Aistifysiologia. Mitä aistitaan? Miten aistitaan? Aistifysiologian terminologiaa. Reseptorityypeistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aistifysiologia. Mitä aistitaan? Miten aistitaan? Aistifysiologian terminologiaa. Reseptorityypeistä"

Transkriptio

1 Mitä aistitaan? Aistifysiologia Oulun Yliopisto Fysiologian laitos Pasi Tavi 2004 Mitä, missä, milloin, paljonko? Aistimisessa on kysymys ympäristön energioiden muuttamisesta hermosolujen aktiopotentiaaleiksi Tämä energia voi olla eri muodoissa Elektromagneettinen (lämpösäteily, valo) Mekaaninen (paine, ääniaalto, värähtely) Kemiallinen (happamuus, suolaisuus, molekyylien koko ja muoto) Mitä aistitaan modaliteetti Maku, haju, kosketus, näkö, kuulo Näiden kombinaatiot mm. vetinen = paine + lämpötila Aistimukset kehon ulko- ja sisäpuolelta ohjaavat motoriikkaa Miten aistitaan? Aistifysiologian terminologiaa Kaikilla aisteilla on omat transduktiomekanisminsa, joissa aistinsolu ottaa vastaan ulkomaailmansa signaaleja näille signaaleille ominaisella tavalla. Aistinsolun (= reseptorin) sähköinen toiminta muuttuu tässä transduktioprosessissa. Muutos on signaali, joka sisältää informaatiota, jota muut hermoston osat edelleen prosessoivat. Prosessoinnissa erotetaan tietotulvasta oleellinen epäoleellisesta Aistinsolu = reseptorisolu tai lyhyesti reseptori Aistimisen aiheuttama sähköinen muutos reseptorissa= reseptoripotentiaali Jos aistinsolussa itsessään syntyy aktiopotentiaali, reseptori. pot. on generaattoripotentiaali Modaliteetti = se mitä aistitaan Adekvaatti stimulus = se stimulus mille aistin on herkkä Reseptorityypeistä Fibroblastien muodostama keränen Reseptorien erikoistuminen Esimerkki Pacinin keränen On-off-vaste Jatkuva mm. kipureseptorit mm. tuntoaistinsolut mm. fotoreseptorit karvasolut Useat aistimet ovat herkkiä muutokselle, eivät niinkään absoluuttisille määrille Aistimukset ovat suhteellisia 1

2 Reseptorin toiminnasta Stimuluksen intensiteetin koodaus 1) Reseptoripotentiaali (generaattoripot.) 2) Aksonissa alue jossa Na + -kanavia AP 3) Aktiopotentiaali aksonin terminaali 4) Transmitterin eritys Reseptorivirta (yl. kationikanava) on suoraan verrannollinen stimuluksen intensiteettiin Aktiopotentiaalien taajuus suoraan verrannollinen reseptorivirtaan Aksonin terminaalista eritettävän transmitterin määrä verrannollinen aktiopotentiaalien määrään Reseptorin adaptaatio Reseptorin vaste jatkuvalle ärsytykselle pienenee ajan funktiona adaptaatio Reseptorin herkkyys säilyy Estää sensorisen ylikuorman Eräs keino prosessoida informaatiota Adaptaation määrä ja nopeus vaihtelee Monia mekanismeja; Reseptoriin liittyneet rakenteet vaikuttavat (mm. pupilli silmässä, feed-back) Transduktio de-sensitoituu (mm. valoa absorvoivan pigmentin määrä muuttuu) Neuronin akkomodaatio; AP kynnysarvo nousee, Na + -kanavan inaktivaatio lisääntyy Mekanosensitiivisen kanavan adaptaatio (inaktivaatio) Adaptiivisten ominaisuuksien vaikutus stimuluksen koodaukseen Mihin adaptaatio vaikuttaa? Taajuusvaste Suodatus Hitaasti adaptoituvat reseptorit koodaavat paremmin jatkuvaa stimulaatiota Reseptiivinen alue Konvergenssi ja divergenssi Se alue jonka informaatio menee yhteen neuroniin Ihon aistit, näkö Stimuluksen erottelukyky Mitä suuremmat alueet, sitä huonompi Reseptiivisten alueiden koko ja määrä aistivan alueen spatiaalinen resoluutio Ihotunto, tarkan näkemisen alue (fovea) jne Eri hermoston tasoille omat kenttänsä Sensorisen neuronin, interneuronin, gangliosolun,jne. Hermostollisessa tiedonkäsittelyssä yksittäisestä solusta (aistinsolusta) tulevaa tietoa voidaan joko jakaa laajemmalle alueelle tai koota yhteen muista soluista tulevan informaation kanssa Divergenssi neuronaalinen aktiviteetti jakautuu Konvergenssi neuronaalinen aktiviteetti yhdistyy 2

3 Lateraalinen inhibiitio Näköaisti Keino vähentää ärsytyksen aiheuttamaa vastetta hermoverkossa Keino korostaa eroja Aktivoitunut reseptori (interneuroni) inhiboi viereisiä, vähemmän aktivoituneita signaaliteitä Inhibitooriset synapsit Tärkeä mm. näköaistin kontrastien erottelussa retinassa ja visuaalisessa aivokuoressa, ihon tuntoaisti jne.. Mitä nähdään? Valon intensiteetti (skaala n. 15x) Värit (380 nm violetti nm punainen) Liike Kovakalvo, (Sclera) Silmämunan uloin kuori Silmän etuosaassa muuttuu kirkkaaksi sarveiskalvoksi (cornea) Suonikalvo (Choroidea) kovakalvon sisäpuolella Verisuonitus, pigmenttiä Etuosassa suonikalvon jatkeena on värikalvo (iris) Pupilli, rengasmaiset ja säteittäiset lihakset pupillin koon säätelyä varten Mykiö eli linssi Ciliaarisäikeillä l. ripustinsäikeillä liitetty ciliaarilihaksiin, joiden supistuminen säätelee näön tarkennusta Retina l. verkkokalvo Pigmentoitunutta epiteeliä Aistinsolut, interneuronit Fovea, keskikuoppa; tarkan näkemisen alue Sokea piste; verkkokalvon osa jossa näköhermot ja retinan verisuonet Silmän rakenne Silmän nestetilat Etukammionestettä erittää iiriksen takana olevat epiteelisolut, (laskostunut ciliaariepiteeli, ciliary proces) n. 2-3 µl/min. Sis. Ravinteita mm. aminohappoja, vitamiineja ja glukoosia Etukammioneste poistuu Schlemmin kanavien kautta laskimoverenkiertoon Lasiainen sisältää säikeistä proteoglygaania, joka tekee siitä geelimäisen Nesteen virtaus ja aineiden diffuusio hidasta, nesteen ja aineiden vaihtoa myös retinan verisuonien kanssa diffuusiolla ja filtraatiolla Retinan rakenne Retina on silmän aistiva osa Suuri osa informaation käsittelyä tapahtuu retinassa Kerrokset (n. 8) 1.Pigmentoitunut epiteeli 2-4. Reseptorit; sauvat ja tapit, synapseja 5-6. bipolaari-, horisontaalija amakriinisolut 7-8. Gangliosolut ja niiden aksonit Retinan solutyypit Reseptorit Sauvat (monokromaattinen) Tapit (värinäkö) Bipolaarisolut 1. synapsit fotoreseptoreihin Depolarisaatio (aktivoi gangliosoluja) Hyperpolarisaatio (inhiboi gangliosoluja) Horisontaalisolut Informaatio fotoreseptoreilta Bipolaarisolujen lateraali-inhibiitio Amakriinisolut Yhdistävät gangliosoluja Lateraali-inhibiitio Useita tyyppejä (>8 eri transmitteria) Retinassa lyhyet välimatkat signaloinnissa ei tarvita AP:ja gradeeratut potentiaalit Fotoreseptorityypit Valoherkkiä aistinsoluja on kahta eri tyyppiä tappeja ja sauvoja Sauvat valon intensiteetin koodaus Tapit värinäkö Kummassakin solutyypissä tietyt osat Ulkosegmentti, solun valoherkkä osa Sisäsegmentti, l. soomaosa jossa mm. tuma Synaptinen terminaali 3

4 Fotoreseptorien rakenne Fotoreseptorin sähköiset ominaisuudet Sauvat (rods) ja tapit (cones) Ulkojäsen, sisäjäsen ja synaptinen terminaali Ulkojäsen sisältää kalvolevyjä joissa valoherkkää rodopsiinia (10 8 mol./ jäsen) Sauvoissa enemmän valoherkkyys Ulkojäsenen alaosassa cilium Mitokondriot + muita organelleja Fotopigmentti syntetisoidaan sisäjäsenessä liitettäväksi ulkojäsenen membraaniin Sauvoissa 3 uutta membraanikiekkoa /tunti Toisesta päästä kiekkoja hajotetaan Tapeissa pigmentti liitetään membraanilaskoksiin satunnaisesti Fotoreseptorissa valo aiheuttaa hyperpolarisaation Pimeässä reseptori on depolarisoituneena Membraanipotentaalin määrää natriumin ja kaliumin permeabiliteettien suhde Valo säätelee kalvon permeabiliteettia natriumille (kalsiumille) Pimeävirta Rhodopsiini A B Valotransduktion valoherkkä molekyyli on rhodopsiini Koostuu; glykoproteiinista; opsiini ja retinaalista (A vitamiinin aldehydi) Fotonin absorboituminen 11-Cisretinaaliin muuttaa sen konformaatiota A) rhodopsiinin konformaatio muuttuu B) Fototransduktiokaskadi Valon aistiminen 1) Valo muuttaa rhodopsiinin konformaatiota 2) G-proteiini transdusiini aktivoituu 3) Fosfodiesteraasi aktivoituu cgmp hydrolysoituu 1 PDE / cgmp vahvistus!!! 4) cgmp ionikanavat kiinni 4

5 Valon transduktion vaiheet fotoreseptorisolussa 1) Valo aktivoi rhodopsiinin (retinaali) 2) G-proteiinin aktivaatio 3) Fosfodiesteraasin aktivaatio 4) [cgmp] i laskee 5) cgmp kanavat kiinni 6) Fotoreseptorin hyperpolarisaatio 7) Transmitterin (glutamaatti) erityksen väheneminen Värinäkö Fotoreseptorin spektraalisen herkkyyden määrää siinä olevan pigmentin ominaisuudet Sauvasolut Absorbtio max. ~ 520 nm Tappisolut 3 eri tyypin opsiinia Puna-herkkä (560 nm) Viherherkkä (530 nm) Siniherkkä (420 nm) Värien erottelu perustuu eri tappien aktivoitumisien suhteellisiin osuuksiin Esim. oranssi väri (600 nm) punatapit 96% aktivaatio/ vihertapit n. 37 % / ja sinitapit 0% suhde 96:37:0 koodautuu oranssina värinä! Sauva-ja tappisolujen spektraalisen herkkyyden vertailua Näköaistinsolujen pimeäadaptaatio Sauvat Tapit Tapit; nopea adaptatio Silti korkea kynnysarvo Sauvat;hidas adaptaatio Matala kynnysarvo herkkä Visuaalisen kynnysarvon muutos pimeäadaptaation pituuden funktiona Näkökyky sopeutuu hämärään valaistukseen Sekä neuraaliset mekanismit retinassa, että fotoreseptorien adaptaatio Fotoreseptoreissa; Valo inaktivoi tai sammuttaa rhodopsiinia pimeässä rhodopsiini palautuu Pimeässä kun [cgmp] i on korkea Ca 2+ virtaa soluun (kationikanava) korkea [Ca 2+ ] i inhiboi guanylaattisyklaasia ja stimuloi fosfodiesteraasia inhiboi [cgmp] i nousua Kun taustavalo on korkea sama mekanismi pitää [cgmp] i niin korkeana, että valon lisääntyessä [cgmp] i voi laskea! Solutyyppien jakautuminen retinassa Akkomodaatio Näön tarkkuus (resoluutio) on suurin Kirkkaassa valossa Fovean alueella Tarkan näkemisen alueella tappien tiheys suurin ja sauvojen pienin Alueen fotoreseptorien konvergenssi vähäistä (pienet reseptiiviset kentät) mitä kauempana alueesta sitä huonompi resoluutio Perifeerinen näkökenttä ei erota värejä Vähässä valossa resoluutio heikko ( ~ 0 fovea) koska sauvoja vähän foveassa Linssi säätelee tarkennusta eri etäisyyksillä oleviin kohteisiin 25 cm Linssin paksuutta muutetaan ciliaarilihasten avulla Kauas katsottaessa lihakset ovat relaksoituneet linssi ohut taittovoima pieni Lähelle katsottaessa lihakset ovat supistuneet- linssi paksu taittovoima suuri Linssin elastisuus vähenee iän myötä lähelle fokusointi kärsii presbyopia Lihakset autonomisen hermoston säätelemänä parasympaattinen lisää ja sympaattinen vähentää linssin taittovoimaa 5

6 Akkomodaation mekanismit Feedback-mekanismi, joka automaattisesti säätää linssiä niin, että verkkokalvolle muodostuu mahdollisimman terävä kuva Säätöjärjestelmä ei tee virheitä, tarkennus tapahtuu aina oikeaan suuntaan hyvin nopeasti (>1s) Mekanismeja; Kromaattinen aberraatio Sininen valo ja punainen valo fokusoituu hieman eri kohtiin Kumpi paremmin fokuksessa mihin suuntaan linssin taittovoimaa muutettava? Lähikonvergenssi Katsottaessa lähelle molemmat silmät konverkoituvat molemmat linssit tarkentuvat lähelle automaattisesti Fovean kuoppa Fovea on syvemmällä kun muu retina kumpi tarkemmin fokuksessa mihin suuntaan linssiä? Oskillaatio On havaittu, että tarkennus oskilloi (jopa 2 Hz) eli systeemi myös hakee parasta fokusta aktiivisesti. Neuraalista kontrollia ei tiedetä tarkasti; tarkennuksen säätely on läheisessä yhteydessä silmien liikkeen säätelyn kanssa Tietoa integroidaan samoilla aivokuoren alueilla motoriset signaalit Edinger- Westphalin tumakkeen (parasympaattinen) kautta silmän lihaksille. Kun silmään osuu valo pupillit pienenevät pupillin valorefleksi Tieto valon määrästä näköhermon haaraa pitkin occulomotoriseen tumakkeeseen, josta parasympaattiset hermot ciliaariganglion kautta iriksen sfinkteriin rengasmaisten lihasten supistus Pupillin laajenemista säätelee sympaattinen aktiviteetti säteittäisten lihasten supistuminen Pupilli supistuu myös fokusoitaessa lähelle akkomodaatio refleksi Pupillin säätely Retinan reseptiiviset kentät Informaation prosessointi retinassa: Gangliosolujen reseptiiviset kentät Gangliosolun reseptiivinen kenttä on retinan alue, jonka aktivointi muuttaa yhden gangliosolun aktiviteettia Omat reseptiiviset kenttänsä myös horisontaalisoluilla, bipolaarisoluilla Reseptiivinen kenttä voi olla joko aktivoiva tai inhiboiva Koko ja tiheys vaikuttaa näköaistimuksen tarkkuuteen fovean reseptiiviset kentät pieniä ja tiheässä Reseptiivisten kenttien gangliosolujen aksonit muodostavat näköhermon informaatio aivoihin Retinan organisaatio ja toiminta on optimoitunut havaitsemaan kontrasteja ja mm. liikettä Prosessoinnissa tärkeä lateraalinen inhibiitio kontrastit Gangliosolujen reseptiivinen kenttä muodostuu inputista joka tulee a) bipolaarisoluista, b) amakriinisoluista tai c) molemmista Kaksi päätyyppiä: On-center-Off-surround Reseptiivisen kentän keskelle tuleva valo aktivoi G-solun ja reunoille tuleva valo inhiboi Off-center-On-Surround Reunoille +, keskelle Kummassakin tapauksessa diffuusi valo koko kentän alueelle aiheuttaa heikon aktivaation Liike reseptiivisen kentän läpi aiheuttaa sekventiaalisen vasteen Näköradat Näkökenttien projektiot aivokuorella Retinan gangliosolujen aksonit muodostavat näköhermon Kummankin silmän näkökentät jakaantuvat kahteen osaan Nasaaliseen (sisempi) Temporaaliseen (ulompi) Optisessa kiasmassa osa hermoista risteää Molempien silmien nasaaliretinoiden gangliosolujen aksonit risteävät Vasen näkökenttä muodostuu vasemmasta nasaaliretinasta ja oikeasta temporaaliretinasta Oikea näkökenttä muodostuu vastaavasti oikeasta nasaaliretinasta ja vasemmasta temporaaliretinasta 6

7 Geniculatum laterale Talamuksen tumake (geniculatum laterale) Välittää näköradan näköinformaation aivokuorelle, spatiaalinen tarkkuus säilyy retinalta korteksille 6 kerrosta; eri puolilta näkökenttää tuleva informaatio pidetään erillään Kontrolloi paljonko informaatiota aivokuorelle Inhibitoorisia signaaleja näköaivokuorelta (corticofucal fibers) ja keskiaivoilta Voivat estää tietyn osan näköinformaation etenemisen aivokuorelle Magnosellulaariset kerrokset Nopea Musta-valko-informaatio Point-to-point-resoluutio huono Parvosellulaariset kerrokset Hidas Hyvä värierottelu Hyvä tarkkuus Näköaivokuoren organisaatio Primäärinen aivokuori Näkökentän projektio aivokuorelle noudattaa retinan alueita retinotooppinen kartta Fovean alueen edustus suuri Näkökentän yläosa korteksilla alapuolella ja oikea vasemmalla! Sekundaarinen näköaivo kuori ympäröi primääristä Visuaalisen informaation analysointi Informaatiota edelleen takaraivolohkon aivokuorelle Näköaivokuori Liikkeen havaitseminen Näköaivokuori Etäisyyksien havaitseminen ja syvyysnäkö Esim: aivokuoren solun aktiviteetti (oik.) Suhteessa kulmaan (vas.) jolla kappale liikkuu Solu herkkä 36 liikekulmalle Visuaalisella aivokuorella on soluja jotka näyttävät olevan herkkiä tietyille kuvan ominaisuuksille Valon ja varjon raja Valon tai varjon liike Liike tietyssä kulmassa Osittain pohjaa retinan organisaatioon Stereopsis = kahden silmän syvyysnäkö Silmien näkökenttien erojen vertailua Silmät muutaman sentin päässä toisistaan perspektiivit eroavat hivenen Mitä lähempänä kohde sitä suuremmat erot sitä parempi syvyysnäkö < 60 m päässä olevat kohteet Visuaalisen aivokuoren toimintaa Eräät neuronit retinalta aivokuorelle erikoistuneen havaitsemaan tietyllä etäisyydellä olevia kohteita Muita mekanismeja Tunnetun kokoiset etäisyyksien päässä auttaa aivoja vertailemaan kokoja ja etäisyyksiä Liikkuva parallaksi (moving parallax) Kun katsotaan kohdetta ja samalla liikutetaan päätä, kohde liikkuu näkökentässä sitä enemmän mitä lähempänä se on Mitä näköaisti havaitsee? Mikä on gangliosolujen aktiviteetti katsottaessa yksiväristä laajaa aluetta? Riippumatta värin tai valon intensiteetistä aktiviteetti on hyvin vähäinen Retinassa kaikkien alueiden tasainen ärsytys johtaa aina viereisten alueiden inhibiitioon kokonaisaktiviteetti vähäistä Jos tasaiselle pinnalle ilmestyy yksikin taustasta erottuva alue aktiviteetti lisääntyy ainakin joku gangliosoluista aktivoituu kontrasti. 7

8 Näköaisti koodaa suhteellisia eroja Kuuloaisti Mitkä asiat vaikuttavat? Paikallinen kontrasti; A-ruutua ympäröi vaaleat ruudut ja B-ruutua tummat ruudut B-ruutu on varjossa; Varjo on asteittainen muutos näköaisti ei yleensä huomioi asteittaisia muutoksia Näköaisti ei ole kovin hyvä valomittari Äänen aistimus syntyy värähtelystä, joka aiheuttaa ilmanpaineeseen aaltomaisen muutoksen. Äänen korkeus riippuu värähtelytaajuudesta (Hz), Äänen voimakkuus riippuu painevärähtelyn laajuudesta, amplitudista (db): voimakkuus = 20 log 10 (Pt/Pr), jossa Pt= testi paine ja Pr=referenssipaine joka juuri ja juuri kuullaan (kynnysarvo) Mitä kuullaan? Korvan rakenne Ihmisen kuulon dynaaminen alue on valtava Ihmiskorva kuulee äänen taajuudet valillä 20-20kHz. Normaalin puheen korkeusalue Hz Äänen intensiteetti välillä 20-~100 db 10000x Normaalin puheen intensiteetti on noin 65 db Ulkokorva Korvalehti ja korvakäytävä Välikorva Tärykalvo, kuuloluut; vasara (malleus), alasin (incus), jalustimeen (stapes) Ilman täyttämä välikorva on yhteydessä nieluun korvatorven välityksellä välikorvan paine voi muutua jos ulkopuolen paine muuttuu (Huom. paineen muutoksen nopeus) Sisäkorva Luun sisällä Eteisikkuna l. soikea ikkuna Simpukan l. pyöreä ikkuna Simpukka (cochlea) Kaarikäytävät Kuulohermo Kuuloluut ja äänen vahvistus Tärkeä osa äänen transduktiota on ilmanpaineen vaihteluiden muuttaminen nesteen liikkeiksi. Tämä tapahtuu välikorvan kuuloluiden avulla Kuuloluuketju "vahvistaa" ääntä koska tärykalvon pinta-ala on suurempi kuin soikean ikkunan, sekä lievän vipuvaikutuksen vuoksi. 1) Paineen värähtely johtuu korvaan, jossa se muuttuu välikorvassa 2) tärykalvon liikkeeksi. Tämä johtaa malleuksen (vasara), incuksen (alasin) ja stapesin (jalustin) värähtelyyn ja lopulta soikean ikkunan värähtelyyn. Näin alunperin ilmanpaineen muutos on transdusoitu mekaaniseksi värähtelyksi, joka leviää 3) simpukan nesteessä, aiheuttaen 4) basaalimebraanin värähtelyn, joka koodataan 5) aistinsolujen sähköiseksi aktiviteetiksi ja edelleen 6) kuulohermon aktiopotentiaaleiksi Äänen transduktio 8

9 Simpukan rakenne ja nestetilat Simpukassa eli Cochleassa Scala tympani Scala vestibuli Scala media Perilymfa; Scala tympani ja Scala vestibuli [K + ] i =5 mm, [Na + ] i =145 mm, [Ca 2+ ] i = 1mM Nesteen koostumus muistuttaa estrasellulaarinestettä Endolymfa Scala media [K + ] i =157 mm, [Na + ] i =1 mm, [Ca 2+ ] i = 0.02 mm Muistuttaa intrasellulaarinestettä Stria vascularis erittää, aktiivinen K + kuljetus Sisäkorvan reseptorit, karvasolut (hair-cells) Cortin elimessä Ekstrasellulaarineste endolymfa Karvasolujen solujen runko on kiinni basaalimembraanissa ja kärkijäsen sekä sen päällä oleva jäykkä stereokilia koskettavat tektoriaalimembraania Kun paineaalto etenee simpukan nesteessä em. mebraanit liikkuvat eri tahdissa ja täten stereokilia taipuu. Stereoklian taipuminen säätelee karvasolujen mekanosensitiivisten ionikanavien aukioloa Potentiaali +80 mv Karvasolujen toiminta Karvasolun mekanosensitiivinen osa on sen MS ionikanavat Kationikanavia virrankuljettajana K +, (ja Ca 2+ ) Ionikanavat ovat kiinni viereisessä kiliassa (kanavassa) säikeellä (prot.) Kun karvat liikkuvat suhteessa toisiinsa kanava avautuu ja sulkeutuu. Lepotilassa osa kanavista on auki Mahdollistaa sähköisen signaalin karvojen liikkuessa kumpaan tahansa suuntaan hyperpolarisaatio vs. depolarisaatio Karvasolujen sähköiset ominaisuudet Lepotilassa karvasolun MS kanavista on osa auki (~15%) r.p.~-60 mv Kanavien aukeaminen aiheuttaa depolarisaation ja sulkeutuminen hyperpolarisaation Endolymfan [K + ] 145 mm kaliumin Nernstin pot. positiivisempi kuin r.p.!!! Taipuminen toiseen suuntaan depolarisoi ja toiseen suuntaan hyperpolarisoi reseptorin. Neuronin aktiopotentiaali frekvenssi transmitterin erityksen Karvasolun liikkeen koodaus Johtuen karvasolun sähköisistä ominaisuuksista se voi koodata aaltomaista värähtelyä sensorisen neuronin aktiopotentiaali frekvenssiksi Karvasolun membraanipotentiaali oskilloi noudattaen kilioiden liikettä transmitterin eritys on suoraan verrannollinen membraanipotentiaaliin Depolarisaatio aktiopotentiaalifrekvenssi ylös. Hyperpolarisaatio aktiopotentiaalifrekvenssi alas Äänen intensiteetin aistiminen Ainakin kolme eri mekanismia: 1) Basillaarimembraanin aaltoliikkeen amplitudi ääniaallon amplitudin kasvaessa Enemmän AP/neuroni 2) Kun amplitudi kasvaa basilaarimembraanin resonoiva alue kasvaa Enemmän aktivoituvia karvasoluja spatiaalinen summautuminen 3) Ulommaiset karvasolut aktivoituvat kun basillaarimembraanin liike kasvaa tarpeeksi suureksi merkki hermostolle kovasta äänestä? Äänen korkeuden aistiminen 1) Basilaarimembraani on erilainen eri osissa scala mediaa. Soikean ikkunan lähellä membraani on ohut ja jäykkä, lähellä helikotremaa membraani paksu ja taipuisai. 2) Paineaalto kokleassa aiheuttaa basaalimembraanin etenevän aallon jonka äänen taajuudesta riippuen aiheuttaa eri kohtaan suurimman poikkeaman. Äänen taajuus koodautuu näin paikaksi basaalimembraanille (tonotopia). Korkeat äänet lähelle soikeaa ikkunaa ja matalat lähelle helikotremaa. 3) Karvasolujen solukalvolla on erilaiset mekaaniset ominaisuudet eri osissa basaalimembraania. Lähellä soikeaa ikkunaa stereokiliat lyhyitä ja jäykkiä-- helikotreman (simpukan huipun) lähellä pitkiä ja taipuisia. 4) Karvasolujen sähköiset ominaisuudet ovat optimoituneet siihen taajuuteen jota ne aistivat 9

10 Karvasolujen vahvistusominaisuudet Karvasolujen taajuusvasteet Karvasoluissa on lepotilassa myös spontaania kalvopotentiaalin oskillaatiota, jonka taajuus on sama kuin ko. kohdassa basaalimembraania oleva mekaanisen resonassin taajuus. Tämä on karvasolujen membraanin ominaisuus solut käyttäytyvät samoin myös virtainjektioissa Karvasolu Kuulohermo Yhden alueen karvasolut vahvistavat maksimaalisesti tietyn taajuisen äänen aiheuttamaa paineaaltomuutosta karvasolut ovat taajuuskaistariippuvia vahvistimia. Karvasolun adaptaatio Kuuloradat Pitkään jatkuva karvasolun stimulaatio muuttaa kasvasolun vastetta adaptaatio Eräs selittavä mekanismi on ns. moottorimalli Kiloiden liikkuessa suhteessa toisiinsa jousessa kiinni oleva ionikanava aukeaa kanavasta menee sisään kalsiumia aktivoi aktiini-filamenttiin kiinnittyneen moottori -kompleksin (myosiini ATP-aasi), joka siirtää kanavaa membraanilla niin että tensiovahenee kanavan sulkeutuu Analoginen lihaksen supistumiselle Tämän mekanismin rooli ihmisen simpukassa on kyseenalaistettu 1) onko jatkuvaa tasaista stimulusta? 2) Endolymfan [Ca 2+ ] i in hyvin matala, riittääkö virta nostamaan sytosolin [Ca 2+ ] i tarpeeksi? 3) tämän adaptaation ylärajataajuus on 160 Hz kuuloalue Hz! Muita mekanismeja Mm. osmoottiset muutokset solujen koossa ja sijainnissa Kalmoduliini, Myosiini? Karvasolut synapsoivat spiraaliganglion periferisiin haarakkeisiin, ja näiden solujen aksonit muodostavat kuulohermon, joka johtaa signaalit ensin kokleaaritumakkeisiin keskiaivoissa, ja sieltä edelleen (talamuksen kautta) ko. tehtävään erikoistuneelle isonaivonkuorelle. Jo aivorungosta (cochleaari tumakkeista) lähtevät hermokimput sisältävät sekoituksen kummankin korvan vievistä hermosyistä Aivorungon olivary tumake detektoi eri korviin saapuvan äänen aikaeron inputti molemmista korvista output aivokuori Suuntakuulo Primaarisella kuulo-aivokuorella tietyn korkuiset äänet paikantuvat tiettyyn paikkaan Äänen prosessointi aivokuorella Primäärinen auditorinen aivokuori Inputti suoraan talamuksesta (medial genikulate) Sekundäärinen aivokuori (assosiatiivinen) Primäärisen ympärillä Inputti primääriseltä Prim. Aivokuorella taajuudet jakautuneet eri osiin; tonotooppiset kartat Eri alueilla olevat neuronit aktivoituvat tietyillä äänen korkeuksilla Binauraaliset reseptiiviset kentät Summaatio alueet ovat herkkiä molemmista korvista tulevalle inputille Supressioalueen solut ovat herkkiä joko oikeasta tai vasemmasta korvasta tulevalle inputille Äänilähteen paikannus; resoluutio jopa 1 Tasapainoaisti Tasapainoaisti koostuu kolmen eri aistijärjestelmän yhteistoiminnasta: sisäkorvan vestibulaarielimen, näköaistin sekä asentotunnon (proprioseption). Aistii pään liikettä (kulmakiihtyvyyttä) 3-D pyöritys Lineaarista kiihtyvyyttä Suoraviivainen kiihtyvyys Asentoa painovoimakentan suhteen 10

11 Sisäkorvassa sijaitsee simpukan lisäksi myös ns. vestibulaarielin vastaavanlaisessa kalvojärjestelmässä kuin simpukkakin Nestetilat (perilymfa ja endolymfa) ovat näiden rakenteiden välillä jatkuvia, ja aistinsolutkin ovat samankaltaisia karvasoluja. Kummankin puolen sisäkorvassa oleva vestibulaarielin koostuu kahdesta laajentumasta, utriculus ja sacculus, sekä kaarikäytävistä, joita on kolme. Eri puolen korvien vestibulaarielimet ovat toistensa peilikuvia. Aistinsoluina toimivien karvasolujen transduktioprosessi on samanlainen kuin kuuloaistinkin kohdalla. Vestibulaarielin Kaarikäytävät Kaarikäytävien orientaatio (3-D) mahdollistaa eri suuntiin tapahtuvan (pään) liikkeen havaitsemisen (X-Y-Z) Superior-kaarikäytävä reagoi nyökkäävään liikkeeseen Posteriorinen kanava pään kallistus Horisontaalinen kanava pään pyöritys Otoliittielimet Sisäkorvassa on kaksi endolymfan täyttämää kalvopussia Soikea rakkula (Utrikulus) ja Pyöreä rakkula (Sacculus). Aistinsolujen (karvasolut) karvat työntyvät hyytelömäiseen aineeseen, otoliittimembraaniin Otoliittimembraani sis. Otoliittejä, kalsiumkarbonaattikiteitä (CaCo 3 ) Erikoistuneita rakenteita lineaarisen kiihtyvyyden (mm.painovoima) aistimiseen Otoliitit tekee otoliittimembraanista tiheämpää kuin ympäroivästä endolymfasta ellei aistinelin ole vaakasuorassa otoliittimembraani liikkuu suhteessa karvasoluihin ja taivuttaa niitä. Painovoiman aistiminen Macula Otoliitit tekee otoliittimembraanista tiheämpää kuin ympäroivästä endolymfasta ellei aistinelin ole vaakasuorassa otoliittimembraani liikkuu suhteessa karvasoluihin painovoiman vaikutuksesta ja taivuttaa niitä. Sama ilmiö tapahtuu molempiin suuntiin Karvasoluissa depolarisaatio/hyperpolarisaatio riippuen taivutuksen suunnasta Kaarikäytävien reseptorit Utriculuksesta lähtevissä kaarikäytävissä on kussakin laajentuma, ampulla, joka sisältää kalvomaisen hyytelökeon, kupulan Kupulan sisään työntyneenä ovat karvassolujen karvat, solujen sooma on kupulan alla olevassa harjanteessa (Crista ampularis) tukisolujen lomassa Kupulan sisällä olevat karvasolujen karvat taipuvat kaarikäytävän liikkuessa suhteessa endolymfaan ja cupulaan (vrt. vesisankon pyöritys sanko pyörii, vesi pysyy paikallaan) Kiertoliikkeen aistiminen Pään kääntyessä kaarikäytävien sisältämä endolymfa jää jälkeen ja painaa kupulaa. Tämä liike syntyy normaalisti vain pään kääntymisen seurauksena. Peilikuvamaisuuden vuoksi kaarikäytävien liikkeet ovat usein eri puolen korvissa toisilleen vastakkaisia. Aistinsolujen ärsytys lisääntyy, jos kupula taipuu utriculukseen päin, ja vähenee, jos taipuminen on utriculuksesta poispäin. Kun pään kiertävä liike pysähtyy, endolymfan liike jatkuu vielä tovin, jolloin syntyy aistimus vastakkaiseen suuntaan tapahtuvasta liikkeestä. Tämä ei tulee esille normaalisti vain pitkissä liikkeistä (pyörivä tuoli, karuselli yms.). 11

12 Tasapainoelimien informaation prosessointi Vestibulaarielimen aksonittomat aistinsolut synapsoivat afferenttien hermopäätteiden kanssa, ja niiden aksonit vievät signaaleja neljään vestibulaaritumakkeeseen ydinjatkoksessa. Näistä on yhteydet pikkuaivoihin, selkäytimeen ja aivorunkoon, eityisesti silmän liikkeitä sääteleviin tumakkeisiin (n. oculomotorius ja n. trochlearis). Vestibulaarielimen aistimuksia varten ei näytä syntyneen spesifistä aivokuoren projektioaluetta tasapainoon liittyvää informaatiota kaytelään enemmän automaattisiin reflekseihin jotka jäävät tiedostamatta Kehon asentoon liittyviä asioita kuitenkin prosessoidaan mm. päälaenlohkossa (mm. gyrus angularis ympäristöineen). Silmän liikkeiden säätely/tasapainoaisti Vestibulo-okulaariset refleksit: silmän asennon muutokset pään liikkeiden muuttuessa. Pään kallistuksen tai eteen/taakse taivutuksen yhteydessä katseen kiinnittäminen on vaivatonta (tapahtuu automaattisesti), ja kuva pysyy terävänä. Vestibulaarielimen välittämät tiedot pään kiihtyvyystilanteesta välittyvät silmän liiketumakkeiden kautta silmän liikuttajalihaksiin, jotka suorittavat tarvittavan kompensaation. Nystagmus: vestibulaarielimen, erityisesti kaarikäytävien virheellinen toiminta aiheuttaa silmien liikkeen, jossa vuorottelevat hidas liike toiseen ja piiskamaisen nopea liike vastakkaiseen suuntaan. Kalorinen koe; endolymfa alkaa kiertää eri korvissa vastakkaisiin suuntiin, ja aiheutta lievän huimauksen ja nystagmuksen. Optokineettinen nystagmus tarkoittaa katseen (nykivää) kohdistamista paikallaan pysyvien objektien seuraamiseksi, kun itse liikutaan. Tasapainoaisti ja silmän liikkeet Vestibulo-okulaariset refleksit Tasapainoelimen häiriöt Humala Kaarikäytävien aistimus muuttuu, jos veressä on suuria määriä etenolia. Kupulan tiheys muuttuu erilaiseksi kuin endolymfan (etanolin liukeneminen on erilaista), ja ne alkavat reagoida osittain otoliittien tapaan. Seurauksena on yleensä kiertävän huimauksen tunne Vestibulaarielimen vauriot: Osittainen vaurio tai häiriötilat johtavat usein vaikeaan huimaukseen (erityisesti toispuoleinen vaurio) Meniéren tauti (endolymfan ylituotanto). Molemminpuoleinen vestibulaarielimen tuho ei aiheuta yleensä vakavia oireita. Silmien kohdistaminen esim. liikkuvasta autosta voi olla vaikeaa, ja tasapainon ylläpitäminen tilanteissa, jossa näköaisti ei toimi (esim. pimeä). 12

Aistifysiologia II (Sensory Physiology)

Aistifysiologia II (Sensory Physiology) Aistifysiologia II (Sensory Physiology) Kuuloaisti Modaliteetti = ilman paineen vaihtelut Korvan anatomia Ulkokorva Välikorva Sisäkorva Tärykalvo Simpukka 1 Äänen siirtyminen välikorvassa Ilmanpainevaihteluiden

Lisätiedot

Kuulohavainnon perusteet

Kuulohavainnon perusteet Kuulohavainnon ärsyke on ääni - mitä ääni on? Kuulohavainnon perusteet - Ääni on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua: Tai veden tms. Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Värähtelevä

Lisätiedot

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu Kuuloaisti Ääni aaltoliikkeenä Tasapainoaisti Korva ja ääni Äänen kulku Korvan sairaudet Melu Kuuloaisti Ääni syntyy värähtelyistä. Taajuus mitataan värähtelyt/sekunti ja ilmaistaan hertseinä (Hz) Ihmisen

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Ihmisen aistit ovat evoluution tuote Ihmisen aistit ovat kehittyneet palvelemaan sopeutumista siihen ympäristöön, missä ihmisen esi-isät ovat kulloinkin eläneet. Esim. Kolmiulotteinen

Lisätiedot

Kuulon fysiologia. Välikorvan osat. Välikorva vahvistaa signaalia. Välikorvan vaimennusheijaste. Paineaallon liike ilmassa => ääni

Kuulon fysiologia. Välikorvan osat. Välikorva vahvistaa signaalia. Välikorvan vaimennusheijaste. Paineaallon liike ilmassa => ääni Paineaallon liike ilmassa => ääni Kuulon fysiologia Antti Pertovaara Ihminen voi aistia ääniä taajuusalueella 20 20 000 Hz, miljoonakertaisella intensiteettialueella ja paikantaa äänen yhden asteen tarkkuudella

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA KESKUS- JA ÄÄREISHERMOSTO SÄÄTELEVÄT ELIMISTÖN TOIMINTAA Elimistön säätely tapahtuu pääasiassa hormonien ja hermoston välityksellä Hermostollinen viestintä on nopeaa ja täsmällistä

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000 Ihminen havaitsijana: Luento 5 Jukka Häkkinen ME-C2000 Kevät 2017 1 Luento 5 Näön perusprosessit Näköjärjestelmän rakenne 2 Verkkokalvon välittämä kuva maailmasta 1. Kontrastitieto: On- ja Off-rata 2.

Lisätiedot

Tuntoaisti. Markku Kilpeläinen. Ihossa olevat mekanoreseptorit aloittavat kosketusaistimuksen. Somatosensoriset aistimukset

Tuntoaisti. Markku Kilpeläinen. Ihossa olevat mekanoreseptorit aloittavat kosketusaistimuksen. Somatosensoriset aistimukset Ihossa olevat mekanoreseptorit aloittavat kosketusaistimuksen Tuntoaisti Markku Kilpeläinen Psykologian laitos, Helsingin yliopisto Page 1 of 20 Page 3 of 20 Somatosensoriset aistimukset -Kosketus -Lämpö

Lisätiedot

Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali

Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali Piirrä opettajan johdolla kuvat hermoimpulssin etenemisestä 1. KAIKKI solut ovat sähköisesti varautuneita o sähköinen varaus solun sisäpuolella on noin 70 millivolttia

Lisätiedot

800 Hz Hz Hz

800 Hz Hz Hz 800 Hz korvaan tulevat ilmanpaineen vaihtelut taajuus 1 Hz = 1 heilahdus sekunnissa pianon keski C: 261 Hz puhe 1000-3000 Hz kuuloalue 20-20000 Hz amplitudi, db voimakkuus (loudness) rakenne siniääni monesta

Lisätiedot

Näköhavainnon perusteet

Näköhavainnon perusteet Perustaajuus, ylä-äänet ja amplitudi: Cone of confusion: Perustaajuus: kuinka usein (kertaa /s) esim. kitaran kieli poikkeaa ensin ylös ja sitten alas perustasosta. Kielen värähtely aiheuttaa ilmanpaineen

Lisätiedot

Havaitseminen ja tuote. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Havaitseminen ja tuote. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Havaitseminen ja tuote Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Käytettävyysongelma? biologinen olento psykologinen olento kulttuuriolento sosiaalinen olento yhteiskunnallinen olento Ihminen on... tiedonkäsittelijä

Lisätiedot

Mitä ihon aistit koodaavat? Ihon aistit

Mitä ihon aistit koodaavat? Ihon aistit Ihon aistit Ihotuntoon kuuluvat subjektiiviset aistimukset kosketuksesta, paineesta, vibraatiosta, kuumasta ja kylmästä sekä kivusta. Iholla ja sen alaisissa kudoksissa on suuri joukko sensorisia neuroneita,

Lisätiedot

Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin

Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin Haju- ja makuaisti Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin Reseptoristimulaatio lokaalinen sähköinen ärtyminen (melkein aina depolarisaatio) RP syntymekanismi vaihtelee aistimesta toiseen RP leviää

Lisätiedot

Neuronifysiologia 2. Jänniteherkät ionikanavat

Neuronifysiologia 2. Jänniteherkät ionikanavat Neuronifysiologia 2 Jänniteherkät ionikanavat Jänniteherkät ionikanavat Tyyppi Na + kanavat K + kanavat Ca 2+ kanavat Merkitys aktiopotentiali aktiopotentiali inhibiitio transmitteri vapautuminen plastisiteetti

Lisätiedot

Anatomia ja fysiologia 1

Anatomia ja fysiologia 1 Anatomia ja fysiologia 1 Tehtävät Laura Partanen 2 Sisällysluettelo Solu... 3 Aktiopotentiaali... 4 Synapsi... 5 Iho... 6 Elimistön kemiallinen koostumus... 7 Kudokset... 8 Veri... 9 Sydän... 10 EKG...

Lisätiedot

Pään alueen plakodit (ektodermin kuroutumat) Aistinelinten aiheet Muodostavat yhdessä hermostopienan solujen kanssa myös aivohermosolmukkeet

Pään alueen plakodit (ektodermin kuroutumat) Aistinelinten aiheet Muodostavat yhdessä hermostopienan solujen kanssa myös aivohermosolmukkeet Kirsi Sainio Pään alueen plakodit Silmän kehitys Silmän kehityksen säätely Silmän kehitykseen liittyvät häiriöt Korvan kehitys Sisäkorvan kehitys Ulkokorvan kehitys Korvan kehityksen säätely Hajuaistin

Lisätiedot

Aaltoliike ajan suhteen:

Aaltoliike ajan suhteen: Aaltoliike Aaltoliike on etenevää värähtelyä Värähdysliikkeen jaksonaika T on yhteen värähdykseen kuluva aika Värähtelyn taajuus on sekunnissa tapahtuvien värähdysten lukumäärä Taajuuden ƒ yksikkö Hz (hertsi,

Lisätiedot

Näköaistin biofysiikkaa:

Näköaistin biofysiikkaa: Johdatus biofysiik ikkaanan 7. luento Näköaistin biofysiikkaa: Näköaistinsolujen eli fotoreseptoreiden toiminnasta Esimerkkejä näköaistin tutkimuksista ja koejärjestelyistä Erilaisten silmien evoluutiosta,

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalampi LUENTO 12 Aallot kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa Toistaiseksi on tarkasteltu aaltoja, jotka etenevät yhteen suuntaan. Yleisempiä tapauksia ovat

Lisätiedot

Kuulohavainto ympäristössä

Kuulohavainto ympäristössä Weber-Fechner Kivun gate control fys _ muutos hav _ muutos k fys _ taso Jos tyypillisessä sisätilavalaistuksessa (noin 100 cd/m2), voi havaita seinällä valotäplän, jonka kirkkaus on 101 cd/m2). Kuinka

Lisätiedot

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

2.1 Ääni aaltoliikkeenä 2. Ääni Äänen tutkimusta kutsutaan akustiikaksi. Akustiikassa tutkitaan äänen tuottamista, äänen ominaisuuksia, soittimia, musiikkia, puhetta, äänen etenemistä ja kuulemisen fysiologiaa. Ääni kuljettaa

Lisätiedot

Näkö- ja kuulo silmä- ja korva Tuntoaisti selkäydinhermot ja aivogangliot Makuaisti - kieli Hajuaisti nenä ja hajukäämit kuudes aisti?

Näkö- ja kuulo silmä- ja korva Tuntoaisti selkäydinhermot ja aivogangliot Makuaisti - kieli Hajuaisti nenä ja hajukäämit kuudes aisti? Kirsi Sainio Pään alueen plakodit Silmän kehitys Silmän kehityksen säätely Silmän kehitykseen liittyvät häiriöt Korvan kehitys Sisäkorvan kehitys Ulkokorvan kehitys Korvan kehityksen säätely Hajuaistin

Lisätiedot

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9. Aistit Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori kaisa.tiippana@helsinki.fi Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.2017 Aivokuoren alueita /eke/? /epe/? /ete/? Havainto Havainto on subjektiivinen

Lisätiedot

HUIMAUS Riina Niemensivu

HUIMAUS Riina Niemensivu HUIMAUS 10.1.2011 Riina Niemensivu Tasapainosta huolehtivat Aivot (pikkuaivot, aivorunko) Sisäkorvien tasapainoelimet Silmät Proprioseptinen eli asentotuntojärjestelmä Huimaus modifioituu aivojen kuorialueella

Lisätiedot

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET TEKSTIN NIMI sivu 1 / 1 BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET ELEKTROENKEFALOGRAFIA EEG Elektroenkegfalografialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan rekisteröintiä. Mittaus tapahtuu tavallisesti ihon pinnalta,

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 1 psykofyysiset kokeet ja neuroanatomia Unit 1: 1.1.1 Käy hermosolun osat läpi. Tarvitset tietoja myöhemmissä tehtävissä. OK 1.1.4

Lisätiedot

KandiakatemiA Kandiklinikka

KandiakatemiA Kandiklinikka Kandiklinikka Kandit vastaavat Hermoston sensoriset, autonomiset Ja motoriset toiminnot SENSORISET TOIMINNOT Aistiradat Reseptoreista keskushermostoon kulkevia hermoratoja kutsutaan aistiradoiksi (sensoriset

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 6. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 6. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 6 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 6 Kontrastiherkkyys Muodon havaitseminen 2 Campbell-Robson-kuva Vaakasuunta = juovaston frekvenssi Pystysuunta = juovaston kontrasti

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

Kertaus. Markku Kilpeläinen RESEPTIIVISET KENTÄT. Eräitä näköjärjestelmän reseptiivisen kentän tyyppejä. Retinan ganglion ja LGN -solut

Kertaus. Markku Kilpeläinen RESEPTIIVISET KENTÄT. Eräitä näköjärjestelmän reseptiivisen kentän tyyppejä. Retinan ganglion ja LGN -solut Eräitä näköjärjestelmän reseptiivisen kentän tyyppejä Kertaus Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Page 1 of 17 Retinan ganglion ja LGN -solut Valostimulaatio lisää ON -

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 11. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 11. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 11 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 11 Somatosensorinen järjestelmä 2 Somatosensorinen järjestelmä Kosketustunto Lämpötunto Kylmätunto Kiputunto Asento- ja liiketunto

Lisätiedot

KEHOLLISUUS LEIKISSÄ. Sensorisen integraation kehitys ja vaikutus lapsen toimintakykyyn 7.5.2015 Anja Sario

KEHOLLISUUS LEIKISSÄ. Sensorisen integraation kehitys ja vaikutus lapsen toimintakykyyn 7.5.2015 Anja Sario KEHOLLISUUS LEIKISSÄ Sensorisen integraation kehitys ja vaikutus lapsen toimintakykyyn 7.5.2015 Anja Sario Kehollisuus: Havainto on enemmän kuin aistimus, se on synteettinen (kokonaiskuva), moniaistinen,

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Silmän rakenne NÄKÖLUENTO. Näön fysiologia I. Verkkokalvon rakenne. Kuvan muodostuminen verkkokalvolle. SILMÄNPOHJA: Fovea, Papilla (Discus opticus)

Silmän rakenne NÄKÖLUENTO. Näön fysiologia I. Verkkokalvon rakenne. Kuvan muodostuminen verkkokalvolle. SILMÄNPOHJA: Fovea, Papilla (Discus opticus) NÄKÖLUENTO Näön fysiologia I 04.09.2013 Synnöve Carlson Aalto-yliopisto perustieteiden korkeakoulu Biolääketiet. laitos/fysiologia, Helsingin yliopisto Email: syncarls@mappi.helsinki.fi Ramon y Cajal (1898)

Lisätiedot

Neurobiologia 2 RO3 VESTIBULO-OKULAARIREFLEKSI (VOR)

Neurobiologia 2 RO3 VESTIBULO-OKULAARIREFLEKSI (VOR) RO3 VESTIBULO-OKULAARIREFLEKSI (VOR) VALMISTAVAT TEHTÄVÄT KOTONA ENNEN INTRO-OPETUSTA TEHTÄVÄ 1: Tämän monisteen liitteenä on kaava, josta voit askarrella kolmiulotteisen mallin ihmisen oikeasta ja vasemmasta

Lisätiedot

16 Ääni ja kuuleminen

16 Ääni ja kuuleminen 16 Ääni ja kuuleminen Ääni on väliaineessa etenevää pitkittäistä aaltoliikettä. Ihmisen kuuloalue 20 Hz 20 000 Hz. (Infraääni kuuloalue ultraääni) 1 2 Ääniaallon esittämistapoja: A = poikkeama-amplitudi

Lisätiedot

Aistijärjestelmien yleisiä toimintaperiaatteita

Aistijärjestelmien yleisiä toimintaperiaatteita Aistijärjestelmien yleisiä toimintaperiaatteita fysikaalinen energia muutetaan aistinelinten reseptorisolujen avulla hermoimpulsseiksi hermoimpulssit aina samanlaisia ärsykkeestä riippumatta, miten ärsykkeen

Lisätiedot

Tänään ohjelmassa. Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus laskarit. Ensi kerralla (11.3.)

Tänään ohjelmassa. Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus laskarit. Ensi kerralla (11.3.) Tänään ohjelmassa Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus 26.2. Nelli Salminen nelli.salminen@helsinki.fi D433 autoassosiaatio, attraktorin käsite esimerkkitapaus: kolme eri tapaa mallintaa kategorista

Lisätiedot

Luento 15: Ääniaallot, osa 2

Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Aaltojen interferenssi Samassa pisteessä vaikuttaa

Lisätiedot

Marrin teorian pääpointti: Reseptorit

Marrin teorian pääpointti: Reseptorit Marrin teorian pääpointti: V1 Reseptorit Valo -Kun halutaan tunnistaa objekteja, tarvitaan: a) Tarkoituksenmukainen muistiedustus objektista b) Tarkoituksenmukaisesti käsitelty kuvaus objektin tuottamasta

Lisätiedot

Aistifysiologia I. (Sensory Physiology) Yleisiä periaatteita. Reseptorit, aistimus ja modaliteetti

Aistifysiologia I. (Sensory Physiology) Yleisiä periaatteita. Reseptorit, aistimus ja modaliteetti Aistifysiologia I (Sensory Physiology) Yleisiä periaatteita Aistisolut l. reseptorit muuntavat ympäristön energiaa (ärsyke l. stimulus) sähköisiksi muutoksiksi = transduktio Elektromagneettinen energia

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 8 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 8: Värit 2 Luennon rakenne 1. Kolmiväriteoria 2. Vastakkaisväriteoria 3. Illuusioita 4. Värien pysyvyys 3 4 Värit Värinäkö tarkoittaa

Lisätiedot

HERMOSTON FYSIOLOGIA I

HERMOSTON FYSIOLOGIA I Hermoston fysiologia I 1 HERMOSTON FYSIOLOGIA I Biosähköiset ilmiöt Kalvopotentiaali Hermosolun lepopotentiaali Hermosolun aktiopotentiaali Ionikanavat Intrasellulaarinen/ekstrasellulaarinen mittaus Neuronin

Lisätiedot

Värikalvo, iris näkyy sarvaiskalvon, cornea, läpi Mustuainen, pupilli Sarveiskalvon reuna, limbus

Värikalvo, iris näkyy sarvaiskalvon, cornea, läpi Mustuainen, pupilli Sarveiskalvon reuna, limbus Silmän makro ja mikroanatomiaa luentomoniste/ Heikki Hervonen 2012 Silmäluomet, palpebrae (M6p 891-2; M5p s961; Gray2p s831-3; RP 854-6) - Silmäluomia peittää ulkoa iho, sisäpuolelta sidekalvo,, joka kääntyy

Lisätiedot

Moniaistisuus. Moniaistinen havaitseminen. Mitä hyötyä on moniaistisuudesta? Puheen havaitseminen. Auditorisen signaalin ymmärrettävyyden vaikutukset

Moniaistisuus. Moniaistinen havaitseminen. Mitä hyötyä on moniaistisuudesta? Puheen havaitseminen. Auditorisen signaalin ymmärrettävyyden vaikutukset Moniaistinen havaitseminen Moniaistisuus Miksi moniaistisuus on tärkeää? Ilmiöitä ja niiden anatomiaa ja fysiologiaa Puheen havaitseminen Toiminnan suuntaaminen Ympäristöä havainnoidaan luonnostaan useiden

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus, luento 1

Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus, luento 1 Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus, luento 1 Nelli Salminen nelli.salminen@helsinki.fi D433 Neuraalimallinnuksen osuus neljä luentokertaa, muutokset alla olevaan suunnitelmaan todennäköisiä

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 11.10. 2006, Teknologiakeskus Pripoli SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

2.2 Kuukautiskierto. munarakkula. munasarja. munasolu. keltarauhanen. Munarakkulavaihe Keltarauhasvaihe Munarakkulavaihe. Aivolisäkkeen.

2.2 Kuukautiskierto. munarakkula. munasarja. munasolu. keltarauhanen. Munarakkulavaihe Keltarauhasvaihe Munarakkulavaihe. Aivolisäkkeen. 2.2 Kuukautiskierto munasarja munarakkula munasolu keltarauhanen Munarakkulavaihe Keltarauhasvaihe Munarakkulavaihe FSH LH Aivolisäkkeen hormonit munarakkula ovulaatio keltarauhanen Munasarjan hormonit

Lisätiedot

Neuronin Fysiologia. Lepojännite ja aktiopotentiaali

Neuronin Fysiologia. Lepojännite ja aktiopotentiaali Neuronin Fysiologia Lepojännite ja aktiopotentiaali Molekyylitasolla hermosolun toiminnalliset yksiköt koostuvat hermovälittjä-reseptoreista sekä Receptors and channels Ionotropic G-protein coupled Enzyme

Lisätiedot

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio FYS03: Aaltoliike kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 24.1.2010 Sisältö 1. Mekaaninen aaltoliike 2 1.1. Harmoninen voima 2 1.2. Harmoninen värähdysliike 2 1.3. Mekaaninen aalto 3 1.4. Mekaanisen

Lisätiedot

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Teemu Turunen Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Havaintomotoriikan harjoittelu koripalloa hyödyntäen

Havaintomotoriikan harjoittelu koripalloa hyödyntäen Havaintomotoriikan harjoittelu koripalloa hyödyntäen Tavoitteet Tutustua havaintomotorisen harjoittelun perusteisiin Esitellä havaintomotorista harjoittelua käytännössä erilaisten harjoitteiden, leikkien

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Kuuloaistin ominaisuuksia

Kuuloaistin ominaisuuksia www.physicst day.org January 2014 A publication of the American Institute of Physics volume 67, number 1 Kuuloaistin ominaisuuksia Professori Tapio Lokki Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 7 Harmonisen värähdysliikkeen energia Jousen potentiaalienergia on U k( x ) missä k on jousivakio ja Dx on poikkeama tasapainosta. Valitaan

Lisätiedot

Hermoston toiminnallinen jako

Hermoston toiminnallinen jako Hermoston toiminnallinen jako Autonominen hermosto ylläpitää homeostasiaa Hypotalamus, aivosilta ja ydinjatke päävastuussa homeostaasin säätelystä Aivojen autonomiset säätelykeskukset Hypotalamus Vesitasapaino,

Lisätiedot

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta. 3 Ääni ja kuulo 1 Mekaanisista aalloista ääni on ihmisen kannalta tärkein. Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, eli ilman (tai muun väliaineen) hiukkaset värähtelevät suuntaan joka on sama kuin aallon etenemissuunta.

Lisätiedot

YHTEISKUNTA MUUTTUU- KUINKA ME MUUTUMME? Asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta

YHTEISKUNTA MUUTTUU- KUINKA ME MUUTUMME? Asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta YHTEISKUNTA MUUTTUU- KUINKA ME MUUTUMME? Asiaa aivotutkimuksesta ja hahmottamisesta Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi AIVOJEN KEHITYS MISSÄ

Lisätiedot

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI YLEINEN AALTOLIIKEOPPI KEVÄT 2017 1 Saana-Maija Huttula (saana.huttula@oulu.fi) Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Vk 8 Luento 1 Mekaaniset aallot 1 Luento 2 Mekaaniset aallot 2 Ääni ja kuuleminen

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Esimerkiksi kaiutinelementti, rumpukalvo (niin rummussa kuin korvassa), jännitetty kuminauha tai kielisoittimien (esimerkiksi viulu, kitara) kielet, kellon koneisto, heiluri,

Lisätiedot

Evolutiiviset muutokset aivoalueiden rakenteessa, osa 2. 21.2. 2006, Nisse Suutarinen

Evolutiiviset muutokset aivoalueiden rakenteessa, osa 2. 21.2. 2006, Nisse Suutarinen Evolutiiviset muutokset aivoalueiden rakenteessa, osa 2 21.2. 2006, Nisse Suutarinen Aivoalueen monimutkaistuminen eriytymällä Eriytyminen (segregation) aivojen evoluutiosta puhuttaessa on tapahtuma, jossa

Lisätiedot

Ihminen käyttäjänä 2006-07. Ärsykkeestä havaintoon

Ihminen käyttäjänä 2006-07. Ärsykkeestä havaintoon Ihminen käyttäjänä 2006-07 Ärsykkeestä havaintoon Luennon tavoitteena on tutustua näköaistimukseen visuaaliseen piirre- ja käsiteohjattuun havaitsemiseen 1 1. Essee http://www.cs.tut.fi/ihte/ Deadline:

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut A1 Ampumahiihtäjä ampuu luodin vaakasuoraan kohti maalitaulun keskipistettä. Luodin lähtönopeus on v 0 = 445 m/s ja etäisyys maalitauluun s = 50,0 m. a) Kuinka pitkä on luodin lentoaika? b) Kuinka kauaksi

Lisätiedot

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto OPETTAJAN AINEISTO Käyttöehdot Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia Eliisa Karhumäki Mari Kärkkäinen (os. Lehtonen) Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0

Lisätiedot

Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje

Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje Tämä käyttöohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje Mihin laitetta käytetään?

Lisätiedot

HAVAINTO / ESTETIIKKA Petteri Kummala FT, tutkija Arkkitehtuurimuseo

HAVAINTO / ESTETIIKKA Petteri Kummala FT, tutkija Arkkitehtuurimuseo HAVAINTO / ESTETIIKKA 11.9.2017 Petteri Kummala FT, tutkija Arkkitehtuurimuseo Havainto / estetiikka Luennot: 11.9., 15.9., 22.9., 3.10. ja 5.10. Viimeinen luentokerta (torstaina 5.10. klo 14 16) vierailu

Lisätiedot

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Akustiikka Äänityksen tarkoitus on taltioida paras mahdo!inen signaali! Tärkeimpinä kolme akustista muuttujaa:

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Äänet, resonanssi ja spektrit Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 S-114.770 Kieli kommunikaatiossa...

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 10. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 10. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 10 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 10 Kolmiulotteisuus 2 Kolmiulotteisuusvihjeet Okulomotoriset Monokulaarisia Binokulaarisia Muut aistit Akkommodaatio Konvergenssi

Lisätiedot

Luento 4 Kolmiulotteiset kuvat. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 4 Kolmiulotteiset kuvat. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 4 Kolmiulotteiset kuvat 1 Kuvan kolmiulotteisuus 2 Stereokuva 3 Aiheita Parallaksi. Stereoskopia. Stereoskooppinen näkeminen. Stereomallin kokonaisplastiikka. Stereokuvaus. Dokumentointi stereodiakuvin.

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteidenkorkeakoulu Kon-41.4005Kokeellisetmenetelmät Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen Koesuunnitelma Ryhmätyö TimoHämäläinen MikkoKalliomäki VilleKallis AriKoskinen

Lisätiedot

Cis trans isomeria. Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 60,2 o C. kp = 48,5 o C

Cis trans isomeria. Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 60,2 o C. kp = 48,5 o C Cis trans isomeria Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 48,5 o C kp = 60,2 o C 1 Cis trans isomeriaa voi ilmetä kahdessa erilaisessa tilanteessa: Tapaus

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopia

Infrapunaspektroskopia ultravioletti näkyvä valo Infrapunaspektroskopia IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Kertausta sähkömagneettisesta säteilystä Sekä IR-spektroskopia että NMR-spektroskopia käyttävät sähkömagneettista

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Aalto köydessä Kohdassa x olevan ainehiukkasen poikkeama tasapainosta y ajan funktiona on y( x, t) Asin( kx t 0) Ketjusääntö: Ainehiukkasen

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Fys 9 / Mekaniikan osio Liike ja sen kuvaaminen koordinaatistossa Newtonin lait Voimavektorit ja vapaakappalekuvat Työ, teho,työ-energiaperiaate ja energian säilymislaki Liikemäärä ja sen säilymislaki,

Lisätiedot

Sisällys. I osa Sensorinen integraatio ja aivot

Sisällys. I osa Sensorinen integraatio ja aivot Aistimusten aallokossa Sisällys Alkusanat... 15 Esipuhe... 20 Suomalaisen asiantuntijan puheenvuoro... 22 I osa Sensorinen integraatio ja aivot Luku 1. Mitä on sensorinen integraatio? Johdanto aiheeseen..............................................

Lisätiedot

Kivun fysiologiasta ja mekanismeista. Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys

Kivun fysiologiasta ja mekanismeista. Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys Kivun fysiologiasta ja mekanismeista Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys Kipuvaste Kudosvaurio Ääreishermoston aktivoituminen Kipuviestin välittyminen aivoihin

Lisätiedot

8.3 KAMERAT Neulanreikäkamera

8.3 KAMERAT Neulanreikäkamera 88 Analysoitava valo tulee vasemmalta. Se okusoidaan kapeaan rakoon S (tulorako), josta se kollimoidaan linssillä L yhdensuuntaiseksi sädekimpuksi. Rako S on siis linssin polttovälin päässä linssistä.

Lisätiedot

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut. Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013

Lisätiedot

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus värähtelytiheyden. 1 Funktiot ja aallot Aiemmin käsiteltiin funktioita ja miten niiden avulla voidaan kuvata fysiikan

Lisätiedot

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT?

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT? SISÄLLYS I IHMINEN KÄSITTELEE JATKUVASTI TIETOA 10 1 Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä 12 Ympäristöön sopeudutaan kognitiivisten toimintojen avulla Kaikki asiat eivät tule tietoisuuteen

Lisätiedot

Tasohyppelypeli. Piirrä grafiikat. Toteuta pelihahmon putoaminen ja alustalle jääminen:

Tasohyppelypeli. Piirrä grafiikat. Toteuta pelihahmon putoaminen ja alustalle jääminen: Tasohyppelypeli 1 Pelissä ohjaat liikkuvaa ja hyppivää hahmoa vaihtelevanmuotoisessa maastossa tavoitteenasi päästä maaliin. Mallipelinä Yhden levelin tasohyppely, tekijänä Antonbury Piirrä grafiikat Pelaajan

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

Mono- ja stereoääni Stereoääni

Mono- ja stereoääni Stereoääni 1 Mitä ääni on? Olet ehkä kuulut puhuttavan ääniaalloista, jotka etenevät ilmassa näkymättöminä. Ääniaallot käyttäytyvät meren aaltojen tapaan. On suurempia aaltoja, jotka ovat voimakkaampia kuin pienet

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen Lääketiede Valintakoeanalyysi 5 Fysiikka FM Pirjo Haikonen Fysiikan tehtävät Väittämä osa C (p) 6 kpl monivalintoja, joissa yksi (tai useampi oikea kohta.) Täysin oikein vastattu p, yksikin virhe/tyhjä

Lisätiedot

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka Anturit ja Arduino Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka Anturit ja Arduino Luennon sisältö 1. Taustaa 2. Antureiden ominaisuudet 3. AD-muunnos 4. Antureiden lukeminen Arduinolla

Lisätiedot

Simo Vanni Aivotutkimusyksikkö ja AMI keskus O.V. Lounasmaa laboratorio Perustieteiden korkeakoulu Aalto yliopisto.

Simo Vanni Aivotutkimusyksikkö ja AMI keskus O.V. Lounasmaa laboratorio Perustieteiden korkeakoulu Aalto yliopisto. Simo Vanni Aivotutkimusyksikkö ja AMI keskus O.V. Lounasmaa laboratorio Perustieteiden korkeakoulu Aalto yliopisto Näön fysiologia 2 Luennon rakenne 1. Visuaalinen informaatio 2. Näön aivomekanismit Visuaalisen

Lisätiedot

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste Geometrinen optiikka Tasopeili P = esinepiste P = kuvapiste Valekuva eli virtuaalinen kuva koska säteiden jatkeet leikkaavat (vs. todellinen kuva, joka muodostuu itse säteiden leikkauspisteeseen) Tasomainen

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä 6 Avainsanat fibriini fibrinogeeni hiussuoni hyytymistekijät imusuonisto iso verenkierto keuhkoverenkierto laskimo lepovaihe eli

Lisätiedot

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde Yleistä äänestä (lähde www.paroc.fi) Ääni aaltoliikkeenä Ilmaääntä voidaan ajatella paineen vaihteluna ilmassa. Sillä on aallonpituus, taajuus ja voimakkuus. Ääni etenee lähteestä kohteeseen väliainetta

Lisätiedot

Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa

Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa Sanajärjestyksen ja intensiteetin vaikutus suomen intonaation havaitsemisessa ja tuotossa Martti Vainio, Juhani Järvikivi & Stefan Werner Helsinki/Turku/Joensuu Fonetiikan päivät 2004, Oulu 27.-28.8.2004

Lisätiedot