Yhteistyöllä tuloksiincase

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyöllä tuloksiincase"

Transkriptio

1 Yhteistyöllä tuloksiincase Tulli Tuloksilla johtaminen- Performance leadership seminaari Hannu Lappi 1

2 Suomen tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka Toiminta-ajatus edistää kansainvälisen tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen kantaa oikein ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan torjuu terveyteen ja turvallisuuteen sekä Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia ja tullirikollisuutta Hannu Lappi 2

3 Toiminnan perusteet Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama keskusvirasto. Tulli toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa Hannu Lappi 3

4 Tullin tahtotila Tulli on merkittävä kansainvälinen toimija ulkomaankaupan sujuvuuden ja laillisuuden edistäjä tehokas tavaran verottaja yhteiskunnan suojaaja hyvä työnantaja Hannu Lappi 4

5 Kansainvälinen toimija Suomen tulli on merkittävä toimija EU:ssa ja Maailman tullijärjestössä sekä keskeinen tekijä EU:n ja Venäjän taloudellisen yhteistyön edellytysten luomisessa Hannu Lappi 5

6 Ulkomaankaupan edistäjä Tulli edistää yritysten ulkomaankaupan sujuvuutta ja lainmukaisuutta asiakasyhteistyöllä sekä tukeutumalla sähköiseen tiedonsiirtoon logististen toimitusketjujen hallinnassa Hannu Lappi 6

7 Tehokas tavaran verottaja Tulli kantaa tehokkaasti ja oikein ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut käyttäen sähköisiä järjestelmiä Hannu Lappi 7

8 Yhteiskunnan suojaaja Tulli perustaa tuloksellisen ja kohdehakuisen rikostorjunnan rajat ylittävän liikenteen ja verotuksen erityisosaamiseen. Tulli edistää sisäistä turvallisuutta muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, erityisesti PTR-yhteistyössä Hannu Lappi 8

9 Tulli suojaa kuluttajaa ja ympäristöä Yhteiskunnan suojaaja vastaamalla maahan tuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valvonnasta valvomalla tuonti- ja vientirajoituksia Hannu Lappi 9

10 Hyvä työnantaja Tulli on kilpailukykyinen työnantaja, jonka motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö hoitaa tehtävänsä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Hannu Lappi 10

11 toimintaajatus Tullin perusstrategiat toimijat nykytila päämäärät palvelu resurssistrategia tuottavuus toimintaympäristö lainvalvonta Hannu Lappi 11

12 Lähde:VM Hannu Lappi 12

13 Työhyvinvointi on sitä että Lähde: Valtiokonttori töihin on kiva tulla kokee osaavansa ja onnistuvansa töissään tuntee kehittyvänsä työssään ihmissuhteet työpaikalla ovat kunnossa työ- ja yksityiselämä ovat tasapainossa tuntee työnsä arvokkaaksi tuntee saavansa arvostusta työssään ihmiset pysyvät työelämässä entistä kauemmin työpaikan sairauspoissaolot pysyvät kurissa työpaikan johtaminen on kunnossa Hannu Lappi 13

14 Kehittäminen pitkäjänteistä Kuinka jaksan muutoksessa Työilmapiirimittaus 2010 MuutosKaiku Muutosjohtaminen koulutus Terve organisaatio työtyytyväisyystutkimus 2007 Esimieskoulutuksen uudistaminen 2008 Arjen esimiestyö valmennus Tutkimuskysely esimiehille JET Kaiku-kehittäjäverkoston perustaminen 2004 Strategia prosessi 2004 (piirien omat tyhyhankkeet) 2006 KAIKU-laatupalkinto (VK), Kaiku-projektit: ETP ja ITP 2005 Tyky/tyhy verkostopäivät Terve Organisaatio -työtyytyväisyystutkimus -Työtyytyväisyystutkimuksen purkumalli -Työyhteisön pelisäännöt -valmennus Terve organisaatio 2000 työtyytyväisyystutkimus EFQM KAIKU ohjelma (Valtiokonttori) Tyky toiminnan itsearviointimalli pilotti (Työterveyslaitos) Terve organisaatio -työtyytyväisyystutkimus 1998 Ensimmäinen Terve Organisaatio -työtyytyväisyystutkimus 1996 Tyky-pilotointi (Valtiokonttori) BSC, johtaminen, Tullin arvot ja henkilöstrategia Hannu Lappi 14

15 Pilottina hallinnon kehittämisessä tulosohjaus (1989) palkkausjärjestelmät (1998) työhyvinvointi (TYKY 1996, KAIKU 2002) työtyytyväisyystutkimukset Hannu Lappi 15

16 TULLIHALLITUS Helsinki Tullikamareille Yleiskirje N:o 130/ 002/73 Asia: Ihmissuhteiden kehittäminen työpaikalla Viime aikoina on ollut havaittavissa eri osissa tullilaitosta ilahduttavaa kehitystä sikäli, että eri järjestöihin kuuluvien virkaryhmien sekä esimiesten ja alaisten välisissä suhteissa on tapahtunut monin tavoin lähestymistä ja ehkä myös lämpenemistä. Piiritullikamareissa olisi tätä kehitystä kaikin tavoin edistettävä ja ylläpidettävä. Yhteiset tilaisuudet urheilun, muiden vapaa-ajan harrastusten, merkki- ja juhlapäivien merkeissä, joihin virkaasemaan katsomatta kaikki voisivat yhdenvertaisina osallistua, olisivat epäilemättä hyödyllisiä tässä mielessä. Niin ikään olisi työrutiineita pyrittävä järjestämään siten, että mahdollisimman erilaisiin virkaryhmiin kuuluvat tuntisivat toimivansa yhteistyössä. Moni esimiesasemassa oleva voi ehkä luulla pönkittävänsä arvovaltaansa pitämällä työtovereihinsa etäisiä välejä. Tällaisesta olisi päästävä. Luonteviin ihmissuhteisiin työelämässä kuuluu myös sinuttelu henkilöiden kesken, jotka joutuvat tapaamaan toistuvasti toisiaan tai toimivat samassa laitoksessa. Pääjohtaja Vs tullineuvos Jorma Uitto Pauli Kekkonen Hannu Lappi 16

17 Yhteistyön perusta Luottamus Pitkäjänteisyys Avoimuus Henkilöstö valmistelussa osallisena Hannu Lappi 17

18 Fokus Arvot ja strategiat (prosessit koko henkilöstölle 2500x3pv) Työyhteisöjen kehittäminen (KAIKU, omat purkumallit, kehittäjät) EFQM (arvioitsijat,oma itsearvioinnin työkirja, henkilöstö mukana) Hannu Lappi 18

19 .Fokus Henkilöstöstrategia yksi kolmesta päästrategiasta(1998-) HR asemoitu johtamisessa tasapainoisesti HR tavoitteet kaikille sopimustasoilla (piiriyksikkö-esimies) Esimiesten(300) osaamisen kehittäminen ja valmiudet (systemaattinen koulutus 1998-) Hannu Lappi 19

20 STRATEGISET VALINNAT JOHTAMINEN Esimiesten henkilöjohtamistaitoja parannetaan systemaattisella valmennuksella ja tehtäväkierrolla Johtajuudelta edellytetään monipuolista kokemusta usealta Tullin toimialalta ja eri tehtävistä Johtamisjärjestelmiä, tulos- ja kehityskeskusteluja ja johtoryhmien työskentelyä kehitetään kaikilla tasoilla Johtamista arvioidaan säännöllisesti saavutettujen tulosten lisäksi mittaamalla henkilöstön työkykyä ja työtyytyväisyyttä. Tutkimustulokset johtavat tarvittaessa käytännön toimenpiteisiin johtamisen laadun parantamiseksi Hannu Lappi 20

21 TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN STRATEGISET VALINNAT Työilmapiirin jatkuvaan ja pitkäjänteiseen parantamiseen panostetaan kaikkialla ja kehitystä seurataan systemaattisesti. Ongelmiin ja Tullin arvojen vastaiseen toimintaan reagoidaan nopeasti Henkisen ja fyysisen työkunnon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan monimuotoisesti Työterveyshuoltoa kehitetään erityisesti suuntaamalla painopistettä työkyvyn ylläpitoon ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen YHTEISTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN Yhteistoimintaa ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia kehitetään enemmän osana normaaleja johtamisjärjestelmiä erityisenä painopisteenä toimipaikkakohtaisen vaikuttamisen kehittäminen Avointa viestintä- ja keskustelukulttuuria parannetaan viestintästrategian periaatteiden mukaisesti Hannu Lappi 21

22 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTA STRATEGISET VALINNAT Tullin henkilöstötilinpäätös, HTP tuottaa seurannan ja johtamisen tueksi tietoa henkilöstön määrästä ja laadusta, koulutustasosta ja henkilöstön työtyytyväisyydestä sekä arvion henkilöstön kehittämistarpeesta. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta tapahtuu Tullihallituksen, Tullilaboratorion ja tullipiirien välisissä tulosneuvotteluissa sekä sisäisten johtokuntien kokouksissa. Piiri- ja toimipaikkatasolla seuranta tapahtuu tulos- ja kehityskeskusteluissa Hannu Lappi 22

23 Saavutuksia. IMD:n kv-tutkimus, Suomi kolmesti maailman parhaaksi tulliksi (asiakkaiden näkökulma) Henkilöstöjohtamisen FaktaFinlandia (2004) Kaiku-työhyvinvointipalkinto (2006) Hannu Lappi 23

24 Kiitokset Hannu Lappi 24

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 31.10.2008 2 (28) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2010 2013 3 1.1 Tullin perustehtävät, strategiat ja organisaatio 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön strategiset tavoitteet vuosille 2012-2020... 5 3 Kittilän

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen

Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen 1/12 Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstöstrategia täydennyksineen (Strategia on hyväksytty johtokunnassa 17.11.1999. HEPO-työryhmän 30.3.2001 tekemät tarkennukset sisennettynä kursivoituna tekstinä kappaleissa

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA Liiketaloustiede, markkinointi pro gradu -tutkielma Laatija: Elina Ravantti Ohjaajat: KTT Arja Lemmetyinen KTT Tuula Mittilä

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot