Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille"

Transkriptio

1 Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) ,

2 2 (17) Sisällysluettel 1 Jhdant Timittajaprtaali Rekisteröityminen Tilhan timittajaprtaaliin Mikäli timittaja haluaa tisen kirjanpityksikön asiakkaakseen Punch ut ja hankintasanmat Yleistä tuteluetteln tuttamisesta Tuteluetteln tuttaminen Tuteluetteln tuttaminen timittajaprtaalin kautta Tuteluetteln tuttaminen XML-mutisena, xcbl 3.5-strandardin mukaisessa mudssa Yhteyspalvelun kautta, UBL 2.0 frmaatissa Ulkiset tuteluettelt / markkinapaikat (punch ut) Tuteluettellta ja tutteilta vaadittavat tiedt UNSPSC-kdi ja määräyksiköt Tuteluetteln paklliset tsikktiedt Tuteluetteln tutteiden paklliset tiedt Tuteluetteln tutteiden valinnaiset tiedt Tuteluetteliden ylläpitäminen Hansel-tuteluetteln tuttaminen Yhteystiedt Liitteet Liite 1. Valtin kirjanpityksiköt Liite 2. Tuteluetteln tekeminen timittajaprtaalissa Liite 3. Basware hinnast

3 3 (17) 1 Jhdant Seuraavassa n kuvattu tämän dkumentin keskeiset sapulet, termit ja lyhenteet. Osapuli, termi, lyhenne Tilha Valtiknttri Hansel Basware Kirjanpityksikkö Asiakas Timittaja Saas-palvelu Timittajaprtaali / prtaali / SP Supplier Prtal Yhteyspalvelu Punch ut UNSPSC Tuteluettel Spimustimittaja Tuteluetteltimittaja Vapaatekstitimittaja Puitespimustimittaja Kuvaus Sähköinen tilaustenhallintapalvelu. Kknaispalvelun tarjaja kirjanpityksiköille. Valtin yhteishankintayhtiö. Tilaustenhallintapalvelun järjestelmätimittaja. Timittajan asiakas. Kirjanpityksikkö. Kirjanpityksikön (tavaran / palvelun) timittaja. Baswaren helpdesk. Kanava sähköisten hankintasanmien välitykseen. Baswaren sanmavälitykseen tarjama palvelu. Liittymä, jnka kautta n mahdllista siirtyä timittajan ekstranet-palveluun. Tilhassa käytettävä tutelukitusstandardi. Timittajan tuttama sähköinen luettel kirjanpityksikön tutteista / palveluista. Timittaja, jnka kanssa kirjanpityksiköllä n vimassa leva spimus. Kirjanpityksikön spimustimittaja, jka timittaa kirjanpityksilölle / Hanselille sähköisen tuteluetteln. Kirjanpityksikön timittaja, jlle tehdään vapaatekstitilauksia. Timittaja, jnka kanssa Hansel n tehnyt puitespimuksen kk valtinhallinnn käyttöön.

4 4 (17) Mikä Tilha n? Tilha n valtinhallinnn kirjanpityksiköille tarkitettu sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä, jnka kautta jatkssa tullaan tilaamaan kaikki tute- ja palveluhankinnat valtinhallintn. Tavitteena n, että kaikki valtin kirjanpityksiköt käyttävät Tilhaa vuden 2011 lppuun mennessä. Luettel valtin kirjanpityksiköistä n liitteenä (liite 1). Tässä dkumentissa kuvataan kuinka kirjanpityksiköiden timittajat vivat rekisteröityä Baswaren timittaman tilaustenhallintajärjestelmän (Tilha) timittajaprtaaliin. Dkumentissa kerrtaan myös timittajaprtaalista ja sen käytöstä sekä muista vaihtehdista, jilla timittaja vi linkittyä Tilhaan. Mitä Tilha tarkittaa timittajalle? Järjestelmä n tarkitettu kirjanpityksiköiden kaikille timittajille. Timittajat vidaan jakaa pääasiallisesti jk Hansel-timittajiin tai kirjanpityksiköiden miin timittajiin. Hansel-timittajilla tarkitetaan puitespimustimittajia, jtka Hansel n kilpailuttanut ja jita kirjanpityksikkö vi käyttää liityttyään kyseiseen puitejärjestelyyn. Kirjanpityksikön mien timittajien kanssa kirjanpityksiköllä n sura spimussuhde tai muu vakiintunut käytäntö. Tilhassa n kaksi pääasiallista tapaa tehdä hankintja: vapaatekstitilaus ja tuteluetteltilaukset. Vapaatekstitilauksilla hankitaan ei-tuteluettelmutn saatavia tutteita tai palveluja. Tuteluettelhankinnat perustuvat spimuksiin ja niillä tilataan tutteita tai palveluja, jtka vidaan saattaa tuteluettelmutn. Khdassa 5 sekä liitteessä 2 kerrtaan tarkemmin kuinka timittajat pystyvät tuttamaan tuteluettelita järjestelmään. Mitä Tilha edellyttää timittajalta? Tässä dkumentissa määritellään, kuinka timittajien tulisi edetä rekisteröidyttyään timittajaprtaaliin ja tarvittaessa tuttaa sähköisiä tuteluettelita järjestelmään. Timittajan tulee keskustella ja spia kirjanpityksikön tai Hanselin kanssa Tilhaan liittymisestä, mahdllisen tuteluetteln timittamisesta sekä muista timintatavista. Mitä hyötyä Tilhasta n timittajalle? Timittajien näkökulmasta n tärkeää rekisteröityä Tilhaan, kska jatkssa kaikki valtinhallinnn tilaukset tullaan tekemään sähköisesti Tilhajärjestelmän kautta. Valtinhallint edellyttää, että kaikki timittajat siirtyvät sähköiseen tilaussanmien välitykseen vuden 2011 lppuun mennessä. Js spimusten perusteella tai muutin n mahdllista, niin valtinhallinnn kirjanpityksiköt haluavat spimustimittajiensa tuttavan sähköisiä tuteluettelita käyttöönsä.

5 5 (17) Rekisteröityminen n timittajalle maksutnta ja sen tehtyään Tilha timii tilauskanavana kaikille valtinhallinnn kirjanpityksiköille. Rekisteröidyttyään timittaja vi ttaa vastaan timittajaprtaaliin tilauksia, lähettää laskuja ja muita sähköisiä hankintasanmia. Tilha mahdllistaa myös tilausten ja muiden hankintasanmien käsittelyn autmatisinnin timittajien mien järjestelmien ja Tilhan välillä. 2 Timittajaprtaali Timittajaprtaali n kirjanpityksiköiden ja timittajien välinen maksutn kanava, jnka kautta vidaan timittaa sähköisiä tilauksia ja jnka kautta timittaja vi lähettää sähköisiä tilausvahvistuksia sekä sähköisiä laskuja. Timittajaprtaali tarjaa tilausten käsittelyn lisäksi timittajille mahdllisuuden tuteluetteliden tekn ja ylläpitn. Timittajaprtaalista löytyy tarkempaa tieta prsessista, pääkäyttäjän timintjen hallinnasta, tutteiden ja tuteluetteliden hallinnasta, tilausten hallinnasta, laskujen hallinnasta, tarjuspyyntöjen hallinnasta, tarjusten hallinnasta sekä käyttäjän tietjen mukkaamisesta (kuva 1). Mikäli timittaja haluaa saada sähköisiä hankintasanmia miin järjestelmiinsä sekä lähettää niitä kirjanpityksiköille, niin sekä yhteyksien perustamisesta että sanmanvälityksestä aiheutuu timittajalle kustannuksia (liite 3). Kuva 1. Timittajaprtaalissa kysymysmerkin takaa avautuu timintahjeet. 2.1 Rekisteröityminen Tilhan timittajaprtaaliin Jtta timittajat pääsevät hakemaan tilauksensa timittajaprtaalista, heidän tulee ensin rekisteröityä timittajaprtaaliin. Kirjanpityksikön spimusvastaava pyytää timittajaa rekisteröitymään timittajaprtaaliin. Rekisteröityminen n timittajalle helppa ja maksutnta. Alla n kuvattu rekisteröitymisen vaiheet. 1. Painakaa linkkiä

6 6 (17) ja valitse rekisteröityminen. 2. Täyttäkää rekisteröitymislmake, paklliset kentät n merkitty *-merkillä. 3. Valitse asiakas / asiakkaat. (Mikäli let Hansel-puitespimustimittaja, valitse asiakkaaksi ainastaan Hansel)

7 7 (17) Tietjen täytön jälkeen paina Asiakas khtaan merkittyä keltaista tähteä Painakaa Lähetä-painiketta lähettääksenne rekisteröitymispyynnön asiakkaalle.

8 8 (17) 5. Kun asiakas n aktivinut teidät timittajakseen, saatte sähköpstiilmituksen, jssa n timittajaprtaalin käyttöön liittyviä hjeita. 2.2 Mikäli timittaja haluaa tisen kirjanpityksikön asiakkaakseen Kun timittaja n j rekisteröitynyt timittajaprtaaliin ja haluaa lisätä uusia asiakkaita, tapahtuu se alla levan kuvauksen mukaan. 1. Kirjautukaa sisään timittajaprtaaliin.

9 Myyntijärjestelmä Basware yhteyspalvelut Tilha 3 Punch ut ja hankintasanmat 9 (17) 2. Avatkaa "Hallinta"-valiksta "Asiakkaat"-sivu ja etsikää asiakkaita yksitellen käyttäen hakuehtna tilaa "Ei rekisteröity" (lista valittavissa levista asiakkaista). 3. Valitkaa asiakas hakutulksista ja painakaa "Rekisteröidy"-painiketta. 4. Saatte sähköpsti-ilmituksen kun asiakas n aktivinut teidät timittajakseen. Timittajaprtaalin lisäksi n lemassa kaksi muuta tapaa, jilla timittajat vivat linkittyä Tilhaan ja timittaa sisältöä järjestelmään. Tutetiedt punch ut -liittymän kautta Tilhasta n mahdllista mennä timittajan ylläpitämälle ekstranet-sivustlle standardin OCI-rajapinnan kautta. Tällöin tutteet pimitaan sivustlta ja palataan Tilhaan, jssa tilaus tiliöidään ja hyväksytään nrmaalin prsessin mukaisesti. Hyväksynnän jälkeen tilaus menee svitun mukaisesti timittajalle. Rajapinnasta ja tarvittavista tiedista saa lisätieta Baswarelta. Hankintasanmat yhteyspalveluiden kautta Tilhasta n mahdllista lähettää hankintasanmia suraan timittajan palvelimelle. Kyseistä mallia n kuvattu alla levassa kuvassa. Tilaukset välitetään yhteyspalveluiden / peraattrin kautta timittajan FTP-palvelimelle ja päinvastin takaisin Tilha-järjestelmään. Sanmat välitetään Tilhan tuttamassa UBL 2.0 mudssa. Mikäli timittajalla n tarvetta, heille vidaan tarjta rajapinta, BTS (Business Transactins Sender), jka pystyy välittämään UBL 2.0 mutiset sanmat yhteyspalvelun kautta. Sähköiset sanmat Katalgit Tilaus Timittaja Tilausvahvistus Tilausvahvistuskuittaus Kirjanpit yksikkö Sähköinen lasku Vastaanttkuittaus Timittajien aktivinti 2

10 10 (17) Halutessaan edetä näiden vaihtehtjen kanssa, timittajan tulee keskustella asiasta VK:n/kirjanpityksikön/Hanselin ja Baswaren kanssa. Kyseisistä vaihtehdista aiheutuu timittajalle kustannuksia ja niiden tas riippuu timittajan edellyttämistä vaatimuksista ja siitä minkä vaihtehdn hän valitsee. 4 Yleistä tuteluetteln tuttamisesta Kirjanpityksikkö ja spimustimittaja spivat tuteluetteliden tekemisestä sähköiseen mutn spimuksessa mainituista tutteista tai palveluista. Baswaren SaaS-palvelu auttaa timittajia tutteiden / palvelujen tuttamisessa ikeaan mutn ja varmistaa, että timittajan tuteluetteliden sisältö n teknisesti ikeellista. SaaS-palvelu vastaa siitä, että tuteluetteliden sisäänlukeminen Tilhaan nnistuu ja että ne vat kirjanpityksikön käytettävissä tutantn hyväksymistä varten. Tuteluetteliden tutantn hyväksyminen tarkittaa, että Hansel / kirjanpityksikkö hyväksyy uuden tai päivitetyn tuteluetteln tutantn. SaaS-palvelu vastaa timittajan tutetietjen ja hintjen muuttumattmasta välittämisestä kirjanpityksikön käyttöön. Timittaja vastaa tuteluetteln tietjen ja tutetietjen sisällön ikeellisuudesta. Timittaja vastaa myös siitä, että tuteluettel täyttää asiakkaan ja timittajan spimuksessa määritellyt vaatimukset. Lisäksi timittaja vastaa käyttämästään tietliikenteestä, jlla timittaja timittaa tuteluettelnsa SaaSpalveluihin. Timittaja timittaa kk tuteluettelsta uuden versin SaaSpalveluihin halutessaan päivittää tutteita, tutetietja tai hintja tuteluettelssaan kirjanpityksikön kanssa spimalla tavalla. Vastuut tuteluetteln tuttamisessa Timittaja: Täyttää kirjanpityksikön kanssa svitun spimuksen vaatimukset. Vastaa svittujen tutteiden / palvelujen tutetietjen ja hintjen ikeudellisuudesta. Vastaa käyttämästään tietliikenteestä. Vastaa katalgien päivityksestä kirjanpityksikön kanssa svitulla tavalla. Vastaa tuteluettelnsa sisällöstä ja ikeudellisuudesta. Spii käytettävistä UNSPSC-kdeista kirjanpityksikön kanssa. Kirjanpityksikkö: Spii tuteluetteln sisällöstä spimustimittajan kanssa. Vastaa tuteluetteln tarkastamisesta ja hyväksymisestä tutantn. Vastaa tuteluetteliden päivityksestä ja tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Vastaa Hansel-timittajien tuteluetteliden hyväksymisestä maan käyttöönsä. Spii käytettävistä UNSPSC-kdeista timittajan kanssa.

11 11 (17) Hansel: Vastaa puitespimustimittajien tuteluetteliden tarkastamisesta ja hyväksymisestä järjestelmään. SaaS-palvelu: Auttaa timittajia tuteluetteliden tuttamisessa ikeaan mutn. Varmistaa, että tuteluetteliden sisältö n teknisesti ikeellista. Tarkistaa, että tuteluetteln tutteille n määritelty paklliset tutetiedt. Vastaa, että katalgien sisäänlukeminen timittajaprtaaliin nnistuu. Vastaa timittajan tutetietjen ja hintjen muuttumattmasta välittämisestä asiakkaan käyttöön. Vastaa, että tuteluettelt vat kirjanpityksikön käytettävissä tutantn hyväksymistä varten. 5 Tuteluetteln tuttaminen Ennen tuteluetteln tuttamista timittajan tulee spia tuteluetteln sisällöstä ja tuttamistavasta asiakkaan (kirjanpityksikkö / Hansel) kanssa. Mikäli timittaja haluaa tuttaa tuteluetteln muutin kuin timittajaprtaalin kautta, niin hänen n tettava yhteyttä Baswaren yhteyspalveluun ja selvitettävä vaihtehdn vaikutukset kustannuksiin ja teknisiin seikkihin. Timittaja vi tuttaa tuteluetteln seuraavilla tavilla: Timittajaprtaalin kautta (viimeisin tuteluettelphja löytyy prtaalista) Suraan XML-mutisena, xcbl-3.5 standardin mukaan SaaSpalveluun. Ohjeen ja apua saa Baswaren SaaS-palvelusta. Yhteyspalvelun kautta; UBL 2.0 frmaatissa. Js timittaja haluaa käyttää tätä vaihtehta, tulee heidän ttaa yhteyttä Baswaren yhteyspalveluun. Ulkisen tuteluetteln eli punch ut liittymän kautta. 5.1 Tuteluetteln tuttaminen timittajaprtaalin kautta Timittajat vivat tuttaa tuteluettelita maksutta suraan timittajaprtaaliin esim. excel- tai csv-mudssa. Timittajalla n mahdllisuus ladata tutevalikima timittajaprtaaliin ja määritellä asiakaskhtainen tuteluettel hintineen, kuvalinkkeineen ja kategriamäärityksineen. Tarkempi hje tuteluetteln tuttamisesta timittajaprtaalissa n liitteenä Tuteluetteln tuttaminen XML-mutisena, xcbl 3.5-strandardin mukaisessa mudssa Js timittajalla n tute- ja asiakastietjen ylläpitn sveltuvat järjestelmät, timittaja vi halutessaan tuttaa tuteluettelt suraan mista järjestelmis-

12 12 (17) tään xcbl 3.5 -mutn rakentamalla tarvittavat svellukset tai liittymät. Tuteluetteln tuttaminen suraan xcbl 3.5-standardin mukaiseen mutn ei le susiteltavaa, js timittajalla ei le aiempaa kkemusta XML:stä. Timittaja vi timittaa tuteluettelnsa sveltuvalla tavalla (esim. sähköpsti) SaaS-palveluihin. SaaS-palvelut tarkastaa tuteluetteln sisällön teknisesti ja lukee tuteluetteln järjestelmään. Tarvittaessa SaaS-palvelut antaa tukea tuteluetteln tuttamisesta xcbl 3.5-frmaattiin. 5.3 Yhteyspalvelun kautta, UBL 2.0 frmaatissa Tilhasta n mahdllista lähettää hankintasanmia suraan timittajan palvelimelle. Tilaukset välitetään yhteyspalveluiden / peraattrin kautta timittajan palvelimelle ja päinvastin takaisin Tilha-järjestelmään. Timittaja vi tuttaa tuteluetteln UBL 2.0 frmaatissa Baswaren yhteyspalvelun kautta. Mikäli tilausten ja tilaussanmien määrä n humattava ja/tai asiakkaina n useita eri kirjanpityksiköitä, niin samaa liittymää ja yhteyttä vidaan käyttää tuteluetteliden (ja muiden hankintasanmien) lähettämiseen. Js timittaja haluaa käyttää tätä vaihtehta, tulee heidän ttaa yhteyttä Baswaren yhteyspalveluun. Tarkemmat kustannukset löytyvät liitteestä Ulkiset tuteluettelt / markkinapaikat (punch ut) Ulkiset tuteluettelt sijaitsevat timittajan ekstranetissa tai klmannen sapulen markkinapaikissa, jhn asiakkaan n kirjauduttava Tilhajärjestelmän kautta. Punch ut liittymän kautta asiakas hakee timittajan ekstranetistä halutut tutteet / palvelut ja palaa tekemään niistä hankintaehdtuksen Tilhaan. Tämän vaihtehdn käyttämisestä tulee aina keskustella kirjanpityksikön, Valtiknttrin ja Baswaren kanssa. 6 Tuteluettellta ja tutteilta vaadittavat tiedt 6.1 UNSPSC-kdi ja määräyksiköt UNSPSC (United Natins Standard Prducts and Services Cde) n YK:n ylläpitämä glbaali tutelukitusstandardi, jlla kategrisidaan tutteita ja palveluja. UNSPSC-kdia käytetään maailmanlaajuisesti sähköisessä kaupankäynnissä, hakukneissa sekä stjärjestelmissä. UNSPSC-kdilla tutteet vidaan jatella neljälle taslle. Ylimmän tasn lukittelu n hyvin yleinen, esimerkiksi timisttarvikkeet. Alimmalle taslle tehty lukittelu pulestaan vi lla erittäin yksityiskhtainen kuten esimerkiksi lyijytäytekynä. Tilhassa kaikkien tuteluetteln tutteiden tulee lla UNSPSC-määrittelyn alimman, ns. Cmmdity-tasn mukaisella UNSPSC-kdilla lukiteltuja (

13 13 (17) UNSPSC-kdien määrittelemisestä n aina keskusteltava kirjanpityksikön kanssa. UNSPSC-kdin lisäksi sekä tuteluettellta että tutteilta vaaditaan alla kuvatut paklliset tiedt. Pakllisten tietjen lisäksi tutteille n mahdllista määritellä valinnaisia tietja, jtka mm. auttavat lppukäyttäjiä tutteiden hakemisessa. Järjestelmään n määritelty seuraavat määräyksiköt: erä, gramma, kappale, kg, kuukausi, kuuti, laatikk, lava, litra, m2, metri, paketti, pari, pull, purkki, pussi, päivä, rasia, riisi, rivi, rulla, sarja, sivu, säkki, tnni, tunti tölkki ja vusi. 6.2 Tuteluetteln paklliset tsikktiedt Tiet Yrityksen (timittajan) nimi Timittajan / sapulen tunnus Tuteluetteln tunnus Tuteluetteln nimi Tuteluetteln vimassalaika Oletusvaluutta Kuvaus Timittajan nimi OVT-tunnus Järjestelmän generima id-tunnus esim. Asiakas-Timittaja-Tutealue- Päivämäärä Vimassa alkaen vimassa päättyen Oletusvaluutta tulee syöttää seuraavassa mudssa EUR, USD jne. 6.3 Tuteluetteln tutteiden paklliset tiedt Tiet Tutteen nimi Vimassa alkaen Vimassa päättyy Määräyksikkö Kuvaus Timittajan ma tutteen tutenimi (enintään 255 merkkiä) Päivämäärä, jsta alkaen tutteen tiedt vat vimassa. Päivämäärä, jhn asti tutteen tiedt vat vimassa. Tutteen määräyksikkö. Esimerkiksi KPL, LTK. Kaikki yksiköiden nimet ilmitetaan aina lyhenteinä (KPL, PKT, RLL, LTK). Js määräyksikkö n laatikk (LTK), rasia (RAS) tai vastaava, myös määrän alayksikkö n ilmitettava, eli se yksikkö, jista laatikn tai rasian sisältö kstuu. Mikäli määräyksikkö n kappale (KPL) ei

14 14 (17) Timittajan tutekdi Määrän alayksikkö Arvnlisäverprsentti (Alv) UNSPSC-kdi Erän kk määrän alayksikköä tarvitse ilmittaa. Timittajan ma tutteen tutekdi. Js tutteen määräyksikkö n paketti, laatikk tai vastaava, jka kstuu usesista kappaleista, n tutteelle määriteltävä myös määrän alayksikkö. Kaikki yksiköiden nimet ilmitetaan aina lyhenteinä (KPL,PKT,RLL,LTK). Esim. wc-paperipaketin määräyksikkö n paketti (PKT), jka kstuu kahdeksasta rullasta. Tässä tapauksessa määrän alayksikkö lisi rulla (RLL). Tutteen arvnlisäverprsentti (määritellään numerina esim 0, 9, 13 tai 23). 8-numerinen kdi, jnka mukaan tute lisätään ikeaan tuteryhmään. Tutteille määritellään UNSPSCmäärittelyn alimman, ns. cmmdity-tasn mukainen UNSPSC-kdi. UNSPSCkdien valinnasta tulee spia kirjanpityksikön kanssa. Erän kk tarkittaa sitä, kuinka mnesta kappaleesta erä kstuu. Js tutteen määräyksikkö n kappale, yleisesti ttaen sillin erän kk n 1 (yksi). Js tutteen määräyksikkö n laatikk, niin erän kk määräytyy sen mukaan, kuinka mnta kappaletta myytävää tutetta yhdessä laatikssa n. Kuvaus Valuutta Netthinta Esimerkiksi wc-paperipakkauksen määräyksikkö n paketti, mutta paketti kstuu kahdeksasta rullasta. Tässä tapauksessa erän kk n siis kahdeksan. Tarkempi infrmatiivinen kuvaus tutteesta. Käyttäjä vi hakea tutetta tutteen nimen lisäksi kuvauskentässä määriteltyjen tietjen perusteella. Kuvauskentän tiedt vaikuttavat tutevalinnan tekemisessä, esimerkiksi ympäristöystävällisyys. Kuvauskenttään mahtuu 2000 merkkiä. Kuvauskenttä ei saa sisältää erikismerkkejä, eikä enter- ja tab-painalluksia. Valuutta, jssa hinta ilmitetaan esimerkiksi EUR. Tutteen netthinta eli hinta ilman alv per määräyksikkö, kahden desimaalin tark-

15 15 (17) Spimusnumer kuudella. Hanselin puitejärjestelynumer tai kirjanpityksikön man timittajan spimusnumer. 6.4 Tuteluetteln tutteiden valinnaiset tiedt Tiet Timitusaika päivinä Valmistaja Tilauksen vähimmäismäärä Kuvaus Tutteen timitusaika kknaisissa päivissä. Järjestelmä laskee kalenterin mukaiset työpäivät. Tutteen alkuperäinen valmistaja. Määrä, kuinka mnesta tutteen määräyksiköstä tilauksen täytyy vähintään kstua. Esim. js tutteen määräyksikkö n kappale, ja tilauksen täytyy kstua vähintään viidestä kappaleesta tutetta, n tilauksen vähimmäismäärä 5 (viisi). Valmistajan tutekdi Tilauksen enimmäismäärä Js tutteen määräyksikkö n laatikk, ja tilauksen täytyy kstua vähintään yhdestä laatiksta, n tilauksen vähimmäismäärä 1 (yksi). Valmistajan ilmittama kdi. Määrä, kuinka mnesta tutteen määräyksiköstä tilaus vi enintään kstua. Esim. js tutteen määräyksikkö n kappale, ja tilaus vi kstua enintään viidestä kappaleesta tutetta, n tilauksen enimmäismäärä 5 (viisi). Js tutteen määräyksikkö n laatikk, ja tilaus vi kstua enintään klmesta laatiksta, n tilauksen enimmäismäärä 3 (klme). Hintayksikkö Oletusarv n aina 1 Liitteen www-sitteet 1, 2 ja 3 Synnyymit Tutteen kuvat ja muut mahdlliset linkit (esim. takuuhjeet) määritellään URLlinkin kautta (https) Tutteen kuvat täytyy määritellä kknaisena URL-sitteena, esimerkiksi Vaihtehtiset nimet tutteelle.

16 16 (17) Linkitetyt tutteet Tutteille vi lisätä linkityksiä tisiin tutteisiin (esim. kannettava tietkne ja tietkneen laukku). 7 Tuteluetteliden ylläpitäminen Tuteluettelista ja niiden sisällöstä, vimassalsta ja ylläpidsta ja tuttamisesta svitaan yhdessä timittajan ja kirjanpityksikön / Hanselin kanssa. Tuteluettelt vat vimassa spimuksen mukaisesti. Kun tuteluetteln vimassal lakkaa, tutteet pistuvat Tilhan lppukäyttäjien käytettävistä. Päivitetyt tuteluettelt hyväksytään kirjanpityksikön ja/tai Hanselin timesta. Päivitetty tuteluettel kannattaa timittaa mahdllisimman hyvissä ajin (viimeistään 7 päivää ennen tuteluetteln vimassaln alkamista) kirjanpityksikölle / Hanselille. Tällä varmistetaan tutteiden näkyminen Tilhassa jatkuvasti. 8 Hansel-tuteluetteln tuttaminen Hansel-tuteluettelt tutetaan kuten muutkin tuteluettelt. Prsessin erna n se, että ne kpiidaan autmaattisesti kaikille kirjanpityksiköille hyväksyttäväksi. Hanselin spimustimittajat tuttavat Tilhaan samat tuteluettelt (hinnastt), jtka he nytkin timittavat Hanselille ja jtka vat kirjanpityksiköiden nähtävissä Hanselin palvelusivustlla. Hansel-tuteluettel: Hansel hyväksyy kaikki puitespimustimittajat timittajaprtaaliin. Hansel tarkastaa ja hyväksyy timittajan lähettämät tuteluettelt, minkä jälkeen SaaS-palvelu kpii tuteluettelt kirjanpityksiköiden hyväksyttäväksi. Kirjanpityksikön liityttyä haluamaansa puitejärjestelyyn, vivat he puitejärjestelyn pelisääntöjen mukaisesti aktivida Hansel-timittajan ja katalgeja itselleen timittajaprtaalissa. Räätälöity Hansel-tuteluettel: Mikäli kyseessä n kevennetty kilpailutus tai muu timittajavalinta, kirjanpityksikkö vi käydä keskustelua timittajan kanssa man räätälöidyn tuteluetteln timittamisesta. Tällöin prsessi n seuraava: 1. Kirjanpityksikkö liittyy puitejärjestelyyn 2. Kirjanpityksikkö tekee puitejärjestelyn pelisääntöjen mukaisen kevennetyn kilpailutuksen tai muun timittajavalinnan

17 17 (17) 3. Valituksi tullut timittaja timittaa räätälöidyn tuteluetteln suraan kirjanpityksikölle: a. Kirjanpityksikkö aktivi timittajan itselleen. b. Timittaja lähettää tuteluetteln kirjanpityksikölle. c. Kirjanpityksikön spimusvastaava hyväksyy tuteluetteln kirjanpityksikölle. d. Lppukäyttäjät vivat tehdä tilauksia räätälöidyn tuteluetteln tutteista. Päämies / jälleenmyyjä: Jälleenmyyjien ja alihankkijiden salta n myös hyvä humiida, että Hansel n spimussuhteessa päämiesten kanssa, jtka nimeävät jälleenmyyjänsä / alihankkijansa. Päämiehet lähettävät Hanselille kilpailutuksessa svitun hinnastn (hintakri), jka n nähtävissä Hanselin palvelusivustlla. On myös hyvä humiida, että hinnast n usein vain pieni sa puitejärjestelyyn kuuluvista tutteista ja palveluista. 1. Puitejärjestelyn timintamallin mukaisesti kirjanpityksikkö valitsee kenen kanssa asii (päämies tai jälleenmyyjä). 2. Kirjanpityksikkö spii valitun timittajan kanssa tutteistnsa, tutteita vi lla useasta eri puitejärjestelystä. 3. Valittu timittaja timittaa svitun mukaisen, räätälöidyn tuteluetteln kirjanpityksikölle. 9 Yhteystiedt Lisätietja saa tarvittaessa Baswarelta, Hanselilta ja Valtiknttrilta. Basware: puh (2,5 /min +ppm) (esim. timittajaprtaaliin liittyvät asiat, tekniset kysymykset) Hansel: Valtiknttri: Jari Lampinen, (esim. Hanselin puitespimuksiin liittyvät asiat) (yleistä valtinhallinnn tilaustenhallinnan kknaispalvelusta)

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT 11.12.2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN... 3 3.1

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versi: 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Versi: 3.4 14.1.2015 Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Käyttäjän tunnistaminen

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA

ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA VIDEOANALYSOINNIN ALKEITA (by TM 14.7.2008) ASENNUKSET JA VIDEON SEKÄ TILASTON YHDISTÄMINEN JA ANALYSOINTIA Alle n kttu lyhyesti Data Vide System 3:a kskevat käyttöhjeet, jissa tarvitaan saamista niin

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot