden ja puutavara 0,8 milj. euroa Kiinteistöjen ilmanvaihtosuodattimet 0,753 milj. euroa Liikelaitos tuottaa palvelut omana ja ostopalveluina taulukon 6 mukaan. Tavoite on jatkossa selvittää kilpailutettujen markkinoiden ja oman ja ostopalvelujen tuottamisen hintaa.

20 20 Taulukko 6. Oman työn ja ostopalvelujen osuus liikelaitoksessa Aineet ja tarvikkeet Aine ja tarvikeostot tehdään kilpailutetuilta toimittajilta. Aineiden ja tarvikkeiden osuus liikevaihdosta on noin 3,5 % (kuva 3). Aineiden ja tarvikkeiden ostoon on budjetoitu 1,8 milj. euroa. Suurin menoerä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa on käyttöaineet ja tarvikkeet, joiden osuus on noin 0,8 milj. euroa. Muutoksena edelliseen vuoteen on se, että siivousaineet ja tarvikkeet tilataan sähköisesti Espoo Logistiikan kautta, joka siis vähentää ulkopuolisia ostoja ja lisää sisäisiä menoja. Kiinteistönhoidon aineiden ja tarvikkeiden hankinta on saada loppuvuodesta myös sähköiseen tilaamiseen ja hankintaan Espoo Logistiikalta. 8. Toimitilat Liikelaitoksella on käytössään m2 toimitiloja ja niistä maksetaan sisäisiä vuokraa euroa. Mikkelän tukikohdan osuus vuokrasta on euroa, joka on 31 % kaikista vuokrista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimitilavuokrat ovat nousseet 16 %. Liikelaitoksen hallintotilat sijaitsevat Virastopiha 2 B 2 krs. tiloissa. Tiloja on m 2 ja niistä maksettava vuokra on euroa. Siivouspalveluilla toimistotiloja on 389 m 2, aula- ja

21 21 turvallisuuspalveluilla 191 m 2, kiinteistönhoidossa 98 m 2, rakennustekniset kunnossapitotyöt yksiköllä 297 m 2, talotekniset palvelut yksiköllä 209 m 2 ja tuotannon tuella 96 m 2. Vahtimestareiden toimipisteitä on sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä 20 ja sivistystoimen kouluissa 43 ja työväenopistossa 16. Kunnossapidon toiminta on keskitetty Mikkelän tukikohtaan. Apuvälinekorjaus- ja huoltokuljetuspalvelujen tilat sijaitsevat Puolarmetsän sairaalassa ja Aurorakodissa. Siivouksen ja kiinteistönhoidon aluetoimistoja on viisi kappaletta. Ne sijaitsevat seuraavissa osoitteissa: Harakantie 22: m2 = 115 m2 vuokrahinta e Vasamatie 1: 152 m2 vuokrahinta e Itätuulentie, Kielas: 268 m2 vuokrahinta e Matinsyrjä 1: 337 m2: vuokrahinta e Soukka: 141 m2, vuokrahinta e Vuokrahinnaltaan suuri on Kielaksessa oleva toimitila, jonka siirtämisestä / luopumista selvitellään. 9. Investoinnit ja poistot Liikelaitos investoi euroa tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Tietojärjestelmien keskittämisen kautta investointi on siirretty Espoo ICT:lle. 10. Toiminnan seuranta Talousarvioin seurannassa tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut ovat menot, tulot, kate, laskutustilanne sekä toiminnan talouden ennakointi. Liikelaitoksessa toiminnan seurantaa tehdään jokaisella yksikkötasolla. Liikelaitoksen johdon työpalaveri pidetään säännöllisesti keskiviikkoisin klo Kokouksessa käsitellään kerran kuukaudessa liikelaitoksen taloutta. Palveluyksiköiden johtajat kertovat taloustilanteen ja laativat toiminnastaan nelikenttäraportin. Näiden tietojen perusteella controller ja toimitusjohtaja laativat liikelaitostasoisen talousseurannan ja nelikenttäraportin toimialalle. Kaupunki- ja johtokuntatason seuranta-asiakirjojen avulla kootaan talousasiat yhteen. Talousasioidenlisäksi johto käsittelee kokouksessaan liikelaitoksen toimintaan liittyviä ja siihen vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Palveluyksiköiden johtajat vievät taloudellisen seurantatiedon omien yksiköidensä viikko/kuukausikokouksiin. Kunnossapidossa seurataan tehtyjen töiden ja aloitettujen töiden määrää kolmella eri sektorilla: vuosiohjelman mukaiset vuosikorjaustyöt vuosiohjelman mukaiset perusparannustyöt

22 22 lisätyöt, jotka aiheutuvat rikkoontumisista Kiinteistönhoitopalvelujen ja siivouspalveluiden osalta seurataan mitoituksen vaikuttavuutta kustannuksiin. Aula- ja turvallisuuspalveluissa seurataan erityisesti muiden kuin vahtimestaripalvelujen (turvaamiset, asiantuntijapalvelut) aiheuttamia kustannusvaikutuksia. Kehityskokouksia pidetään säännöllisesti asiakkaiden kanssa. Liikelaitoksen ja toimialojen väliset kehityskokoukset pidetään kerran vuodessa. Käytännössä mukana kokouksissa on ollut myös Tilakeskus- liikelaitoksen edustus. Toimintaa jatkettaneen kolmikantakokouksella koska kiinteistöasiat puhuttavat asiakkaita edelleen. Järjestämisvastuu toimintavuonna on liikelaitoksellamme. Puolarmetsän sairaala ja Aurorakoti ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen erityiskohteita ja niissä kehityskokouksia jatketaan kaksi kertaa vuodessa asiakaspäällikön vetämänä. Samoin sivistystoimen erityiskohteita ovat olleet Saunalahden monitoimitalo ja Nöykkiön koulu, joissa on pidetty useita kehityskokouksia. Tilakeskus -liikelaitoksen kanssa pidetään kuukausittain EKI-TIKE seurantakokous, jossa käsitellään tilapalveluja, erityisesti kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa talouden ja toiminnan kannalta. Liikelaitoksen sisäisiä yhteistyökokouksia kohteissa pidetään vuosittain noin Niihin kutsutaan myös joissakin kohteissa käyttäjä mukaan. Lisäksi muissakin kohteissa järjestetään tarpeen mukaan kehityskokouksia ja neuvotellaan palvelujen laaduista erilaisissa käyttäjän koolle kutsumissa kokouksissa. Liikalaitoksen kokoukset ja osallistujat on lueteltu taulukossa 6. Kokous Osallistujat Aikataulu TIKE-EKI seuranta Kehityskokous Toimialat SOTE/SITO/PALI - EKI - TIKE Kivinen Harri, Puustinen Pekka, Routto Elina, Lehtinen Maija, Turunen Päivi, Hyppänen Arja, Yrjölä Reijo, sihteeri/ TIKE Johto ja yksiköiden johtajat Järjestämisvastuu 2015 EKI 1 x kk 1 x vuosi/toimiala Yhteistyökokoukset suurissa kouluissa n. 20 kpl Palveluyksiköt: aluepäälliköt, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä: rehtori, apulaisrehtori 1-2 x vuosi

23 23 Kehityskokous Puolarmetsän sairaala Kehityskokous Aurorakoti Kehityskokous Saunalahden monitoimitalo Kehityskokous Nöykkiön koulu Kehityskokous SITO johto - EKI johto Taulukko 7. Liikelaitoksen asiakaskokoukset Käyttäjä; kaikkien yksiköiden johto Palveluyksiköt: aluepäällikkö, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä; kaikkien yksiköiden johto Palveluyksiköt: aluepäällikkö, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Palveluyksiköt: aluepäälliköt, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä: rehtori, apulaisrehtori Palveluyksiköt: aluepäälliköt, työnjohtaja/palveluohjaaja, työntekijät Käyttäjä: rehtori, apulaisrehtori Palvelujohtajat, toimitusjohtaja Käyttäjä: SUKO, SUVA, SVEBI edustajat 2 x vuosi 2 x vuosi 2-3 x vuosi 2 x vuosi x vuosi Asiakaspalautetta liikelaitokselle tulee montaa eri kautta eri osapuolille ja sitä käytetään palvelujen kehittämiseen. Suorat asiakaspalvelut kentällä työnjohdolle ja päälliköille, käsitellään heti Suorat asiakaspalautteet tulevat toimitusjohtajalle tai palvelujohtajalle sähköpostilla. Palautteeseen annetaan heti vastaanottokuittaus ja palaute käsitellään asianosaisen yksikön palvelujohtajan kanssa. Lopullinen vastaus annetaan noin 3 arkipäivän sisällä sähköpostilla. Essin palautelomakkeen kautta tulevat palautteet menevät omaan sähköpostilokeroon, jonne on oikeudet kaikilla palvelujohtajilla ja toimitusjohtajalle. Joku meistä vastaa saatuun palautteeseen ja merkitsee sähköpostin käsitellyksi. Toimitusjohtaja lukee kaikki palautteet ja on tietoinen myös annetuista vastauksista. Postilokeron tilanne tarkastetaan kuukausittain johdon työpalaverissa Asiakastyytyväisyyskyselyn (1 x vuosi) mukana tulleet palautteet käsitellään johtoryhmässä ja mietitään palvelujen kehittämistä saatujen palautteiden pohjalta 11. Riskit Tiltu -projekti aiheuttaa liikelaitoksen omien palvelujen tuottamisen loppumisen pitkällä tähtäimellä. Henkilöstön motivoiminen palvelujen tuottamiseen heikkenee. Tilanteesta johtuen on nyt jo vähennetty rekrytointia ja lisätty työssä olevien työntekijöiden työkuormaa. Tämä aiheuttaa työpaineiden ja työn kuormittavuuden kasvua. Usko tulevaan horjuu.

24 24 Liikelaitoksen työntekijä aiheuttaa (esim. työkoneella) käyttäjälle tai kaupunkilaiselle vakavan vamman tai kuoleman. Riskiarvioinnit on tehty ja työturvallisuus on nostettu kaikille työkokousten asialistoille. Konekoulutusta ja esimieskoulutusta on annettu. Vuosisopimuksiin on lisätty muistutus, että toimitaan henkilöriskialttiilla alueella. Asia joka meidän olisi pitänyt huomata aiheuttaa kiinteistön rakenteelle vahinkoa ja käyttäjälle terveys- tai turvallisuusvaaran. Kiinteistönhoidon omavalvontajärjestelmä on käyttöönotettu. Tilaajan kohdetarkastuksia tehdään säännöllisesti. Huoltokirja on kohdekohtainen, kiinteistönhoito seuraa rakenteita (vauriot, halkeamat ym.). Kohdekohtainen yhteistyö on käynnistetty, ilmoitusvelvollisuus kaikilla toimijoilla. Liikelaitos epäonnistuu ostopalvelujen kilpailutuksessa ja sopimusten valvonnassa. Sopimuksessa määritellään sanktiot ja mahdollisuus sopimuksen purkuun. Valvontaa tiukennetaan. Harmaan talouden tapauksia tulee julki liikelaitoksen toiminnan vastuualueella ja asiaa ruoditaan julkisuudessa. Uusiin velvoitteisiin on valmistauduttu ja luotu uusi toimintamalli voimaantulleen lainsäädännön noudattamiseksi. Liikelaitoksessa on parannettu sopimuksien sanktioita ja purkumahdollisuuksia epäselvissä tapauksissa. 12. Liitteet Projektit täytetään suoraan salkkuun Tuloskortti Yksikön tarina

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA. Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos

TASEKIRJA. Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos TASEKIRJA Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-4 2. Tuloslaskelma 5 3. Rahoituslaskelma 6 2. Tase 7 4. Liitetiedot 8-11 5. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 4.2.9 1 (5) TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 4.1.2016 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE SISÄLTÖ Hankintojen digitalisointiprojekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon ja hankkeiden tilaaminen Hankintajärjestelmän käyttö ja yhdyshenkilöt Hankinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio Tekninen johtaja Hannu Luotonen

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio Tekninen johtaja Hannu Luotonen Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-23.2.2016 Tekninen johtaja Hannu Luotonen 1 Valmistelu 11/2015, lähtökohdat Valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen päätös,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET Esittely Puolustusvaliokunnalle 5.11.2015 4.11.2015 1 Maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon strateginen kumppanuus Millog Oy:n kanssa Millog-kumppanuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Varkauden kaupunki Tukipalvelut Varkauden kaupungin tukipalvelut on perustettu 1.5.2014 Tukipalveluista laadittiin selvitys, jonka

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn kehittämisvisio, linjaukset ja vaihtoehdot

Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn kehittämisvisio, linjaukset ja vaihtoehdot Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn kehittämisvisio, linjaukset ja vaihtoehdot 19.11.2014 Mauri Suuperko Lähtökohta Omistaja-tilaaja-tuottaja -roolien ja nykyisen toimintamallin arviointi sekä jatkokehittäminen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 9.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 / 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot