Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat"

Transkriptio

1 Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: ,00% ,25% ,25% ,75% ,75% 6. yli ,00% Vastaajan pääasiallinen asema yrityksessä: Toimitusjohtaja 32 40,00% Yrittäjä/omistaja 17 21,25% Päällikkö- tai esimiestason edustaja 27 33,75% 4. Jokin muu, mikä 4 5,00% Yrityksenne pääasiallinen toimiala (TOL-luokituksen mukaisesti) Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 2,50% Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus 17 21,25% Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemärija jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 6. Rakentaminen 5 6,25% Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 6,25% 8. Kuljetus ja varastointi 8 10,00% 10. Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 Kiinteistöalan toiminta 3 3,75%

2 1 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 2,50% 1 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6 7,50% 15. Koulutus 3 3,75% Terveys- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys 3 3,75% 18. Muu palvelutoiminta 10 12,50% 1 Jokin muu, mikä 12 15,00% Miten hyvin mielestänne oppilaitoksista valmistuvien ammattitaito vastaa työelämän vaatimuksia? Ammatilliset oppilaitokset (avg: 2,14) Ammattikorkeakoulut (avg: 2,10) Hyvin (Arvo: 3) Tyydyttävästi (Arvo: 2) Huonosti (Arvo: 1) En osaa sanoa (Arvo: 0) Yliopistot (avg: 2,05) 19 % 56 % 10 % 15 % Ammatillisen koulutuksen tehtävissä Ajanhallintataidot 18 25,35% Alaistaidot 16 22,54% Aloitekyky/aloitteellisuus 43 60,56% 4. Asiakaspalvelutaidot 35 49,30% 5. Esimiestaidot 3 4,23% 6. Kielitaito 19 26,76% Kyky reagoida muutoksiin 38 53,52% 8. Liiketoimintaosaaminen 9 12,68% Myynti- ja markkinointiosaaminen 8 11,27% 10. Ongelmanratkaisutaidot 34 47,89% 1 Tietotekniikkataidot 26 36,62% 1 Tiimityöskentelytaidot 36 50,70% 1 Yrittäjyys 12 16,90% Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 28 39,44% 15. Jokin muu, mikä 1 1,41% Ammattikorkeakoulutusta edellyttävissä tehtävissä

3 Ajanhallintataidot 24 33,80% Alaistaidot 9 12,68% Aloitekyky/aloitteellisuus 38 53,52% 4. Asiakaspalvelutaidot 29 40,85% 5. Esimiestaidot 31 43,66% 6. Kielitaito 32 45,07% Kyky reagoida muutoksiin 38 53,52% 8. Liiketoimintaosaaminen 23 32,39% Myynti- ja markkinointiosaaminen 20 28,17% 10. Ongelmanratkaisutaidot 35 49,30% 1 Tietotekniikkataidot 40 56,34% 1 Tiimityöskentelytaidot 33 46,48% 1 Yrittäjyys 20 28,17% Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 36 50,70% 15. Jokin muu, mikä 2 2,82% Yliopistokoulutusta edellyttävissä tehtävissä Ajanhallintataidot 25 39,06% Alaistaidot 11 17,19% Aloitekyky/aloitteellisuus 37 57,81% 4. Asiakaspalvelutaidot 26 40,63% 5. Esimiestaidot 37 57,81% 6. Kielitaito 35 54,69% Kyky reagoida muutoksiin 36 56,25% 8. Liiketoimintaosaaminen 32 50,00% Myynti- ja markkinointiosaaminen 21 32,81% 10. Ongelmanratkaisutaidot 33 51,56% 1 Tietotekniikkataidot 26 40,63% 1 Tiimityöskentelytaidot 30 46,88% 1 Yrittäjyys 22 34,38% Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 37 57,81% 15. Jokin muu, mikä 4 6,25% Ammatillisen koulutuksen tehtävissä Ammattikorkeakoulutusta edellyttävissä tehtävvissä Yliopistokoulutusta edellyttävissä tehtävissä

4 Alueenne oppilaitoksista koulutetaan työvoimaa toimialanne työvoimatarpeet huomioiden Ammatilliset oppilaitokset (avg: 2,43) Ammattikorkeakoulut (avg: 2,35) Yliopistot, jos alueella yliopisto (avg: 2,13) Sopivasti (Arvo: 3) Liian paljon (Arvo: 2) Liian vähän (Arvo: 1) En osaa sanoa (Arvo: 0) 44 % 11 % 19 % 26 % Miksi mielestänne alueenne koulutustarjonta ei vastaa toimialanne työvoimatarpeisiin? Miten arvioisitte toimialanne kotimaisten työpaikkojen määrän kehittyvän seuraavan neljän vuoden kuluessa? Työpaikkojen määrä vähenee Työpaikkojen määrä säilyy ennallaan Työpaikkojen määrä kasvaa 17 21,25% 40 50,00% 23 28,75% Onko yrityksenne palveluksessa Suomessa maahanmuuttajataustaista työvoimaa? Kyllä 21 26,25% Ei 59 73,75% Miten arvioisitte maahanmuuttajataustaisen työvoiman ja työperäisen maahanmuuton merkitystä toimialallanne seuraavan neljän vuoden aikana? Merkitys vähenee Merkitys säilyy ennallaan 50 62,50% Merkitys kasvaa 29 36,25% Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät yrityksenne liiketoimintaan vaikuttavat muutokset vuoteen 2016 mennessä? Miten edellisessä kysymyksessä mainitsemanne muutokset vaikuttavat yrityksenne osaamistarpeisiin? Mitä keinoja käytätte yrityksenne osaamisen kehittämisessä?voitte valita 3 tärkeintä keinoa. Oma koulutus 66 82,50%

5 Oppisopimuskoulutus 18 22,50% Tutkintoperusteinen koulutus 20 25,00% 4. Alihankinta 21 26,25% 5. Ostopalvelut 30 37,50% 6. Rekrytointi 22 27,50% Vuokratyövoima 6 7,50% 8. Työkierto 21 26,25% Jokin muu, mikä 4 5,00% Miten arvioisitte toimialanne työvoiman rekrytointimahdollisuuksia seuraavan neljän vuoden aikana? Toimialalla on suuria vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa Toimialalla on jonkin verran vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa Toimialalla ei ole vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa 22 27,50% 37 46,25% 21 26,25% Yrityksemme olisi halukas: Kyllä (Arvo: 2) Ei (Arvo: 1) Rekrytoimaan maahanmuutajia (avg: 1,64) Rekrytoimaan vajaakuntoisia (avg: 1,30) Rekrytoimaan yli 50-vuotiaita (avg: 1,70) Työllistämään lakisääteisen eläkeiän ylittäneitä työntekijöitä yrityksen tarpeen mukaan (avg: 1,60) 56 % 44 % Onko yrityksessänne tai toimipaikassanne tällä hetkellä ammatteja tai työtehtäviä, joihin teidän on vaikea löytää sopivia työntekijöitä? Nimetkää nämä ammatit ja työtehtävät. Mitkä ovat mielestänne syyt edellä mainitsemienne ammattien ja työtehtävien rekrytointiongelmiin? Mitkä seuraavista yhteistyömuodoista yrityksenne ja oppilaitosten välillä ovat parhaita pyrittäessä kehittämään työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta?voitte valita 5 tärkeintä yhteistyömuotoa. Yrityksen asiantuntijoiden luennot oppilaitoksissa 25 31,25%

6 Kesätyöpaikkojen tarjoaminen opiskelijoille 42 52,50% 4. Opiskelijatyönä tehtävien projektien ja selvitysten tilaaminen oppilaitoksilta Oppilaitosten tukeminen taloudellisesti (esim. stipendit ja lahjoitukset) 29 36,25% 2 2,50% 5. Oppisopimuskoulutus 32 40,00% 6. Opinnäyteaiheiden antaminen opiskelijoille 31 38,75% Yrityksen edustajien osallistuminen opiskelijoiden osaamisen arviointiin 10 12,50% 8. Rekrytointi 25 31,25% Yrityksen resurssien antaminen oppilaitosten käyttöön (esim. tilat, opetusmateriaalit) Yrityksen edustajien toimiminen oppilaitoksen/koulutuksen järjestäjän yhteistyöryhmissä Työelämään tutustumispaikkojen tarjoaminen opettajille ja opinto-ohjaajille 1 Työssäoppimispaikkojen/harjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille 30 37,50% 19 23,75% 43 53,75% 1 Yritysvierailujen järjestäminen opiskelijoille 19 23,75% Mitä alueenne ammatillisia ja korkea-asteen oppilaitoksia (ammattikorkeakoulut/yliopistot) ja niiden koulutustarjontaa tunnette? Voitte myös kertoa kokemuksianne eri oppilaitosten kanssa tekemästänne yhteistyöstä. Olen kiinnostunut kehittämään koulutuksen työelämävastaavuutta osallistumalla alueeni yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Kyllä 48 60,00% Ei 32 40,00% YhteystietolomakeLisätkää tähän yhteystietonne, jos haluatte olla mukana kehittämässä alueenne koulutuksen työelämävastaavuutta. Kauppakamari käsittelee yhteydenottopyynnot ja sopii jatkotoimenpiteistä. Jos teille on tullut mieleenne kommentteja kyselystä, voitte antaa tässä palautetta kauppakamarille tai esittää näkemyksiä tulevaisuuden työvoimasta tai osaamisen kehittämisestä.

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

FINANSSIALAN ENNAKOINTIKAMARI 19.9.2012 P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y

FINANSSIALAN ENNAKOINTIKAMARI 19.9.2012 P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y FINANSSIALAN ENNAKOINTIKAMARI 19.9.2012 P Ä I V I K I L P E L Ä I N E N T U T K I J A K A U P U N K I T U T K I M U S T A O Y Esityksen sisältö: I. Toimiala Uudellamaalla II. Osaamisselvityksen taustatiedot

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen 2/2009 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Luonnos 12.6.2013 Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia 1. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä... 3 2. Nykytilan kuvaus... 3 2.1 Väestörakenne... Virhe.

Lisätiedot

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima?

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 47/2014 TUULA VEHMAS Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2014 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusia yrityksiä entistä vähemmän Suomessa Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 10,3 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi

esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi Mihin tarvitset Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan jäsenyyttä? Yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä hallitset

Lisätiedot