Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet"

Transkriptio

1 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

2 Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun osaamis- ja johtamishaasteet ja keinot niihin vastaamiseen johtamisen eri osa-alueilla Työkaluina mm. kysely sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden johtamisen kehittämistarpeista ja Ennakointikamari Antti Mähönen

3 Johtamiskysely 3 Tausta-analyysin perusteella kolme johtamisen kokonaisuutta: Liiketoiminnan johtaminen Verkostojen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Em. osa-alueilta 40 johtamista koskevaa väittämää, joissa esitettyjen asioiden merkitystä ja nykytilaa kartoitettiin asteikolla 1-5 Kyselyn tuloksia täydennettiin työpajatyöskentelyssä kesäkuussa Antti Mähönen

4 Yleishavainnot johtamisen osaalueittain 4 Liiketoiminnan johtaminen Merkitys 4,15; Nykytila 3,57; Erotus 0,58 Verkostojen johtaminen Merkitys 4,04; Nykytila 3,39; Erotus 0,65 Henkilöstöjohtaminen Merkitys 4,36; Nykytila 3,80; Erotus 0,55 Antti Mähönen

5 Liiketoiminnan johtaminen Organisaatioissa hallitaan palvelujen hinnoittelu ja kustannuslaskenta 12. Organisaatioissa osataan hyödyntää eri rahoituskanavia 11. Organisaatioissa hallitaan investointilaskenta 1. Organisaatioissa hallitaan liiketoiminnan suunnittelun eri osaalueet 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2. Organisaatioissa on laadittu kirjallinen toimintaa ohjaava strategia 3. Organisaatioissa on kykyä ennakoida alan tulevaisuuden kehityssuuntia 4. Organisaatiot tuntevat kilpailijansa MERKITYS VALLITSEVA OLOTILA 9. Uusia palveluja kehitettäessä panostetaan erityisesti palvelujen vaikuttavuuteen 5. Kilpailuetua osataan hakea erikoistumalla 8. Organisaatioissa panostetaan ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen 7. Organisaatioiden sisäiset toimintatavat edistävät uusien ideoiden syntymistä työssä 6. Kehitettyjä palveluja osataan tuotteistaa tehokkaasti levitettäviksi Tekijän nimi/pvm

6 Verkostojen johtaminen Organisaatiot luovat toiminnallaan positiivista kuvaa yksityisestä palvelutuotannosta 13. Organisaatiot osaavat hakea kasvua verkostoitumalla 5,00 4,50 4, Yksityisen sektorin organisaatiot osaavat verkostoitua julkisten toimijoiden kanssa 3, Organisaatioissa hallitaan ankintaprosesseihin osallistuminen 3,00 2,50 2, Yksityisen sektorin toimijat osaavat verkostoitua keskenään 1,50 1, Organisaatiot pystyvät aikuttamaan julkisen sektorin hankintakäytäntöihin 0,50 0, Organisaatiot osaavat hankkia käyttöönsä tarjolla olevia uusia teknisiä ratkaisuja MERKITYS VALLITSEVA OLOTILA 21. Organisaatioissa on riittävää neuvottelutaitoa 17. Organisaatioiden toiminta kokonaisuutena on asiakaslähtöistä 20. Organisaatiot hallitsevat palvelujen markkinoinnin 18. Henkilöstö toimii asiakaslähtöisesti 19. Organisaatiot hallitsevat palvelujen myynnin Tekijän nimi/pvm

7 Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön näkemykset vaikuttavat organisaation toimintaa koskeviin päätöksiin 37. Johdon ja henkilöstön välillä vallitsee hyvä vuorovaikutus 40. Johto osaa johtaa henkilöstöä myös omalla esimerkillään 39. Organisaatiossa on valmiudet johtaa monikulttuurista henkilöstöä 25. Organisaatioissa panostetaan yksilöiden osaamisen kehittämiseen 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Organisaatioissa panostetaan koko organisaation kyvykkyyteen ja toimintatapoihin 27. Työssä tarvittavaa tietoa hallitaan ja jaetaan organisaatioissa tehokkaasti 28. Hiljaisen tiedon siirrolle (esim. eläköitymistilanteissa) on toimivat käytännöt 29. Rekrytointeja uskalletaan ja osataan tehdä oikea-aikaisesti MERKITYS VALLITSEVA OLOTILA 36. Johtaminen edistää työhyvinvointia 30. Töiden järjestelyillä osataan vähentää korvaavia rekrytointeja (esim. eläköitymistilanteissa) 31. Henkilöstö on sitoutunut 35. Työsuorituksista osataan antaa organisaation toiminnan palautetta ja palkita kokonaistavoitteisiin 32. Henkilöstö sitoutuu 34. Työsuhdeasioita osataan hoitaa päivittäisessä johtamisessa tehtäviin hyvin ratkaisuihin 33. Henkilöstöllä on valmiutta muuttaa omia toimintatapojaan Tekijän nimi/pvm

8 Merkitys, TOP-10 8 Tekijän nimi/pvm

9 Erotus, TOP-10 9 Tekijän nimi/pvm

10 Merkitys + erotus, TOP Tekijän nimi/pvm

11 Haasteiden nelikenttä 11 Tärkeimpiä panostamisen kohteita Henkilöstön sitoutuneisuus Johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus Henkilöstön muutosvalmius Organisaatiotason osaaminen ja kyvykkyys Mahdollisuuksia, joita erityisesti kannattaa pyrkiä hyödyntämään Verkostoituminen eri suuntiin Strategisen ajattelun kehittäminen Työhyvinvointia edistävä johtaminen Investointilaskennan hallinta Henkilöstön yksilöllinen johtaminen Palvelujen vaikuttavuuteen panostaminen Teknisten ratkaisujen hyödyntäminen Palautteenannon ja palkitsemisen kehittäminen Hiljaisen tiedon säilyttäminen Heikkouksia, joihin erityisesti kannattaa panostaa Hinnoittelu ja kustannuslaskenta Myynti ja markkinointi Rahoituskanavien hyödyntäminen Palvelujen tuotteistaminen Julkisen sektorin hankintakäytäntöihin vaikuttaminen Hankintaprosesseihin osallistuminen Uhkia joihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota Illuusio asiakaslähtöisyydestä Kilpailijatuntemuksen yliarviointi Antti Mähönen

12 Haasteet suhteessa yksilöiden osaamiseen 12 Tällaiset asiat lienevät tärkeitä(?) Aloitekyky, vastuuntunto, yrittäjyys Kyky reagoida muutoksiin, joustavuus Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ryhmätyötaidot Myynti- ja markkinointiosaaminen Liiketoiminnan ymmärtäminen Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, asiakaspalvelutaidot Osaamisen jakaminen, oppimistaidot, tiedonhallintataidot Työturvallisuus, ergonomia, työkyvyn edistäminen Antti Mähönen

13 Työtehtävissä korostuva yleisosaaminen 13 Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Asiakaspalvelutaidot Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Vastuuntunto Käytännöntaidot Kyky reagoida muutoksiin Aloitekyky (aloitteellisuus) Joustavuus Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot (mm. tiimityöskentely) Tietotekniikkataidot Kielitaito Tiedon/osaamisen jakaminen Myynti- ja markkinointiosaaminen Työkyvyn edistäminen Yrittäjyys Vieraiden kulttuurien ymmärtäminen Oppimistaidot Tiedonhallintataidot Liiketoiminnan ymmärtäminen Ajanhallintavalmiudet Työturvallisuus Ergonomia Muu vastaajien nimeämä yleisosaaminen Tekijän nimi/pvm % vastaajista

14 Haasteet suhteessa yksilöiden osaamiseen 14 Tällaiset asiat lienevät tärkeitä(?) Aloitekyky, vastuuntunto, yrittäjyys Kyky reagoida muutoksiin, joustavuus Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ryhmätyötaidot Myynti- ja markkinointiosaaminen Liiketoiminnan ymmärtäminen Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, asiakaspalvelutaidot Osaamisen jakaminen, oppimistaidot, tiedonhallintataidot Työturvallisuus, ergonomia, työkyvyn edistäminen Antti Mähönen

15 Työvoiman saatavuuteen liittyvien haasteiden kohtaaminen 15 Ennakointikamarin ennakkokyselyn perusteella merkittävin alan työmarkkinoiden muutos on työvoimapula Rekrytointiin liittyvät väittämät johtamiskyselyssä Töiden järjestelyillä osataan vähentää korvaavia rekrytointeja (esim. eläköitymistilanteissa) Merkitys 3,88 (34.) Nykytila 3,48 Erotus 0,40 Rekrytointeja uskalletaan ja osataan tehdä oikea-aikaisesti Merkitys 4,06 (26.) Nykytila 3,38 Erotus 0,68 Antti Mähönen

16 Ryhmäpohdinnat 16 Mitkä koette merkittävimmiksi kohtaanto-ongelmiksi em. nelikentän johtamishaasteiden ja yksilöiltä odotetun osaamisen välillä, ja mitä näille kohtaantoongelmille olisi tehtävä? Millä keinoilla ja toimintatavoilla työvoimapulasta selviydytään? Antti Mähönen

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Yhteenvetoraportti 9.11.2010 Janne Jauhiainen, Hanna Hihnala ja Tuomo Lähdeniemi Fountain Park Oy Professori Vesa Suutari ja professori Riitta Viitala

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

JOHTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA

JOHTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA JOHTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA Tutkimus valtion ylimmän johdon näkemyksistä nykytilan johtamisesta ja tulevaisuuden painopistealueista vuonna 2020 Veli-Matti Lehtonen Ari Holopainen Paula Vainionpää

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin

Lisätiedot