Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...42 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...44 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...45 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...47 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...93 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...95 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...95 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...96 Oikaisuja Rättelser...98 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...99 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...101

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) CASONA LOPEZ (730) BODEGAS Y VINEDOS LOPEZ S.A.I.C., Buenos Aires, Buenos Aires, AR (740) Papula Oy (511) 33 (111) (210) T (220) TaksiVisio (730) SUOMEN TAKSIMAINOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35 NCL(8) (111) (210) T (220) VSF

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OUTOTEC OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 40, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) ANTARES (730) VINA SANTA CAROLINA S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Kolster Oy Ab (511) 33 NCL(8) (111) (210) T (220) ELOMATIC (730) ELOMATIC OY, Turku, Åbo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 9, 35, 37, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 7, 37 NCL(8)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) DECIBEL (730) EPICRYSTALS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9 NCL(8) (111) (210) T (220) Superjamit (730) PORI JAZZ 66 R.Y., Pori, Björneborg, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) Takuuteekkari (730) VAASAN YLIOPISTO, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Print Gate

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EDITA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i färgerna svart och blått. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till märkets text (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i färgerna svart och blått. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registreringen medför inte ensamrätt till märkets text. (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Pakuovelle.com (730) KD RENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 39 (111) (210) T (220) (730) POUTIAINEN, VESA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 27 (111) (210) T (220) DUKE FITNESS (730) SIPPOLAINEN, MIKA JUHANI, Kaarina, S:t Karins, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ARVO2 OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) MODULARE (730) HENRI RÜÜSAK, Tallinna, Tallinn, EE, ENDRUS ARGE, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (511) 6, 19, 20, 37 (111) (210) T (220) TORO (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 4, 11, 21 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SI IMPORT AVOIN YHTIÖ, Vantaa, Vanda, FI (511) 11, 15 (111) (210) T (220) DARKSTAR (730) SKATEBOARD WORLD INDUSTRIES, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) HARVIA (730) HARVIA OY, Muurame, Muurame, FI (740) Kespat Oy (511) 9, 11, 19 (111) (210) T (220) Kauppakeskus Lippulaiva

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lembois, FI (511) 25, 28, 29 (111) (210) T (220) TravelPartner (730) SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 16, 45 (111) (210) T (220) BudJet (730) SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 38, 45

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) CURSOR OY, Kotka, Kotka, FI (740) Coor Service Management Karhula Oy (511) 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) PUPFIT (730) SARPARANTA, MARJA-RIITTA, Turku, Åbo, FI (740) Taisto Nieminen (511) 18, 28, 31 (111) (210) T (220) ZEF ARVIOINTIKONE

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) K-Modelist (730) TIKKA, TOMMI, TOIMINIMEN TRAJEKTOR HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) StudentPC (730) CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION AS, Larvik, Larvik, NO (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) GREENSTAR (730) HOPALTANS OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Benjon Oy (511) 41, 43 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FLEXIFORM (730) OY FLEXIPACK AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) OY WACO LOGISTICS FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hästö & Salingre Oy (511) 39 (111) (210) T (220) ReDi (730) ORTTO-KENKÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10 (111) (210) T (220) Ortto-Kenkä (730) ORTTO-KENKÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) onnline (730) ONNINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 11, 17 (111) (210) T (220) (730) MAINOSBOKSI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A., Sao Paulo, Sao Paulo, BR (740) Forssén & Salomaa Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna blått och gult. (511) 36

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A., Sao Paulo, Sao Paulo, BR (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 36 (111) (210) T (220) BIOCELEX (730) BIOCELEX OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BIOCELEX OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OFFICE DELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, grönt, vitt och svart. (511) 30, 32, 43 (111) (210) T (220) Tuunari (730) LAMPELA, KATJA, TOIMINIMEN LIESKA-TUOTANTO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) BUBI

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOCCERO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 14, 38 (111) (210) T (220) MaTaPuPu (730) TILITOIMISTO DATAMEDIA-TILIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KARAOKE MESTARI PLATINUM (730) RAVINTOLA PYÖREÄ TORPPA KY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) LAILLISESTI SINUN (730) BENJON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 45 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PEKKANEN, OLLI JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 17, 18, 35 (111) (210) T (220) NPT (730) MIRACULOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAIDESUUNNISTUS RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 16, 32, 33 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 16, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) FINN SPRING OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 16, 32, 33 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINDHOLM-KÄRKI, ANNE KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) RUPERT (730) L'ORMARINS (PTY) LIMITED, Cape Town, Cape Town, ZA (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OY WIKESTRÖM & KROGIUS AB, Turku, Åbo, FI (511) 36, 39 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning PROFIVANE (730) RUNTECH SYSTEMS OY, Vilppula, Vilppula, FI (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220) TAILBLADE (730) RUNTECH SYSTEMS OY, Vilppula, Vilppula, FI (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220) Asiakaspalvelun ajokortti (730) PROTULOS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) POLARSTAR (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) EXPO MASTER EUROPE LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 19, 35 (111) (210) T (220) (730) SANTANIEMI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) GARDISET OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i vitt, grönt och grått. (511) 20

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 30, 41, 43 (111) (210) T (220) PRESSA (730) BURGER BAKERS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) MentorHR (730) MAMENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MentorLabs

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAMENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MentorCast (730) MAMENTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) MIRACULOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220) win future (730) DAZZLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) win-win-win future (730) DAZZLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) CreleCode (730) KOSKI, JUSSI T., TOIMINIMEN CRELECO - CREATIVE LEARNING CONSULTING INT. HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Ideavitamiineja (730) KOSKI, JUSSI T., TOIMINIMEN CRELECO - CREATIVE LEARNING CONSULTING INT. HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) DEVEDESK

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DECORAT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 20, 37, 42 (111) (210) T (220) Rahasäiliö (730) SUOMEN TALOUSNEUVONTA OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Paapu (730) DOUBLECHECK OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 3, 20, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) DIGITAL SWEAT (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 38, 41, 42, 44 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MUXLIM (730) MUXLIM OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 25, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) MIDI (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) LAIKA-DESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PATIQ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) PATIQ (730) PATIQ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) NYKÄNEN, SENJA TELLERVO, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Bau Bau (730) MATTSSON, ANNA, Helsinki, Helsingfors, FI, ANDERSON, TIIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PEDERSEN COLLECTION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) UNIMAN (730) UNIMAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BONNIER PUBLICATIONS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, gult, vitt och svart. (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) TOPKANI (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) Liideri

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALOPAINO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) NYKÄNEN, SINI-TYTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY COMMUNICATION PRO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) SUKKATYTTÖ

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PILKKOSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 26 (111) (210) T (220) SUKKAPOIKA (730) PILKKOSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 26 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) LIEKKISIIVET

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HKSCAN OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) OY HARRY MARCELL AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Oy Juridia Ab (511) 7, 11, 37 (111) (210) T (220) (730) OY HARRY MARCELL AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Oy Juridia Ab (511) 7, 11, 37 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HELSINGIN SEUDUN KOTIJOUKOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) CODEMAX (730) OY LEIRAS FINLAND AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) LABORATOIRE GARNIER & CIE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Ahto

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BAIDEL OY, Imatra, Imatra, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Doneratio (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) PILPU (730) PIELISEN PULLING RY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 25, 32 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220) KEMU HAHMO (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220) HUMU HAHMO (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 16, 25, 28, 37 (111) (210) T (220) Mr. Snellman (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Ernst & Young Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Ernst & Young Oy (571) Merkin translitteraatio on Mister Snellman. - Translitteration av märket är Mister Snellman. (511) 29 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (740) Ernst & Young Oy (571) Merkin translitteraatio on Snellman. - Translitteration av märket är Snellman. (511) 29 (111) (210) T (220) NaviWeather (730) FORECA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Jukka Kallio Oy (511) 42 (111) (210) T (220) FlashWeather (730) FORECA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Jukka Kallio Oy (511) 42

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, tummanvihreä ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i vitt, mörkgrönt och ljusgrönt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) MPK (730) MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 16521, 16522, (730) UPM-KYMMENE OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 21374, 41167, (730) EDIBLE OILS LIMITED, Liverpool, Liverpool, GB (111) (730) RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH, Ratingen, Ratingen, DE (111) (730) ENTHONE INC., Delaware, Delaware, US (111) 42218, , , , , (730) STAFFORD-MILLER (IRELAND) LIMITED, Dungarvan, Dungarvan, IE (111) (730) STADLBAUER SPIEL- UND FREIZEITARTIKEL GMBH, Nürnberg, Nürnberg, DE (111) 56322, 68579, 82683, , , (730) MARTELL & CO., Cognac, Cognac, FR (111) (730) SEALED AIR CORPORATION (US), Delaware, Delaware, US (111) (730) LOPAREX LLC, Delaware, Delaware, US (111) 91667, , (730) SAILA S.P.A., Lainate (Milano), Lainate (Milano), IT (111) (730) SINITUOTE OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) ATOMIC AUSTRIA GMBH, Altenmarkt, Altenmarkt, AT (111) , , , (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (111) , (730) THE ISOPURE COMPANY, LLC, Delaware, Delaware, US (111) , , , , , , , , , , , (730) CK HOLDING AB, Solna, Solna, SE (111) (730) SKOFABRIKEN KAVAT AB, Kumla, Kumla, SE (111) (730) PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS LIMITED, Hampshire, Hampshire, GB (111) (730) TYCO THERMAL CONTROLS LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) MLA MULTIBRAND HOLDINGS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS B.V., Breda, Breda, NL (111) (730) TQ3 TRAVEL SOLUTIONS GMBH, Bremen, Bremen, DE (111) , (730) STC-MEAT OY, Turku, Åbo, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) RESEKORTET I NORDEN AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) NITRON SPORTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PAKKASMARJA OY, Suonenjoki, Suonenjoki, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) VIATRIS GMBH & CO. KG, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 5 (111) (151) (730) PIERRE FABRE S.A., Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5 (111) (151)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 (111) (151) (730) DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 34 (111) (151) (730) GALENICA AG, Bern, Bern, CH (591) Merkn väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 5, 6, 10, 16, 20, 21 (111) (151) (730) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Monaco, Monaco, MC (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 9, 16, 18, 20, 27, 28, 41, 42 (111) (151)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DEMP B.V., Vianen, Vianen, NL (511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31, 40 (111) (151) E.KO-IONISER (730) "EASYMETAL" PROZESSTECHNIK GMBH, Stockerau, Stockerau, AT (511) 7, 11 (111) (151) (730) CHIEF OIL NEDERLAND B.V., Geldrop, Geldrop, NL (511) 4 (111) (151) VIKING

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VSM GROUP AB, Huskvarna, Huskvarna, SE (511) 7, 9, 16, 37, 41 (111) (151) biolandes (730) BIOLANDES TECHNOLOGIES, Labrit, Labrit, FR (511) 3, 30 (111) (151) (730) BERTHOLD PITOW, Würselen, Würselen, DE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 9, 28 (111) (151)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MANAGEMENT EUROPE MEETING (M.E.M.), Boulogne Billancourt, Boulogne Billancourt, FR (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35 (111) (151) HENCKELS (730) ZWILLING J.A. HENCKELS AKTIENGESELLSCHAFT, Solingen, Solingen, DE (511) 21 NCL(8) (111) (151) dress for less (730) DRESS-FOR-LESS GMBH, Flörsheim am Main, Flörsheim am Main, DE (511) 18, 28 NCL(8) (111) (151) (730) DASHING INDUSTRIAL LIMITED, Guangdong, Guangdong, CN (511) 8 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CANNA BV, Breda, Breda, NL (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 5 NCL(8) (111) (151) (730) FATO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 9 NCL(8) (111) (151) (730) AUER "BÄRENLAND" FINANZHOLDING GMBH, Wels, Wels, AT (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 16, 28, 30 NCL(8)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) VITAR, S.R.O., Zlín, Zlín, CZ (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 30, 32 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) ARTEMIS (730) THALES OPTRONIQUE SA, Guyancourt, Guyancourt, FR (511) 9 NCL(8) (111) (151) (730) SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., Hu Nan Province, Hu Nan Province, CN (511) 7 NCL(8)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVEYYOSTJU "SOLVO", Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 35, 37, 38, 41, 42 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 ACCLARIO (730) BRITA GMBH, Taunusstein, Taunusstein, DE (511) 7, 11, 32 NCL(8) (111) (151) (730) ROUST INCORPORATED, Moskova, Moskva, RU (511) 33 NCL(8) (111) (151)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ROUST INCORPORATED, Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on AVRORA. - Translitteration av märket är AVRORA. (511) 33 NCL(8) (111) (151) PELLE PELLE (730) PELLE PELLE, INC., Michigan, Michigan, US (511) 18, 25 NCL(8) (111) (151) (730) AKTIEBOLAG LINDEX, Göteborg, Göteborg, SE (511) 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310) FLEXXPRESS (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (511) 2 NCL(8)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /25 (730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (511) 18, 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) US (310) LOLA ET MOI (730) LOLA ET MOI N.A., LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) INESIS (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 8, 9, 11, 22, 26, 29, 30, 32 NCL(8)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) AUTONOMOUS NONPROFIT ORGANIZATION "TV-NOVOSTI", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vihreä. - Märket är utfört i svart, vitt och grönt. (511) 16, 35, 38, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) COMMANDER HOLDING BV, Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 3, 18 NCL(8) (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4270/2006 WALTER BUSINESS-PARK

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WALTER BUSINESS-PARK GMBH, Wr. Neudorf, Wr. Neudorf, AT (511) 36, 37, 39 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) GEBR. HEINEMANN KG, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 3 NCL(8) (111) (151) (730) FUNDAMENT INTERNATIONAL, S.R.O., Praha, Prag, CZ (511) 9 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /17

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (591) Merkin värit ovat harmaa, vaaleanharmaa,vihreä ja punainen. - Märket utförs i grått, ljusgrått, grönt och rött. (511) 1, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /29 NIKOLAOU (730) FISCHHAUS & FEINKOST GEBR. NIKOLAOU GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3, 5, 7, 16, 21, 29, 30, 31, 33, 35 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /17 (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (591) Merkin väri on harmaa. - Märket utförs i grått. (511) 1, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 41 NCL(8)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /17 (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (591) Merkin värit ovat harmaa ja valkoinen. - Märket är utfört i grått och vitt. (511) 1, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) TALLINK GRUPP AS, Tallinna, Tallinn, EE (511) 39, 41, 43, 44 NCL(8) (111) (151) (320) (330) LV (310) M

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SHARK, SIA, Riika, Riga, LV (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått, svart och vitt. (511) 28 (111) (151) (730) SANO-MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O., Domazlice, Domazlice, CZ (511) 31 (111) (151) (320) (330) CH (310) MEMOFLAG (730) WRH-MARKETING AG, Hinwil, Hinwil, CH (511) 16, 35, 39, 40 NCL(8) (111) (151)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FERRERO S.P.A., Alba (Cuneo), Alba (Cuneo), IT (591) Merkin värit ovat musta, punainen, valkoinen, sininen, vaaleansininen, tummanruskea, vaaleanruskea, vihreä. - Märket utförs i svart, rött, vitt, blått, ljusblått, mörkbrunt, ljusbrunt, grönt. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) NEXTER (730) GIAT INDUSTRIES, Versailles, Versailles, FR (511) 9, 12, 13, 42 NCL(8) (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1427/2007

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FAIR ENERGY GMBH, Linz, Linz, AT (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 4, 35, 42 (111) (151) GIGABLAST (730) GIGABLAST INC., Delaware, Delaware, US (511) 9 (111) (151) (730) ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, Moncalieri (TO), Moncalieri (TO), IT (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, kulta, punainen, ruskea ja musta. - Märket utförs i vitt, gult, guld, rött, brunt och svart. (511) 45 (111) (151) GARANCE

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) "ARIES - EKATERINA NEDEVA" ET, Varna, Varna, BG (511) 3, 44 (111) (151) (320) (330) US (310) QUADRARACK (730) CHATSWORTH PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (511) 20 (111) (151) TIME OUT (730) TIME OUT GROUP LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 9, 16, 35, 41, 43 (111) (151) (320) (330) CH (310) SPEEDSTER (730) COLTENE/WHALEDENT AG, Altstätten, Altstätten, CH (511) 10 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GAO LINGFENG, Peking, Beijing, CN (511) 25 (111) (151) (730) CURRENCE IDEAL B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 9, 36, 38 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, SOCIETE ANONYME, Muret, Muret, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 11

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) GB (310) (730) ALTRO LIMITED, Letchworth, Hertfordshire, Letchworth, Hertfordshire, GB (511) 3 (111) (151) (320) (330) CH (310) L.U.C XP (730) CHOPARD INTERNATIONAL S.A., Prangins, Prangins, CH (511) 14 (111) (151) (320) (330) CH (310)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (511) 31 (111) (151) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ONE MANAGEMENT AG, Cham, Cham, CH (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i svart, grått och grönt. (511) 35, 36, 41 (111) (151) (320) (330) US (310) NATURALLY (730) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., Delaware, Delaware, US (511) 43 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2006/10092 (730) AHLSELL AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 9, 10, 25 (111) (151)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) XINJIANG XIAOCHU FOODSTUFF CO., LTD., Xinjiang Uygur Autonomous Region, Xinjiang Uygur Autonomous Region, CN (511) 30 NCL(8) (111) (151) (730) NESE PLASTIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI, Besiktas-Istanbul, Besiktas-Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen ja vaaleansininen. - Märket utförs i rött, gult och ljusblått. (511) 24, 27 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) AS3 COMPANY A/S, Viby j., Viby j., DK (511) 35, 41, 42 NCL(8)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) PLAY WITH NATURE! (730) PROTEINFABRIKKEN AS, Sandefjord, Sandefjord, NO (511) 25, 29, 30, 32 (111) (151) BECUR (730) ANTULA HEALTHCARE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/00767 FIBRA BIANCA (730) GRUPPO DI LUCA AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 30 (111) (151) (320) (330) CH (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BAYER CONSUMER CARE AG, Basel, Basel, CH (591) Merkin värit ovat vihreä, oranssi ja keltainen. - Märket utförs i grönt, orange och gult. (511) 5 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 271/2002 (730) INNUTEC, INNOVATIVE UMWELT TECHNOLOGIE GESELLSCHAFT M.B.H., Jochberg, Jochberg, AT (511) 9, 10, 16, 40, 41, 42, 44 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel, Basel, CH (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 5, 16, 41 (111) (151)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) AGITE SOFTWARE AG, Hünenberg, Hünenberg, CH (511) 9, 42 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2007/09234

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PANCO KOLLEKTIF SIRKETI SADI LEVI VE ORTAKLARI, Seyrantepe Istanbul, Seyrantepe Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, keltainen, sininen, purppura ja oranssi. - Märket utförs i grönt, rött, gult, blått, purpur och orange. (511) 25, 35 (111) (151) AKON (730) ALIAUNE THIAM, Georgia, Georgia, US (511) 9, 41 (111) (151) (320) (330) IT (310) BS2007C MULTIPRESS (730) I.V.A.R. S.P.A., Prevalle (Brescia), Prevalle (Brescia), IT (511) 6, 11, 19 (111) (151) (320) (330) BX (310)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Senningerberg, Senningerberg, LU (591) White, black, various shades of blue, yellow, red, green, brown, orange. (511) 9, 16, 28, 30, 41 (111) (151) (320) (330) IT (310) RM2007C (730) FENDI ADELE S.R.L., Rooma, Rom, IT (511) 20, 24 (111) (151) (320) (330) LV (310) M ABOARDS KITEBOARDING (730) ABOARDS, SIA, Riika, Riga, LV (511) 18, 25, 28

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SIHGA HANDELS GMBH, Gmunden, Gmunden, AT (511) 6, 7, 8, 9, 20 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3, 16

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 DUODISC (730) AUGUST RÜGGEBERG GMBH & CO. KG, Marienheide, Marienheide, DE (511) 7 (111) (151) (730) ZHEJIANG SHENGHUA YUNFENG GREENNEO CO., LTD, Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 19 (111) (151) (320) (330) FR (310)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EUGENE PERMA FRANCE, Pariisi, Paris, FR (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen, punainen ja tummanpunainen. - Märket utförs i ljusrött. rött och mörkrött. (511) 3 (111) (151) (320) (330) US (310) (730) CATALYTIC SOLUTIONS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 1, 42

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/03022 MAKENNA (730) GEFA I TRANEMO AB, Tranemo, Tranemo, SE (511) 25 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/03021 CORTEGE (730) GEFA I TRANEMO AB, Tranemo, Tranemo, SE (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /37

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRUNER + JAHR AG & CO KG, Itzehoe, Itzehoe, DE (511) 16, 19, 37, 42 (111) (151) (730) AIRSYS REFRIGERATION ENGINEERING TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD., Peking, Beijing, CN (591) Merkki on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 11 (111) (151) Berning (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (511) 5, 29, 30 (111) (151) Jogofino (730) SONNINA SÜSSWAREN GMBH, Dortmund, Dortmund, DE (511) 30 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIGS SERVICES LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 43 (111) (151) (320) (330) CH (310) TELALED (730) CLARIANT AG, Muttenz, Muttenz, CH (511) 1, 2, 17 (111) (151) (730) JOHNNY SAADE SONS COMPANY - "WILD DISCOVERY", FOR TRAVEL AND TOURISM, Damascus, Damascus, SY (511) 39

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 aquatan (730) SERA GMBH, Heinsberg, Heinsberg, DE (511) 1, 5 (111) (151) (730) MUDR. NATALIA FET'KOVSKA, CSC., Bratislava, Bratislava, SK (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 5, 10, 16, 35 NCL(8) (111) (151) (730) CALL-IN-EUROPE, LLC, Greenwich, Greenwich, US (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9, 36, 38 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) 07/

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MARIUS MOREL FRANCE, Morez, Morez, FR (511) 9 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2006/09513 (730) NILSSONS GOTTSPECIALISTEN IMPORT AB, Tukholma, Stockholm, SE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja vaaleanpunainen. - Märket urförs i rött, vitt och rosa. (511) 29, 30, 31 (111) (151) (320) (330) US (310) NUMONYX (730) INTEL CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 9

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) MEDACTA INTERNATIONAL S.A., Castel San Pietro, Castel San Pietro, CH (511) 10 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MATTONI ACTIVE + (730) KARLOVARSKE MINERALNI VODY, A.S., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (511) 30, 32, 35 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MATTONI ACTIVE (730) KARLOVARSKE MINERALNI VODY, A.S., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (511) 30, 32, 35 (111) (151)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DENTAL-UNION GMBH, Rodgau, Rodgau, DE (511) 3, 5, 10 (111) (151) (730) BUCHEM CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG, Wermelskirchen, Wermelskirchen, DE (591) Merkin värit ovat oranssi ja harmaa. - Märket utförs i orange och grått. (511) 2, 3, 6, 7 (111) (151) (320) (330) JP (310)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ASTELLAS PHARMA INC., Tokio, Tokyo, JP (591) Merkin värit ovat purppura ja punainen. - Märket utförs i purpur och rött. (511) 5 (111) (151) (730) AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS, Nebraska, Nebraska, US (511) 36 (111) (151) AFLAC (730) AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS, Nebraska, Nebraska, US (511) 36 (111) (151) (320) (330) AU (310) DUNSTAN (730) DUNSTAN BABY PTY LTD, Chippendale, Chippendale, AU (511) 9, 16

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) CICERO (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (511) 33 (111) (151) (730) HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA IMALAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Sincan-Ankara, Sincan-Ankara, TR (511) 7 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/00867 (730) MARINA BUSK, Tukholma, Stockholm, SE (511) 30

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) SI (310) Z (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, punainen, valkoinen, musta ja keltainen, - Märket utförs i orange,blått, rött, vitt,svart och gult. (511) 29, 30, 35 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z

88 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, punainen, valkoinen, musta ja keltainen, - Märket utförs i orange, blått, rött, vitt, svart och gult. (511) 29, 30, 35 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (511) 29, 30, 35 (111) (151) (320) (330) CZ (310) PANKREZYM (730) ZENTIVA, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5

89 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) HOTMOBIL BETEILIGUNGS GMBH, Gottmadingen, Gottmadingen, DE (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i rött, svart och gult. (511) 11 NCL(8) (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "CHASOVAYA KOMPANIYA "DENISOV", Moskova, Moskva, RU (511) 14 (111) (151) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "GOMELOBOI", Gomel, Gomel, BY (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on GOMELOBOI. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är GOMELOBOI. (511) 1, 7, 27

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot