Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy"

Transkriptio

1 Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

2 Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut: - mhy:sten tarpeet - mo:ien tarpeet - koulutus ja neuvonta - käräjäasiat - asiakasvastaanotot - toimisto Pudasjärvi 2

3 Sukupolvi vaihtuu - omistajalla mahdollisuus määrätä tapa 3 1. Perintökaaren määräysten mukaan kuoleman seurauksena vauhti vain kiihtyy perinnöstä luopuminen keinona vaikuttaa seuraamuksiin 2. Kuolemanvaraismääräysten mukaan jos perinnönjättäjä oli tehnyt pätevän testamentin 3. Elinaikana tehtyjen pätevien oikeustoimien mukaisesti Neuvontaa omistajan aktivoimiseksi hyötyjä suvulle, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle Esimerkki Ikämies Helsingistä

4 Havaintoja kiperistä kohdista 4 1. Yhteisomistukset 2. Määräämisvalta, erityisesti luovutuksen jälkeen 3. Verottajakammo vääriäkin perusteita 4. Tilan arvon määritys - ansioton arvonnousu 5. Kaupan etuudet - tietoisuus 6. Sukupolven ylitys 7. Kuolemanvaraismääräykset 8. Vaikutukset myöhempiin toimiin suvun sisällä, egoismi 9. Ikääntyminen / vieraantuminen

5 KUOLINPESÄ 5 syntyy omistajan kuolinhetkellä Pesän osakkaina perilliset, testamentinja leski (PK 18:1) leski ei ole osakas, jos hän ei peri, hän ei ole testamentinsaaja tai kummallakaan puolisolla ei avio-oikeutta toistensa omaisuuteen riidanalaisen testamentin saaja on osakas saajat Pesän omaisuutena vainajan omaisuus kuolinhetkellä Omaisuuden käytöstä määrätään yhdessä

6 Sukupolvenvaihdoksen motiivit 6 Luopujan ja luovutuksen saajan näkökulma erilainen osapuolten tavoitteet sen mukaisia Luovuttaja aallon harjalla : koko suvun etu optimaalisin näkökulma Perusmotiivi: mitä tapahtuu, jollei tehdä mitään 1. Jakamaton yhteisomistus kaikille yhteiseksi, kaikille saman verran perintökaaren mukaan 2. Hallitsematon ja ankara (?) verotus 3. Yksimielisyysvaatimus käyttö hankalaa 4. Riitoja suvussa ylimääräisiä kustannuksia 5. Pelko omaisuuden hävittämisestä tai häviämisestä TARTTIS TEHDÄ JOTAIN

7 Määräämisvallasta omistusoikeus - rajoitteita 7 Ellei kenelläkään toisella ole omistajan märäämisvaltaa rajoittavia oikeuksia omaisuuteen, on omistajan määräämisvalta ns. sosiaalista sidonnaisuutta lukuun ottamatta (yhteiskunnan tarpeet) rajoittamaton Määräämistä rajoittavia seikkoja: ositus vireillä, hukkaamiskielto, ulosotto, MRL:n määräykset, lentävä kintas LSL yms. Omistusoikeus osoitetaan lainhuudolla kiinteistötietojärjestelmässä tai saantokirjoilla Omistusoikeutta voi rajoittaa omistusoikeuden kanssa kilpaileva, rajoittava oikeus esineeseen; vahvimpia rekisteröimiskelpoiset oikeudet (MK 14:1); hallintaoikeus, vuokra- tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, irrottamisoikeus Kirjattavissa kiinteistörekisteriin

8 Hallintaoikeus oikeutena 8 Tahdonvaltainen osapuolten määriteltävissä esim. luovutuksessa Oikeus omaisuuden käyttöön Oikeus tuoton nauttimiseen - nautinta Oikeus rakennuksessa asumiseen Oikeus kieltäytyä suostumasta kiinteistön myyntiin Oikeus valvoa etujaan omistajan toimet (esim. panttaus) eivät saa rajoittaa hallintaoikeuden käyttöä Hallintaoikeuden haltija ei saa toimillaan alentaa omaisuuden arvoa omistajan valvottavissa

9 Metsätilan hallintaoikeuden pidätys tai luovutus 9 Metsän osalta hallintaoikeuden haltija verovelvollinen, haltijalla ei metsävähennysoikeutta Omistajan metsäkulut eivät ole vähennyskelpoisia Oikeus tilan tuottoon hallinta-ajan arvokasvun nautinta puukauppatulot hallintaoikeuden haltijalle ylihakkuuriski? Hoitovelvollisuus (max tilan tuotto) asiapaperit allekirjoittaa ja esim. kemera-varat saa haltija Voidaan luovuttaa omistajille ennen määräaikaa lahja tai kauppa Jos käytetään tiedettävä seuraamukset määräämisvallassa ja käytännössä

10 Yhteisomistuksen osakkaiden toimivalta 10 Yhteisen omaisuuden käyttöä ja luovuttamista koskevat päätökset oltava yksimielisiä ellei toisin ole sovittu Osakkaat yhdessä edustavat omistusta kolmansiin tahoihin ellei toisin ole sovittu Osakkaat voivat vapaasti tehdä keskenään sopimuksia yhteisen omaisuuden osalta Kukin osakas saa määrätä omasta omistusosuudestaan muilta kysymättä ellei toisin ole sovittu Kukin osakas voi muita kuulematta hakea pesänjakajan määräämistä tai halkomistoimitusta (omistusosuus määritelty)

11 Yhteisomistukset vältettävissä? 11 Jakamattomat kuolinpesät, yksimielisyyttä puuttuu Spv kuolinpesässä, alkuun ositus lesken ja perillisten kesken sopimusvapaus omistusjärjestelyssä spv tämäkin Yhteisomistus spv:n lopputuloksena sopimus yhteishallinnasta ehdoton Esim. Pakola; spv tehty, 4 sisarusta, ¼ omistusosuudet - Tarkoitus olisi tehdä puukauppa - yksi ei suostu vaan haluaa suojella vanhat metsät - Ei myy osuuttaan toisille, haluaisi jaossa pelkästään vanhaa metsää riitatilanne on päällä - Mikä neuvoksi, menikö spv mallikkaasti?

12 Metsätilan luovutus OIKEUDELLISIA PERIAATTEITA -Omistajalla on oikeus määrätä omasta omaisuudestaan - oikeustoimikelpoisena 12 -Avio-oikeus ei toteudu elinaikana ennen ositustilannetta - Elävän henkilön perintöä ei voida pätevästi jakaa Eri mieltä olevat perilliset eivät voi estää tilan luovuttamista yhdelle tai vaikka ulkopuoliselle - Sama pätee myös osituksen jälkeen kuolinpesän leskeen hänen oman omaisuutensa osalta - Myös lapsettoman pariskunnan leski voi myydä tilan, vaikka puolison suku olisikin toissijaisina perillisinä odottamassa tilaa lahjoittamisesta voi tulla myöhemmin seuraamuksia

13 Avio-oikeus 13 Avioliiton aikana puolisoiden omaisuuksien erillisyyden periaate puolisot vallitkoot omaisuuttaan (AL 36 ) luovutus sallittu Avio-oikeuden alaista omaisuutta hoidettava siten, ettei omaisuus aiheettomasti vähene avio-oikeuden omaavan vahingoksi (AL 37 ) Kumpaisellakin puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen (AL 35 ) uinuva oikeus Ei avio-oikeutta: 1) avioehtosopimus, 2) testamentin määräys, 3) lahjakirjan määräys Avio-oikeus konkretisoituu yhteiselämän lopettamisessa (AL 24 ), avioerossa (AL 25 ) tai puolison kuolemassa ositus Yhteistä kotia ei saa luovuttaa ilman puolison suostumusta (kotiirtaimisto + henk. koht. välineet)

14 Määräämisvalta - seuraamus? 14

15 Oikeustoimikelpoisuus Henkilön oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona Oikeustoimikelpoisuus on henkilön kelpaavuutta antamaan ja vastaanottamaan sitovia oikeudellisia tahdonilmaisuja, joilla perustetaan, muutetaan tai kumotaan henkilön omaa etua toteuttavia oikeuksia tai velvollisuuksia Henkilön tulee ymmärtää oikeustoimen merkitys ja haluta sitä maallikon käsitys käytännön toimissa 15 Alaikäinen tai holhouksenalaiseksi julistettu luonnollinen henkilö on vajaavaltainen, jolloin hänen oikeustoimikelpoisuuttaan on rajoitettu huoltaja, holhooja, edunvalvoja Esim. kiinteistön lahjoitus vanhemmilta alaikäiselle pojalle allekirjoittana saajan puolesta maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen Osapuolten täysivaltaisuus ja oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona voidaan osoittaa jälkeen päin pätemättömäksi

16 Oikeustoimikelpoisuus pätevän oikeustoimen ehtona, muita pätemättömyysperusteita Oikeustoimikelpoisuuden arviointi tehtävä aina Tarvittaessa hettava edunvalvojaa maistraatista, maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan Maistraatti valvoo edunvalvontaa 16 Henkilö voi oikeustoimikelpoisena ollessaan määrätä jonkun valvomaan etujaan tai toimimaan puolestaan siinä tapauksessa, että hän menettää oikeustoimikelpoisuutensa Edunvalvontavaltakirja (ks. laki edunvalvontavaltakirjasta) Jos oikeustoimen tekemisessä, muodossa tai sisällössä on juridinen virhe vaikutuksia ei synny Oikeustoimilain 3. luvun pätemättömyysperusteet; pakottaminen, kiristys, uhkailu, petollinen viettely yms.

17 Metsätilan hallitun omistajanvaihdoksen vaiheita Määritellään mitä tapahtuu jos ei tehdä mitään 2. Määritellään vaihdoksen tavoitteet, kartoitetaan suvun hyötyjä 3. Hankitaan asiakirjat ja pohjatiedot; omaisuuserät ja määräämisvalta 4. Omaisuuden arvostus koko omaisuus tarkastelussa 5. Luovutuksen saajien määrittely; valmiudet, tavoitteet, sukulaisuus 6. Ratkaisuvaihtoehtojen laadinta, arvottaminen ja vertailu 7. Harkitaan aikataulu 8. Epävarmuustekijät selviksi; rahoitus, verot, arvot arvostus mm. 9. Varmistaminen, ennakkotieto, lausunnot 10.Toteutus: tehdään päätökset ja asiakirjat

18 18 Suunnittelu - tilanteen arviointia Luopujien tavoitteet ja toiveet vastikkeet, asuminen ja muut oikeudet, metsien hallintatarve luopujien oikeudet Perhesuhteet ja perimysjärjestys lähisukulaisuus etuna Mahdollisten uusien omistajien tavoitteet ja toiveet - kiinnostus metsänomistukseen - mahdollisuudet toimia tilalla kannattavasti ja joustavasti - omaan tilanteeseen sopiva omistusmuoto, varallisuus Hakataanko ja tehdäänkö hoitotoimia ennen luovutusta, sen jälkeen, vai ei lainkaan

19 Varallisuus ja omistussuhteet (määräämisvalta) 19 Puolisoiden koko omaisuuden selvittäminen - perintömassa - Omaisuuserät; kiinteistöt, rakennukset, irtain kalusto ja käyttöesineistö, rahavarat, sijoitukset, osakesalkut jne. - Jos luovuttajat eivät halua muun kuin metsäomaisuuden selvittämistä ja huomioimista se on sitten siinä - Omaisuuden käyvät arvot; arviokirjat, saldotodistukset, lausunnot, muut selvitykset todelliset käyvät arvot hyvä olla tiedossa aina Määräämisvallan selvittäminen - lainhuutotodistukset, saantokirjat, sukuselvitykset, ositus- ja perinnönjakokirjat, muut sopimukset

20 Aikajänne onko kiirettä tai perusteltua odottelua 20 Luovuttajien ikä ja terveydentila - Eliniän odotteet, oikeustoimikelpoisuus Luopujilla kiire aloittaa spv tapahtuu vaiheittain ajan kanssa MYEL-vakuutuksen ehdot vaativat odottelua (tai hall.oik.pid.) Ajan kuluminen aiemmista luovutuksista Luovutuksen saajien alaikäisyys tai opiskelu Luovutuksen saajien maksuvalmiuden odottaminen paremmaksi Rahoituksen järjestelyt

21 Suunnittelu - tavoitteita 21 Kannattava metsätalous yli sukupolvenvaihdoksen Sovun säilyttäminen suvussa - perillisten tasapuolinen kohtelu ennakkoperinnöksi -sopua myöhemminkin? Tilan säilyminen suvussa, avio-oikeuden sulkeminen tarpeen jakamattomana, yhteisomistukset ongelmana elinkelpoisena (luotot), metsien ylihakkuun välttäminen Alhainen verotus / ennakoitavissa oleva verotus Soveliaan / halukkaan jatkajan löytäminen ellei metsätilan myynti Toteutuksen helppous ja nopeus Puolison aseman turvaaminen

22 22 Eri tekijöiden painoarvoista Tilan luovutuksessa sinulle tärkeät asiat painoarvot Pieni kokonaisveron määrä 2. Luovuttajan talous 3. Jatkajan talous 4. Tilan säilyminen jakamattomana 5. Perillisten välinen tasapuolinen kohtelu 6. Saajan puolison avio-oikeuden rajaaminen 7. Järjestelyn helppous, selkeys ja ennustettavuus 8. Luopuminen tilasta viipymättä 9. Ratkaisua on voitava muuttaa 10. Ratkaisun salassapito oman elinikäni ajan

23 Luovutusvaihtoehtoja; kiinteistön lahja 23 vastikkeeton luovutus tila, määräala tai määräosa tilasta arvostetaan käypään arvoon mahd. lahjaveroseuraamus kolmen vuoden kumulaatioaika Hallintaoikeuden pidätys alentaa lahjaveron määrää Mahdollisuus sulkea pois lahjan saajan puolison avio-oikeus Lahja huomioidaan perintöverotuksessa, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta Käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käyttöön Maakaaren määrämuoto kaupanvahvistaja Vrt. kuolinpesän osuuden lahja - irtainta

24 Lahjaverotus 24 Lahjavero lahjan luovutushetken mukaisesta käyvästä arvosta - Lahjakirjassa ja lahjaveroilmoituksessa voidaan ottaa kantaa lahjan arvoon ei sido verottajaa Kolmen vuoden kumulointi, kolmen vuoden aikana voi lahjoittaa 3999 verotta (4000 :n lahja verollinen) Sijoitusvakuutuksena 8500 /3 v. lähiomaiselle verotta Lahjanluonteisessa kaupassa käyvän arvon ja kauppahinnan välinen erotus (jos hinta 75 % tai alle) Lahjaveroilmoitus 3 kk:n kuluessa Säästöhenkivakuutus, jossa edunsaajana lapset, /henkilö ylittävä osuus perinnöksi (PerVL 7a )

25 LAHJAVEROTAULUKKO I veroluokassa 25 Verotettava Veron vakio Vero ylilahja/ perintö erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % % I veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, lahjanantajaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen tai aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen II veroluokan %:t 20, 26 ja 32, ei yli luokkaa

26 Lahjan pilkkominen Lahjaveroasteikko on progressiivinen lahjaveron määrää voidaan alentaa pilkkomalla lahjoitus useammaksi lahjaksi 26 Usealle lahjansaajalle - Esimerkiksi lahjanantajina ovat isoisä ja isoäiti ja lahjansaajina poika, pojan vaimo ja näiden kolme lasta Samalle lahjansaajalle yli kolmen vuoden välein - saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamat lahjat lasketaan juoksevasti yhteen kolmivuotiskausittain kumulaatioaika

27 Hallintaoikeuden arvo Vuotuisarvo kerrotaan lahjoittajan iän mukaisella kertoimella - tilan puhdas tuotto metsän vuotuisarvona (5 % omaisuuden arvosta) Ikä (vuotta) Kerroin Ikä (vuotta) Kerroin alle Määräaikaisissa hallintaoikeuden pidätyksissä: Metsän vuotuinen tuotto (5 %) x diskonttauskerroin verottajan taulukosta, 5 v. 3,99; 10 v. 6,71; 15 v. 8,56; 20 v. 9,82

28 Luopuminen 28 Haltija voi milloin tahansa luopua oikeudestaan Irtaimen omaisuuden luovutuskirja (2 todistajaa) Oikeustoimikelpoisuus ehtona Edunvalvonnassa (edunvalvojamääräyksellä tai edunvalvontavaltakirjalla) olevan osalta lahja ei liene mahdollinen (maistraatti valvoo) Hallintaoikeudelle voidaan kuitenkin määritellä myös hinta ja tehdä siitä vastikkeellinen luovutus Erityisen oikeuden kirjaamisen purkaminen

29 Pidätetyn hallintaoikeuden riskit 29 Epätietoisuus määräämisvallan jakaantumisesta Ristiriitaiset tarpeet omistajan kanssa Toimintavaltuuksien ylittämiset Oikeustoimikelpoisuuden menettäminen Kannattava metsätalous vaarantuu motiivien tai niiden puutteen vuoksi Sukupolvenvaihdosta ei tapahdu

30 Edunvalvontavaltuutus 30 Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan - valtakirjalla valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan suostumus Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa - esim. huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan

31 Luovutus sukupolven yli 31 Lapsenlapset verotuksellisesti samassa asemassa kuin rintaperilliset Omistaja voi luovuttaa hallintaoikeuden lapselleen (saajan iän mukainen pääomitus) ja omistusoikeuden lapsenlapselleen Hallintaoikeuden saaja ei maksa erikseen lahjaveroa Lapsenlapsi omistajana maksaa lahjaveron Yhden sukupolven kulut säästetään Metsäntuoton nautinta (hallinta) mahdollista välisukupolvelle verohyötyjä Varottava hankalia yhteisomistuksia ja alaikäisyyttä

32 Sukupolven ylitysesimerkki, Myötämäki 32 Vanha leski-isä omisti yksin metsätilan, arvo muutakin omaisuutta Oikeustoimikelpoisuus karkaamassa, kiire oli Kaksi tytärtä perintönä veroa pelkästään tilasta Vaihtoehtoja tutkittiin Lahja tyttärenpojalle (19 v.), hallintaoikeus tyttärille lahjavero Testamentilla vielä vähemmän riskien vuoksi ei otettu käyttöön

33 Omaisuuden arvostus Veroviraston arvostamisohjeet: Tila-arvio (mhy, metsäkeskus) Metsäsuunnitelma verottajan laskentaohjeet Verottajan taulukkoarvot, verotusarvot Ennakkoratkaisu tai ennakkotieto luovuttajan kotikunnan verovirastosta - haetaan kirjallisella hakemuksella johon liitetään luovutuskirjan luonnos, ks (max 1800 ) Omaisuuden käypä arvo saantohetkellä 33 Arvostusratkaisua tehtäessä yleensä otettava huomioon lisäksi metsien arvoa korottavat tekijät kuten ranta-alueet ja laajenevan taajaman läheisyys

34 Ennakkotieto 34 Kirjallinen hakemus luovuttajan verotoimistoon Vapaamuotoinen: pyydetään ratkaisua luovutuksen veroseuraamuksista Luovutuskirjan luonnos liitteeksi, ei tarvita allekirjoituksia Selvitystä omaisuuden arvoista Tarpeen ainakin jos liikutaan lähellä esim. lahjanluonteisen kaupan rajaa tai kun tilalla on erityisarvoja, mm. rantaa tai maa-aineksia Usein välttämätön jos alueella on vahvistettu rantakaava

35 Lahjaa puoltavia seikkoja 35 Tilan hakkuumahdollisuudet vähäiset Luovuttajalla käyttämätöntä metsävähennystä Luovuttaja ei tarvitse rahaa/saajalla ei ole rahaa Sukupolven ylittämisen mahdollisuus Perusteltu hallintaoikeuden pidättämisen käyttö Luovutus ajan kanssa useina lahjoina Tila säilytettävä suvussa

36 Metsätilan luovutuksen vaihtoehtoja; kiinteistön kauppa 36 Maakaaren määräämä muoto kaupanvahvistus Luovutus vastiketta vastaan Kauppahinta maksettava maksuaikaa? Vastikkeellisen saannon verohyödyt käyttöön Luovuttaja saa rahaa kohta perinnöksi? vakuutusratkaisut Tila, määräala tai määräosa tilasta Luovutettavat oikeudet määritellään luovutuskirjassa omistusja hallintaoikeus ratkaiseva Myyjällä mahdollisena veroseuraamuksena luovutusvoittovero ostajalla varainsiirtovero 4 % vastikkeesta - mahd. lahjavero?

37 Kauppa SPV-vaihtoehtona 37 Kiinteistön luovutus sukulaiselle yksinomistukseen Kiinteistön luovutus yhteisomistukseen verotusyhtymä Omistusosuuden luovutus (verotusyhtymänä) Kuolinpesäosuuksien vastikkeelliset luovutukset irtaimen omaisuuden kauppoja Kiinteistön luovutus ulkopuoliselle perillisille luovutettavaksi rahaa spv tämäkin, jos perillisiä ei metsän omistus kiinnosta Kaupasta luovuttajalle tuleva raha järjesteltävä rahan periminen ei kannata

38 Seuraamuksena myyjälle luovutusvoittovero 38 Verotetaan luovutuksen yhteydessä saadusta voitosta Verokanta 30 % Luovutusvoiton laskenta kahdella tavalla: 1. todellisen hankintahinnan tai 2. laskennallinen hankintahinnan perusteella (20 tai 40 % myyntihinnasta) Verovelvolliselle edullisimman vaihtoehdon mukaan Todellinen arvo esim. perukirjasta tai luovutuskirjasta Lähisukulaisten välisessä kaupassa mahdollinen verovapaus - omistusaikaan lasketaan mukaan edellisen omistajan omistusaika jos omaisuus on saatu vastikkeettomasti

39 39 Sukupolvenvaihdos luovutusvoiton verovapaus Sukupolvenvaihdoksen verovapaus luovutusvoiton verotuksessa kun: verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta ostajana sisaret tai suoraan alenevassa polvessa olevat puolisoineen omaisuus ollut yhteensä 10 vuotta verovelvollisen tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta se on saatu vastikkeettomasti jos ostaja myy edelleen ennen kuin 5 v kulunut, hän joutuu käytännössä maksamaan veroa molempien kauppojen voitosta!! Kuolinpesässä metsätalouden harjoittajana kuolinpesä => Kukaan osakkaista ei saa verovapautta lähiomaisten välisissä kuolinpesäosuuksien kaupoissa Verosuunnittelu: 1. Kuolinpesä -> yhtymä 2. Harjoitettu metsätaloutta yhdessä vähintään vuoden verran, HUOM!! KHO:2010:24 3. Tehdään kaupat omistusosuuksien kauppoina => SPV-verovapaus

40 Metsävähennysoikeus pääomatuloverosta vapaata myyntiä 40 Metsävähennysoikeus on jälkeen ostettujen metsäkiinteistöjen omistajilla tilan hankinnasta aiheutuneet kulut, myös muista saannoista kuin kaupasta pohjaa Metsävähennys on omistajakohtainen 60 % metsäkiinteistön hankintamenosta (kauppahinta, varainsiirtovero, lohkomiskustannukset, kaupanvahvistus ja lainhuuto, yms. kauppaan liittyvät kulut) voi tehdä vain vähennykseen oikeuttavilta kiinteistöiltä saadusta verotettavasta pääomatulosta Vähennys voi kertyä miltä tahansa metsävähennyskelpoiselta tilalta ja ne vähennetään tilojen yhteisestä metsävähennyspohjasta

41 Metsävähennysoikeus tilan ostajan etuna - kannattavuutta 41 Vuotuisen metsävähennyksen enimmäismäärä 60% kaikista k.o. omistajan puun myynneistä koko Suomessa Metsävähennyksen minimimäärä on 1500 /v, joka edellyttää 2500 :n vuosituloa Tilan ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden metsävähennysoikeus jää lepäämään kunnes myös hallintaoikeus on omistajalla Käyttämättä oleva metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa uudelle omistajalle Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tilaa myytäessä Syntyy kiinteän metsäomaisuuden ostosta (verotusyhtymän osakkaan omistusosuuden kauppa - kyllä/kuolinpesän osuuden kauppa ei)

42 Esimerkki: Metsävähennyksen verovaikutus Tilan arvo e Metsävähennyksen verotusta vähentävä vaikutus: 60 % x x 30 %= Varainsiirtovero Verotustulos Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero (I verol.) - puunmyynneistä täysi pääomatulovero

43 Kauppahinnan järjestelykeinoja kannattavuutta spv-kauppoihin 43 Veroton rahalahja /saaja/3 v. - elinaikana eräytyvillä sijoitusvakuutuksilla, joissa edunsaajana lähiomaiset, /saaja/3 v. Kuolemanvaraisella säästöhenkivakuutuksella, edunsaajana lähiomaiset, /saaja verotta Puolisoilta kauppa kahdelle lapselle: kauppahinta metsävähennysoikeus (verohyöty ), kolmivuotiskausittain rahalahjoitus (ostajat puolisoineen) (8 x 3999), sijoitusvakuutuksella (2 x 8.500) kerran kolmessa vuodessa, verottomana henkivakuutussaantona (4 x ), Maksuaikaakin, puunmyynneillä voi hoitaa loput??? Verottaja kiinnostunut kokonaisuuksista veronkiertosäännöksen soveltaminen?

44 Lahjanluonteinen kauppa 44 Kauppa on lahjanluontoinen jos luovutushinta 75 % tai alle käyvästä arvosta (PerVL 18.3 ) Käypä arvo - ennakkoratkaisu veroseuraamuksista saatavissa luovuttajan kotikunnan verovirastosta Jos kauppahinta alittaa käyvän arvon, pidetään käyvän arvon ja maksetun vastikkeen välistä erotusta lahjana lahjavero Kuitenkin jos maksettu metsätilan kauppahinta ylittää 75 % käyvästä arvosta, lahjaveroa ei määrätä jos maatilasta tai maa- ja metsätilasta maksettu vastike ylittää 50 % ja tila luovutetaan saajalle, joka jatkaa tilalla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, lahjaveroa ei määrätä Joskus reilusti lahjanluonteinen kauppa perusteltu sekä lahjan että kaupan vaikutuksia

45 Kauppaa puoltavia seikkoja Tilalla kohtuulliset hakkuumahdollisuudet Luovuttajalla kauppahinnalle käyttötarkoitus Omistusjärjestely mahdollistaa tilan tuloksekkuuden Ostaja valmis kauppahinnan maksuun Mahdolliset rahoitusjärjestelyt Hallintaoikeutta ei tarvetta käyttää 45

46 46 Laskelmia vaihtoehtoisten luovutusten seuraamuksista - verot, maksut, oikeudet 3. Lahjanluontoinen kauppa kahdelle, kauppahinta (n. 1/2 käyvästä arvosta) Lahjavero x 2 = 7.190, varainsiirtovero yhteensä Luovutusvoittoveroton luovutus lähisukulaisten kesken, omistusaika yli 10 v. Metsävähennyspohja yhteensä , nettoarvo Kauppahinnan maksu Tilillä olevia löysiä rahavaroja on puolisoilla mahdollista verottomasti siirtää esim. lapsille tai lastenlapsille seuraavilla keinoilla: 1. Rahalahjat alle kolmivuotiskausittain 2. Vakuutuslahjat (sijoitusvakuutus) enintään kolmivuotiskausittain 3. Säästöhenkivakuutuksella kuolemanvaraisesti saajaa kohti

47 47 Kuolemanvaraismääräykset useita käyttötapoja 1. Yksinomaisena määräämistapana testamentti; esim. Mattila; kaikki puolisoiden omaisuus määrätty/jaettu lasten kesken yksinomistukseen, esim. Karvinen; metsätiloista yhteismetsän perustaminen vireillä, osuudet lapsille ja lastenlapsille 2. Testamentilla tasoitetaan perillisten asemaa elinaikana tehtyjen oikeustoimien vuoksi, Esimerkki Tikkanen - kaksi perillistä: vertailulaskelmat, metsien osalta kauppa paras kuitenkin lahjoina metsätilat ja vapaa-ajan asunto pojalle, rantatila tytölle, testamentilla talo tytölle poika luopui perinnöstä 3. Testamentti spv-luovutusten jälkeen joka tapauksessa koskien jäljellä olevaa omaisuutta puolison asema 4. Toisinaan testamentti on syytä tehdä ensimmäisenä

48 Määrääminen kuoleman varalta SPV:ssa Testamentti oikeustoimena 48 Oikeustoimi, jolla määrätään kuoleman varalta vainajalta jääneen omaisuuden saajista ja saajien oikeuksista viimeinen tahto Perintökaaressa säädetty muotomääräinen asiakirja (PK 10 luku) Testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus + kaksi yhtä aikaa läsnä olevaa esteetöntä todistajaa, yli 15 v. Uusi testamentti kumoaa edellisen jos ristiriidassa Hätätilatestamentti toisinaan hyväksyttävissä muotomääräyksistä poiketen Yleistestamentti - erityistestamentti eli legaatti esine tai oikeus Omistusoikeustestamentti - hallintaoikeustestamentti, omistusoikeus jollekin kolmannelle Keskinäinen testamentti toisen meistä kuoltua puolisot

49 Testamentin vaikuttimia 49 Halutaan elinajan määrätä omaisuudesta itse, mutta antaa sitten spvmääräyksiä kuoleman varalta omaisuutta yksinomistukseen esim. Mahdollisuus elinaikana kuoleman varalta määrätä perintökaaresta poikkeamisesta perimisessä lakiosavaatimus voi rajoittaa täytäntöönpanoa Perillisten tasapuolisuuden varmistaminen täydentää elinaikana tehtyjä oikeustoimia halu estää perintöriitelyä Mahdollisuus sulkea pois rintaperillisten puolisoiden avio-oikeus Mahdollisuus vaikuttaa perillisten veroseuraamuksiin esim. hallintaoikeuden pidätys tai luovutus kolmannelle Mahdollisuus turvata puolison asemaa Mahdollisuus turvata tilan tai yrityksen toiminnan jatkumista alaikäisten perillisten asema

50 Testamentin saajien asema 50 Erityistestamentin (legaatti) saaja ei ole kuolinpesän osakas Legaatti annettava pesän varoista päältä Yleistestamentin saaja on aina pesän osakas Hallintaoikeustestamentin saaja ei ole pesän osakas Verotus aina testamentin mukaisesti Tuomioistuimen testamentin kumoavalla päätöksellä vasta pesän osakkuus päättyy Lakiosavaateet saattavat pienentää perintöosaa Ellei rintaperillisiä ole, testamentista riidellään usein, koska koko omaisuus voi mennä yllättävälle taholle

51 Perintöoikeudesta 51 Periä voi se, joka elää perittävän kuolinhetkellä kuitenkin periköön sitä ennen siitetty lapsi, jos tämä sittemmin syntyy elävänä (PK 1 ) Perimysjärjestys 1 Perittävän lapset 2 Leski, jos rintaperillisiä ei ollut 3 Vanhemmat ja sisarukset 4 Isovanhemmat, sedät, tädit - serkut eivät peri 5 Valtio Perinnöstä luopuminen Lakiosavaateet

52 Perintövero I veroluokassa (PerVL 14 ) 52 Verotettava Veron vakio Vero yliperintö erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % % Veroluokat 1 Aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva oma tai aviopuolison perillinen, myös ottolapsi sekä kihlakumppani, jolle annetaan PK 8:2 :ssä tarkoitettu avustus asteikon mukainen vero 2 Muut, II veroluokan %:t 20, 26 ja 32, ei yli luokkaa

53 VEROTUSYHTYMÄ 53 Kun kaksi tai useampi henkilö omistaa maa- ja metsätalouskiinteistön määrätyin omistusosuuksin yhdessä verottaja muodostaa verotusyhtymän Verotusyhtymä on verottajan käyttämä käsite kiinteistön omistus on osakkailla henkilökohtaisesti Omistusosuudet murtolukuperusteisia Hallitaan yhteisesti yhteisomistuslain mukaan Vaaditaan yksimielisyyttä Omistusosuus katsotaan metsää omistettaessa kiinteäksi omaisuudeksi luovutusvoittoverovapaus lähisukulaisluovutuksissa, metsävähennysoikeus

54 KUOLINPESÄN MUUTTAMINEN VEROTUSYHTYMÄKSI 54 Miksi? tappioiden vähentäminen, luovutuksien veroedut, omistuksen ja luovutuksen selkeys metsätalouden kannattavuus paranee Kuolinpesä muutetaan verotusyhtymäksi perinnönjakosopimuksella, jossa kuolinpesän omaisuuden omistus määritellään murtolukuosuuksin Perinnönjako voi olla myös osittainen, jolloin osa omaisuudesta jää kuolinpesälle ja osasta, esim. metsätilasta muodostetaan verotusyhtymä Perinnönjakosopimuksen allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat (valtakirjaedustus käy) ja kaksi ulkopuolista todistajaa Jos kuolinpesässä on henkilö joka tarvitsee edunvalvojan (esim. alaikäinen), toimenpide vaatii maistraatin luvan Maanmittauslaitoksesta haetaan selvennyslainhuuto hyvä olla esim. luovutustilanteissa

55 Yhteisomistuksesta selviäminen SPV:ssä 55 Sukupolvenvaihdos voi johtaa yhteisomistukseen Yksimielisyysvaatimus pl. kiireelliset toimet ongelmien ratkaiseminen sopimuksin - Kuolinpesän yhteishallintosopimus - Kuolinpesästä verotusyhtymäksi perinnönjako murtolukuisin omistusosuuksin - sopimus verotusyhtymän hallinnosta Yhteisomistuksen vapaaehtoinen purkaminen - Yhteisomistustilan sopimusjako - Luovutukset (kuolinpesäosuuden, yhtymäosuuden, koko tilan) Jos yhteisen omaisuuden käytöstä tai jakamisesta ei synny yksimielisyyttä, on kyseessä todella pirullinen perintö pesänjakajan määrääminen toimitusjako tai halkomistoimituksen hakeminen Yhteismetsän perustaminen

56 YHTEISHALLINTOSOPIMUS - pelisäännöt kuntoon 56 Sopimusvapauden piiriin kuuluva osakkaiden välinen yksityisoikeudellinen sopimus, ei määrämuotoa Laaditaan perukirjan pohjalta: osakkaat, omaisuus 1. Sovitaan jakamattomuudesta toistaiseksi tai määräajaksi 2. Ei pesänselvittäjää sopimuksen voimassaoloaikana, PK 24: kk:n irtisanomisaika, jos 1) sopimus voimassa toistaiseksi, 2) määräajaksi ja määräaika päättynyt, 3) sopimukseen tulee uusi osakas kuolintapauksen vuoksi, 4) osakkaana oleva leski vihitään uuteen avioliittoon, 5) muu olennainen olosuhteiden muutos, 6) osakkaan konkurssi 4. Muut osapuolten neuvottelemat ehdot Kaikki osakkaat allekirjoittavat Kaksi todistajaa

57 YHTEISHALLINTOSOPIMUS, sisältöä 57 Yhteisomistuksen tarkoitus Asiainhoitaja, valtuudet, tilien käyttö, asianhoitajan palkkioperusteet Metsien hoidon ja käytön periaatteet, osakkaiden työkorvaukset Hakkuuperiaatteet, puukaupan periaatteet ja valtuutukset Hoito- ym. kulujen kattaminen, ylijäämän jakaminen vuositilitykset Vuosikokous, enemmistöpäätökset Virkistyskäyttöoikeudet, mm. metsästys ja kalastus Kotitarvepuun ja muiden hyödykkeiden otto Rakennusten hallinta ja kunnossapito vuorot ja käyttökorvaukset Lunastuslauseke luovutettaessa osuutta ostomahd. toisille osakkaille

58 Sukupolvenvaihdoksen keinojen vertailuun vaikuttavia seikkoja 58 Vaikuttavat tekijät tilakohtaisia ja yksilöllisiä Sukupolvenvaihdoksen motiivit ja tavoitteet selvitettävä Taloudelliset mahdollisuudet osapuolten varallisuus vaihdoksen rahoitusjärjestelyt Sukulaisuus osapuolten välillä suvussa säilyminen Omaisuusmassa kokonaisuutena Tasapuolisuustarve ja mahdollisuudet yhteisomistuksen riskit Osapuolten osaaminen ja kiinnostus Metsätalouden tuloksentekomahdollisuudet Veroseuraamusten laskeminen ja painoarvo

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö

Lisätiedot

Varautuminen sukupolven vaihtumiseen metsätilalla. Helsinki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Varautuminen sukupolven vaihtumiseen metsätilalla. Helsinki Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Varautuminen sukupolven vaihtumiseen metsätilalla Helsinki 24.9.2015 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Ei-toivottua kehitystä Omistaja/luovuttaja aallon harjalla : koko

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Ainutkertainen mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja Jokainen tapaus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Ulkopuolinen taho voi

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa

Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa Helinä Sairanen, yhteyspäällikkö Danske Bank Mikkeli 25.3.2017 Sukupolvelta sukupolvelle Tieto oman ja yhteisen omaisuuden arvosta Omaisuuden suojaaminen

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona Rovaniemi 11.3.2017 Markus Ekdahl Kuolinpesät Suomessa Yli 35 000 kuolinpesää 30 hehtaaria / kpl, yli 5 ha:n omistukset Lähes

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Alpo Särkelä LKV Neuvonta-asiantuntija Metsäkiinteistöjen arvonmääritys, hallinta ja kauppa erikoistumisopinnot Kaupanvahvistaja Metsänomistajan tärkein

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Metsätilan myynti 28.11.2012

Metsätilan myynti 28.11.2012 Metsätilan myynti 28.11.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 28.11.2012 1 Esityksen sisältö sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen eri vaihtoehdot ja niiden verotus (lyhyesti)

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT Kajaani 30.09.2017 Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Sukupolvenvaihdokset

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdos Metsätilan sukupolvenvaihdos Arto Leppämäki 2015 Oppaan sisältö Näin onnistut metsätilan sukupolvenvaihdoksessa sivu 2 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Metsäomaisuuden siirtämisen keinot Perintö

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Metsätilan omistajanvaihdos Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsätilan hoito ja veroasiat tuntuvat liian työläiltä Sopiva ja halukas jatkaja

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

METSÄTILAN MYYNTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHTONA SEKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS. POLVELTA TOISELLE Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut

METSÄTILAN MYYNTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHTONA SEKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS. POLVELTA TOISELLE Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut METSÄTILAN MYYNTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHTONA SEKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS POLVELTA TOISELLE Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 18.03.2017 Laki ja Metsä Oy Tuomo Liikanen, OTM, metsätalousinsinööri(amk),

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

METSÄT POLVELTA TOISELLE -ILTA Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke

METSÄT POLVELTA TOISELLE -ILTA Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke METSÄT POLVELTA TOISELLE -ILTA 13.10.2016 Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke Esityksen aiheet SPV taustaa Kuolinpesän ja yhtymän omistusjärjestelyistä Kuolinpesäosuus, Lesken osakkuus Ositus- ja perinnönjako

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Parkano

Metsätilan sukupolvenvaihdos Parkano Metsätilan sukupolvenvaihdos Parkano 26.10.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain noin 15 000 metsätilaa Kauppa vieraalle 18

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Katri Salokorpi Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKELUETTELO AOYL 2:12 Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014 SPV MAATILALLA Seinäjoki 8.11.2014 Sukupolvenvaihdos on henkinen ja taloudellinen prosessi Kyse maatilan omistuksesta ja perheyrittäjyydestä (toimeentulosta) Onnistunut spv edellyttää henkistä, tuotannollista

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Heureka 22.3. 2017 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK Metsätalouteen liittyvät hallitusohjelmatavoitteet Jo toteutetut

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

Metsälahjavähennys. Tuloverolain (1535/1992) 55 a mukaisen metsälahjavähennyksen muodostuminen ja käyttö

Metsälahjavähennys. Tuloverolain (1535/1992) 55 a mukaisen metsälahjavähennyksen muodostuminen ja käyttö Metsälahjavähennys Tuloverolain (1535/1992) 55 a mukaisen metsälahjavähennyksen muodostuminen ja käyttö Metsälahjavähennys Vuonna 2017 tai sen jälkeen lahjaksi saadusta metsäomaisuudesta voi muodostua

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki 21.3.2012

Metsätilan sukupolvenvaihdos. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki 21.3.2012 Metsätilan sukupolvenvaihdos VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki 21.3.2012 Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on tiedossa Haluat varmistaa

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskuri Metsälahjavähennyslaskuri Ohje metsälahjavähennyslaskurin käyttöön 7.4.2017 www.metsakeskus.fi Metsälahjavähennyslaskurin käyttö Metsälahjavähennyslaskuri opastaa metsälahjavähennyksen käytössä ja metsälahjavähennyspohjan

Lisätiedot