Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille"

Transkriptio

1 Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) ,

2 2 (17) Sisällysluettel 1 Jhdant Timittajaprtaali Rekisteröityminen Tilhan timittajaprtaaliin Mikäli timittaja haluaa tisen kirjanpityksikön asiakkaakseen Punch ut ja hankintasanmat Yleistä tuteluetteln tuttamisesta Tuteluetteln tuttaminen Tuteluetteln tuttaminen timittajaprtaalin kautta Tuteluetteln tuttaminen XML-mutisena, xcbl 3.5-strandardin mukaisessa mudssa Yhteyspalvelun kautta, UBL 2.0 frmaatissa Ulkiset tuteluettelt / markkinapaikat (punch ut) Tuteluettellta ja tutteilta vaadittavat tiedt UNSPSC-kdi ja määräyksiköt Tuteluetteln paklliset tsikktiedt Tuteluetteln tutteiden paklliset tiedt Tuteluetteln tutteiden valinnaiset tiedt Tuteluetteliden ylläpitäminen Hansel-tuteluetteln tuttaminen Yhteystiedt Liitteet Liite 1. Valtin kirjanpityksiköt Liite 2. Tuteluetteln tekeminen timittajaprtaalissa Liite 3. Basware hinnast

3 3 (17) 1 Jhdant Seuraavassa n kuvattu tämän dkumentin keskeiset sapulet, termit ja lyhenteet. Osapuli, termi, lyhenne Tilha Valtiknttri Hansel Basware Kirjanpityksikkö Asiakas Timittaja Saas-palvelu Timittajaprtaali / prtaali / SP Supplier Prtal Yhteyspalvelu Punch ut UNSPSC Tuteluettel Spimustimittaja Tuteluetteltimittaja Vapaatekstitimittaja Puitespimustimittaja Kuvaus Sähköinen tilaustenhallintapalvelu. Kknaispalvelun tarjaja kirjanpityksiköille. Valtin yhteishankintayhtiö. Tilaustenhallintapalvelun järjestelmätimittaja. Timittajan asiakas. Kirjanpityksikkö. Kirjanpityksikön (tavaran / palvelun) timittaja. Baswaren helpdesk. Kanava sähköisten hankintasanmien välitykseen. Baswaren sanmavälitykseen tarjama palvelu. Liittymä, jnka kautta n mahdllista siirtyä timittajan ekstranet-palveluun. Tilhassa käytettävä tutelukitusstandardi. Timittajan tuttama sähköinen luettel kirjanpityksikön tutteista / palveluista. Timittaja, jnka kanssa kirjanpityksiköllä n vimassa leva spimus. Kirjanpityksikön spimustimittaja, jka timittaa kirjanpityksilölle / Hanselille sähköisen tuteluetteln. Kirjanpityksikön timittaja, jlle tehdään vapaatekstitilauksia. Timittaja, jnka kanssa Hansel n tehnyt puitespimuksen kk valtinhallinnn käyttöön.

4 4 (17) Mikä Tilha n? Tilha n valtinhallinnn kirjanpityksiköille tarkitettu sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä, jnka kautta jatkssa tullaan tilaamaan kaikki tute- ja palveluhankinnat valtinhallintn. Tavitteena n, että kaikki valtin kirjanpityksiköt käyttävät Tilhaa vuden 2011 lppuun mennessä. Luettel valtin kirjanpityksiköistä n liitteenä (liite 1). Tässä dkumentissa kuvataan kuinka kirjanpityksiköiden timittajat vivat rekisteröityä Baswaren timittaman tilaustenhallintajärjestelmän (Tilha) timittajaprtaaliin. Dkumentissa kerrtaan myös timittajaprtaalista ja sen käytöstä sekä muista vaihtehdista, jilla timittaja vi linkittyä Tilhaan. Mitä Tilha tarkittaa timittajalle? Järjestelmä n tarkitettu kirjanpityksiköiden kaikille timittajille. Timittajat vidaan jakaa pääasiallisesti jk Hansel-timittajiin tai kirjanpityksiköiden miin timittajiin. Hansel-timittajilla tarkitetaan puitespimustimittajia, jtka Hansel n kilpailuttanut ja jita kirjanpityksikkö vi käyttää liityttyään kyseiseen puitejärjestelyyn. Kirjanpityksikön mien timittajien kanssa kirjanpityksiköllä n sura spimussuhde tai muu vakiintunut käytäntö. Tilhassa n kaksi pääasiallista tapaa tehdä hankintja: vapaatekstitilaus ja tuteluetteltilaukset. Vapaatekstitilauksilla hankitaan ei-tuteluettelmutn saatavia tutteita tai palveluja. Tuteluettelhankinnat perustuvat spimuksiin ja niillä tilataan tutteita tai palveluja, jtka vidaan saattaa tuteluettelmutn. Khdassa 5 sekä liitteessä 2 kerrtaan tarkemmin kuinka timittajat pystyvät tuttamaan tuteluettelita järjestelmään. Mitä Tilha edellyttää timittajalta? Tässä dkumentissa määritellään, kuinka timittajien tulisi edetä rekisteröidyttyään timittajaprtaaliin ja tarvittaessa tuttaa sähköisiä tuteluettelita järjestelmään. Timittajan tulee keskustella ja spia kirjanpityksikön tai Hanselin kanssa Tilhaan liittymisestä, mahdllisen tuteluetteln timittamisesta sekä muista timintatavista. Mitä hyötyä Tilhasta n timittajalle? Timittajien näkökulmasta n tärkeää rekisteröityä Tilhaan, kska jatkssa kaikki valtinhallinnn tilaukset tullaan tekemään sähköisesti Tilhajärjestelmän kautta. Valtinhallint edellyttää, että kaikki timittajat siirtyvät sähköiseen tilaussanmien välitykseen vuden 2011 lppuun mennessä. Js spimusten perusteella tai muutin n mahdllista, niin valtinhallinnn kirjanpityksiköt haluavat spimustimittajiensa tuttavan sähköisiä tuteluettelita käyttöönsä.

5 5 (17) Rekisteröityminen n timittajalle maksutnta ja sen tehtyään Tilha timii tilauskanavana kaikille valtinhallinnn kirjanpityksiköille. Rekisteröidyttyään timittaja vi ttaa vastaan timittajaprtaaliin tilauksia, lähettää laskuja ja muita sähköisiä hankintasanmia. Tilha mahdllistaa myös tilausten ja muiden hankintasanmien käsittelyn autmatisinnin timittajien mien järjestelmien ja Tilhan välillä. 2 Timittajaprtaali Timittajaprtaali n kirjanpityksiköiden ja timittajien välinen maksutn kanava, jnka kautta vidaan timittaa sähköisiä tilauksia ja jnka kautta timittaja vi lähettää sähköisiä tilausvahvistuksia sekä sähköisiä laskuja. Timittajaprtaali tarjaa tilausten käsittelyn lisäksi timittajille mahdllisuuden tuteluetteliden tekn ja ylläpitn. Timittajaprtaalista löytyy tarkempaa tieta prsessista, pääkäyttäjän timintjen hallinnasta, tutteiden ja tuteluetteliden hallinnasta, tilausten hallinnasta, laskujen hallinnasta, tarjuspyyntöjen hallinnasta, tarjusten hallinnasta sekä käyttäjän tietjen mukkaamisesta (kuva 1). Mikäli timittaja haluaa saada sähköisiä hankintasanmia miin järjestelmiinsä sekä lähettää niitä kirjanpityksiköille, niin sekä yhteyksien perustamisesta että sanmanvälityksestä aiheutuu timittajalle kustannuksia (liite 3). Kuva 1. Timittajaprtaalissa kysymysmerkin takaa avautuu timintahjeet. 2.1 Rekisteröityminen Tilhan timittajaprtaaliin Jtta timittajat pääsevät hakemaan tilauksensa timittajaprtaalista, heidän tulee ensin rekisteröityä timittajaprtaaliin. Kirjanpityksikön spimusvastaava pyytää timittajaa rekisteröitymään timittajaprtaaliin. Rekisteröityminen n timittajalle helppa ja maksutnta. Alla n kuvattu rekisteröitymisen vaiheet. 1. Painakaa linkkiä https://tilhasp.basware-saas.cm/supplierprtal/lgin.aspx

6 6 (17) ja valitse rekisteröityminen. 2. Täyttäkää rekisteröitymislmake, paklliset kentät n merkitty *-merkillä. 3. Valitse asiakas / asiakkaat. (Mikäli let Hansel-puitespimustimittaja, valitse asiakkaaksi ainastaan Hansel)

7 7 (17) Tietjen täytön jälkeen paina Asiakas khtaan merkittyä keltaista tähteä Painakaa Lähetä-painiketta lähettääksenne rekisteröitymispyynnön asiakkaalle.

8 8 (17) 5. Kun asiakas n aktivinut teidät timittajakseen, saatte sähköpstiilmituksen, jssa n timittajaprtaalin käyttöön liittyviä hjeita. 2.2 Mikäli timittaja haluaa tisen kirjanpityksikön asiakkaakseen Kun timittaja n j rekisteröitynyt timittajaprtaaliin ja haluaa lisätä uusia asiakkaita, tapahtuu se alla levan kuvauksen mukaan. 1. Kirjautukaa sisään timittajaprtaaliin.

9 Myyntijärjestelmä Basware yhteyspalvelut Tilha 3 Punch ut ja hankintasanmat 9 (17) 2. Avatkaa "Hallinta"-valiksta "Asiakkaat"-sivu ja etsikää asiakkaita yksitellen käyttäen hakuehtna tilaa "Ei rekisteröity" (lista valittavissa levista asiakkaista). 3. Valitkaa asiakas hakutulksista ja painakaa "Rekisteröidy"-painiketta. 4. Saatte sähköpsti-ilmituksen kun asiakas n aktivinut teidät timittajakseen. Timittajaprtaalin lisäksi n lemassa kaksi muuta tapaa, jilla timittajat vivat linkittyä Tilhaan ja timittaa sisältöä järjestelmään. Tutetiedt punch ut -liittymän kautta Tilhasta n mahdllista mennä timittajan ylläpitämälle ekstranet-sivustlle standardin OCI-rajapinnan kautta. Tällöin tutteet pimitaan sivustlta ja palataan Tilhaan, jssa tilaus tiliöidään ja hyväksytään nrmaalin prsessin mukaisesti. Hyväksynnän jälkeen tilaus menee svitun mukaisesti timittajalle. Rajapinnasta ja tarvittavista tiedista saa lisätieta Baswarelta. Hankintasanmat yhteyspalveluiden kautta Tilhasta n mahdllista lähettää hankintasanmia suraan timittajan palvelimelle. Kyseistä mallia n kuvattu alla levassa kuvassa. Tilaukset välitetään yhteyspalveluiden / peraattrin kautta timittajan FTP-palvelimelle ja päinvastin takaisin Tilha-järjestelmään. Sanmat välitetään Tilhan tuttamassa UBL 2.0 mudssa. Mikäli timittajalla n tarvetta, heille vidaan tarjta rajapinta, BTS (Business Transactins Sender), jka pystyy välittämään UBL 2.0 mutiset sanmat yhteyspalvelun kautta. Sähköiset sanmat Katalgit Tilaus Timittaja Tilausvahvistus Tilausvahvistuskuittaus Kirjanpit yksikkö Sähköinen lasku Vastaanttkuittaus Timittajien aktivinti 2

10 10 (17) Halutessaan edetä näiden vaihtehtjen kanssa, timittajan tulee keskustella asiasta VK:n/kirjanpityksikön/Hanselin ja Baswaren kanssa. Kyseisistä vaihtehdista aiheutuu timittajalle kustannuksia ja niiden tas riippuu timittajan edellyttämistä vaatimuksista ja siitä minkä vaihtehdn hän valitsee. 4 Yleistä tuteluetteln tuttamisesta Kirjanpityksikkö ja spimustimittaja spivat tuteluetteliden tekemisestä sähköiseen mutn spimuksessa mainituista tutteista tai palveluista. Baswaren SaaS-palvelu auttaa timittajia tutteiden / palvelujen tuttamisessa ikeaan mutn ja varmistaa, että timittajan tuteluetteliden sisältö n teknisesti ikeellista. SaaS-palvelu vastaa siitä, että tuteluetteliden sisäänlukeminen Tilhaan nnistuu ja että ne vat kirjanpityksikön käytettävissä tutantn hyväksymistä varten. Tuteluetteliden tutantn hyväksyminen tarkittaa, että Hansel / kirjanpityksikkö hyväksyy uuden tai päivitetyn tuteluetteln tutantn. SaaS-palvelu vastaa timittajan tutetietjen ja hintjen muuttumattmasta välittämisestä kirjanpityksikön käyttöön. Timittaja vastaa tuteluetteln tietjen ja tutetietjen sisällön ikeellisuudesta. Timittaja vastaa myös siitä, että tuteluettel täyttää asiakkaan ja timittajan spimuksessa määritellyt vaatimukset. Lisäksi timittaja vastaa käyttämästään tietliikenteestä, jlla timittaja timittaa tuteluettelnsa SaaSpalveluihin. Timittaja timittaa kk tuteluettelsta uuden versin SaaSpalveluihin halutessaan päivittää tutteita, tutetietja tai hintja tuteluettelssaan kirjanpityksikön kanssa spimalla tavalla. Vastuut tuteluetteln tuttamisessa Timittaja: Täyttää kirjanpityksikön kanssa svitun spimuksen vaatimukset. Vastaa svittujen tutteiden / palvelujen tutetietjen ja hintjen ikeudellisuudesta. Vastaa käyttämästään tietliikenteestä. Vastaa katalgien päivityksestä kirjanpityksikön kanssa svitulla tavalla. Vastaa tuteluettelnsa sisällöstä ja ikeudellisuudesta. Spii käytettävistä UNSPSC-kdeista kirjanpityksikön kanssa. Kirjanpityksikkö: Spii tuteluetteln sisällöstä spimustimittajan kanssa. Vastaa tuteluetteln tarkastamisesta ja hyväksymisestä tutantn. Vastaa tuteluetteliden päivityksestä ja tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Vastaa Hansel-timittajien tuteluetteliden hyväksymisestä maan käyttöönsä. Spii käytettävistä UNSPSC-kdeista timittajan kanssa.

11 11 (17) Hansel: Vastaa puitespimustimittajien tuteluetteliden tarkastamisesta ja hyväksymisestä järjestelmään. SaaS-palvelu: Auttaa timittajia tuteluetteliden tuttamisessa ikeaan mutn. Varmistaa, että tuteluetteliden sisältö n teknisesti ikeellista. Tarkistaa, että tuteluetteln tutteille n määritelty paklliset tutetiedt. Vastaa, että katalgien sisäänlukeminen timittajaprtaaliin nnistuu. Vastaa timittajan tutetietjen ja hintjen muuttumattmasta välittämisestä asiakkaan käyttöön. Vastaa, että tuteluettelt vat kirjanpityksikön käytettävissä tutantn hyväksymistä varten. 5 Tuteluetteln tuttaminen Ennen tuteluetteln tuttamista timittajan tulee spia tuteluetteln sisällöstä ja tuttamistavasta asiakkaan (kirjanpityksikkö / Hansel) kanssa. Mikäli timittaja haluaa tuttaa tuteluetteln muutin kuin timittajaprtaalin kautta, niin hänen n tettava yhteyttä Baswaren yhteyspalveluun ja selvitettävä vaihtehdn vaikutukset kustannuksiin ja teknisiin seikkihin. Timittaja vi tuttaa tuteluetteln seuraavilla tavilla: Timittajaprtaalin kautta (viimeisin tuteluettelphja löytyy prtaalista) Suraan XML-mutisena, xcbl-3.5 standardin mukaan SaaSpalveluun. Ohjeen ja apua saa Baswaren SaaS-palvelusta. Yhteyspalvelun kautta; UBL 2.0 frmaatissa. Js timittaja haluaa käyttää tätä vaihtehta, tulee heidän ttaa yhteyttä Baswaren yhteyspalveluun. Ulkisen tuteluetteln eli punch ut liittymän kautta. 5.1 Tuteluetteln tuttaminen timittajaprtaalin kautta Timittajat vivat tuttaa tuteluettelita maksutta suraan timittajaprtaaliin esim. excel- tai csv-mudssa. Timittajalla n mahdllisuus ladata tutevalikima timittajaprtaaliin ja määritellä asiakaskhtainen tuteluettel hintineen, kuvalinkkeineen ja kategriamäärityksineen. Tarkempi hje tuteluetteln tuttamisesta timittajaprtaalissa n liitteenä Tuteluetteln tuttaminen XML-mutisena, xcbl 3.5-strandardin mukaisessa mudssa Js timittajalla n tute- ja asiakastietjen ylläpitn sveltuvat järjestelmät, timittaja vi halutessaan tuttaa tuteluettelt suraan mista järjestelmis-

12 12 (17) tään xcbl 3.5 -mutn rakentamalla tarvittavat svellukset tai liittymät. Tuteluetteln tuttaminen suraan xcbl 3.5-standardin mukaiseen mutn ei le susiteltavaa, js timittajalla ei le aiempaa kkemusta XML:stä. Timittaja vi timittaa tuteluettelnsa sveltuvalla tavalla (esim. sähköpsti) SaaS-palveluihin. SaaS-palvelut tarkastaa tuteluetteln sisällön teknisesti ja lukee tuteluetteln järjestelmään. Tarvittaessa SaaS-palvelut antaa tukea tuteluetteln tuttamisesta xcbl 3.5-frmaattiin. 5.3 Yhteyspalvelun kautta, UBL 2.0 frmaatissa Tilhasta n mahdllista lähettää hankintasanmia suraan timittajan palvelimelle. Tilaukset välitetään yhteyspalveluiden / peraattrin kautta timittajan palvelimelle ja päinvastin takaisin Tilha-järjestelmään. Timittaja vi tuttaa tuteluetteln UBL 2.0 frmaatissa Baswaren yhteyspalvelun kautta. Mikäli tilausten ja tilaussanmien määrä n humattava ja/tai asiakkaina n useita eri kirjanpityksiköitä, niin samaa liittymää ja yhteyttä vidaan käyttää tuteluetteliden (ja muiden hankintasanmien) lähettämiseen. Js timittaja haluaa käyttää tätä vaihtehta, tulee heidän ttaa yhteyttä Baswaren yhteyspalveluun. Tarkemmat kustannukset löytyvät liitteestä Ulkiset tuteluettelt / markkinapaikat (punch ut) Ulkiset tuteluettelt sijaitsevat timittajan ekstranetissa tai klmannen sapulen markkinapaikissa, jhn asiakkaan n kirjauduttava Tilhajärjestelmän kautta. Punch ut liittymän kautta asiakas hakee timittajan ekstranetistä halutut tutteet / palvelut ja palaa tekemään niistä hankintaehdtuksen Tilhaan. Tämän vaihtehdn käyttämisestä tulee aina keskustella kirjanpityksikön, Valtiknttrin ja Baswaren kanssa. 6 Tuteluettellta ja tutteilta vaadittavat tiedt 6.1 UNSPSC-kdi ja määräyksiköt UNSPSC (United Natins Standard Prducts and Services Cde) n YK:n ylläpitämä glbaali tutelukitusstandardi, jlla kategrisidaan tutteita ja palveluja. UNSPSC-kdia käytetään maailmanlaajuisesti sähköisessä kaupankäynnissä, hakukneissa sekä stjärjestelmissä. UNSPSC-kdilla tutteet vidaan jatella neljälle taslle. Ylimmän tasn lukittelu n hyvin yleinen, esimerkiksi timisttarvikkeet. Alimmalle taslle tehty lukittelu pulestaan vi lla erittäin yksityiskhtainen kuten esimerkiksi lyijytäytekynä. Tilhassa kaikkien tuteluetteln tutteiden tulee lla UNSPSC-määrittelyn alimman, ns. Cmmdity-tasn mukaisella UNSPSC-kdilla lukiteltuja (www.gs1.fi).

13 13 (17) UNSPSC-kdien määrittelemisestä n aina keskusteltava kirjanpityksikön kanssa. UNSPSC-kdin lisäksi sekä tuteluettellta että tutteilta vaaditaan alla kuvatut paklliset tiedt. Pakllisten tietjen lisäksi tutteille n mahdllista määritellä valinnaisia tietja, jtka mm. auttavat lppukäyttäjiä tutteiden hakemisessa. Järjestelmään n määritelty seuraavat määräyksiköt: erä, gramma, kappale, kg, kuukausi, kuuti, laatikk, lava, litra, m2, metri, paketti, pari, pull, purkki, pussi, päivä, rasia, riisi, rivi, rulla, sarja, sivu, säkki, tnni, tunti tölkki ja vusi. 6.2 Tuteluetteln paklliset tsikktiedt Tiet Yrityksen (timittajan) nimi Timittajan / sapulen tunnus Tuteluetteln tunnus Tuteluetteln nimi Tuteluetteln vimassalaika Oletusvaluutta Kuvaus Timittajan nimi OVT-tunnus Järjestelmän generima id-tunnus esim. Asiakas-Timittaja-Tutealue- Päivämäärä Vimassa alkaen vimassa päättyen Oletusvaluutta tulee syöttää seuraavassa mudssa EUR, USD jne. 6.3 Tuteluetteln tutteiden paklliset tiedt Tiet Tutteen nimi Vimassa alkaen Vimassa päättyy Määräyksikkö Kuvaus Timittajan ma tutteen tutenimi (enintään 255 merkkiä) Päivämäärä, jsta alkaen tutteen tiedt vat vimassa. Päivämäärä, jhn asti tutteen tiedt vat vimassa. Tutteen määräyksikkö. Esimerkiksi KPL, LTK. Kaikki yksiköiden nimet ilmitetaan aina lyhenteinä (KPL, PKT, RLL, LTK). Js määräyksikkö n laatikk (LTK), rasia (RAS) tai vastaava, myös määrän alayksikkö n ilmitettava, eli se yksikkö, jista laatikn tai rasian sisältö kstuu. Mikäli määräyksikkö n kappale (KPL) ei

14 14 (17) Timittajan tutekdi Määrän alayksikkö Arvnlisäverprsentti (Alv) UNSPSC-kdi Erän kk määrän alayksikköä tarvitse ilmittaa. Timittajan ma tutteen tutekdi. Js tutteen määräyksikkö n paketti, laatikk tai vastaava, jka kstuu usesista kappaleista, n tutteelle määriteltävä myös määrän alayksikkö. Kaikki yksiköiden nimet ilmitetaan aina lyhenteinä (KPL,PKT,RLL,LTK). Esim. wc-paperipaketin määräyksikkö n paketti (PKT), jka kstuu kahdeksasta rullasta. Tässä tapauksessa määrän alayksikkö lisi rulla (RLL). Tutteen arvnlisäverprsentti (määritellään numerina esim 0, 9, 13 tai 23). 8-numerinen kdi, jnka mukaan tute lisätään ikeaan tuteryhmään. Tutteille määritellään UNSPSCmäärittelyn alimman, ns. cmmdity-tasn mukainen UNSPSC-kdi. UNSPSCkdien valinnasta tulee spia kirjanpityksikön kanssa. Erän kk tarkittaa sitä, kuinka mnesta kappaleesta erä kstuu. Js tutteen määräyksikkö n kappale, yleisesti ttaen sillin erän kk n 1 (yksi). Js tutteen määräyksikkö n laatikk, niin erän kk määräytyy sen mukaan, kuinka mnta kappaletta myytävää tutetta yhdessä laatikssa n. Kuvaus Valuutta Netthinta Esimerkiksi wc-paperipakkauksen määräyksikkö n paketti, mutta paketti kstuu kahdeksasta rullasta. Tässä tapauksessa erän kk n siis kahdeksan. Tarkempi infrmatiivinen kuvaus tutteesta. Käyttäjä vi hakea tutetta tutteen nimen lisäksi kuvauskentässä määriteltyjen tietjen perusteella. Kuvauskentän tiedt vaikuttavat tutevalinnan tekemisessä, esimerkiksi ympäristöystävällisyys. Kuvauskenttään mahtuu 2000 merkkiä. Kuvauskenttä ei saa sisältää erikismerkkejä, eikä enter- ja tab-painalluksia. Valuutta, jssa hinta ilmitetaan esimerkiksi EUR. Tutteen netthinta eli hinta ilman alv per määräyksikkö, kahden desimaalin tark-

15 15 (17) Spimusnumer kuudella. Hanselin puitejärjestelynumer tai kirjanpityksikön man timittajan spimusnumer. 6.4 Tuteluetteln tutteiden valinnaiset tiedt Tiet Timitusaika päivinä Valmistaja Tilauksen vähimmäismäärä Kuvaus Tutteen timitusaika kknaisissa päivissä. Järjestelmä laskee kalenterin mukaiset työpäivät. Tutteen alkuperäinen valmistaja. Määrä, kuinka mnesta tutteen määräyksiköstä tilauksen täytyy vähintään kstua. Esim. js tutteen määräyksikkö n kappale, ja tilauksen täytyy kstua vähintään viidestä kappaleesta tutetta, n tilauksen vähimmäismäärä 5 (viisi). Valmistajan tutekdi Tilauksen enimmäismäärä Js tutteen määräyksikkö n laatikk, ja tilauksen täytyy kstua vähintään yhdestä laatiksta, n tilauksen vähimmäismäärä 1 (yksi). Valmistajan ilmittama kdi. Määrä, kuinka mnesta tutteen määräyksiköstä tilaus vi enintään kstua. Esim. js tutteen määräyksikkö n kappale, ja tilaus vi kstua enintään viidestä kappaleesta tutetta, n tilauksen enimmäismäärä 5 (viisi). Js tutteen määräyksikkö n laatikk, ja tilaus vi kstua enintään klmesta laatiksta, n tilauksen enimmäismäärä 3 (klme). Hintayksikkö Oletusarv n aina 1 Liitteen www-sitteet 1, 2 ja 3 Synnyymit Tutteen kuvat ja muut mahdlliset linkit (esim. takuuhjeet) määritellään URLlinkin kautta (https) Tutteen kuvat täytyy määritellä kknaisena URL-sitteena, esimerkiksi https://www.palvelin.cm/tiedst/kuva.jpg Vaihtehtiset nimet tutteelle.

16 16 (17) Linkitetyt tutteet Tutteille vi lisätä linkityksiä tisiin tutteisiin (esim. kannettava tietkne ja tietkneen laukku). 7 Tuteluetteliden ylläpitäminen Tuteluettelista ja niiden sisällöstä, vimassalsta ja ylläpidsta ja tuttamisesta svitaan yhdessä timittajan ja kirjanpityksikön / Hanselin kanssa. Tuteluettelt vat vimassa spimuksen mukaisesti. Kun tuteluetteln vimassal lakkaa, tutteet pistuvat Tilhan lppukäyttäjien käytettävistä. Päivitetyt tuteluettelt hyväksytään kirjanpityksikön ja/tai Hanselin timesta. Päivitetty tuteluettel kannattaa timittaa mahdllisimman hyvissä ajin (viimeistään 7 päivää ennen tuteluetteln vimassaln alkamista) kirjanpityksikölle / Hanselille. Tällä varmistetaan tutteiden näkyminen Tilhassa jatkuvasti. 8 Hansel-tuteluetteln tuttaminen Hansel-tuteluettelt tutetaan kuten muutkin tuteluettelt. Prsessin erna n se, että ne kpiidaan autmaattisesti kaikille kirjanpityksiköille hyväksyttäväksi. Hanselin spimustimittajat tuttavat Tilhaan samat tuteluettelt (hinnastt), jtka he nytkin timittavat Hanselille ja jtka vat kirjanpityksiköiden nähtävissä Hanselin palvelusivustlla. Hansel-tuteluettel: Hansel hyväksyy kaikki puitespimustimittajat timittajaprtaaliin. Hansel tarkastaa ja hyväksyy timittajan lähettämät tuteluettelt, minkä jälkeen SaaS-palvelu kpii tuteluettelt kirjanpityksiköiden hyväksyttäväksi. Kirjanpityksikön liityttyä haluamaansa puitejärjestelyyn, vivat he puitejärjestelyn pelisääntöjen mukaisesti aktivida Hansel-timittajan ja katalgeja itselleen timittajaprtaalissa. Räätälöity Hansel-tuteluettel: Mikäli kyseessä n kevennetty kilpailutus tai muu timittajavalinta, kirjanpityksikkö vi käydä keskustelua timittajan kanssa man räätälöidyn tuteluetteln timittamisesta. Tällöin prsessi n seuraava: 1. Kirjanpityksikkö liittyy puitejärjestelyyn 2. Kirjanpityksikkö tekee puitejärjestelyn pelisääntöjen mukaisen kevennetyn kilpailutuksen tai muun timittajavalinnan

17 17 (17) 3. Valituksi tullut timittaja timittaa räätälöidyn tuteluetteln suraan kirjanpityksikölle: a. Kirjanpityksikkö aktivi timittajan itselleen. b. Timittaja lähettää tuteluetteln kirjanpityksikölle. c. Kirjanpityksikön spimusvastaava hyväksyy tuteluetteln kirjanpityksikölle. d. Lppukäyttäjät vivat tehdä tilauksia räätälöidyn tuteluetteln tutteista. Päämies / jälleenmyyjä: Jälleenmyyjien ja alihankkijiden salta n myös hyvä humiida, että Hansel n spimussuhteessa päämiesten kanssa, jtka nimeävät jälleenmyyjänsä / alihankkijansa. Päämiehet lähettävät Hanselille kilpailutuksessa svitun hinnastn (hintakri), jka n nähtävissä Hanselin palvelusivustlla. On myös hyvä humiida, että hinnast n usein vain pieni sa puitejärjestelyyn kuuluvista tutteista ja palveluista. 1. Puitejärjestelyn timintamallin mukaisesti kirjanpityksikkö valitsee kenen kanssa asii (päämies tai jälleenmyyjä). 2. Kirjanpityksikkö spii valitun timittajan kanssa tutteistnsa, tutteita vi lla useasta eri puitejärjestelystä. 3. Valittu timittaja timittaa svitun mukaisen, räätälöidyn tuteluetteln kirjanpityksikölle. 9 Yhteystiedt Lisätietja saa tarvittaessa Baswarelta, Hanselilta ja Valtiknttrilta. Basware: puh (2,5 /min +ppm) (esim. timittajaprtaaliin liittyvät asiat, tekniset kysymykset) Hansel: Valtiknttri: Jari Lampinen, (esim. Hanselin puitespimuksiin liittyvät asiat) (yleistä valtinhallinnn tilaustenhallinnan kknaispalvelusta)

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille Valtiknttri Yhteenvet 1 (7) Kiekun Lmasuunnittelu-svelluksen muutkset virka- ja esimiehille 25.2.2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

3 TILASTOT VIESTIEN JULKISUUS...

3 TILASTOT VIESTIEN JULKISUUS... Elisa Oyj Käyttöhje 1 (21) Ryhmäviesti Sisällysluettel 1 YLEISTÄ... 2 1.1 OMINAISUUDET... 2 1.2 PAINIKKEITA... 2 2 TEKSTIVIESTIT... 3 2.1 LÄHETÄ VIESTI... 3 2.2 LÄHETÄ KÄYNTIKORTTI... 4 2.3 VIESTIPOHJAT...

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

Kenguru 2011 Student (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2011 Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kengurulikan pituus: Irrta tämä vastauslmake tehtävämnisteesta. Merkitse tehtävän numern alle valitsemasi vastausvaihteht. Jätä ruutu tyhjäksi, js et halua vastata

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Pätevä näytteenotto. Miten näytteenoton/näytteenottajan pätevyys osoitetaan viranomaisen näkökulma

Pätevä näytteenotto. Miten näytteenoton/näytteenottajan pätevyys osoitetaan viranomaisen näkökulma Pätevä näytteentt Miten näytteentn/näytteenttajan pätevyys sitetaan viranmaisen näkökulma Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötimi liikelaits Luennn sisältö: Kkemuksia ja timintatapja Oulun

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon allekirjoitettavat / dokumentinhallintajärjestelmään vietävät asiakirjat Ohje

Henkilöstöhallinnon allekirjoitettavat / dokumentinhallintajärjestelmään vietävät asiakirjat Ohje Valtiknttri Ohje 1 (7) Kieku-yksikkö Prsessikehitystimist 3.10.2013 Henkilöstöhallinnn allekirjitettavat / dkumentinhallintajärjestelmään vietävät asiakirjat Ohje Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) Timintsiirrt/ Mikael Jkela 22.5.2015 SM:n hallinnnalan TORI-tehtävien siirtprjektin hjausryhmä Aika tiistai 19.5.2015 kl 8:00-9:42 Paikka Helsinki, Mariankatu 9 (VM:n kkuskeskus), nh Nusukausi

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 8 2.7.2014 Paalujen kallikärjet ja paalujen jatkkset Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 3.1. Paalujatks... 2

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto Tpinpuist (Tpi UrbanMine) Innvatiivinen kierttaluspuist LOPPURAPORTTI 9.3.2016 Mari Saari, Ida Rönnlund, Tea Miller, Anna Hillgrén ja Teresa Lindhlm Gaia Cnsulting Oy www.gaia.fi SISÄLTÖ Hankkeen tavitteet

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raprtti 6.5.2014 Versi 1.01 Etelä-Karjalan kunnat Valtivarainministeriö 2 (41) Sisällys Sisällys... 2 1. Prjektin tiivistelmä... 3 1.1. Prjektin lähtökhdat...

Lisätiedot

Sopimuskausi on , jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan kuitenkin enintään 1 vuosi saakka.

Sopimuskausi on , jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan kuitenkin enintään 1 vuosi saakka. TARJOUSPYYNTÖ 1(8) KONSULTOINTI JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TARJOUSPYYNTÖ Jensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy pyytää tarjustanne knsultinti ja asiantuntijapalveluista. Jensuun seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Bilgian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Mitkä tekijät vaikuttavat kasviplanktnin määrään Sumen järvissä? A) Aiheen käsittelyn vaatimat määritelmät: 6 p Kasviplanktnin määritelmä: levät ja sinibakteerit,

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1 Asennus ja asetukset -hje Tikn 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (5) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist...

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Harjoitus 5 (viikko 40)

Harjoitus 5 (viikko 40) Mikäli tehtävissä n jtain epäselvää, laita sähköpstia vastuupettajalle (jrma.laurikkala@uta.fi). Muista nudattaa hyvää hjelminti tapaa muun muassa kdia kmmentimalla ja sisentämällä. Kats lisää hjeita luentmateriaalin

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.6.2016 Versi 7.1.356 Versi 7.1.356 (versin 7.1.348 jälkeen) Hum! Opus Internet ajanvarauksen käyttäjät! Opus Dental 7.1.356 vaatii Opus Online Clientin päivittämisen versin

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot