Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...73 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...76 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...78 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...134

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) US 76/359,225 (730) MOOG, INC., New York, New York, US (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 37 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 76/146,750

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EMERSON ELECTRIC CO., Missouri, Missouri, US (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 9, 11 (641) Kantahakemus numero T stamansökan nummer T (111) (210) T (220) PROVENTIA (730) PROVENTIA GROUP OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 1, 7, 35, 39, 40, 41, 42 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DISNEY ENTERPRISES, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) PT-DESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen, punainen, sininen ja harmaa. - Märket är utfört i färgerna orange, gult, rött, blått och grått. (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) KOSONEN, EMMA SUVI KAISLA, Helsinki, Helsingfors, FI, NIEMI, RENITA MAARET, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 18, 25 (111) (210) T (220) Makuliha (730) MAATILAN LIHAKAUPPA MAKULIHA OY, Tammela, Tammela, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAMMASSAIRAALA ORAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått och vitt. (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) STADIN SLANGI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) Nanopoli (730) TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Espoo, Esbo, FI (740) Kristiina Heiniemi-Pulkkinen (511) 36, 41, 42 (111) (210) T (220) LILAC BREEZE

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 3 (111) (210) T (220) CUBIN (730) PK-FURNITURE OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 24, 35 (111) (210) T (220) (730) TULIRINTA, JANNE ALEKSEI, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 22, 25, 28 (111) (210) T (220) SNAKIT (730) AGLEFINN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TELESTE (730) TELESTE OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) PDF PRINT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 40, 42 (111) (210) T (220) Cha-Cha-Cha

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRIP, CIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 35 (111) (210) T (220) (730) KOIVURANTA, PAAVO, Sundsvall, Sundsvall, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i färgerna blått, vitt och rött. (511) 1, 3, 37, 42 (111) (210) T (220) ThermPro (730) OILON OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) ESERIES

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220) OptiCare (730) VIIVAKOODI OPTISCAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 39, 42 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN SILMÄSAIRAALA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kati Tusa (511) 5, 10, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN SILMÄSAIRAALA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kati Tusa (511) 5, 10, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN SILMÄSAIRAALA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kati Tusa (511) 5, 10, 44, 45 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CRONWELLS OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 5, 9, 10, 18, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) NUNNANLAHDEN UUNI OY, Juuka, Juga, FI (740) Papula Oy (511) 11, 19, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) SLICK (730) PETROLON EUROPE LIMITED, Douglas, Isle of Man, Douglas, Isle of Man, GB (740) oy Shell ab (511) 1, 4 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY FINDELTACO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja musta. - Märket utförs i färgerna blått och svart. (511) 9, 16 (111) (210) T (220) (730) RAISION FYSIOTERAPIA KY, Raisio, Reso, FI, EVENT CONSULTING TURKU OY, Raisio, Reso, FI, RAISION NÄKÖKULMA OY, Raisio, Reso, FI, RAISION LÄÄKÄRIKESKUS OY, Raisio, Reso, FI, HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS MANDIBULA OY, Raisio, Reso, FI, RAISION II TASALAN APTEEKKI, Raisio, Reso, FI (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen, harmaa, tummanharmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått, mörkblått, grått, mörkgrått och vitt. (511) 44 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PAROC GROUP OY AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 11, 17, 19, 35, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) SEPPO SANTALA OY, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (740) Juhani Elo (511) 35 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FENESTRA OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått och vitt. (511) 37 (111) (210) T (220) (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 39, 40, 44 (111) (210) T (220) SUN KITCHEN (730) PITA FINLAND OY, Jokioinen, Jockis, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 39, 40, 44 (111) (210) T (220) HUOMENTA (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 39, 40, 44 (111) (210) T (220) Ergositter... ja selkäsi kiittää (730) HAUTAVIITA, ESKO, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 12, 20 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN PANKKIYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i färgerna blått och grått. (511) 35, 36, 38, 42 (111) (210) T (220) Fiilis (730) J & R FITNESS STORE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) Räikkärock (730) RANTAJÄTKÄT RY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (740) Leitzinger Oy (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) Pöheikön Pölläys (730) RANTAJÄTKÄT RY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (740) Leitzinger Oy (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Sänkipellon Säpinät (730) RANTAJÄTKÄT RY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (740) Leitzinger Oy (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) Tenavien Tohinat (730) RANTAJÄTKÄT RY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (740) Leitzinger Oy (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) ABRAGRID (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (2) (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220) Seppien SM-taonnat ja Takomarkkinat (730) SUOLAHTI, VEIKKO JUHANI, Janakkala, Janakkala, FI (511) 41

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HELA PHARMA (730) HELA PHARMA AB, Falköping, Falköping, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 35 (111) (210) T (220) (730) KULTAJOUSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Riskipiste (730) 4KS FINLAND OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 9, 42, 45 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja musta. - Märket är utfört i färgerna gult och svart. (511) 7, 37 (111) (210) T (220) Smart Travel (730) VALTONEN, MIKKO, TOIMINIMEN HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) HEALTHWORKS (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32, 35, 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) QENTINEL OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna orange, grått, svart och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220) (730) HANNULA, TIINA, Äänekoski, Äänekoski, FI (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, grönt, svart och vitt. (511) 37, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) Parketix (730) AB MONSTOK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINDSTRÖM OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12, 24, 37, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) UNIMAAILMA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 20 (111) (210) T (220) AMIGA ANYWHERE (730) AMIGA, INC., Delaware, Delaware, US (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 9 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AMIGA ENABLED (730) AMIGA, INC., Delaware, Delaware, US (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 9 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen ja harmaa. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, rött och grått. (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) Ilmapilkin MM-kilpailut (730) EM VUOKRAKARTANOT OY, Valkeala, Valkeala, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EUROPOLETTI OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, ruskea ja musta. - Märket utförs i färgerna rött, gult, brunt och svart. (511) 30 (111) (210) T (220) fa-ke (730) SAARINEN, ERKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 (111) (210) T (220) Mailmatic (730) PAKKANEN, MATTI, TOIMINIMEN UUSIOLAITE T:MI MATTI PAKKANEN HALTIJANA, Petäjävesi, Petäjävesi, FI (511) 20 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning WideSense (730) ILMARI-JALONEN CONSULTING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Niksi-Pirkka (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) FAIRGREEN KY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FAIRGREEN KY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) CORONARIA TERVEKAUPPA OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Mekin värit ovat musta, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna svart, grått och vitt. (511) 3, 5, 8, 9, 10, 25, 28, 32, 44 (111) (210) T (220) (730) S. C. JOHNSON & SON, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) S. C. JOHNSON & SON, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin väri on oranssi, punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna orange, rött och vitt. (511) 5 (111) (210) T (220) Karkkitomaatti (730) VAANELA, ISMO, TOIMINIMEN T:MI VAANELAN PUUTARHA HALTIJANA, Perniö, Bjärnå, FI (511) 29 (111) (210) T (220) "Royal Noni" (730) OY FURJAK AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 32

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) RollMike Mobile (730) ROLLTEST OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) (730) CORUSFIT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) Kierre (730) MAURINKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Floobs (730) MAURINKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) Energy Stack (730) OY REDOX INTERNATIONAL LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) GILVARIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 30, 32, 43

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) BEST OF SUMMER (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) MylabWay (730) MYLAB OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) OPUSCAPITA GROUP OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i färgen rött. (511) 9, 16, 36, 41, 42 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MINESTRONE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30, 32, 35 (111) (210) T (220) Huiluntuhti (730) KIVIKYLÄN KOTIPALVAAMO OY, Lappi, Lappi, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) MilFight (730) MAUNULA, HANNU ANTERO, Vaasa, Vasa, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) LUOTTOKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZAIKI INVESTMENTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) JUVI (730) VIKKULA, KALLE-JUHA, TOIMINIMEN JUVI-PRODUCTION HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220) FINN-FLARE (730) RUVETA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 26, 35, 40, 42

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LUMINIZER (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius (511) 21 (111) (210) T (220) Ymportti (730) MONITA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Engate (730) MONITA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY ANIMA VITAE LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) TROPICANA SPARKLING (730) TROPICANA PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) OY SHIPPAX LTD, Uusikaupunki, Nystad, FI (511) 11, 19, 37

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LÄNSI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28 (111) (210) T (220) Delfin Basket (730) TAMPEREEN PYRINTÖ RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) HellDone-festival

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY HEARTAGRAM LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) AL-hinaus (730) AL-PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 45 (111) (210) T (220) KOIVUKAS (730) NIKKARIEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 20, 21 (111) (210) T (220) LÄMPÖKÄS (730) NIKKARIEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 20, 21 (111) (210) T (220) MÄNNYKÄS

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NIKKARIEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 20, 21 (111) (210) T (220) PEEKOO (730) PAARMAN-KALUSTE OY, Karijoki, Bötom, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) ONE WAY SPORT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) Onnistujat

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YHTYNEET KUVALEHDET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) HUTTUNEN, VILLE, TOIMINIMEN SUOMEN MMA-VARUSTE HALTIJANA, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 25 (111) (210) T (220) KÄRKKÄINEN EXPRESS (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 35, 36, 39 (111) (210) T (220) Napromex

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Metoprolin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Mefelix (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Ismexin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Allonol

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Cotrim (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Euglamin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Furomin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Nifdemin

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Pentoxin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Sotalin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Tramadin (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Trimex

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) CREAMENTORS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) PEDACREA (730) CREAMENTORS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMORE OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 20 (111) (210) T (220) Ultramax (730) OY NEXO SCANDINAVIA LTD, Kajaani, Kajana, FI (511) 22, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) SCANDINAVIAN PROFESSIONAL PRODUCTS FI OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) VOKADU (730) WIREN, VEIJO KALEVI, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 41

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, tummanvihreä, vaaleanvihreä, keltainen ja vaaleanruskea. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, mörkgrönt, ljusgrönt, gult och ljusbrunt. (511) 1, 31 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen, vihreä ja ruskea. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, gult, grönt och brunt. (511) 1, 31 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä, ruskea ja vaaleanruskea. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, grönt, brunt och ljusbrunt. (511) 1, 31 (111) (210) T (220) (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä, vaaleanvihreä ja ruskea. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, grönt, ljusgrönt och brunt. (511) 1, 31 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vaaleanpunainen, vaaleanruskea, ruskea ja vihreä. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, ljusrött, ljusbrunt, brunt och grönt. (511) 1, 31 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEKKILÄ OYJ, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, oranssi, vihreä ja vaaleansininen. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, orange, grönt och ljusblått. (511) 1, 31 (111) (210) T (220) COMBIFLEX (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) COOLIX (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) WIBREE (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LeviDays (730) LEVIN MATKAILU OY, Kittilä, Kittilä, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) RUDOLF'S TRAVEL EXPERIENCES OY, Turku, Åbo, FI (511) 25, 39, 43 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RUDOLF'S TRAVEL EXPERIENCES OY, Turku, Åbo, FI (511) 25, 39, 43 (111) (210) T (220) Äijänkärräys (730) KULTTUURIPALVELU KAIKU KY, Ruokolahti, Ruokolax, FI (511) 25, 30, 32, 41 (111) (210) T (220) Creative Wellness (730) KUNTOUTUSYHTYMÄ - REHAB GROUP OY, Turku, Åbo, FI (511) 3, 44, 45

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) CONVADOR (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Wattila (730) KYMPPIVOIMA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41, 42 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning W. Alopää (730) KYMPPIVOIMA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41, 42 (111) (210) T (220) thinkabout (730) CULTIVOR OY, Turku, Åbo, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) PLANOCON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) E52 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E54 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E55 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E56

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E57 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E59 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E63 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI E64 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E65 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E67 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E68 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) E69 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E71 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E72 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E74

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E75 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E76 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E77 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) E78 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E79 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E81 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E83

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E84 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E86 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E87 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) E88 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E89 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E91 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E92

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E93 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E94 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E95 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) E97 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E98 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) E99 (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) PRAYER

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIKKANEN, TAPANI OSKARI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) DBRLive (730) SUPPONOR OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) LycoPro-5 (730) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, Leverkusen, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) GreenCycle (730) CASA RUSTICA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 20, 34, 40 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Deep Architecture (730) EVATA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OY BONNIER AMIGO MUSIC FINLAND AB, Helsinki, Helsingfors, FI, HMC - HELSINKI MUSIC COMPANY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41 (111) (210) T (220)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY EBOOKERS FINLAND LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i färgerna svart, vitt och blått. (511) 36, 39, 42 (111) (210) T (220) PASTORINLIMPPU (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) WOT (730) AGAINST INTUITION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) (730) PEHMOPAJA OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 36, 42

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JOUNIN KAUPPA OY, Kolari, Kolari, FI (511) 25, 35, 36 (111) (210) T (220) Vaate-Ville (730) RIIKONEN, HEIKKI, Lahti, Lahtis, FI (511) 20 (111) (210) T (220) VENEBIOXI (730) DUO PRODUCT OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 3, 40 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI AUTOBIOXI (730) DUO PRODUCT OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 3, 40 (111) (210) T (220) KOTIBIOXI (730) DUO PRODUCT OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 3, 40 (111) (210) T (220) TANDARRA (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Party in a Box (730) USKI, NINA-ERIKKA, Porvoo, Borgå, FI (511) 35

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Jussijuusto (730) KIURUVEDEN KARELIA TUOTTEET OY, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI (511) 29 (111) (210) T (220) Johtajanpaita (730) SUVITIE, JUKKA OLAVI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Wrong Noodle Bar (730) EXPERIRI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 29, 30, 32, 41, 43 (111) (210) T (220)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EXPERIRI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i färgerna rött och grått. (511) 21, 29, 30, 32, 41, 43 (111) (210) T (220) Virtuaaliolkapää (730) NYYTI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) HALLBERG, JOHN LENNART, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 24, 25, 35, 38, 41

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 15084, 32252, 33902, 48606, 89988, , , (730) LUNDEN ANKKURI OY, Turku, Åbo, FI (111) 20725, 22210, 58292, (730) ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (111) 49241, 49414, (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) ACTARIS SAS, Boulogne- Billancourt, Boulogne- Billancourt, FR (111) (730) VESTEL HOLLAND B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) 75568, 92072, , , , (730) MEI, INC, Pennsylvania, Pennsylvania, US (111) 85405, (730) P. H. GLATFELTER COMPANY, Pennsylvania, Pennsylvania, US (111) 96037, (730) PARMALAT S.P.A. (2), Collecchio, Collecchio, IT (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RELIANCE ELECTRIC COMPANY (2), Delaware, Delaware, US (111) (730) AMIGA, INC., Delaware, Delaware, US

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) VSEH SUBCO PTY LTD, Victoria, Victoria, AU (111) (730) BAYER CROPSCIENCE LIMITED, Cambridge, Cambridge, GB (111) (730) MALIBU (TRADEMARKS) LTD, Essex, Essex, GB (111) , , (730) TEREOS, Origny Sainte-Benoite, Origny Sainte-Benoite, FR (111) (730) SQM EUROPE N.V., Antwerpen, Antwerpen, BE (111) (730) HISSTEMA AB, Södertälje, Södertälje, SE (111) (730) PARMA OY, Vihti, Vichtis, FI (111) , (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LUNDHAGS FÖRVALTNING AB, Järpen, Järpen, SE (111) (730) KYREL OY (2), Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (111) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) TIKKURILA PAINTS OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) TIKKURILA COATINGS OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) MARSABULLOK LDA, Madeira, Madeira, PT (111) (730) BOSE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) MAXIT GROUP AKTIEBOLAG, Sollentuna, Sollentuna, SE (111) , , (730) OFFICINE PANERAI N.V., Curacao, Curacao, AN (111) (730) PAROC GROUP OY AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) EHTFJP CLOTHING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ALSTOM, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (111) (730) INTERKEB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Löhne, Löhne, DE

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 76 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (511) 17 (111) (151) (730) BRANDT & WALTHER KG, Bremen, Bremen, DE (511) 3 (111) (151)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Löhne, Löhne, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 6, 12 (111) (151) (730) ECLISSE SRL, Pieve di Soligo (TV), Pieve di Soligo (TV), IT (740) Berggren Oy Ab (511) 6 (111) (151) (730) MONTRES LOUIS ERARD SA, Noirmont, Noirmont, CH (511) 14 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO KG, Geisenhausen, Geisenhausen, DE (511) 34 (111) (151) (730) THUN S.P.A., Bolzano, Bolzano, IT (511) 19, 21, 28 (111) (151) (730) GUY VERET, Epinay sur orge, Epinay sur orge, FR (511) 3, 5 (111) (151) (730) DERMALAB S.A., Zollikon, Zollikon, CH (511) 3, 42

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) MHA ZENTGRAF MERZIGER HOCHDRUCKARMATUREN GMBH & CO., Merzig, Merzig, DE (511) 7 (111) (151) GINGERLI (730) PFISTER BÄCKEREI AG, Basel, Basel, CH (511) 30 (111) (151) MOVIE (730) LABORATORI ROYAL S.R.L., Parma, Parma, IT (511) 3 (111) (151)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAHN AG ABTEILUNG HUMANCHEM, Zürich, Zürich, CH (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38 Maxoon (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 (111) (151) (730) ROBERTO ROSATI, Renens, Renens, CH (511) 16, 24, 25 (111) (151) GIANA (730) GASTON, SPOL. S R.O., Zlín, Zlín, CZ (511) 29, 30, 32 (111) (151)

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, Madrid, Madrid, ES (591) Merkin värit ovat keltainen, musta, vihreä, vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket är utfört i gult, svart, grönt, ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 1 (111) (151) Danilo (730) DANILO, Silkeborg, Silkeborg, DK (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 HELIOS (730) MATTSON THERMAL PRODUCTS GMBH, Dornstadt, Dornstadt, DE (511) 7, 11, 37, 42 (111) (151) SALEM (730) FIRMA DIASTARS, SIA, Riika, Riga, LV (511) 30

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (740) Benjon Oy (511) 34 (111) (151) AURVIN (730) DK-INTERTRADE S.R.L., INTREPRINDERE CU CAPITAL STRAIN, MD, Vulcanesti, Utag, Vulcanesti, Utag, MD (511) 33, 35 (111) (151)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CORBEAU TV MASTERS B.V., Hilversum, Hilversum, NL (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, musta, valkoinen ja harmaa. - Märket är utfört i rött, gult, svart, vitt och grått. (511) 9, 16, 25, 38, 41 (111) (151) (320) (330) NO (310) ELKO PLUS (730) ELKO AS, Baerum, Baerum, NO (511) 9, 11 (111) (151) ORACULO

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MIGUEL TORRES, S.A., Vilafranca del Penedes (Barcelona), Vilafranca del Penedes (Barcelona), ES (511) 33 (111) (151) EMBLEMA (730) MIGUEL TORRES, S.A., Vilafranca del Penedes (Barcelona), Vilafranca del Penedes (Barcelona), ES (511) 33 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) ARCUS AS (2), Oslo, Oslo, NO (511) 33 (111) (151) ZERNOFF (730) ALCO-KAIZER S.R.L., Chisinau, Chisinau, MD (511) 33

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) TEOSYAL (730) TEOXANE S.A., Genève, Genève, CH (511) 3, 5, 10 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SQM EUROPE N.V., Antwerpen, Antwerpen, BE (511) 1 (111) (151) (320) (330) DE (310) /29 OAKWOOD (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 29 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2005/01336 BLUE COUPLES

88 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FRITIDSRESOR AB (2), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 39, 41 (111) (151) YANSI FUGEL (730) APPAREL RESOURCES, INC., New York, New York, US (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 (730) GRUNER + JAHR AG & CO KG, Itzehoe, Itzehoe, DE (511) 16, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) RU (310)

89 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY OTVETSTVENNOSTYOU "AVANDAJ", Moskova, Moskva, RU (511) 14, 25 (111) (151) (320) (330) IS (310) 922/2004 (730) CINTAMANI EHF., Gardabaer, Gardabaer, IS (591) Merkin värit ovat oranssi, punainen ja harmaa. - Märket är utfört i färgerna orange, rött och blått. (511) 18, 25 (111) (151) (730) DRUZHESTVO S OGRANICHENA OTGOVORNOST "PRITY-95", Ljaskovets, Ljaskovets, BG (561) Translitteraatio: PRITY. - Translitteration: PRITY. (511) 6, 11, 21

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot