Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki"

Transkriptio

1 Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

2 Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on tiedossa Haluat varmistaa perillisten välistä sopua ja tilan pysymistä yhtenäisenä

3 Puhdas metsätila? Eri tyyppiset metsäkiinteistöt järjestely ei ole kovin vaikea. Metsäorganisaatiot pystyvät yleensä avustamaan sukupolvenvaihdoksessa loppuun asti. luovutusvoiton veroon ja metsävähennykseen liittyvät kysymykset voivat olla vaativia Rakennuksia, ranta arvoja, maa aineksia? tämä voi vaikuttaa lähisukulaisten luovutusvoiton verovapauteen tila arviossa tarvitaan lajaa asiantuntemusta tila voidaan usein jakaa perillisten kesken käyttökelpoisuuden kärsimättä Toimiva maatila? jos on, perintö ja lahjaverotukseen voi saada huomattavia huojennuksia maataloutta ei yleensä kannata tässä vaiheessa lopettaa sukupolvenvaihdoksessa tarvitaan yleensä maatalouden asiantuntemusta

4 Mitä omaisuutta otetaan järjestelyyn mukaan? Otetaanko mukaan molempien puolisoiden omaisuutta molemmat voivat antaa verotonta lahjaa. Rintaperillisten lakiosa lasketaan kummankin osalta erikseen. puolisoilla voi olla eri rintaperilliset, joka voi vaikuttaa omaisuuden siirtoihin Otetaanko mukaan muutakin kuin maaomaisuutta, esimerkiksi asuntoja, sijoituksia tai rahavaroja jos otetaan, sisarusten välinen tasapuolisuus on helpommin hoidettavissa Siirretäänkö yritystoimintaa jatkajalla olisi hyvä olla kyseisen erityisalan osaamista. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteutus vie usein kauemmin kuin metsätilan siirto

5 Varmista oikeat pohjatiedot Onko kiinteistötoimituksia tekemättä esimerkiksi lohkomattomia määräaloja sopimusteitä, joista ei ole kiinteistötoimituksen päätöstä Ovatko rajat löydöksissä ja riidattomat Ovatko lainhuudot ajan tasalla onko perinnönjaot ja ositukset tehty onko lainhuudot haettu sen jälkeen Kumman puolison nimissä metsäpalstat ovat, vai molempien Onko tila velkojen vakuutena

6 Mitä asiakirjoja voidaan tarvita? lainhuutotodistus, josta selviää viimeisin lainhuuto rasitustodistus, josta käy ilmi, onko kiinteistöön vahvistettu kiinnityksiä tai kohdistuuko siihen muu vastaava rasitus kiinteistörekisterin ote kiinteistörekisterikartta kaavoitusasiakirjat ja kartat tai muu luotettava tieto niistä, esim verkosta (maakunta, yleis ja asemakaavat) tila arvio metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksessa laadittavien luovutusasiakirjojen ja vastaavien malleja on verkko osoitteessa

7 Etenemisjärjestys 1. Aseta, arvota ja mieluiten kirjaa tavoitteesi. 2. Etsi tai hanki metsäsuunnitelma ja muut asiakirjat, tarvittavat oppaat ja muut tietolähteet sekä etsi asiantuntija, joka neuvoo ja varmistaa toimenpiteitäsi. 3. Keskustele asianosaisten, eli puolisosi, perillistesi ja ehkä naapureidesi kanssa. 4. Selvitä kyseeseen tulevat ratkaisuvaihtoehdot ja vertaile niitä. 5. Valitse mieluisin ratkaisu, ei siis välttämättä halvinta. Varmista päättelyketjusi ja verovaikutukset asiantuntijaltasi ja/tai hakemalla ennakkotieto verottajalta. 6. Pane viipymättä toimeksi, eli teetä asiakirjat. 7. Tehkää viipymättä jälkityöt, eli hakekaa lainhuudot ja opastus jatkajalle, hoitakaa sisarosuudet sekä siirtäkää kauppahinta suunniteltuun tarkoitukseen.

8 SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV- HINTAAN LAHJOITUS EN TEE MITÄÄN TESTAMENTTI 8 Matti Kiviniemi 8

9 Tavoitteita ja ratkaisuvaihtoehtoja Haluan verosäästöjä kauppa, hallintaoikeuden pidättäminen, sukupolven ylitys Olen epävarma, mutta haluan silti tehdä ratkaisun kaiken varalta testamentti, sitä voi muuttaa Tilan on pysyttävä suvussa lahja tai testamentti + avio oikeuden poissuljenta täydellinen varmistus on mahdotonta Tilaa ei saa jakaa luovutus yhdelle, yhtymä + yhteishallintosopimus tai yhteismetsä Haluan nopean ja helpon ratkaisun lahja Haluan ratkaisun nyt, mutta haluan päättää asioista vielä jonkin aikaa hallintaoikeuden pidätys Perillisiä on kohdeltava tasapuolisesti hyvitetään testamentilla tai lahjoituksella muita sukupolvenvaihdos kaupalla, alihintaisessa kaupassa muita hyvitetään perustaan yhtymä ja tehdään yhteishallintosopimus tai perustetaan yhteismetsä tila jaetaan Matti Kiviniemi 9

10 Sukupolvenvaihdoksen taloudellisia vaikutuksia Perintövero Lahjavero Varainsiirtovero Luovutusvoiton vero Vaikutukset saajan Työttömyysturvaan Opintorahaan Asumistukeen Laitoshoidon maksuihin Mahdollisuus maatilan sukupolvenvaihdosetuihin 10 Matti Kiviniemi

11 Useita halukkaita jatkajia Jos haluat valita jonkun useasta halukkaasta perillisestä jatkajaksi, voit käyttää seuraavia valintaperusteita: kuka on ollut kiinnostunein ja työskennellyt metsässä eniten kenellä on paras ammattitaito kuka asuu lähimpänä kenellä on muutakin metsää, jonka avulla saadaan mielekäs tilakoko sisäinen huutokauppa arpominen Riidat ja kateus vähentyvät, kun keskustelet etukäteen kaikkien kanssa kerrot ratkaisuperusteesi hyvität osattomaksi jääneitä, jos luovutus on alihintainen tai vastikkeeton

12 Sukupolven ylitys Tilan siirtäminen sukupolvi ylittäen lapsenlapselle on verotuksellisesti edullista. Mieti kuitenkin ensin: Jos myöhemmin syntyy lisää lapsenlapsia, voi tulla tasapuolisuusongelmia. Jos uusi omistaja on hyvin nuori, hänen pitkäjänteistä kiinnostustaan metsätalouteen on vaikea selvittää. Jos pirstot tilan lastenlasten kesken, riski passiivisuudesta ja riitaisuuksista on suuri

13 Metsätalous ei kiinnosta perillisiä Älä luovuta tilaa vastahakoiselle jatkajalle, vaikka hän olisi perillisesi. Löydät usein innokkaan ja kiitollisen ostajan naapurustosta. Jos haluat miettimisaikaa, voit ulkoistaa kaikki metsäpalvelut ja veroasiat metsänhoitoyhdistykselle, metsäpalveluyrittäjille tai puun ostajien organisaatioille Onko alueellanne yhteismetsä, johon voisitte liittyä? Yhteismetsän osakkaalta ei edellytetä aktiivista osallistumista metsätalouteen. Jos myyt metsäsi ulkopuoliselle, voit tehdä sukupolvenvaihdoksen sen jälkeen rahalla. Se on helppoa ja verosuunnittelu tuo yleensä laillisesti hyvän tuloksen.

14 Perimysjärjestys 1) Rintaperilliset eli vainajan lapset. Kuolleen lapsen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä rajoittamattomasti. 2) Leski, jollei rintaperillisiä ole. 3) Vanhemmat, jollei leskeä ole. Puolet kummallekin vanhemmalle. 4) Veljet, sisaret ja sisarpuolet tai näiden lapset tulevat kuolleen vanhemman sijaan. 5) Isovanhemmat, jollei muita perillisiä ole 6) Sedät, tädit ja enot, eli isovanhempien jälkeläiset tulevat kuolleen isovanhemman sijaan Serkut ja sitä kaukaisemmat sukulaiset eivät enää peri. Matti Kiviniemi 14 14

15 Aviopuolisoiden omistussuhteitten selvittäminen Avioliittolain lähtökohtana on puolisoiden omaisuuden erillisyys, mutta puolisoilla voi olla yhteistäkin omaisuutta yleensä ratkaisevaa on se, kenen nimissä lainhuuto on tästä "nimiperiaatteesta" voidaan poiketa, mutta näytön on oltava vahva Puolisoilla voi siis olla kolmenlaista omaisuutta: puolison A omaisuus puolison B omaisuus A:n ja B:n yhteinen omaisuus lisäksi kummallakin voi olla kuolinpesien tai yhtymien osakkuuksia Metsäkiinteistön luovutukseen ei tarvita puolison suostumusta 15

16 Avioliiton omistusjärjestelmä Avioehto ei vaikuta omistus tai hallintasuhteisiin avioliiton kestäessä. Vasta avioliiton purkautuessa avioehdolla on vaikutusta Yhteisen asunnon kiinnittäminen tai luovutus eri asia Mikä omaisuus kuuluu avio oikeuden piiriin Ei puolison kuoleman jälkeen saatu Ei avioerohakemuksen vireille tulon jälkeen saatu Ei avio oikeuden ulkopuolisen omaisuuden tilalle tullut omaisuus ( varauksin ) ( varauksin ) Ei em. omaisuuden tuotto Matti Kiviniemi 16 16

17 Avoliitto Yhteisomistus KKO:1992:48 A ja B olivat avoliittonsa aikana hankkineet ajoneuvot yhteiseen lukuun käyttäen kummankin varoja autojen maksamiseen. Tämän vuoksi vahvistettiin, että A ja B omistivat ajoneuvot yhteisesti, vaikka ne oli rekisteröity B:n nimiin. B:n otettua ajoneuvot hallintaansa avoliiton päätyttyä hän oli velvollinen suorittamaan A:lle korvausta ajoneuvojen arvonalennuksesta ja A:n käytön estymisestä. KKO:1988:85 A:n ja B:n avoliiton aikana oli A:n omistamalle tilalle rakennettu omakotitalo, jossa A ja B sekä heidän lapsensa olivat asuneet. Muutettuaan tilalta B vaati vahvistettavaksi, että hän omisti talon yhteisesti A:n kanssa. Koska B ei ollut näyttänyt, että olisi tarkoitettu A:n ja B:n yhteisesti omistavan talon, B:n vaatimus hylättiin. Ään.

18 Aviopuolisoiden ja avopuolisoiden asema Puolisoiden on määritelmä erilainen perintöoikeudessa ja verotuksessa Avopuolisoiden asema Avoleskellä ei ole avio oikeutta eikä mitään perintöoikeudellista asemaa Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta on tosin erillislaki, se mahdollistaa hyvityksen tietyissä tapauksissa Testamentti Iso henkivakuutus, edunsaajamääräys Naimisiin meno Lapsettomat avioparit Puolison perintöoikeus Poissulkeva avioehto ei kumoa puolison perintöoikeutta Matti Kiviniemi 18 18

19 Osituksen sovittelu KKO:1992:52 På svenska Avioliitto Omaisuuden ositus Diaarinumero: S91/208 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: 1281 Avioliiton solmimisesta avioeroasian vireilletuloon oli kulunut runsaat puoli vuotta. Tänä aikana puolisot olivat asuneet yhdessä noin neljä kuukautta. Heidän ositettava omaisuutensa oli pääosin koostunut miehen ennen avioliittoa ostamasta maatilasta maatalousirtaimistoineen. Miehen velkataakka tilankaupan ja maatalouden johdosta oli ollut melkoinen. Ositusta soviteltiin siten, ettei vaimo avio oikeutensa nojalla saanut mieheltään mitään omaisuutta. AL 103 b Matti Kiviniemi 19

20 Lesken asema Leskellä voi olla "perheen" metsätilaan viittä lajia olevia oikeuksia: omistusoikeus koko tilaan ennestään tai testamentin nojalla yhteisomistus vainajan kuolinpesän kanssa vahva hallintaoikeus testamentin nojalla heikko hallintaoikeus perintökaaren nojalla avio oikeus vainajan jäämistöön, mm. metsätilaan, ja oikeus saada tasinkoa avio oikeuden nojalla Leskellä on lakisääteinen hallintaoikeus puolisonsa jäämistöön, jos puoliso on kuollut tai sen jälkeen Leski voi tai on voinut luopua siitä. Myös rintaperillisten jakovaatimus voi johtaa metsätilan jakoon em. hallintaoikeudesta huolimatta, koska kyseessä on ns. heikko hallintaoikeus Asunnon ja koti irtaimiston hallinta oikeus on kuitenkin ehdoton, muun omaisuuden rintaperilliset saavat jakoon Matti Kiviniemi 20 20

21 Ositus Puolison kuoltua toimitetaan ensin ositus ja sen jälkeen perinnönjako Osituksessa saa eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset taikka kumpikin puoliso puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä Vainaja varakkaampi Leski päättää, käyttääkö tasinko oikeuttaan Vainaja köyhempi Lesken ei tarvitse luovuttaa omaa omaisuuttaan, mutta voi luovuttaa Osituksessa voidaan verottomasti ja laillisesti järjestellä metsätilan omistusta Ositussaanto on verovapaa Matti Kiviniemi 21 21

22 Huomattava Kun puolisoista toinen kuolee, syntyy kuolinpesä Lesken kuoltua syntyy toinen kuolinpesä Kyseessä on kaksi erillistä kuolinpesää siiäkin tapauksessa, että osakkaat ovat samat Jos puolisoilla on eri perilliset, on oltava huolellinen Verotuksellisesti on oikeaoppista katsoa, että kyseessä on kahden kuolinpesän muodostama yhtymä Matti Kiviniemi 22

23 Kuolinpesän omistusjärjestelyistä Vainajan metsävähennyspohja siirtyy kuolinpesälle sellaisenaan Jos tila jaetaan perillisten kesken, metsävähennyspohja siirtyy kullekin heidän osuuttaan vastaavasti Perintöosuutta lunastava ei saa uutta metsävähennyspohjaa eikä vainajan metsävähennyspohjakaan siirry (kuolinpesän osuus on irtainta) Jos osakas ostaa kuolinpesältä metsämaata, syntyy uutta metsävähennyspohjaa ostetuilta osin, ja omalta osin vainajan metsävähennyspohja siirtyy Matti Kiviniemi 23

24 Soveliaan tilanpidonjatkajan etuoikeus maatilaan Soveliaalla tilanpidonjatkajalla on oikeus vaatia, että jäämistöön kuuluva elinkelpoinen maatila sisällytetään maatalousirtaimistoineen jakamattomana hänen osuuteensa. Elinkelpoisella maatilalla tarkoitetaan sellaista maatilaa, josta tilan viljelijä ja hänen perheenjäsenensä voivat saada pääasiallisen toimeentulonsa. Soveliaalla tilanpidonjatkajalla tarkoitetaan sellaista perillistä tai yleistestamentinsaajaa, jolla on riittävät ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Yllä olevista asioista voi saada lausunnon ELY keskukselta. Perintökaaressa on omat arvostussäännöksensä em. maatilalle. Matti Kiviniemi 24

25 Toissijaiset perilliset Kun lapsettoman pariskunnan leski kuolee, ovat perillisiä myös ensiksi kuolleen puolison lähimmät perilliset eli ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, veli tai sisar taikka veljen tai sisaren jälkeläinen Matti Kiviniemi 25 25

26 Milloin testamentti Puolison tai avopuolison aseman vahvistaminen Lapseton henkilö, tai ei lainkaan perillisiä Tietyn omaisuuden, esim. maa tai metsätilan määrääminen jollekin perillisistä Hyväntekeväisyys Matti Kiviniemi 26

27 TESTAMENTTI (Tämä on viitteellinen esimerkki, jokainen testamentti on suunniteltava erikseen laatijansa tavoitteiden ja pohjatietojen mukaisesti) Minä allekirjoittanut Liisa Marjatta Kuusela ( ) määrään täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että omaisuuteni säästö on jaettava tasan lasteni Maija Kuuselan ( ) ja Pekka Kuuselan ( ) kesken kuitenkin siten, että Maija Kuuselan osuuteen on annettava omistamani Pekkala niminen tila Sysmän kunnan Peltolan kylässä (kiinteistötunnus xxx xxx xxx xx) sekä kaikki metsätyövälineet ja omistamani traktori. Jos mainittu omaisuus on arvokkaampi kuin Maija Kuuselalle tuleva laskennallinen osuus jäämistöstä, Maija Kuusela saa hyvittää yli menevän osuuden Pekka Kuuselalle rahana. Testamentinsaajan mahdollisella puolisolla ei ole avio oikeutta tällä testamentilla saatuun omaisuuteen tai omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä myöskään kyseisen omaisuuden tuottoon. Tällä testamentilla peruutan kaikki aiemmat testamenttimääräykseni. Heinolassa Liisa Kuusela, Leppäkuja 1, 0XY00 Sysmä Vartavasten kutsuttuina ja yhtäaikaa läsnäolevina todistamme, että Liisa Kuusela, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut. Heinolassa Tuija Tuomela, Koivukatu 1, Helsinki Matti Mäntylä, Pajukuja 3, Helsinki 27

28 KESKINÄINEN HALLINTAOIKEUSTESTAMENTTI Me allekirjoittaneet aviopuolisot, peruuttaen samalla kaikki aiemmin tekemämme testamentit, määräämme viimeisenä tahtonamme ja testamenttinamme seuraavaa: 1. Toisen meistä kuoltua saa eloonjäänyt vapaasti ilman tilintekovelvollisuutta hallita kaikkea omaisuuttamme, olipa sen minkä nimistä tai laatuista tahansa. 2. Toivomme, että rintaperillisemme eivät vaadi lakiosaansa leskeltä. Mikäli rintaperillinen kuitenkin vaatii ja saa lakiosansa, leskellä on oikeus suorittaa se rahassa. Se, mitä lakiosana on vain osalle rintaperillisistä maksettu, vähennetään näiden perintöosasta lesken kuoleman jälkeen elinkustannusindeksin mukaisesti korjattuna lesken kuolinpäivän arvoon. 3. Meidän molempien kuoleman jälkeen omaisuutemme on jaettava laillisen perimysjärjestyksen mukaisesti perillistemme kesken. 4. Samalla määräämme, ettei perillisen aviopuolisolla ole avio oikeutta tämän testamentin nojalla saatuun omaisuuteen, sen sijalle tulleeseen omaisuuteen eikä sen tuottoon. (paikka ja aika) (testamentin tekijöiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset) TODISTUS (nimi) ja (nimi), joiden henkilöllisyydet olemme todenneet, ovat tehneet tämän testamentin terveellä ja täydellä ymmärryksellä, omasta vapaasta tahdostaan sekä itse sen sisällön ymmärtäen. He ovat ilmoittaneet tämän asiakirjan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa. Sen jälkeen he ovat allekirjoittaneet tämän testamentin meidän molempien ollessa yhtä aikaa läsnä. (paikka ja aika) (todistajien allekirjoitukset, nimenselvennykset, Matti Kiviniemi ammatti ja kotipaikka) 28

29 Ennakkoperintö Ennakkoperintö vähennetään saajansa perintöosasta. Ylisuurta ennakkoperintöä ei tarvitse palauttaa, ellei lakiosasäännöksistä muuta johdu Omaisuudelle pannaan pääsääntöisesti vastaanottohetken arvo Lahjoitus rintaperilliselle katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun (PK 6 luku 1 ) Muille annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun (PK 6 luku 1 ). Lahjakirjassa on aina syytä määrätä, onko lahjoitus ennakkoperintöä vai ei Matti Kiviniemi 29 29

30 Lakiosa Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet ko. perilliselle tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa laskettaessa pesän varoihin lisätään ennakkoperintö ja ns. suosiolahja Suosiolahja, PK 7 luku 3 3:...jälkeläiselleen tai ottolapselleen taikka tämän jälkeläiselle tahi näiden puolisoille antamansa sellainen lahja, jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi. PK 7 luku 3 3: Omaisuuden arvo on määrättävä sen ajankohdan mukaan, mikä sillä vastaanotettaessa oli, jollei asianhaaroista muuta johdu. Matti Kiviniemi 30 30

31 Lakiosaoikeuden toteuttaminen Lakiosaa loukkaava testamentti on tehoton Lakiosaperillisen on ilmoitettava vaatimuksensa testamentin saajalle todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu perilliselle tiedoksi Kyseinen testamentin saaja voi suorittaa lakiosaan oikeutetulle hyvityksen rahana Ennakkoperinnön tai suosiolahjan saaja voi joutua maksamaan perilliselle lakiosan täydennystä, jollei jäämistöstä muutoin riitä varoja lakiosaan Matti Kiviniemi 31 31

32 Perinnöstä luopuminen Tehtävä kirjallisesti. Luopumisesta on syytä ilmoittaa kirjallisesti perunkirjoituksessa ja kirjata asia perukirjaan. Samoin se, suostuuko vainajaa varakkaampi leski luovuttamaan omaisuuttaan osituksessa perillisille (pakko ei ole). Omistusoikeustestamentin saaja voi luopua omistusoikeudesta ja vedota vain hallintaoikeuteen. Perinnöstä luopumisen on oltava ehdoton, ilman mitään määräyksiä siitä kenelle omaisuus menee. On luovuttava kokonaan. Jos luopuminen myöhästyy, se katsotaan lahjaksi, jolloin luopujalta menee perintövero ja omaisuuden saajalta lahjavero Matti Kiviniemi 32 32

33 Sukupolvenvaihdos lahjalla Tarvitaan määrämuotoinen lahjakirja ja kaupanvahvistajan todistus. Päätettävä, suljetaanko vastaanottajan puolison avio oikeus pois. Päätettävä, määrätäänkö ennakkoperinnöksi. Lahjaveroilmoitus 3 kk kuluessa Jollei kyse ennakkoperinnöstä, muun omaisuuden testamenttaaminen tai lahjoitukset sisarosuuksien hoitamiseksi ovat olennaisia. Alle 4000 lahjat ovat verovapaita. Lahjoja hajauttamalla, hallintaoikeuksia pidättämällä ja pilkkomalla lahjoja annettavaksi yli 3 v välein, voidaan lahjaverorasitusta pienentää. Kiinteistöjä lahjoitettaessa tämä ei ole käyttökelpoinen tapa, mutta sisarosuuksien lahjaverorasitusta voidaan tällä tavoin pienentää laillisesti. Vakuutusten edunsaajamääräyksillä voidaan myös verottomasti siirtää omaisuutta 8500 kolmessa vuodessa. Myös koti irtaimiston siirrot 4000 asti ja toisen koulutukseen ja kasvatukseen osoitetut lahjat ovat verovapaita. Hallintaoikeuden saanto lahjalla on verovapaa

34 LAHJAKIRJA LAHJOITTAJA LAHJANSAAJA LAHJA LAHJOITUS OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS LAHJAVERO AVIO-OIKEUS ENNAKKOPERINTÖ PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tampereella Wäinö Hakala lahjoittaja Tämän lahjan otan kiitollisuudella vastaan. Aika ja paikka kuten edellä. Jussi Hakala lahjansaaja KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS Wäinö Wilho Hakala ( ), Tampere Jussi Pertti Hakala ( ), Tampere Merkitään, että lahjansaaja on lahjoittajan poika. Mattila-niminen tila kiinteistötunnus xxx-yyy-xxxx Ilomantsin kunnan Saarenkylässä. Annan lahjansaajalle yllä mainitun lahjan. Omistus- ja hallintaoikeus lahjan kohteeseen siirtyy saajalleen lahjakirjan allekirjoituksin. Lahjansaaja vastaa lahjaveron maksamisesta. Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus lahjoituksen johdosta kolmen kuukauden kuluessa tästä päivästä lukien. Lahjansaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta nyt lahjoitettuun omaisuuteen eikä sen sijaan tulevaan omaisuuteen eikä mainitun omaisuuden tuottoon. Tämä lahja ei ole saajalleen ennakkoperintöä. Tämä lahjakirja on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi lahjoittajalle ja yksi lahjan saajalle.

35 Sukupolvenvaihdos kaupalla, vaiheet Pohjaselvitykset kaupan kohteesta Kauppakirjaluonnokset Mahdollinen ennakkotieto verotuksesta Ennakkotieto kunnan etuosto oikeudesta Ei lähisukulaisilla Kaupan solmiminen; kaupanvahvistaja Kauppahinnan maksu, mahdolliset tositteet lainhuutoa varten Varainsiirtoveron maksu Lainhuudon haku, 6 kk luovutuskirjan teosta Jos määräaloja luovutettu, lohkominen tulee vireille heti lainhuudon jälkeen Kauppahinnan sijoittaminen tai siirto

36 Metsätilan SPV kaupassa selviteltäviä asioita Muotomääräykset ks. asiakirjamallit verkko osoitteesta Luovutusvoiton vero, paitsi tiettyjen edellytysten vallitessa lähisukulaisilla Metsävähennyspohja Huom! Jos on entinen hyvä metsävähennyspohja, uuden hankkimisesta ei hyötyä (vrt lahjoitus tai testamentti) Voi ostaa velaksi, korkoa ei ole pakko ottaa, maksuaikataulu on oltava Huom! Jos luovuttaja kuolee, velkana oleva kauppahinta luetaan pesän varoihin ja siitä menee perintövero 36

37 Metsätilan SPV kaupassa selviteltäviä asioita (jatkoa) Täysihintainen, yli 3/4 hintainen vai lahjanluontoinen kauppa? Hallintaoikeuden pidättäminen tai siirtäminen? metsäomaisuuden/muun omaisuuden tuoton määrittäminen muodostetaanko määräaikainen vai elinikäinen hallintaoikeus Onko kyseessä maatilan vai pelkän metsätilan kauppa? maatilakaupassa saa veroetuja perintö ja lahjaverotuksessa jos vastike yli puolet käyvästä arvosta, maatilan kauppaa ei katsota lahjanluontoiseksi 37

38 Kiinteistön kaupan yleiset muotomäräykset Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kauppakirjasta on käytävä ilmi: 1) luovutustarkoitus; 2) luovutettava kiinteistö; 3) myyjä ja ostaja; sekä 4) kauppahinta ja muu vastike. Jollei kauppaa ole tehty edellä mainitulla tavalla, kauppa ei ole sitova. Puolison kirjallinen suostumus tarvitaan, jos lahja tai kauppa koskee puolisoiden yhteistä kotia. 38

39 Purkava ja lykkäävä ehto Purkava ja lykkäävä ehto ovat sallittuja. Esim: Myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu Ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, Voimassaoloaika enintään viisi vuotta kaupantekopäivästä. Jollei voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. 39

40 Vastuu julkisoikeudellisesta saamisesta Myyjä vastaa kiinteistöstä menevästä julkisoikeudellisesta saaamisesta, joka kohdistuu kaupan tekemistä edeltävään aikaan. Varainsiirtoverosta vastaa ostaja. 40

41 Käytännön neuvoja Kauppahinta on selvintä vaatia maksettavaksi kaupantekotilaisuudessa. Ehto kiinteistö myydään rasituksista vapaana ei turvaa pantihaltijoilden vaatimuksilta. On oltava kiinnitysvelkojan suostumus kiinnitysten kuolettamiseen, tai panttikirjat luovutetaan ostajalle Lainhuuto ja rasitustodistusten ja kiinteistörekisteriotteiden on oltava ajan tasalla. Päivämäärän lisäksi on syytä tarkastaa, että kiinteistötunnus on kaikissa sama kuin kauppakirjassa. Jos lainhuuto on annettu vanhalle rekisterinumerolle, tarkasta, mikä toimenpide aiheutti rekisterinumeron muuttumisen. 41

42 Lainhuuto Lainhuuto on kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Lainhuutoa on haettava myös kiinteistön määräosaan määräalaan kiinteistöjen yhteisen alueen ja sen määräalan sekä yhteisalueosuuden saannolle. 42

43 Yleinen lainhuudatusvelvollisuus Lainhuudon hakuvelvoite: 6 kk saantoasiakirjan tekemisestä taikka perinnönjaon, osituksen tai testamentin lainvoimaisuudesta jos on vain yksi perillinen, lainhuudatusaika alkaa perunkirjoitusajan päättymisestä Lainhuutoa haetaan maanmittaustoimistosta. Laiminlyöjä voidaan sakon uhalla velvoittaa hakemaan lainhuudon Varainsiirtovero on maksettava myös kuolinpesän osuuden kaupasta tai vaihdosta, jos siihen sisältyy kiinteistö Lainhuuto haettava, kunhan pesä jaetaan tai koko kiinteistö tulee samalle omistajalle 43

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Maisteritutkielma Syksy 2013 Milla Henriikka Turunen Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Satu Kemppainen ja Suomen nuoret lesket ry, 2010 Opasta on päivitetty 2011 ja 2012 Taitto: Jyrki Pitkänen 3. painos, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012. Opas on ladattavissa

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot