Vantaa metsälakimies Tuomo Pesälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä"

Transkriptio

1 Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa metsälakimies Tuomo Pesälä

2 Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia yli 7000 Arvot, tavoitteet, tarpeet ja tietämyksen taso vaihtelee Metsänomistajien keski-ikä reilusti yli 60 vuotta luopuminen keskim. 67-vuotiaana Tutkitusti metsänomistajan ikä rajoittaa metsien hoitoa ja käyttöä: Uusi omistaja katsoo eteenpäin ja hakee tuottoja aktiivinen puuston hoitaminen (nmh) ja hakkuukäyttö Hankalat yhteisomistukset rajoittavat hoitoa ja käyttöä Metsätalouden kannattavuus sukupolvien yli - omistajanvaihdoksen toimivuus ja verovaikutusten minimointi tarpeen

3 Omistusoikeus Omistusoikeus osoitetaan lainhuudolla Zittingin vanha määritelmä: Omistusoikeus on omistajan täydellinen ja yksinomainen valta esineeseen Nykyään omistusoikeuden sosiaalinen sidonnaisuus: omistusoikeutta ei voida käyttää yleistä etua tai toisen yksityistä etua loukkaavalla tavalla puuttuminen PL:n omaisuudensuojaan Määttä: sumea omistusoikeus : omistusoikeus on sisällöltään ajallisesti, omistettavan objektin ja omistajan mukaan vaihtelevaa. Omistusoikeutta voi rajoittaa jokin toisen oikeus esineeseen (hallinta, käyttö, asuminen, metsänhakkuu, maa-ainesten otto, kulkeminen) 3

4 Hallintaoikeus, muita 4 Rajoittaa omistusoikeutta Oikeus käyttöön, tuottoon, rakennuksessa asumiseen Kirjattavissa kiinteistörekisteriin Elinikäinen, määräosainen tai määräaikainen Arvo mitattavissa verovaikutukset luovutuksen saajalle Omistajakin on huomioitava: Hallintaoikeuden alaisia varoja ei saa sekoittaa muihin varoihin Haltija ei saa pantata eikä luovuttaa ilman omistajan lupaa Voi olla myös muita omistusoikeutta rajoittavia oikeuksia

5 Sukupolvi vaihtuu, kun 5 1. Omistaja luovuttaa elinaikana - jokainen voi itse määrätä omaisuudestaan; omistus- ja hallinta - oikeustoimikelpoisuus edellytyksenä - seuraamukset luovutustavan mukaan - voidaan huomioida perinnönjaossa 2. Omistaja määrää eläessään omaisuutensa jakaantumisesta kuoleman jälkeen - testamentti, perinnöttömäksi tekeminen - lakiosa, avio-oikeus - elävän henkilön perinnöstä ei voida sopia 3. Omistajan odottamaton kuolema suunnittelematon perintö - perintökaaren mukaan

6 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa 6 Veroseuraamukset riippuvat toteuttamistavasta Vastikkeelliset saannot: kauppa, lahjanluontoinen kauppa, vaihto seuraamuksena varainsiirtovero, luovutusvoittovero, mahd. lahjavero Vastikkeettomat saannot: lahja, perintö seuraamuksena lahjavero, perintövero Verosuunnittelulla seuraamukset hallintaan Veronkierto ei ole sallittua valeoikeustoimet tarkoitus Tilan toiminnassa ja tuotossa suunnittelun ja vaihtoehtojen vertailun hyödyt monenlaisia ja merkittäviä

7 Kiinteistön kauppa 7 Luovutus vastiketta vastaan luovuttaja saa rahaa Kirjallisesti MK 2:1 mukaisesti Kaupanvahvistajan todistus pakollinen Kaikki omistajat allekirjoittajina valtuutus mahdollinen tila, määräala tai määräosa tilasta Myyjällä saattaa veroseuraamuksena olla luovutusvoittovero pinta-alaverollisilla sisältää takautuvan puunmyyntien myyntiveron ostajalla varainsiirtovero verottaja tutkii käyvän arvon lahja?

8 Varainsiirtovero 8 Kiinteän omaisuuden luovutuksessa 4 % vastikkeesta - kiinteistö, määräosa tai määräala siitä - rakennus - vuokra- tai käyttöoikeus - verotusyhtymän osuus Maksettava 6 kk:n kuluessa saannosta, viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa Suoritus myös aikaisemmista luovutuksista, mikäli suorittamatta (10 v.), VarainSVL 9 Arvopaperien kaupassa 1,6 % vastikkeesta - esim. osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa - suoritus 2 kk:n kuluessa tai heti (kväl)

9 Tilan käyvän arvon määrittäminen Veroviraston arvostamisohjeet: Tila-arvio (mhy, metsäkeskus) Metsäsuunnitelma Verottajan taulukkoarvot - ennakkoratkaisu luovuttajan kotikunnan verovirastosta 245 Verottajan arvostamisohjeet työn alla Verotusarvot nousee? 9 Joutomaalle arvo? Käypää arvoa haetaan tarkemmin

10 Luovutusvoittovero 10 Verotetaan luovutuksen yhteydessä saadusta voitosta Verokanta 28 % Luovutusvoiton laskenta kahdella tavalla: 1) todellisen hankintahinnan tai 2) laskennallinen hankintahinnan perusteella Verovelvolliselle edullisimman vaihtoehdon mukaan Todellinen arvo esim. perukirjasta tai luovutuskirjasta Lähisukulaisten välisessä kaupassa mahdollinen verovapaus pinta-alaverotetuilla tiloilla luovutushintaan lisätään luovutusvuoden ja viideltä edelliseltä vuodelta saadut puunmyyntitulot (TVL 46.7 ) vähennettynä samoilta vuosilta verotetulla metsätalouden puhtaalla tulolla omistajakohtainen

11 Lähisukulaisten kesken mahd. luovutusvoittoverovapaus Huojennus koskee sukupolvenvaihdoskauppoja Myydään harjoitettuun maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta Saajana joko yksin tai puolisonsa kanssa lapsi tai lapsenlapsi tai sisar/veli tai sisarpuoli/velipuoli Omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön hallussa, jolta hän on sen vastikkeetta saanut KAIKKI KOLME EHTOA TÄYTYTTÄVÄ 11 Huojennus menetetään jos luovuttaa samaa omaisuutta edelleen ennen kuin 5 vuotta on kulunut

12 Metsävähennys 12 Ostetun metsän arvosta 50% voidaan vähentää samasta metsästä myydyn puun arvosta Rekisteritilakohtainen Enintään 40 % vuosittaisesta metsätalouden tulosta Vähintään 1500, joka edellyttää 3750 tuloa Vähennyksen voi tehdä jälkeen ostetuista tiloista Ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä pidättää itsellään hallintaoikeuden Metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa

13 Esimerkki: Metsävähennyksen verovaikutus Tilan arvo e Metsävähennyksen verovaikutus: ½ x x 28 %= 7000 Varainsiirtovero Kokonaisverotus Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero 5735

14 Lahjanluonteinen kauppa Kauppa on lahjanluontoinen jos luovutushinta 75 % tai alle käyvästä arvosta (PerVL 18.3 ) - jos jatketaan maataloutta, rajana 50 % Käypä arvo - ennakkoratkaisu luovuttajan kotikunnan verovirastosta Jos kauppahinta alittaa käyvän arvon, pidetään käyvän arvon ja maksetun vastikkeen välistä erotusta lahjana lahjavero jos maksettu kauppahinta ylittää 75 % käyvästä arvosta, lahjaveroa ei määrätä jos maatilasta tai maa- ja metsätilasta maksettu vastike ylittää 50 % ja tila luovutetaan saajalle, joka jatkaa tilalla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, lahjaveroa ei määrätä 14

15 Kiinteistön lahja 15 vastikkeeton luovutus Kirjallisesti, MK 2:1, kaupanvahvistus tila, määräala tai määräosa tilasta arvostetaan käypään arvoon - lahjaveroasteikko sama kuin perintöveroasteikko (3400 verotonta) Hallintaoikeuden pidätys alentaa lahjan määrää Huom! Jos lahja yhteisesti rintaperilliselle ja tämän puolisolle, myös puoliso I veroluokassa Mahd. sulkea avio-oikeus Lahja perintöverotetaan, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa lahjasta

16 Perintö- ja lahjaverotus (PerVL 14 ) 16 Luovutushetken mukaisesta käyvästä arvosta Kolmen vuoden kumulointi (3400, shv 8500 ) Verotettava Veron vakio Vero yliperintö tai lahja erä alarajan menevästä kohdalla, osasta, % % % % Veroluokat 1 Aviopuoliso, lapsi, lapsenlapsi, isä, äiti: asteikon mukainen vero 2 Veli, sisar, veljen tai sisaren jälkeläinen: vero kaksinkertaisena 3 Muut sukulaiset ja vieraat: vero kolminkertaisena

17 Lahjan pilkkominen Lahjaveroasteikko on progressiivinen lahjaveron määrää voidaan alentaa pilkkomalla lahjoitus useammaksi lahjaksi 17 Usealle lahjansaajalle - Esimerkiksi lahjanantajina ovat isoisä ja isoäiti ja lahjansaajina poika, pojan vaimo ja näiden kolme lasta Samalle lahjansaajalle yli kolmen vuoden välein - saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamat lahjat lasketaan juoksevasti yhteen kolmivuotiskausittain kumulaatioaika

18 Esimerkki: yksi vai useampi lahjoittaja Isä lahjoittaa tilan kahdelle lapselle Molemmat saavat lahjan Lahjavero 1245 /hlö =>Yhteensä lahjaveroa 2490 Isä ja äiti lahjoittavat tilan kahdelle lapselle Molemmat antavat 7500 lahjan/lahjansaaja Lahjavero 495 /lahja eli 990 /lahjansaaja 18 => Yhteensä lahjaveroa 1980

19 Metsätilan hallintaoikeuden pidätys tai luovutus Metsän osalta hallintaoikeuden haltija verovelvollinen Oikeus tilan tuottoon hallinta-ajan arvokasvun hakkuutulot Käyttöoikeus, hoitovelvollisuus Haltijalla ei metsävähennysoikeutta Voidaan luovuttaa omistajille ennen määräaikaa - lahja Hallintaoikeuden saaja ei maksa lahjaveroa verotetaan tuotosta Aiheuttaa helposti kiistoja Elinikäisenä monesti hankala dementia ja muut vanhuuden oireet Aitoa sukupolvenvaihdosta ei tapahdu 19

20 Käyttö-, hallinta-, asumisoikeuden pidätys Alentaa luovutuksen saajan verotusta Pidättämistä harkittava tapauskohtaisesti Elinikäinen, määräaikainen, määräosainen Ikäkertoimet 2 (alle 44 v.) 12 (yli 91 v.), nuorimman hallinnansaajan mukaan Metsä: 5 % x käypäarvo x ikäkerroin (elinikäinen) Metsän vuotuinen tuotto x diskonttauskerroin (määräaikainen) 20 Asuinrakennukset: 5 % x käypäarvo x ikäkerroin Vapaa-ajanrakennukset 3 % x käypäarvo x ikäkerroin

21 Perintö 21 Omistajan kuolema perukirja - arvostus Perunkirjoitus 3 kk:n kuluessa Oikeudenomistajat: perilliset ja testamentinsaajat Avio-oikeus puolisolla Omistus jatkuu kuolinpesänä Ositus puolison osuus erilleen Perinnönjako, jako perillisten ja testamentinsaajien kesken Suunnittelemattomana perintönä usein verotuksen suhteen epäedullisin OHJE NEUVONTAAN:harkittuja omistuksien järjestelyjä ja ainakin testamentti kannattaa tehdä ajoissa

22 Tilan arvostaminen perukirjassa 22 Kolme lasta perii 70 ha:n tilan, jonka perukirja-arvona käytetään verottajan taulukkoarvoa Perintöveron määrä yhteensä Tila myydään hintaan , jolloin luovutusvoittovero: ( ) x 28 % = => yhteensä veroa = 6053 Jos tila olisi arvostettu heti käypään arvoon olisi maksettu perintöveroa luovutusvoittoveroa ei lainkaan!

23 Perintöoikeudesta 23 Kuolinpesä syntyy kuolinhetkellä osakkaina perilliset, testamentinsaajat ja leski - riidanalaisen testamentin saaja on osakas leski ei ole osakas, jos hän ei peri, hän ei ole testamentinsaaja tai kummallakaan puolisolla ei avio-oikeutta toistensa omaisuuteen Perimysjärjestys 1 Perittävän lapset 2 Leski, jos rintaperillisiä ei ollut 3 Vanhemmat ja sisarukset 4 Isovanhemmat, sedät, tädit - serkut eivät peri 5 Valtio Jos serkkuja läheisempiä perillisiä ei ole, perintö menee valtiolle (ellei ole testamenttia)

24 Testamentti 24 Kirjallisesti, selkeästi, viimeinen tahto Erilaisia testamenttimääräyksiä - mitä, kenelle, millä oikeuksilla - avio-oikeuden sulkemismahdollisuus Kaksi yhtä aikaa läsnä olevaa esteetöntä todistajaa Todistajaklausuuli: - kyse testamentista - todistajat tuntevat testaattorin tai ovat todenneet henkilöllisyyden - allekirjoitettu omakätisesti, omasta tahdosta ja täydellä ymmärryksellä * Keskinäinen testamentti * Hallintaoikeus- tai omistusoikeustestamentti

25 Avio-oikeus 25 Avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen (AL 35 ) - uinuva oikeus Ei avio-oikeutta: 1) avioehtosopimus, 2) testamentin määräys, 3) lahjakirjan määräys Avio-oikeus konkretisoituu yhteiselämän lopettamisessa (AL 24 ), avioerossa (AL 25 ) tai puolison kuolemassa ositus Puolisot vallitkoot omaisuuttaan luovutus sallittu hoidettava siten, ettei omaisuus aiheettomasti vähene aviooikeuden omaavan vahingoksi (AL ) Yhteistä kotia ei saa luovuttaa ilman puolison suostumusta (koti-irtaimisto + henk. koht. välineet)

26 Lakiosasta 26 Oikeus lakiosaan rintaperillisellä, ottolapsella ja näiden jälkeläisillä Puolet perintöosan arvosta Otettava lukuun myös perinnöttömiksi jäävät Omaisuuteen lisättävä ennakkoperinnöt ja testamenttiin rinnastettavat lahjat sekä suosiolahjat Testamentti tehoton siltä osin kuin se estää perillistä saamasta lakiosaansa vedottava testamentin saajalle todistettavasti 6 kk:ssa Voidaan suorittaa myös rahana ellei kielletty testamentissa

27 Vaihtoehtojen vertailua 27 Kauppa; kauppahinnan suorittaminen rahoituskulut metsävähennyspohja 50 % - hinta perinnöksi myöh? Lahjanluonteinen kauppa; kauppahinta ei yli 75 % käyvästä arvosta ositt. metsäväh. pohja Lahja; ei vastiketta aviooikeuden sulkeminen mahd. Hallintaoikeuden pidätys toimivuus lesken asema - alaikäiset? Varainsiirtovero 4 % hinnasta, luovutusvoittovero 28 % voitosta (hakkuut) lähisuk. verovapaus? Ym. Verovaikutusten lisäksi lahjavero käyvän hinnan ja kauppahinnan välisestä erotuksesta Lahjavero PerVL 14 :n mukaan Oikeuden pääomitettu arvo vähennetään alentaa verovaikutuksia

28 Muita mahdollisia Jako sopimuksena, kuluista metsäväh. Pohja Vaihto, myös jaossa jos saantona kokonainen tila - vastikkeena maata Testamentti, mahd. aviooikeuden sulkeminen Perintö Ellei kullekin osuutensa mukaan lahjavero Varainsiirtovero 4 %, luovutusvoittovero 28 %, mahd. lahjavero Perintövero, lakiosat väh. vaadittaessa Perintövero, avio-oikeus 28

29 Sukupolvenvaihdos käytännössä 29 Toimivuus oltava etusijalla töiden tekijät, välimatkat, rahaliikenne, verovähennykset Verot valtiolle kauppahinta pysyy suvussa alentavana metsävähennysoikeus Hallintaoikeus käyttöön harkitusti ja määräten turhia ja toimimattomia hallintaoikeuden pidätyksiä vältettävä Lahja sopiva kun luopuja ei tarvitse rahaa verot Lahjoittamalla osissa perintöä voidaan jakaa ennen kuolemaa verohyödyt yhtymän ongelmat Aito ja toimiva sukupolvenvaihdos tavoitteena

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot