AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto"

Transkriptio

1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

2 Sisältö 1 JOHDANTOA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT VUOSISUUNNITELMA... 5 OPISKELIJAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 11

3 1 JOHDANTOA Tässä suunnitelmassa on kuvattu Bovallius- ammattiopiston Pieksämäen toimipaikan ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelma kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa. Toisessa luvussa esitellään tutkinnon muodostuminen kiinteistönhoitajan perustutkinnossa. Pakollisia tutkinnon osia on yhteensä kolme, joista opintoja kertyy 50 ov. Tutkinnon osat ovat: asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen ov, kiinteistön yleishoito ja valvonta 20 ov ja LVI- järjestelmien hoito 20 ov. Kaikille valinnaisia tutkinnon osia neljä, joista opintoja kertyy 40 ov. Tutkinnon osat ovat koneiden käsittely, ulkolauiéiden hoito, kiinteistön toimintakunnon arviointi ja kiinteistön jätehuollon arviointi. Lisäksi tutkintoon sisältyy ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia 20 ov ja vapaasti valittavia opintoja ov. Kolmannessa luvussa kuvataan lyhyesti, millaista osaamista ammattiosaamisen näytöissä opiskelijat näyttävät. Tumman vihreällä merkittyjen tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt on tarkoitus järjestää opiskelijoiden työssäoppimispaikoilla ja vaalean vihreällä merkityt tutkinnon osat sosiaalisessa yrityksessä tai muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tässä tutkinnossa asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen tutkinnon osassa arvioidaan muuten kuin ammattiosaamisen näytöllä seuraavat arvioinnin kohteet: Oppiminen ja ongelmanratkaisukyky arvioidaan erillisen parein tai yksin suoritetun tehtävän avulla. Ammattietiikan tuntemus arvioidaan opiskelijaa haastattelemalla. Kiinteistön yleishoito ja valvonta osassa muutoin kuin näytöllä arvioidaan seuraavat arvioinnin kohteet: Terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioidaan ryhmäkeskustelun avulla osana tutkinnon osan muita harjoitustilanteita. Lainsäädäntö, määräykset ja sopimusten tuntemus opiskellaan läpäisyperiaatteella. Tutkinnon osassa LVI- järjestelmien hoito muutoin kuin ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan seuraavat arvioinnin kohteet: Terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioidaan havainnoinnin ja palautekeskustelun avulla osana tutkinnon osan muita harjoitustilanteita.

4 Oppiminen ja ongelmanratkaisukyky arvioidaan haastattelemalla. Valinnaisissa tutkinnon osissa muutoin kuin ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan seuraavat arvioinnin kohteet : Tutkinnon osassa ulkoalueiden hoito osaamisalueet terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioidaan havainnoinnin ja palautekeskustelun avulla osana tutkinnon osan muita harjoitustilanteita, samoin oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot. Palvelu- ja asiakasorganisaation tuntemus sekä sopimusten tunteminen arvioidaan erillisellä ryhmäoppimistehtävällä. Tutkinnon osassa kiinteistön toimintakunnon arvioiminen osaamisalueet terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioidaan havainnoinnin ja palautekeskustelun avulla osana tutkinnon osan muita harjoitustilanteita, samoin oppiminen, ongelmanratkaisutaidot ja ammattietiikka. Työn perustana olevan tiedon hallinta arvioidaan tentillä. Tutkinnon osassa kiinteistön jätehuollon järjestäminen jätehuoltosuunnitelman sekä viranomaismääräysten hallinta arvioidaan oppilaitoksessa opiskelijakohtaisesti haastattelemalla ja käytännön tehtävien yhteydessä. Jätehuollon järjestäminen arvioidaan Bio Bovalliuksella käytännön työtehtävien yhteydessä sekä opiskelijan asumisympäristössä ja käytännön työtehtävien yhteydessä. Vuosisuunnitelmassa esitetään tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen kolmen vuoden aikana. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), jolloin hänen opintonsa etenevät yksilöllisesti. Näin ollen suunnitelma on alustava ja siihen voi tulla muutoksia. Näytöt voidaan suorittaa tutkinnon osa kerrallaan tai osanäyttöinä. Opiskelija voi osoittaa osaamistaan myös kahden tai useamman tutkinnon osan näytössä, mikäli niistä saadaan järkevä kokonaisuus aikaan. Ammattiosaamisen näytöt kestävät 1-5 päivää, jona aikana työelämän edustajat ja opettajat arvioivat opiskelijan osaamista. Arvioijat sopivat keskenään, kuinka he jakavat työpanoksensa arviointijakson aikana. Arviointikeskustelussa, jonka vetää opettaja, opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Tämän jälkeen työelämän edustajat ja opettaja arvioivat opiskelijan osaamista. Opiskelijalle annettava arvosana on yhteisen keskustelun tulos, keskiarvoja ei saa laskea.

5 Lopuksi suunnitelmassa on lomake, jonka täyttää opettaja yhdessä opiskelijan kanssa. Siinä suunnitellaan missä aikataulussa opiskelija osoittaa osaamistaan ammattiosaamisen näytöissä.

6 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, Kiinteistönhoitaja, 120 ov TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen Kiinteistön yleishoito ja valvonta LVI-järjestelmien hoito Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Koneiden käsittely Ulkoalueiden hoito Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön jätehuollon arviointi opintoviikkoa Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

7 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET Kiinteistöpalvelun perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma/ kiinteistönhoitaja Tutkinnon osa ov Näytön kuvaus Kaikille pakolliset tutkinnon osat 50 ov ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUJEN TUOTTAMINEN ov Suoritetaan tulityö- ja työturvallisuuskortit. Opiskelija toteuttaa kiinteistöpalvelualan sopimusten mukaista toimintaa ja osallistuu asiakaspalvelujen tuottamiseen. KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 20 ov Opiskelija huoltaa ja ylläpitää rakennettua ympäristöä ja yleisjärjestelmiä. Hän osallistuu toimijana valvonta ja suunnittelutehtäviin kiinteistöissä. LVI-JÄRJESTELMIEN HOITO 20 OV Opiskelija käyttää, puhdistaa ja ylläpitää kiinteistön lämmityslaitteita, vesi-ja viemärikalusteita sekä ilmanvaihtojärjestelmää. Näyttö jaetaan kolmeen osanäyttöön järjestelmäkohtaisesti. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov KONEIDEN KÄSITTELY OV Opiskelija käyttää ja ylläpitää kiinteistöpalvelualalla ajettavaa työkonetta ja kytkee tarvittavat työlaitteet. Näytössä osoitetaan ruohonleikkurin tuntemus ja käyttöosaaminen. ULKOALUEIDEN HOITO OV Opiskelija toteuttaa ympärivuotista ulkoalueiden puhtaanapitoa, erityisesti lumitöitä ja liukkaudentorjuntaa eri menetelmin. KIINTEISTÖN TOIMINTAKUNNON ARVIOINTI KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN OV OV Opiskelija tekee kuntoarvioinnin rajatusta osasta kiinteistöä. Opiskelija toimii kiinteistön jätehuollon tehtävissä ja lajittelee jätteitä. Työssäoppimispaikka Oppilaitos Mm. koulutuksen järjestäjän/ oppilaitoksen liiketoimintayksikkö tai harjoitusyritys

8 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMETELMÄT Kaikille pakolliset tutkinnon osat 50 ov Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen Kiinteistön yleishoito ja valvonta 20 LVI-järjestelmien hoito 20 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Näytöllä (Osa 1) arvioidaan: -työprosessi kokonaan -menetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan -sopimusten ja yleisten laatuvaatimusten noudattaminen sekä alan tehtävien tunteminen -vuorovaikutus ja yhteistyö Lisäksi näytöllä (Osa 2) arvioidaan: -terveys, turvallisuus ja toimintakyky Näytöllä arvioidaan: -työprosessi kokonaan -menetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan -asiakaskohteen tunteminen -vuorovaikutus ja yhteistyö Näytöllä (Osanäytöt 1,2, ja 3) arvioidaan: -Työprosessin hallinta -menetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta -työn perustana olevan tiedon hallinta -vuorovaikutus ja yhteistyö Koneiden käsittely Koko osa arvioidaan näytöllä Ulkoalueiden hoito Kiinteistön toimintakunnon arviointi Näytöllä arvioidaan: -työprosessi kokonaan -menetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan -lainsäädännön ja määräysten tuntemus -vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Näytöllä arvioidaan: -työprosessi kokonaan -menetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan -vuorovaikutus Kiinteistön jätehuollon järjestäminen Näytöllä arvioidaan: - työprosessi kokonaan sekä materiaalien, välineiden ja menetelmien hallinta. Näyttö on yhteinen ympäristöalan perustutkinnon vastaavan tutkinnon osan kanssa Ammattiosaamisen näyttö Muu arviointi Sen lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys

9 Estetiikka Viestintä- ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

10 4 VUOSISUUNNITELMA Kiinteistöpalvelun perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma/ kiinteistönhoitaja Vuosi Syksy Kevät 1 osa: Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen. OSANÄYTTÖ osasta palvelutilanteiden hallinta ja sopimusten mukainen toiminta 2 Valinnainen tutkinnon osa 1 KOKONÄYTTÖ: Koneiden käsittely osa: Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen. OSANÄYTTÖ osasta: Tulityö- ja työturvallisuuskortit osa LVI-järjestelmien hoito OSANÄYTTÖ 1: Lämmityslaitteet Valinnainen tutkinnon osa 2 KOKONÄYTTÖ: Ulkoalueiden hoito osa LVIjärjestelmien hoito OSANÄYTTÖ 2: Vesi- ja viemärikalusteet 3 osa LVIjärjestelmien hoito OSANÄYTTÖ 3: Ilmanvaihtojärjestel mät Valinnainen tutkinnon osa 4 KOKONÄYTTÖ: Jätehuollon järjestäminen osa: Kiinteistön yleishoito ja valvonta KOKONÄYTTÖ

11 Opiskelija: 5 OPISKELIJAKOHTAINEN SUUNNITELMA Tutkinnon osa Missä ammattiosaamisen näyttö järjestetään? Aikataulu Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 20 ov LVI- järjestelmien hoito, 20 ov Koneiden käsittely, ov Ulkoalueiden hoito, ov Kiinteistön toimintakunnon arviointi, ov Kiinteistön jätehuollon arviointi, ov Opiskelija Opettaja

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Omnian ammattiopisto. Ammattiosaamisen toimikunta 16.4.2013 Rehtorin päätös 4, 29.4.2013 AKTIIVIPOLKU KAIKKI PERUSTUTKINNOT

Omnian ammattiopisto. Ammattiosaamisen toimikunta 16.4.2013 Rehtorin päätös 4, 29.4.2013 AKTIIVIPOLKU KAIKKI PERUSTUTKINNOT AKTIIVIPOLKU KAIKKI PERUSTUTKINNOT 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 AKTIIVIPOLUN TAVOITTEET 3 AKTIIVIPOLUN MUODOSTUMINEN 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 3 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 14 VAPAASTI

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot