TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan Johtosäännön mukaan Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjeen Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta. Sen mukaan liikelaitosten toimitusjohtajat antavat toimintasäännön, jolla he järjestävät alaistaan toimintaa koskevan toimivallan jaon. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on, että lainsäädäntöä, johtosääntöä sekä muita kaupungin sisäisiä ohjeita ja määräyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti ja että liikelaitoksen tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasäännöstä ilmenee delegoitu toimivalta. Toimitusjohtaja päätti että, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle annetaan alkaen seuraava päivitetty toimintasääntö. TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1) Organisaatio Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitusjohtajan alaisuudessa liikenteen operatiivisesta toiminnasta vastaa liikennejohtajan vetämä liikenneyksikkö. Operatiivisen toiminnan osalta liikennejohtaja ohjeistaa, muutoin toimitusjohtajan alaisuudessa olevia, kalustopäällikön johtamaa kalustotiimiä sekä talous- ja hallintoryhmää. 2) Liikenneyksikkö Liikenneyksikkö vastaa käytännön liikenteen hoidosta. Liikenneyksikköä johtaa liikennejohtaja, joka toimii tarvittaessa toimitusjohtajan varamiehenä. Liikennejohtaja toimii myös TKL:n työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkönä. Liikennejohtajan apuna liikenneyksikön johtamisessa ovat liikennemestari sekä ajomestarit ja liikennetarkastajat. Liikennejohtajan suorassa alaisuudessa ovat liikennemestari sekä liikennetoimistossa työskentelevät ajomestarit, joista jälkimmäiset puolestaan toimivat liikennetarkastajien esimiehinä. Liikennemestari toimii suunnittelupuolella työskentelevän ajomestarin esimiehenä ja ohjeistaa muita ajomestareita. Kaikki edellä mainitut toimivat kuljettajien esimiehinä.

2 Liikennejohtajan tehtäviä ovat: johtaa ja valvoa liikenneyksikön toimintaa vastata kuljettajatarpeen mukaisesta henkilöstösuunnittelusta ja rekrytoinnista kehittää ja valvoa kuljettajien ammattitaitoa ja koulutusta kehittää esimiestoimintaa raportoida liikenneyksikön toiminnasta Liikennemestarin tehtäviin kuuluvat: kuljettajien työvuorojen suunnittelu ja ajosarjojen oikeellisuudesta vastaaminen poikkeamien raportointi sekä muistikorttien ylläpito kuljettajien lomien ja muiden pitempien vapaiden järjestely informaatiojärjestelmistä vastaaminen suunnittelusta vastaavan ajomestarin esimiehenä toimiminen toimiminen TKL:n edustajana kaupungin laatukoordinaatioryhmässä Suunnittelusta vastaavan ajomestarin tehtäviin kuuluvat: kuljettajien työvuorojen suunnittelu uusien kuljettajien perehdyttäminen asiakaspalautteiden käsittely, poikkeamien raportointi sekä muistikorttien ylläpito tilitysautomaattien ylläpitotehtävät liikennesuoritteeseen ja palveluun liittyvät tarkastustehtävät tilausajojärjestelyt kulloisenkin ohjeistuksen mukaan Liikenne toimiston ajomestarien tehtäviin kuuluvat: liikennetoimiston esimiehenä toimiminen kuljettajien työvuorojen ja lomien päivittäisjärjestely poikkeamien raportointi sekä muistikorttien ylläpito kaluston kuntoon liittyvät tarkastukset ja toimenpiteet Liikennetarkastajien tehtäviin kuuluvat: ajomestarien avustaminen ja sijaisuus kaluston kuntoon liittyvät tarkastukset ja toimenpiteet liikennekentällä tapahtuva tarkastustyö ja muu asioiden hoito Linja-autojen kuljettamista ja asiakaspalvelua varten liikenneyksikössä on kulloinkin riittävä määrä linja-autonkuljettajia.

3 3) Kalustotiimi Kalustotiimin muodostaa kalustopäällikkö, kalustomestari sekä mahdollisesti tiimiin kulloinkin nimettävät henkilöt. Kalustopäällikkö ohjeistaa myös ajomestareita sekä talous- ja hallintoryhmää ja kalustomestari liikennetarkastajia. Kalustopäällikön tehtäviin kuuluvat: linja-autokalustoon liittyvä strategien kokonaisvaltainen tarvesuunnittelu linja-auto- ja muun teknisen kaluston hankintaprosessien valmistelu linja-autokaluston huollosta ja ylläpidosta vastaaminen annettujen tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa kalustoon liittyvä yhteydenpito viranomaistahoihin ja tilaajaan ympäristöasioiden ja energiakäytön kehittäminen ja niistä vastaaminen teleliikenteestä, toimitilojen kunnosta ja konttorikalustosta vastaaminen Kalustomestarin tehtäviin kuuluvat: päivittäishuollon koordinointi ja valvonta päivittäisestä autosijoittelusta vastaaminen autokaluston päivittäinen korjaussuunnittelu huoltotarvikevarastojen ylläpito huolto- ja varaosalaskujen asiatarkastus kaluston tekniset huoltotehtävät kalustopäällikön varahenkilönä toimiminen 4) Talous- ja hallintoryhmä Talous- ja hallintoryhmä vastaa TKL:n taloudesta ja yleishallinnosta. Ryhmään kuuluvat talouspalveluvastaava, talouspalvelusihteeri, henkilöstöassistentti ja johdon assistentti. Lisäksi ryhmään voi kuulua määräaikaisia konttoriapulaisia. Talouspalveluvastaavan tehtäviin kuuluvat: vastata kirjanpidon toteutumisesta ohjeiden ja säädösten mukaan taloushallinnon raportointi tilinpäätösten ja tarkastusten valmistelu talouspalvelusihteerin varahenkilönä toimiminen soveltuvin osin henkilöstöassistentin varahenkilönä toimiminen

4 Talouspalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat: päivittäisestä raha- ja maksuliikenteestä vastaaminen kuljettajien tilitysten oikeellisuuden valvontaan liittyvät tehtävät kuljettajien varusteiden ja asusteiden hallinnointiin sekä huoltoon liittyvät tehtävät matkasihteerin tehtävät talouspalveluvastaavan varahenkilönä toimiminen soveltuvin osin henkilöstöassistentin varahenkilönä toimiminen Henkilöstöassistentin tehtäviin kuuluvat: palvelusuhdeasioiden hoito ja niihin liittyvä neuvonta työsuhdelainsäädännön ja kunnallisten sopimusten seuranta johdon konsultointi työsuhde- ja henkilöstöasioissa kuljettajien palkanmaksun oikeellisuuden valvontaan liittyvät tehtävät tasa-arvovaltuutetun tehtävät Johdon assistentin tehtäviin kuuluvat: johtokunnan, johto- ja yhteistoimintaryhmän sekä johdon sihteerin tehtävät asiakirjojen valmistelu ja arkistojen ylläpito tiedotus- ja markkinointimateriaalin valmistelu talouspalvelusihteerin avustaminen kuljettajien tilitysten oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä kuljettajien varusteiden ja asusteiden hankintaan sekä huoltoon liittyvät tehtävät 4) Johtaminen ja johtoryhmät Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtamisessa noudatetaan hyvää kaupungin johtamis- ja hallintotapaa. Toimitus- ja liikennejohtajan tulee käydä omien alaistensa kanssa asiaan kuuluvat kehityskeskustelut ja huolehtia, että kehityskeskusteluihin nimetyt ja koulutetut esimiehet käyvät ne omien alaistensa kanssa. Kehityskeskustelujen avulla henkilöstö saadaan tietoiseksi strategisista, taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja (puheenjohtajana), liikennejohtaja, kalustopäällikkö ja kutsuttuna sihteerinä johdon assistentti. Johtoryhmän kokouksiin osallistuu myös henkilöstön valitsema edustaja. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain tai tarpeen niin vaatiessa. Johtoryhmän kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan henkilöstön nähtäville.

5 5) Yhteistoiminta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella on yhteistyöryhmä, joka toimii kaupungin yhteistoimintaa koskevan sopimuksen mukaisesti ja jossa ovat edustettuna eri henkilöstöryhmät. Kutsuttuna sihteerinä toimii johdon assistentti. Toimitusjohtaja määrää työnantajan edustajat yhteistyöryhmään erillisellä päätöksellä. 6) Päätösvallan siirtäminen Henkilöasiat Toimitusjohtaja voi siirtää erillisellä päätöksellä päätösvaltaa henkilöasioissa alaisilleen. Muilta kuin erikseen delegoiduilta osin päätökset tekee toimitusjohtaja. Hankinnat ja tilaukset Toimitusjohtaja siirtää tuotantotoiminnassa tarvittavien materiaalien, tarvikkeiden ja palveluiden tilausvaltaa erillisellä päätöksellä. Muilta osin päätökset tekee toimitusjohtaja. 7) Henkilöstöpolitiikka Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstöpolitiikassa noudatetaan kaupungin henkilöstöstrategiaa ja TKL:n omaa vuosittain täsmennettävää henkilöstösuunnitelmaa.

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö 32 HALLINTO JA HENKILÖSTÖRYHMÄN TOIMINTAOHJE 24.02.2011 Dno TRE: 1968 /00.01.01/2011 päätti, n 22.12.2009 171 annettu toimintaohje päivitetään ryhmässä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. että

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2014

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2014 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2014 Toimitusjohtajan päätös 1.9.2014 153 1.9.2014 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi TiIajk 19.02.2009 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimintasääntö tilajk

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta 9.12.2010 / 105 Pelastuslautakunta 13.12.2011 / 89 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 14, Liite nro 10 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 27.8.2009 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3 3.1 Johtokunta 3 3.2 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

5.3.2015. 5 tilankäytön asiantuntijana toimiminen

5.3.2015. 5 tilankäytön asiantuntijana toimiminen 1 (11) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunginhallituksen johtosääntöön ja toimintasääntö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

RAASEPORIN KAUPUNGINHALLITUKSEN, SEN JAOSTOJEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAASEPORIN KAUPUNGINHALLITUKSEN, SEN JAOSTOJEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Luonnos 27.10.2008 EHDOTUS RAASEPORIN KAUPUNGINHALLITUKSEN, SEN JAOSTOJEN JA LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2 LUKU 1- KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja.

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. 1 Liite 3/ Tilajk 12.3.2014 20 HAMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT - LIIKELAITOKSEN TOIMI NTASAANTÖ 5.2.2009 Tarkistettu 12.3.2014 / 1 Tehtävät ja toiminta-alue Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 27.11.2006 hyväksymä (voimaantulo 1.1.2007) ja 10.11.2008 muuttama (voimaantulo 1.1.2009), 24.1.2011 muuttama (voimaantulo

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Seutuhallitus 3.12.2009 Seutuvaltuusto 11.12.2009. Täydennys Yhtymävaltuusto 6.10.2010 13

HALLINTOSÄÄNTÖ. Seutuhallitus 3.12.2009 Seutuvaltuusto 11.12.2009. Täydennys Yhtymävaltuusto 6.10.2010 13 Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 Seutuvaltuusto 11.12.2009 Täydennys Yhtymävaltuusto 6.10.2010 13 Muutos yhtymävaltuusto 14.12.2011 12 29.2.2012 7 23.5.2012 14 19.12.2012 22 Sivu 2 /

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot