Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittajan perintöverosuunnittelu"

Transkriptio

1 Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat

2 Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä Suomessa Kiinteistöistä veroa Suomeen, jos kiinteistö sijaitsee täällä euroa pienemmistä perinnöistä ei nykyään mene veroa Verovapaa lahja samalta antajalta samalle saajalle kolmen vuoden aikana alle euroa Ennakkoperintö on lahjaa Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta Mm. pohjoismainen perintö- ja lahjaverosopimus

3 Veroluokat 2008 alkaen Kolmas veroluokka poistettiin Siihen kuuluneet siirrettiin toiseen veroluokkaan Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöpiiriä laajennettiin: Kaikki perinnönjättäjän tai lahjanantajan suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset Aviopuolison kaikki suoraan alenevassa polvessa olevat sukulaiset (rintaperilliset) Kaikki ottolapsisuhteessa olevat

4 Perintöveroasteikko 2009 Ensimmäinen veroluokka, perittävä kuollut tai sen jälkeen Perintöosuus Vero alarajalla Ylittävältä % % % Puoliso- ja alaikäisyysvähennykset Puoliso , alaikäinen vanhempansa menettänyt

5 Perintöveroasteikko 2009 Toinen veroluokka, perittävä kuollut tai sen jälkeen Perintöosuus Vero alarajalla Ylittävältä % % %

6 Perinnöstä luopuminen Jos perintö pilkkoutuu alkuperäistä useampaan osaan, säästetään progressiosta johtuen rahaa Lisäksi saadaan omaisuus suoraan yhden sukupolven yli Alle euron perintö on verovapaa Erityisesti varakkaan vanhemman voi olla kannattavaa luopua perinnöstä Huom. lastenlasten veronmaksukyky Perinnöstä luopuminen on tehtävä kokonaan ja ehdoitta tuplaverotuksen välttämiseksi Muussa tapauksessa luopujaa perintöverotetaan ja saajaa lahjaverotetaan Edes yksittäisiä esineitä ei saa ottaa! Testamentista luovuttaessa on tärkeää selvittää, kenelle omaisuus menee Ei välttämättä omille lapsille

7 Testamentti Lakisääteinen perimys on suppeampi kuin I perintöveroluokka Esim. avopuoliso ei peri ilman testamenttia Jos tahtoo jättää omasuutta perinnöksi henkilölle, joka ei ole lakimääräinen perillinen, hänen hyväkseen on tehtävä testamentti Lapsilla on silti aina oikeus vaatia lakiosiaan Toissijainen testamenttimääräys tarvittaessa Kun omaisuuden ensin haltuunsa saanut kuolee, omaisuus siirtyy kolmannelle Omaisuutta voi testamentata kenelle tahansa

8 Testamentti aviopuolisolle Ennen testamentin toimeenpanoa on tehtävä ositus, jos puolisoiden välillä ei ollut avio-oikeuden kokonaan poissulkevaa avioehtoa Avioehtosopimus Perinnönjättäjän tai lahjanantajan määräys testamentissa tai lahjakirjassa Siltä osin kuin ositusta ei toimiteta, tehdään vain omaisuuden erottelu nimiperiaatteen mukaan Puoliso voi testamentata omaisuutta toiselle puolisolle euron arvosta, jolloin leski ei joudu maksamaan perintöveroa Leski voi itse saada valita omaisuuden Vastaavasti voidaan testamentata kenelle tahansa omaisuutta euron arvosta, jolloin ei perintöveroa Valintajärjestys on syytä määrätä selkeästi

9 Hallintaoikeustestamentti Omaisuuden omistus ja hallintaoikeus voidaan testamentata eri tahoille Esim. hallintaoikeus leskelle ja omistusoikeus lapselle Hallintaoikeus rasittaa omaisuutta Omistusoikeuden saaja maksaa perintöverot Saa kuitenkin hallintaoikeusvähennyksen Vähennyksen suuruus riippuu hallintaoikeuden saajan iästä (jos elinikäinen oikeus) sekä omaisuuden laadusta Hallintaoikeuden saaminen ei ole verotettavaa, mutta sen perusteella saatu tulo voi olla verotettavaa Mikä on tarkoituksenmukaista?

10 Hallintaoikeudesta luopuminen Hallintaoikeudesta luopuminen on lahjaa Luopuminen voi tapahtua vaikka silloin kun omaisuus myydään ja perilliset jakavat rahat keskenään Omistaja voi joutua maksamaan lahjaveron, kun omaisuus vapautuu hallintaoikeudesta Riippuu lahjan arvosta ja muista mahdollisista lahjoista Hallintaoikeus arvostetaan luopumispäivän arvoon, johon vaikuttavat Omaisuuden käypä arvo (markkinahinta) ja Hallintaoikeuden haltijan ikä Lahjana verotettava hallintaoikeus voi olla aivan eri suuruinen kuin alkuperäinen hallintaoikeus, jonka perusteella vähennys saatiin

11 Pitkäaikaissäästäjän kuolema - Perintöverosta vapaa euron vakuutuskorvausmahdollisuus lähiomaisilta on monessa tilanteessa poistunut alkaen - Kuolinpäivä ratkaisee euron verovapaus koskee jatkossa vain kuolemanvaravakuutusta, joka ei liity eläkevakuutukseen - Ei yhdistelmävakuutus, vaan pelkkä säästöhenkivakuutus - Vuoden 2010 alusta seuraa pääomatulo- ja perintöverotus: 1. Korvaus kuolinpesän pääomatuloa kuolinvuonna, 28 %:n vero vähennetään pesän varoista. 2. Korvaus kuuluu perintöverottavaan varallisuuteen - Vain perintöverotus kuolemantapauskorvauksesta, jos sopimus on tehty ennen

12 Muuta huomioitavaa? 12