1 2 2/1 3/1 4/1 4/2 5/2 5/2/1 5/3/1 6/3/1 6/4/1 6/4/2 6/4/2/1 6/5/2/1 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ d6 3/1 3/2 3/2/1 4/2/1 4/3/1 4/3/2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2 2/1 3/1 4/1 4/2 5/2 5/2/1 5/3/1 6/3/1 6/4/1 6/4/2 6/4/2/1 6/5/2/1 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ d6 3/1 3/2 3/2/1 4/2/1 4/3/1 4/3/2"

Transkriptio

1 0.1 Johdanto Atlantis on 2-6 pelaajan melko nopea ja yksinkertainen seurapeli, jossa tarkoituksena on rakentaa Atlantiksen katoavan mantereen lopunajan voimakkain kulttuuri Varusteluettelo Arpakuutio. Pistelaskuri. Resurssimerkkejä. Laatat: 1 vuori, 72 numerolaattaa numeroilla kpl kutakin numeroa, 48 merilaattaa. Nappulat 6 väriä kutakin seuraavasti (noin): kansalaisia 20 kpl, uudisraivaajia 6 kpl, kaupunkeja 6 kpl. Tarpeellisia voisivat olla myös: Tulvalaskurin nappula. Pistelaskuri Pelaajien keräämät pisteet merkitään pistelaskuria kiertävälle numerouralle. Numerouran vieressä on kierroslaskuri, jolle merkitään pelaajan nappulan pistelaskurilla kiertämät täydet kierrokset. Pistelaskurissa on lisäksi kohdat vuorojärjestykselle, viimeisille tuhotuille kaupungeille sekä tulville. Tulvalaskuri on uusi lisä, joka on ilmestynyt pistelaskurille ensimmäisen testipelin jälkeen. Tulvalaskurissa on 21 ruutua seuraavasti: 1 2 2/1 3/1 4/1 4/2 5/2 5/2/1 5/3/1 6/3/1 6/4/1 6/4/2 6/4/2/1 6/5/2/1 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ 6/5/ d6 3/1 3/2 3/2/1 4/2/1 4/3/1 4/3/2 Nappulat Pelissä käytetään kolmenlaisia nappuloita, jotka on kuvattu alla. Kansalainen: Väärinpäin oleva kansalainen on työntekijä, joka tuottaa resursseja hallitsijalleen. Oikeinpäin oleva kansalainen on sotilas, joka puolustaa hallitsijansa alueita ja voi myös hyökätä ja vallata uusia alueita. Uudisraivaaja: Oikeinpäin oleva uudisraivaaja voi liikkua kohti uusia asuinsijoja. Väärinpäin käännetty uudisraivaaja tarkoittaa uudisraivaajien perustamaa kylää. Kaupunki: Oikeinpäin oleva kaupunki tarkoittaa pientä kaupunkia. Väärinpäin oleva isoa kaupunkia. 1

2 Luku 1 Pelimekaniikka 1.1 Pelin aloitus Ensin kukin pelaaja valitsee värinsä ja ottaa haltuunsa nappulansa. Kullekin pelaajalle jaetaan 12 pistelaattaa, 2 kutakin numeroa Aloittaminen Pelilauta muodostuu pelilaudan keskellä olevasta Atlantiksen vuoresta ja sitä ympäröivistä numerolaattojen kehistä. Pelaajat asettavat kukin vuorollaan yhden laatan paikoilleen mahdollisimman lähelle Atlantis-vuorta. Laatat laitetaan paikoilleen suuruusjärjestyksessä pienimmästä aloittaen kuusiomuotoon. Kun kartta on rakennettu, sijoittavat pelaajat arvotussa järjestyksessä kartan reunoille ensin yhden pienen kaupungin, sitten kaksi työläistä haluamilleen kaupunkia ympäröiville laatoille ja lopuksi yhden sotilaan kaupunkiin. Seuraavaksi kukin pelaaja asettaa pistelaskurille neljä kansalaistaan, yhden pistekehälle, yhden kierroslaksurille, yhden vuorojärjestyksen seurantaan ja yhden kaupunkien tuhojärjestyslaskuriin. Tulvimistaulukkoon asetetaan myös yksi ylimääräinen nappula kohtaan, missä olevien numeroiden summa on sama kuin pelaajien lukumäärä. (esim 5 pelaajalla kohtaan 4/1) Lopuksi suoritetaan yksi tuotantovaihe, jotta saadaan pelaajien alkupääoma ja vuorojärjestys määriteltyä ja peli voi alkaa. 1.2 Kierros Peli etenee kierroksittain. Kukin kierros jakautuu 6 vaiheeseen. Ensin on kääntövaihe, sitten siirtovaihe jonka jälkeen hankintavaihe mitä seuraa laajennusvaihe jota seuraa tulviminen ja lopuksi on vielä tuotantovaihe Kääntövaihe Kääntövaihe suoritetaan käänteisessä vuorojärjestyksessä. Kääntövaiheessa pelaajat saavat kääntää uudisraivaajiaan kyliksi ja kansalaisiaan joko työläisistä sotilaiksi tai sotilaista työläisiksi. 2

3 Kylää ei saa perustaa laatalle, jolla on jo jokin asutus, eikä sotilasta saa muuntaa työläiseksi laatalle, jolla on jo joko työläinen tai asutus Siirtovaihe Siirtovaihe suoritetaan vuorojärjestyksen mukaisesti. Siirtovaiheessa pelaajat saavat siirtää uudisraivaajiaan ja sotilaitaan enintään yhden laatan verran kutakin. Mikäli sotilas siirtyy laatalle, jolla on jonkun muun pelaajan nappula, alkaa taistelu. Mikäli laatalla on useampia nappuloita, voi puolustaja päättää, missä järjestyksessä nappulat osallistuvat taisteluun. Laatalle saa siirtää useampiakin sotilaita, mutta taistelu käydään sotilas kerrallaan. Muut nappulat kuin sotilaat eivät voi siirtyä laatoille, joilla on jonkun muun pelaajan sotilaita. Taistelu Hyökkäävä pelaaja heittää arpakuutiota kerran. Mikäli puolustaja on sotilas tai iso kaupunki, voittaa hyökkääjä tuloksilla 5 ja 6. Mikäli puolustaja on työläinen tai pieni kaupunki, voittaa hyökkääjä tuloksilla 4, 5 ja 6. Mikäli puolustaja on uudisraivaaja tai kylä, voittaa hyökkääjä tuloksilla 3, 4, 5 ja 6. Muussa tapauksessa puolustaja voittaa. Hävinnyt sotilas, työläinen, uudisraivaaja tai kylä poistetaan kentältä ja taistelua jatketaan, mikäli kummallakin osapuolella on vielä nappuloita jäljellä. Kaupunkien valtaaminen Mikäli hyökkääjän onnistuu valloittaa kaupunki, saa hän sen itselleen tuotantovaiheen lopuksi. Vallatun kaupungin merkiksi kaupungin vallannut yksikkö pistetään kaupungin päälle kunnes uusi omistaja saa sen itselleen. Vallattu kaupunki ei hallitse ympäristöään valtauskierroksella. Mikäli vallattu kaupunki tuhoutuu tulvassa valtauskierroksella saa sen omistaja, eli ei valtaaja, pisteet siitä. Huom! Kaupungin puolustaja voi puolustautua kaupungilla, vaikka laatalla olisi muitakin yksiköitä kunhan yksikään näistä yksiköistä ei ole sotilas. Tällöin kaupungin kukistuessa täytyy muiden laatalla olevien puolustajan yksiköiden paeta ja hyökkääjä saa halutessaan hyökätä näiden pakenijoiden kimppuun Hankintavaihe Hankintavaihe suoritetaan käänteisessä vuorojärjestyksessä. Hankintavaiheessa pelaajat hankkivat uusia uudisraivaajia ja sotilaita kyliin ja kaupunkeihin. Kuhunkin kylään voi hankkia enintään yhden sotilaan. Kaupunkiin voi hankkia enintään kaksi sotilasta tai yhden uudisraivaajan. Isoon kaupunkiin voi hankkia yhtä paljon nappuloita kuin kahteen kaupunkiin Laajennusvaihe Laajennusvaihe suoritetaan käänteisessä vuorojärjestyksessä. Laajennusvaiheessa pelaajat voivat muuttaa kyliä pieniksi kaupungeiksi ja pieniä kaupunkeja isoiksi kaupungeiksi. 3

4 Samalla kierroksella perustettua kylää ei saa muuttaa kaupungiksi, eikä samalla kierroksella voi samaa asutusta muuttaa ensin kylästä pieneksi kaupungiksi ja sitten isoksi kaupungiksi. Hinnat Hinnat löytyvät taulukoituna sääntöjen loppuosasta. Kukin siirtolainen maksaa kaksi (2) resurssipistettä. Kukin uudisraivaaja maksaa viisi (5) resurssipistettä. Laajennus kylästä pieneksi kaupungiksi maksaa kuusi (6) resurssipistettä. Laajennus pienestä kaupungista isoksi kaupungiksi maksaa kymmenen (12) resurssipistettä Tulvimisvaihe Tulvimisvaiheen aluksi pelaajat uhraavat salassa resursseja. Resurssien uhrauksen jälkeen heitetään noppaa ja katsotaan pistelaskurin tulvimistaulukosta, montako tulvaa iskee. Tulvien määrä on sama, kuin tulvimistaulukossa olevan nappulan vasemmanpuoleisen ruudun niiden lukujen määrä, jotka eivät alita nopan tulosta. Esim. jos nappula on ruudussa 6/4/2, on tämän vasemmanpuoleisessa ruudussa lukemat 6/4/1. Tällöin tuloksilla 5-6 iskee yksi tulva, tuloksilla 2-4 kaksi tulvaa ja tuloksella 1 kolme tulvaa. Tulvan iskiessä siirretään nappulaa tulvimislaatalla yksi askel eteenpäin (oikealle). Mikäli tulva iskee saa se pelaaja, joka uhrasi eniten, päättää mistä merilaatasta tulva iskee. Mikäli tulva iskee useammin saavat seuraavaksi eniten uhranneet päättää järjestyksessä seuraavien tulvien iskukohdat. Mikäli osa pelaajista uhrasi yhtä paljon resursseja, määräytyy näiden keskinäinen järjestys vuorojärjestyksen mukaan. Tulva muuttaa kaikki ympäröivät maalaatat merilaatoiksi. Näillä laatoilla olevat kaupungit ja kylät tuhoutuvat ja työläiset muutetaan sotilaiksi. Jokaista tuhoutunutta kylää tai kaupunkia kohden saa kylän tai kaupungin omistaja uudisraivaajan samalle laatalle. Lisäksi tuhoutuneesta pienestä kaupungista saa yhden ja isosta kaksi sotilasta. Tämän jälkeen laatoilla olevat sotilaat ja uudisraivaajat saavat siirtyä yhden askeleen kohti turvaa. Mikäli sotilas tai uudisraivaaja ei pääse maalaatalle, tuhoutuu se. Siirtäminen suoritetaan vuorojärjestyksessä. Tulvimisvaiheen lopuksi poistetaan kentältä kaikki ne merilaatat, jotka eivät ole minkään maalaatan vieressä. Pisteytys Pelaajat saavat pisteitä tuhoutuvista kaupungeistaan. Kustakin pienestä kaupungista saa pisteitä yhtä monta, kuinka monentena kaupunki tuhoutui. Isosta kaupungista saa kaksinkertaiset pisteet. Esim. Ensimmäinen tuhoutunut pieni kaupunki tuo omistajalleen yhden pisteen. Kolmantena tuhoutuva kaupunki, joka sattuu olemaan iso, tuo omistajalleen kuusi pistettä. Kahdeksannen kaupungin tuho tuo kahdeksan pistettä jos sen on pieni ja 16 jos se on iso jne. 4

5 Mikäli tulva tuhoaa kerralla useamman kaupungin eri omistajilta, tuhoaa se ensin sen pelaajan kaupungit, joka uhrasi tulvimisvaiheen alussa vähiten resursseja. Mikäli pelaajalta tuhoutuu useampi kaupunki, saa pelaaja itse päättää tuhoutumisjärjestyksen Tuotantovaihe Tuotantovaiheen aikana kukin pelaaja kerää resursseja kaikilta hallitsemiltaan laatoilta, joilla on työntekijä tai asutus. Tuotantovaiheen lopuksi määritetään uusi vuorojärjestys. Vuorojärjestys on käänteinen resurssituotantoon verrattuna. Samaan tuotantoon kykenevät arpovat keskinäisen järjestyksensä. Tuotantovaiheen lopuksi poistetaan kentältä kaikki vallatut kaupungit ja tilalle asetetaan vastaavankokoiset valtaajien kaupungit. Hallinta Pelaaja hallitsee laattaa, mikäli se sijaitsee enintään kahden askeleen päässä pelaajan omistamasta isosta kaupungista, enintään yhden askeleen päässä pelaajan omistamasta pienestä kaupungista tai mikäli laatalla sijaitsee hahmon omistama kylä. 1.3 Pelin päättyminen Kun tulva tuhoaa Atlantis-vuoren uppoaa koko manner ja jäljelläolevat kaupungit pisteytetään tulvimisvaiheen sääntöjen mukaan. Pelin voittaa se, jolla tämän jälkeen on eniten pisteitä. Mikäli kahdella pelaajalla on saman verran pisteitä, voittaa se, jonka viimeisin kaupunki tuhoutui myöhemmmin. 5

6 Luku 2 Lisäsääntöjä ja vaihtoehtoja 2.1 Piiritys Puolustaja voi halutessan vetää kaikki laatalla olevat yksikkönsä (ml sotilaat) kaupunkiin asettamalla nappulat kaupungin päälle pinoon. Kaupungissa olevien joukkojen kimppuun hyökkääminen tapahtuu -1 muutoksella, kaupunki itse ei vastaavaa bonusta saa. Toisaalta hyökkääjä voi tällöin tuoda nappuloitaan rauhassa samalle laatalle ilman tarvetta taistella. Mikäli hyökkääjä tuo laatalle sotilaitaan, piirittää hän kaupungin. Piiritetty kaupunki ei hallitse ympäristöään, eikä omaa laattaansakaan. Piiritettyyn kaupunkiin ei voi hankkia joukkoja ellei se ole pelaajan ainoa kaupunki, eikä sitä voi laajentaa. 2.2 Kaupunkien valtaaminen Vaihtoehtoinen lisäsääntö: Vallattu kaupunki kutistuu yhden kokoluokan verran, ts isosta kaupungista tulee pieni kaupunki ja pienestä kaupungista kylä. 2.3 Vuori Vaihtoehtoisisa sääntöjä: Vuorelle ei saa perustaa kaupunkia. Vuori on läpipääsemätön. Vuorella olevan yksikön kimppuun hyökkääminen tapahtuu -1 muutoksella. 6

7 Luku 3 Taulukoita 3.1 Hinnasto Tuote Hinta Siirtolainen 2 Uudisraivaaja 5 Pieni Kaupunki 6 Iso Kaupunki Kierros Kääntövaihe Siirtovaihe Hankintavaihe Laajennusvaihe Tulvimisvaihe Uhrataan resursseja Arvotaan tulvien määrä. Jos tulvia, niin Siirretään tulvalaskuria askel eteenpäin. Pisteytetään tuhoutuvat kaupungit Muutetaan asutukset uudisraivaajiksi ja sotilaiksi ja työläiset sotilaiksi. Siirretään uudisraivaajia ja sotilaita pois tuhoutuvilta alueilta. Poistetaan tulvan alle jääneet maalaatat, laitetaan tilalle merilaatat ja siivotaan kenttä turhista merilaatoista. Tuotantovaihe Tuotetaan resursseja hallittujen alueiden työläisillä. Määritetään uusi vuorojärjestys. Vaihdetaan vallatut kaupungit oikean värisiin. 7

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä)

Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä) Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä) 4 isoa työntekijää (1 jokaisella värillä) 28 pientä työntekijää(7 jokaisella värillä) 4 pientä harmaata työntekijää

Lisätiedot

Lautapeli - 2 - neljälle pelaajalle.

Lautapeli - 2 - neljälle pelaajalle. Juha Salmijärvi Suomi Valmistaudu, sillä Neljäs Valtakunta on laskeutumassa pöydällesi Lautapeli Vuonna 45 ensimmäiset Valtakunnan avaruusalukset laukaistiin salaisesta Antarktikselle rakennetusta tukikohdasta

Lisätiedot

Tarvikkeet. Tervetuloa Runeboundin pariin. Pelin päämäärä. Esittely. Seikkailut. Sankarikortit. Seikkailukortit

Tarvikkeet. Tervetuloa Runeboundin pariin. Pelin päämäärä. Esittely. Seikkailut. Sankarikortit. Seikkailukortit Pelin päämäärä Pelin päämäärä riippuu seikkailusta mitä pelaat. Seikkailussa Rise of the Dragon Lords päämääränä on joko tappaa High Lord Margath, tai kerätä kolme Lohikäärmeriimua. Ensimmäinen pelaaja

Lisätiedot

La Città. Pelin valmistelu Ennen ensimmäistä peliäsi poista kaikki palat kehyksistään.

La Città. Pelin valmistelu Ennen ensimmäistä peliäsi poista kaikki palat kehyksistään. La Città Esittely Olet italialainen prinssi ja pelin alussa perustat kaksi kaupunkia. Molempien kaupunkien ensimmäinen rakennus on linna. Aluksi molemmissa linnoissa asuu 3000 ihmistä, joita kuvastaa kolme

Lisätiedot

Bonaparte At Marengo

Bonaparte At Marengo Bonaparte At Marengo Säännöt 1. Pika-aloitus 2 2. Pelitarvikkeet. 2 3. Esittely... 2 4. Pelinappulat 2 5. Pelilauta.. 3 6. Pelivalmistelut 4 7. Pelijärjestys.. 5 8. Liikkuminen... 5 9. Manööverihyökkäys

Lisätiedot

La Città. Esittely. Pelin valmistelu

La Città. Esittely. Pelin valmistelu La Città Esittely Olet Italialainen prinssi ja pelin alussa perustat kaksi kaupunkia. Molempien kaupunkien ensimmäinen rakennus on linna. Aluksi molemmissa linnoissa asuu 3000 ihmistä, joita kuvastaa kolme

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

8 + 2-6. www.hasbro.fi

8 + 2-6. www.hasbro.fi Supervoimilla varustettu kiinteistökauppapeli Hämähäkkimies ja kaikki siihen liittyvät hahmot: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Hämähäkkimies-elokuvaelementit: 2002 2007 Columbia Pictures Industries,

Lisätiedot

KuntaVaaliPeli. Tuomo Pekkanen / 2012

KuntaVaaliPeli. Tuomo Pekkanen / 2012 KuntaVaaliPeli Tuomo Pekkanen / 2012 Mistä oikein on kyse? Kuntavaalipelissä koitetaan selvittää mikä neljästä puolueesta onkaan seuraavien vaalien jälkeen se suuri puolue. Jokainen puolue kamppailee kolmesta

Lisätiedot

http://www.nelostuote.fi/suomi/discoverysaan.html

http://www.nelostuote.fi/suomi/discoverysaan.html Sivu 1/6 Sisältö: 2 pelilautaa (kartat), 2 muovikalvoa, aarrevihjeenpaljastin, 28 vihjekorttia, 18 varustekorttia, 210 maastokorttia 2 kynää Peli-idea Olet tutkimusmatkailija, joka seikkailee tuntemattomilla

Lisätiedot

Ohjeita opettajalle! Oppimispeli ammatillisen koulutuksen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeita opettajalle! Oppimispeli ammatillisen koulutuksen aloittaneille opiskelijoille Pelin ohjeet Oppimispeli ammatillisen koulutuksen aloittaneille opiskelijoille Ohjeita opettajalle! Pelaajien tehtävänä on elää mahdollisimman tasapainoista elämää, kulkea pelilaudalla valitsemaansa opintotietä

Lisätiedot

- 20-sivuista arpakuutiota käytetään vain, kun varastetaan Smaugilta tai käydään sen kimppuun. Aseta arpakuutio vuorelle sille tarkoitettuun koloon.

- 20-sivuista arpakuutiota käytetään vain, kun varastetaan Smaugilta tai käydään sen kimppuun. Aseta arpakuutio vuorelle sille tarkoitettuun koloon. Hobitti Eli sinne ja takaisin (tai: Pahan lohikäärme Smaugin kukistaminen) Säännöt Peli-idea Sinun ja ryhmäsi tulee turvallisesti löytää tieyksinäiselle Vuorelle pelilaudan kuuden osion läpi. Jokaisessa

Lisätiedot

48285i09 22/10/2003 17:01 Page 12

48285i09 22/10/2003 17:01 Page 12 48285i09 22/10/2003 17:01 Page 12 MAAILMAN IHMEET 2003 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.com

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 12 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Liikkuminen. Pelivalmistelut. Ohittaminen FIN. Pelin sisältö:

Liikkuminen. Pelivalmistelut. Ohittaminen FIN. Pelin sisältö: FIN Suomi 4 + 2-7 20 + Pelin sisältö: 8-osainen pelilauta (jossa painatus molemmin puolin), 7 eriväristä puupossua, 7 possujen väristä puukiekkoa, Erikoisarpakuutio, jossa luvut 1, 1 ja 3 mustina pisteinä

Lisätiedot

: : Munchkin. Tapa hirviot - varasta aarteet - puukota kaveriasi selkaan

: : Munchkin. Tapa hirviot - varasta aarteet - puukota kaveriasi selkaan : : : Munchkin Tapa hirviot - varasta aarteet - puukota kaveriasi selkaan : Munchkin tarjoaa luolaston tutkimisen elämyksen ilman mitään turhaa roolipelaamista! Peli sisältää 168 korttia, kuusisivuisen

Lisätiedot

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5 Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 ThinkMath 2014 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU, lukualue 0 5 Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0 5 -osio sisältää 15 opetustuokiota

Lisätiedot

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia.

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Ohjeet Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Lisätiedot

KIERROSJÄRJESTYS DELUXE-SÄÄNNÖILLÄ

KIERROSJÄRJESTYS DELUXE-SÄÄNNÖILLÄ KIERROSJÄRJESTYS DELUXE-SÄÄNNÖILLÄ Poista kaikki varjomerkit. Suorita kaikki vuorosi alussa tehtävät toiminnot. 1. Saattuevaihe Suorita saattuetoiminnot. Siirry seuraavalle alueelle. 2. Varjovaihe(-et)

Lisätiedot

PIKAPELI NOPEA MONOPOLY

PIKAPELI NOPEA MONOPOLY PIKAPELI Jos osaat pelata MONOPOLY-peliä ja haluat pelata pikapelin: 1. Pankkiiri sekoittaa aluksi lainhuudatustodistukset ja jakaa niistä kaksi jokaiselle pelaajalle. Pelaajat maksavat pankkiirille saamiensa

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli

Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli Kari Mikkola, FM, OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka Geometriaa on perinteisesti osattu heikoiten matematiikan osa-alueista peruskoulun päättyessä [1],

Lisätiedot

4.5.3. Tunnista kuviot... 44 4.5.4. Tunnista muodot (helpompi)... 44 4.5.5. Tunnista muodot (vaikeampi)... 44

4.5.3. Tunnista kuviot... 44 4.5.4. Tunnista muodot (helpompi)... 44 4.5.5. Tunnista muodot (vaikeampi)... 44 1. Johdanto... 12 2. Ohjelman yleisrakenne... 12 2.1. Alkuvalikot... 12 2.2. Päävalikko... 14 2.3. Harjoitusvalikot... 15 2.4. Koevalikot... 16 2.5. Pähkinät... 16 2.6. Harjoitukset... 17 3. Luokka 1 syksy...

Lisätiedot

Monopoly-Eurooppa -erikoispainoksen peliohjeet

Monopoly-Eurooppa -erikoispainoksen peliohjeet 15283i09 8/4/03 17:28 Page 2 Monopoly-Eurooppa -erikoispainoksen peliohjeet Nyt voit pelata maailman suosituinta lautapeliä, ostaa ja myydä kiinteistöjä eri puolilla Euroopan unionia ja käyttää maksuvälineenä

Lisätiedot

TWISTS & TUrnS SISÄLTÖ: Tuhansia tapoja elää elämää! MITEN SINÄ ELÄT OMASI? SPELLEN JUEGOS JOGOS GIOCHI GAMES GIOCHI JOGOS JUEGOS GAMES SPELLEN SPILL

TWISTS & TUrnS SISÄLTÖ: Tuhansia tapoja elää elämää! MITEN SINÄ ELÄT OMASI? SPELLEN JUEGOS JOGOS GIOCHI GAMES GIOCHI JOGOS JUEGOS GAMES SPELLEN SPILL 8 - elaajaa Tuhansia tapoja elää elämää! MITEN SINÄ ELÄT OMASI? TWISTS & TUrnS GAMES SIELE JEUX GIOCHI SELLEN JUEGOS JOGOS GAMES SIELE GIOCHI SELLEN JUEGOS JOGOS DANISH SWEDISH FINNISH NORWEGIAN 050703909

Lisätiedot

Pikaopas. ALOITA TÄSTÄ! Pelin tavoite: Valmistaudu taisteluun!! Riko kaikki vastustajasi kilvet ja hyökkää vielä kerran voittaaksesi

Pikaopas. ALOITA TÄSTÄ! Pelin tavoite: Valmistaudu taisteluun!! Riko kaikki vastustajasi kilvet ja hyökkää vielä kerran voittaaksesi ALOITA TÄSTÄ! Pelin tavoite: Riko kaikki vastustajasi kilvet ja hyökkää vielä kerran voittaaksesi pelin! Pikaopas Valmistaudu taisteluun!! Sekoita pakkasi. Ota 5 korttia pakkasi päältä. Älä katso niitä.

Lisätiedot

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 1. Johdanto... 4 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 3. Pähkinöiden sisältö... 6 3.1. Kaikille luokille yhteisiä pähkinöitä... 6 3.1.1. Järjestä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Varoitus laajakuvatelevisioiden omistajille! Varoitus epileptisistä kohtauksista. Pelin aikana noudatettavaksi suositeltavia varomääräyksiä

SISÄLTÖ. Varoitus laajakuvatelevisioiden omistajille! Varoitus epileptisistä kohtauksista. Pelin aikana noudatettavaksi suositeltavia varomääräyksiä Varoitus laajakuvatelevisioiden omistajille! Liikkumattomat kuvat tai kuviot saattavat pysyvästi vahingoittaa näytön kuvaputkea tai jättää jälkiä näytön katodisädeputken pintaan. Vältä tietokonepelien

Lisätiedot