Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia"

Transkriptio

1 Palvelumuotoilu osana MelbaGroup'n tuotteistusprosessia

2 Sisällysluettelo MelbaGroup tuotteistusprosessi...3 Tuote syntyy...3 Ideasta...3 Tarpeesta...3 Osaamisesta...3 Oivalluksesta...3 Intuitiosta...3 MelbaGroupin tuotteistusmalli...4 Johtoryhmätyöskentely...4 Kuka tahansa voi oivaltaa...4 Melba hyväksi päivä...4 Nykyisen menetelmän puutteet (syksy 2013)...5 Palvelumuotoilu MelbaGroupissa...6 Lähtötilanne...6 Loppuasiakkaan näkökulma...6 Palvelumuotoilun toteutus...7 Asiakasymmärrys...8 Frekvenssi...8 Käytettäviä menetelmiä...8 Asiakasymmärrys ryhmät Konseptointi...10 Toteutus Tuotteen dokumentointi porrasta...11 Iterointi D:\Users\Stefan\Google Drive\Johtaminen\Tuotekehitys\2. Palvelumuotoilu\MG_PM_tuotekehityksessä\PM_MelbaGroup_2013Q4.odt

3 MelbaGroup tuotteistusprosessi Tuote syntyy Ideasta Ideoita ja ajatuksia lentää ympärillämme. Jotkut on uusia ja jotkut vanhoja mutta niiden merkitys on vaikea arvioida koska arvo syntyy monesti ajoituksesta tai yhdistelmästä. Tarpeesta Asiakkaiden kanssa työskenneltäessä huomaa kun joku idea tavallaan toistuu asiakkaan kertomana. Monesti hän ei ymmärrä yksittäisen asian riippuvuussuhde muihin asioihin tai ratkaisumalleihin Osaamisesta Koska osamme sen tehdä teemme helposti tuotteisiin ominaisuuksia jotka ovat hienoja mutta eivät kuitenkaan tärkeitä käyttäjille. Iso filosofinen kysymys on että johtuuko edellinen siitä että ajoitus on väärä vai siitä että oikeata tarvetta ei ole. Oivalluksesta Oivallus on idean, tarpeen ja osaamisen tuottama valinta. Eli oivalletaan että tällainen tarvitaan ja se tuottaisi meille hyvän tuloksen (esim. raha) Intuitiosta Jostain syystä vain ymmärtää että näinhän se pitää tehdä. Olisiko kyse oivalluksen tapaisesta monen ratkaisun samanaikaisesta vertailusta vallitsevaan tarpeeseen ja siitä optimaalisen valinnan tekemisestä. Vai voiko olla että on vielä ylempi taso ratkaisunmuodostumisessa jonka kuvaaminen ei meiltä yksiselitteisesti onnistu. MelbaGroup Oy sivu 3

4 MelbaGroupin tuotteistusmalli Johtoryhmätyöskentely Johtoryhmässä on edustettuna kaikki yrityksen toimintaprosessien vastuuhenkilöt. Nämä ovat myynti, viestintä, ohjelmointi ja asiakaspalvelu. Kunkin alueen vastaava tekee vuositasolla volyymi ja euro suunnitelmat kunkin tuotteen osalta. Näin saadaan tuotekehitykseen toiminnan kannalta mittarit ja status. Johtoryhmässä keskustellaan myös tuotteisiin kohdistettavista eri alueiden kehityshankkeista. Kuka tahansa voi oivaltaa Kun yritys eri tekijät on vahvasti mukana tekemisessä voi intuitiivinen tuoteoivaltaminen tapahtua missä tahansa yrityksen toimintaprosessissa. Kun tästä saadaan jatkuva prosessi mukautuu tuotteet dynaamisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Melba hyväksi päivä Kun joku tekijöistä oivaltaa tarpeen tai vaikka uuden tuotteen voi hän varata kalenterista Melba hyväksi päivä'. Silloin osallistuu lähtökohtaisesti koko henkilökunta tilaisuuteen jonka ainoa tarkoitus on yhdessä kehittää uusi oivallettu tarve. Saadaan nopeasti eteenpäin tuoteaihio. MelbaGroup Oy sivu 4

5 Nykyisen menetelmän puutteet (syksy 2013) Käytössä ollut innovointi ja tuotteistus menettely on osoittautunut itsensä tehokkaaksi. On varmasti opittu paremmin arvioimaan milloin on oikea aika ja myös mikä on turha asia. Samalla on kuitenkin haluttu varmistaa että riittävästi syntyy ideoita. Vaarana on että hyvät ideat unohtuvat. Merkittävin puute on kuitenkin että ei ole riittävästi tutkittu tuotostemme käyttäjiä ja miksei myös päättäjiä. On pidetty selvänä että ymmärrämme kyllä asiakkaittemme tarpeet. Niin varmasti teemmekin mutta ymmärrämmekö riittävän syvällisesti että voisimme kehittää todellisia voittajatuotteita. Voittajatuote on oivallus tänään ja itsestäänselvyys huomenna MelbaGroup Oy sivu 5

6 Palvelumuotoilu MelbaGroupissa Lähtötilanne MelbaGroupin toiminta on aina ollut innovatiivista mutta useat hyvät ja edistykselliset asiat ovat jääneet pöytälaatikkoon. Usean vuoden ajan ajateltiin että tämä johtuu siitä että ei ole riittävän hyvää myyntiä ja että rahat eivät riittäneet merkittäviin markkinointiponnisteluihin. Toisaalta tiedetään että on lukuisia esimerkkejä miten pienillä resursseilla on menestyksekkääksi lanseerattu tuoteinnovaatioita. Vuosien ajan olemme olleet kiinnostuneita erilaisista trendeistä tuotekehitysrintamalla. DesignManagement, RAD (Rapid Aplication Development) ja nykyisin Ketterä nimellä tunnettuja menetelmiä. Joten kun tarjoutui mahdollisuus osallistua Palvelumuotoilukurssille oli itsestään selvyys osallistua. Loppuasiakkaan näkökulma Palvelumuotoilun keskeinen lähtötilanne on tutkia eri henkilöiden tarpeet, käyttäytyminen, tavoitteet, halut jne. Tämä luo lähtökohdan sille mitkä eri käyttäjätarpeet tulee huomioida eri tuotteissa. Näinhän olemme ajatelleet tekevämme mutta tarkkaan ottaen emme ole tehneet sitä riittävän syvällisesti ja ainakaan emme systemaattisesti. MelbaGroup Oy sivu 6

7 Palvelumuotoilun toteutus Hyödynnämme soveltaen Mikko Koiviston esittämää suunnitteluprosessia. Koska MelbaGroupin tuotteistus sisältää myös palvelumuotoilun ulkopuolisia toimenpiteitä muuttuu prosessi erilaiseksi. MelbaGroup Oy sivu 7

8 Asiakasymmärrys MelbaGroup on määritellyt toiminnalleen klusterimääritelmä jotta olisi mahdollista syventää osaamisensa määritellyn ja rajallisen tuotevalikoiman ympärille. Esimerkiksi rakentamisen klusteri sisältää monen toimialan yrityksiä mutta näiden yhteen sitova tekijä on että heidän asiakkaansa on liikkeellä tietyn näitä yrityksiä yhteen sitovan tuotteen tai toiminnan takia. Klusteri ajattelu auttaa siten asiakasymmärryksen savuttamisessa syvemmällä tasolla kuin jos vain yleisesti analysoitaisiin kohderyhmiä. Koska myös on kyse asiakkaan uskosta että ymmärrämme heitä saavutetaan eksponentiaalinen hyöty toimittajauskottavuuden kannalta. MelbaGroupin klusterit 2013: Rakennusala (ja siitä vielä omakotitalorakentaminen) Toimitilavälitys (tämä nähtävästi pitää laajentaa myös kiinteistövälitykseen) Tekninen kauppa (tämä osiltaan sisältää edelliset mutta on erikseen mainittu koska Asiakaskuuntelu tuotteen kautta on noin 100 asiakasta jotka ei kuulu noihin edellisiin) Frekvenssi Asiakasymmärrys tutkitaan klusterikotisesti kerran vuodessa. Päivityksiä voi tapahtua useammin mutta varsinainen asiakasymmärrys pyritään määrittelemään vuositasolla. Tämä luo pohjan tehdä tuotteiden Konseptointia ja Toteutusta. Käytettäviä menetelmiä Marraskuussa 2013 ei ole vielä päätetty mitkä menetelmät käytetään asiakasymmärryksen määrittelemiseksi mutta selvää on että empatisointi en ensimmäinen sisäisesti käytettävistä menetelmistä. Oletamme että tarvitaan ulkopuolista apua kun käytetään muita menetelmiä. Tässä alla asiakasymmärryksen tutkimuksen pääperiaatteet jotka sisältävät monia eri menetelmiä ja työkaluja: Kokemuksen empatisointi Havainnointi Haastattelut Työpajat Pelit Luotaimet MelbaGroup Oy sivu 8

9 Asiakasymmärrys ryhmät 2013 Alla olevat ryhmät määriteltiin Tekninen kappa klusterin, AsiakasKuuntelu tuotteen osalta. Muille klustereille ei ole vielä ehditty vastaavaa tehdä. Menetelmä oli Kokemuksen empatisointi : Kokenut - helppo - heti kärryllä - lähettää data heti Unohtelija - kärryllä kun soitetaan - pitää pyytää monta kertaa Epävarma - mikä paketti (haastattelujen määrää) pitäisi ostaa Kriittinen - ei kiinnostunut - ehkä ei itse tilannut vaan saanut vain tehtäväksi MelbaGroup Oy sivu 9

10 Konseptointi Konseptointi tehdään soveltaen MelbaGroupin tuotteistusmenetelmiä joista on kirjoitettu edellä. Palvelumuotoilun keinoja jotka tuovat aivan uutta näkökulmaa on Palvelupolku ja sen osina olevat palveluhetket. Tämä helpottaa merkittävästi miettiä asioita eri tuotteiden ja käyttäjä ryhmien näkökulmasta. Ohjelmistotuotannossa keskitytään liiaksi näyttöruudun sisältöön kun palvelumuotoilu auttaa näkemään laajemmin kun tarkastellaan kaikki kontaktipisteet myös ruudun ulkopuolella. Palvelupolun määrittely on Melba hyväksi päivän ensimmäisiä tehtäviä jolloin voidaan tarkasti määritellä eri toimintaprosessien kontaktipisteet. Esimerkkinä voidaan todeta että ohjelmointi tuotekehitykselle on usein helppo nähdä mitä pitäisi tehdä mutta asiakaspalvelu hahmottaa tehtävänsä vasta myöhemmin. Palvelupolun myötä voidaan tunnistaa asiakaspalvelun rooli ja tehtävät aikaisessa vaiheessa jolloin on helppo vahvistaa positiiviset tehtävät ja välttää ongelmatilanteita. Myynti ja viestintä (markkinointi) hahmottaa tuotteen eri ulottuvuudet ja löytää argumentointi ja jopa hinnoittelumallit kun eri käyttäjäryhmien toimintamallit voidaan selvästi kuvata. Tässä alla AsiakasKuuntelun palvelupolku toteutettuna Prezillä. MelbaGroup Oy sivu 10

11 Toteutus Toteutusvaiheessa on palvelumuotoilun keinoin saatu tieto edelleen läsnä. Monelta osin edetään kuten ennen palvelumuotoilun käyttöönottoa mutta asiakasymmärrys paranee jolloin on yhä paremmin mahdollista osua tuotteen kanssa maaliin. Tuotteen dokumentointi Ohjelmisto alan tuotteen onnistunut lanseeraaminen on todella monen summa. Mutta olkoon sitten kyse hinnoittelu- tai jakelumallit tai lähes mistä tahansa muusta nousee viestintä aina merkittävään rooliin. Viestinnän haasteet on löytää ne asiat jotka kiinnostaa asiakasta. Aivan liian helposti kerrotaan nippelistä ja muttereista vaikka ne eivät kinosta kuulujaa millään tavalla. Ongelmana on vain se että miten osata kertoa muusta jos ei syvällisesti oikeasti ymmärretä asiakasta. Tässä tulee asiakasymmärryksen määritykset omaan arvoonsa. 4 porrasta MelbaGropissa on käytössä neliportainen tuotetiedot dokumentointiporrastus. Taustalla on tunnettu ongelma että tuotekehitysorganisaatiolla on erittäin hankalaa tuottaa sellaista teksti joka esittää tuote loppukäyttäjän näkökulmasta. Siksi päädyttiin jo vuosia sitten siihen että kirjoitetaan tuotekuvaus vain sisäiseen käyttöön kuitenkin siten että se voisi toimia briifiinä viestintä/mainostoimistolle. Nyt käytössä oleva neliportainen porrastus on syntynyt kun käytännössä on päädytty tekemään suurin osa viestinnästä itse. Porrastus on seuraavankaltainen ja huomattavaa on että teksti voi kirjoittaa ensin millä tasolla tahansa. Eli ne asiat jotka tuotteesta helpoiten on kerrottavissa kirjoitetaan ja vähän riippuen kuka on tuotteen alullepanija syntyy joku tasoista ensin: 1. White paper joka käsittelee tuotteen niin laajasti ja monisanaisesti kuin vain halutaan. Teksti sisältää myös hinnoittelu ja kate laskelmat joten tämä on ehdottomasti sisäiseen käyttöön. 2. Tuote kuvaus on jaettavissa oleva tuotemäärittely josta tarkasti käy ilmi tuotteen ominaisuudet. Tämä on tyypillisesti tarjouksen liitteenä ja siinä on myös tuotteen vakiohinnat. Sisältö on kuitenkin liian raskas jotta se toimisi esitteenä. 3. Pdf tuote esite on kaksisivuinen kuvilla ja kevyellä tekstillä tuotetta kuvaava dokumentti. Tässä voi myös olla hintatietoja. 4. Web sivuille tuleva hyvin kevyt teksti joka käsittelee vain oleelliset seikat. MelbaGroup Oy sivu 11

12 Iterointi On monta tapaa edetä tuotekehityksessä mutta Ketterä menetelmät ovat osoittaneet sen minkä olemme vuodesta 1990 soveltaneet. Että kannattaa tehdä sellainen tuote minkä kohtuutyöllä osaa määritellä. Kun ensimmäinen versio on saatu tehtyä osaa asiakkaat, käyttäjät ja myös tuotekehittäjät paremmin määritellä puutteet ja myös hyvät asiat. Tämän jälkeen on taas helppoa tuottaa parempi versio. Valitettavasti on edellä kuvattu malli liian hidas tapa oppia tuntemaan käyttäjien tarpeita. Asiakasymmärrys on saatava mukaan jo ensimmäiseen versioon. Sitten saadaan toiseen versioon huomattavasti parempi lopputulos. Parempi tieto Parempi tulos MelbaGroup Oy sivu 12

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT 7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT Ota oppia, Vältä karikot ja Menesty. YRITTÄJÄ.NET ESIPUHE ESIPUHE YRITTÄJÄ.net SISÄLLYSLUETTELO Aluksi haluamme kertoa hyvin lyhyesti tämän ilmaisen oppaan 1. taustalla

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot