kriisiviestintäohjeistus esimiehille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kriisiviestintäohjeistus esimiehille"

Transkriptio

1 . Espn kaupungin kriisiviestintähjeistus esimiehille

2 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen. Timi rauhallisesti. Hälytä tarvittaessa apua hätänumersta 112. Ilmita pikkeavasta tilanteesta malle esimiehelle ja tiedttajalle. Sittaminen n npein tapa. Varmista, että tiet meni perille. Ilmita mieluummin vaikka liian pienestä tilanteesta js jätät ilmituksen tekemättä, vi tilanne laajeta myöhemmin. Nudata viranmaisilta ja esimieheltä saatuja hjeita. Esimies arvii tilanteen Esimies arvii tilanteen ja ilmittaa pikkeavasta tilanteesta välittömästi timialan ja kaupungin jhdlle sekä viestinnälle. Tilanteen vakavuus ja laajuus määrittävät, jhdetaank timintaa yksiköstä, timialalta, kaupungin jhtryhmän taslta tai jpa alueellisesti tai valtakunnallisesti. Viestintävastuu n kriisitilanteen jhdlla, jta viestinnän ammattilaiset tukevat. Kriisi menee aina muiden työtehtävien edelle. Viestinnässä käytetään mahdllisimman pitkälle nrmaaleja viestintätapja ja -kanavia. Ota kriiseihin varautuminen puheeksi malla työpaikallasi. Työpaikilla n vastuu ensivaiheen tiednkulusta sekä viestinnästä malle henkilöstölle, asiakkaille ja sidsryhmille. Viranmaiset timivat yhteistyössä Timintaa jhtava viranmainen vastaa kriisiviestinnän sisällöstä ja muut viranmaiset tukevat viestintävastuussa levaa. Kukin viranmainen tiedttaa mista timenpiteistään svitulla tavalla sekä vastaa tiednkulusta massa rganisaatissaan. Länsi-Uudenmaan pliisilaits vaihde p tilannekeskus (24h) p mediapuhelin p (24h, avataan isissa kriiseissä) Länsi-Uudenmaan pelastuslaits LUP tilannekeskus 24h puh , Onnettmuustilanteissa tiedtusvastuu n pelastustimintaa jhtavalla pelastusviranmaisella ja tutkintaa kskevissa asiissa pliisilla. Kulemantapauksissa maisille tiedttamisesta hulehtii pääsääntöisesti pliisi.

3 2 (5) Pelastuslaitksen tilannekeskus tiedttaa suuremmista nnettmuuksista välittömästi kaupungin jhdlle ja viestinnälle mm. tekstiviestillä. Tilannekeskus vi myös pyydettäessä lähettää tekstiviestin Espn kaupungin ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien jhdlle ja viestinnälle. Viestin lähetyksestä päättää päivystävä palmestari/päällikkö. Laajista sähkö- ja vesikatkksista tiedttavat Helsingin seudun ympäristö HSY, Frtum ja sähkönsiirtyhtiö Caruna. Espn seudun ympäristöterveys tiedttaa väestölle, mikäli veden laatu edellyttää timenpiteitä. Peruspalveluiden häiriötilanteissa n tiedtusvastuu timinnasta vastaavalla yksiköllä. Kaupungin tulee tarvittaessa antaa asukkaille timintahjeita ja hulehtia krvaavien palvelujen järjestämisestä. Tämä vi vaatia laajaa kaupunkitasista tiedttamista asukkaille, henkilöstölle ja sidsryhmille. Viestintäkanavat Kriisitilanteessa ajantasaista tieta ympäri vurkauden vidaan välittää esp.fi-sivuilla ja kaupungin ssiaalisen median kanavissa. Median välittämiä vaaratiedtteita lähettävät mm. pelastuslaits ja pliisi. Mikäli tilanne vaatii, käytetään väestön varittamiseen väestöhälyttimiä, kaiutinautja ja velta velle viestintää. Yhteistyöstä svitaan pelastuslaitksen, pulustusvimien ja muiden viranmaisten sekä vapaaehtisjärjestöjen kanssa. Timialat ja palveluyksiköt tiedttavat palvelujensa käyttäjille ja asiakkaille sekä maisille mahdllisimman tehkkaasti mien kanaviensa kautta. Viestinnässä n kiinnitettävä humita eri kieliryhmien sekä mm. aistivammaisten palveluun. Henkilöstölle viestitään ensisijaisesti Essi-intranetin avulla. Hyödynnä myös sähköpstia, työtilja, pikaviestejä ja Yammeria. Tilanteen vaatiessa vidaan järjestää henkilöstöinfja ja työpaikkakkuksia. Mediaviestintä Kriisiviestintä tarvitsee julkisuudessa kasvt. Jhdn nnistunut esiintyminen mediassa ja eri tilanteissa auttaa yleisöä käsittelemään traumaattisia kkemuksia ja antaa kasvt yhteiselle surulle ja muille tunteille. Kriisitilanteessa esiintyminen n vaativaa, siksi tilanteita n harjiteltava säännöllisesti. Mikäli kriisiä hitaa pelastuslaits, saa media ensimmäisen tiedn tapahtuneesta hälytysilmituksen yhteydessä ja täydentävää tieta tilannekuvan selkiydyttyä pelastuslaitkselta. Tilanne n kaupungin jhdlle haastava, kska timittajien tiedustelut saattavat alkaa välittömästi. Onnettmuustilanteisiin vi liittyä sellaisiakin asiita, jiden julkistamista vidaan jutua siirtämään. Tällöin n kerrttava kuitenkin syy, miksi asiasta ei vi kerta. Epävarmista asiista mainitaan niiden perustuvan sen hetkiseen näkemykseen. Onnettmuuden uhreilla ja heidän maisillaan n ikeus kieltäytyä julkisuudesta niin halutessaan. Myöskään henkilökunnan ei tarvitse ttaa silminnäkijöinä kantaa tapahtuneeseen. Vit kieltäytyä khteliaasti median haastattelupyynnöstä, ja hjata kyselyn kriisiviestinnästä vastaavalle henkilölle. Myös tilanteen päättymisestä n infrmitava.

4 3 (5) Kun annat haastattelua medialle Kerr vain tsiasiita. Js jstakin asiasta ei le tieta, ttea tämä. Älä spekuli. Pidä sanmat ja viestit yksiselitteisinä. Var ylimielisyyttä, älä vähättele. Ole empaattinen, kunniita yksilöä. Älä tarpeettmasti anna sallisten henkilötietja, kunniita yksityisyyttä. Pidä alite kaupungilla Kun viestinnän alite pidetään kaupungin missa käsissä, ei jää tilaa huhuille ja spekulaatiille. Kriisiviestinnässä käytetään mnia kanavia, jtta viesti tavittaa mahdllisimman tehkkaasti kaikki tarpeelliset taht. Uutisintia seurataan tiedtusvälineissä, internetissä ja ssiaalisessa mediassa ja tarvittaessa siellä esiintyvät asiavirheet krjataan. Hunlla viestinnällä pienempikin pikkeava tilanne vi kasvaa kriisiksi. Pyri ennalta estämään virheellisen tiedn leviämistä. Omaisten neuvnta sekä psykssiaalinen tuki Suurnnettmuudessa tarvitaan psykssiaalista tukea ja erityissaamista. Hälytys tulee pelastustimesta suraan ssiaali- ja kriisipäivystykseen. ssiaali- ja kriisipäivystys päivystää ympäri vurkauden numerssa FI/Ssiaali_ja_terveyspalvelut/Perhe_ja_ssiaalipalvelut/Ssiaali_ja_kriisipaivystys Jhdn tulee varmistaa man rganisaatin työntekijöiden jaksaminen sekä henkinen tuki. Kriisitilanne saattaa myös pitkittyä niin, että päivystyksestä n hulehdittava. Kaupungin työntekijät saavat psyykkistä jälkihita työterveyspalveluista, Tilanteesta riippuen harkitse myös muiden viranmaisten jälkihitpalveluja. Jrvin sairaalassa timii suurnnettmuustilanteessa kriisiryhmä, jka antaa psyykkistä ensiapua sairaalaan tuduille ptilaille ja heidän lähimmille maisilleen. Tarvittaessa nnettmuuspaikalle lähetetään ryhmä selvittämään psyykkisen ensiavun tarvetta. Jrvin sairaalan tilihin vidaan mudstaa puhelinpäivystys yhteistyössä SPR:n kanssa. Puhelinpäivystyksen linjat timivat riippumatta kaupungin vaihteesta, ja palvelu kestää myös suuren puhelumäärän. Varaudu ennakkn Kriisit vat aina dttamattmia, tavanmaisesta pikkeavia kielteisiä tilanteita. Kriisi synnyttää huhuja ja lisää epävarmuutta. Kriisi saattaa vahingittaa kaupungin mainetta. Mieti ennakkn, mitkä kriisit vat tdennäköisiä malle rganisaatillesi ja yksiköllesi.

5 4 (5) Esimerkkejä häiriötilanteista vivat lla nnettmuudet, tulipalt, epidemiat, ympäristötuht, tietjärjestelmien ngelmat, sähkökatkkset, vesivahingt, äkilliset sisäilmangelmat, väärinkäytökset tai yllättävät kulemantapaukset. Hyvä kriisin hallinta edellyttää harjittelua. Kriisitilannetta simulimalla vidaan etukäteen varautua esimerkiksi vaikeisiin haastattelutilanteisiin. Kriisin jälkeen arviidaan ja kehitetään timintaa Muista arviinnissa inhimillisyys, timinnan kehittäminen ei saa lla syyllistävää. Itsearviinti Mistä kriisi jhtui ja havaittiink se ajissa? Miten rganisaatin hälyttäminen timi? Miten tilanne kknaisuudessaan hidettiin? Arviidaan päätökset ja timeenpan. Arviidaan viestinnän timivuus ja ngelmakhdat. Tehdään jhtpäätökset ja suunnitellaan sekä tteutetaan parannusehdtukset. Vertaisarviinti Vertaillaan timintaa vertaiskaupunkiin tai kuntaan, jta n khdannut samankaltainen kriisi. Tteutetaan tunnistetut kehityskhteet massa rganisaatissa. Ulkinen arviinti Tilataan tarvittaessa ulkinen arviinti kriisin hidsta. Tteutetaan kehitysehdtukset.

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot