KIINTEISTÖPALVELUIDEN JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖPALVELUIDEN JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI 10.5.2012"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y

2 Esityksen sisältö: I. Toimiala Uudellamaalla II. Osaamisselvityksen taustatiedot III. Osaamisselvityksen tulokset: Työvoimantarve toimialalla Yritysten rekrytointi Maahanmuuttajat työvoimana alalla Muutokset osaamistarpeissa ja tulevaisuuden osaaminen Ammattiin valmistuneiden ammattitaito ja riittävyys Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö

3 I Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala Uudellamaalla Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala (TOL2008) 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 811 Kiinteistönhoito 812 Siivouspalvelut 813 Maisemanhoitopalvelut Kiinteistöjen isännöinti Uudenmaan kiinteistöpalveluiden ja turvallisuusalan %-osuudet koko maasta vuonna 2010 Liikevaihto 42 % 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 801 Yksityiset turvallisuuspalvelut 802 Turvallisuusjärjestelmät 803 Etsivätoiminta Henkilöstö 38 % Toimipaikat 33 % Tilastokeskus, KunTo

4 I Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala Uudellamaalla Uudenmaan toimialan % -osuudet koko maan toimialasta vuonna 2010 (Tilastokeskus, KunTo) Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto Kiinteistöjen isännöinti Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala yht. Kaikki toimialat yht

5 II Osaamisselvityksen taustaa Ennakointikamarin osaamisselvitysten tavoitteena: 1. Yritysten tarvitsema osaaminen 2. Yritysten tarpeet rekrytoitavien pohjakoulutukselle 3. Oppilaitoksista valmistuvien taitojen sopivuus yrityksille 4. Yritysten vastauksia oppilaitoksille koulutussuunnittelua ja yritysyhteistyötä varten 5. Yritysten mielipiteitä määrällisestä ja laadullisesta kehittämisestä 6. Vertailua koulutuksen järjestäjien ja yritysten käsityksistä Vuoden 2012 osaamisselvitysten toimialat: Hyvinvointiala 3/2012 ICT 4/2012 Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala 5/2012 Finanssiala syksy 2012

6 II Osaamisselvityksen taustaa Yrityskysely Otos n= 508yritystä Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset Isännöintiliitto Kiinteistöpalvelut ry Ura-avaimen ja oppilaitosten yritysyhteystietoja 41 vastausta 67 % pk-yrityksiä Vastaajat ylemmissä johtotehtävissä Oppilaitoskysely Otos n=18 oppilaitosta 10 oppilaitosta vastasi Uudellamaalla nämä oppilaitokset vastaavat opiskelijamäärältään 73 % alan oppilastarjonnasta alueella Vastaajat alan kouluttajia, toimialajohtajia tai päälliköitä, koulutuspäälliköitä tai -vastaavia

7 III Osaamisselvityksen tulokset Työvoimantarve toimialalla Miten arvioitte toimialanne kotimaisten työpaikkojen määrän kehitystä seuraavan neljän vuoden kuluessa? Työpaikkojen määrä kasvaa 63,4 58,1 Työpaikkojen määrä säilyy ennallaan Työpaikkojen määrä vähenee 4,9 3,2 31,7 38,7 Yritys Oppilaitos % vastaajista

8 III Osaamisselvityksen tulokset Yritysten rekrytointi Miten arvioisitte toimialanne työvoiman rekrytointimahdollisuuksia seuraavan neljän vuoden aikana? Toimialalla ei ole vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa 7,3 Toimialalla on jonkin verran vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa 65,9 Toimialalla on suuria vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa 26, % vastaajista

9 III Osaamisselvityksen tulokset Yritysten rekrytointi Onko yrityksessänne tai toimipaikassanne tällä hetkellä ammatteja tai työtehtäviä, joihin teidän on vaikea löytää sopivia henkilöitä? Siivoustyön osaajia Kiinteistön hoitaja, kiinteistöhuolto Isännöinti Taloushallinto Esimiestyö 32 %:lla vastaajista ei ole vaikeuksia löytää sopivia työntekijöitä Mitkä ovat mielestänne syyt edellä mainittujen ammattien tai työtehtävien rekrytointiongelmiin? Alan vetovoiman ja arvostuksen puute Ammattitaitoisen työvoiman vähyys Alan heikko palkkataso

10 III Osaamisselvityksen tulokset Maahanmuuttajat työvoimana alalla Miten arvioisitte maahanmuuttajataustaisen työvoiman ja työperäisen maahanmuuton merkitystä toimialallanne seuraavan neljän vuoden aikana? Merkitys kasvaa 61,0 80,6 63 %:lla on tällä hetkellä maahanmuuttajataustaista työvoimaa Yritykset, jotka halukkaita rekrytoimaan maahanmuuttajia Merkitys säilyy ennallaan Merkitys vähenee 36,6 16,1 2,4 3,2 Yritys Oppilaitos Kyllä 72% % vastaajista

11 III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Yritykset - liiketoimintamuutokset ja niihin liittyvät osaamistarpeet Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen Maahanmuuttajataustaisen työvoiman lisääntyminen Muutokset taloudessa ja verotuksessa Moniossajien tarve Sähköisen asioinnin lisääntyminen Oppilaitokset liiketoimintatai osaamistarvemuutokset ja miten koulutus vastaa niihin Eläköityminen ja maahanmuuttajataustaisen työvoiman lisääntyminen Osaamisen ja ammattitaidon muutokset Koulutuksen muokkaaminen yhteistyössä yritysten kanssa Mahdolliset muutokset lainsäädännössä

12 III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mitä keinoja käytätte yrityksenne osaamisen kehittämisessä? Oma koulutus Oppisopimuskoulutus Lyhytkestoinen koulutus Täydennys- ja lisäkoulutus Tutkintoperusteinen koulutus Rekrytointi Työssäoppiminen Alihankinta Henkilöstön vuokraus Työkierto Maahanmuuttajien koulutus Muu, mikä? 9,8 7,3 4, ,1 31,7 24, ,5 17,1 58, % vastaajista

13 III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mikä yleisosaaminen korostuu toimialanne ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä seuraavan neljän vuoden aikana? Ajanhallintataidot Alaistaidot Aloitekyky / aloitteellisuus Asiakaspalvelutaidot Esimiestaidot Kielitaito, minkä kielen? Kyky reagoida muutoksiin Liiketoimintaosaaminen Myyntiosaaminen Ongelmanratkaisutaidot Tietotekniikkataidot Tiimityötaidot Työturvallisuus Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Muu, mikä?

14 Oppilaitos Yritys III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mikä yleisosaaminen korostuu toimialanne ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä seuraavan neljän vuoden aikana? Asiakaspalvelutaidot Ongelmanratkaisutaidot Aloitekyky (aloitteellisuus) Tiimityötaidot Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Asiakaspalvelutaidot Ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Kyky reagoida muutoksiin Tiimityötaidot 51,2 48,8 41, ,6 51,6 65,9 64,5 64,5 61, % vastaajista

15 III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mikä ammatillinen osaaminen korostuu toimialanne ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä seuraavan neljän vuoden aikana? Kiinteistöpalvelut Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Isännöinti Iv-koneiden huolto Kauppa ja myymälätilojen puhtaanapito Kiinteistöautomation käyttäminen Kiinteistön toimintakunnan arviointi Kiinteistöön liittyvät pienet huolto- ja korjaustyöt Kiinteistön yleishoito ja valvonta Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Liikennevälineiden puhtaanapito Lv-järjestelmien hoito Rakennusaikainen puhtaanapito Rakennustekniset korjaustyöt Teollisuuslaitosten puhtaanapito Toimistopalvelut Ulkoalueiden hoito Muu, mikä?

16 Oppilaitos Yritys III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mikä ammatillinen osaaminen korostuu kiinteistöpalveluiden ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä seuraavan neljän vuoden aikana? Kiinteistöautomation käyttäminen Isännöinti Kiinteistön yleishoito ja valvonta Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennustekniset korjaustyöt Kiinteistöautomation käyttäminen Lv-järjestelmien hoito Kiinteistön pienet huolto/korjaustyöt Kiinteistön yleishoito ja valvonta Rakennustekniset korjaustyöt 34,1 29,3 24,4 24,4 43,9 48,4 45,2 41,9 38,7 38, % vastaajista

17 III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mikä ammatillinen osaaminen korostuu toimialanne ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä seuraavan neljän vuoden aikana? Turvallisuusala Järjestyksenvalvonnan perustoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Kiinteistötekninen toiminta Logistinen turvallisuustoiminta Pelastustoiminta Tietoturvallisuustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Turvatarkastustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Turvallisuustekninen toiminta Uhkatilanteiden hallinta Vartiointitoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta Muu, mikä?

18 Oppilaitos Yritys III Osaamisselvityksen tulokset Osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen Mikä ammatillinen osaaminen korostuu turvallisuusalan ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä seuraavan neljän vuoden aikana? Kiinteistötekninen toiminta Tietoturvallisuustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Uhkatilanteiden hallinta Ympäristöturvallisuustoiminta Kiinteistötekninen toiminta Turvajärjestelmien käyttö Uhkatilanteiden hallinta Tietoturvallisuustoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta 26,8 24,4 24, , ,2 38,7 35, % vastaajista

19 Aikuiset: Nuoret: III Osaamisselvityksen tulokset Ammattiin valmistuneiden ammattitaito Miten hyvin mielestänne oppilaitoksista valmistuvien nuorten ja aikuisten ammattitaito vastaa työelämän vaatimuksia? Hyvin 9,5 33,3 Tyydyttävästi 60,0 73,8 Huonosti 6,7 16,7 Hyvin Tyydyttävästi 20,9 41,4 55,2 72,1 Yritys Oppilaitos Huonosti 7,0 3, % vastaajista

20 III Osaamisselvityksen tulokset Ammattiin valmistuneiden ammattitaito Miten parantaisitte koulutuksen ja työelämän vastaavuutta? Yritysvastaajat Oppilaitosvastaajat Käytännönharjoittelun lisääminen Yhteistyön parantaminen oppilaitosten kanssa Oppisopimuskoulutuksen tukeminen Työelämä mukaan koulutusten suunnitteluun Työssäoppimispaikan valmiuksien parantaminen Opettajien työelmäntaitojen parantaminen Käytännönharjoittelu ja työssäoppiminen Opiskelijoiden motivaatio

21 Aikuisia: Nuoria: III Osaamisselvityksen tulokset Ammattiin valmistuneiden riittävyys Alueenne ammatillisista oppilaitoksista koulutetaan nuoria ja aikuisia toimialanne työvoimatarpeet huomioiden: liian paljon sopivasti liian vähän liian paljon sopivasti liian vähän 2,4 2,4 43,9 53,7 48,8 48,8 Miksi mielestänne alueenne ammatillinen koulutustarjonta ei vastaa toimialanne työvoimatarpeisiin? 1. Alan huono arvostus 2. Liian vähän hakijoita koulutukseen 3. Koulutettavien motivaation puute % vastaajista

22 III Osaamisselvityksen tulokset Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö Yritysvastaajien hyödyllisimmät / kiinnostavimmat yhteistyömuodot Työssäoppiminen Oppisopimuskoulutus Oppilaitosvastaajien hyödyllisimmät yritysyhteistyömuodot Koulutuksen suunnittelu ja toteutus Työelämään tutustuminen Oppilaitosvastaajien hyödyllisimmät oppilaitosyhteistyön muodot Yhteistyö koulutuksen toteutuksessa mm. oppimateriaali Yhteiset projektit ja opinnäytetyöt Muu koulutustarjonta mm. täsmäkoulutukset Pitkäaikainen kumppanuus Oppisopimukset Yhteistyö koulutuksen suunnittelussa mm. kehittämistyö

23 KIITOS! VASTAAJIEN KESKEN SUORITETUSSA KIRJA - A RVONNASSA ONNI SUOSI SEURAAVIA HENKILÖITÄ: A RJA NURMI, RKT-PALVELU OY JANICA DIKTONIUS, ISÄNNÖINTIJOKERI OY TIINA MIKKOLA, AMMATTIOPISTO LUOVI

FINANSSIALAN ENNAKOINTIKAMARI 19.9.2012 P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y

FINANSSIALAN ENNAKOINTIKAMARI 19.9.2012 P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y FINANSSIALAN ENNAKOINTIKAMARI 19.9.2012 P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y Esityksen sisältö: I. Toimiala Uudellamaalla II. Osaamisselvityksen taustatiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Logistiikka 14.9.2011. Kaupunkitutkimus TA Oy tutkija Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi

Logistiikka 14.9.2011. Kaupunkitutkimus TA Oy tutkija Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi Logistiikka 14.9.2011 Kaupunkitutkimus TA Oy tutkija Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi Logistiikan toimipaikat Uudellamaalla Hanko Vantaa Sipoo Loviisa Nurmijärvi Pornainen Tuusula

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari ICT Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite 2 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...4 2 Vastaajien tausta...5 3 Yritysten työvoiman tarve...6 4 Yritysten rekrytointi...8 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...10 6 Oppilaitosyhteistyö...19 LIITE

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen 2/2009 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala Alan ammatilliset tutkinnot Kiinteistöpalvelujen perustutkinto n ammattitutkinto n erikoisammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Turvallisuusalan perustutkinto

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola Osaamisen kehittämisellä potkua yrityksesi kilpailukykyyn Amiedu 9.10.2014 Helsingin seudun kauppakamari Uudenmaan

Lisätiedot

Matkailuala Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista. Syksy 2013

Matkailuala Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista. Syksy 2013 Matkailuala Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista Syksy 2013 Tutkimuksen toteutus ja vastaajien taustatiedot Toimintasektori % Matkatoimistot 46 Majoitus 14 Laivaliikenne 7 Lentoliikenne 6 Ohjelmapalvelut

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Teollisuus ja Työnantajat Teollisuuden osaamistarveluotain 1/98 Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Teollisuus ja Työnantajat

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Sisältö Esipuhe 5 1. Tärkeimmät tulokset

Lisätiedot

ICT-alan tarvekartoitus 2011

ICT-alan tarvekartoitus 2011 RAPORTTEJA 20 2012 ICT-alan tarvekartoitus 2011 Yhteenveto työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksen ja C&Q-osaamistarvekartoituksen haastatteluista HANNU AHVENJÄRVI 2 ICT-alan tarvekartoitus 2011 Yhteenveto

Lisätiedot

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima?

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 47/2014 TUULA VEHMAS Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot