TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi Laitinen, Reij Lippnen, Varpu Purnen, Liisa Päätal, Ritva pissa pissa pissa Varajäsenet Tingander, Anne Ylijki, Kalevi pissa pissa Muut sallistujat Mäkinen, Jussi YKN:n puheenjhtaja pissa Karhla, Anne YKN:n edustaja Häkkinen, Salla kirkkherrjen edustaja pissa Takala, Tim yhteisen seurakuntatyön jhtaja pissa Alatalja, Heidi henkilökunnan edustaja pissa Jussila, Iiris PP:n timinnan hjaaja pissa Esittelijä Syrjämäki Heikki perheneuvntatyön jhtaja Allekirjitukset Käpylä Tarja Syrjämäki Heikki puheenjhtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja n tarkastettu Paikka ja aika Tampereella Päätal Ritva Hankela Jussi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Perheasiain neuvttelukeskus virastpäivinä Tdistaa sihteeri Heikki Syrjämäki

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 2(15) Käsitellyt asiat 56 Kkuksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tteaminen 3 57 Pöytäkirjan tarkastajat 3 58 Kkuksen työjärjestyksen vahvistaminen 3 59 Ilmitusasiita 3 60 Vuden 2015 kehittämissuunnitelman hyväksyminen 3 61 Lausunnn antaminen hje-, jht- ja timintasäännöistä 5 62 Lausunnn antaminen timinta- ja talussuunnitelmasta vusiksi sekä talusarvista vudelle Lausunt virkjen perustamisesta, virkjen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkjen lakkauttamisesta 64 Muut mahdlliset asiat Seuraavat kkukset Muutksenhaku ja kkuksen päätös 11

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 3(15) 56 Kkuksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tteaminen Puheenjhtaja avasi kkuksen. Kkus tdettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 57 Pöytäkirjan tarkastajat Tämän kkuksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Hankela ja Ritva Päätal. 58 Kkuksen työjärjestyksen vahvistaminen Esityslista hyväksyttiin lisättynä kkuksen alussa jaetulla 63:lla. 59 Ilmitusasiita Perheneuvntatyön jhtajan päätöspöytäkirja 3/2014. Perheneuvntatyön jhtaja anti lyhyen tilannekatsauksen Palvelevan puhelimen timinnan uudelleen järjestämisen tämän hetkisestä tilanteesta. D:PER: 319/025/ Vuden 2015 kehittämissuunnitelman hyväksyminen Esittely Henkilöstön kehittämissuunnitelman laatiminen n sa vusittaista timinta- ja talussuunnittelua. Suunnitelman tulee sisältää talusarvivutta kskevan vutuisen kulutussuunnitelman sekä mahdllisuuksien mukaan kahden seuraavan vuden henkilöstökulutuksen tavitteet yleisellä taslla. Suunnitelma laaditaan yksikkökhtaisesti ja lähtökhtana kehittämissuunnitelmalle vat kunkin yksikön timinta- ja talussuunnitelmaan kirjatut tavitteet ja timinnan painpistealueet. Kulutustarpeita arviidaan työntekijöiden virka- tai työtehtävät ja timintaa hjaavat strategiset tavitteet humiiden sekä ttaen mahdllisuuksien mukaan humin myös kknaiskirkn kulutukselliset tarpeet. Henkilöstöä kehittämällä vidaan vaikuttaa siihen, että työntekijät vat kk työ-

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 4(15) uransa ajan työssään saavia ja mtivituneita ja seurakunnan timinta n tuttavaa ja tulksellista. Hyvällä ja jatkuvalla kulutuksella varmistetaan perheneuvnnan työn laatu ja työntekijöiden jaksaminen henkisesti kurmittavassa työssä. Henkilöstön kehittämisestä ja siihen liittyvistä taludellisista etuuksista n svittu Kirkn henkilöstön ammatillisen saamisen kehittämisspimuksessa (KirVESTES ). Kehittämisspimuksen mukaan kulutussuunnitelmaa laadittaessa henkilöstölle n varattava mahdllisuus esittää näkemyksensä masta kulutustarpeestaan. Suunnitelman muuttamista jälkikäteen muutin kuin painavasta syystä vidaan pitää hyvän henkilöstöhallinnn periaatteiden vastaisena. Kehittämissuunnitelmat käsitellään ennen hyväksymistä yhteistimintamenettelyssä yhteistyötimikunnassa. Suunnitelmat vahvistaa yhteinen kirkkneuvst. Suunnitelmasta n käytävä mahdllisimman yksityiskhtaisesti ilmi kulutuksen käytännön tteutus suunnitelmavunna sekä kulutukseen varatusta määrärahasta maksettavat kustannukset. Js jnkin tarvittavan kulutuksen tteutuminen n kulutussuunnitelmaa laadittaessa epävarmaa, kulutus merkitään suunnitelmaan kuitenkin kulutusvarauksena. Esimiehen tulee tehdä kehittämissuunnitelmaan merkintä kulutuksen arviinnista virka- tai työtehtävien hidn kannalta välttämättömäksi (Hv) tai tarkituksenmukaiseksi (Ht). Kulutusten kknaisuutta arviitaessa n tärkeää pitää kiinni kulutusten mnipulisuudesta muistaen perheneuvnnan timinta-ajatus Perheneuvnta tarjaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Kehittämissuunnitelman tulee tukea tavitetta tarjta edelleen apu npeammin perheväkivallan, hyväksikäytön ja muun seksuaalisen väkivallan ja äkillisesti esiin tulleen uskttmuuden aiheuttaman eruhan vuksi apua hakeville ja erityisesti pienten lasten vanhemmille. Jhtkunta n juuri hyväksynyt perheneuvnnassa nudatettavan kulutusperiaatteen. Se n phjana vuden 2015 kehittämissuunnitelman hyväksymiselle. Periaatteissa tdetaan mm: Kirkn ma kulutustarjnta kattaa välttämättömän erikistumiskulutuksen, mutta jatkkulutuksen salta tarvitaan myös muuta kulutusta. Riittävällä kulutuksella ja työnhjauksella tuetaan sekä riittävän laadukasta ja ammatillista työn tekemistä että työssä jaksamista. Periaatteiden mukaan perheneuvjan ja vastaanttsihteerin erikistumiskulutuksen kuluista krvataan mahdllinen sveltuvuusarviinti, kurssimaksut sekä täysihitkustannukset, matkakustannukset sekä päivärahat. Ammatillisen pätevyyden antaviin psykterapiakulutuksiin sekä muihin niitä vastaaviin kulutuksiin sal-

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 5(15) listuvalta perheneuvjalta edellytetään maa suutta sekä ajankäytön että kustannusten mudssa. Työnantajan maksusuus sekä mahdllisuus käyttää työaikaa päätetään jka vusi erikseen kehittämissuunnitelman hyväksynnän yhteydessä. Samanaikaisesti työntekijälle ei anneta tukea useampaan mnivutiseen kulutukseen. Edellytyksenä useamman vuden kestäviin kulutuksiin pääsemisessä n, että työntekijä n llut muutamia vusia työssä tiimissä ja että hänen työpanksensa n käytettävissä myös kulutuksen jälkeen. Tästä tehdään kirjallinen spimus, jlla työntekijä situtuu lemaan khtuullisen ajan työnantajan palveluksessa tai palauttamaan san kulutukseen annetusta rahallisesta tuesta. Suunnitelma työajan käytöstä n sa kehittämissuunnitelmaa. Työaikaa vi jkainen käyttää kulutukseen enintään kahdeksan työpäivää vudessa. Erikistumispintjen kulutukset sekä kirkn työnhjaajakulutus vivat ylittää tämän määrän. Yksilöity esitys kehittämissuunnitelmaksi esitellään kkuksessa (liite 1). Ehdtus Perheneuvntatyön jhtaja ehdttaa, että jhtkunta hyväksyy saltaan perheneuvnnan vuden 2015 kehittämissuunnitelman. Päätös Päätösehdtus hyväksyttiin. Muutksenhaku Tähän päätökseen ei vi hakea muutsta (KL 24:5) D:TAL: 232/000/ Lausunnn antaminen hje-, jht- ja timintasäännöistä Esittely Ohje-, jht- ja timintasääntöjen valmistelu n edennyt yhteisen kirkkneuvstn tekemän päätöksen mukaisesti. Yhteinen kirkkneuvst pyytää kkuksessaan säännöistä seurakuntaneuvstjen ja jhtkuntien lausunnt. Samanaikaisesti lausuntjen antamisen kanssa tteutetaan myös asiaan liittyvä lapsivaikutusten arviinti sekä henkilöstön kuulemiset varhaiskasvatuksen ja nuristyön salta. Perussääntöön perustuvia muita kirkklain ja kirkkjärjestyksen mukaisia sääntöjä vat yhteisen kirkkneuvstn hjesääntö, talussääntö sekä hautaustimen hjesääntö. Muut tarvittavat säännöt n kttu yhdeksi kknaisuudeksi yhteisten tehtävien jhtsääntöön. Lunnkset näistä säännöistä jaetaan viimeistään kkuksessa (liite 2).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 6(15) Varhaiskasvatuksen ja nuristyön sekä yhteisen diaknian ja yhteiskuntavastuun salta tehdään kevätkauden 2015 kuluessa lähempi yhteinen arviinti siitä, miten muuttuneessa kknaistilanteessa vastuut sijittuvat jk seurakuntiin tai yhteisesti hidettaviksi svittuihin timintihin. Tästä jhtuen n nyt hyväksyttäväksi esitettävään sääntöversin kuvattu yhteisesti hidettavat tehtävät lähtökhtaisesti nykyisen tilanteen mukaisina. Sääntövalmistelu n yhteisen kirkkneuvstn tekemien linjausten mukaisesti kuitenkin tehty niin, että nuristyönhjaajat ja lapsityönhjaajat siirtyvät paikallisseurakuntien työntekijöiksi. Jhtavan nuristyönhjaajan ja lapsityönhjaajan esimiehenä timii tämän perusratkaisun mukaisesti kirkkherra. Yhteinen kirkkneuvst pyytää seurakuntaneuvstilta ja jhtkunnilta lausunnt liitteinä levista yhteisen kirkkneuvstn hjesäännöstä, yhteisten tehtävien jhtsäännöstä, talussäännöstä sekä hautaustimen hjesäännöstä mennessä. Ehdtus Perheneuvntatyön jhtaja ehdttaa, että jhtkunta antaa pyydetyn lausunnn. Päätös Perheneuvntatyön jhtkunta pitää tärkeänä, että perheneuvnnalla ja palvelevalla puhelimella lisi jatkssakin ma jhtkunta, jlla lisi nykyisenlainen päätösvalta ja jnka jäseniltä edellytettäisiin nykyiseen tapaan asiantuntemusta. Perusteluina kannalleen jhtkunta haluaa tuda esiin seuraavat seikat: - Nykyisessä mallissa päätöksentessa n asiantuntemus suraan käytettävänä - Timinnasta Tampereen ulkpulisten seurakuntien kanssa jhtkunta n spimuksen tekijäsapuli seurakuntien kanssa ja yhteinen kirkkneuvst klmantena sapulena vahvistaa vusittain spimusten mukaiset taksat. Js päätösvalta siirtyisi ykn:lle, siitä tulisi myös spimussapuli ja sen rli taksjen päättäjänä tulisi ngelmaksi. - Mnet jhtkunnan tekemät päätökset, muun muassa kaikki henkilövalinnat siirtyisivät ykn:lle, jnka päättämien asiiden määrä lisääntyisi humattavasti eikä päättäjillä lisi mahdllisuutta tutustua nykyiseen tapaan kaikkiin päättämiinsä asiihin. - Js asiantuntijaryhmä lisi valmistelemassa asiita päätöstä varten, samjen asiiden vuksi lisi useampia kkuksia ja kkuksiin käytettävä aika seurakuntayhtymässä lisääntyisi. Muutksenhaku Tähän päätökseen ei vi hakea muutsta (KL 24:5)

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 7(15) D:TAL: 209/041/ Lausunnn antaminen timinta- ja talussuunnitelmasta vusiksi sekä talusarvista vudelle 2015 Esittely Yhteinen kirkkneuvst pyytää paikallisseurakuntien seurakuntaneuvstilta ja jhtkunnilta lausunnt timinta- ja talussuunnitelmasta ja talusarvista vudeksi 2015 yhteistä kirkkvaltuusta varten mennessä. Talus- ja timintasuunnitelman yleisperusteluissa n esitetty timinnan näkökulmasta linjauksia, jihin kirkn tehtävä ja timintaympäristön muuts kirkka Tampereella haastaa. Seurakunnan perustyötä tulee tehdä vurvaikutuksen kaikilla tasilla entistä suunnitelmallisemmin ja jhdnmukaisemmin. On timittava jäsenlähtöisesti ja selvitettävä tamperelaisten mielikuvia, ajatuksia ja dtuksia kirklle. Khtaamisten laadunmäärittelyn tekee jkainen tamperelainen erilaisissa khtaamisissa kirkn työntekijän kanssa. Haasteitamme vat muun muassa palautteen systemaattinen kerääminen, ketterä reaginti muutstarpeisiin ja mnikanavainen viestintä jäsenyyden kautta avautuvasta kirkn perussanmasta tamperelaisille. Talusarvin valmistelun rinnalla valmistellaan perussäännön alaisia jht- ja hjesääntöjä. Kska talusarvi n laadittu pitkälti lemassa levalle rakenteelle lukuun ttamatta seurakuntarakenteen muuttumista, n tdennäköistä, että hyväksyttyyn talusarvin judutaan tekemään talusarvimuutksia kevään 2015 kuluessa. Vuden 2015 talusarviesitys n talusarvivuden salta ylijäämäinen eura. Talusarvn laadintahjeessa ylijäämätavitteeksi li asetettu nin 0,7 milj. eura. Talusarvin käyttötaluden menjen yhteismäärä n 44,6 eura (44,6 milj. eura v. 2014). Kaikkien menjen summa n 48,1 milj. eura (47,8 milj. eura). Vertulja arviidaan vunna 2015 kertyvän yhteensä 34,8 milj. eura, jsta yhteisöver-suus n 3,5 milj. eura eli 10,1 %. Talusarvi-hjeen mukainen säästötavite n tteutunut yli pulella timintayksiköistä. Perheneuvnta ja Palveleva puhelin vat pysyneet asetetussa tavitteessa, tsin se merkitsee työlle välttämättömän kulutuksen ja työnhjauksen vähentämistä sekä työn suuntaamista niin, että työaikaa käytetään aiempaa tarkemmin suunnitellen yhteistyön tekemiseen sekä seurakuntien tukemiseen ja perhetyöhön. Säästötavitteen alittaminen jhtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöpalveluiden rahitusvastikkeet nusevat Kiinteistö Oy Hämeenkatu 28:n lainanlyhennyshjelman muutsten takia. Myös vaatimukset liiketiljen

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 8(15) vukrantarkistuksiin ja vukrattavana levien tiljen edelleenvukrauksen aikjen piteneminen aiheuttavat tuljen pienenemistä. Lisäksi ns. pienten hankkeiden kattaminen käyttötaludessa aiheuttaa lisäpaineita kiinteistöpalveluille. Edellä levan jhdsta n ensiarvisen tärkeää talusarvvuden aikana selkeästi asettaa yhteiseksi tavitteeksi kiinteistöistä lupumisen ja työskennellä tavitteen tteutumiseksi. Investintisuunnitelman mukaiset investintikustannukset vat 3,3 milj. eura, jista varsinaiset rakentamis- ja peruskrjauskustannukset vat 2,4 milj. eura Vuden 2015 talusarvin käyttötaluden sitvuustasksi ehdtetaan edelleen sasttasa. Timintakatetta ei saa ylittää. Investintien salta sitvuustas n hankekhtainen kuitenkin siten, että investintisuunnitelman kunkin kirkn, seurakuntataln ja kurssi- tai leirikeskuksen suus n ma hanketasnsa ja kukin hautausmaa n ma hanketasnsa. Kirkkjärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan n paikallisseurakuntien seurakuntaneuvstille varattava tilaisuus antaa lausunt seurakuntayhtymän talusarvista ennen yhteisen kirkkvaltuustn päätöstä. Ehdtus timinta- ja talussuunnitelmaksi vusiksi sekä talusarviksi vudeksi 2015 timitetaan viimeistään kkuksessa (liite 3). Ehdtus Perheneuvntatyön jhtaja ehdttaa, että jhtkunta antaa pyydetyn lausunnn. Päätös Perheneuvntatyön jhtkunnan näkemyksen mukaan timinta- ja talussuunnitelma n tässä mudssaan hyväksyttävissä. Jhtkunta haluaa kuitenkin tähdentää, että nykyisellä tasllaan työn resursinti ja budjetti n timinnan tteuttamisen kannalta kriittisellä rajalla. Esitetty 2.8 %:n säästön tteuttaminen merkitsee perheneuvnnalle timintamäärärahjen supistamista yli 40 %:lla. Myös työvimaresurssit vat alimititettuja ja se vaikuttaa sekä asiakkaiden avun saantiin että perheneuvnnan mahdllisuuksiin tehdä yhteistyötä mm. paikallisseurakuntien kanssa. Nämä haasteet n tulevaisuudessa tettava humin. Muutksenhaku Tähän päätökseen ei vi hakea muutsta (KL 24:5).

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 9(15) D:TAL: 209/041/ Lausunt virkjen perustamisesta, virkjen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkjen lakkauttamisesta Esittely Yhteisen kirkkneuvstn keväällä 2012 antamissa talusarvin laadintahjeissa tdettiin, että uusien virkjen ja työsuhteiden perustaminen tässä taludellisessa tilanteessa ei le mahdllista. Tätä hjetta n työyksiköiden talus- ja timintasuunnitelmassa hyvin nudatettu ja ehdtuksia n nyt tehty vain Harjun seurakunnassa lakkautettavan C-kanttrin viran muuttamisesta B-kanttrin viraksi, uudesta yhteisen seurakuntatyön kehittämistyön asiantuntijan virasta sekä diaknian ja yhteiskuntavastuun jhtajan viran perustamisesta. Virkjen muutksia ja niihin liittyviä nimikemuutksia ehdtetaan paikallisseurakuntaan, nuristyöhön, yhteiseen seurakuntatyöhön, seurakuntatimistn, keskusrekisteriin, kiinteistöpalveluihin ja hallintpalveluihin. Tähän virkapakettiin sisältyy myös lakkautettava C-kanttrin virka Harjun seurakunnassa sekä lakkautettavat diakniajhtajan ja yhteiskunnallisen työn jhtajan virat, jita esitetään jatkssa yhdistettäviksi. Kasvatuksen jhtamisjärjestelyistä päätetään sen jälkeen, kun yhteinen kirkkvaltuust n hyväksynyt yhteisten tehtävien jhtsäännön. Lähtökhtaisesti myös kasvatus tullaan jatkssa järjestämään yhden jhtavan viranhaltijan alaisuuteen yhdistämällä nykyiset varhaiskasvatuksen ja nuristyön jhtajien virat. Kkuksessaan yhteinen kirkkneuvst päätti perustaa alkaen yhteiseen seurakuntatyöhön kehittämistyön asiantuntijan viran (tehtävän vaativuusryhmä 603), diaknian ja yhteiskuntavastuun jhtajan viran (tehtävän vaativuusryhmä 701), ja lakkauttaa samalla diakniajhtajan ja yhteiskunnallisen työn jhtajan virat sekä lakkauttaa Harjun seurakunnan C-kanttrin virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 B-kanttrin virka Harjun seurakuntaan. Samalla yhteinen kirkkneuvst päätti muuttaa seuraavat virat, niiden palkkaus ja virkjen virkanimikkeet samin alkaen: Neljä nuristyönhjaajan virkaa jhtavan nuristyönhjaajan viraksi, vaativuusryhmä 601 Oppilaitsdiaknin virkanimike erityisdiaknin viraksi, vaativuusryhmä 503

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Neljä seurakuntasihteerin virkanimikettä seurakuntaassistentin viraksi, vaativuusryhmä 503 Yksi seurakuntasihteerin virkanimike viestintäsihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501 Yksi seurakuntasihteerin virkanimike asiakaspalvelusihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501 ATK-sihteerin virkanimike rekisterisihteerin viraksi, vaativuusryhmä 502 Kaksi timistsihteerin virkaa asiakaspalvelusihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501 Hallintsihteerin virkanimike hallinnn assistentin viraksi, vaativuusryhmä 601 Kansliasihteerin virkanimike hallintsihteerin viraksi, vaativuusryhmä 601 Virastmestarin ja vahtimestarin virkanimikkeet aulapalveluhenkilön viriksi, vaativuusryhmä 402 Neljä vahtimestarin virkaa ylivahtimestarin viriksi, vaativuusryhmä 501 Yhteinen kirkkneuvst pyytää seurakuntaneuvstja ja yhteisten työmutjen jhtkuntia antamaan lausuntnsa virkjen perustamisesta, virkjen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkjen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkvaltuustlle mennessä.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Ehdtus Perheneuvntatyön jhtaja ehdttaa, että jhtkunta antaa pyydetyn lausunnn. Päätös Jhtkunnalla ei llut humauttamista asiasta. Muutksenhaku Tähän päätöksen ei vi hakea muutsta (KL 24:5). 64 Muut mahdlliset asiat Muita asiita ei llut. 65 Seuraavat kkukset Seuraava kkus pidetään kl Muutksenhaku ja kkuksen päätös Puheenjhtaja anti kirkklain mukaisen muutksenhakusituksen ja päätti kkuksen kl

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (15) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltjen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälä 60, 61,62, 63 Valmistelua ja täytäntöönpana kskevat muutksenhakukiellt Seuraavista päätöksistä ei kirkklain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkllisvalitusta eikä hallintlainkäyttölain 5 :n 1 mmentin njalla hallintvalitusta, kska päätös kskee vain valmistelua tai täytäntöönpana. Julkista hankintaa kskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnista annetun lain mukaista valitusta, kska päätös kskee yksinmaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 60, 61, 62, 63 Oikaisuvaatimusikeudesta aiheutuva valituskielt Kska päätöksestä vidaan tehdä kirkklain 24 luvun 3 :n 1 mm. mukaan kirjallinen ikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutsta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa kskeva muutksenhakukielt Kirkklain 24 luvun 3 :n 2 mm. mukaan ikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, jka alistetaan tumikapitulin tai kirkkhallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutksenhakukiellt Kirkklain 24 luvun 14 :n 2 mm:n, hallintlainkäyttölain 5 :n 2 mm:n, 3. kirkn virkaehtspimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutsta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltjen perusteet: Hankintja kskevat muutksenhakukiellt Hankintaa kskevista seuraavista päätöksistä ei kirkklain 24 luvun 8a :n 2 mm. njalla saa tehdä kirkklain mukaista ikaisuvaatimusta eikä kirkllisvalitusta, js asia kuuluu markkinaikeuden timivaltaan. Asia kuuluu markkinaikeuden timivaltaan, mikäli hankinnan arv ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvn 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranmainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön vi tehdä kirjallisen ikaisuvaatimuksen. Viranmainen, jlle ikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedt: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkneuvst Käyntisite: Näsilinnankatu 26, Tampere Pstisite: PL 226, Tampere Telekpi: (03) Sähköpsti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus n tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asiansainen n saanut tiedn päätöksestä. Tiedksiannn katstaan 1 Kansallisen kynnysarvn suuruus n (tavarat ja palvelut), (terveydenhit ja ssiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöikeusurakat)

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (15) tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jllei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katstaan saaneen päätöksestä tiedn kun pöytäkirja n asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen vi malla vastuullaan lähettää pstitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekpiilla tai sähköpstilla). Oikaisuvaatimuksen n ltava perillä ikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastn aukilajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta n käytävä ilmi: - ikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedt asian hitamiseksi - tiedt ikaisuvaatimuksen khteena levasta päätöksestä - millaista ikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla ikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asiansainen vi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaikaisun (Hankintalaki ). Timitussite Hankintaikaisu timitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedt: Käyntisite: Pstisite: Telekpi: Sähköpsti: Hankintaikaisu n tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asiansainen n saanut tiedn hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaikaisun vi malla vastuullaan lähettää pstitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedksiannn katstaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jllei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedksianta viestin katstaan saapuneen vastaanttajalle sinä päivänä, jllin sähköinen viesti n vastaanttajan käytettävissä tämän vastaanttlaitteessa siten, että viestiä vidaan käsitellä. Tällaisena ajankhtana pidetään viestin lähettämispäivää, jllei asiassa esitetä lutettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti n saapunut vastaanttajalle myöhemmin. Hankintaikaisun n ltava perillä ikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastn aukilajan päättymistä. Hankintaikaisun sisältö Hankintaikaisusta n käytävä ilmi: - ikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedt asian hitamiseksi - tiedt hankintaikaisun khteena levasta päätöksestä - millaista ikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla ikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaikaisuun n liitettävä asiakirjat, jihin vaatimuksen tekijä vetaa, jlleivät ne j le hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranmainen ja valitusaika Kirkllis- ja hallintvalitukset Seuraaviin päätöksiin vidaan hakea muutsta kirjallisella valituksella. Valitusviranmainen ja yhteystiedt: Hämeenlinnan hallint-ikeus Käyntisite: Raatihuneenkatu1, Hämeenlinna Pstisite: Raatihuneenkatu 1, Hämeenlinna Telekpi: Puhelin: Sähköpsti: Kirkllisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkllisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin vidaan hakea muutsta kirjallisella valituksella. Valitusaika

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Valitusviranmainen ja yhteystiedt: Tampereen hiippakunnan tumikapituli, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntisite: Eteläpuist 2 C, Tampere Pstisite: Eteläpuist 2 C, Tampere Telekpi: (03) Sähköpsti: Kirkkhallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekpi: Sähköpsti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtineuvst Telekpi: (kirjaam) Sähköpsti: 30 päivää Valitus markkinaikeuteen Valitus n tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdkas tai tarjaja n saanut kirjallisesti tiedn asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjusmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen hjeen asian saattamisesta markkinaikeuden käsiteltäväksi (valitussitus). Tiedksiannn katstaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jllei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedksianta viestin katstaan saapuneen vastaanttajalle sinä päivänä, jllin sähköinen viesti n vastaanttajan käytettävissä tämän vastaanttlaitteessa siten, että viestiä vidaan käsitellä. Tällaisena ajankhtana pidetään viestin lähettämispäivää, jllei asiassa esitetä lutettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti n saapunut vastaanttajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutsta hakevan n lisäksi kirjallisesti ilmitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaikeuden käsiteltäväksi. Ilmitus n timitettava hankintayksikön ilmittamaan sitteeseen viimeistään sillin, kun hankintaa kskeva valitus timitetaan markkinaikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedt vat edellä hankintaikaisua kskevassa khdassa. Markkinaikeuden yhteystiedt Valitus n timitettava markkinaikeudelle sitettuun sitteeseen: Pstisite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntisite: Radanrakentajantie 5 Telekpi: Sähköpstisite: Valitusaika 14 päivää Muutksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja ikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedksisaannista, tiedksisaantipäivää lukuun ttamatta. Asiansaisen katstaan saaneen päätöksestä tiedn, jllei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitdistuksen sittamana aikana tai erilliseen tiedksisaantitdistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä n ilmitettava: - valittajan nimi ja ktikunta - pstisite ja puhelinnumer, jihin asian käsittelyä kskevat ilmitukset valittajalle vidaan timittaa - päätös, jhn haetaan muutsta - miltä khdin päätökseen haetaan muutsta ja mitä muutksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, jilla muutsta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen n allekirjitettava valituskirjelmä. Js valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka js valituksen laatijana n muu henkilö, n valituskirjelmässä ilmitettava myös tämän nimi ja ktikunta. Valituskirjelmään n liitettävä: - päätös, jhn haetaan muutsta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - tdistus siitä, minä päivänä päätös n annettu tiedksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankhdasta - asiakirjat, jihin valittaja vetaa vaatimuksensa tueksi, jllei niitä le j aikaisemmin timitettu viranmaiselle. Asiamiehen, jllei hän le asianajaja tai julkinen ikeusavustaja, n liitettävä valitukseen valtakirja.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (15) Päätöksen vi saattaa markkinaikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa n menetelty julkisista hankinnista annetun lain (1505/1992) tai sen njalla annettujen säännösten tai määräysten tai Eurpan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintja kskevan spimuksen vastaisesti. Asia vidaan saattaa valituksella markkinaikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arv ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvn. Valitusasiakirjjen timittaminen Valitusasiakirjat n timitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranmaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat vi lähettää pstitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Pstiin valitusasiakirjat n jätettävä niin ajissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastn aukilajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tumiistuinten ja eräiden ikeushallintviranmaisten suritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n njalla muutksenhakijalta peritään ikeudenkäyntimaksu hallint-ikeudessa 89 eura ja markkinaikeudessa 223 eura, jllei lain 6 tai 7 :stä muuta jhdu. Yksityiskhtainen valitussitus liitetään pöytäkirjantteeseen.

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 5.6.2017 kl 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkkatu 1, Pulanka Marjatta Mikknen, puheenjhtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jkinen Jhanna Juntunen Pirj-Riitta Kinnunen Art

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Köngäs Martti. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Köngäs Martti. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17. 1(5) Aika Maanantaina 27.3.2017 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Köngäs Martti Milanen Erkki Milanen Ritva Palla Juhani

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(11) Aika Paikka 16.6.2015 kl 17:30 Seurakuntien tal, Emmaus Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjhtaja Niemistö, Riitta Rp, Eer Salminen,

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkovaltuusto Aika Tiistai 24.5.2016 kl 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkkatu 1, Pulanka Marjatta Mikknen, puheenjhtaja Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jkinen Jhanna Juntunen Pirj-Riitta Kinnunen Art Krkatti

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen. SITA Finland Oy:n tytäryhtiö Suomen Hyötykeskus Oy

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen. SITA Finland Oy:n tytäryhtiö Suomen Hyötykeskus Oy Varsinais-Sumi PÄÄTÖS 19.5.2010 Diaarinumer VARELY/41/07.04/2010 Nr 10/2010 ASIA Ympäristövaikutusten arviintimenettelyn sveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA SITA Finland Oy:n tytäryhtiö Sumen Hyötykeskus Oy

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN

LUOTTAMUKSELLINEN LUOTTAMUKSELLINEN Lempäälän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 20.8.2019 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

kustannukset maksetaan atk-käyttömenoista.

kustannukset maksetaan atk-käyttömenoista. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 5 Vertietkyselyjen autmatisinnin hankinta HEL 2017-000682 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut n tiethallint- ja viestintäpalvelut sastn sastpäällikkö päätti hankkia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Esko Lehtimäki I varapuheenjohtaja, saap. klo Pirjo-Liisa Ketola. Keijo Kuja-Lipasti. Anu Mäntylä jäsen, pois 110

Esko Lehtimäki I varapuheenjohtaja, saap. klo Pirjo-Liisa Ketola. Keijo Kuja-Lipasti. Anu Mäntylä jäsen, pois 110 Ote pöytäkirjasta N: 9 / 2016 Sivu 1 Jhtkunta Paikka Kauhajen kaupungintal, khall hune Aika 24.10.2016 kl 14:00-15.40 Saapuvilla lleet et Lasse Hautala puheenjhtaja Esk Lehtimäki I varapuheenjhtaja, saap.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Hankinta-asia Päätös nro koulutuskuntayhtymä. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Hankinta-asia Päätös nro koulutuskuntayhtymä. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Hankinta-asia nr kulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan kulutuskuntayhtymä 22.6.2017 23 Pankkipalvelut hankintakaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Luksia kilpailutti pankkipalvelut

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikk 13.2.2019 kl 17.30 18.10 Paikka Lauritsalan seurakuntakti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2014 28.1 26.2 16.3 8.4 16.8 4.9 9.10 20.11

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2014 28.1 26.2 16.3 8.4 16.8 4.9 9.10 20.11 Liedn nurisvaltuust -Liedn nuva 27.3.15 t vusi 2014 28.1 26.2 16.3 8.4 16.8 4.9 9.10 20.11 Liedn nurisvaltuust 1 -Liedn nuva 3.2.14 Liedn nurisvaltuustn pöytäkirja tammikuu-14 Aika: 28.1.-14 kl 18 Paikka:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot