Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015"

Transkriptio

1 Kolmivaihejärjestelmän perusteet Pekka Rantala

2 Sisältö Jännite- ja virtalähde Kolme toimintatilaa Theveninin teoreema Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä Virrat ja jännitteet Tähti- ja kolmiokytkentä Vaihtovirran tehot Usean tehon rinnankytkentä Kolmiosta ekvivalenttitähti 1-vaiheinen sijaiskytkentä Epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä

3 Muuntaja Muuntajan häviöt Tyhjäkäyntikoe, oikosulkukoe Sijaiskytkentä Arvojen redusointi Muuntajan kilpiarvot Jännitteen säätäminen 3-vaihemuuntajien kytkentäryhmät Muuntajan rakenne, osat

4 Suoritusvaatimukset teoriakurssi, ei labroja Kolme välikoetta Yhteispisteet ratkaisee Välikokeesta ei ole uusintamahdollisuutta Tarkat pelisäännöt vielä auki (29.8.) Koko opintojakson suoritus yhdellä kertaa yleisinä uusintakoepäivinä.

5 Oppimateriaali Opettajan nettisivulla Kirjallisuutta: Sähkötekniikka ja piiriteoria Kimmo Silvonen Otatieto 2009 Klassikko-kirja Martti Paavola Sähkötekniikan oppikirja uusin painos luvulta

6 Jännitelähde (tasajännite) Todellinen jännitelähde sisältää kaksi osaa: Häviötön jännitelähde, jonka lähdejännite on E [V] Sisäinen resistanssi R S [Ω] R S E U Jännitelähteestä saadaan ulos napajännite U [V]

7 Häviötön jännitelähde Häviöttömyys tarkoittaa sitä, että vaikka virtaa kulkee läpi kuinka paljon hyvänsä, niin lähdejännite E pysyy vakiona. Teoriassa jännitelähde voi olla häviötön, mutta käytännössä ei! Käytännön jännitelähteessä syntyy sisäisessä vastuksessa R S AINA sisäinen jännitehäviö U S = R S I (kun virtaa kulkee) R S E I U I I

8 Jännitelähteen kuormittaminen Miten napajännitteelle U käy, kun jännitelähteeseen lisätään ulkopuolinen kuorma R L? R S E U R L

9 Kuormituksen kolme eri tilaa Jännitelähteeseen liitettävän kuorman kannalta saadaan kolme kuormitustilannetta: R L = 0 Ω (nolla) kyseessä on oikosulku R L = Ω (ääretön) kyseessä on tyhjäkäynti R L = edellisten välillä normaali käyttötilanne Oikosulku vastaa suoraa kuparijohtoa Tyhjäkäynti vastaa piuhat poikki -tilannetta

10 Jännitelähteen ominaiskäyrä Jännitelähteen käyttäytyminen voidaan esittää virta-jännite ominaiskäyrän avulla. normaali toiminta ääripäät vastaavat oikosulkua ja tyhjäkäyntiä jännite 0 0 virta

11 Jännitelähteen termejä Lähdejännite E Sisäinen resistanssi R S = sisäresistanssi Napajännite U Tyhjäkäynti-tilanne (tällöin I = 0 A) Tyhjäkäyntijännite U 0 Oikosulku-tilanne (tällöin U = 0 V) Oikosulkuvirta I k (oikosulku = kurzschluss)

12 Virtalähde (tasajännite) Todellinen jännitelähde voidaan aina ajatella sisäiseltä kytkennältään myös virtalähteeksi. Jännite- ja virtalähde ovat keskenään ekvivalenttiset, jos ne ulkoapäin tarkasteltuna käyttäytyvät täysin samalla tavalla. Eli ominaiskäyrät ovat samanlaiset. J R S U J on ideaalisen virtalähteen lähdevirta [A]

13 Jännite- ja virtalähteen vertailu Ekvivalenttisille jännite- ja virtalähteille pätee: Niillä on sama tyhjäkäyntijännite U 0 Niillä on sama oikosulkuvirta I k Niiden ominaiskäyrät ovat samanlaiset Jännitelähteen E = tyhjäkäyntijännite U 0 Virtalähteen J = oikosulkuvirta I k Jännitelähteessä R S on sarjassa lähdejännitteen E kanssa Virtalähteessä R S on rinnakkain lähdevirran J kanssa Jännitelähde = Theveninin lähde Virtalähde = Nortonin lähde

14 Theveninin teoreema Mikä hyvänsä tavallinen (lineaarinen) virtapiiri, joka koostuu jännite/virta-lähteitä sekä passiivisista komponenteista voidaan esittää yhden lähdejännitteen E ja sisävastuksen R S sarjakytkentänä. Saadaan piiriä vastaava Theveninin lähde Vastaavasti on olemassa myös Nortonin teoreema.

15 3-vaihejärjestelmä, (3~-järjestelmä) 3-vaihejärjestelmä voi tulla kyseeseen vain vaihtosähköllä. Eri vaiheet tarkoittavat sinikäyrän eri vaiheita. Eri vaiheilla on keskenään vaihe-eroa toisiinsa nähden. Vaiheita voi olla muukin määrä kuin 3, on olemassa esim. 2-vaihejärjestelmä, mutta 3-vaihejärjestelmä on yleisin ja paras(!?)

16 3-vaihejärjestelmä Û U pp Vaihe1 Vaihe2 Vaihe3 GND Û = huippuarvo Huipusta huippuun arvo U pp = 2 Û (= U hattu) (= peak to peak) Tehollisarvo U RMS = Û 2 RMS = Root Mean Square

17 Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä 3-vaihejärjestelmä on symmetrinen, kun seuraavat ehdot toteutuvat: Vaiheet ovat jakautuneet vaihesiirron kannalta tasaisesti yhden sinisignaalin jakson ajalle, eli vaiheiden keskinäinen vaihe-ero = 120. Vaiheiden jännitteet nollaan nähden ovat samat (tehollisarvot) Vaiheiden virrat ovat samat (tehollisarvot) Kaikissa vaiheissa jännitteen ja virran välillä on sama vaihe-ero. Eli vaihevirtojen välinen vaihesiirto on 120.

18 3-vaihejärjestelmä, termejä vaiheet vaihevirrat muuntaja tai generaattori L1 (R) L2 (S) L3 (T) I L1 I L2 I L3 kuorma nollajohto maadoitus eivät pakollisia, mutta usein on

19 Nollajohdon virta Symmetrisessä tilanteessa vaihevirrat ovat itseisarvoltaan samat ja niiden välillä on 120 vaihesiirtoa. Mikä on näiden virtojen summa? I L3 L1 I L1 tähtipiste = nollapiste I L1 L2 L3 I L2 I L3 I L2 N I N Symmetrisessä tilanteessa nollajohdon virta = 0!

20 3-vaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännite Vaihe- johtimet L1 L2 L3 Nolla- johdin N Vaihejännite U V = 230 V (tehollisarvo) Vaiheen ja nollan välillä valovirta Pääjännite U P = 400 V (tehollisarvo) Kahden vaiheen välillä voimavirta

21 Vaihe- ja pääjännite L3 U P = 400 V N L1 U V = 230 V L2

22 Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä jatkuu 3-vaihejärjestelmää syötetään generaattorista (tai muuntajasta), joka antaa kaikkiin vaiheisiin saman vaihejännitteen. Ja niiden keskinäinen vaihe-ero on 120. Jotta symmetrisyys toteutuu virtojen kannalta, se vaatii, että kaikkia vaiheita kuormitetaan samanlaisella kuormalla Z L = R + jx. Käytännön tilanteissa pyritään aina symmetriseen 3-vaihejärjestelmään.

23 3-vaihejärjestelmän kuorma Pyritään symmetriseen kuormitukseen Kaikkia vaiheita kuormitetaan yhtä paljon Kuorma voi olla puhtaasti resistiivinen R Vaiheen jännite ja virta ovat samassa vaiheessa Kuorma on yleisesti ilmaistuna impedanssi Z Vaiheen jännitteen ja virran välillä on vaihe-eroa Kuorma voidaan kytkeä kahdella tavalla: tähteen tai kolmioon

24 Tähtikytkentä (Y-kytkentä, Y, y) Voidaan ajatella, että on 3 kpl yksivaiheisiä kytkentöjä, joilla on yhteinen nollapiste L1 L2 L3 R R R L1 L2 L3 R R R tähtipiste = nollapiste N Jokaisen kuorman R yli vaikuttaa vaihejännite U V

25 Kolmiokytkentä (Δ-kytkentä, D,d) Jokaisen kuorman R yli vaikuttaa pääjännite U P, kun vastukset on kytketty kolmioon L1 R L1 R L2 R L2 R L3 R L3 R HUOM! Kolmiokytkennässä ei ole nollapistettä! Mistään kytkennän kohdasta ei löydy nollaa.

26 Vaihtosähkön pätöteho resistiivisellä kuormalla Resistiivisellä kuormalla teho on pelkkää pätötehoa P, jonka yksikkö on watti, W Yhden vaiheen teho on P 1~ = U V I V 3-vaihejärjestelmän teho on P 3~ = 3 U V I V U V on vaihejännite P 3~ = 3 U P I V U P on pääjännite I V on vaihevirta, eli vaihejohtimessa kulkeva virta

27 Vaihtosähkön tehokerroin Resistiivisen kuorman tilanteessa jännite ja virta ovat samassa vaiheessa Niiden välinen vaihesiirto ϕ (fii) on 0 Tehokertoimen cos ϕ arvo on 1 Yleisessä tilanteessa virran ja jännitteen välillä on vaihe-ero ϕ (fii) Tehokerroin cos ϕ saa tällöin arvon 0 1 Tehokerroin on aina positiivinen, vaikka kulma ϕ voi olla positiivinen (ind.) tai negatiivinen (kap.).

28 Vaihtosähkön tehokolmio loisteho Q φ pätöteho P

29 sini, kosini ja tangentti hypotenuusa ϕ c vastainen kateetti a viereinen kateetti b sin ϕ = cos ϕ = vastainen hypotenuusa viereinen hypotenuusa tan ϕ = vastainen viereinen sinin arvo = cosinin arvo = tangentin arvo = 0 + Lisäksi Pythagoraan lause: c 2 = a 2 + b 2

30 Tehojen yksiköt Pätöteho P watti eli W Loisteho Q vari eli var tai VAr (volttiampeeri reaktiivinen) Näennäisteho S volttiampeeri eli VA

31 Vaihtosähkön tehot Kun virralla ja jännitteellä on vaihe-eroa, niin Näennäisteho S 1~ = U V I V S 3~ = 3 U P I V Pätöteho P 1~ = U V I V cos ϕ P 3~ = 3 U P I V cos ϕ Loisteho Q 1~ = U V I V sin ϕ Q 3~ = 3 U P I V sin ϕ Lisäksi S 2 = P 2 + Q 2

32 Vaihtosähkön virtakolmio loisvirta I Q φ pätövirta I P Johtimessa kulkevan kokonaisvirran voidaan ajatella jakaantuvan kahteen komponenttiin I Q ja I P

33 Rinnakkain kytkettyjen kuormien tehot Esimerkkitilanne: 3~-moottorit A ja B on liitetty samaan 3~-syöttöön Moottori A: 20 kw, cos ϕ = 0,7 ind. Moottori B: 35 kw, cos ϕ = 0,6 ind. Mikä on moottoreiden yhteensä syötöstä ottama pätöteho ja loisteho? Miten iso virta vaihejohtimissa kulkee? Mikä on koko kuormituksen tehokerroin cos ϕ?

34 Useiden tehojen yhteenlasku Vaihtosähkön tehot pitää laskea yhteen osissa: 1. Selvitä kunkin yksittäisen kuormituksen pätöteho ja loisteho 2. Laske kaikki pätötehot yhteen = P 3. Laske kaikki loistehot yhteen = Q 4. Nyt saadaan ratkaistua koko kuormituksen: tehokerroin, cos ϕ = cos (arctan( näennäisteho S = ( P) 2 +( Q) 2 Q P ))

35 Symmetrisen 3-vaihejärjestelmän tarkastelua I L1 Tunnettuja asioita ovat: Vaihevirtojen suuruus Kokonaisteho P Voidaanko päätellä, onko kuorman kytkentä tähti vai kolmio? Vastaus: Ei voida! Kyseessä ovat ekvivalenttiset tähti- ja kolmiokytkentä, jos ne ulospäin toimivat samalla tavalla. Kytkennän tarkastelu on yleensä paljon helpompaa, jos 3-vaiheinen kuorma ajatellaan tähtikytkennäksi. Kuorman kytkentä??? Tarkastelussa muutetaankin kaikki kolmiokytketyt kuormat ekvivalenttisiksi tähtikytkennöiksi! I L2 I L3

36 Ekvivalenttiset D- ja Y-kytkennät Mikä on kytkennöissä olevien vastusten R D ja R Y keskinäinen suhde, jotta kytkennät olisivat ekvivalenttiset? L1 R D L1 R Y L2 L3 R D R D L2 L3 R Y RY Voidaan osoittaa että ekvivalenttisilla kytkennöillä on: R Y = 1 3 R D ja yleisemmin Z Y = 1 3 Z D = 1 3 ( R D + jx D )

37 1-vaiheinen sijaiskytkentä Symmetrisen 3-vaihekytkennän analysointi: 1. Muunnetaan kaikki kolmiokytkennät ekvivalenttisiksi tähtikytkennöiksi. 2. Riittää kun otetaan tarkasteluun vain yksi vaihe, tyypillisesti selvitetään sen virta. 3. Kahden muun vaiheen virrat ja jännitteet ovat muuten samat kuin edellisellä, mutta tehdään vaihesiirtoa 120.

38 Loistehon kompensointi Jotkin sähkölaitteet vaativat toimiakseen loistehoa, esim.: moottorit ( cos ϕ = 0,7-0,85) purkauslamput ( cos ϕ = 0,5-0,9 ) Kuorman tarvitsema loisteho voidaan tuottaa generaattorilla pätötehon yhteydessä, jolloin se joudutaan siirtämään jakeluverkossa. Parempi tapa on tuottaa tarvittava loisteho paikallisesti lähelle kulutuskojetta asennetuilla kompensointikondensaattoreilla.

39 Epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä /1 Epäsymmetriatilanteita on erilaisia. Tilanteet, joissa on nollajohto: 1. Kuormitus on erilainen eri vaiheissa. On hyvä nollajohto, jonka resistanssi 0 Ω, eli on hyvä maadoitus. Mikä on nollapisteen potentiaali? Kulkeeko nollajohdossa virtaa? 2. Kuormitus on erilainen eri vaiheissa. On huono nollajohto, sen resistanssi > 0 Ω, eli on huono maadoitus. Mikä on nollapisteen potentiaali? Kulkeeko nollajohdossa virtaa?

40 Epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä /2 Tilanteet, joissa ei ole nollajohtoa lainkaan. Kytkentä on käytössä esim. moottoreilla tai lämmittimillä, joiden kuormitus on ehjässä laitteessa aina symmetrinen. Tällainen tilanne on yleensä myös 20 kv:n jakeluverkoissa. 3. Kuormitus on vikatilanteen takia eri vaiheissa erilainen. Jos esim. moottorin yksi vaihe kärähtää. Mikä on nollapisteen (tähtipisteen) potentiaali? 4. Syöttävän verkon vaihejännitteet ovat epäsymmetriset. Esim. yhden vaiheen sulake palaa, ja vain kaksi vaihetta on kuumana. Mikä on nollapisteen (tähtipisteen) potentiaali?

41 Epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä /3 Yhteenvetona seurauksia, joita syntyy, jos 3-vaihejärjestelmä on epäsymmetrinen Nollapisteen eli tähtipisteen potentiaali ei olekaan nolla niin kuin pitäisi vaaran paikka Nollajohdossa voi kulkea isokin virta. Voiko nollajohdon virta olla suurempi kuin yksittäisen vaihejohdon virta? Jos yksi vaihe tippuu pois, eikä ole nollajohtoa Ehjien vaiheiden jännite ei olekaan enää välttämättä 230 V, saavat ylijännitettä Tähtipisteen potentiaali voi olla reilustikin eri kuin nolla

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho

Lisätiedot

Sähköasennusten perusteet

Sähköasennusten perusteet Sähköasennusten perusteet Pekka Rantala Kevät 2015 Sisältö 1. Sähkötekniikan perusteita 2. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 5. Kiinteistön sähköverkko

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN

TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN Opetusmoniste 3 TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN Kari Huotari, Jarmo Partanen 1998 ISBN 9517642822 ISSN 14558513 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkötekniikan osasto UDK 621.316.1:621.316.925

Lisätiedot

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 1 Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/opintojen_rakenne/opas/koulutusohjelmat/?sivu=oj _kuvaus&koodi1=t170103&kieli=fi&opas=2013-2014&lk=s2013&vuosi=13s14k

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: EAOL 1/6 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ VUOSAAREN SATAMAN SÄHKÖVERKON SUOJAUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ VUOSAAREN SATAMAN SÄHKÖVERKON SUOJAUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ VUOSAAREN SATAMAN SÄHKÖVERKON SUOJAUS Työn tekijä: Marko Särkkä Työn valvoja: leht. Sampsa Kupari Työn ohjaaja: dipl.ins.

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkövirran määrittelylausekkeesta VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*.

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Veneilijän Sähköopas Mobile House Oy Hannu Laine Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Sisällys Taustaa... 3 1. Veneen sähkön periaatteet... 4 2. Sähkön suureet... 5 Jännite (Voltti) U... 5 Virta (Ampeeri)

Lisätiedot

16. TEHOELEKTRONIIKKA

16. TEHOELEKTRONIIKKA 6. TEHOELEKTRONKKA 6.. Suuntaajien standardointi Luku 6: Tehoelektroniikka Suomessa ei toistaiseksi ole julkaistu suuntaajia koskevia standardeja eikä myöskään niitä ja niiden ominaisuuksia koskevaa suomenkielistä

Lisätiedot

Loisteho, yliaallot ja kompensointi

Loisteho, yliaallot ja kompensointi Loisteho, yliaallot ja kompensointi H. Honkanen Loistehohan johtuu kuormituksen reaktiivisuudesta. Reaktiivinen kuorma palauttaa osan energiastaan takaisin. Tämä palaava energia ( = virtaa ) kuormittaa

Lisätiedot

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus Tekninen opas nro 7 Tekninen opas nro 7 Sähkökäytön mitoitus 2 Tekninen opas nro 7 - Sähkökäytön mitoitus Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Sähkökäyttö... 6 3. Mitoituksen yleiskuvaus... 7 4. Oikosulkumoottori

Lisätiedot

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006. Loistehon kompensointi 1(4) LOISTEHON HINNOITTELU JA KOMPENSOINTI 1. Yleistä Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on velvoittanut paikalliset verkkoyhtiöt huolehtimaan alueensa loistehon tarpeesta.

Lisätiedot

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö

Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Tuurinko, Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö Pienten tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmien asennusopas 0. Oppaan käyttötarkoitus Tässä oppaassa käsitellään pienten, kotitalouksien tarpeisiin

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Aurinkoenergiaopas. Tässä oppaassa käydään läpi ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä tietää kun harkitset aurinkosähköjärjestelmän ostamista.

Aurinkoenergiaopas. Tässä oppaassa käydään läpi ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä tietää kun harkitset aurinkosähköjärjestelmän ostamista. Aurinkoenergiaopas Tässä oppaassa käydään läpi ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä tietää kun harkitset aurinkosähköjärjestelmän ostamista. päivitetty 01.02.2013. Kaikki oikeudet pidätetään. Emme

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 7. toukokuuta

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS Kati Pippuri Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tampereen ammattikorkeakoulu koulutusohjelma Sähkötekniikan Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Scan Lab Sähkökonelaboratorio

Scan Lab Sähkökonelaboratorio Scan Lab Sähkökonelaboratorio Laboratoriojärjestelmä Scan Lab Kokosimme ammattitaitomme ja osaamisemme tutkimuslaboratoriojärjestelmämme kehitystä varten ja rakensimme täydellisimmän markkinoilta löytyvän

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

Pienjännitetuotteiden tuoteopas

Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteiden tuoteopas Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkönlaadun parantamiseen Alstom Grid:n valmistamat tuotteet auttavat asiakkaitamme tehokkaampaan toimintaan säästämällä

Lisätiedot