Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL ESPOON KAUPUNKI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK PB ESBO STAD

2 Sisällysluettelo 2 1. Toiminnan kuvaus Keskeiset tavoitteet Tulevaisuuden näkymät Liikevaihto Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Ostot ja kilpailutukset Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit 11

3 3 1. Toiminnan kuvaus Palveluliikelaitosten johtokunta ja Espoo Logistiikka -liikelaitoksen organisaatio Palveluliiketoiminnan toimialalla on palveluliikelaitosten johtokunta, joka ohjaa ja valvoo Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintaa. Johtokunnan roolia on määritelty Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännössä. Espoon Varikko -liikelaitoksen toiminta laajeni vuoden 2012 alusta, kun Varikko yhdessä keskushallinnon konsernipalvelujen yhteyspalveluiden kanssa muodosti Espoo Logistiikka - liikelaitoksen. Espoo Logistiikka -liikelaitokseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: Auto- ja konepalvelut -palveluyksikön tehtävänä on ostaa, vuokrata ja myydä autoja ja koneita sekä niiden lisälaitteita, näihin liittyviä materiaaleja ja tarvikkeita sekä hoitaa niiden korjauksia ja huoltoja. Lisäksi auto- ja konepalvelut huolehtii käytöstä poistettujen autojen, koneiden ja lisälaitteiden myynnistä. Kuljetus- ja varastopalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa kuljetus- ja varastopalveluja. Painatus- ja postipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa painatus- ja postipalveluja, ylläpitää kaupunkikonsernin osoiterekisteriä sekä järjestää kaupungin toimielinten tarvitsemat esityslistajakelut. Vaihdepalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa puhelinvaihdepalveluja. Tuotannon tuki -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa liikelaitoksen tuotannon tarvitsemat tukipalvelut ja liikelaitoksen toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut sekä hoitaa liikelaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. 2. Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi ja että vuodelle 2012 ilmoitettuja sisäisiä palveluhintoja ei koroteta. 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään 4,8 milj. euroa. Espoo-strategiasta johdetut valtuustokauden tavoitteet 1. Toiminnan kustannustehokkuus paranee vuosittain 2,5 prosenttia. 2. Henkilöstön osaamista kehitetään ja edistetään. 3. Kestäväkehitys huomioidaan kaikessa toiminnassa. 4. Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.

4 Tuloskortin keskeiset tavoitteet 4 Talous: Tulos Espoo Logistiikka - liikelaitoksessa on positiivinen. Espoo Logistiikka -liikelaitokseen v alussa siirtyneissä palveluyksiköissä otetaan käyttöön laskutuksessa ja seurannassa liikelaitosten toimintamalli. Henkilöstö: Johtaminen ja esimiestyö on hyvällä tasolla Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Palvelujen järjestäminen: Tilaaja-tuottaja -malli on selkeytetty. Uudistettu harmaantalouden torjuntamalli. Palvelutuotantoa kehitetään lisäämällä sähköisten tuotteiden tarjontaa. Palveluiden arviointivälineistö on käytössä. Asiakas ja kaupunkilainen: Kaupunkilaiset kohdataan niin, että he ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka -liikelaitokseen. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka -liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka -liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki: Espoo Logistiikka -liikelaitos noudattaa kaupungin ympäristöpolitiikkaa Tulevaisuuden näkymät Espoo Logistiikka -liikelaitoksen uuden organisaation mukaisten toimintojen vakiinnuttaminen on käynnissä. Lisäksi kehitetään olemassa olevia palveluja. Selvittelyssä on ei-kiireellisten potilaskuljetusten siirto HUS- logistiikkaan mahdollisesti vuoden 2013 alusta. Paino- ja postipalvelujen sekä vaihdepalvelujen osalta selvitellään toimitilajärjestelyjen uudelleen organisointia. Selvitetään koulukuljetusten hallinnointia. Osallistutaan tarvittaessa kaupungin Call Center toiminnan kehittämiseen Edistetään sähköautoilua hankkimalla pikalatausasema Mankkaan toimipisteeseen. Lisäksi kehitetään tuotettavia palveluita palveluliiketoimen muun organisaatiosuunnittelun osana.

5 2. Liikevaihto 5 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen liikevaihto on 15,4 milj. euroa. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen palvelusopimukset uusitaan tilaaja-tuottaja-mallin mukaisiksi. Auto- ja konepalvelut Tulot: Liikevaihdon arvioidaan olevan n. 6,6 milj. euroa ja liiketoiminnan muita tuottoja n. 0,5 milj. euroa. Yhteensä tuottoja arvioidaan kertyvän n. 7,1 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: toimialat ja liikelaitokset (ei LUP). Ulkoiset: HSY. Sopimukset: Vuokrasopimukset asiakkaiden kanssa jokaisesta ajoneuvosta, koneesta, lisälaitteesta ja rakennuskoneista erikseen. Lisäksi on sopimus yhteistoimintaperiaatteista Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen kanssa. Keskimääräiset vuokra-ajat vaihtelevat. Korjaamoyksikkö huolehtii kaluston korjauksista ja huolloista. Korjaamolla keskitytään pääasiallisesti raskas- ja pienkonekaluston huoltoihin. Kevyt- ja raskaskalustoyksiköt vuokraavat kaupungin tulosyksiköille ja liikelaitoksille niiden tarvitsemat autot, koneet ja lisälaitteet, sekä vastaavat käytöstä poistettujen autojen, koneiden ja lisälaitteiden myynnistä. Varastoyksikkö vuokraa ja myy kaupungin tulosyksiköiden ja liikelaitosten tarvitsemia pien- ja rakennuskoneita sekä materiaaleja ja tarvikkeita. Toiminnan kehittäminen: Selvitetään varastoyksikön liittämistä kuljetus- ja varastopalveluihin. Suoritteet: Kaluston hankintamäärän arvioidaan olevan n. 170 kpl, sisältäen lisälaitteet. Omien korjaamotöiden lukumäärän arvioidaan olevan n kpl ja ulkopuolisten korjaustapahtumien määrän n. 300 kpl.

6 Kuljetus- ja varastopalvelut 6 Tulot: Kuljetuspalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n. 0,9 milj. euroa. Varastopalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n.4,5 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimesta suomenkielinen varhaiskasvatus, liikelaitokset. Sopimukset: Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimesta suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä liikelaitosten kanssa. Varasto- ja materiaalikuljetukset: tarvikekuljetukset ja pikakuljetukset. Potilaskuljetukset: kävelevä asiakas, pyörätuoliasiakas ja paariasiakas. Sisäiset kuljetukset: ruokakuljetukset, jätekuljetukset, vainajien kuljetukset ja sisäinen tarvikekuljetus. Toiminnan kehittäminen: Potilaskuljetusten kehittämisessä keskitytään vuonna 2012 mahdolliseen ei-kiireellisen potilaskuljetuksen siirtämiseen osaksi Hus logistiikkaa vuoden 2013 alusta. Sisäisissä kuljetuksissa keskitytään erityisesti asiakaspalvelun ja Puolarmetsän sairaalan apuvälinehuollon kehittämiseen sekä tarvikekuljetuksissa kuljetusten ohjauksen kehittämiseen. Varastotoiminnassa valmistellaan kaupungin logistiikan ja varastotoiminnan kehittämissuunnitelmaa, jossa määritellään kaupungin tarvikelogistiikan tulevaisuuden toimintamalli. Suoritteet: Erilaisia ei-kiireellisiä potilaskuljetuksia arvioidaan olevan n kpl. Tarvikekuljetuksia arvioidaan olevan n kpl. Aurorakodin ja Puolarmetsän sairaalan sisäisiä kuljetuksia arvioidaan olevan n kpl. Varastosta tilattavien tuotteiden määrän seuranta käynnistyy toimintavuoden aikana. Painatus- ja postipalvelut Tulot: Painatuspalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n. 0,6 milj. euroa.. Postipalveluiden liikevaihdon arvioidaan olevan n.1,1 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: toimialat, liikelaitokset, Omnia. Ulkoiset: HUS (postipalvelut).

7 Sopimukset: Toimialojen ja liikelaitosten kanssa. 7 Sopimustoimittajat: painatuspalveluilla on 10 sopimustoimittajaa, jotka kilpailutetaan uudestaan vuonna Lisäksi painatuspalveluilla on yksi paperintoimittaja, jonka kanssa on voimassa oleva sopimus. Postipalveluilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Itella Posti Oy:n kanssa. Painatuspalvelut: erilaiset painotuotteet. Postipalvelut: postipalvelujen hoito, luottamushenkilöiden esityslistojen lajittelu ja jakelu sekä Asemakujan lähettipalvelut. Toiminnan kehittäminen: Palvelutuotantoa kehitetään lisäämällä sähköisten julkaisujen ja ipostin tarjontaa. Suoritteet: Postimäärän arvioidaan vähentyvän vuoden 2011 tasosta, joka oli kpl. Postilähetysten toimitusajan arvioidaan säilyvän vähintään vuoden 2011 tasolla, jolloin keskiarvo oli 91%. Painotuotteiden arvioidaan vähentyvän vuoden 2011 tasosta, joka oli 3,5 milj.kpl. Vaihdepalvelut Tulot: Liikevaihdon arvioidaan olevan n. 0,9 milj. euroa. Asiakkaat: Sisäiset: toimialat ja liikelaitokset. Ulkoiset: kuntalaiset, kaikki. Sopimukset: Toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Sopimustoimittajat: voimassa oleva sopimus puhelinluetteloiden valkoisista sivuista Fonecta Oy:n kanssa. Puheluiden välittäminen sekä puhelinluetteloiden valkoisten sivujen päivitysvastuu. Suoritteet: Puhelumäärien arvioidaan vähentyvän vuoden 2011 tasosta, jolloin tarjottu liikenne oli kpl. Vastausprosentin arvioidaan nousevan vuoden 2011 tasosta, joka oli 81,04 %.

8 3. Henkilöstö 8 Nykytila Henkilöstömäärä vuoden alussa oli 78 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä olevia on kolme henkilöä. Vuonna 2012 eläkeiän saavuttaa kolme henkilöä. Harjoittelijoita on seitsemän. Espoo Logistiikka -liikelaitokselle päivitetään työsuojelun toimintaohjelma. Osallistutaan Kunta 10- kyselyyn. Muutokset Toimintavuoden aikana selvitetään kuljetuspalvelujen ei-kiireellisen potilaskuljetuksen mahdollinen siirtäminen osaksi Hus - logistiikkaa sekä varastopalvelujen osalta kehitetään tulevaisuuden toimintamallia. 4. Osaamisen kehittäminen Espoo Logistiikka -liikelaitos osallistuu Aalto yliopiston ja kaupungin yhteistyössä järjestämään Espoolaisen johtamisen kehittämiseen ja Palveluliiketoimen omaan esimiesohjelmaan. Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa otetaan käyttöön kaupungin uudet sähköiset työkalut. Toimintavuoden aikana henkilöstölle järjestetään palveluyksikkökohtaisesti koulutusta. 5. Muut tuotannontekijät Auto- ja konepalvelut Kalustomäärä oli 1044, joka jakaantui seuraavasti: lisälaitteet 508 kpl, henkilöautot 199 kpl, pakettiautot 165 kpl, kuorma-autot 61 kpl, työkoneet 54 kpl ja traktorit 57 kpl. Käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on omat sovellutukset korjaamolle ja varastolle. Kuljetus- ja varastopalvelut Kalustomäärä on 12, joka jakautuu seuraavasti: 8 ambulanssia, 2 kuorma-autoa, 1 pakettiauto, 1 henkilöauto. Lisäksi sisäisillä kuljetuksilla ja varastolla on käytössä 3 trukkia. Yksikön kuormaautokalustoa uusitaan vuonna Toimintakauden aikana otetaan käyttöön yksi uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Painatus- ja postipalvelut Painatuspalveluissa on käytössä 2 painokonetta ja 3 digipainokonetta. Käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä.

9 Vaihdepalvelut 9 Käytössä on 17 välityspöytää. Käytössä on välittäjien informaatiojärjestelmä. 6. Ostot ja kilpailutukset Espoo Logistiikka -liikelaitoksen palvelujen ostojen arvioidaan olevan 3,5 milj. euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin arvioidaan kuluvan 5,8 milj. euroa. Auto- ja konepalvelut Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän 2,0 milj. euroa, joista suurin osa koostuu ajoneuvoleasingvuokrista, kaluston rahoitusleasingistä sekä koneiden kunnossapitopalveluista. Vuosittaisia palveluostosopimuksia tehdään kilpailutuksien kautta henkilöautojen huoltoleasingpalveluista sekä katsastuspalveluista. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän 1,76 milj. euroa, joka koostuu pääosin poltto- ja voiteluaineista sekä käyttöomaisuuden kalustohankinnoista, joista on vuosiostosopimukset toimittajien kanssa. Kuljetus- ja varastopalvelut Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän euroa. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän 3,85 milj. euroa, joka koostuu pääosin varastopalvelujen hoitotarvikkeiden ostoista. Painatus- ja postipalvelut Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän 1,0 milj. euroa, joista suurin osa koostuu ulkoisten postipalvelujen ostosta. Toimintakauden aikana kilpailutetaan sopimuspainot. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän euroa.

10 Vaihdepalvelut 10 Palveluiden ostoihin on arvioitu menevän euroa. Toimintakauden aikana osallistutaan puhe- ja tietoliikennekilpailutuksen valmisteluun vaihdepalvelujen osalta. Aineet ja tarvikkeet: Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän euroa. 7. Toimitilat Espoo Logistiikka -liikelaitoksen käytössä on yhteensä 5829 m 2. Vuokratiloista maksetaan vuokraa euroa. Auto- ja konepalvelut toimii Espoo Logistiikka -liikelaitoksen kiinteistössä Mankkaalla. Kuljetus- ja varastopalvelut toimii vuokratiloissa Mankkaalla, Puolarmetsän sairaalassa ja Aurorakodissa. Painatus- ja postipalvelut toimii vuokratiloissa Espoon keskuksessa. Painatus- ja postipalvelujen väistötiloiksi suunniteltujen Asemakuja 3:n tilojen remontointi osoittautui liian kalliiksi. Uuden väistötilan, Asemakuja 2, kustannuksia selvitetään. Vaihdepalvelut toimii vuokratiloissa Espoon keskuksessa. Tilojen vuokrasopimus päättyy ja vaihdepalveluille etsitään korvaavia tiloja joko Espoon keskuksen tai Tapiolan alueelta. 8. Investoinnit ja poistot Auto- ja konepalveluiden toimintavuoden kalustoinvestointeihin on budjetoitu 4,8 milj. euroa, josta euroa menee kaluston lunastukseen rahoitusyhtiöltä, uusinvestointeihin 1,15 milj. euroa sekä korvausinvestointeihin 2,9 milj. euroa. Lisäksi käyttöomaisuudesta hankittavaan kalustoon on budjetoitu euroa. Henkilöautot hankitaan huoltoleasingpalveluna. Auto- ja konepalveluiden toimintavuoden investoinnit: lisälaitteita kpl, henkilöautoja 49 kpl, pakettiautoja 36 kpl, kevyt kuorma-autoja 2 kpl, kuorma-autoja 5 kpl, työkoneita 14 kpl, pyöräkuormaajia 1 kpl ja traktoreita 8 kpl. Kuljetus- ja varastopalveluilla, painatus- ja postipalveluilla ja vaihdepalveluilla ei ole tiedossa olevia investointitarpeita toimintavuoden aikana.

11 9. Toiminnan seuranta 11 Talousarvion toteutumista, toimintojen tehokkuutta, sisäisiä ja ulkoisia sopimuksia sekä strategiasta johdettujen tavoitteiden kehittymistä seurataan säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä muiden palautteiden kautta. Kuntalaispalautteeseen vastataan seitsemän päivän sisällä. 10. Riskit Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toiminnan kannalta riskitekijöitä ovat muun muassa yleiskustannusten nousu ja vyörytettävät kustannukset. Auto- ja konepalveluissa polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa kaluston vuokrahintoihin. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti. Kuljetus- ja varastopalveluissa on riskinä ammattitaitoisen henkilöstön saanti. Varaston käytössä oleva varastojärjestelmä ei palvele toimintaa parhaalla tavalla. Painatus- ja postipalveluissa on riskinä tarjottavien tuotteiden kysynnän vähentyminen. Vaihdepalveluissa on riskinä käynnissä olevan kilpailutuksen myötä mahdollisesti uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyvät haasteet.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 (10) Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Petteri Mussalo 21.11.2014 Tarkennettu 24.02.2015 2 (10) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 68 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 30.11.2011 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ... 3 1 TOIMEKSIANTO... 3 1.1

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot