VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö"

Transkriptio

1 VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö 1. Selitä fysikaalisesti, miksi: a) sateessa kastuneet vaatteet tuntuvat kylmältä, b) pyykit kuivuvat myös pakkasessa, c) uunista pudonneen hehkuvan hiilenpalan voi nopeasti toimien heittää sormissaan takaisin pesään, mutta jos yrittää samaa kuumalle rautanaulalle, polttaa sormensa varmasti, d) pakastimen oven avaaminen uudestaan heti sulkemisen jälkeen vaati enemmän voimaa kuin hetken odottelun jälkeen. (YO-S09-3). a) Vesi haihtuu (höyrystyy) kastuneista vaatteista. Koska haihtuminen vaatii lämpöä, vaatteiden lämpötila laskee. Märät vaatteet myös johtavat lämpöä tehokkaammin ihon pinnalta kuin ilmahuokosia sisältävät kuivat vaatteet. b) Märässä pyykissä oleva vesi jäätyy pakkasessa. Jää sublimoituu, ts. muuttuu kiinteästä olomuodosta suoraan kaasumaiseen olomuotoon. Täten pyykki kuivuu vähitellen pakkasessakin edellyttäen, että ilman kosteus on riittävän pieni. c) Hiilen lämmönjohtavuus on oleellisesti pienempi kuin raudan, minkä vuoksi lämpö siirtyy hiilenpalasta sormiin paljon hitaammin kuin rautanaulasta. d) Ovea avattaessa pakastimeen virranneen huoneilman lämpötila laskee oven sulkemisen jälkeen, mistä johtuen pakastimeen syntyy alipaine. Kun ovi uudelleen avataan, täytyy voittaa paine-erosta aiheutuva voima F = pa. Ajan kuluessa paine-ero kuitenkin häviää vähitellen ilmavuodon vuoksi ja oven avaaminen helpottuu. 4. Kaksi täsmälleen samanlaista tyhjää ilmapalloa täytetään laboratoriossa, toinen vedyllä ja toinen heliumilla siten, että pallojen tilaavuus on sama. Kumpaan palloon kohdistuva noste on suurempi? (YO-K06-4a). Kappaleeseen kohdistuva noste on sen syrjäyttämän ilmamäärän painon suuruinen. Koska pallojen tilavuudet ovat yhtä suuret, niihin kohdistuvat nosteet ovat yhtä suuret.

2 9. Selosta lyhyesti, mihin fysikaalisiin ilmiöihin perustuu seuraavien laitteiden toiminta: 1) hydrauliset laitteet, 2) painekattila. (YO-K80-VIosa). 1) hydrauliset laitteet - nesteiden kokoonpuristumattomuus - ulkoisen paineen tasainen leviäminen 2) painekattila - kiehuminen - kiehumispisteen riippuminen paineesta 10. Vastaa perustellen seuraaviin kysymyksiin: a) Miksi lumen sulaminen vaatii lämpöä? b) Miksi palelet märissä vaatteissa? c) Miksi vesi avoimessa astiassa kiehuu korkealla vuoristossa alemmassa lämpötilassa kuin merenpinnan tasolla? (YO-K88-2). a) Lumi on kiteistä ainetta. Kiderakenteen purkaminen vaatii energiaa. b) Märässä pyykissä oleva vesi jäätyy pakkasessa. Jää sublimoituu, ts. muuttuu kiinteästä olomuodosta suoraan kaasumaiseen olomuotoon. Täten pyykki kuivuu vähitellen pakkasessakin edellyttäen, että ilman kosteus on riittävän pieni. c) Hiilen lämmönjohtavuus on oleellisesti pienempi kuin raudan, minkä vuoksi lämpö siirtyy hiilenpalasta sormiin paljon hitaammin kuin rautanaulasta. d) Ovea avattaessa pakastimeen virranneen huoneilman lämpötila laskee oven sulkemisen jälkeen, mistä johtuen pakastimeen syntyy alipaine. Kun ovi uudelleen avataan, täytyy voittaa paine-erosta aiheutuva voima F = pa. Ajan kuluessa paine-ero kuitenkin häviää vähitellen ilmavuodon vuoksi ja oven avaaminen helpottuu.

3 11. Miksi kylmähuoneen jäähdytyselementit sijoitetaan lähelle kattoa? Minkä vuoksi muu osa jäähdytyskoneesta on huoneen ulkopuolella? (~YO-K87-2). Ylös sijoitetut elementit jäähdyttävät ylös nousevaa lämpimämpää ja siis keveämpää ilmaa. Järjestelyllä saadaan ilma kiertämään ja jäähdytys siten tehostumaan. Jäähdytyskone (jääkaappi, pakastin) siirtää lämpöä Q 2 alemmasta lämpötilasta T 2 ylempään ulkoisen työn W avulla. Jäähdytyskone jäähdyttää kylmäsäiliötä ja jäähdytyskoneen luovuttaman lämmön Q 1 = Q 2 + W, täytyy siirtyä kylmätilan ulkopuolelle. 12. Mitkä fysikaaliset ilmiöt ja aineen ominaisuudet ovat oleellisia seuraavien laitteiden toiminnassa: a) hydraulinen nostolaite, b) painekattila ja c) kylmälaukku (styrox-laatikko, jonka sisällä on pakastimesta otettu vesitäytteinen muovipullo)? (YO-K92-2). a) Hydraulinen nostolaite - ulkoisen paineen tasainen leviäminen nesteessä - nesteen pieni kokoonpuristuvuus b) Painekattila - kun suljetussa astiassa olevaa ruokaa ja ilmaa lämmitetään, paine astiassa nousee veden kiehumispiste nousee ruoka kypsyy nopeammin kuin normaalipaineessa keitettäessä c) Kylmälaukku - styrox johtaa huonosti lämpöä - pullossa olevan jään lämpeneminen ja sulaminen vaatii lämpöä, joka siirtyy jäähän laukun sisällöstä.

4 13. a) Selosta lyhyesti kuumailmapallon toimintaperiaate. a) Miksi nestekaasupullo jäähtyy, kun siitä otetaan kaasua? b) Teräspultti on juuttunut alumiinikappaleeseen. Helpottaako rakenteen lämmittäminen (esim. kuumailmapuhaltimella) pultin irtoamista? (YO-K95-2). a) Ilmaa voidaan pitää ideaalikaasuna, joten sen tiheydellä on lauseke = = = =. Koska paine on pallon sisä- ja ulkopuolella likimain sama, on pallon sisällö olevan kuuman ilman tiheys ρ s pienempi kuin ulkopuolella olevan ilman tiheys ρ u. Tästä johtuen palloon vaikuttava noste N = ρ u Vg on suurempi tai yhtä suuri kuin pallon ja kuuman ilman yhteinen paino m o g + ρ s Vg, jolloin pallo kohoaa tai kelluu. Sisäilman lämpötilaa säädellään kaasupolttimen liekillä. b) Nestekaasupullossa neste ja sen höyry ovat tasapainossa ympäristön lämpötilaa vastaavassa paineessa. Kun pullosta otetaan kaasua, paine laskee, jolloin nestettä höyrystyy vastaava määrä. Höyrystyminen sitoo höyrystymislämmön verran lämpöä nesteestä, kaasusta ja pullon seinämistä, joten pullo jäähtyy. c) Rakennetta kuumennettaessa sekä teräs että alumiini lämpenevät. Taulukkokirjasta todetaan (MAOL s.72, 76), että alumiinin pituuden lämpötilakerroin on lähes kaksinkertainen teräksen (raudan) lämpötilakertoimeen verrattuna. Alumiinilla α = 23, /K ja teräksellä α = /K. Täten alumiinissa olevan reiän halkaisija kasvaa enemmän kuin pultin halkaisija, mikä helpottaa irtoamista. Todettakoon, että kierteen vaikutuksen huomioonottaminen mutkistaa tilannetta. Molemmat aineet laajenevat myös pultin pituussuunnassa. Koska alumiinikierre pitenee enemmän kuin teräskierre, rakenne lukkiutuu, jos kierre on riittävän pitkä.

5 16. a) Mihin perustuu hydraulisen nosturin toiminta? b) Mistä johtuu heliumtäytteiseen vappupalloon kohdistuva noste? (YO-S00-12ab). a) Hydraulinen nosturi on periaatteessa nestesäiliö, jossa on kaksi erikokoista mäntää (ks. kuva). Pumppumännän pienellä voimalla F 1 saadaan aikaan paine =, joka leviää koko nesteeseen. Tällöin suurempaan mäntään kohdistuu voima = =. Koska männän pinta-ala A 2 on paljon suurempi kuin pienemmän männän pinta-ala A 1, niin suurempaan mäntään kohdistuva voima F 2 on palon suurempi kuin voima F 1 : = = > >. Hydraulisen nosturin (puristimen) toiminta perustuu siis oleellisesti paineen tasaiseen leviämiseen nesteessä ja nesteen kokoonpuristumattomuuteen. b) Ilmapalloon kohdistuva noste aiheutuu siitä, että pallon alapintaan vaikuttava ilman hydrostaattinen paine (ilmanpaine) on suurempi kuin pallon yläpintaan kohdistuva ilman hydrostaattinen paine eli ilmanpaine. Tästä pallon ylä- ja alapinnan välisestä ilmanpaine-erosta aiheutuu se, että pallon alaosaan kohdistuu hieman suurempi voima kuin yläosaan. Tästä paine-erosta aiheutuu palloon kohdistuva noste.

6 19. a) Miksi keittolevyllä olevassa kattilassa kiehuvan veden lämpötila ei nouse, vaikka virtakytkin on maksimiasennossaan? b) Miksi jääkaapista otetun virvoitusjuomapullon ulkopintaan tiivistyy vettä? c) Miksi nestekaasupullo jäähtyy, kun siitä otetaan kaasua? (YO-K03-11). a) Kun vesi on kiehumispisteessä, siihen tuotu lämpö kuluu kokonaan olomuodon muutokseen, höyrystymiseen, ts. molekyylien irrottamiseen toisistaan ja höyryn laajenemistyöhön) b) Ilman maksimikosteus (ilmassa olevan vesihöyryn suurin mahdollinen tiheys) pienenee lämpötilan laskiessa. Jos jääkaapista otetun pullon pinnan lähellä oleva ilma jäähtyy niin matalaan lämpötilaan, että sitä vastaava maksimikosteus on pienempi kuin huoneilman kosteus, ylimääräinen kosteus tiivistyy vedeksi pullon pinnalle. c) Nestekaasupullossa neste ja sen höyry ovat tasapainossa ympäristön lämpötilaa vastaavassa paineessa. Kun pullosta otetaan kaasua, paine laskee, jolloin nestettä höyrystyy vastaava määrä. Höyrystyminen sitoo lämpöä nestekaasusta ja pullon seinämistä, joten pullo jäähtyy.

7 20. a) Kiinteää ainetta lämmitetään. Mistä tekijöistä riippuu lämpötilan nostoon tarvittava lämpömäärä? b) Miten lämpö liittyy aineen olomuodon muutoksiin? c) Kun maapallon energiavaroja hyödynnetään laajamittaisesti, lämpöenergia on useimmissa prosesseissa oleellinen osa energianmuutosketjua. Miksi tämä on ongelmallista energiavarojen kulumisen kannalta lämpöopin II pääsäännön valossa? (YO-K06-5). a) Kappaleen lämpötilan nostoon tarvittava lämpöenergia on Q = cm t. Lämpömäärä riippuu täten lämpötilan muutoksesta t, kappaleen massasta m ja kappaleen aineen ominaislämpökapasiteetista c (MAOL s ). b) Kiinteän aineen sulaminen ja nesteen höyrystyminen (ja kiinteän aineen sublimoituminen) sitovat lämpöä ympäristöstä. Päinvastaisissa muutoksissa, jähmettyminen ja tiivistyminen (ja härmistyminen), lämpöä vapautuu. Tarvittavat tai vapautuvat lämpömäärät ovat verrannollisia aineen massaan. Ne saadaan laskettua yhtälöistä Q = sm ja Q = rm, joissa s ja r ovat aineen ominaissulamislämpö ja ominaishöyrystymislämpö (MAOL s ). Nämä ovat aineelle ominaisia ja riippuvat lämpötilasta, jossa olomuodon muutos tapahtuu. c) Lämpöopin II pääsäännön mukaan lämpöenergiasta voidaan muuttaa muiksi energiamuodoiksi vain osa, jonka määrää ns. terminen hyötysuhde. Tämän ehdoton yläraja on ideaalisen, lämpötilojen T 1 ja T 2 välillä toimivan lämpövoimakoneen hyötysuhde = (= lämpövoimakoneen ideaalinen hyötysuhde). Täten hyödyksi saatavan energian määrä väistämättä vähenee.

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ. Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio

KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ. Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio Tiivistelmä Tällä tutkimuksella haluttiin määrittää tulipalotilanteeseen

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 70572600-70572900 - 70573400 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot