Sisällys. I osa Sensorinen integraatio ja aivot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. I osa Sensorinen integraatio ja aivot"

Transkriptio

1 Aistimusten aallokossa Sisällys Alkusanat Esipuhe Suomalaisen asiantuntijan puheenvuoro I osa Sensorinen integraatio ja aivot Luku 1. Mitä on sensorinen integraatio? Johdanto aiheeseen Kirjassa käytettävistä termeistä Sensorinen integraatio on Liikenteen ohjaamista...29 Aivojen ravitsemista...30 Osien yhdistämistä kokonaisuudeksi...30 Aistimuksia ja merkityksiä...31 Elinikäistä...31 Tarkoituksenmukaisia toimintareaktioita...32 Kuin aistimuksia käsittelevä kone...33 Kivaa!...33 Heikko sensorinen integraatio on Arviointia...35 Varhaisia oireita...35 Koulunkäyntiongelmia...38 Mitä varten tämä kirja on kirjoitettu?... 40

2 Sisällys Luku 2. Sensorisen integraation kehitys Vauvaiästä kouluikään Lapsen kehityksen perusperiaatteet Jäsennystä tarkoituksenmukaisten toimintareaktioiden avulla...42 Sisäinen kehittymisen halu...44 Rakennuspalikoita...44 Kehityksen askeleet Ensimmäinen kuukausi...45 Toinen ja kolmas kuukausi...49 Neljännestä kuudenteen kuukauteen...50 Kuudennesta kahdeksanteen kuukauteen...52 Yhdeksännestä kahdenteentoista kuukauteen...53 Toinen ikävuosi...55 Kolmannesta seitsemänteen ikävuoteen...58 Luku 3. Hermoston toiminta Aistimusten merkitys aivojen toiminnalle I osa. Miten aivot toimivat? Lyhyt yhteenveto Hermoston osat Neuroni...63 Hermoradat ja tumakkeet...64 Selkäydin...64 Aivorunko...65 Vestibulaaritumakkeet ja pikkuaivot...66 Aivopuoliskot...67 Aivokuori eli korteksi...67 Toimintojen paikallistuminen eli lateralisaatio...68 Miten aivot käsittelevät tietoa? Hermoradat...70 Hermoliitokset eli synapsit...71 Fasilitaatio ja inhibitio...72 Neuraalisten yhteyksien kehitys...73 II osa. Aistien merkitys Aistit Näkö (visuaalinen aisti)...75 Kuulo (auditiivinen aisti)...76

3 Aistimusten aallokossa Maku (gustatorinen aisti)...76 Haju (olfaktorinen aisti)...77 Tunto (taktiilinen aisti)...77 Asento ja liike (proprioseptiivinen aisti)...78 Painovoima, pään liikkeet ja tasapaino (vestibulaarinen aisti)...79 Sisäelimistä tulevat aistiärsykkeet (viskeraalinen aisti)...81 Aistimukset ja järjestyneesti toimivat aivot Miten hermosto oppii integroimaan aistimuksia? Leikki-ikäisten lasten ja aikuisten oppiminen...83 Oppimaan oppiminen...84 Oppiminen terapiassa...84 II osa Sensorisen integraation häiriö Luku 4. Mikä on sensorisen integraation häiriö? Oireita, syitä ja tasoja Mikä aiheuttaa sensorisen integraation häiriön? Sensorisen integraation häiriön yleisiä tunnusmerkkejä ja oireita.. 94 Miten sensorinen integraatio kehittyy? Integraation ensimmäinen taso eli perustaso Integraation toinen taso Integraation kolmas taso Integraation neljäs taso Sirpaletaidot eli opitut yksittäiset taidot Luku 5. Vestibulaarisen aistijärjestelmän häiriöt Liikeaisti ja sen vaikutus monien taitojen kehitykseen Vestibulaarisen aistijärjestelmän rakenne Säätely Vaikutukset silmien ja niskan lihaksiin Vaikutukset lihaksiin ja kehoon Asento- ja tasapainoreaktiot Vestibulaarisen aistijärjestelmän ja retikulaarijärjestelmän vuorovaikutus Vuorovaikutus toisten aistien kanssa...121

4 Sisällys Tilanhahmotus Vaikutukset tunne-elämän kehitykseen ja käyttäytymiseen Vaikutukset ruoansulatukseen Vaikutukset tiedolliseen oppimiseen Puutteellisesti toimiva vestibulaarinen aistijärjestelmä Mitä tarkoittaa vestibulaaris-bilateraalinen häiriö? Vestibulaarisen aistitiedon käsittelyn ongelmat ja kielelliset häiriöt Yliherkkä reagointi vestibulaarisiin aistimuksiin Epävarmuus painovoimasta Kykenemättömyys sietää liikettä Luku 6. Kehityksellinen dyspraksia Uusien motoristen taitojen oppiminen, ja miksi se on joillekin lapsille vaikeaa Liikemallit ja liikehäiriöt Sujuva liikkeenhallinta Asentoreaktiot Keskushermostoon ohjelmoidut liikemallit Motoriset erityistaidot Motorisen toiminnan suunnittelu ja ohjailu Kehonhahmotus ja toiminnan ohjailu Neuraalinen muisti Tuntoaistimusten vaikutus kehonhahmotukseen sekä toiminnan suunnitteluun ja ohjailuun Kuinka aistimukset hahmotetaan? Tarkka ja epätarkka taktiilinen aistitieto Miten asennon aistiminen ja kehon tietoisuus (proprioseptiikka) vaikuttaa kehonhahmotukseen sekä toiminnan suunnitteluun ja ohjailuun? Miten liike- ja painovoima-aisti (vestibulaarinen aistijärjestelmä) vaikuttaa kehonhahmotukseen sekä toiminnan suunnitteluun ja ohjailuun? Sisäinen palaute Tekeminen ilman ajattelua Mitä kehityksellinen dyspraksia on? Kehityksellisen dyspraksian ilmenemismuodot...166

5 Aistimusten aallokossa Dyspraksian vaikutus koulusuorituksiin Millaista on dyspraktisen lapsen elämä? Luku 7. Yliherkkä reagointi taktiilisiin aistimuksiin Tuntoaisti, ja miksi jotkut lapset ovat herkempiä kuin toiset Oireet Lapsen oma kokemus Mitä hermostossa tapahtuu? Mikä meni pieleen? Luku 8. Näköhahmottamisen ongelmat ja auditiivis-kielelliset häiriöt Näkö- ja kuulohahmotus ja sen suhde oppimiseen ja kieleen Näköhahmottamisen häiriöt Tilan ja muodon hahmottaminen Oma halu liikkua ja aktiivinen liikkuminen Evoluution myötä tapahtunut sopeutuminen Visuaalisen aistitiedon käsittelyn kaksoismallit Auditiivis-kielelliset ongelmat Kuuloaistitiedon käsittelyn tasot Luku 9. Autistinen lapsi Autismiin liittyvät sensorisen integraation haasteet ja erityistarpeet Aistitiedon käsittelyn häiriö Aistitiedon rekisteröinti Aistitiedon säätely Aistimusten integraatio Halu tehdä asioita Haluan tehdä -toiminto Toiminnan ohjailun kehitys...218

6 Sisällys III osa. Mitä häiriölle voidaan tehdä? Luku 10. Arviointi ja terapia Miten sensorisen integraation terapia voi auttaa? Integraation ja osaamisen kehittyminen vuorovaikutuksen avulla Sensorisen integraation terapian luonne Terapian keskeiset periaatteet Arviointi Tarkoin valikoidut aistikokemukset Terapeuttinen toiminta Terapeuttinen ilmapiiri Sensorisen integraation terapian vertailua muihin terapiamuotoihin Miksi sensorisen integraation terapia toimii? Tapausesimerkki Arvioinnin tulokset Terapia Terapian tulokset Luku 11. Mitä vanhemmat voivat tehdä? Miten vanhemmat voivat auttaa lastaan, jolla on sensorisen integraation häiriö? Tunnista ongelma Tue lapsen itsetuntoa eli auta lasta hyväksymään itsensä Fysiologinen ongelma Tunne-elämän kriisien ennakointi Rangaistusten sijasta Kasvatus: rajojen asettaminen Odotukset Myönteisten asioiden painottaminen Vaikuta ympäristöön Järjestys Taktiilinen ympäristö Vestibulaariset ja proprioseptiiviset aistikokemukset Kuulo- ja hajuaistimukset...255

7 Aistimusten aallokossa Varoitusmerkit Tue leikkimään oppimista Hae asiantuntija-apua Liitteet Liite A. Asiantuntijalausuntoja Liite B. Kirjallisuuskatsauksia Liite C. Terapiavälineitä Liite D. Vanhempien esittämiä kysymyksiä ja vastauksia niihin Sanasto Lähteet Kirjallisuutta Lasten tarinat Ramin tarina Rikun tarina: Millaista elämä on, kun lapsen vestibulaarinen aistijärjestelmä reagoi heikosti? Simon tarina: Miten epävarmuus painovoimasta vaikuttaa arkielämään? Tomin tarina: Millaista elämä on, kun lapsella on kehityksellinen dyspraksia? Lauran tarina: Millaista elämä on, kun lapsi reagoi yliherkästi tuntoaistimuksiin? Liisan tarina: Millaista elämä on, kun lapsella on näköhahmottamisen ongelmia? Marjaanan tarina: Millaista elämä on, kun lapsi on autistinen? Ramin tarina (jatkoa 1. luvusta)

8 Sisällys Sensorisen integraation saloja 37, 66, 148, 160, 180, 195, 203, 218 Tarkistuslistat Vestibulaaris-bilateraalisen integraation häiriö Epävarmuus painovoimasta eli yliherkkä reagointi liikkeeseen ja asennonmuutoksiin Praksian toiminnan suunnittelun ja ohjailun ongelmat Yliherkkä reagointi tuntoaistimuksiin Näköhahmottamisen ongelmat Auditiivis-kielelliset ongelmat Vinkkejä vanhemmille Miten vestibulaarista aistia voidaan auttaa kehittymään ja toimimaan tarkoituksenmukaisemmin? Miten voidaan auttaa lasta, joka on epävarma painovoimasta eli aistii asennonmuutosten tuottamat vestibulaariset aistimukset yliherkästi? Miten voidaan tukea lapsen praksian eli toiminnan suunnittelun ja ohjailun kehitystä? Miten voidaan tukea tuntoaistimuksiin yliherkästi reagoivaa lasta? Miten voidaan tukea lapsen näköhahmottamisen kehitystä?...200

Aistit ja aistitiedon käsittelyn ongelmia kouluikäisillä. Toimintaterapeutti Maria Kananen 17.1.2008 Vaasan AMK

Aistit ja aistitiedon käsittelyn ongelmia kouluikäisillä. Toimintaterapeutti Maria Kananen 17.1.2008 Vaasan AMK Aistit ja aistitiedon käsittelyn ongelmia kouluikäisillä Toimintaterapeutti Maria Kananen 17.1.2008 Vaasan AMK Aistit Aivoihin tulee aistitietoa kaikkialta kehostamme Jokainen aistimus on tietolähde, joka

Lisätiedot

Taido ja motorinen kehitys 7 10-vuotiailla Satu Hiltunen SPT0S1 Marraskuu 2003

Taido ja motorinen kehitys 7 10-vuotiailla Satu Hiltunen SPT0S1 Marraskuu 2003 Taido ja motorinen kehitys 7 10-vuotiailla Satu Hiltunen SPT0S1 Marraskuu 2003 Sosiaali- ja terveysala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 MITÄ ON TAIDO... 4 2.1 Taidon historia... 6 2.2 Kamae eli seisoma- ja

Lisätiedot

Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille

Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille Havukainen, Heidi 2010 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila DRAAMALLINEN AISTITARINA KOKEMUS ALLE

Lisätiedot

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat

Lisätiedot

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA. Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä

AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA. Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä AUTISMI AUTISMI, AUTISTINEN OIREYHTYMÄ, ON KEHITYKSEN HÄIRIÖ, JONKA VAIKUTUKSET NÄKYVÄT

Lisätiedot

NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet

NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet Alle kouluikäisen NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet LUENNOITSIJA: Elina Pohjankunnas Erityislastentarhanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen/adhd

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Katri Lehtonen Piharakenteluleikki. 52 sivua + 2 liitettä 6.1.2014. Lehtori Anita Alhstrand

Katri Lehtonen Piharakenteluleikki. 52 sivua + 2 liitettä 6.1.2014. Lehtori Anita Alhstrand Katri Lehtonen Piharakenteluleikki Psykomotorinen näkökulma päiväkodin pihatoimintaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö 6.1.2014 Päivämäärä

Lisätiedot

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus eli PoKe kuntoutus

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus eli PoKe kuntoutus Marita Sandström Fil.lis, neurofysiologi Mahdollisuus lapselle ry 1 Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus eli PoKe kuntoutus Johdanto Vammaisten lasten vanhempien yhdistys Mahdollisuus lapselle

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu 7-10-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille.

Koulutus on tarkoitettu 7-10-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille. VESIRALLI OHJAAJAN ENNAKKOMATERIAALI Tervetuloa Vesiralli-ohjaajakoulutukseen! Vesiralli-ohjaajakoulutuksen tavoitteet ja sisältö Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot ja -taidot ohjaamiseen sekä valmiudet

Lisätiedot

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit 1. ja 2. luokan oppilaiden kirjoittamisen kehitys, vaikeudet ja tukeminen toimintaterapian näkökulmasta Toimintaterapian koulutusohjelma, Toimintaterapeutti

Lisätiedot

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Antila

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN PSYKOMOTORIIKAN KEINOIN. Anita Ahlstrand ja Mari Jaakkola, Veromäen koulu

OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN PSYKOMOTORIIKAN KEINOIN. Anita Ahlstrand ja Mari Jaakkola, Veromäen koulu OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN PSYKOMOTORIIKAN KEINOIN Kasvatetaan elämää varten Joka ei ole vielä minä ei voi olla me. Sitä ei voi kiintyä toiseen, kun ei ole vielä kiintynyt itseensä. Se ei voi käyttää

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Kaisa Saarinen 4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Psykomotorinen perheryhmäinterventio Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö

Lisätiedot

LIIKKUMISEN JA LIIKKUMISEN VALMIUKSIEN MANUAALINEN OHJAAMINEN

LIIKKUMISEN JA LIIKKUMISEN VALMIUKSIEN MANUAALINEN OHJAAMINEN LIIKKUMISEN JA LIIKKUMISEN VALMIUKSIEN MANUAALINEN OHJAAMINEN Opetusmateriaalin tuottaminen fysioterapian koulutusohjelmaan LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA. Helena Nykänen KM, eo, lo 30.1.2012 Haapavesi/ Hyttikallion koulu

TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA. Helena Nykänen KM, eo, lo 30.1.2012 Haapavesi/ Hyttikallion koulu TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA Helena Nykänen KM, eo, lo Haapavesi/ Hyttikallion koulu Helena Nykänen 1 TARKKAAVUUSHÄIRIÖ (ADHD) YLEISESTI DIAGNOOSIN LUONTEESTA: Määrittävät käyttäytymisen piirteet

Lisätiedot

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen.

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen. 5/2011 CP-LEHTI Matkalla Möhkön Jänissaareen. 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE

MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE Tarja Ajo Matematiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Syksy 2013

Lisätiedot

Babytanssi -varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen tanssi-liiketerapian avulla

Babytanssi -varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen tanssi-liiketerapian avulla effortti 2012 6 (1) tässä numerossa mm.: Babytanssi -varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen tanssi-liiketerapian avulla Kehon löytöretki - kuntoutujan ja terapeutin yhteinen matka masennuksen maastossa TaMuLi

Lisätiedot

AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI

AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola & Kari Nyyssölä (toim.) AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE LAPSILLE Kartoitus ja kehittämisehdotuksia Kymenlaakson kuntiin LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot