Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii"

Transkriptio

1 Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii

2 Sopii kuin nakutettu

3 Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää työntekijän ja työpaikan osaamista. Oppisopimuskoulutus sopii sekä nuorille että aikuisille, ja sillä voidaan suorittaa kaikkia toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Valittavana on lähes 400 tutkintoa, mutta myös ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus on oppisopimuksella mahdollista. Oppisopimuskoulutus sopii myös yrittäjille. Oppisopimusta ikä kaikki? Ei sentään Oppisopimus on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat opiskelija, työnantaja, oppi laitos ja oppisopimustoimisto. Valtaosa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla eli kyse on työssäoppimisesta, jota täydentää oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus. Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa palkka sekä muut työsuhteen ehdot ovat kunkin alan työehtosopimuksen mukaiset. Oppisopimuskoulutus voi perustua myös viranhaltijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (viranhaltijan oppi sopimus). Oppisopimuskoulutus on tutkintoon johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 1,5 3 vuotta. Lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee 4-12 kuukauden välillä. Se sopii sinulle kuin nakutettu Oppisopimus on joustava, mutta vaativa koulutusmuoto, joka huomioi työnantajan ja opiskelijan tarpeet sekä opiskelijan edellytykset. Opiskelussa huomioidaan opiskelijan lähtötilanne. Perusperiaate on, että jo osattua ei tarvitse opiskella uudelleen. Koulutus suunnitellaan niin, että siinä on huomioitu opiskelijan aiempi osaaminen ja työpaikan oppimismahdollisuudet. Ammattitaitoa täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Ammatin vaatima osaaminen osoitetaan tutkinnon perusteiden mukaisissa tutkintotilaisuuksissa, joissa tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa työpaikan työtehtävissä.

4 Rakenna oma tulevaisuutesi

5 Opiskelija Oppisopimus sopii sinulle, kun haluat ammatillisen koulutuksen ja tutkintotodistuksen työtehtäväsi laajenevat tai tarvitset lisää osaamista uuden tehtävän hoitoon haluat vaihtaa alaa ja kouluttautua uuteen ammattiin Opiskelijaksi hakeutuvan on tutustuttava oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin Työnantaja Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun yritys tarvitsee osaavaa työvoimaa yritys haluaa kehittää henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista kyseessä on ammatti, johon ei ole saatavilla koulutettua henkilöstöä Oppisopimuksesta kiinnostuneen työnantajan on otettava suunnitteluvaiheessa yhteyttä oppisopimustoimistoon otettava selvää alan työehtosopimuksen edellyttämästä palkkatasosta keskusteltava alustavasti työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus otettava yhteyttä oppisopimustoimistoon Oppisopimusopiskelijana saat maksuttoman koulutuksen (opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 OPH:lle) ohjatun työssäoppimisen alan työehtosopimuksen mukaisen palkan ja muut edut työkokemusta ja ammattitaitoa varmistettava, että työpaikalla on tehtävään soveltuva työpaikkakouluttaja varmistettava, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen koulutukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti Työnantaja saa koulutetun ammattilaisen yritykseen erikseen sovittavan koulutuskorvauksen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ohjauksen järjestämisestä mahdollisen palkkatuen, jonka työ- ja elinkeinotoimisto myöntää työttömän työnhakijan palkkaamiseen jatko-opintokelpoisuuden ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/98 4 :n mukaisesti Oppisopimusopiskelijana sitoudut tekemään sinulle annetut oppimista tukevat työtehtävät osallistumaan tietopuoliseen koulutukseen opiskelusuunnitelman mukaisesti arvioimaan omaa oppimistasi ja osaamistasi osoittamaan osaamisesi tutkintotilaisuuksissa Työnantaja sitoutuu tekemään määräaikaisen työsopimuksen sekä noudattamaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia järjestämään opiskelijalle asiantuntevan työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa työtehtävissä järjestämään opiskelijalle opiskelusuunnitelman mukaisia, monipuolisia ja ammattitaitoa täydentäviä työtehtäviä antamaan opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen

6 Yrittäjän oppisopimus Yrittänyttä ei laiteta Oppisopimus on myös yrittäjälle mahdollinen koulutusmuoto. Yrittäjä voi oppisopimuksella suorittaa mm. yrittäjyyttä tukevan tai oman alansa osaamista vahvistavan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Uudet kuviot tutuissa ympyröissä Yrittäjän oppisopimuskoulutus ja työssä oppiminen tapahtuu yrittäjän omassa yrityksessä. Oppisopimus perustuu oppisopimustoimiston ja yrittäjän väliseen sopimukseen sekä yritystä mentoroivan työpaikkakouluttajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Yrityksessä toteutettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, jotka järjestää alan oppilaitos. Yrittäjälle järjestettävään oppisopimuskoulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus on muun oppisopimuskoulutuksen tavoin koulutettavalle maksutonta. Opiskelusta on etua yrittäjällekin Yrittäjän oppisopimuskoulutus on joustavaa ja se suunnitellaan niin, että se liittyy yritystoiminnan kehittämiseen. Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjien oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen eikä yrittäjälle myöskään makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä suoritetusta opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus tietopuolisen opetuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuihin samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla. Mentori neuvoo ja opastaa Myös yrittäjällä tulee olla työpaikkakouluttaja/mentori, joka toimii keskustelu- ja ohjauskumppanina. Jos omassa yrityksessä ei ole opiskeltavan alan asiantuntijaa, yrittäjä voi hankkia mentoriksi toisen yrittäjän, jolle maksetaan koulutuskorvausta. Yrittäjän oppisopimus auttaa myös sukupolvenvaihdostilanteissa

7 Menestysresepti

8 Oppisopimusasioissa sinua palvelevat Koulutussihteeri Päivi Matilainen Puh Koulutussuunnittelija Ari Haapasaari Puh Koulutussuunnittelija Leila Niittymäki Puh Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Pohjolankatu 4-6, SAVONLINNA puh. (015)