2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen"

Transkriptio

1 1

2 2

3 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3

4 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman yksilöllisestä ppilasliikkuvuudesta 2. Rlit ja vastuut 3. Suuntaa-antavat määräajat 4. Ohjeita lähettäville kuluille: Muistilista lähettäville kuluille Ohjeita ppilaiden valitsemiseen 5. Ohjeita ppilaille ja vanhemmille/hultajille: Vinkkejä hjelmaan sallistuville ppilaille Muistilista ppilaille ja vanhemmille/hultajille 6. Ohjeita isäntäkuluille: Muistilista isäntäkuluille Ohjeita tukihenkilöille Ohjeita isäntäperheiden valitsemiseen 7. Ohjeita isäntäperheille: Vinkkejä isäntäperheille Tarvittavien asiakirjjen muistilista 8. Oppimisspimushjeet ppilaita lähettäville kuluille ja isäntäkuluille Oppimisspimushjeet kuluille 9. Ohjeita kriisinhallintaan Kriisinhallinta Vakuutuspas Cmenius-ppilaille Maapas (Cuntry Guide) 10. Täytettävät lmakkeet: Oppimisspimus (lähettävä kulu, isäntäkulu) Raprtti ppimisspimuksen tteutumisesta (isäntäkulu) Kriisitimintasuunnitelma (lähettävä kulu, isäntäkulu) Käyttäytymissäännöt (lähettävä kulu, isäntäkulu) Oppilaan hakulmake (ppilas, vanhemmat/hultajat) Terveystietlmake 1. sa ja 2. sa (lääkäri, vanhemmat/hultajat, ppilas) Vanhempien/Hultajan sustumuslmake (vanhemmat/hultajat, ppilas) Isäntäperheen tietlmake (isäntäperhe) Isäntäperheen situmus (isäntäperhe) 4

5 Maksupyyntö (isäntäkulu) Isäntäkulun vahvistus maksusurituksesta (isäntäkulu) 5

6 JOHDANTO Cmenius-hjelman yksilöllinen ppilasliikkuvuus n eurppalainen timint, jka mahdllistaa 3-10 kuukauden ppilasvaihdn yläkulujen, lukiiden ja tisen asteen ppilaitsten ppilaille ulkmaisessa isäntäkulussa. Timinnn tarkituksena n kehittää ppilaiden tieta ja ymmärrystä eurppalaisten kulttuurien ja kielien mnimutisuudesta ja auttaa heitä hankkimaan henkilökhtaiseen kehitykseen tarvittavia taitja. Oppilasliikkuvuuden myötä halutaan vahvistaa siihen sallistuvien kulujen välistä yhteistyötä ja mahdllistaa ulkmailla suritettujen pintjen hyväksyminen kumppanikulujen kesken. Tämän ppaan tarkituksena n tukea hjelmaan sallistuvia kuluja, pettajia, ppilaita, vanhempia ja isäntäperheitä varmistamaan menestyksekäs ppimiskkemus ja ppilaan hyvinvinti ulkmailla leskelun aikana. Oppaan sisältö Oppaaseen n kttu käytännön tieta ja hjeita kaikkien ppilasliikkuvuuteen liittyvien sapulten näkökulmasta ja tarpeista lähtien. 1. luku sisältää yleistieta Cmenius-hjelman yksilöllisestä ppilasliikkuvuudesta. 2. luku tarkentaa eri sapulten rlit ja vastuut. 3.luku täsmentää ppilasliikkuvuuteen liittyvät suuntaa-antavat määräajat suunnittelusta lppuraprtintiin. 4. luku n suunnattu lähettäville kuluille. Luku sisältää muistilistat ppilasliikkuvuuden hallinnasta kulussa ja tarvittavista asiakirjista sekä hjeistaa vaihtn lähetettävien ppilaiden valinnassa. 5. luku antaa neuvja ppilasliikkuvuuteen sallistuville ppilaille ja vanhemmille/hultajille ja pastaa tarvittavien asiakirjjen käsittelyssä. 6 luku kskee isäntäkuluja. Luku sisältää muistilistat tarvittavista timenpiteistä ja asiakirjista ppilaita vastaantettaessa sekä pastaa tukihenkilöitä ja hjeistaa isäntäperheiden valintaprsessia. 7. luku pastaa isäntäperheitä ja sisältää muistilistan luettavista ja allekirjitettavista asiakirjista. 8. luku hjeistaa kuluja ppimisspimuksen laatimisessa ja sveltamisessa. 9. luku antaa hjeita kriisienhallintaan ja vakuutusjärjestelyihin. 10 luku sisältää mallikappaleet täytettävistä lmakkeista. Kaikki asiakirjat vat saatavilla englanniksi Eurpa-verkksivuilla. Muilla kielillä asiakirjat vat saatavilla kansallisten timistjen verkksivuilla. 6

7 1. Yleistä Cmenius-hjelman yksilöllisestä ppilasliikkuvuudesta Yksilöllinen ppilasliikkuvuus n yksi kulupetuksen Cmenius-hjelman timinnista. Cmenius n sa Elinikäisen ppimisen hjelmaa 1. Kuka vi hakea? Oppilasliikkuvuuden tteuttamiseen vivat hakea avustusta yläkulut ja tisen asteen ppilaitkset alla luetelluista maista. Hakukelpiset kulut vat aiemmin lleet tai vat parhaillaan mukana samassa Cmenius-hjelman kulujen välisessä yhteistyöhankkeessa. Kulujen valitsemien vaihtn lähetettävien ppilaiden n ltava vähintään 14-vutiaita ja kkpäiväisesti kulussa piskelevia. 2. Mitkä maat vivat sallistua? Lukuvunna hjelmaan sallistuvat seuraavat maat: Belgian, Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Liechtenstein, Luxemburg, Nrja, Pula, Ranska, Rutsi, Slvakia, Slvenia, Sumi, Tanska, Tšekki ja Vir. Miten haetaan? Lähettävät kulut hakevat tukea man maansa kansalliselta timistlta, jlta kulut saavat hakulmakkeet ja yksityiskhtaisemmat hakuhjeet. Kaikki tarvittavat hallinnlliset tiedt, apurahan kattavuus mukaan lukien, vat saatavilla vusittain julkaistavassa Elinikäisen ppimisen hjelman ppaassa, jka julkaistaan samassa yhteydessä yleisen ehdtuspyynnön kanssa. Mitä tuki kattaa? Kansallinen timist maksaa myönnetyn tuen lähettäville kuluille. Lähettävä kulu vastaa tukisumman hallinninnista ja jakamisesta muiden sapulten kesken. Tuki kattaa seuraavia kustannuksia: Lähettävälle kululle aiheutuvia hallintkuluja Oppilaan kielellisestä valmentautumisesta aiheutuvia kustannuksia Isäntäkululle aiheutuvia hallintkuluja, sisältäen tukihenkilöistä aiheutuvia kuluja Oppilaan men-paluumatka ktivelta isäntäperheen ktiin (myös maiden sisäiset matkat) Oppilaan kuukausiraha Kansallinen timist krvaa ppilaiden ja pettajien paklliseen valmennukseen liittyvät kustannukset. Oppilaat kuuluvat Eurpan kmissin heille neuvtteleman AXA-vakuutusyhtiön Cmeniusryhmävakuutuksen piiriin ulkmailla leskelun ajan. 1 Eurpan parlamentin ja neuvstn päätös 1720/2006/EY, tehty Elinikäisen ppimisen timintahjelman perustamisesta. 2 Kansallinen timist antaa lisätietja sallistumiskelpisista kuluista ja sallistuvien ppilaiden ikärajista kussakin maassa. 7

8 2. Rlit ja vastuut Lähettävä kulu nimittää yhdyspettajan varmistaa, että yhdyspettajalla n parhaat mahdlliset edellytykset (resurssit ja kllegjen tuki) tukea ppilaan liikkuvuutta parhaalla mahdllisella tavalla Yhteistyössä kllegjensa kanssa yhdyspettaja: valitsevat spivat ppilaat laatii yhdessä isäntäkulun kanssa ppimisspimuksen, kriisitimintasuunnitelman ja käyttäytymissäännöt järjestää ppilaan matkan isäntämaahan ja takaisin valmentaa ppilasta vaihtn sallistuu kansallisen timistn lähettävälle kululle järjestämään kulutukseen timii yhdyshenkilönä lähettävän kulun ja kansallisen timistn, isäntäkulun, ppilaan ja hänen vanhempiensa/hultajiensa välillä (mm. tiedn ja asiakirjjen välittäminen) käsittelee kaikkia timinnan yhteydessä saatuja henkilötietja luttamuksellisina siirtävät kuukausirahat ppilaalle/ppilaan vanhemmille siirtää isäntäkulun hallinnllisiin kuluihin myönnetyn tuen isäntäkululle n säännöllisesti yhteydessä isäntäkululta nimettyyn ppilaan tukihenkilöön Tarjaa ppilaalle tukea uudelleenspeutumisessa ktiyhteisöön lähettää lppuraprtin kansalliselle timistlle timittaa lppuraprtin hyväksymisen jälkeen ppilaalle tilinpäätöksen maksuista (tai vanhemmille) tai palauttaa maksut kansalliselle timistlle Isäntäkulu Nimittää tukihenkilön ja yhdyspettajan (vi lla yksi ja sama henkilö; jka vastaa ppimisspimuksesta ja muista kulunkäyntiin liittyvistä tehtävistä). Järjestää tukihenkilö(i)lle ja yhdyspettajalle parhaat mahdlliset edellytykset (resurssit ja kllegjen tuen), tukea ppilaan speutumista ja piskelua vaihdn aikana. 8

9 Tukihenkilö yhteistyössä kllegjensa kanssa: hankkii ja valitsee isäntäperheet (myös vierailee mahdllisissa isäntäperheissä) nimeää yhdyspettajan (vi lla sama henkilö kuin tukihenkilö jka vastaa ppimisspimuksesta ja muista kulunkäyntiin liittyvistä tehtävistä) laatii ja allekirjittaa ppimisspimuksen yhdessä lähettävän kulun ja ppilaan kanssa laatii yhdessä lähettävän kulun kanssa käyttäytymissäännöt ja Kriisitimintasuunnitelman tuntee lastensujeluun liittyvät seikat lu yhteyden isäntäperheeseen ennen ppilaan saapumista timittaa isäntäperheelle tarvittavat tiedt, yhteydet ja asiakirjat liittyen ppilasliikkuvuuteen yleensä, lastensujelukysymyksiin, kriisinhallintaan ja, vakuutuksiin sallistuu kansallisen timistn isäntäkuluille järjestämään kulutukseen timii isäntäkulun ja isäntämaan kansallisen timistn, lähettävän kulun, ppilaan, isäntäperheen ja tarvittaessa vanhempien/hultajien välisenä yhdyshenkilönä muun muassa tiedn ja asiakirjjen välittämisessä käsittelee kaikkia timinnan yhteydessä saatuja henkilötietja luttamuksellisina järjestää isäntämaassa tarvittavat matkat sekä ppilaan saattamisen määränpäähän tämän saapuessa ja lähtiessä. esittelee ppilaan kulussa ja auttaa häntä speutumaan uuteen kulujärjestelmään tukee ppilasta hänen leskelunsa ajan ja n helpsti ppilaan ja isäntäperheen tavitettavissa päättää tarvittaessa isäntäperheen vaihtamisesta ylläpitää tietja isäntäperheistä ja tiedttaa muutksista kansalliselle timistlle tarjaa ppilaalle tarvittaessa kielenpiskelumahdllisuuksia n tarvittaessa yhteydessä vakuutusyhtiöön n tarvittaessa / hätätapauksissa yhteydessä vanhempiin / laillisiin hultajiin / lähettävän kulun yhdyspettajaan n neuvja ja pastusta tarvittaessa yhteydessä kansalliseen timistn kiireellisissä tapauksissa päättää ppilaan leskelun keskeyttämisestä (svittuaan asiasta isäntämaan kansallisen timistn kanssa) tarkastaa, että ppilas n tunut mukanaan täytetyn terveystietlmakkeen suljetussa kuressa. pitää hätätilanteita varten hallussaan: allekirjitettua ppilaan hakulmaketta, alkuperäistä allekirjitettua vanhemman/hultajan sustumuslmaketta, allekirjitettua isäntäperheen situmusta, kpita ppilaan vakuutustdistuksesta ja henkilöllisyystdistuksesta sekä vakuutusyhtiön palvelunumerita (alkuperäinen jää ppilaalle), Cmenius-ppilaan vakuutuspasta, jäljennöstä ppilaan eurppalaisesta sairaanhitkrtista. Hänellä lisi hyvä 9

10 lla myös lmakkeista käännökset paikallisella kielellä. Kaikki ppilasliikkuvuuden yhteydessä saadut henkilötiedt vat luttamuksellisia. laatii lppuarvin ppilaan leskelun päättyessä auttaa lähettävää kulua kaikissa seuranta- ja arviintitimissa Isäntäperhe Isäntäperhe: sustuu siihen, että kaikkien täysi-ikäisten perheenjäsenten riksrekisterite tarkistetaan ennen päätöstä isäntäperheen valitsemista varmistaa, että kaikki perheenjäsenet ymmärtävät täysin (isäntäperheen situmuksen mukaiset) isäntäperheen ikeudet ja vastuut allekirjittaa isäntäperheen situmuksen tarjaa asianmukaisen asumisen ja ravinnn varmistaa, että ppilaan kulumatkihin n sujuvat liikenneyhteydet valv ppilasta vanhemman minaisuudessa helpttaa ppilaan speutumista uuteen ympäristöön ja lievittää mahdllista kulttuurishkkia tutustuu lastensujeluvaatimuksiin ja nudattaa niitä tutustuu tämän ppaan kriisinhallintahjeistukseen (9. luku) ja kriisitilanteiden varalle laadittuun kriisitimintasuunnitelmaan ja niissä esitettyihin riski- ja hätätilannemenettelyihin n ngelmien sattuessa yhteydessä tukihenkilöön/isäntäkuluun tarkastaa, että ppilas n tunut mukanaan täytetyn terveystietlmakkeen suljetussa kuressa. Kaikki tässä yhteydessä saadut henkilötiedt vat luttamuksellisia. pitää hätätilanteita varten hallussaan seuraavia asiakirjja: kpita allekirjitetusta vanhempien/hultajien sustumuslmakkeesta, kpita allekirjitetusta isäntäperheen situmuksesta, kpita allekirjitetusta ppilaan hakulmakkeesta, kpita ppilaan vakuutustdistuksesta ja henkilöllisyystdistuksesta sekä vakuutusyhtiön palvelunumerita (alkuperäinen jää ppilaalle), Cmenius-ppilaan vakuutuspasta, kpita ppilaan eurppalaisesta sairaanhitkrtista. Perheellä lisi hyvä lla lmakkeiden käännökset paikallisella kielellä. Oppilas Oppilas: timittaa hakuvaiheessa kaikki tarvittavat tiedt (mitään pis jättämättä), jtka vivat lla leellisia pitkän ulkmailla leskelun kannalta (ppilaan hakulmake, terveystietlmake) valmistautuu ulkmailla leskeluun (kielellinen valmentautuminen tarvittaessa, sallistuminen järjestettyihin kulutustilaisuuksiin) 10

11 laatii ja allekirjittaa ppimisspimuksen lähettävän kulun ja isäntäkulun kanssa tutustuu mahdllisiin riskeihin ja hätätilanteita kskeviin menettelyihin (luku 9. Kriisinhallinta) tutustuu isäntämaan alaikäisiä kskeviin lakeihin ja nudattaa niitä (Maapas) allekirjittaa vanhempien/hultajien sustumuslmakkeen ja nudattaa siinä laadittuja käyttäytymissääntöjä sekä kulujen kesken svittuja sääntöjä tietää, keneen ttaa yhteyttä kriisitilanteessa (kriisitimintasuunnitelma) ei ta tarpeettmia riskejä käyttäytyy vastuuntuntisesti ttaa humin paikalliset tavat ja tttumukset timittaa lähettävälle kululle ja isäntäkululle sekä tukihenkilölle kaikki tarvittavat tiedt terveydentilastaan. Lääkärin täyttämä terveystietlmake (2. sa) laitetaan suljettuun kureen, jta ppilas pitää mukanaan kk leskelun ajan. kirjittaa lppuraprtin Vanhemmat/hultajat Vanhemmat/hultajat timittavat hakuvaiheessa kaikki tarvittavat tiedt (mitään pis jättämättä), jtka vivat lla leellisia pitkän ulkmailla leskelun aikana (ppilaan hakulmake, terveystietlmake) tutustuvat mahdllisiin riskeihin ja hätätilanteita kskeviin menettelyihin (luku 9. kriisinhallinta) tutustuvat isäntämaan alaikäisiä kskeviin lakeihin (Maapas) allekirjittavat vanhempien/hultajien sustumuslmakkeen tukevat ppilasta kk liikkuvuusjaksn ajan ilmittavat lähettävän kulun yhdyspettajalle mahdllisista ngelmista 11

12 3. Määräajat Humii, että lihavidut määräajat vat sitvia. Millin? Mitä n tehtävä? Kuka tekee? lkamarraskuussa 2010 lkamarraskuussa julukuuta 2010 helmikuun pulivälissä 2011 helmikuun pulivälistä alkaen 2010 maaliskuun lppuun mennessä 2011 maaliskuun lppuun mennessä 2011 maaliskuun lpussa huhtikuun lpussa 2011 tukkuun alussa tukkuun pulivälissä tukkuuta 2011 Lähettävät kulut, jtka aikvat jättää hakemuksen, ilmittavat asiasta henkilökunnalle ja ppilaille. Isäntäkulut, jtka vat valmiit ttamaan vastaan ppilaita, ilmittavat asiasta kuluyhteisölle ja tiedttavat mahdllisesta isäntäperheiden tarpeesta. Lähettävien kulujen hakemusten määräaika (lähettävän kulun ja isäntäkulun täyttämät ja allekirjittamat hakemukset). Lähettävät kansalliset timistt ilmittavat lähettäville kuluille valintatulksista. Lähettävät kulut ilmittavat päätöksestä ppilaille ja isäntäkuluille (ja muistuttavat heitä Cmenius-hjelman yksilöllisen ppilasliikkuvuuden ppaan käytöstä liikkuvuuden valmistelussa). Isäntäkulut valitsevat spivat isäntäperheet. Lähettävät kulut valitsevat ppilaat. Lähettävät kulut lähettävät valitun ppilaan/valittujen ppilaiden tiedt isäntäkululle. Isäntäkulut tekevät päätöksen isäntäperheistä (ppilasprfiilien perusteella) ja välittävät lähettäville kuluille tiedt valituista isäntäperheistä. Lähettävät kulut timittavat ppilaalle ja hänen perheelleen tiedt valitusta isäntäperheestä ja kannustavat lähettävää perhettä ja isäntäperhettä pitämään yhteyttä tisiinsa. Vanhemmat/hultajat allekirjittavat sustumuslmakkeen saatuaan tiedt isäntäperheestä, tukihenkilöstä/yhdyspettajasta ja ppimisspimuksesta. Lähettävä kulu, isäntäkulu ja ppilas laativat ja allekirjittavat ppimisspimuksen. Lähettävät kulut timittavat kansalliselle timistlle tiedt valitusta ppilaasta, isäntäkulusta ja isäntäperheestä (kskien syyslukukaudella vaihtn lähteviä ppilaita ). lähettävät kulut isäntäkulut lähettävät kulut lähettävät kansalliset timistt lähettävät kulut isäntäkulut lähettävät kulut lähettävät kulut isäntäkulut lähettävät kulut/ppilas/ lähettävä perhe lähettävät kulut/isäntäkulut/ppilas lähettävät kulut 12

13 tukkuussa 2011 Kun alitus- ja tulvalmennuspäi vämäärät vat tiedssa Vähintään kuukausi ennen lähtöä tuk-kesäkuussa 2011 Lähettävä kansallinen timist laatii tukispimuksen ja lähettää sen lähettävälle kululle. Lähettävät kulut stavat matkalipun isäntäkulun kanssa tehdyn spimuksen ja isäntämaan ilmittaman alituspäivän perusteella (jtta ppilaat saapuvat maahan ennen tulvalmennusta). Lähettävät kulut rekisteröivät ppilaan Cmeniusryhmävakuutukseen Lähtöä edeltävä valmistautuminen lähettävät kansalliset timistt lähettävät kulut lähettävät kulut lähettävät kulut Ennen lähtöä Saapumisen jälkeen Lähtövalmennus vaihtn lähteville ppilaille ja lähettävien kulujen yhdyspettajille (lähettävät kansalliset timistt järjestävät kulutuksen) Tulvalmennus el-syyskuussa 2011 saapuville ppilaille ja isäntäkulujen tukihenkilöille/yhdyspettajille (isäntämaan kansalliset timistt järjestävät kulutuksen) lähettävien kulujen ppilaat/yhdys pettajat ppilaat/isäntä kulujen yhdyshenkilöt lkakuussa 2011 Oppilaan saavuttua isäntäkulu lähettää allekirjitetun maksupyynnön lähettävälle kululle saadakseen timinnan hallintmenja varten kertakrvauksen. isäntäkulut lkakuun lpussa 2011 marraskuun lpussa 2011 elkuusta 2012 alkaen Lähettävät kulut maksavat kertakrvauksen isäntäkululle edellä mainitun asiakirjan perusteella. Lähettävät kulut timittavat kansalliselle timistlle tiedt valitusta ppilaasta, isäntäkulusta ja isäntäperheestä (kskien kevätlukukaudella vaihtn lähteviä ppilaita). Lähettävät kulut timittavat lppuraprtin, jka sisältää myös ppilaan ja isäntäkulun raprtit sekä vaadittujen asiakirjjen allekirjitetut jäljennökset, (ppimisspimus, raprtti ppimisspimuksesta, allekirjitettu vanhempien/hultajien sustumuslmake, allekirjitettu isäntäperheen situmus, allekirjitettu vahvistus maksusurituksesta) hyväksyttäviksi lähettävälle kansalliselle timistlle. lähettävät kulut lähettävät kulut lähettävät kulut lähettävien kulujen ppilaat/yhdys pettajat 13

14 4. Ohjeet lähettäville kuluille Muistilista lähettäville kuluille Muistilistassa käydään läpi lähettävän kulun tehtävät Cmenius-hjelman yksilöllisen ppilasliikkuvuuden yhteydessä. Seurannan helpttamiseksi tehtävät n jaettu seuraaviin vaiheisiin: lähtöä edeltävät tehtävät leskelun aikaiset tehtävät ktiinpaluun jälkeiset tehtävät spimuskauden kestävät tehtävät Lpussa n muistilista asiakirjjenkäsittelemistä varten. Lähtöä edeltävät tehtävät Mtivaati ja ppilaiden hankinta: Varmistetaan, että kaikki ppilaat vat saaneet tiedt mahdllisuudesta piskella ulkmailla. Tämä kskee erityisesti ppilaita, jilla ei ehkä muuten lisi tällaisia mahdllisuuksia. Valinta: Kulussa tteutetaan perusteellinen valintaprsessi, jlla varmistetaan, että ulkmaille lähtevällä ppilaalla/lähtevillä ppilailla n henkilökhtaiset valmiudet ja tarvittavat piskelutaidt leskelun nnistumiseen. Oppilaiden valinnan järjestämisessä helpttavat tämän ppaan hjeet ppilaiden valitsemiseksi ja ppilaan hakulmake. Kun ppilas n valittu, varmistetaan, että terveystietlmake, ppilaan hakulmakkeen liitteenä levat sijitustiedt ja vanhempien/hultajien sustumuslmake n täytetty ja allekirjitettu. Yhdyspettaja: Kulusta nimitetään isäntäkulun tukihenkilön, ppilaan ja hänen vanhempiensa/hultajiensa välinen yhdyshenkilö. Kulun n syytä katsa yhdyspettajan työ saksi hänen työsurituksiaan (esim. palkkauksessa, vähennettyinä työtunteina). Tiedtusta kskevat vaatimukset: Varmistetaan, että kaikki tarvittavat lmakkeet ppilaan hakulmake (sijitustietineen) ja vanhemman/hultajan sustumuslmake timitetaan isäntäkulun tukihenkilölle. Terveystietlmakkeen (2. sa) tiedt vat erittäin luttamuksellisia ja ne laitetaan suljettuun kureen, jta ppilas pitää mukanaan. Kuren vi avata ainastaan lääkäri ppilaan terveydentilan niin vaatiessa. Lähetä tukihenkilön ja isäntäperheen yhteystiedt ppilaan vanhemmalle/hultajalle/vanhemmille/hultajille heti, kun ne n vahvistettu. Valmistautuminen: Oppilas saatetaan kansallisen timistn järjestämään lähtövalmennukseen. Lähettävän kulun yhdyspettajille järjestetään samaan aikaan kulutus. Suritetaan kaikki tarpeellinen valmistautuminen (esim. kielellinen valmistautuminen, tietjen tarjaminen isäntäkulusta, isäntäperheestä ja isäntämaasta). Oppilaan vanhemmille/hultajille n myös syytä selvittää ppilasliikkuvuuden käytännön timia ja tarkitusta. Oppilaalle annetaan ppaan si vinkkejä hjelmaan sallistuville ppilaille ja hänen kanssaan keskustellaan siinä annetuista neuvista. 14

15 Oppimisspimus: Ulkmaille lähtevälle ppilaalle laaditaan henkilökhtainen ppimisspimus. Oppimisspimuksen laativat, siitä spivat ja sen allekirjittavat myös isäntäkulu ja ppilas/ppilaat. Spimuksen tarkituksena n helpttaa pintjen hyväksilukemista ja varmistaa, että päällekkäiset ppijakst ja liiallinen kiinnikurminen vältetään mahdllisimman pitkälle. Spimuksen laatimisessa auttavat tämän ppaan luku ppimisspimushjeet kuluille ja liitteenä leva ppimisspimuksen malli. Eurpassitdistus: Lähettävä kulu ttaa Cmenius-ppilaalle käyttöön Eurpassi-tdistuksen, jsta käy ilmi liikkuvuuden sisältö. Eurpassi n hyväksytty kaikissa EU:n jäsenvaltiissa, jten se n arvkas asiakirja ppilaan tulevaisuuden kannalta. Lisätietja Eurpassista löytyy sitteesta Lisätietja vi kysyä myös kansallisesta timiststa. Kriisitimintasuunnitelma: Isäntäkulun kanssa svitaan menettelyistä leskelun aikana sattuvan kriisien tai hätätilanteiden varalta. Varmista, että vanhemmilla/hultajilla ja ppilailla n jäljennös kriisinhallinta-luvusta ja kriisitimintasuunnitelmasta. Varmista, että ppilaat ja vanhemmat/hultajat tuntevat alaikäisiä kskevat lait (jtka vat saatavilla niin kutsutussa maappaassa (cuntry guide). Käyttäytymissäännöt: Isäntäkulun ja ppilaan kanssa svitaan selkeistä käyttäytymiseen liittyvistä säännöistä ja mahdllisista seuraamuksista sääntöjä rikttaessa. Käyttäytymissääntöjen lisäksi ppilaan n nudatettava vanhempien/hultajien sustumuslmakkeessa annettuja sääntöjä.. Matkajärjestelyt: Oppilaan matkajärjestelyistä svitaan isäntäkulun kanssa. Oppilas saapuu isäntämaahan niin, että vi sallistua isäntämaan kansallisen timistn järjestämään tulvalmennukseen. Ktimaan kansallinen timist välittää tiedt isäntämaan kulutusajankhdista. Oleskelun aikana Pysyvä yhteys ppilaaseen: Ollaan säännöllisesti yhteydessä ppilaaseen ja isäntäkulun tukihenkilöön. Tuetaan ja rhkaistaan ppilasta jakamaan kkemuksiaan. Vi myös lla hyvä ajatus järjestää nykytekniikan mahdllistamaa yhteistimintaa ppilaan man kulun lukan ja isäntäkulun lukan kesken (esim. videkkuksia, verkkpäiväkirja jne.). Edistymisen seuranta: Seurataan ppilaan pintjen edistymistä yhteistyössä isäntäkulun kanssa ppimisspimuksen mukaisesti. Ongelmien sattuessa: Autetaan isäntäkulua ratkaisemaan ngelmat, jita vaihdn aikana saattaa ilmetä ja le tarvittaessa yhteydessä ppilaan vanhempiin. Ktiinpaluun jälkeen Arviinti: Oppilaan kanssa arviidaan leskelun saavutuksia sekä frmaaleja (petuksessa saavutettuja tulksia ppimisspimuksen perusteella) että nn-frmaaleja saavutuksia (henkilökhtaisia saavutuksia). Arvin perustana pidetään isäntäkulun ppimisspimuksen malliraprtin välityksellä antamaa ppilasarvita. Arvissa nudatetaan lähettävän kulun ja isäntäkulun kesken svittua kaavaa. Hyväksyminen: Varmistetaan, että ma kulu hyväksyy vaihdn aikana suritetut pinnt mahdllisimman laajalti ja että ppilas vi jakaa kkemuksia kulussa. Oppilas vi myös käyttää Eurpassia ulkmailla leskelun virallisena hyväksymistdistuksena. Uudelleen speutuminen: Annetaan ppilaalle tarvittava tuki ktimaahan ja kuluun uudelleen speutumiseen sekä vaihtkkemuksen reflektimiseen ja hyödyntämiseen. Raprtinti: Lähettävällä kululla n velvllisuus raprtida liikkuvuus/liikkuvuudet kansalliselle timistlle. Raprtti sisältää myös ppilaan ja isäntäkulun sit, allekirjitetut jäljennökset vaadituista 15

16 asiakirjista (allekirjitettu ppimisspimus, allekirjitettu raprtti ppimisspimuksesta, allekirjitettu vanhempien/hultajien sustumuslmake, allekirjitettu isäntäperheen situmus, allekirjitettu isäntäkulun vahvistus maksusurituksesta) sekä tarvittavat liitteet (maksutsitteet). Spimuskauden aikana Tukien hallinninti: Oppilaan kuukausimaksu maksetaan ppilaalle (tai hänen vanhemmilleen). Oppilaalle hankitaan muutettavissa leva paluulippu ja varmistetaan, että kaikki matkaan liittyvät hyväksyttävät ment katetaan. Isäntäkulun allekirjittaman maksupyynnön saavuttua, maksetaan myönnetty tuki isäntäkululle. Kaikista liikkuvuuteen liittyvistä menista n säilytettävä kuitit. Kansallinen timist antaa lisätietja krvausten hallinnsta. Yhteydet kansalliseen timistn: Kansalliselle timistlle lähetetään tarkat tiedt valituista ppilaista ja heidän liikkuvuuskhteistaan heti kun ne vat tiedssa. Kulut vat velvllisia sallistumaan kansallisten timistjen järjestämiin kulutuksiin ja täyttämään raprtintivaatimukset. Js kulut päättävät palauttaa ppilaan ktiin kesken vaihdn, n ltava välittömästi yhteydessä kansallisen virastn ja svittava vaihdn päättämisestä. Asiakirjjen tarkastusluettel: Tutustuttavat asiakirjat: Ohjeet lähettäville kuluille ppilaiden valitsemiseksi Oppimisspimuksen laatimishjeet Kriisinhallinta (ppaan luku 9) Vakuutuspas Cmenius-ppilaille Täytettäviä ja allekirjitettavia asiakirjja: Oppimisspimus Kriisitimintasuunnitelma Käyttäytymissäännöt Oppilaalta saatavat asiakirjat (hulellisesti täytettyinä ja allekirjitettuina): Oppilaan hakulmake (sekä sijitustiedt) Terveystietlmake (ainastaan 1. sa) Vanhempien/hultajien sustumuslmake Ilmittautumislmake ryhmävakuutukseen ja edunsaaja(t) kulemantapauksessa Oppilaalle ja hänen vanhemmilleen/hultajilleen timitettavat asiakirjat: 16

17 Vinkkejä hjelmaan sallistuville ppilaille Kriisinhallinta Kriisitimintasuunnitelma Käyttäytymissäännöt Vakuutuspas Cmenius-ppilaille 4. Ohjeet lähettäville kuluille Ohjeet lähettäville kuluille ppilaiden valitsemiseksi Tämän asiakirjan tarkituksena n auttaa lähettäviä kuluja valitseman ppilaat Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen. Valintaprsessi vidaan jakaa kahteen vaiheeseen: ppilaiden haku ja varsinainen valitseminen. Hakuvaihe Hakuvaiheen aikana mahdllisesti valittavia ppilaita pyydetään ilmittautumaan, jtta vidaan laatia luettel hakijista varsinaista valintaa varten. Yksinkertaisimmillaan haku vi kstua vain kulun ilmitustaululle tai verkksivuille laitetusta ilmituksesta. Hakuun vidaan myös käyttää enemmän aikaa ja sitä vidaan mainstaa enemmän. Hakijiksi lisi hyvä kannustaa myös ppilaita, jtka eivät lunnstaan le kiinnstuneita leskelusta ulkmailla. Suurimman vaikutuksen asiasta kiinnstuneisiin ppilaisiin vivat tehdä keskustelut vaihthankkeisiin aiemmin sallistuneiden ppilaiden kanssa ja heidän esittelynsä. Valinta Lähettävän kulun tulee määritellä valintamenettely, esim. asiakirjista, jtka hakijiden n timitettava, ja niiden käsittely. Susiteltavaa n tehdä alkuvalinta kirjallisten hakemusten perusteella (ppaan liitteenä malli ppilaan hakulmakkeesta), minkä jälkeen spivimmat hakijat haastatellaan ennen lpullisen päätöksen tekemistä. Valintaprsessissa tulee ttaa humin tietyt yleisperusteet, vaikka arviinti n aina yksilöllinen ja tapauskhtainen. Sen sijaan, että jku kulun henkilökunnasta tekisi päätökset valinnista yksin, n erittäin susiteltavaa mudstaa valintatimikunta, jhn vi kuulua myös kulun henkilöstön ulkpulisia jäseniä. Yleisten valintaperusteiden lisäksi kulut vivat määritellä jitakin erityisperusteita, jtka liittyvät lennaisesti liikkuvuushankkeen lunteeseen ja tarkituksenmukaisuuteen. Erityisperusteista päätetään hankekhtaisesti kunkin hankkeen minaispiirteiden perusteella. Kaikkien valintaprsessiin sallistuvien n svittava yhdessä yleisistä ja erityisperusteista, jtka tulee ilmittaa selvästi hakijille. Perusteista ja niiden valitsemisesta keskustellaan myös isäntäkulun yhdyshenkilön kanssa, jtta nämä tietävät, millä perusteella valinta n suritettu ja vivat valmistautua asianmukaisesti. 17

18 Yleiset perusteet Yleisiin valintaperusteisiin lukeutuvat seuraavat asiat: Mtivaati Vanhempien tuki Avin/ennakkluultn persnallisuus Itseluttamus Opiskeluvalmiudet Valintaperusteet kuvaillaan lyhyesti alla. Mikään peruste ei le muita tärkeämpi ne kaikki tulisi ttaa humin ja lpullisen valinnan tulee perustua kknaisuuteen. Mtivaati Mtivaati n avaintekijä valinnassa. Ensinnäkin n tärkeää varmistaa, että ppilailla n selvä käsitys siitä, mitä ulkmailla vietetty vaihtjaks tarkittaa. Heidän n tiedstettava, ettei pitkähkö ulkmailla leskelu millaan le aina helppa ja että tdennäköisesti siihen liittyy vaikeitakin aikja ja ngelmia, jista heidän n selviydyttävä itsenäisesti. Yksi tapa mtivaatin ja situtumisen sittamiseksi n esimerkiksi antaa ppilaiden sittaa, että he vat valmiit tekemään töitä hankkeen eteen. Heitä vidaan esimerkiksi pyytää laatimaan mtivaatikirje, jssa he kertvat dtuksistaan ja hakuperusteistaan. Vanhempien tuki Vanhempien n ltava täysin mukana hankkeessa ja valmiina antamaan täyden tukensa ppilaalle hänen llessaan ulkmailla. Jatkuvasti hulissaan levat vanhemmat, jtka siirtävät hulensa lapselleen, vaikuttavat negatiivisesti leskeluun ja vivat pahimmassa tapauksessa saada aikaan jpa vaihdn keskeytymisen. Oppilaan hakemuksen liitteenä tulee tämän vuksi lla vanhempien lausunt, jssa he ilmittavat ymmärtävänsä tuen merkityksen ja vat valmiit tukemaan ja kannustamaan lastaan kk vaihdn ajan. Avin/ennakkluultn persnallisuus Vaihdn myötä ppilaat vat millaan uudessa maailmassa. Heidän n lutava ystävyyssuhteita ja speuduttava uuteen kuluyhteisöön. Oppilaat, jtka välttävät haasteita, eivät ehkä saa hyötyä irti kkemuksesta ja vivat khdata vakavia vaikeuksia vaihdn aikana. Avimuus ei välttämättä tarkita 18

19 samaa kuin lla susittu; susittuna leminen jhtuu usein enemmän ympäristötekijöistä kuin henkilön masta persnallisuudesta. Hyvä merkki avimuudesta vat harrastukset ja vapaa-ajan viett, jissa ludaan ystävyyssuhteita samista asiista kiinnstuneiden kanssa. Harrastus vivat lla musiikki, liikunta, shakki tai plitiikka mikä tahansa mitä tehdään yhdessä tisten kanssa. Itseluttamus Ei le helppa lla pitkään kaukana perheestä ja ystävistä, ja vi lla, että tilanne n liikaa ppilaille ja he palaavat ktiin parin päivän tai viikn kuluttua. Hyvä valmistautuminen ja tuki vivat vähentää tällaista riskiä humattavasti, mutta ppilailla n myös ltava riittävästi henkisiä valmiuksia selviytyä itsenäisesti vaikeista ajista. On tärkeää ttaa humin, että ulspäin suuntautunut käytös ei välttämättä aina sita itseluttamusta ja että hiljaisilla ja ujilta vaikuttavilla henkilöillä vi lla erinmainen speutumiskyky ja tarvittavaa kärsivällisyyttä. Valituilla ppilailla n ltava itsevarmuutta ja heidän n kyettävä khtaamaan esteitä ja pääsemään niiden yli. Opiskeluvalmiudet Hyvät piskeluvalmiudet vat pitkäaikaiseen ppilasvaihtn sallistuvalle etu ppimisen kannalta. Isäntäkulussa ppilaat jutuvat seuraamaan petusta, jka tdennäköisesti eraa suuresti man kulun petuksesta (ja vieraalla kielellä, jta ppilas ei välttämättä ennestään saa lainkaan). Oppilaat vivat myös jutua pnnistelemaan saadakseen muut kiinni palattuaan ktimaahansa. Js vaikeuksia n j ktimaassa, vaarana n, että ngelmat pahenevat entisestään pitkän pissaln jälkeen. Ei kuitenkaan pidä erehtyä vaatimaan hyviä ppisurituksia edellytyksenä vaihtn sallistumiselle: kknaisvaltaiset valmiudet vat ratkaisevia eikä niinkään ppimisen tas tietyllä hetkellä. Itse asiassa niin kutsutut "alisurittajat" vivat lla erinmaisia sallistujia, ja kkemus vi auttaa heitä tumaan esiin tdelliset kykynsä. Opettajat usein tietävät, työskenteleekö tietty ppilas tdellisten kykyjensä mukaan vai saavuttaak hän vain keskikertaiset tulkset tilapäisen mtivaatin puutteen vuksi. Tämä n hyvä syy ttaa erilaisia ppijita mukaan valintaprsessiin sen sijaan, että lutettaisiin vain tdistus- ja kenumerihin. Erityisperusteet Yleisten perusteiden lisäksi vidaan ppilasvalintaan käyttää myös tiettyjä erityisiä lisäperusteita. Kska ppilasvaihdt tehdään nykyisten tai aiempien Cmenius-hjelman yhteistyöhankkeiden yhteistyökulujen kesken, jtkut kulut vivat katsa ppilasliikkuvuuden tämän hankkeen jatkksi ja rajittaa haun vain ppilaisiin, jtka vat sallistuneet aiempaan yhteistyöhankkeeseen. 19

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat Helsinki 5.11.2013 Ohje Pienten hyväksyttyjen kulutusrganisaatiiden käsikirjat Liikenteen turvallisuusvirast, Trafi n laatinut kulutusrganisaatiille, jtka tarjavat kulutusta kevyiden ilma-alusten lupakirjaa

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot