Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä"

Transkriptio

1 Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä

2 SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen (rakenteellinen sosiaalityö) Sosiaalisen raportoinnin rakenteiden, tiedon tuottamisen välineiden sekä tapojen mallintaminen Vaikuttavuuden arvioinnin sisällyttäminen asiakassuunnitelmatyöhön

3 Mitä pitäisi tehdä?

4 Rakenteellisen sosiaalityön muotoilua Päijät-Hämeen RAKE-työpajat toteutettiin Lahdessa , ja Pajojen vetämisestä vastasi Lahden ammattikorkeakoulun palvelumuotoilija Sami Makkula Työpajoissa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja tutustuttiin palvelumuotoilun ideaan Pajojen tarkoituksena ei ollut opettaa rakenteellista sosiaalityötä, vaan etsiä ratkaisuja ja innostaa ideoimaan omaa tietämystä sekä osaamista hyödyntäen

5 Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Liikkeelle lähdettiin menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden piirtämisellä mistä ollaan tultu ja minne ollaan menossa?

6 Lennokasta ideoiden ideointia Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin vapaasti ideoiden

7 Loistavia ideoita! Kirjoittavasta sosiaalityöntekijästä some-sossuksi Tiedontuotanto yhdessä asiakkaiden kanssa ryhmämuotoinen Tietoa monella tasolla Asiantuntijuudet käyttöön, tilat porukoista vertaistuki Moninaiset areenat kohtaamiselle Riittävät resurssit ja niiden oikea/joustava jako Living lab malli / yhteistyö Asiakkaan ohjausta verkostojen kanssa / Monipalvelupiste Matala kynnys / Sossubussi Asiakkaiden yhteisöllinen tapaamispaikka / Helppo tiedonsaanti asiakkaille Sossu-konsultti yhteistyötahoille Jalkautuva työ yhteisösossu Kansalaisareena Netti-sossu Sossu + ohjaaja työpari Työttömän identiteetin säilyttäminen itsestään kelpotyöntekijänä (kasvojen säilyttäminen) Sosiaalityön jalkautuminen uusille areenoille / Sossupiste Vapaaehtoistyön hyödyntäminen / Tukhenkilöpankki Jalkautuvaa mielenterveystyötä + mielenterveyden abc neuvolasta alkaen Virtuaaliohjaus perusneuvonta usealle / verkkokeskustelut, verkko-ohjaus, nauhoitetut ohjaukset

8 Visioita siitä, miten työtä halutaan tehdä! Suurin osa ideoista oli uudenlaisia palveluinnovaatioita tai tapoja tehdä työtä Toimintamalleja siihen, miten asiakkaita voitaisiin auttaa paremmin, joustavammin ja matalalla kynnyksellä Useissa ideoissa oli keskeistä jalkautuminen eri tiloihin, yhteisöihin ja asiakkaiden pariin Virtuaalisuus ja sosiaalisen median hyödyntäminen nousi myös esiin monessa ideassa Myös suoraan tiedontuotantoon liittyviä ideoita esitettiin. Tietoa voisi tuottaa monella tasolla ja uudenlaisin keinoin.

9 Yhden idean valitseminen Millaista konseptia me haluamme kehittää? Mikä vastaa tavoitteisiin ja uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin? Mennäänkö metsään? -ihmettelyä: Onko rakenteellisessa sosiaalityössä kyse palvelusta? Onko prosessin aikana tarkoitus kehittää jotakin uutta palvelua vai rakennetta tiedontuottamiselle? Toteuttamiskelpoisuus ja sosiaalihuoltolain vaatimuksiin vastaaminen valittiin palvelumuotoilun termein driveriksi eli suunnittelun veturiksi konseptointiin

10 Kenelle konsepti on suunnattu?

11 Konseptointi kuvaamisen tapana Konseptointi on tapa kuvata palvelu, tuote tai jokin toimintamalli. Sen avulla voidaan konkretisoida mitä tapahtuu, vaikka suunniteltua palveluta tai toimintaa ei vielä olisikaan olemassa. Konseptointi on hyvä väline jalostaa ideoita eteenpäin Sosiaalialalla palvelumuotoilu ja konseptointi on vielä vierasta. Se vaatii luovaa ajattelua, visiointia ja heittäytymistä. Näitä taitoja on hyvä harjoitella ja vahvistaa, sillä sosiaalipalvelujen profiilia voidaan nostaa palvelujen näkyväksi tekemisellä, kuvaamisella ja markkinoinnilla.

12 Viisi erilaista konseptia rakenteelliseen sosiaalityöhön Keinoja vaikuttamistyöhön ja uusia tapoja kohtaamiseen Tiedä enemmän luule vähemmän Aikuissosiaalityön vuosiraportti ja julkaisuseminaari Tiedosta tekoihin! Tiedontuotanto alle 25-vuotiaiden tulottomien nuorten tilanteesta ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen näkyväksi tekeminen sekä vaikuttaminen palvelujen kehittämiseen Avaimet itsenäiseen elämään Nuorten teemapäivät Tulet kuulluksi! Kohtaamispaikka syrjäkylälle Osallisuus on IN Yhteiskehittäminen työpajojen kanssa

13 Rakenteellinen sosiaalityö on tiedolla ja kehittämisellä vaikuttamista! Suoraan rakenteisiin vaikuttamista kehittämällä asiakkaiden todellisiin tarpeisiin vastaavia palveluja Näkyväksi tekemistä, vaikuttamista ja palvelua, jossa kohdataan aidosti asiakkaita ja yhteisöjä Yhteisöjen ja toimintaympäristöjen lähelle pääseminen voi vaatia aivan uudenlaisten palvelujen kehittämistä ja yhteisöihin jalkautuvaa työtapaa Rakenteellista sosiaalityötä on myös palvelujärjestelmän ja omien työmuotojen kehittämistä

14 Pajojen jälkeen KONSEPTIEN TYÖSTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN OSALLISUUS TYÖPAJOISSA osallisuutta edistävien käytäntöjen ideointi VAIKUTA VIESTINNÄLLÄ koulutus syksyllä 2015 Kaikille alueille yhteinen RAKE TAPAAMINEN

15 Rakenteellinen sosiaalityö on mahdollisuus! Aikuissosiaalityöllä on avaimet vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön ja tiedontuotannon kautta omaa profiiliaan, asiakkaan äänen kuulumista, palveluiden vaikuttavuutta ja omien työmuotojen kehittymistä Työntekijöillä on osaamista ja tietoa, joka on otettava uusien toimintatapojen innovoinnin rakennusaineeksi