SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014"

Transkriptio

1 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön hallitus n päättänyt purkutimiin ryhtymisestä Yleensä paikallisjärjestön hallitus päättää esittää paikallisjärjestön kkukselle purkamista. Tästä hallituksen päätöksestä n tehtävä ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen. 2. Yhdistyksen purkamista n käsiteltävä kahdessa seuraavassa vähintään kahden viikn väliajin pidettävässä edustajistn kkuksessa (säännöt 10 2.). Kkusten väliä ei le syytä tarpeettmasti pitkittää. Ensimmäisen purkukkuksen jälkeen hallitus ryhtyy välittömästi purkamisen edellyttäviin timenpiteisiin. Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön ainastaan sillin, kun päätös n syntynyt vähintään ¾ enemmistöllä mlemmissa kkuksissa annetuista äänistä (säännöt 10 2.) Ensimmäisessä kkuksessa tehtävät päätökset kuullaan hallituksen esitys paikallisjärjestön timinnallisesta tilanteesta, purkuesityksen perusteista ja hallituksen suunnitelma ammattisastjen siirtymisestä ja paikallisjärjestön varjen siirrsta vastaanttavaan SAK:n paikallisjärjestöön. päätetään paikallisjärjestön purkamisesta (1. päätös) Käsitellään purkamiseen liittyvät seuraavat timenpiteet päätetään/tdetaan paikallisjärjestön lpetuspäivä, ts. päätetään 2. purkukkuksen ajankhta tdetaan, että tisessa purkukkuksessa: käsitellään paikallisjärjestön hallituksen laatimaan tilinpäätös ja kertmus/selvitys kuluvan vuden timinnasta päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille valitaan selvitysmiehet surittamaan yhdistykseen purkuun liittyvät lpputimet ja laatimaan lppuselvitys, jhn kuuluvat 2. kkuksessa vahvistettava tilinpäätös sekä 1. ja 2. purkukkuksen pöytäkirjat päätetään susittaa, että ammattisastt siirtyvät SAK:n paikallisjärjestön xxx jäseneksi. päätetään velvittaa hallitus tiedttamaan ammattisastille valmisteilla levista muutksista

2 SAK ry Ohje 2 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks Ensimmäisen ja tisen purkukkuksen välisenä aikana hallitus laatii paikallisjärjestön tilinpäätöksen mahdllisimman lähelle purkuajankhtaa laatii kertmuksen/selvityksen kuluvan vuden timinnasta timittaa em. asiakirjat ja kuluvan vuden pöytäkirjat timinnan-/tilintarkastajille timinnan-/tilintarkastusta varten kutsuu klle 2. purkukkuksen, jka n samalla paikallisjärjestön lpetuspäivä Tisessa kkuksessa tehtävät päätökset Ajankhta n aikaisintaan kahden viikn kuluttua ensimmäisestä kkuksesta. Kutsu kkukseen n timitettava vähintään seitsemän vurkautta ennen kkusta. Kkuskutsussa n mainittava, että kkuksessa käsitellään paikallisjärjestön purkamista ja kuullaan hallituksen kertmus paikallisjärjestön timinnasta ja vahvistetaan tilinpäätös kuluvalta vudelta sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta. (Yhdistyslaki 24 ). Kuullaan ja hyväksytään hallituksen valmistelema selvitys paikallisjärjestön timinnasta kuluneen kalenterivuden salta. Kuullaan ja vahvistetaan paikallisjärjestön tilinpäätös timintakaudelta xx.xx.20xx. Kuullaan tilintarkastajien lausunt kskien timinta- ja tilikautta 1.1. xx.x.20xx Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille Päätetään paikallisjärjestön purkamisesta päätös paikallisjärjestön purkamisesta pannaan täytäntöön ainastaan sillin, kun sitä kskeva päätös n tehty vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä mlemmissa kkuksissa. Päätetään paikallisjärjestön varjen siirtämisestä (pp/kk/vv lukien) ja mahdllisten tulevien jäsenmaksujen siirtämisestä sekä tilien lpettamispäivä (pp/kk/vv). (Paikallisjärjestöjen säännöt 10 ). Valitaan selvitysmies/-miehet paikallisjärjestöjen purkutimien lppuunsaattamista varten Paikallisjärjestön timinta päättyy tähän kkukseen eli purkupäivä n tisen purkukkuksen päivämäärä. Paikallisjärjestöjen jäsenten ja hallituksen timivalta n päättynyt. Kkuksen jälkeen paikallisjärjestöä ei enää le. Käytännön lpetustimia hitaa nimetty selvitysmies/ -miehet. Tisen purkukkuksen pöytäkirjasta tulee timittaa kpi mahdllisimman npeasti SAK:n alueelliseen timipisteeseen. Varjen siirt vidaan tehdä ainastaan pöytäkirjan perusteella.

3 SAK ry Ohje 3 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks Selvitysmiesten tehtävät ja lppuselvitys Hallituksen timivalta päättyy selvitysmiesten valintaan. Yksinkertaisuuden vuksi selvitysmiehiksi susitellaan valittavan paikallisjärjestön puheenjhtaja ja sihteeri. Mikäli selvitysmiestä/-miehiä ei valita, paikallisjärjestön viimeinen hallitus timii selvitysmiehinä. Tässäkin tapauksessa hallituksen timivaltuudet rajittuvat ainastaan selvitys- ja purkutimiin. Selvitysmiehen tehtävä n valva, että paikallisjärjestön lpetustimet suritetaan paikallisjärjestön kkuksen päätöksen ja paikallisjärjestöjen sääntöjen mukaisesti. Selvitysmiehen/-miesten käytännön tehtävänä n mm: Yhdistyksen varjen siirtäminen purkukkuksen päätöksen mukaisesti Pankkitilien lpettaminen Varjen siirt ja mahdllisesti purkamisen jälkeen vielä tulevien jäsenmaksujen tilittäminen uuteen paikallisjärjestöön/-töihin tai SAK:lle (paikallisjärjestöjen sääntöjen 10 3 mmentti). Lppuselvityksen tekeminen (erillisiä selvitystimia ei tässä vaiheessa enää tarvitse tehdä, kska/js yhdistys n j hyväksynyt hallituksen laatiman lppuselvityksen eli tilinpäätöksen, jsta ilmenee, ettei yhdistyksellä le velkja). Selvitysmiehet laativat timistaan selvityksen, jka yhdessä vahvistetun tilinpäätöksen ja purkukkusten pöytäkirjjen kanssa timitetaan sille paikallisjärjestölle, jhn varat n siirretty. Tilinpäätöksen jälkeiset tilitapahtumat kirjataan erilliselle, vapaamutiselle liitteelle. Purkuilmituksen tekeminen yhdistysrekisteriin Yhdistysrekisterille timitettava purkautumisilmitus (lmake) täytetään kahtena kappaleena. Täytetään purkamisilmituksen khdat 1-4 hjeiden mukaan. Purkautumisilmitukset timitetaan SAK:lle: Anitta Leiks, SAK ry, PL 157, HELSINKI Anitta Leiks timittaa paperit SAK:sta yhdistysrekisteriin. Paikallisjärjestön purkautumisesta ilmittaminen SAK:lle ja ammattisastille sekä yhteisöille, jiden jäsen tai yhteistyökumppani paikallisjärjestö n HUOM. 2. purkukkuksen pöytäkirjasta timitetaan kpi SAK:n alueelliseen timipisteeseen. Paikallisjärjestön purkauduttua selvitysmiehet vat vastuussa paikallisjärjestön varista, maisuudesta ja asiakirjista, kunnes ne n luvutettu purkukkuksen päätöksen mukaisesti.

4 SAK ry Ohje 1 (1) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA LOPETTAMISTOIMET 1. Ensimmäisen purkukkuksen jälkeiset timet (mikäli kkus n päättänyt paikallisjärjestön purkamisesta) 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen ja järjestölinjaan puheenjhtaja 2. Timintakertmuksen laatiminen kuluvalta kaudelta sihteeri 3. Tilinpäätöksen tekeminen kuluvalta kaudelta taludenhitaja 4. Timintakertmuksen ja tilinpäätöksen käsittely hallitus 5. Tilien ja hallinnn tarkastus timinnantarkastajat/tilintarkastajat 2. Tisen purkukkuksen jälkeiset timet (mikäli kkus n päättänyt paikallisjärjestön purkamisesta) 1. Tilien lpettaminen ja varjen siirt kkuksen selvitysmies/-miehet päätöksen mukaisesti. HUOM! Päivämäärät ilmitettava taludenhitaja pöytäkirjassa! 2. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen selvitysmies/-miehet varjen siirrsta ja mahdllisesti tulevista taludenhitaja jäsenmaksuista 3. Kpi pöytäkirjasta SAK:n alueelliseen timipisteeseen sihteeri/selvitysmies 4. Yhdistysrekisteri-ilmituksen täyttäminen ja timittaminen puheenjhtaja SAK:lle: Anitta Leiks, SAK, PL 157, Helsinki 5. Selvitysmiehet laativat timistaan selvityksen, jka yhdessä vahvistetun tilinpäätöksen kanssa timitetaan sille/niille yhdistyksille, jhn varat n siirretty. 6. Jäsenten eli ammattisastjen hitaminen puheenjhtaja/alueellinen timipiste uuteen syntyvään paikallisjärjestöön.

5 1. purkukkuksen esityslistamalli SAK:n xxx:n paikallisjärjestön EDUSTAJISTON KOKOUS E S I T Y S L I S T A Aika Paikka 1. Kkuksen avaus ja kkusedustajien tteaminen Kkuksen avaa paikallisjärjestön puheenjhtaja. 2. Kkuksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tteaminen Kutsu kkukseen n timitettava jäsenyhdistyksille vähintään neljä ja niiden ilmittamille edustajille vähintään kaksi viikka ennen edustajistn kkusta. (säännöt 5 ). Kkuskutsussa n mainittava, että kkuksessa käsitellään paikallisjärjestön purkamista (Yhdistyslaki 24 ). Esitys: Tdetaan kkus yhdistyksen sääntöjen 5 3mmentin ja Yhdistyslain mukaan ikein klle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3. Kkuksen esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista esitetyssä mudssa. 4. Kkusvirkailijiden valinta a. puheenjhtaja b. sihteeri c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d. kaksi ääntenlaskijaa Esitys: Valitaan kkusvirkailijat tehtyjen esitysten perusteella. 5. Yhdistyksen purkamisesta päättäminen 5.1. Kuullaan paikallisjärjestön hallituksen esitys Paikallisjärjestön hallitus esittelee timinnallisen tilanteen, timintaympäristössä nähtävissä levat muutkset ja näkemyksen siitä, kuinka em. haasteisiin n mahdllista vastata. Hallitus esittelee suunnitelman ammattisastjen ja paikallisjärjestöjen varjen siirtämisestä vastaanttavaan paikallisjärjestöön/töille.

6 . 5.2.Päätetään paikallisjärjestön purkamisesta Paikallisjärjestön säännöt vidaan purkaa, js edustajistn kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikn välein pidetyssä kkuksessa vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Esitys: Päätetään purkaa SAK:n xx paikallisjärjestö Purkamiseen liittyvät seuraavat timenpiteet Päätetään/tdetaan, että tinen purkukkus pidetään xx.xx. 200x kl xxx paikka Tdetaan, että tisessa purkukkuksessa päätetään: - timintakertmuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä kuluvalta tilikaudelta - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili-ja vastuuvelvllisille - päätetään paikallisjärjestön varjen ja purkautumisen jälkeen mahdllisesti tulevien jäsenmaksujen siirtämisestä siihen/niihin SAK:n paikallisjärjestöön/töille - valitaan selvitysmiehet surittamaan paikallisjärjestön purkuun liittyvät timet (taludellinen lppuselvitys, varjen siirt, pankkitilien lpettaminen, purkuilmituksen tekeminen SAK:lle ja yhdistysrekisteriin sekä muut paikallisjärjestön purkamiseen liittyvät timet) Päätetään, että kkuskutsun yhteydessä hallitus infrmi jäseniä valmisteilla levista muutksista. Päätetään susittaa, että ammattisastt siirtyvät SAK:n xx paikallisjärjestön jäseneksi. 6. Kkuksen päättäminen Hallitus

7 2. purkukkuksen esityslistamalli SAK:n XX:n paikallisjärjestön EDUSTAJISTON KOKOUS E S I T Y S L I S T A Aika Paikka 1. Kkuksen avaus Kkuksen avaa paikallisjärjestön puheenjhtaja. 2. Kkuksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tteaminen Kutsu kkukseen n timitettava vähintään seitsemän vurkautta ennen kkusta. Kkuskutsussa n mainittava, että kkuksessa käsitellään paikallisjärjestön purkamista ja kuullaan hallituksen kertmus paikallisjärjestön timinnasta ja vahvistetaan tilinpäätös kuluvalta vudelta sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta. (Yhdistyslaki 24 ). Esitys: Kkus tteaa kkuksen paikallisjärjestön sääntöjen mmentin ja Yhdistyslain mukaan ikein klle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3. Kkuksen esityslistan hyväksyminen Esitys: Kkus hyväksyy esityslistan esitetyssä mudssa. 4. Kkusvirkailijiden valinta a. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa b. kaksi ääntenlaskijaa 5. Käsitellään hallituksen antama selvitys paikallisjärjestön timinnasta 1.1. xx.x.200x Kuullaan hallituksen valmistelema selvitys paikallisjärjestön timinnasta kuluneen kalenterivuden salta. Esitys: Kkus hyväksyy timinnasta annetun selvityksen. 6, Kuullaan paikallisjärjestön tilinpäätös timintakaudelta xx.xx.200x Esitys: Tdetaan tilinpäätös kuulluksi. 7. Kuullaan tilintarkastajien lausunt kskien timinta- ja tilikautta 1.1. xx.x.200x Esitys: Tdetaan tilintarkastajien lausunt kuulluksi.

8 8. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus paikallisjärjestön hallitukselle ja muille tilivelvllisille kuluvasta timintakaudesta Esitys: Kkus vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden paikallisjärjestön hallitukselle ja muille tilivelvllisille kuluvasta timintakaudesta. 9. Päätetään paikallisjärjestön purkamisesta Paikallisjärjestön säännöt vidaan purkaa, js edustajistn kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikn välein pidetyssä kkuksessa vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Esitys: Päätetään purkaa SAK:n xx:n paikallisjärjestö. 10. Päätetään paikallisjärjestön varjen siirtämisestä ja mahdllisesti tulevien jäsenmaksujen siirtämisestä sekä tilien lpettamispäivä Esitys: Paikallisjärjestön varat ja tulevat jäsenmaksut ja muut mahdlliset saatavat siirretään SAK:n paikallisjärjestölle/töille pp/kk/vv lukien. 11. Valitaan selvitysmies/-miehet paikallisjärjestön purkutimien lppuunsaattamista varten. Erillisiä selvitystimia ei le tässä vaiheessa enää tarpeen tehdä, kun/js paikallisjärjestön j purkautumisesta päättäessään vi hyväksyä hallituksen laatiman lppuselvityksen (tilinpäätöksen), jsta ilmenee, ettei paikallisjärjestöllä le velkja. Selvitysmies n nimettävä ns. lpetustimia varten: pankkitilien lpettaminen ja mahdllisesti varjen siirtäminen, purkuilmitusten tekeminen ja muut mahdlliset käytännön timet. Selvitysmiehet laativat timistaan selvityksen, jka yhdessä vahvistetun tilinpäätöksen kanssa timitetaan sille/niille paikallisjärjestöille, jhn varat n siirretty. Esitys: Valitaan selvitysmieheksi yhdistyksen puheenjhtaja ja sihteeri. 12. Kkuksen päättäminen Hallitus

KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU

KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU KOKOUSKUTSU Tervetula Uudenmaan Partipiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkkukseen. Kevätkkus pidetään sunnuntaina 30.3.2014 kell 10.30-14.30 Karkkilan seurakuntatallla (Huhdintie 9, 03600 Karkkila). Keskustelu

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011 Hallituksen kkus 3 / 2010-2011 Aika: 31.10.2010 kl 16:50 18:03 Paikka: Paikalla: Pissa: Vartikl, Vetelintie 5 kerhhuneist, Helsinki Mika Kntiainen (puheenjhtaja) Mikk Mulari (sihteeri) Teemu Kujala (pistui

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot