MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo"

Transkriptio

1 MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti: luovat tekijät käsikirjoittaja, säveltäjä, ohjaaja, lavastaja, valokuvaaja jne. suoja-aika: tekijän elinikä ja 70 vuotta kuolinvuodesta esittävät taiteilijat näyttelijä, muusikko, tanssija, jne. suoja-aika: 50 vuotta esityksen tallentamisvuodesta valokuvaajat koskee muita kuin teosvalokuvia suoja-aika: 50 vuotta kuvaamisvuodesta 2. Kuoleman vaikutus tekijän- ja lähioikeuksiin Tekijänoikeus, esittävän taiteilijan oikeus tai oikeus valokuvaan ovat henkilön eläessä osa hänen omaisuuttaan. Oikeudenomistajan kuoltua oikeudet siirtyvät hänen kuolinpesälleen kuten muukin vainajan omaisuus. Siten ne kuuluvat vainajan jäämistöön, joka perinnönjaossa jaetaan hänen perillisilleen. Eläessään oikeudenomistaja on voinut myös määrätä oikeudestaan testamentilla. Kopiosto saa yleensä tiedon oikeudenomistajan kuolemasta julkisista tiedotusvälineistä tai suoraan perillisiltä. Kuoleman jälkeen vainajan tekijänoikeuskorvauksia voidaan maksaa sen jälkeen kun Kopiostolle on toimitettu jäljempänä yksilöidyt selvitykset. Korvaukset tilitetään joko kuolinpesälle tai perinnönjaon tultua toimitetuksi suoraan perillisille tai testamentinsaajalle. Mikäli vainaja on antanut eläessään valtakirjan Kopiostolle, se on voimassa myös perillisten osalta. Valtuutus on tekijänoikeuskorvausten automaattisen maksamisen edellytys. Ilman valtuutusta perilliset voivat esittää tilitys- ja vuosikohtaisen maksuvaateen. 3. Jakamaton kuolinpesä Jakamattoman kuolinpesän osakkaita voivat olla perilliset eloonjäänyt puoliso yleistestamentin saaja Niin kauan kuin kuolinpesä on jakamatta, sen hallinto perustuu osakkaiden yhteiseen päätöksentekoon. Kaikkien pesän osakkaiden tai heidän edustajiensa (esim. holhooja tai uskottu mies) suostumus tarvitaan pesää koskevien

2 oikeustoimien tekemiseen. Tämä koskee myös vainajalle kuuluneita tekijäntai lähioikeuksia. Kun kuolinpesä on jakamaton, Kopiosto edellyttää kirjallista sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta sekä valtuutetun yhteyshenkilön nimeämistä. Valtuutettu voi olla pesän osakas tai ulkopuolinen. Valtuutus ei vaikuta millään tavoin tekijänoikeuskorvausten tilitysosuuksiin. Kopiosto toimittaa pyydettäessä valmiit lomakemallit. 4. Erilaisia perinnönjakovaihtoehtoja Kun vainajan koko jäämistö jaetaan yhdellä kertaa, hänelle kuuluneet tekijänoikeudet tai lähioikeudet voidaan jakaa esim. prosentuaalisina osuuksina kaikille perillisille tai esim. niin että vain yksi perillisistä saa tekijänoikeuskorvaukset. Kaikkiin jakoihin tarvitaan luonnollisesti kuolinpesän osakkaiden hyväksyntä. Kopiosto tilittää tekijänoikeuskorvauksia sille toimitetun perinnönjakokirjan perusteella, joten jakokirjan tulee olla tältä osin selkeä. Tekijänoikeudet tai lähioikeudet voidaan myös jakaa erikseen muusta jäämistöstä riippumatta. Tällaista menettelyä varten Kopiosto toimittaa pyydettäessä valmiin lomakemallin. Mahdollisen pesänjakajan tai uskotun miehen osallistuminen päätöksentekoon tulee ottaa huomioon. Toisaalta tekijänoikeudet tai lähioikeudet voidaan jättää jakamatta, vaikka muu omaisuus jaettaisiin. Tällöin menetellään kuten edellä kappaleessa 3 on selostettu kokonaan jakamatta olevan kuolinpesän tilanteessa. Sen jälkeenkin kun perinnönjako on jo toimitettu eli tekijänoikeudet tai lähioikeudet on jaettu perillisten kesken, Kopiosto pyytää perillisiä nimeämään yhteisen yhteyshenkilön, jolle mm. tilityslaskelmat ja muu posti voidaan lähettää. 5. Kopiostolle toimitettavat asiakirjat Tekijänoikeuskorvausten tilittäminen oikeille edunsaajille edellyttää eräiden asiakirjojen toimittamista Kopiostolle. JOKO VAIHTOEHTO A:N TAI B:N MUKAISET ASIAKIRJAT. a) kun kuolinpesä on jakamaton, tarvitaan perukirja avioehto (olemassaolo ilmenee perukirjasta) testamentti (olemassaolo ilmenee perukirjasta) sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta (lomake Kopiostosta) yhteyshenkilön valtakirja (lomake Kopiostosta) 2/7

3 b) kun perintö on jaettu, tarvitaan perukirja avioehto (olemassaolo ilmenee perukirjasta) testamentti (olemassaolo ilmenee perukirjasta) perinnönjakokirja (lomake Kopiostosta tarvittaessa) osituskirja (mikäli laadittu erillinen; yleensä perinnönjakokirjan yhteydessä) yhteyshenkilön tiedot Muukin asiaan vaikuttava selvitys, esim. uskotun miehen tai pesänjakajan määräys, tulee tarvittaessa liittää mukaan. Kopiostolle toimitettavan testamentin tai perinnönjakokirjan tulee olla lainvoimainen. Tämän osoittaa yleensä itse asiakirjaan merkitty lausuma tai tuomioistuimen antama todistus. Perillispapereissa mukana oleva valtakirja valtuuttaa ainoastaan hoitamaan kaikki vainajan asiat Kopiostoon päin. Valtuutettu on toisin sanoen Kopioston yhteyshenkilö. Kaikki asiakirjat tulee toimittaa Kopiostolle oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Kopioston valmiit lomakkeet palautetaan alkuperäisinä. 6. Tekijänoikeuskorvausten verotus Silloin kun tekijänoikeus on saatu perintönä tai testamentilla, sen perusteella saatu korvaus on kuolinpesän taikka perinnön- tai testamentinsaajan veronalaista pääomatuloa. Kopiosto pidättää veron automaattisesti. 7. Kopioston palvelut Kopioston toimisto neuvoo ja avustaa Kopioston valvomiin tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä yllä kuvatussa laajuudessa. Kopiosto ei anna perunkirjoitukseen, pesänselvitykseen tai perinnönjakoon liittyviä varsinaisia asianajopalveluita. Yhteyshenkilöt Kopiostossa: Sami Kokljuschkin (juridinen tarkistaminen) puh. (09) Rainer Vallius (tilityspäällikkö) Tiina Tukiainen (tilitykset) 3/7

4 SOPIMUS OSITTAISESTA OSITUKSESTA JA PERINNÖNJAOSTA (JAETTU KUOLINPESÄ) PERITTÄVÄ (nimi ja henkilötunnus) PESÄN OSAKKAAT (nimi, henkilötunnus, ammatti, osoite ja pankkiyhteys) /7

5 OSITUKSEN JA JAON KOHDE :n tekijänoikeudet, joita Kopiosto ry valvoo. OSITUS JA JAKO Tekijänoikeudet jaetaan täydellä omistusoikeudella alla mainituin osuuksin seuraavasti: 1 osuus % 2 osuus % 3 osuus % 4 osuus % 5 osuus % 6 osuus % 7 osuus % 8 osuus % 9 osuus % 10 osuus % Kopiosto ry suorittaa kaikki :n tekijänoikeuskorvaukset edellä mainitun jaon mukaisesti. HYVÄKSYMINEN Tämän jakokirjan allekirjoituksella ilmoitamme hyväksyvämme osituksen ja jaon, emmekä tule sitä millään perusteella moittimaan. PAIKKA JA AIKA ALLEKIRJOITUKSET 5/7

6 TODISTAVAT 6/7

7 VALTAKIRJA VALTUUTETTU (nimi, ammatti, osoite, puhelin): VALTUUTUS Valtuutettu valtuutetaan hoitamaan kaikki :n tekijänoikeuksista johtuvat asiat siltä osin kuin mainitut oikeudet on luovutettu Kopiosto ry:n valvottaviksi sekä yhteydenpidon Kopiosto ry:n kanssa. Tämä valtuutus ei vaikuta Kopiosto ry:n tilittämien tekjänoikeuskorvausten maksamiseen. PAIKKA JA AIKA KAIKKIEN OIKEUDENOMISTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET TODISTAVAT 7/7

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 28.1.2011 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Kuolinpesän kiinteistön myynti ja verosuunnittelu

Kuolinpesän kiinteistön myynti ja verosuunnittelu Juha Nyfors Kuolinpesän kiinteistön myynti ja verosuunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 20.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 YRITYKSEN LAKIASIAT Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttaa mm. päätöksentekoon, vastuuseen ja verotukseen liittyvät kysymykset Perustajien lukumäärä kun

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET Copyright Juristivalmennus

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja

Perukirja Täydennysperukirja 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon TESTAMENTTI kertoo hyvän tahdon Saaristomeren Suojelurahasto Sisältö Alkusanat 3 Anna Saaristomerelle tulevaisuus 4 Testamenttitermejä 6 Perintökaaren määräyksistä 8 Rintaperilliset ja näiden jälkeläiset

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot