VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo"

Transkriptio

1 VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo

2 PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE LAPSILLE PUOLISOVÄHENNYS EUROA ALAIKÄISYYSVÄHENNYS EUROA VEROSTA VAPAA KOTI-IRTAIMISTO EUROA VEROTETTAVAN LAHJAN ALARAJA EUROA KAKSI VEROLUOKKAA

3 PERINTÖ- JA LAHJAVERO PROGRESSIIVINEN VEROASTEIKKO KUOLINPESÄSTÄ TULEVIEN OSUUKSIEN TAI LAHJAN SAAJAT LUETAAN KAHTEEN VEROLUOKKAAN: I. perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän avopuoliso saamansa perintökaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun avustuksen määrään asti II. muut sukulaiset ja vieraat.

4 PERINTÖVEROASTEIKKO I VEROLUOKKA Verotettavan Vero osuuden Vero- % yli- osuuden arvo, alarajan koh- menevältä euroa dalla, euroa osalta, euroa

5 PERINTÖVEROASTEIKKO II VEROLUOKKA Verotettavan Vero osuuden Vero- % yli osuuden arvo, alarajan koh- menevältä euroa dalla, euroa osalta, euroa

6 LAHJAVEROASTEIKKO I luokka (suluissa II luokka) Verotettavan Vero osuuden Vero- % yliosuuden arvo, alarajan koh- menevältä euroa dalla, euroa osalta, euroa (20%) (2.700) 10 (26%) (11.280) 13 (32%)

7 LAHJA- JA PERINTÖVERO KUN VERO MÄÄRÄTÄÄN, VEROTTAJA ARVIOI OMAISUUDEN KÄYVÄN ARVON LAHJAVERO MÄÄRÄTÄÄN AINA YHDELTÄ ANTAJALTA YHDELLE SAAJALLE ESIM. VANHEMMAT LAHJOITTAVAT LAPSELLE YHTEENSÄ : KYSEESSÄ KAKSI :N LAHJAA, JOTKA KUMPIKIN VEROTETAAN ERIKSEEN ELI VERO 2 x = JOS VAIN TOINEN VANHEMMISTA LAHJOITTAA LAPSELLE , VERO LAHJA- JA PERINTÖVERON MÄÄRÄÄ VEROTOIMISTO LAHJAVEROILMOITUKSEN / PERUKIRJAN NOJALLA

8 HALLINTAOIKEUS VOIDAAN PIENENTÄÄ LAHJAVERON MÄÄRÄÄ HUOJENNUS SITÄ SUUREMPI MITÄ NUOREMPI LAHJANANTAJA ON HALLINTAOIKEUDEN VUOSIARVO ELI OSUUS LAHJOITETUN OMAISUUDEN KÄYVÄSTÄ ARVOSTA RIIPPUU OMAISUUDEN LAADUSTA ASUNTO/ MUU OMAISUUS (PÄÄSÄÄNTÖ) 5 % KESÄASUNTO / VAPAA-AJAN ASUNTO 3 %

9 OMAISUUDEN LAHJOITTAMINEN OMAISUUTTA VOI LAHJOITTAA PIDÄTTÄMÄLLÄ HALLINTAOIKEUDEN (SAAJALLE, ELINIKÄISEN TAI MÄÄRÄAIKAISEN), ESIM. VAPAA-AJAN ASUNTOON, ASUNTOON, METSÄÄN VEROTTAJA VÄHENTÄÄ LUOVUTETUN OMAISUUDEN ARVOSTA HALLINTAOIKEUDEN ARVON IKÄKERTOIMELLA KERROTTUNA ELI HALLINTAOIKEUS PIENENTÄÄ OMAISUUDEN ARVOA LAHJAVEROTUKSESSA

10 Esimerkki: KAKSI VANHEMPAA, JOTKA LAHJOITTAVAT KAHDELLE LAPSELLEEN KESÄMÖKIN PIDÄTTÄEN ITSELLEEN ELINIKÄISEN HALLINTAOIKEUDEN VEROTTAJA ARVIOI KESÄMÖKIN ARVOKSI JOS VANHEMMAT 60 VUOTIAITA, HALLINTA- OIKEUSVÄHENNYS x (3x9)% = VERO MÄÄRÄTÄÄN YHTEENSÄ :STA VEROT OVAT 4 x 2047,50 YHTEENSÄ JOS VANHEMMAT EIVÄT PIDÄTÄ HALLINTAOIKEUTTA, VEROT OVAT 4 x YHTEENSÄ

11 VEROVAPAA LAHJA ALLE EUROA 3 VUODEN VÄLEIN SAMALTA ANTAJALTA SAMALLE SAAJALLE ESIMERKIKSI ISÄ JA ÄITI VOIVAT LAHJOITTAA LAPSELLE KUMPIKIN VEROVAPAASTI KOLMEN VUODEN JÄLKEEN MAHDOLLISTA TEHDÄ UUDELLEEN VEROVAPAA LAHJOITUS VEROVAPAASTA LAHJASTA EI TARVITSE TEHDÄ LAHJAVEROILMOITUSTA SAA AINA TEHDÄ, TÄLLÖIN VAHVISTETAAN LAHJAVEROTUSARVO SUOSITUS TEHDÄ LAHJAKIRJA AJANKOHDAN JA LAHJOITUSTARKOITUKSEN OSOITTAMISEKSI

12 Testamentti Allekirjoitettava omakätisesti Ei edellytä rekisteröintiä Kaksi esteetöntä todistajaa yhtä aikaa läsnä Muotomääräysten laiminlyönti / tahtoon vaikuttaminen mitätöi testamentin, jos moitekanne nostetaan määräajassa Testamentinsaajan annettava testamentti muille perillisille tiedoksi josta alkaa kulua kuuden kuukauden moiteaika 12

13 Rintaperillisten perimysoikeus ja testamentti Puolisot yhtä varakkaita, 2 lasta Leski varakkaampi, 2 lasta 13

14 Mallitestamentti KESKINÄINEN HALLINTAOIKEUSTESTAMENTTI Me allekirjoittaneet aviopuolisot ilmoitamme täten viimeisen tahtomme ja testamenttimme olevan, että kuolemamme jälkeen on meneteltävä seuraavasti: Toisen meistä kuoltua saa jälkeenjäänyt elinikäisen, täyden ja vastikkeettoman käyttö- ja hallintaoikeuden kaikkeen kuolinpesän omaisuuteen. Kaikki kuolinpesän omaisuus, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on meidän kummankin jälkeen menevä täysin omistusoikeuksin ja yhtä suurin osuuksin xx (hetu ) ja yy (hetu). 14

15 Mallitestamentti, jatkoa Ilmoitamme toivomuksemme olevan, etteivät rintaperillisemme vaatisi laki-osuuksiaan heti ensiksi kuolleen jälkeen. Mikäli he kuitenkin näin menettelisivät, on jälkeenjääneellä oikeus maksaa lakiosaa vastaava tai siitä puuttuva määrä rahana rintaperillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa. Samalla määräämme, etteivät rintaperillistemme nykyiset tai tulevat aviopuolisot saa avio-oikeutta rintaperillistemme meiltä perinnön tai testamentin nojalla saamaan omaisuuteen, sen sijaan tulevaan omaisuuteen eikä tällaisen omaisuuden tuottoon. 15

16 Mallitestamentti, jatkoa Tämän testamentin toimeenpanijaksi määrään Lahdesta olevan xxxxxxx Lahdessa xxkuun xx. päivänä x (hetu), Lahti y (hetu), Lahti Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että x ja y, joiden henkilöllisyyden olemme todenneet, ovat tänään täysin oikeustoimikelpoisena sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että he ovat tämän testamentin omakätisesti allekirjoittaneet. Aika ja paikka edellä mainitut. 16

17 Esimerkki: - VANHEMMILLA ON KESKINÄINEN HALLINTAOIKEUS TESTAMENTTI. TOINEN VANHEMMISTA KUOLEE. PESÄSSÄ ON OMAKOTITALO JA KESÄMÖKKI, JOTKA VANHEMMAT OVAT OMISTANEET PUOLIKSI. YKSI YHTEINEN LAPSI. VEROTTAJA ARVIOI OMAKOTITALON ARVOKSI JA KESÄMÖKIN ARVOKSI PERITTÄVÄ OMAISUUS = ( )/2 = HALLINTAOIKEUSVÄHENNYS: JOS LESKI 60-VUOTIAS, IKÄKERROIN 9 VÄHENNYS x (9x5)% = (omakotitalo) VÄHENNYS x (9x3)% = (kesämökki) VERO MÄÄRÄTÄÄN :STA ELI ON 5.807,50

18 JOS EI PIDÄTETÄ HALLINTAOIKEUTTA, PERINTÖVERO MÄÄRÄTÄÄN :STA ELI SE ON > PERINTÖVEROSÄÄSTÖÄ SYNTYY 6.142,50 KIINTEISTÖN HALLINTAOIKEUDEN VOI KIINNITTÄÄ (ns. erityisen oikeuden kirjaus) NÄKYY KIINTEISTÖN RASITUSTODISTUKSESSA SILLOIN OMAISUUTTA EI VOI MYYDÄ NIIN, ETTÄ HALLINTAOIKEUS EI SÄILY

19 PERINTÖ SUORAAN LAPSENLAPSILLE JOS VARALLISUUTTA MÄÄRÄTÄÄN TESTAMENTILLA SUKUPOLVEN YLI, KUTEN LAPSENLAPSILLE, SÄÄSTETÄÄN YHDEN SUKUPOLVEN PERINTÖVERO VEROSUUNNITTELUN LISÄKSI HUOMIOITAVA OMISTUKSEN HAJAUTUMINEN / VAIKUTUKSET OMAISUUDEN LUONNE / JAETTAVUUS OMAISUUDEN KÄYTTÖ / HYÖDYNTÄMINEN OMAISUUDESTA HUOLEHTIMINEN / YLLÄPITOVASTUU

20 PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN VOI LUOPUA, ENNEN KUIN ON RYHTYNYT PERINTÖÖN VOI LUOPUA LASTENSA HYVÄKSI ELI MÄÄRÄÄMÄTTÄ, KENEN HYVÄKSI LUOPUU ILMAN YLIMÄÄRÄISIÄ VEROSEURAAMUKSIA VÄLTTÄÄ KAHDENKERTAISEN VEROTUKSEN SAMASTA OMAISUUDESTA JOS LUOPUU PERINNÖSTÄ SITEN, ETTÄ MÄÄRÄÄ, KENELLE PERINTÖ MENEE LUOPUJA MAKSAA PERINTÖVERON JA LUOVUTUKSENSAAJA LAHJAVERON

21 Miksi testamentti kannattaa tehdä? Verotuksen lieventämiseksi Omaisuusriitojen välttämiseksi Lesken oikeuksien varmentamiseksi Testamentinsaajan puolison avio-oikeuden määrittämiseksi perittävään omaisuuteen Viimeinen tahto 21

22 LAMMIN SÄÄSTÖPANKIN NOTARIAATTIPALVELUT ASIAKKAAN TOIMEKSIANNOSTA SUORITETTAVIA - OMAISUUDEN SÄILYTTÄMIS-, HOITO- SEKÄ SIJOITTAMISTEHTÄVIÄ - TALOUDELLISTEN SEKÄ LAINOPILLISTEN NEUVOJEN ANTAMISTA JA NIIHIN LIITTYVIEN YKSITTÄISTEN TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA EI RIITA- JA RIKOSASIOITA

23 YKSITYISHENKILÖIDEN LAKIASIAT PERHE- JA PERINTÖASIAT - AVIOEHTOSOPIMUKSET - OSITUKSET - TESTAMENTIT - PERUNKIRJOITUKSET - PERINNÖNJAOT

24 KIINTEISTÖ-, VUOKRA- YM. ASIAT - KIINTEISTÖKAUPAT, KAUPANVAHVISTUKSET - MAATALOUDEN SUKUPOLVENVAIHDOKSET - OSAKEKAUPAT - LAHJAKIRJAT - LAINHUUDOT - KIINNITYKSET - HUONEISTO- JA MAANVUOKRASOPIMUKSET - VEROASIAT - MUU LAINOPILLINEN NEUVONTA RIITA- JA RIKOSASIOITA TUOMIOISTUIMESSA PANKKI / PANKIN EDUSTAJA EI VOI HOITAA Notariaattipäällikkö Taru Ruikka

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon TESTAMENTTI kertoo hyvän tahdon Saaristomeren Suojelurahasto Sisältö Alkusanat 3 Anna Saaristomerelle tulevaisuus 4 Testamenttitermejä 6 Perintökaaren määräyksistä 8 Rintaperilliset ja näiden jälkeläiset

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

1 / 10. Miten testamentti tehdään?

1 / 10. Miten testamentti tehdään? 1 / 10 Miten testamentti tehdään? 2 / 10 Mikä on testamentti? Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla määrätään kuka saa testamentin tekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Jotta testamentti

Lisätiedot

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja

Perukirja Täydennysperukirja 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Testamentti lahja tuleville sukupolville

Testamentti lahja tuleville sukupolville Testamentti lahja tuleville sukupolville SYÖPÄSÄÄTIÖN TAVOITTEENA ON SYÖVÄN VOITTAMINEN TESTAMENTTILAHJOITUS SYÖVÄN VASTAISEEN TYÖHÖN Me voimme kiittää paljosta Syöpäsäätiön perustajia, joilla oli mielessään

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2004 Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Andersson Edward Julkaisija: Helsinki: Suomen asiainajajaliitto, 1920 Julkaisu: Defensor Legis: Suomen

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot