30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely"

Transkriptio

1 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tuoretta tietoa kuntien palvelutuotannon ulkoistamisen määristä ja yksityisistä ostopalveluista kunnan eri toimialoilla Tärkein tilastollinen aineisto tulee Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoista (vuosi 2009) Tutkimuksen suoritti tutkija Pekka Lith

3 Tarkasteltavat toimialat Tutkimuksen kohteena olivat seuraavat kuntien toimialat: Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Kiinteistöjen ylläpitopalvelut Ateriapalvelut Tietotekniikkapalvelut Rakentaminen Tietotekniikka-alan ja ruokahuollon osalta tutkimus perustuu Kuntaliiton tutkimuksiin ja ruokahuollon ns. Horeca-tilastoon osalta Julkisten hankintojen tilastoinnissa olisi paljon kehitettävää (s.18 tutkimuksessa) Pienhankinnat puuttuvat kokonaan tilastoista Hankintayksiköistä ei ole kattavaa listaa Kunnallisten yhtiöiden hankintoja ei tilastoida

4 Keskeiset tulokset Useimmilla kuntien palvelutuotannon alueilla ostopalvelut ovat jo vähintään 30 % kuntien käyttökustannuksista Poikkeuksena terveydenhuolto jossa ollaan 4 %:ssa ja rakentaminen joka tuotetaan lähes kokonaan ostopalveluina» Kuntayhtymät ovat selkeä hidaste ostopalvelujen käytön lisäämiselle terveydenhuollossa Eteenpäin meno ostopalveluiden käytössä on selkeää vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 25 % vuosina Pääkaupunkiseudun kunnat, etenkin Helsinki, hyödyntävät vielä heikosti ostopalveluja alueen markkinapotentiaaliin nähden

5 Keskeisiä tuloksia Kuntien poliittinen kartta ei näyttäisi selittävän eroja ostopalvelujen käytössä Kuntien liikelaitosten ja kuntayhtiöiden liikevaihdot ovat erittäin kovassa kasvussa Liikelaitokset 5,4 Mrd euroa (3,3 Mrd euroa 2006) Kuntien yhtiöt 4,8 Mrd euroa (2,8 Mrd euroa 2006)

6 Julkisten hankintojen kokonaismäärät (Mrd euroa)

7 Hankintojen rakenne Hankinnat jakaantuvat seuraavasti: Materiaaliostot 1,5 Mrd euroa (s.19) Asiakaspalvelut 8,1 Mrd euroa Kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja (esim. päiväkotipalvelut) Välituotepalvelut 5,4 Mrd euroa Ostot kunnan omaa palvelutuotantoa varten (esim. asiantuntijapalveluja ja tukipalveluja) Vuokrat 0,4 Mrd euroa Hankintojen kokonaisarvo on noussut yhteensä 16 %

8 Sosiaalihuollon palvelut Terveydenhuollon palvelut

9 Sosiaalihuollon palvelut Sosiaalihuollon yksityiset asiakaspalveluostot olivat vuonna 2009 yli 1,7 Mrd euroa (2007 n. 1,2 Mrd) (s. 35). Sosiaalihuollon markkinoiden potentiaalinen arvo Suomen kunnissa oli n. 7,1 Mrd euroa (s.41). Yritysten osuuden kasvu on ollut nopeaa; vuonna ,8 % ja nyt 14,5 % (s.36)

10 Rahamääräisesti yksityisten asiakaspalvelujen hankinnat olivat suurimmat palvelukoti- ja asumispalveluissa (774 Meuroa) sekä lasten ja nuorten laitospalveluissa (384 Meuroa s. 37) Sen sijaan vanhusten laitoshuollossa ja lasten päivähoidossa julkinen tuotanto on % tuotoksesta Helsinki, Espoo ja Vantaa ostavat %yksityisiä asiakaspalveluja asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa käyttökustannuksistaan (suurten kuntien ka. 37,8 %)

11 Havaintoja Yritysten osuus sosiaalipalvelujen tuotannossa kasvaa edelleen voimakkaasti kasvu on selkeästi nopeampaa kuin terveyspalveluissa Yrityksissä on myös kasvuyrityksiä Suurimmat hankinnat tehdään palvelukoti- ja asumispalveluissa sekä lasten ja nuorten laitospalveluissa. Näissä myös kasvu nopeinta. Avopalveluissa (esim. päivähoito, kotihoito) ostopalvelut vähäisempää.

12 Terveydenhuollon palvelut Vaikka yksityisen toiminnan osuus terveydenhuollossa on kasvanut 2000-luvun alusta lähtien (2-3 %), palvelutuotannon määrä on lisääntynyt eniten julkisella sektorilla Kuntien yksityiset asiakaspalveluostot terveydenhuoltoon olivat vuonna 2009 n. 370 (280 v. 2007) milj. euroa, joka on 4,2 % kuntien terveydenhuollon käyttökustannuksista (S.56)

13 Yksityiset terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot eri kunnissa vuonna 2009 Eniten ostaa (% th käyttökustannuksista, s.59): Lohja ja Kouvola 6,0 % Mikkeli 5,7 % Joensuu 5,4 % Turku 5,2 % Vähiten ostaa 5 kaupunkia joiden ostot 0,2-0,6 % Pääkaupunkiseutu Helsinki 2,7 % Espoo 1,4 % Vantaa 2,1 %

14 Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuoltoa oli ostoista 70 %, hammashuoltoa 16 % ja erikoissairaanhoitoa 14 % Eniten perusterveydenhuoltoa ostaa (% käyttökustannuksista) Kouvola 16 % Turku 14,8 % Lohja ja Mikkeli 12,4 % Pääkaupunkiseutu: Helsinki 5,1 % Espoo 3,2 % Vantaa 5,9 % Suurten kuntien ka. 5,6 %

15 Havaintoja Asiakaspalveluostot lisääntyneet noin 90 Meur vuosina (s.55) Työterveyshuollosta tuotetaan yksityisillä asemilla yli 50 % työntekijöiden työterveyspalveluista Ostopalvelut lisääntyneet enemmän perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa ja nopeimmin hammashuollossa

16 Kuntayhtymät ovat hidasteena ostopalvelujen lisääntymiseen erikoissairaanhoidossa (perusterveydenhuolto kuntien suorassa ohjauksessa) Vuokratyövoimankäyttö ei kirjaudu asiakaspalvelujen ostoihin Ostopalvelujen kehityspotentiaali on merkittävä vaikka kehitys on toistaiseksi ollut hidasta

17 Mikä on palvelualoite? Palvelualoitemenettelyssä kunta (tai muu hankintayksikkö) ilmoittaa altistavansa osan omasta palvelutuotannostaan kuntalaisten ja yritysten kehitysideoille ja lupaa järjestää varsinaisen tarjouskilpailun jos aloitteentekijä näyttäisi tekevän kunnan palvelut halvemmalla tai parempilaatuisina Menettely perustuu kunnan vapaaehtoisuuteen Palvelualoitemenettelyä on käytetty esimerkiksi Englannissa ja Ruotsissa

18 Miksi palvelualoitemenettelyä tarvitaan? Tällä hetkellä kunnilla (ja muilla hankintayksiköillä) on yksinoikeus arvioida omaa toimintaansa Palvelualoitemenettelyllä saadaan kuntalaisten ja yritysten ideat paremmista tai tehokkaammista palveluista hyödynnettyä Vasta pieni osa kuntien potentiaalisista palvelumarkkinoista on avattu kilpailulle Palvelualoitemenettelyllä nopeutetaan kunnan palvelutuotannon kehitystä ja tuottavuuden parantamista

19 Miksi tarvitaan Yritykset voivat saada uusia toimintatapoja nopeammin markkinatestiin Menettely lisää tarjoajien määrää ja kilpailua asiakkaista Palvelualoitteella voidaan synnyttää uutta palveluliiketoimintaa etenkin terveys-, sosiaali- ja koulutusmarkkinoille

20 Menettelyn toimivuus ja käyttöönotto Ruotsissa käytössä 34 kunnassa Aloitteita jätetty 210 kertaa, joista 1/3 johtanut kilpailutukseen Suomessa palvelualoite voitaisiin toteuttaa Ruotsin mallin mukaisena kunnan vapaaehtoisuuteen perustuen Suomessa voisi aloittaa muutaman kaupungin kokeiluna, jonka pohjalta laadittaisiin suomalaiset käytännesäännöt

21 Miten palvelualoite toimisi? Kunta määrittelee ne toimialueet joissa se haluaa uudistaa toimintatai tuotantotapojaan Kunta tiedottaa palvelualoitteiden tekemisestä kuntalaisille ja yrityksille Kunta vastaanottaa palvelualoitteen ja tarkistaa että se on riittävän selkeä Aloite menee viranhaltija/lautakuntavalmisteluun jossa tutkitaan aloitteen toteuttamiskelpoisuus ja sillä mahdollisesti saavutettavat hyödyt (parempi laatu, kustannustehokkuus jne.) Jos kunta hyväksyy palvelualoitteen toteutetaan normaali kilpailutusprosessi kiinnostuneiden tarjoajien kesken

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Kilpailuttamisen kokemukset

Kilpailuttamisen kokemukset Kilpailuttamisen kokemukset Sami Fredriksson Tuomo Martikainen (toim.) Kilpailuttamisen kokemukset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KILPAILUTTAMISEN KOKEMUKSET Kunnallisalan

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa

Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa Olli Hyvärinen Pekka Lith Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa Olli Hyvärinen

Lisätiedot

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa 22/05/2003 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla Helsinki 25.4.2015 Lith Conslting Group 2 1 Alkusanat Oheisen raportin tarkoituksen on tarjota Helsingin seudun kauppakamarille

Lisätiedot

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista 2012-2013 Helsinki 29.12.2013 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa?

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Sivu 1/13 Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Tuottavuustilasto ei kerro palvelujen onnistumisesta Palvelut maksetaan veroina Laatu voidaan ymmärtää monella tavalla Julkisten

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

MEDIVERKON VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KOHENI 2010 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010

MEDIVERKON VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KOHENI 2010 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 MEDIVERKON VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KOHENI 2010 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 Liikevaihto 46,7 (35,3) milj. euroa, kasvua 32,3 % Käyttökate 2,3 (1,9) milj. euroa, kasvua 21,3

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011

MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 Liikevaihto 64,6 (46,8) milj. euroa Liikevaihdon

Lisätiedot