Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy"

Transkriptio

1 Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

2 Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut: - mhy:sten tarpeet - mo:ien tarpeet - koulutus ja neuvonta - käräjäasiat - asiakasvastaanotot - toimisto Pudasjärvi 2

3 Sukupolvi vaihtuu - omistajalla mahdollisuus määrätä tapa 3 1. Perintökaaren määräysten mukaan kuoleman seurauksena vauhti vain kiihtyy perinnöstä luopuminen keinona vaikuttaa seuraamuksiin 2. Kuolemanvaraismääräysten mukaan jos perinnönjättäjä oli tehnyt pätevän testamentin 3. Elinaikana tehtyjen pätevien oikeustoimien mukaisesti Neuvontaa omistajan aktivoimiseksi hyötyjä suvulle, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle Esimerkki Ikämies Helsingistä

4 Havaintoja kiperistä kohdista 4 1. Yhteisomistukset 2. Määräämisvalta, erityisesti luovutuksen jälkeen 3. Verottajakammo vääriäkin perusteita 4. Tilan arvon määritys - ansioton arvonnousu 5. Kaupan etuudet - tietoisuus 6. Sukupolven ylitys 7. Kuolemanvaraismääräykset 8. Vaikutukset myöhempiin toimiin suvun sisällä, egoismi 9. Ikääntyminen / vieraantuminen

5 KUOLINPESÄ 5 syntyy omistajan kuolinhetkellä Pesän osakkaina perilliset, testamentinja leski (PK 18:1) leski ei ole osakas, jos hän ei peri, hän ei ole testamentinsaaja tai kummallakaan puolisolla ei avio-oikeutta toistensa omaisuuteen riidanalaisen testamentin saaja on osakas saajat Pesän omaisuutena vainajan omaisuus kuolinhetkellä Omaisuuden käytöstä määrätään yhdessä

6 Sukupolvenvaihdoksen motiivit 6 Luopujan ja luovutuksen saajan näkökulma erilainen osapuolten tavoitteet sen mukaisia Luovuttaja aallon harjalla : koko suvun etu optimaalisin näkökulma Perusmotiivi: mitä tapahtuu, jollei tehdä mitään 1. Jakamaton yhteisomistus kaikille yhteiseksi, kaikille saman verran perintökaaren mukaan 2. Hallitsematon ja ankara (?) verotus 3. Yksimielisyysvaatimus käyttö hankalaa 4. Riitoja suvussa ylimääräisiä kustannuksia 5. Pelko omaisuuden hävittämisestä tai häviämisestä TARTTIS TEHDÄ JOTAIN

7 Määräämisvallasta omistusoikeus - rajoitteita 7 Ellei kenelläkään toisella ole omistajan märäämisvaltaa rajoittavia oikeuksia omaisuuteen, on omistajan määräämisvalta ns. sosiaalista sidonnaisuutta lukuun ottamatta (yhteiskunnan tarpeet) rajoittamaton Määräämistä rajoittavia seikkoja: ositus vireillä, hukkaamiskielto, ulosotto, MRL:n määräykset, lentävä kintas LSL yms. Omistusoikeus osoitetaan lainhuudolla kiinteistötietojärjestelmässä tai saantokirjoilla Omistusoikeutta voi rajoittaa omistusoikeuden kanssa kilpaileva, rajoittava oikeus esineeseen; vahvimpia rekisteröimiskelpoiset oikeudet (MK 14:1); hallintaoikeus, vuokra- tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, irrottamisoikeus Kirjattavissa kiinteistörekisteriin

8 Hallintaoikeus oikeutena 8 Tahdonvaltainen osapuolten määriteltävissä esim. luovutuksessa Oikeus omaisuuden käyttöön Oikeus tuoton nauttimiseen - nautinta Oikeus rakennuksessa asumiseen Oikeus kieltäytyä suostumasta kiinteistön myyntiin Oikeus valvoa etujaan omistajan toimet (esim. panttaus) eivät saa rajoittaa hallintaoikeuden käyttöä Hallintaoikeuden haltija ei saa toimillaan alentaa omaisuuden arvoa omistajan valvottavissa

9 Metsätilan hallintaoikeuden pidätys tai luovutus 9 Metsän osalta hallintaoikeuden haltija verovelvollinen, haltijalla ei metsävähennysoikeutta Omistajan metsäkulut eivät ole vähennyskelpoisia Oikeus tilan tuottoon hallinta-ajan arvokasvun nautinta puukauppatulot hallintaoikeuden haltijalle ylihakkuuriski? Hoitovelvollisuus (max tilan tuotto) asiapaperit allekirjoittaa ja esim. kemera-varat saa haltija Voidaan luovuttaa omistajille ennen määräaikaa lahja tai kauppa Jos käytetään tiedettävä seuraamukset määräämisvallassa ja käytännössä

10 Yhteisomistuksen osakkaiden toimivalta 10 Yhteisen omaisuuden käyttöä ja luovuttamista koskevat päätökset oltava yksimielisiä ellei toisin ole sovittu Osakkaat yhdessä edustavat omistusta kolmansiin tahoihin ellei toisin ole sovittu Osakkaat voivat vapaasti tehdä keskenään sopimuksia yhteisen omaisuuden osalta Kukin osakas saa määrätä omasta omistusosuudestaan muilta kysymättä ellei toisin ole sovittu Kukin osakas voi muita kuulematta hakea pesänjakajan määräämistä tai halkomistoimitusta (omistusosuus määritelty)

11 Yhteisomistukset vältettävissä? 11 Jakamattomat kuolinpesät, yksimielisyyttä puuttuu Spv kuolinpesässä, alkuun ositus lesken ja perillisten kesken sopimusvapaus omistusjärjestelyssä spv tämäkin Yhteisomistus spv:n lopputuloksena sopimus yhteishallinnasta ehdoton Esim. Pakola; spv tehty, 4 sisarusta, ¼ omistusosuudet - Tarkoitus olisi tehdä puukauppa - yksi ei suostu vaan haluaa suojella vanhat metsät - Ei myy osuuttaan toisille, haluaisi jaossa pelkästään vanhaa metsää riitatilanne on päällä - Mikä neuvoksi, menikö spv mallikkaasti?

12 Metsätilan luovutus OIKEUDELLISIA PERIAATTEITA -Omistajalla on oikeus määrätä omasta omaisuudestaan - oikeustoimikelpoisena 12 -Avio-oikeus ei toteudu elinaikana ennen ositustilannetta - Elävän henkilön perintöä ei voida pätevästi jakaa Eri mieltä olevat perilliset eivät voi estää tilan luovuttamista yhdelle tai vaikka ulkopuoliselle - Sama pätee myös osituksen jälkeen kuolinpesän leskeen hänen oman omaisuutensa osalta - Myös lapsettoman pariskunnan leski voi myydä tilan, vaikka puolison suku olisikin toissijaisina perillisinä odottamassa tilaa lahjoittamisesta voi tulla myöhemmin seuraamuksia

13 Avio-oikeus 13 Avioliiton aikana puolisoiden omaisuuksien erillisyyden periaate puolisot vallitkoot omaisuuttaan (AL 36 ) luovutus sallittu Avio-oikeuden alaista omaisuutta hoidettava siten, ettei omaisuus aiheettomasti vähene avio-oikeuden omaavan vahingoksi (AL 37 ) Kumpaisellakin puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen (AL 35 ) uinuva oikeus Ei avio-oikeutta: 1) avioehtosopimus, 2) testamentin määräys, 3) lahjakirjan määräys Avio-oikeus konkretisoituu yhteiselämän lopettamisessa (AL 24 ), avioerossa (AL 25 ) tai puolison kuolemassa ositus Yhteistä kotia ei saa luovuttaa ilman puolison suostumusta (kotiirtaimisto + henk. koht. välineet)

14 Määräämisvalta - seuraamus? 14

15 Oikeustoimikelpoisuus Henkilön oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona Oikeustoimikelpoisuus on henkilön kelpaavuutta antamaan ja vastaanottamaan sitovia oikeudellisia tahdonilmaisuja, joilla perustetaan, muutetaan tai kumotaan henkilön omaa etua toteuttavia oikeuksia tai velvollisuuksia Henkilön tulee ymmärtää oikeustoimen merkitys ja haluta sitä maallikon käsitys käytännön toimissa 15 Alaikäinen tai holhouksenalaiseksi julistettu luonnollinen henkilö on vajaavaltainen, jolloin hänen oikeustoimikelpoisuuttaan on rajoitettu huoltaja, holhooja, edunvalvoja Esim. kiinteistön lahjoitus vanhemmilta alaikäiselle pojalle allekirjoittana saajan puolesta maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen Osapuolten täysivaltaisuus ja oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona voidaan osoittaa jälkeen päin pätemättömäksi

16 Oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona, muita pätemättömyysperusteita Oikeustoimikelpoisuuden arviointi tehtävä aina Tarvittaessa hettava edunvalvojaa maistraatista, maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan Maistraatti valvoo edunvalvontaa 16 Henkilö voi oikeustoimikelpoisena ollessaan määrätä jonkun valvomaan etujaan tai toimimaan puolestaan siinä tapauksessa, että hän menettää oikeustoimikelpoisuutensa Edunvalvontavaltakirja (ks. laki edunvalvontavaltakirjasta) Jos oikeustoimen tekemisessä, muodossa tai sisällössä on juridinen virhe vaikutuksia ei synny Oikeustoimilain 3. luvun pätemättömyysperusteet; pakottaminen, kiristys, uhkailu, petollinen viettely yms.

17 Metsätilan hallitun omistajanvaihdoksen vaiheita Määritellään mitä tapahtuu jos ei tehdä mitään 2. Määritellään vaihdoksen tavoitteet, kartoitetaan suvun hyötyjä 3. Hankitaan asiakirjat ja pohjatiedot; omaisuuserät ja määräämisvalta 4. Omaisuuden arvostus koko omaisuus tarkastelussa 5. Luovutuksen saajien määrittely; valmiudet, tavoitteet, sukulaisuus 6. Ratkaisuvaihtoehtojen laadinta, arvottaminen ja vertailu 7. Harkitaan aikataulu 8. Epävarmuustekijät selviksi; rahoitus, verot, arvot arvostus mm. 9. Varmistaminen, ennakkotieto, lausunnot 10.Toteutus: tehdään päätökset ja asiakirjat

18 18 Suunnittelu - tilanteen arviointia Luopujien tavoitteet ja toiveet vastikkeet, asuminen ja muut oikeudet, metsien hallintatarve luopujien oikeudet Perhesuhteet ja perimysjärjestys lähisukulaisuus etuna Mahdollisten uusien omistajien tavoitteet ja toiveet - kiinnostus metsänomistukseen - mahdollisuudet toimia tilalla kannattavasti ja joustavasti - omaan tilanteeseen sopiva omistusmuoto, varallisuus Hakataanko ja tehdäänkö hoitotoimia ennen luovutusta, sen jälkeen, vai ei lainkaan

19 Varallisuus ja omistussuhteet (määräämisvalta) 19 Puolisoiden koko omaisuuden selvittäminen - perintömassa - Omaisuuserät; kiinteistöt, rakennukset, irtain kalusto ja käyttöesineistö, rahavarat, sijoitukset, osakesalkut jne. - Jos luovuttajat eivät halua muun kuin metsäomaisuuden selvittämistä ja huomioimista se on sitten siinä - Omaisuuden käyvät arvot; arviokirjat, saldotodistukset, lausunnot, muut selvitykset todelliset käyvät arvot hyvä olla tiedossa aina Määräämisvallan selvittäminen - lainhuutotodistukset, saantokirjat, sukuselvitykset, ositus- ja perinnönjakokirjat, muut sopimukset

20 Aikajänne onko kiirettä tai perusteltua odottelua 20 Luovuttajien ikä ja terveydentila - Eliniän odotteet, oikeustoimikelpoisuus Luopujilla kiire aloittaa spv tapahtuu vaiheittain ajan kanssa MYEL-vakuutuksen ehdot vaativat odottelua (tai hall.oik.pid.) Ajan kuluminen aiemmista luovutuksista Luovutuksen saajien alaikäisyys tai opiskelu Luovutuksen saajien maksuvalmiuden odottaminen paremmaksi Rahoituksen järjestelyt

21 Suunnittelu - tavoitteita 21 Kannattava metsätalous yli sukupolvenvaihdoksen Sovun säilyttäminen suvussa - perillisten tasapuolinen kohtelu ennakkoperinnöksi -sopua myöhemminkin? Tilan säilyminen suvussa, avio-oikeuden sulkeminen tarpeen jakamattomana, yhteisomistukset ongelmana elinkelpoisena (luotot), metsien ylihakkuun välttäminen Alhainen verotus / ennakoitavissa oleva verotus Soveliaan / halukkaan jatkajan löytäminen ellei metsätilan myynti Toteutuksen helppous ja nopeus Puolison aseman turvaaminen

22 22 Eri tekijöiden painoarvoista Tilan luovutuksessa sinulle tärkeät asiat painoarvot Pieni kokonaisveron määrä 2. Luovuttajan talous 3. Jatkajan talous 4. Tilan säilyminen jakamattomana 5. Perillisten välinen tasapuolinen kohtelu 6. Saajan puolison avio-oikeuden rajaaminen 7. Järjestelyn helppous, selkeys ja ennustettavuus 8. Luopuminen tilasta viipymättä 9. Ratkaisua on voitava muuttaa 10. Ratkaisun salassapito oman elinikäni ajan

23 Luovutusvaihtoehtoja; kiinteistön lahja 23 vastikkeeton luovutus tila, määräala tai määräosa tilasta arvostetaan käypään arvoon mahd. lahjaveroseuraamus kolmen vuoden kumulaatioaika Hallintaoikeuden pidätys alentaa lahjaveron määrää Mahdollisuus sulkea pois lahjan saajan puolison avio-oikeus Lahja huomioidaan perintöverotuksessa, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta Käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käyttöön Maakaaren määrämuoto kaupanvahvistaja Vrt. kuolinpesän osuuden lahja - irtainta

24 Lahjaverotus 24 Lahjavero lahjan luovutushetken mukaisesta käyvästä arvosta - Lahjakirjassa ja lahjaveroilmoituksessa voidaan ottaa kantaa lahjan arvoon ei sido verottajaa Kolmen vuoden kumulointi, kolmen vuoden aikana voi lahjoittaa 3999 verotta (4000 :n lahja verollinen) Sijoitusvakuutuksena 8500 /3 v. lähiomaiselle verotta Lahjanluonteisessa kaupassa käyvän arvon ja kauppahinnan välinen erotus (jos hinta 75 % tai alle) Lahjaveroilmoitus 3 kk:n kuluessa Säästöhenkivakuutus, jossa edunsaajana lapset, /henkilö ylittävä osuus perinnöksi (PerVL 7a )

25 LAHJAVEROTAULUKKO I veroluokassa 25 Verotettava Veron vakio Vero ylilahja/ perintö erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % % I veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, lahjanantajaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen tai aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen II veroluokan %:t 20, 26 ja 32, ei yli luokkaa

26 Lahjan pilkkominen Lahjaveroasteikko on progressiivinen lahjaveron määrää voidaan alentaa pilkkomalla lahjoitus useammaksi lahjaksi 26 Usealle lahjansaajalle - Esimerkiksi lahjanantajina ovat isoisä ja isoäiti ja lahjansaajina poika, pojan vaimo ja näiden kolme lasta Samalle lahjansaajalle yli kolmen vuoden välein - saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamat lahjat lasketaan juoksevasti yhteen kolmivuotiskausittain kumulaatioaika

27 Hallintaoikeuden arvo Vuotuisarvo kerrotaan lahjoittajan iän mukaisella kertoimella - tilan puhdas tuotto metsän vuotuisarvona (5 % omaisuuden arvosta) Ikä (vuotta) Kerroin Ikä (vuotta) Kerroin alle Määräaikaisissa hallintaoikeuden pidätyksissä: Metsän vuotuinen tuotto (5 %) x diskonttauskerroin verottajan taulukosta, 5 v. 3,99; 10 v. 6,71; 15 v. 8,56; 20 v. 9,82

28 Luopuminen 28 Haltija voi milloin tahansa luopua oikeudestaan Irtaimen omaisuuden luovutuskirja (2 todistajaa) Oikeustoimikelpoisuus ehtona Edunvalvonnassa (edunvalvojamääräyksellä tai edunvalvontavaltakirjalla) olevan osalta lahja ei liene mahdollinen (maistraatti valvoo) Hallintaoikeudelle voidaan kuitenkin määritellä myös hinta ja tehdä siitä vastikkeellinen luovutus Erityisen oikeuden kirjaamisen purkaminen

29 Pidätetyn hallintaoikeuden riskit 29 Epätietoisuus määräämisvallan jakaantumisesta Ristiriitaiset tarpeet omistajan kanssa Toimintavaltuuksien ylittämiset Oikeustoimikelpoisuuden menettäminen Kannattava metsätalous vaarantuu motiivien tai niiden puutteen vuoksi Sukupolvenvaihdosta ei tapahdu

30 Edunvalvontavaltuutus 30 Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan - valtakirjalla valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan suostumus Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa - esim. huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan

31 Luovutus sukupolven yli 31 Lapsenlapset verotuksellisesti samassa asemassa kuin rintaperilliset Omistaja voi luovuttaa hallintaoikeuden lapselleen (saajan iän mukainen pääomitus) ja omistusoikeuden lapsenlapselleen Hallintaoikeuden saaja ei maksa erikseen lahjaveroa Lapsenlapsi omistajana maksaa lahjaveron Yhden sukupolven kulut säästetään Metsäntuoton nautinta (hallinta) mahdollista välisukupolvelle verohyötyjä Varottava hankalia yhteisomistuksia ja alaikäisyyttä

32 Sukupolven ylitysesimerkki, Myötämäki 32 Vanha leski-isä omisti yksin metsätilan, arvo muutakin omaisuutta Oikeustoimikelpoisuus karkaamassa, kiire oli Kaksi tytärtä perintönä veroa pelkästään tilasta Vaihtoehtoja tutkittiin Lahja tyttärenpojalle (19 v.), hallintaoikeus tyttärille lahjavero Testamentilla vielä vähemmän riskien vuoksi ei otettu käyttöön

33 Omaisuuden arvostus Veroviraston arvostamisohjeet: Tila-arvio (mhy, metsäkeskus) Metsäsuunnitelma verottajan laskentaohjeet Verottajan taulukkoarvot, verotusarvot Ennakkoratkaisu tai ennakkotieto luovuttajan kotikunnan verovirastosta - haetaan kirjallisella hakemuksella johon liitetään luovutuskirjan luonnos, ks (max 1800 ) Omaisuuden käypä arvo saantohetkellä 33 Arvostusratkaisua tehtäessä yleensä otettava huomioon lisäksi metsien arvoa korottavat tekijät kuten ranta-alueet ja laajenevan taajaman läheisyys

34 Ennakkotieto 34 Kirjallinen hakemus luovuttajan verotoimistoon Vapaamuotoinen: pyydetään ratkaisua luovutuksen veroseuraamuksista Luovutuskirjan luonnos liitteeksi, ei tarvita allekirjoituksia Selvitystä omaisuuden arvoista Tarpeen ainakin jos liikutaan lähellä esim. lahjanluonteisen kaupan rajaa tai kun tilalla on erityisarvoja, mm. rantaa tai maa-aineksia Usein välttämätön jos alueella on vahvistettu rantakaava

35 Lahjaa puoltavia seikkoja 35 Tilan hakkuumahdollisuudet vähäiset Luovuttajalla käyttämätöntä metsävähennystä Luovuttaja ei tarvitse rahaa/saajalla ei ole rahaa Sukupolven ylittämisen mahdollisuus Perusteltu hallintaoikeuden pidättämisen käyttö Luovutus ajan kanssa useina lahjoina Tila säilytettävä suvussa

36 Metsätilan luovutuksen vaihtoehtoja; kiinteistön kauppa 36 Maakaaren määräämä muoto kaupanvahvistus Luovutus vastiketta vastaan Kauppahinta maksettava maksuaikaa? Vastikkeellisen saannon verohyödyt käyttöön Luovuttaja saa rahaa kohta perinnöksi? vakuutusratkaisut Tila, määräala tai määräosa tilasta Luovutettavat oikeudet määritellään luovutuskirjassa omistusja hallintaoikeus ratkaiseva Myyjällä mahdollisena veroseuraamuksena luovutusvoittovero ostajalla varainsiirtovero 4 % vastikkeesta - mahd. lahjavero?

37 Kauppa SPV-vaihtoehtona 37 Kiinteistön luovutus sukulaiselle yksinomistukseen Kiinteistön luovutus yhteisomistukseen verotusyhtymä Omistusosuuden luovutus (verotusyhtymänä) Kuolinpesäosuuksien vastikkeelliset luovutukset irtaimen omaisuuden kauppoja Kiinteistön luovutus ulkopuoliselle perillisille luovutettavaksi rahaa spv tämäkin, jos perillisiä ei metsän omistus kiinnosta Kaupasta luovuttajalle tuleva raha järjesteltävä rahan periminen ei kannata

38 Seuraamuksena myyjälle luovutusvoittovero 38 Verotetaan luovutuksen yhteydessä saadusta voitosta Verokanta 30 % Luovutusvoiton laskenta kahdella tavalla: 1. todellisen hankintahinnan tai 2. laskennallinen hankintahinnan perusteella (20 tai 40 % myyntihinnasta) Verovelvolliselle edullisimman vaihtoehdon mukaan Todellinen arvo esim. perukirjasta tai luovutuskirjasta Lähisukulaisten välisessä kaupassa mahdollinen verovapaus - omistusaikaan lasketaan mukaan edellisen omistajan omistusaika jos omaisuus on saatu vastikkeettomasti

39 39 Sukupolvenvaihdos luovutusvoiton verovapaus Sukupolvenvaihdoksen verovapaus luovutusvoiton verotuksessa kun: verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta ostajana sisaret tai suoraan alenevassa polvessa olevat puolisoineen omaisuus ollut yhteensä 10 vuotta verovelvollisen tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta se on saatu vastikkeettomasti jos ostaja myy edelleen ennen kuin 5 v kulunut, hän joutuu käytännössä maksamaan veroa molempien kauppojen voitosta!! Kuolinpesässä metsätalouden harjoittajana kuolinpesä => Kukaan osakkaista ei saa verovapautta lähiomaisten välisissä kuolinpesäosuuksien kaupoissa Verosuunnittelu: 1. Kuolinpesä -> yhtymä 2. Harjoitettu metsätaloutta yhdessä vähintään vuoden verran, HUOM!! KHO:2010:24 3. Tehdään kaupat omistusosuuksien kauppoina => SPV-verovapaus

40 Metsävähennysoikeus pääomatuloverosta vapaata myyntiä 40 Metsävähennysoikeus on jälkeen ostettujen metsäkiinteistöjen omistajilla tilan hankinnasta aiheutuneet kulut, myös muista saannoista kuin kaupasta pohjaa Metsävähennys on omistajakohtainen 60 % metsäkiinteistön hankintamenosta (kauppahinta, varainsiirtovero, lohkomiskustannukset, kaupanvahvistus ja lainhuuto, yms. kauppaan liittyvät kulut) voi tehdä vain vähennykseen oikeuttavilta kiinteistöiltä saadusta verotettavasta pääomatulosta Vähennys voi kertyä miltä tahansa metsävähennyskelpoiselta tilalta ja ne vähennetään tilojen yhteisestä metsävähennyspohjasta

41 Metsävähennysoikeus tilan ostajan etuna - kannattavuutta 41 Vuotuisen metsävähennyksen enimmäismäärä 60% kaikista k.o. omistajan puun myynneistä koko Suomessa Metsävähennyksen minimimäärä on 1500 /v, joka edellyttää 2500 :n vuosituloa Tilan ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden metsävähennysoikeus jää lepäämään kunnes myös hallintaoikeus on omistajalla Käyttämättä oleva metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa uudelle omistajalle Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tilaa myytäessä Syntyy kiinteän metsäomaisuuden ostosta (verotusyhtymän osakkaan omistusosuuden kauppa - kyllä/kuolinpesän osuuden kauppa ei)

42 Esimerkki: Metsävähennyksen verovaikutus Tilan arvo e Metsävähennyksen verotusta vähentävä vaikutus: 60 % x x 30 %= Varainsiirtovero Verotustulos Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero (I verol.) - puunmyynneistä täysi pääomatulovero

43 Kauppahinnan järjestelykeinoja kannattavuutta spv-kauppoihin 43 Veroton rahalahja /saaja/3 v. - elinaikana eräytyvillä sijoitusvakuutuksilla, joissa edunsaajana lähiomaiset, /saaja/3 v. Kuolemanvaraisella säästöhenkivakuutuksella, edunsaajana lähiomaiset, /saaja verotta Puolisoilta kauppa kahdelle lapselle: kauppahinta metsävähennysoikeus (verohyöty ), kolmivuotiskausittain rahalahjoitus (ostajat puolisoineen) (8 x 3999), sijoitusvakuutuksella (2 x 8.500) kerran kolmessa vuodessa, verottomana henkivakuutussaantona (4 x ), Maksuaikaakin, puunmyynneillä voi hoitaa loput??? Verottaja kiinnostunut kokonaisuuksista veronkiertosäännöksen soveltaminen?

44 Lahjanluonteinen kauppa 44 Kauppa on lahjanluontoinen jos luovutushinta 75 % tai alle käyvästä arvosta (PerVL 18.3 ) Käypä arvo - ennakkoratkaisu veroseuraamuksista saatavissa luovuttajan kotikunnan verovirastosta Jos kauppahinta alittaa käyvän arvon, pidetään käyvän arvon ja maksetun vastikkeen välistä erotusta lahjana lahjavero Kuitenkin jos maksettu metsätilan kauppahinta ylittää 75 % käyvästä arvosta, lahjaveroa ei määrätä jos maatilasta tai maa- ja metsätilasta maksettu vastike ylittää 50 % ja tila luovutetaan saajalle, joka jatkaa tilalla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, lahjaveroa ei määrätä Joskus reilusti lahjanluonteinen kauppa perusteltu sekä lahjan että kaupan vaikutuksia

45 Kauppaa puoltavia seikkoja Tilalla kohtuulliset hakkuumahdollisuudet Luovuttajalla kauppahinnalle käyttötarkoitus Omistusjärjestely mahdollistaa tilan tuloksekkuuden Ostaja valmis kauppahinnan maksuun Mahdolliset rahoitusjärjestelyt Hallintaoikeutta ei tarvetta käyttää 45

46 46 Laskelmia vaihtoehtoisten luovutusten seuraamuksista - verot, maksut, oikeudet 3. Lahjanluontoinen kauppa kahdelle, kauppahinta (n. 1/2 käyvästä arvosta) Lahjavero x 2 = 7.190, varainsiirtovero yhteensä Luovutusvoittoveroton luovutus lähisukulaisten kesken, omistusaika yli 10 v. Metsävähennyspohja yhteensä , nettoarvo Kauppahinnan maksu Tilillä olevia löysiä rahavaroja on puolisoilla mahdollista verottomasti siirtää esim. lapsille tai lastenlapsille seuraavilla keinoilla: 1. Rahalahjat alle kolmivuotiskausittain 2. Vakuutuslahjat (sijoitusvakuutus) enintään kolmivuotiskausittain 3. Säästöhenkivakuutuksella kuolemanvaraisesti saajaa kohti

47 47 Kuolemanvaraismääräykset useita käyttötapoja 1. Yksinomaisena määräämistapana testamentti; esim. Mattila; kaikki puolisoiden omaisuus määrätty/jaettu lasten kesken yksinomistukseen, esim. Karvinen; metsätiloista yhteismetsän perustaminen vireillä, osuudet lapsille ja lastenlapsille 2. Testamentilla tasoitetaan perillisten asemaa elinaikana tehtyjen oikeustoimien vuoksi, Esimerkki Tikkanen - kaksi perillistä: vertailulaskelmat, metsien osalta kauppa paras kuitenkin lahjoina metsätilat ja vapaa-ajan asunto pojalle, rantatila tytölle, testamentilla talo tytölle poika luopui perinnöstä 3. Testamentti spv-luovutusten jälkeen joka tapauksessa koskien jäljellä olevaa omaisuutta puolison asema 4. Toisinaan testamentti on syytä tehdä ensimmäisenä

48 Määrääminen kuoleman varalta SPV:ssa Testamentti oikeustoimena 48 Oikeustoimi, jolla määrätään kuoleman varalta vainajalta jääneen omaisuuden saajista ja saajien oikeuksista viimeinen tahto Perintökaaressa säädetty muotomääräinen asiakirja (PK 10 luku) Testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus + kaksi yhtä aikaa läsnä olevaa esteetöntä todistajaa, yli 15 v. Uusi testamentti kumoaa edellisen jos ristiriidassa Hätätilatestamentti toisinaan hyväksyttävissä muotomääräyksistä poiketen Yleistestamentti - erityistestamentti eli legaatti esine tai oikeus Omistusoikeustestamentti - hallintaoikeustestamentti, omistusoikeus jollekin kolmannelle Keskinäinen testamentti toisen meistä kuoltua puolisot

49 Testamentin vaikuttimia 49 Halutaan elinajan määrätä omaisuudesta itse, mutta antaa sitten spvmääräyksiä kuoleman varalta omaisuutta yksinomistukseen esim. Mahdollisuus elinaikana kuoleman varalta määrätä perintökaaresta poikkeamisesta perimisessä lakiosavaatimus voi rajoittaa täytäntöönpanoa Perillisten tasapuolisuuden varmistaminen täydentää elinaikana tehtyjä oikeustoimia halu estää perintöriitelyä Mahdollisuus sulkea pois rintaperillisten puolisoiden avio-oikeus Mahdollisuus vaikuttaa perillisten veroseuraamuksiin esim. hallintaoikeuden pidätys tai luovutus kolmannelle Mahdollisuus turvata puolison asemaa Mahdollisuus turvata tilan tai yrityksen toiminnan jatkumista alaikäisten perillisten asema

50 Testamentin saajien asema 50 Erityistestamentin (legaatti) saaja ei ole kuolinpesän osakas Legaatti annettava pesän varoista päältä Yleistestamentin saaja on aina pesän osakas Hallintaoikeustestamentin saaja ei ole pesän osakas Verotus aina testamentin mukaisesti Tuomioistuimen testamentin kumoavalla päätöksellä vasta pesän osakkuus päättyy Lakiosavaateet saattavat pienentää perintöosaa Ellei rintaperillisiä ole, testamentista riidellään usein, koska koko omaisuus voi mennä yllättävälle taholle

51 Perintöoikeudesta 51 Periä voi se, joka elää perittävän kuolinhetkellä kuitenkin periköön sitä ennen siitetty lapsi, jos tämä sittemmin syntyy elävänä (PK 1 ) Perimysjärjestys 1 Perittävän lapset 2 Leski, jos rintaperillisiä ei ollut 3 Vanhemmat ja sisarukset 4 Isovanhemmat, sedät, tädit - serkut eivät peri 5 Valtio Perinnöstä luopuminen Lakiosavaateet

52 Perintövero I veroluokassa (PerVL 14 ) 52 Verotettava Veron vakio Vero yliperintö erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % % Veroluokat 1 Aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva oma tai aviopuolison perillinen, myös ottolapsi sekä kihlakumppani, jolle annetaan PK 8:2 :ssä tarkoitettu avustus asteikon mukainen vero 2 Muut, II veroluokan %:t 20, 26 ja 32, ei yli luokkaa

53 VEROTUSYHTYMÄ 53 Kun kaksi tai useampi henkilö omistaa maa- ja metsätalouskiinteistön määrätyin omistusosuuksin yhdessä verottaja muodostaa verotusyhtymän Verotusyhtymä on verottajan käyttämä käsite kiinteistön omistus on osakkailla henkilökohtaisesti Omistusosuudet murtolukuperusteisia Hallitaan yhteisesti yhteisomistuslain mukaan Vaaditaan yksimielisyyttä Omistusosuus katsotaan metsää omistettaessa kiinteäksi omaisuudeksi luovutusvoittoverovapaus lähisukulaisluovutuksissa, metsävähennysoikeus

54 KUOLINPESÄN MUUTTAMINEN VEROTUSYHTYMÄKSI 54 Miksi? tappioiden vähentäminen, luovutuksien veroedut, omistuksen ja luovutuksen selkeys metsätalouden kannattavuus paranee Kuolinpesä muutetaan verotusyhtymäksi perinnönjakosopimuksella, jossa kuolinpesän omaisuuden omistus määritellään murtolukuosuuksin Perinnönjako voi olla myös osittainen, jolloin osa omaisuudesta jää kuolinpesälle ja osasta, esim. metsätilasta muodostetaan verotusyhtymä Perinnönjakosopimuksen allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat (valtakirjaedustus käy) ja kaksi ulkopuolista todistajaa Jos kuolinpesässä on henkilö joka tarvitsee edunvalvojan (esim. alaikäinen), toimenpide vaatii maistraatin luvan Maanmittauslaitoksesta haetaan selvennyslainhuuto hyvä olla esim. luovutustilanteissa

55 Yhteisomistuksesta selviäminen SPV:ssä 55 Sukupolvenvaihdos voi johtaa yhteisomistukseen Yksimielisyysvaatimus pl. kiireelliset toimet ongelmien ratkaiseminen sopimuksin - Kuolinpesän yhteishallintosopimus - Kuolinpesästä verotusyhtymäksi perinnönjako murtolukuisin omistusosuuksin - sopimus verotusyhtymän hallinnosta Yhteisomistuksen vapaaehtoinen purkaminen - Yhteisomistustilan sopimusjako - Luovutukset (kuolinpesäosuuden, yhtymäosuuden, koko tilan) Jos yhteisen omaisuuden käytöstä tai jakamisesta ei synny yksimielisyyttä, on kyseessä todella pirullinen perintö pesänjakajan määrääminen toimitusjako tai halkomistoimituksen hakeminen Yhteismetsän perustaminen

56 YHTEISHALLINTOSOPIMUS - pelisäännöt kuntoon 56 Sopimusvapauden piiriin kuuluva osakkaiden välinen yksityisoikeudellinen sopimus, ei määrämuotoa Laaditaan perukirjan pohjalta: osakkaat, omaisuus 1. Sovitaan jakamattomuudesta toistaiseksi tai määräajaksi 2. Ei pesänselvittäjää sopimuksen voimassaoloaikana, PK 24: kk:n irtisanomisaika, jos 1) sopimus voimassa toistaiseksi, 2) määräajaksi ja määräaika päättynyt, 3) sopimukseen tulee uusi osakas kuolintapauksen vuoksi, 4) osakkaana oleva leski vihitään uuteen avioliittoon, 5) muu olennainen olosuhteiden muutos, 6) osakkaan konkurssi 4. Muut osapuolten neuvottelemat ehdot Kaikki osakkaat allekirjoittavat Kaksi todistajaa

57 YHTEISHALLINTOSOPIMUS, sisältöä 57 Yhteisomistuksen tarkoitus Asiainhoitaja, valtuudet, tilien käyttö, asianhoitajan palkkioperusteet Metsien hoidon ja käytön periaatteet, osakkaiden työkorvaukset Hakkuuperiaatteet, puukaupan periaatteet ja valtuutukset Hoito- ym. kulujen kattaminen, ylijäämän jakaminen vuositilitykset Vuosikokous, enemmistöpäätökset Virkistyskäyttöoikeudet, mm. metsästys ja kalastus Kotitarvepuun ja muiden hyödykkeiden otto Rakennusten hallinta ja kunnossapito vuorot ja käyttökorvaukset Lunastuslauseke luovutettaessa osuutta ostomahd. toisille osakkaille

58 Sukupolvenvaihdoksen keinojen vertailuun vaikuttavia seikkoja 58 Vaikuttavat tekijät tilakohtaisia ja yksilöllisiä Sukupolvenvaihdoksen motiivit ja tavoitteet selvitettävä Taloudelliset mahdollisuudet osapuolten varallisuus vaihdoksen rahoitusjärjestelyt Sukulaisuus osapuolten välillä suvussa säilyminen Omaisuusmassa kokonaisuutena Tasapuolisuustarve ja mahdollisuudet yhteisomistuksen riskit Osapuolten osaaminen ja kiinnostus Metsätalouden tuloksentekomahdollisuudet Veroseuraamusten laskeminen ja painoarvo

Varautuminen sukupolven vaihtumiseen metsätilalla. Helsinki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Varautuminen sukupolven vaihtumiseen metsätilalla. Helsinki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Varautuminen sukupolven vaihtumiseen metsätilalla Helsinki 24.9.2015 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Ei-toivottua kehitystä Omistaja/luovuttaja aallon harjalla : koko

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdos Metsätilan sukupolvenvaihdos Arto Leppämäki 2015 Oppaan sisältö Näin onnistut metsätilan sukupolvenvaihdoksessa sivu 2 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Metsäomaisuuden siirtämisen keinot Perintö

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

METSÄT POLVELTA TOISELLE -ILTA Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke

METSÄT POLVELTA TOISELLE -ILTA Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke METSÄT POLVELTA TOISELLE -ILTA 13.10.2016 Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke Esityksen aiheet SPV taustaa Kuolinpesän ja yhtymän omistusjärjestelyistä Kuolinpesäosuus, Lesken osakkuus Ositus- ja perinnönjako

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Miten metsätilan omistajanvaihdos tehdään. Tasemo Puolan matka 16.-24.4.2016 Pankinjohtaja Antti Haapamäki

Miten metsätilan omistajanvaihdos tehdään. Tasemo Puolan matka 16.-24.4.2016 Pankinjohtaja Antti Haapamäki Miten metsätilan omistajanvaihdos tehdään Tasemo Puolan matka 16.-24.4.2016 Pankinjohtaja Antti Haapamäki Taustaksi omistusjärjestelyihin Ensisijaisesti metsä kannattaisi siirtää yhdelle omistajalle; yksinomistus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Kaisu Terkki Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKEKIRJA JA OSAKELUETTELO OSAKEKIRJA Painettava turvapainossa, jos yhtiöjärjestys

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Osuuspankin rooli metsätilan sukupolvenvaihdoksessa 6.5.2016 OP

Osuuspankin rooli metsätilan sukupolvenvaihdoksessa 6.5.2016 OP Osuuspankin rooli metsätilan sukupolvenvaihdoksessa 6.5.2016 2 Täyttä palvelua, jolla toteutat ja turvaat unelmasi Kaikki yksityissektorin pankkipalvelut Kassapalvelut jokaisessa konttorissa Kaikki yrityssektorin

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS LUOVUTTAJAT Liisa Eerola Anna-Maija Laine Hilkka Lättilä Pia Eerola Carita Kiikka Satu Lauri Anne Laine, jäljempänä luovuttajat LUOVUTUKSEN SAAJA Nurmijärven kunta Y 9014643-2

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Kiinteistön lahjoittaminen rintaperillisille. Nea Martikainen

Kiinteistön lahjoittaminen rintaperillisille. Nea Martikainen Kiinteistön lahjoittaminen rintaperillisille Nea Martikainen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä 19.5.2014 Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku

Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku Toimiva metsä hanke Metsätilat tuottokuntoon, tiedotuspäivä Avauspuheenvuoro Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku Ylivieska 20.1.2011 Niilo Piisilä 1 Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Metsätilan ostaminen ja kaupan rahoitus Metsämatka Puolaan Antti Haapamäki, pankinjohtaja, AKA OP Tampere

Metsätilan ostaminen ja kaupan rahoitus Metsämatka Puolaan Antti Haapamäki, pankinjohtaja, AKA OP Tampere Metsätilan ostaminen ja kaupan rahoitus Metsämatka Puolaan 16.-24.4.2016 Antti Haapamäki, pankinjohtaja, AKA OP Tampere Metsätilan käsite Metsätila on kiinteistörekisteriin merkitty maa-alue tai sen osa.

Lisätiedot

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti Edunvalvonta Sanastoa Mikä on edunvalvonnan tarkoitus? Kenelle voidaan määrätä edunvalvoja? Miten edunvalvonta-asia tulee maistraatissa vireille

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ HAY seminaari 21.9.2016 Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS Siinä nimetään kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykenen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄOSUUS / KUOLINPESÄOSUUDET / RANTATONTIT / SALAOJAT vuokrama Osuus 0,00 % á e = 0 => 0 e

YHTEISMETSÄOSUUS / KUOLINPESÄOSUUDET / RANTATONTIT / SALAOJAT vuokrama Osuus 0,00 % á e = 0 => 0 e PROAGRIA KESKI-POHJANMAA SPV-KAUPPA 01.01.2017 Heikki Ojala, talousagronomi Kiinteä 100 % Ristirannankatu 1 Irtain 100 % 67100 KOKKOLA Puh. 020 747 3261 suora 10.01.2017 OMAISUUSOSIEN VEROTUKSELLISET KÄYVÄT

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Digipäivä 1 Sähköinen valtakirja Palvelussa voi tehdä

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA 1/4 KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA Vaihdon osapuolet Kirkkonummen kunta Y-tunnus: 0203107-0 PL 20, 20401 Kirkkonummi jäljempänä Kunta Kirkkonummen seurakuntayhtymä Y-tunnus xxxx PL 26, 02401 Kirkkonummi jäljempänä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTAVALTUUTUS * Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe VAIHTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: RAAHEN KAUPUNKI, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8, 92100 Raahe VAIHDON KOHTEET: Raahen kaupunki luovuttaa Raahepolis Oy:lle

Lisätiedot

VAIHTOKIRJA LUONNOS 27.5.2016

VAIHTOKIRJA LUONNOS 27.5.2016 VAIHTOKIRJA LUONNOS 27.5.2016 VAIHDON OSAPUOLET Liikennevirasto Suomen valtion puolesta Y-tunnus 1010547-1 PL 33, 00521 HELSINKI Suonenjoen kaupunki Y-tunnus 0208061-4 PL 13, 77601 SUONENJOKI VAIHDON KOHTEET

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 )

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 ) Arvo Vitikainen 19.1.2016 KIINTEISTÖN KAUPPA Luennon sisältö: v Kiinteistön kauppa v Kauppaehdoista v Kiinteistökaupan prosessi, julkinen kaupanvahvistus v Sopimusrikkomukset v Kiinteistökaupan kustannukset

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Verosuunnittelu kuolinpesän osakkaan näkökulmasta

Verosuunnittelu kuolinpesän osakkaan näkökulmasta Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Lappeenranta Liiketalous Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Noora Muhonen Verosuunnittelu kuolinpesän osakkaan näkökulmasta Case: Anttilan

Lisätiedot

Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen: b) Ilomantsin kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ]

Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen: b) Ilomantsin kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ] 1 LUOVUTUSKIRJA Osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan kiinteistöjen luovutuksen: 1. Luovuttajat a ) Heinäveden kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ] b) Ilomantsin kunta, y-tunnus: [ ], osoite: [ ] c) Joensuun

Lisätiedot