Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy"

Transkriptio

1 Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

2 Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut: - mhy:sten tarpeet - mo:ien tarpeet - koulutus ja neuvonta - käräjäasiat - asiakasvastaanotot - toimisto Pudasjärvi 2

3 Sukupolvi vaihtuu - omistajalla mahdollisuus määrätä tapa 3 1. Perintökaaren määräysten mukaan kuoleman seurauksena vauhti vain kiihtyy perinnöstä luopuminen keinona vaikuttaa seuraamuksiin 2. Kuolemanvaraismääräysten mukaan jos perinnönjättäjä oli tehnyt pätevän testamentin 3. Elinaikana tehtyjen pätevien oikeustoimien mukaisesti Neuvontaa omistajan aktivoimiseksi hyötyjä suvulle, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle Esimerkki Ikämies Helsingistä

4 Havaintoja kiperistä kohdista 4 1. Yhteisomistukset 2. Määräämisvalta, erityisesti luovutuksen jälkeen 3. Verottajakammo vääriäkin perusteita 4. Tilan arvon määritys - ansioton arvonnousu 5. Kaupan etuudet - tietoisuus 6. Sukupolven ylitys 7. Kuolemanvaraismääräykset 8. Vaikutukset myöhempiin toimiin suvun sisällä, egoismi 9. Ikääntyminen / vieraantuminen

5 KUOLINPESÄ 5 syntyy omistajan kuolinhetkellä Pesän osakkaina perilliset, testamentinja leski (PK 18:1) leski ei ole osakas, jos hän ei peri, hän ei ole testamentinsaaja tai kummallakaan puolisolla ei avio-oikeutta toistensa omaisuuteen riidanalaisen testamentin saaja on osakas saajat Pesän omaisuutena vainajan omaisuus kuolinhetkellä Omaisuuden käytöstä määrätään yhdessä

6 Sukupolvenvaihdoksen motiivit 6 Luopujan ja luovutuksen saajan näkökulma erilainen osapuolten tavoitteet sen mukaisia Luovuttaja aallon harjalla : koko suvun etu optimaalisin näkökulma Perusmotiivi: mitä tapahtuu, jollei tehdä mitään 1. Jakamaton yhteisomistus kaikille yhteiseksi, kaikille saman verran perintökaaren mukaan 2. Hallitsematon ja ankara (?) verotus 3. Yksimielisyysvaatimus käyttö hankalaa 4. Riitoja suvussa ylimääräisiä kustannuksia 5. Pelko omaisuuden hävittämisestä tai häviämisestä TARTTIS TEHDÄ JOTAIN

7 Määräämisvallasta omistusoikeus - rajoitteita 7 Ellei kenelläkään toisella ole omistajan märäämisvaltaa rajoittavia oikeuksia omaisuuteen, on omistajan määräämisvalta ns. sosiaalista sidonnaisuutta lukuun ottamatta (yhteiskunnan tarpeet) rajoittamaton Määräämistä rajoittavia seikkoja: ositus vireillä, hukkaamiskielto, ulosotto, MRL:n määräykset, lentävä kintas LSL yms. Omistusoikeus osoitetaan lainhuudolla kiinteistötietojärjestelmässä tai saantokirjoilla Omistusoikeutta voi rajoittaa omistusoikeuden kanssa kilpaileva, rajoittava oikeus esineeseen; vahvimpia rekisteröimiskelpoiset oikeudet (MK 14:1); hallintaoikeus, vuokra- tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, irrottamisoikeus Kirjattavissa kiinteistörekisteriin

8 Hallintaoikeus oikeutena 8 Tahdonvaltainen osapuolten määriteltävissä esim. luovutuksessa Oikeus omaisuuden käyttöön Oikeus tuoton nauttimiseen - nautinta Oikeus rakennuksessa asumiseen Oikeus kieltäytyä suostumasta kiinteistön myyntiin Oikeus valvoa etujaan omistajan toimet (esim. panttaus) eivät saa rajoittaa hallintaoikeuden käyttöä Hallintaoikeuden haltija ei saa toimillaan alentaa omaisuuden arvoa omistajan valvottavissa

9 Metsätilan hallintaoikeuden pidätys tai luovutus 9 Metsän osalta hallintaoikeuden haltija verovelvollinen, haltijalla ei metsävähennysoikeutta Omistajan metsäkulut eivät ole vähennyskelpoisia Oikeus tilan tuottoon hallinta-ajan arvokasvun nautinta puukauppatulot hallintaoikeuden haltijalle ylihakkuuriski? Hoitovelvollisuus (max tilan tuotto) asiapaperit allekirjoittaa ja esim. kemera-varat saa haltija Voidaan luovuttaa omistajille ennen määräaikaa lahja tai kauppa Jos käytetään tiedettävä seuraamukset määräämisvallassa ja käytännössä

10 Yhteisomistuksen osakkaiden toimivalta 10 Yhteisen omaisuuden käyttöä ja luovuttamista koskevat päätökset oltava yksimielisiä ellei toisin ole sovittu Osakkaat yhdessä edustavat omistusta kolmansiin tahoihin ellei toisin ole sovittu Osakkaat voivat vapaasti tehdä keskenään sopimuksia yhteisen omaisuuden osalta Kukin osakas saa määrätä omasta omistusosuudestaan muilta kysymättä ellei toisin ole sovittu Kukin osakas voi muita kuulematta hakea pesänjakajan määräämistä tai halkomistoimitusta (omistusosuus määritelty)

11 Yhteisomistukset vältettävissä? 11 Jakamattomat kuolinpesät, yksimielisyyttä puuttuu Spv kuolinpesässä, alkuun ositus lesken ja perillisten kesken sopimusvapaus omistusjärjestelyssä spv tämäkin Yhteisomistus spv:n lopputuloksena sopimus yhteishallinnasta ehdoton Esim. Pakola; spv tehty, 4 sisarusta, ¼ omistusosuudet - Tarkoitus olisi tehdä puukauppa - yksi ei suostu vaan haluaa suojella vanhat metsät - Ei myy osuuttaan toisille, haluaisi jaossa pelkästään vanhaa metsää riitatilanne on päällä - Mikä neuvoksi, menikö spv mallikkaasti?

12 Metsätilan luovutus OIKEUDELLISIA PERIAATTEITA -Omistajalla on oikeus määrätä omasta omaisuudestaan - oikeustoimikelpoisena 12 -Avio-oikeus ei toteudu elinaikana ennen ositustilannetta - Elävän henkilön perintöä ei voida pätevästi jakaa Eri mieltä olevat perilliset eivät voi estää tilan luovuttamista yhdelle tai vaikka ulkopuoliselle - Sama pätee myös osituksen jälkeen kuolinpesän leskeen hänen oman omaisuutensa osalta - Myös lapsettoman pariskunnan leski voi myydä tilan, vaikka puolison suku olisikin toissijaisina perillisinä odottamassa tilaa lahjoittamisesta voi tulla myöhemmin seuraamuksia

13 Avio-oikeus 13 Avioliiton aikana puolisoiden omaisuuksien erillisyyden periaate puolisot vallitkoot omaisuuttaan (AL 36 ) luovutus sallittu Avio-oikeuden alaista omaisuutta hoidettava siten, ettei omaisuus aiheettomasti vähene avio-oikeuden omaavan vahingoksi (AL 37 ) Kumpaisellakin puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen (AL 35 ) uinuva oikeus Ei avio-oikeutta: 1) avioehtosopimus, 2) testamentin määräys, 3) lahjakirjan määräys Avio-oikeus konkretisoituu yhteiselämän lopettamisessa (AL 24 ), avioerossa (AL 25 ) tai puolison kuolemassa ositus Yhteistä kotia ei saa luovuttaa ilman puolison suostumusta (kotiirtaimisto + henk. koht. välineet)

14 Määräämisvalta - seuraamus? 14

15 Oikeustoimikelpoisuus Henkilön oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona Oikeustoimikelpoisuus on henkilön kelpaavuutta antamaan ja vastaanottamaan sitovia oikeudellisia tahdonilmaisuja, joilla perustetaan, muutetaan tai kumotaan henkilön omaa etua toteuttavia oikeuksia tai velvollisuuksia Henkilön tulee ymmärtää oikeustoimen merkitys ja haluta sitä maallikon käsitys käytännön toimissa 15 Alaikäinen tai holhouksenalaiseksi julistettu luonnollinen henkilö on vajaavaltainen, jolloin hänen oikeustoimikelpoisuuttaan on rajoitettu huoltaja, holhooja, edunvalvoja Esim. kiinteistön lahjoitus vanhemmilta alaikäiselle pojalle allekirjoittana saajan puolesta maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen Osapuolten täysivaltaisuus ja oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona voidaan osoittaa jälkeen päin pätemättömäksi

16 Oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona, muita pätemättömyysperusteita Oikeustoimikelpoisuuden arviointi tehtävä aina Tarvittaessa hettava edunvalvojaa maistraatista, maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan Maistraatti valvoo edunvalvontaa 16 Henkilö voi oikeustoimikelpoisena ollessaan määrätä jonkun valvomaan etujaan tai toimimaan puolestaan siinä tapauksessa, että hän menettää oikeustoimikelpoisuutensa Edunvalvontavaltakirja (ks. laki edunvalvontavaltakirjasta) Jos oikeustoimen tekemisessä, muodossa tai sisällössä on juridinen virhe vaikutuksia ei synny Oikeustoimilain 3. luvun pätemättömyysperusteet; pakottaminen, kiristys, uhkailu, petollinen viettely yms.

17 Metsätilan hallitun omistajanvaihdoksen vaiheita Määritellään mitä tapahtuu jos ei tehdä mitään 2. Määritellään vaihdoksen tavoitteet, kartoitetaan suvun hyötyjä 3. Hankitaan asiakirjat ja pohjatiedot; omaisuuserät ja määräämisvalta 4. Omaisuuden arvostus koko omaisuus tarkastelussa 5. Luovutuksen saajien määrittely; valmiudet, tavoitteet, sukulaisuus 6. Ratkaisuvaihtoehtojen laadinta, arvottaminen ja vertailu 7. Harkitaan aikataulu 8. Epävarmuustekijät selviksi; rahoitus, verot, arvot arvostus mm. 9. Varmistaminen, ennakkotieto, lausunnot 10.Toteutus: tehdään päätökset ja asiakirjat

18 18 Suunnittelu - tilanteen arviointia Luopujien tavoitteet ja toiveet vastikkeet, asuminen ja muut oikeudet, metsien hallintatarve luopujien oikeudet Perhesuhteet ja perimysjärjestys lähisukulaisuus etuna Mahdollisten uusien omistajien tavoitteet ja toiveet - kiinnostus metsänomistukseen - mahdollisuudet toimia tilalla kannattavasti ja joustavasti - omaan tilanteeseen sopiva omistusmuoto, varallisuus Hakataanko ja tehdäänkö hoitotoimia ennen luovutusta, sen jälkeen, vai ei lainkaan

19 Varallisuus ja omistussuhteet (määräämisvalta) 19 Puolisoiden koko omaisuuden selvittäminen - perintömassa - Omaisuuserät; kiinteistöt, rakennukset, irtain kalusto ja käyttöesineistö, rahavarat, sijoitukset, osakesalkut jne. - Jos luovuttajat eivät halua muun kuin metsäomaisuuden selvittämistä ja huomioimista se on sitten siinä - Omaisuuden käyvät arvot; arviokirjat, saldotodistukset, lausunnot, muut selvitykset todelliset käyvät arvot hyvä olla tiedossa aina Määräämisvallan selvittäminen - lainhuutotodistukset, saantokirjat, sukuselvitykset, ositus- ja perinnönjakokirjat, muut sopimukset

20 Aikajänne onko kiirettä tai perusteltua odottelua 20 Luovuttajien ikä ja terveydentila - Eliniän odotteet, oikeustoimikelpoisuus Luopujilla kiire aloittaa spv tapahtuu vaiheittain ajan kanssa MYEL-vakuutuksen ehdot vaativat odottelua (tai hall.oik.pid.) Ajan kuluminen aiemmista luovutuksista Luovutuksen saajien alaikäisyys tai opiskelu Luovutuksen saajien maksuvalmiuden odottaminen paremmaksi Rahoituksen järjestelyt

21 Suunnittelu - tavoitteita 21 Kannattava metsätalous yli sukupolvenvaihdoksen Sovun säilyttäminen suvussa - perillisten tasapuolinen kohtelu ennakkoperinnöksi -sopua myöhemminkin? Tilan säilyminen suvussa, avio-oikeuden sulkeminen tarpeen jakamattomana, yhteisomistukset ongelmana elinkelpoisena (luotot), metsien ylihakkuun välttäminen Alhainen verotus / ennakoitavissa oleva verotus Soveliaan / halukkaan jatkajan löytäminen ellei metsätilan myynti Toteutuksen helppous ja nopeus Puolison aseman turvaaminen

22 22 Eri tekijöiden painoarvoista Tilan luovutuksessa sinulle tärkeät asiat painoarvot Pieni kokonaisveron määrä 2. Luovuttajan talous 3. Jatkajan talous 4. Tilan säilyminen jakamattomana 5. Perillisten välinen tasapuolinen kohtelu 6. Saajan puolison avio-oikeuden rajaaminen 7. Järjestelyn helppous, selkeys ja ennustettavuus 8. Luopuminen tilasta viipymättä 9. Ratkaisua on voitava muuttaa 10. Ratkaisun salassapito oman elinikäni ajan

23 Luovutusvaihtoehtoja; kiinteistön lahja 23 vastikkeeton luovutus tila, määräala tai määräosa tilasta arvostetaan käypään arvoon mahd. lahjaveroseuraamus kolmen vuoden kumulaatioaika Hallintaoikeuden pidätys alentaa lahjaveron määrää Mahdollisuus sulkea pois lahjan saajan puolison avio-oikeus Lahja huomioidaan perintöverotuksessa, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta Käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käyttöön Maakaaren määrämuoto kaupanvahvistaja Vrt. kuolinpesän osuuden lahja - irtainta

24 Lahjaverotus 24 Lahjavero lahjan luovutushetken mukaisesta käyvästä arvosta - Lahjakirjassa ja lahjaveroilmoituksessa voidaan ottaa kantaa lahjan arvoon ei sido verottajaa Kolmen vuoden kumulointi, kolmen vuoden aikana voi lahjoittaa 3999 verotta (4000 :n lahja verollinen) Sijoitusvakuutuksena 8500 /3 v. lähiomaiselle verotta Lahjanluonteisessa kaupassa käyvän arvon ja kauppahinnan välinen erotus (jos hinta 75 % tai alle) Lahjaveroilmoitus 3 kk:n kuluessa Säästöhenkivakuutus, jossa edunsaajana lapset, /henkilö ylittävä osuus perinnöksi (PerVL 7a )

25 LAHJAVEROTAULUKKO I veroluokassa 25 Verotettava Veron vakio Vero ylilahja/ perintö erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % % I veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, lahjanantajaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen tai aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen II veroluokan %:t 20, 26 ja 32, ei yli luokkaa

26 Lahjan pilkkominen Lahjaveroasteikko on progressiivinen lahjaveron määrää voidaan alentaa pilkkomalla lahjoitus useammaksi lahjaksi 26 Usealle lahjansaajalle - Esimerkiksi lahjanantajina ovat isoisä ja isoäiti ja lahjansaajina poika, pojan vaimo ja näiden kolme lasta Samalle lahjansaajalle yli kolmen vuoden välein - saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamat lahjat lasketaan juoksevasti yhteen kolmivuotiskausittain kumulaatioaika

27 Hallintaoikeuden arvo Vuotuisarvo kerrotaan lahjoittajan iän mukaisella kertoimella - tilan puhdas tuotto metsän vuotuisarvona (5 % omaisuuden arvosta) Ikä (vuotta) Kerroin Ikä (vuotta) Kerroin alle Määräaikaisissa hallintaoikeuden pidätyksissä: Metsän vuotuinen tuotto (5 %) x diskonttauskerroin verottajan taulukosta, 5 v. 3,99; 10 v. 6,71; 15 v. 8,56; 20 v. 9,82

28 Luopuminen 28 Haltija voi milloin tahansa luopua oikeudestaan Irtaimen omaisuuden luovutuskirja (2 todistajaa) Oikeustoimikelpoisuus ehtona Edunvalvonnassa (edunvalvojamääräyksellä tai edunvalvontavaltakirjalla) olevan osalta lahja ei liene mahdollinen (maistraatti valvoo) Hallintaoikeudelle voidaan kuitenkin määritellä myös hinta ja tehdä siitä vastikkeellinen luovutus Erityisen oikeuden kirjaamisen purkaminen

29 Pidätetyn hallintaoikeuden riskit 29 Epätietoisuus määräämisvallan jakaantumisesta Ristiriitaiset tarpeet omistajan kanssa Toimintavaltuuksien ylittämiset Oikeustoimikelpoisuuden menettäminen Kannattava metsätalous vaarantuu motiivien tai niiden puutteen vuoksi Sukupolvenvaihdosta ei tapahdu

30 Edunvalvontavaltuutus 30 Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan - valtakirjalla valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan suostumus Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa - esim. huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan

31 Luovutus sukupolven yli 31 Lapsenlapset verotuksellisesti samassa asemassa kuin rintaperilliset Omistaja voi luovuttaa hallintaoikeuden lapselleen (saajan iän mukainen pääomitus) ja omistusoikeuden lapsenlapselleen Hallintaoikeuden saaja ei maksa erikseen lahjaveroa Lapsenlapsi omistajana maksaa lahjaveron Yhden sukupolven kulut säästetään Metsäntuoton nautinta (hallinta) mahdollista välisukupolvelle verohyötyjä Varottava hankalia yhteisomistuksia ja alaikäisyyttä

32 Sukupolven ylitysesimerkki, Myötämäki 32 Vanha leski-isä omisti yksin metsätilan, arvo muutakin omaisuutta Oikeustoimikelpoisuus karkaamassa, kiire oli Kaksi tytärtä perintönä veroa pelkästään tilasta Vaihtoehtoja tutkittiin Lahja tyttärenpojalle (19 v.), hallintaoikeus tyttärille lahjavero Testamentilla vielä vähemmän riskien vuoksi ei otettu käyttöön

33 Omaisuuden arvostus Veroviraston arvostamisohjeet: Tila-arvio (mhy, metsäkeskus) Metsäsuunnitelma verottajan laskentaohjeet Verottajan taulukkoarvot, verotusarvot Ennakkoratkaisu tai ennakkotieto luovuttajan kotikunnan verovirastosta - haetaan kirjallisella hakemuksella johon liitetään luovutuskirjan luonnos, ks (max 1800 ) Omaisuuden käypä arvo saantohetkellä 33 Arvostusratkaisua tehtäessä yleensä otettava huomioon lisäksi metsien arvoa korottavat tekijät kuten ranta-alueet ja laajenevan taajaman läheisyys

34 Ennakkotieto 34 Kirjallinen hakemus luovuttajan verotoimistoon Vapaamuotoinen: pyydetään ratkaisua luovutuksen veroseuraamuksista Luovutuskirjan luonnos liitteeksi, ei tarvita allekirjoituksia Selvitystä omaisuuden arvoista Tarpeen ainakin jos liikutaan lähellä esim. lahjanluonteisen kaupan rajaa tai kun tilalla on erityisarvoja, mm. rantaa tai maa-aineksia Usein välttämätön jos alueella on vahvistettu rantakaava

35 Lahjaa puoltavia seikkoja 35 Tilan hakkuumahdollisuudet vähäiset Luovuttajalla käyttämätöntä metsävähennystä Luovuttaja ei tarvitse rahaa/saajalla ei ole rahaa Sukupolven ylittämisen mahdollisuus Perusteltu hallintaoikeuden pidättämisen käyttö Luovutus ajan kanssa useina lahjoina Tila säilytettävä suvussa

36 Metsätilan luovutuksen vaihtoehtoja; kiinteistön kauppa 36 Maakaaren määräämä muoto kaupanvahvistus Luovutus vastiketta vastaan Kauppahinta maksettava maksuaikaa? Vastikkeellisen saannon verohyödyt käyttöön Luovuttaja saa rahaa kohta perinnöksi? vakuutusratkaisut Tila, määräala tai määräosa tilasta Luovutettavat oikeudet määritellään luovutuskirjassa omistusja hallintaoikeus ratkaiseva Myyjällä mahdollisena veroseuraamuksena luovutusvoittovero ostajalla varainsiirtovero 4 % vastikkeesta - mahd. lahjavero?

37 Kauppa SPV-vaihtoehtona 37 Kiinteistön luovutus sukulaiselle yksinomistukseen Kiinteistön luovutus yhteisomistukseen verotusyhtymä Omistusosuuden luovutus (verotusyhtymänä) Kuolinpesäosuuksien vastikkeelliset luovutukset irtaimen omaisuuden kauppoja Kiinteistön luovutus ulkopuoliselle perillisille luovutettavaksi rahaa spv tämäkin, jos perillisiä ei metsän omistus kiinnosta Kaupasta luovuttajalle tuleva raha järjesteltävä rahan periminen ei kannata

38 Seuraamuksena myyjälle luovutusvoittovero 38 Verotetaan luovutuksen yhteydessä saadusta voitosta Verokanta 30 % Luovutusvoiton laskenta kahdella tavalla: 1. todellisen hankintahinnan tai 2. laskennallinen hankintahinnan perusteella (20 tai 40 % myyntihinnasta) Verovelvolliselle edullisimman vaihtoehdon mukaan Todellinen arvo esim. perukirjasta tai luovutuskirjasta Lähisukulaisten välisessä kaupassa mahdollinen verovapaus - omistusaikaan lasketaan mukaan edellisen omistajan omistusaika jos omaisuus on saatu vastikkeettomasti

39 39 Sukupolvenvaihdos luovutusvoiton verovapaus Sukupolvenvaihdoksen verovapaus luovutusvoiton verotuksessa kun: verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta ostajana sisaret tai suoraan alenevassa polvessa olevat puolisoineen omaisuus ollut yhteensä 10 vuotta verovelvollisen tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta se on saatu vastikkeettomasti jos ostaja myy edelleen ennen kuin 5 v kulunut, hän joutuu käytännössä maksamaan veroa molempien kauppojen voitosta!! Kuolinpesässä metsätalouden harjoittajana kuolinpesä => Kukaan osakkaista ei saa verovapautta lähiomaisten välisissä kuolinpesäosuuksien kaupoissa Verosuunnittelu: 1. Kuolinpesä -> yhtymä 2. Harjoitettu metsätaloutta yhdessä vähintään vuoden verran, HUOM!! KHO:2010:24 3. Tehdään kaupat omistusosuuksien kauppoina => SPV-verovapaus

40 Metsävähennysoikeus pääomatuloverosta vapaata myyntiä 40 Metsävähennysoikeus on jälkeen ostettujen metsäkiinteistöjen omistajilla tilan hankinnasta aiheutuneet kulut, myös muista saannoista kuin kaupasta pohjaa Metsävähennys on omistajakohtainen 60 % metsäkiinteistön hankintamenosta (kauppahinta, varainsiirtovero, lohkomiskustannukset, kaupanvahvistus ja lainhuuto, yms. kauppaan liittyvät kulut) voi tehdä vain vähennykseen oikeuttavilta kiinteistöiltä saadusta verotettavasta pääomatulosta Vähennys voi kertyä miltä tahansa metsävähennyskelpoiselta tilalta ja ne vähennetään tilojen yhteisestä metsävähennyspohjasta

41 Metsävähennysoikeus tilan ostajan etuna - kannattavuutta 41 Vuotuisen metsävähennyksen enimmäismäärä 60% kaikista k.o. omistajan puun myynneistä koko Suomessa Metsävähennyksen minimimäärä on 1500 /v, joka edellyttää 2500 :n vuosituloa Tilan ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden metsävähennysoikeus jää lepäämään kunnes myös hallintaoikeus on omistajalla Käyttämättä oleva metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa uudelle omistajalle Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tilaa myytäessä Syntyy kiinteän metsäomaisuuden ostosta (verotusyhtymän osakkaan omistusosuuden kauppa - kyllä/kuolinpesän osuuden kauppa ei)

42 Esimerkki: Metsävähennyksen verovaikutus Tilan arvo e Metsävähennyksen verotusta vähentävä vaikutus: 60 % x x 30 %= Varainsiirtovero Verotustulos Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero (I verol.) - puunmyynneistä täysi pääomatulovero

43 Kauppahinnan järjestelykeinoja kannattavuutta spv-kauppoihin 43 Veroton rahalahja /saaja/3 v. - elinaikana eräytyvillä sijoitusvakuutuksilla, joissa edunsaajana lähiomaiset, /saaja/3 v. Kuolemanvaraisella säästöhenkivakuutuksella, edunsaajana lähiomaiset, /saaja verotta Puolisoilta kauppa kahdelle lapselle: kauppahinta metsävähennysoikeus (verohyöty ), kolmivuotiskausittain rahalahjoitus (ostajat puolisoineen) (8 x 3999), sijoitusvakuutuksella (2 x 8.500) kerran kolmessa vuodessa, verottomana henkivakuutussaantona (4 x ), Maksuaikaakin, puunmyynneillä voi hoitaa loput??? Verottaja kiinnostunut kokonaisuuksista veronkiertosäännöksen soveltaminen?

44 Lahjanluonteinen kauppa 44 Kauppa on lahjanluontoinen jos luovutushinta 75 % tai alle käyvästä arvosta (PerVL 18.3 ) Käypä arvo - ennakkoratkaisu veroseuraamuksista saatavissa luovuttajan kotikunnan verovirastosta Jos kauppahinta alittaa käyvän arvon, pidetään käyvän arvon ja maksetun vastikkeen välistä erotusta lahjana lahjavero Kuitenkin jos maksettu metsätilan kauppahinta ylittää 75 % käyvästä arvosta, lahjaveroa ei määrätä jos maatilasta tai maa- ja metsätilasta maksettu vastike ylittää 50 % ja tila luovutetaan saajalle, joka jatkaa tilalla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, lahjaveroa ei määrätä Joskus reilusti lahjanluonteinen kauppa perusteltu sekä lahjan että kaupan vaikutuksia

45 Kauppaa puoltavia seikkoja Tilalla kohtuulliset hakkuumahdollisuudet Luovuttajalla kauppahinnalle käyttötarkoitus Omistusjärjestely mahdollistaa tilan tuloksekkuuden Ostaja valmis kauppahinnan maksuun Mahdolliset rahoitusjärjestelyt Hallintaoikeutta ei tarvetta käyttää 45

46 46 Laskelmia vaihtoehtoisten luovutusten seuraamuksista - verot, maksut, oikeudet 3. Lahjanluontoinen kauppa kahdelle, kauppahinta (n. 1/2 käyvästä arvosta) Lahjavero x 2 = 7.190, varainsiirtovero yhteensä Luovutusvoittoveroton luovutus lähisukulaisten kesken, omistusaika yli 10 v. Metsävähennyspohja yhteensä , nettoarvo Kauppahinnan maksu Tilillä olevia löysiä rahavaroja on puolisoilla mahdollista verottomasti siirtää esim. lapsille tai lastenlapsille seuraavilla keinoilla: 1. Rahalahjat alle kolmivuotiskausittain 2. Vakuutuslahjat (sijoitusvakuutus) enintään kolmivuotiskausittain 3. Säästöhenkivakuutuksella kuolemanvaraisesti saajaa kohti

47 47 Kuolemanvaraismääräykset useita käyttötapoja 1. Yksinomaisena määräämistapana testamentti; esim. Mattila; kaikki puolisoiden omaisuus määrätty/jaettu lasten kesken yksinomistukseen, esim. Karvinen; metsätiloista yhteismetsän perustaminen vireillä, osuudet lapsille ja lastenlapsille 2. Testamentilla tasoitetaan perillisten asemaa elinaikana tehtyjen oikeustoimien vuoksi, Esimerkki Tikkanen - kaksi perillistä: vertailulaskelmat, metsien osalta kauppa paras kuitenkin lahjoina metsätilat ja vapaa-ajan asunto pojalle, rantatila tytölle, testamentilla talo tytölle poika luopui perinnöstä 3. Testamentti spv-luovutusten jälkeen joka tapauksessa koskien jäljellä olevaa omaisuutta puolison asema 4. Toisinaan testamentti on syytä tehdä ensimmäisenä

48 Määrääminen kuoleman varalta SPV:ssa Testamentti oikeustoimena 48 Oikeustoimi, jolla määrätään kuoleman varalta vainajalta jääneen omaisuuden saajista ja saajien oikeuksista viimeinen tahto Perintökaaressa säädetty muotomääräinen asiakirja (PK 10 luku) Testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus + kaksi yhtä aikaa läsnä olevaa esteetöntä todistajaa, yli 15 v. Uusi testamentti kumoaa edellisen jos ristiriidassa Hätätilatestamentti toisinaan hyväksyttävissä muotomääräyksistä poiketen Yleistestamentti - erityistestamentti eli legaatti esine tai oikeus Omistusoikeustestamentti - hallintaoikeustestamentti, omistusoikeus jollekin kolmannelle Keskinäinen testamentti toisen meistä kuoltua puolisot

49 Testamentin vaikuttimia 49 Halutaan elinajan määrätä omaisuudesta itse, mutta antaa sitten spvmääräyksiä kuoleman varalta omaisuutta yksinomistukseen esim. Mahdollisuus elinaikana kuoleman varalta määrätä perintökaaresta poikkeamisesta perimisessä lakiosavaatimus voi rajoittaa täytäntöönpanoa Perillisten tasapuolisuuden varmistaminen täydentää elinaikana tehtyjä oikeustoimia halu estää perintöriitelyä Mahdollisuus sulkea pois rintaperillisten puolisoiden avio-oikeus Mahdollisuus vaikuttaa perillisten veroseuraamuksiin esim. hallintaoikeuden pidätys tai luovutus kolmannelle Mahdollisuus turvata puolison asemaa Mahdollisuus turvata tilan tai yrityksen toiminnan jatkumista alaikäisten perillisten asema

50 Testamentin saajien asema 50 Erityistestamentin (legaatti) saaja ei ole kuolinpesän osakas Legaatti annettava pesän varoista päältä Yleistestamentin saaja on aina pesän osakas Hallintaoikeustestamentin saaja ei ole pesän osakas Verotus aina testamentin mukaisesti Tuomioistuimen testamentin kumoavalla päätöksellä vasta pesän osakkuus päättyy Lakiosavaateet saattavat pienentää perintöosaa Ellei rintaperillisiä ole, testamentista riidellään usein, koska koko omaisuus voi mennä yllättävälle taholle

51 Perintöoikeudesta 51 Periä voi se, joka elää perittävän kuolinhetkellä kuitenkin periköön sitä ennen siitetty lapsi, jos tämä sittemmin syntyy elävänä (PK 1 ) Perimysjärjestys 1 Perittävän lapset 2 Leski, jos rintaperillisiä ei ollut 3 Vanhemmat ja sisarukset 4 Isovanhemmat, sedät, tädit - serkut eivät peri 5 Valtio Perinnöstä luopuminen Lakiosavaateet

52 Perintövero I veroluokassa (PerVL 14 ) 52 Verotettava Veron vakio Vero yliperintö erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % % Veroluokat 1 Aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva oma tai aviopuolison perillinen, myös ottolapsi sekä kihlakumppani, jolle annetaan PK 8:2 :ssä tarkoitettu avustus asteikon mukainen vero 2 Muut, II veroluokan %:t 20, 26 ja 32, ei yli luokkaa

53 VEROTUSYHTYMÄ 53 Kun kaksi tai useampi henkilö omistaa maa- ja metsätalouskiinteistön määrätyin omistusosuuksin yhdessä verottaja muodostaa verotusyhtymän Verotusyhtymä on verottajan käyttämä käsite kiinteistön omistus on osakkailla henkilökohtaisesti Omistusosuudet murtolukuperusteisia Hallitaan yhteisesti yhteisomistuslain mukaan Vaaditaan yksimielisyyttä Omistusosuus katsotaan metsää omistettaessa kiinteäksi omaisuudeksi luovutusvoittoverovapaus lähisukulaisluovutuksissa, metsävähennysoikeus

54 KUOLINPESÄN MUUTTAMINEN VEROTUSYHTYMÄKSI 54 Miksi? tappioiden vähentäminen, luovutuksien veroedut, omistuksen ja luovutuksen selkeys metsätalouden kannattavuus paranee Kuolinpesä muutetaan verotusyhtymäksi perinnönjakosopimuksella, jossa kuolinpesän omaisuuden omistus määritellään murtolukuosuuksin Perinnönjako voi olla myös osittainen, jolloin osa omaisuudesta jää kuolinpesälle ja osasta, esim. metsätilasta muodostetaan verotusyhtymä Perinnönjakosopimuksen allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat (valtakirjaedustus käy) ja kaksi ulkopuolista todistajaa Jos kuolinpesässä on henkilö joka tarvitsee edunvalvojan (esim. alaikäinen), toimenpide vaatii maistraatin luvan Maanmittauslaitoksesta haetaan selvennyslainhuuto hyvä olla esim. luovutustilanteissa

55 Yhteisomistuksesta selviäminen SPV:ssä 55 Sukupolvenvaihdos voi johtaa yhteisomistukseen Yksimielisyysvaatimus pl. kiireelliset toimet ongelmien ratkaiseminen sopimuksin - Kuolinpesän yhteishallintosopimus - Kuolinpesästä verotusyhtymäksi perinnönjako murtolukuisin omistusosuuksin - sopimus verotusyhtymän hallinnosta Yhteisomistuksen vapaaehtoinen purkaminen - Yhteisomistustilan sopimusjako - Luovutukset (kuolinpesäosuuden, yhtymäosuuden, koko tilan) Jos yhteisen omaisuuden käytöstä tai jakamisesta ei synny yksimielisyyttä, on kyseessä todella pirullinen perintö pesänjakajan määrääminen toimitusjako tai halkomistoimituksen hakeminen Yhteismetsän perustaminen

56 YHTEISHALLINTOSOPIMUS - pelisäännöt kuntoon 56 Sopimusvapauden piiriin kuuluva osakkaiden välinen yksityisoikeudellinen sopimus, ei määrämuotoa Laaditaan perukirjan pohjalta: osakkaat, omaisuus 1. Sovitaan jakamattomuudesta toistaiseksi tai määräajaksi 2. Ei pesänselvittäjää sopimuksen voimassaoloaikana, PK 24: kk:n irtisanomisaika, jos 1) sopimus voimassa toistaiseksi, 2) määräajaksi ja määräaika päättynyt, 3) sopimukseen tulee uusi osakas kuolintapauksen vuoksi, 4) osakkaana oleva leski vihitään uuteen avioliittoon, 5) muu olennainen olosuhteiden muutos, 6) osakkaan konkurssi 4. Muut osapuolten neuvottelemat ehdot Kaikki osakkaat allekirjoittavat Kaksi todistajaa

57 YHTEISHALLINTOSOPIMUS, sisältöä 57 Yhteisomistuksen tarkoitus Asiainhoitaja, valtuudet, tilien käyttö, asianhoitajan palkkioperusteet Metsien hoidon ja käytön periaatteet, osakkaiden työkorvaukset Hakkuuperiaatteet, puukaupan periaatteet ja valtuutukset Hoito- ym. kulujen kattaminen, ylijäämän jakaminen vuositilitykset Vuosikokous, enemmistöpäätökset Virkistyskäyttöoikeudet, mm. metsästys ja kalastus Kotitarvepuun ja muiden hyödykkeiden otto Rakennusten hallinta ja kunnossapito vuorot ja käyttökorvaukset Lunastuslauseke luovutettaessa osuutta ostomahd. toisille osakkaille

58 Sukupolvenvaihdoksen keinojen vertailuun vaikuttavia seikkoja 58 Vaikuttavat tekijät tilakohtaisia ja yksilöllisiä Sukupolvenvaihdoksen motiivit ja tavoitteet selvitettävä Taloudelliset mahdollisuudet osapuolten varallisuus vaihdoksen rahoitusjärjestelyt Sukulaisuus osapuolten välillä suvussa säilyminen Omaisuusmassa kokonaisuutena Tasapuolisuustarve ja mahdollisuudet yhteisomistuksen riskit Osapuolten osaaminen ja kiinnostus Metsätalouden tuloksentekomahdollisuudet Veroseuraamusten laskeminen ja painoarvo

Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon TESTAMENTTI kertoo hyvän tahdon Saaristomeren Suojelurahasto Sisältö Alkusanat 3 Anna Saaristomerelle tulevaisuus 4 Testamenttitermejä 6 Perintökaaren määräyksistä 8 Rintaperilliset ja näiden jälkeläiset

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot