Kooste Työterveyslaitoksen psykososiaalisten tekijöiden aineistoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.riskithaltuun.fi Kooste Työterveyslaitoksen psykososiaalisten tekijöiden aineistoista"

Transkriptio

1 Kooste Työterveyslaitoksen psykososiaalisten tekijöiden aineistoista

2 JULKAISUT Kaikkea stressistä Toppinen-Tanner Salla, Ahola Kirsi (toim.) Työterveyslaitos 2012 Kirjassa pureudutaan stressin syvimpään olemukseen ja etsitään keinoja hallita stressiä ja välttää liiallinen stressi. Miten stressistä voi palautua? Tarttuuko stressi? Voiko stressi sairastuttaa? Ovatko toiset alttiimpia stressille kuin toiset? Hyvinvointihavaintoja tutkimustietoa kunta-alalta Oksanen Tuula (toim.) Työterveyslaitos 2012 Teoksessa kuvataan kunta-alan työelämän laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin muutoksia 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. https://verkkokauppa.ttl.fi/default.aspx?tabid=205&& Type=productinfo&ItemID=1233&language=fi-FI https://verkkokauppa.ttl.fi/default.aspx?tabid=205&& Type=productinfo&ItemID=1230&language=fi-F Työstressirokotus Räisänen Kirsi Työterveyslaitos 2012 Kirjassa esitellään kaksi työstressin hallintamenetelmää: työstressirokotus ja henkinen kulutuskestävyys. Ne auttavat lukijaa tunnistamaan omat työstressille altistavat ajattelu- ja toimintatapansa. Kirjassa on myös lukuisia räätälöityjä stressinhallintakeinoja. Asiantuntijan luovuus koetuksella Tuomivaara Seppo, Hynninen Kirsi, Leppänen Anneli, Lindell Susanna, Tuominen Eva Työterveyslaitos 2006 Nyky-yhteiskunnan taloutta pyörittävät uudet keksinnöt, innovaatiot. Luovien asiantuntijoiden työ on mielenkiintoista ja haastavaa, mutta kiireen ja tulospaineiden alle uupunut ei kykene luomaan uutta. pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=351&pag e=1&language=fi-fi 2

3 RaPatti Ratkaisuja pattitilanteisiin, Työkirja ja Ohjaajan kirja Laitinen Jaana, Hannonen Heli, Mäenpää-Moilanen Eija, Huurre Maire, Tammelin Tuija Työterveyslaitos 2006 Työkirjan avulla harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja, stressinhallintaa, terveitä elämäntapoja, itsetuntemusta ja kokemusten jakamista. Ryhmän ohjaajan opaskirjassa käydään läpi Ra- Patti-ryhmän idea taustatietoineen, pohjustetaan kolmen ryhmätapaamisen ohjausta sekä annetaan vinkkejä ryhmän vetämiseksi. pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=540&pag e=1&language=fi-fi pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=539&pag e=1&language=fi-fi TSK TM Miten käytät työstressikyselyä TM Elo Anna-Liisa, Leppänen Anneli, Lindström Kari, Ropponen Tapio Työterveyslaitos 2012 Työstressikysely TM eli TSK TM tukee työterveyshuollon toimintaa henkisen hyvinvoinnin edistämisessä työpaikoilla. Työstressiä tarkastellaan työhön ja ympäristöön liittyvinä stressitekijöinä, yksilön stressireaktioina ja yksilön ja työyhteisön vaikutusmahdollisuuksina. pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=1161&pa ge=1&language=fi-fi Lomakkeet: pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=1162& Page=1&language=fi-FI 3

4 Hankalat tyypit työelämässä Räisänen Kirsi, Roth Kaarina Työterveyslaitos 2012 Miten työssä selviää, kun työtoveri, esimies tai alainen on todella hankala? pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=1144&pa ge=1&language=fi-fi Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA Lindström Kari, Elo Anna-Liisa, Hopsu Leila, Kandolin Irja, Ketola Ritva, Lehtelä Jouni, Leppänen Anneli, Mukala Kristiina, Rasa Pirkko-Liisa, Sallinen Mikael Työterveyslaitos 2006 Työn integroidun kokonaiskuormituksen arviointimenetelmä eli TIKKA tunnistaa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät sekä mittaa työturvallisuutta ja työaikoihin liittyviä kuormitustekijöitä. pe=productinfo&catid=64&parentid=63&itemid=386&p age=1&language=fi-fi Ohjeet ja lomakkeisto: pe=productinfo&catid=64&parentid=63&itemid=387&p age=1&language=fi-fi Yhteinen muutos työhyvinvointia työtä kehittämällä Schaupp Marika, Koli Annarita, Kurki Anna- Leena, Ala-Laurinaho Arja Työterveyslaitos 2013 Muuttuvan työelämän kehittäminen edellyttää osuvia tulkintoja ajankohtaisista pulmista. Yhteinen muutos -kirja auttaa löytämään ongelman ytimen esittämällä vastauksia kysymyksiin: - Miten organisaatioissa käynnissä olevia muutosprosesseja voi ymmärtää paremmin? - Miten työhyvinvointi ja työn kehittäminen liittyvät toisiinsa? - Miten esimies voi kehittää työtä yhdessä työyhteisönsä kanssa? pe=pr oductinfo&itemid=1275&language=fi-fi 4

5 Työn imu Hakanen Jari Työterveyslaitos 2011 Oppaassa kuvattavat työn voimavarat lisäävät kenen tahansa innostusta työhön kaikkien työn harmienkin keskellä. Työn imun edistäminen ei vaadi suotuisia taloussuhdanteita, vaan halua parantaa arkisia toimintatapoja. pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=1106&pa ge=1&language=fi-fi Hyvä uni hyvä työ Härmä Mikko, Sallinen Mikael Työterveyslaitos 2008 Mitä uni merkitsee terveydellemme ja miten se vaikuttaa mielialaamme? Entä kuinka työajat, uni ja vireys liittyvät toisiinsa? Teos pureutuu elämänrytmistä, työstressistä, poikkeavista työajoista ja aikaerorasituksesta johtuvaan unettomuuteen. pe=productinfo&catid=72&parentid=63&itemid=353&p age=1&language=fi-fi Ikävoimaa työhön Lundell Susanna, Tuominen Eva, Hussi Tomi, Klemola Soili, Lehto Eija, Mäkinen Elina, Oldenbourg Rita, Saarelma-Thiel Tiina, Ilmarinen Juhani Työterveyslaitos 2011 Mitä ihmisen ikääntyminen tuo tullessaan ja mitä se merkitsee työelämässä? Miten voimme tukea eri-ikäisten työkykyä ja työhyvinvointia? pe=productinfo&catid=65&parentid=63&itemid=1120 &Page=1&language=fi-FI Tue työkykyä käsikirja esimiestyöhön Ahola Kirsi Työterveyslaitos 2011 Esimies voi tukea kaikkien työntekijöidensä hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä. Kirjan tehtävät auttavat esimiehiä sekä heitä kouluttavia ja heidän kanssaan toimivia syventämään tietoa erityisesti henkisestä hyvinvoinnista ja soveltamaan sitä työpaikan arkeen. pe=productinfo&catid=72&parentid=63&itemid=1036 &Page=1&language=fi-FI 5

6 Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Kauppinen Timo, Mattila-Holappa Pauliina, Perkiö-Mäkelä Merja, Saalo Anja, Toikkanen Jouni, Tuomivaara Seppo, Uuksulainen Sanni, Viluksela Marja, Virtanen Simo (toimituskunta) Työterveyslaitos asiantuntijan laatima katsaus työhyvinvoinnin tilanteesta ja sen kehityspiirteistä. Aihe-alueina ovat mm. työelämän kehityssuunnat ja uudet ilmiöt, työyhteisöt ja psykososiaaliset olot, työympäristöön liittyvät haitat, alakohtaiset työolot, työterveyshuolto ja työsuojelu. pe=productinfo&catid=0&parentid=0&itemid=1278&pa ge=1&language=fi-fi 6

7 LEHDET Työ Terveys Turvallisuus -lehti TTT-Digi Työ Terveys Turvallisuus -lehti on työhyvinvoinnin erikoislehti. Lehti ja sen verkkopalvelu TTT-Digi tarjoavat hyödyllistä tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä työhyvinvoinnin, -terveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla. Työpiste-verkkolehti Suomalainen taistelee töissä aikaa vastaan taistelee_toissa_aikaa_vastaan.aspx Työpaikkakiusaaminen koskettaa ainakin joka toista Tyopaikkakiusaaminen_koskettaa_ainakin_joka_toista. aspx Ylipitkiä työpäiviä ei kannata tehdä kannata_tehda.aspx Stressi voi tarttua lentsun tavoin lentsun_tavoin.aspx Stressillä menee yhä huonommin huonommin.aspx 7

8 TUTKIMUSTIETOA Stressi Työstressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä tuntee itsensä kykenemättömäksi selviytymään häneen kohdistuvista vaatimuksista ja odotuksista. aspx Työn imu Työn imu on työhön liittyvää innostumista ja iloa kuvaava käsite. Sillä tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. default.aspx Työyhteisön työhyvinvointi Terveessä ja toimivassa työyhteisössä tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat avoimesti, ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu. edistaminen_tyopaikalla/tyoyhteison_tyohyvinvointi/ sivut/default.aspx Työyhteisö ja esimiestyö Hyvässä työyhteisössä on kannustava ilmapiiri, yhteistyö toimii ja monipuolista osaamista hyödynnetään. Esimiehen tehtävänä on pitää huolta siitä, että työyhteisön perusrakenteet ovat kunnossa ja että toiminnan tavoitteet ohjaavat työn tekemistä. Esimiestyö ja johtaminen Ohjeita ja oppaita esimiestyön tueksi. esimiestyo/esimiestyo_ja_johtaminen/sivut/default.aspx Työura Eri elämäntilanteissa voidaan tarvita yksilöllisiä joustoja työajan ja -paikan suhteen. Lisäksi tarvitaan terveellinen ja viihtyisä työympäristö, hallittava työmäärä, osaava esimies, toimiva työyhteisö ja työterveyshuolto. Psykososiaalisten riskien hallinta eurooppalainen lähestymistapa Eurooppalaisessa PRIMA-projektissa on kehitetty lähestymis- ja toimintatapaa psykososiaalisten riskien hallintaan työpaikoille. Projektissa keskityttiin erityisesti työperäiseen stressiin ja työväkivaltaan, kiusaamiseen ja häirintään työssä. Sisältää mm. itseopiskeluportaalin ja oppaita. riskien_hallinta/kokonaisvaltainen_riskinarviointi/ psykososiaalisten_riskien_hallinta/sivut/default.aspx Psykososiaaliset tekijät työssä ja terveys eri alaryhmissä: Meta-analyysi yksilötasolla yhdistetyissä kohorttitutkimuksissa Mika Kivimäki, Solja Nyberg, Katriina Heikkilä, Paula Salo, Tuula Oksanen, Jaana Pentti, Jussi Vahtera, Marianna Virtanen Työterveyslaitos hanke?h= Raportti sisältää päätulokset kahdeksan Euroopan maata kattavassa IPD-Work -konsortiossa tehdystä tutkimuksesta ajalta Psykososiaaliset tekijät suomalaisessa työyhteisössä Maarit Vartia, Irja Kandolin, Minna Toivanen, Barbara Bergbom, Ari Väänänen, Krista Pahkin, Hanne Vesala, Ari Haapanen ja Marja Viluksela. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö: Raportteja ja muistioita 2012:14 Katsauksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten työpaikkojen tilannetta psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja niiden hallitsemiseksi toteutettujen toimenpiteiden osalta sekä verrata tilannetta Suomessa muihin Pohjoismaihin ja EU-27 maihin. 8

9 Ikäjohtamisen parhaat käytännöt Euroopassa Työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta, ratkaisevana tekijänä ikäjohtamiskäytännöissä on organisaation käsitys ikääntymisestä ja ikääntyneestä työvoimasta sekä organisaation toimintavalmius. ikajohtaminen/ikajohtaminen_euroopassa/sivut/default. aspx Työntekijöiden hyvinvointi organisaatiomuutoksessa Hankkeessa pyrittiin määrittelemään keskeiset ennalta ehkäisevät toimenpiteet, joiden avulla organisaatiomuutosten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää, ja tunnistamaan onnistuneen organisaatiomuutoksen työkaluja / piirteitä. hankkeet/muuttuva_tyoelama/sivut/ Työntekijöidenhenkinenhyvinvointiorganisaatiomuutokses sakeskeisetseurauksetjavaikutusmekanismit.aspx TYÖKALUT Työuran uurtaja Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä edistää työntekijöiden ja esimiesten urahallintaa, osaamista ja hyvinvointia. Se valmistaa työyhteisöjä kohtaamaan työelämän muutostilanteita ja lisää työyhteisöjen vuorovaikutteista työotetta. uurtaja/sivut/default.aspx Työterveyslaitos Ikävoimaa työhön -valmennus Ikävoimaa työhön -valmennusohjelman kantavana ajatuksena on eri-ikäisten voimavarojen hyödyntäminen työssä työuran eri vaiheissa. Eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntäminen tukee työpaikan menestymistä ja henkilöstön työhyvinvointia. ikavoimaa_tyohon/sivut/default.aspx Stressi, työuupumus ja mielenterveys -tutkimus Tutkimuksen avulla saadaan tietoa mielenterveyden häiriöiden ja työuupumuksen riskitekijöistä ja ennusteesta. Näiden tietojen avulla työelämän ja terveydenhuollon eri toimijat voivat paremmin kohdentaa mielenterveyden häiriöiden ja työuupumuksen ehkäisyyn kohdistuvia toimenpiteitä. tyouupumus_ja_mielenterveys/sivut/default.aspx LISÄTIEDOT: Työterveyslaitos: Työterveyslaitoksen verkkokauppa: https://verkkokauppa.ttl.fi TTT-lehti, TTT-Digi: Työpiste-verkkolehti: Verkkokirjat: Työ ja ihminen: Viesti päättäjille: Koulutus: Työhyvinvointifoorumi: Terveellinen työ stressi hallinnassa! -kampanja: 9

10 TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh.: fax: (09) s-posti: 2013

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään

Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Ohjaajan käsikirjan lisäosa Salla Toppinen-Tanner, Pia Pulkkinen, Paula Pajunen, Tommy Larvi, Mikko Nykänen, Heli Kuitunen, Jukka Vuori Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 C 315 ACTA Pauliina Marjala UNIVERSITATIS OULUENSIS C TECHNICA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA, TUOTANTOTALOUDEN

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 16.9.2009 Päivi Jalonen, PsT, kehittämispäällikkö Helena Palmgren, KM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Työhyvinvointi? työntekijän

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot