Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy"

Transkriptio

1 Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä Helsinki Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

2 Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut: - mhy:sten tarpeet - mo:ien tarpeet - koulutus ja neuvonta - käräjäasiat - asiakasvastaanotot - toimisto Pudasjärvi 2

3 Sukupolvi vaihtuu - omistajalla mahdollisuus määrätä tapa 3 1. Perintökaaren määräysten mukaan kuoleman seurauksena vauhti vain kiihtyy perinnöstä luopuminen keinona vaikuttaa seuraamuksiin 2. Kuolemanvaraismääräysten mukaan jos perinnönjättäjä oli tehnyt pätevän testamentin 3. Elinaikana tehtyjen pätevien oikeustoimien mukaisesti Neuvontaa omistajan aktivoimiseksi hyötyjä suvulle, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle Esimerkki Ikämies Helsingistä

4 Hallittu sukupolvenvaihdos? 4 Kaikkia sukupolvenvaihdokseen vaikuttavia seikkoja vaikea hallita; määräämisvaltaisuus, oikeustoimikelpoisuus, kiinteistöjen luovutuksen säännökset, verosäännökset, perhe- ja perintöoikeudelliset säännökset, yhteishallintaan liittyvät säännökset jne. Jokainen tapaus on erilainen Kartoitusta, neuvontaa, vaihtoehtoja, laskelmia Metsänomistajien/luovutuksen osapuolien tietoisena eri vaihtoehdoista ja niiden seuraamuksista tekemä harkittu ratkaisu

5 Havaintoja kiperistä kohdista 5 1. Yhteisomistukset 2. Määräämisvalta, erityisesti luovutuksen jälkeen 3. Verottajakammo 4. Tilan arvon määritys - ansioton arvonnousu 5. Kaupan etuudet - tietoisuus 6. Sukupolven ylitys 7. Kuolemanvaraismääräykset 8. Vaikutukset myöhempiin toimiin suvun sisällä, egoismi

6 Yhteisomistukset vältettävissä? 6 Jakamattomat kuolinpesät, yksimielisyyttä puuttuu Spv kuolinpesässä, alkuun ositus lesken ja perillisten kesken sopimusvapaus omistusjärjestelyssä spv tämäkin Yhteisomistus spv:n lopputuloksena sopimus yhteishallinnasta ehdoton Esim. Pakola; spv tehty, 4 sisarusta, ¼ omistusosuudet - Tarkoitus olisi tehdä puukauppa - yksi ei suostu vaan haluaa suojella vanhat metsät - Ei myy osuuttaan toisille, haluaisi jaossa pelkästään vanhaa metsää riitatilanne on päällä - Mikä neuvoksi, menikö spv mallikkaasti?

7 Määräämisvalta - seuraamus? 7

8 Määräämisvalta, jaettu määräämisvalta 8 Metsätilan haltijalla oikeus nauttia tilan tuotto ja velvollisuus/oikeus hoitaa metsät pääomatuloverovelvollisena Hallintaoikeuden saanto tai pidätys; kenellä on luovutuksen jälkeen valta päättää metsien käytöstä ja saada pääomatuloja? Mitä tuoton nautinta tarkoittaa tarkasti ottaen - tiesivätkö osapuolet tulevat oikeutensa ennalta? Pysyvätkö osapuolet määräämisvaltansa rajoissa ja jos ei niin mitä siitä seuraa? Esimerkki Länsi-Suomesta; kauppa isältä pojalle, myyjä pidätti hallintaoikeuden itselleen, ostaja maksoi kauppahinnan - Kysymys lakipuhelimeen: nyt se ukko hakkaa kaikki tilan metsät, mitä minä teen?

9 Verottajakammo, verojen välttely jäi verottaja nuolemaan näppejään 9 Lannistaa: Mitä se kannattaa, verottaja vie kuitenkin verona. Arveluttaa: Haetaan spv-ratkaisua pelkästään veroperusteilla, muille seikoille ei anneta arvoa voi johtaa ojasta allikkoon Alistuttaa: Tyydytään usein kyselemättä verottajan ratkaisuun Esimerkki vanha isäntä pohjoisesta: 1) metsätilan lahjoitus kolmelle pojalle yhteiseksi, elinikäinen hallintaoikeuden pidätys, 2) pojat nuoriin metsiin harvennuksia tekemään, 3) kemeratukihakemus - isännän nimissä?, 4) isäntä oivalsi tilanteen ja ilmoitti pitävänsä Kemera-tuet sekä myyvänsä myös tien varressa olevan hankintapinon osapuolet eivät edes tienneet oikeuksistaan lahjakirjaa allekirjoittaessaan tilalla ei ole tapahtunut sen jälkeen mitään (yli 10 vuotta kulunut)

10 Omaisuuden arvostus - ansioton arvonnousu 10 Veroseuraamukset luovutetun omaisuuden arvon mukaan Metsänhakkuut ennen luovutusta? - yleensä ei kannata Käypä arvo luovutushetkellä epävarmuustekijöitä? Rannat, määrätyt rakennuspaikat, rakennukset, maa-ainekset Tulevat kaavat Esimerkki Vikkilä: metsätila Saimaan rannalla, rantakaava tulossa, tontteja ei ole tilalta myyty Ennakkotieto verottajalta luovutuskirjaluonnoksella, nopea luovutus ennen mahdollista arvonnousua

11 Kaupan etuudet tunnetaan heikosti 11 Metsävähennysoikeus Luovutusvoittoverottomuus tietyin ehdoin Lahjanluonteisuuden rajana ¾ arvosta Maksettua kauppahintaa voi suvun sisällä siirtyä osittain takaisin päin verottomia keinoja käyttäen Kauppahinnan maksaminen osissa luovutuksen jälkeen puustoa myymällä, maksuaikaa kauppasopimuksen mukaan Hallintaoikeuden pidättäminen ongelmana kaupoissa Esimerkki Aholainen; puustoinen metsätila, luovutuksen saajana asuntovelkainen lääkäri Helsingistä, ei ole varaa ostaa tilaa vaihtoehtojen vertailun jälkeen päädyttiin silti kauppaan

12 Vaihtoehtoisten luovutusten seuraamuksia, laskelmia, määräämisvalta 12 Tila puolisoilla 1/2 osuuksin, käypä arvo Lahja kahdelle rintaperilliselle tasaosuuksin Lahjavero kumpaakin lahjan saajaa kohti, yhteensä Puunmyynneissä täysi pääomatulovero (28 %) 2. Kauppa kahdelle, kauppahinta (kulut) (yli ¾ käyvästä arvosta) Varainsiirtovero yhteensä Luovutusvoittoveroton luovutus lähisukulaisten kesken, omistusaika yli 10 v. Metsävähennyspohja yhteensä (verovapaat puunmyynnit) , metsävähennyksen nettoverovaikutus Kauppahinnan maksu

13 Vaihtoehtoisten luovutusten seuraamuksia 3. Lahjanluontoinen kauppa kahdelle, kauppahinta(kulut) (n. 1/2 käyvästä arvosta) Lahjavero x 2 = 7.190, varainsiirtovero yhteensä Luovutusvoittoveroton luovutus lähisukulaisten kesken, omistusaika yli 10 v. Metsävähennyspohja yhteensä , nettoarvo Kauppahinnan maksu Tilillä olevia löysiä rahavaroja on puolisoilla mahdollista verottomasti siirtää esim. lapsille tai lastenlapsille seuraavilla keinoilla: 1. Rahalahjat alle kolmivuotiskausittain 2. Vakuutuslahjat (sijoitusvakuutus) enintään kolmivuotiskausittain Säästöhenkivakuutuksella kuolemanvaraisesti saajaa kohti

14 Sukupolven ylitys 14 Yhden sukupolven kulut säästetään Metsäntuoton nautinta mahdollista välisukupolvelle verohyötyjä Varottava hankalia yhteisomistuksia ja alaikäisyyttä Esimerkki Myötämäki: - Vanha leski-isä omisti yksin metsätilan, arvo Oikeustoimikelpoisuus karkaamassa, kiire oli - Kaksi tytärtä perintönä veroa Lahja tyttärenpojalle (19 v.), hallintaoikeus tyttärille lahjavero miten testamentilla?

15 15 Kuolemanvaraismääräykset useita käyttötapoja 1. Yksinomaisena määräämistapana testamentti; esim. Mattila; kaikki puolisoiden omaisuus määrätty/jaettu lasten kesken yksinomistukseen, esim. Karvinen; metsätiloista yhteismetsän perustaminen vireillä, osuudet lapsille ja lastenlapsille 2. Testamentilla tasoitetaan perillisten asemaa elinaikana tehtyjen oikeustoimien vuoksi, Esimerkki Tikkanen - kaksi perillistä: vertailulaskelmat, metsien osalta kauppa paras kuitenkin lahjoina metsätilat ja vapaa-ajan asunto pojalle, rantatila tytölle, testamentilla talo tytölle poika luopui perinnöstä 3. Testamentti spv-luovutusten jälkeen joka tapauksessa koskien jäljellä olevaa omaisuutta puolison asema 4. Toisinaan testamentti on syytä tehdä ensimmäisenä

16 Vaikutukset myöhempiin toimiin suvun sisällä sopuako? 16 Tavoitteena usein tasapuolisuus ja sovun säilyttäminen Yhteisomistuksen ongelmat Jaetun määräämisvallan ongelmat Perilliset voivat esittää vaatimuksia perinnönjättäjän elinaikana tehtyjen oikeustoimien huomioiminen perinnön jakamisessa annetut lahjat ja muut etuudet Ennakkoperintöä vai ei? - suosiolahjasäännös PK 7:3 Esimerkki Auri pohjoisesta, kauppa yli ¾ hinnalla (76 % käyvästä arvosta) lahjan osuus vaadittiin huomioitavaksi lakiosaa määritettäessä tiedotusvälineissä väitetty tätä mahdottomaksi???

17 Yhteisomistuksesta selviäminen SPV:ssä 17 Ongelmien ratkaiseminen sopimuksin - Kuolinpesän yhteishallintosopimus - Ositus- ja perinnönjakosopimus - Sopimus verotusyhtymän hallinnosta - Sopimus yhteismetsän perustamisesta Yhteisomistuksen vapaaehtoinen purkaminen - Yhteisomistustilan sopimusjako - Luovutukset (kuolinpesäosuuden, omistusosuuden, koko tilan luovutus) Peikkona EGOISMI = Moraalinen käsitys, joka korostaa oman nautinnon ja oman edun ensisijaisuutta suhteessa toisiin ihmisiin Jos yhteisen omaisuuden käytöstä tai jakamisesta ei synny yksimielisyyttä, on kyseessä todella pirullinen perintö

18 Esimerkki Nikkilä 18 Isä kuollut testamentti: hallintaoikeus puolisolle, omistusoikeus tyttärelle 1/10 ja tyttären pojille(3) 3/10 osuuksin Kotitalo, vapaa-ajan asunto, kaksi metsätilaa, rahavarallisuutta Spv-toimet: 1) lesken hallintaoikeudesta luopuminen, 2) ositussopimus; leskelle kotitalo ja noin puolet metsätilojen omistuksesta, perillisille kesämökkitila rakennuksineen ja puolet metsistä sekä rahavaroja, 3) perinnönjakosopimus jossa tytär sai osuutensa omistusosuutena metsätiloista, 4) kauppa jolla pojat ostivat leskeltä metsät yli ¾ hinnalla, rahoitus osittain pesästä tulleilla varoilla, 5) yhteishallintasopimus Lesken ja tyttären järjestelyt

19 Kannattava sukupolvenvaihdos hyvä sijoitus 19 Toimivuus oltava etusijalla määräämisvalta oikeilla tahoilla, tuoton maksimointi, töiden tekijät, välimatkat, rahaliikenne, verovähennykset Missä raha luuraa? Verot valtiolle alentavana metsävähennysoikeus, kauppahinta pysyy suvussa verottomat järjestelyt Hallintaoikeus käyttöön harkitusti ja määräten turhia ja toimimattomia hallintaoikeuden pidätyksiä vältettävä edunvalvontavaltakirjat Yhtenä tavoitteena jakaa perintöä ennen kuolemaa verohyödyt yhtymän ongelmat yhteisomistukset hoidettava sopimuksin Aito ja toimiva sukupolvenvaihdos tavoitteena Asioiden hallintaa vaaditaan paljon KIITOS!

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän taustaselvitykset Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:3, osa 2 Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän taustaselvitykset Helsinki 2011

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot