Korkeakouluhakujen uudistus infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH"

Transkriptio

1 Krkeakuluhakujen uudistus inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

2 Opintplku Oppijan verkkpalvelu julkaistaan klmella kielellä: sumeksi, rutsiksi ja englanniksi Opintplku.fi Studieinf.fi Studyinf.fi Sumi + rutsi identtiset Englanninkielinen paljn suppeampi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

3 Erilaiset tavitteet, erilainen khderyhmä erilainen palvelu Opintplun tavitteena n elinikäisen ppimisen tukeminen ja kuluttautumiseen rhkaiseminen Knsepti ja sisällöt tukevat tämän tavitteen tteutumista Khderyhmänä kaikki Sumessa asuvat, jtka saavat sumen tai rutsin kieltä Studyinf n hakupalvelu Khderyhmänä kv-hakijat ja Sumessa asuvat ulkmaalaiset / vieraskieliset Sumalaisten krkeakulujen kulutustarjnnan esittely ja haku kulutuksiin Knsepti ja sisällöt tukevat tätä tavitetta Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

4 Studyinf.fi vs. Studyinfinland.fi? CIMO:n Studyinfinland.fi palvelu Kert kv-hakijille sumalaisesta kulutuksesta ja Sumesta piskelumaana Kansainvälisillä studyinsmewhere -palveluilla n yhtenäinen knsepti Enemmän sisältöä, myös tarinallista sisältöä Hakeutujalle, jka miettii, missä maassa piskelisi ja vertailee maita OPH:n Studyinf.fi palvelu Englanninkielinen kulutustarjnta Sähköiset haut Hakuhjeet Hakeutumisen suunnittelun tuki sähköisenä palveluna Hakeutujalle, jka n päättänyt hakeutua Sumeen ja vertailee piskeluvaihtehtja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

5 Studyinfn sisällöt Pääpain hakuinfssa ja kulutuksessa, jta järjestetään englanniksi Hakeutumisinf Hw t apply? Hakeutujan muistilista Befre yu apply Sumalainen kulutusjärjestelmä Ammatillinen kulutus Krkeakulutus Tieta myös maahanmuuttajien valmistavista kulutuksista ja erityisesti maahanmuuttajille suunnatuista kulutuksista Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

6 Kulutustarjnta Studyinfssa Krkeakulujen tarjnta Myös avimet pinnt, erikistumispinnt, täydennyskulutus Kansainvälinen lukikulutus Vähän ammatillista, enimmäkseen aikuiskulutusta Vähän muuta kuin krkeakulujen täydennyskulutusta Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

7 Sähköinen asiinti Hyvissä ajin ennen hakemista hakija vi Tutustua kulutustarjntaan Kta kulutuksia muistilistalle ja tallentaa sen Tilata muistutuksia hakuajista Tallentaa mappaaseen kulutuksia ja sisältöjä Vahvan tunnistautumisen palvelut eivät mahdllisia kv-hakijille Selvitystyö kesken: mitä vidaan tarjta Vahvasti tunnistautuneen lisäpalvelut: hakemuksen muuttaminen hakuaikana, man haun seuranta, piskelupaikan vastaantt ja ilmittautuminen läsnälevaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

8

9

10

11

12 Miten kulutukset näkyvät Opintplku.fi:ssä?

13 Miten kulutukset löydetään? Kulutustarjnnan hakutiminnt mnipulistuvat: Selailu Kulutusalakuvausten kautta Sisältöjen kautta Sanahaku ja tarkentava haku Khdistuu enimmäkseen kulutuksen kuvaileviin tietihin Hakuindeksi avataan myös verkn hakukneille Haku erilaisilla hakuehdilla Karttahaku 2015? Minne hakisin? - hjaava haku eli hakuwizardi etusivulla

14 Miten kulutukset esitetään? Kulutustarjnnan syöttämistä ja näyttämistä tteutetaan agile-menetelmällä: määrittely ja tteutus kehittyvät kk ajan Tisen asteen tarjnta tteutetaan ensin Krkeakulujen tarjnta tteutetaan samalla phjalla, mutta kenttiä yms. lisätään Viimeksi n kiinnitetty humita esteettömyyteen Viimeisin rautalankamalli ammatillisesta kulutuksesta: https://cnfluence.csc.fi/dwnlad/attachments/ /kul utusinfrmaatipalvelut.pdf?versin=1&mdificatindate=

15 Miten kirjittaa kulutusten kuvailevat sisällöt Opintplkuun?

16 https://www.jyu.fi/ylipistpalvelut/ pintpalvelut/palvelut/kulutuksenk ehittaminen/materiaalit/hyrra/view

17 Kuvailevat sisällöt petussuunnitelmaviestintänä Kuvauksen mallin määrittely: Millainen kuvaus tuttaa parhaiten vaadittavat kmpetenssit käytettävissä levin resurssein? Kuvauksen sisältöjen määrittely: Ydinainesanalyysi: mikä n hakeutujalle välttämätöntä tieta hakemista ja pintihin kiinnittymistä varten? Kuvauksen arviinnin ja kehittämisen määrittely Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

18 Tarjnta Kulutukset kuvataan tutkint-hjelma taslla Myöhemmin tarjntaan myös: Opintkknaisuuden timinnt Opinttasn timinnt Tällöin vidaan näyttää hakeutujalle esim. avimen ylipistn pintkknaisuustasisia tietja tai aikuiskulutusten pintjakstasisia tietja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

19 Kulutuksista kerrtaan enemmän

20 Kulutuksista kerrtaan enemmän Tarjntaan kuvataan kulutusten perustiedt, tteutukset ja hakukhteen tiedt Perustiet n pysyvämpää, tarvitsee päivittää vain harvin Tteutustiet: esim. syksyllä 2014 alkava Hakukhteen tiet: mihin hakuun kuuluu, mitä hakulmaketta kulutus käyttää, mitkä vat valintaperusteet Hakeutujan näyttöön haetaan tietja tarjnnan kulutuksen perustiedista, tteutusten tiedista, hakukhteen tiedista ja rganisaatitiedista Hakeutuja ei tee era kulutuksen ja hakukhteen välillä, vaan lettaa hakevansa kulutukseen

21 Kulutus näytetään klmella välilehdellä Kulutuksen kuvaus 1a -1 n Kulutushjelman / Pääaineen / Suuntautumisvaihtehdn / Erikistumisalueen sivu Hakeutuminen Krkeakulu / tiedekunta / yksikkö (jka n kiinnitetty hakukhteeseen)

22 1. Kulutuksen kuvaussivu Kulutuksen tavite (saamistavitteina) Pääaineen / Erikistumisalueen valinta Alasivuina valittavissa levat pääaineet Jatk-pintmahdllisuudet Pätevyys Hakufaktissa haun tietja ja hakupainike, jsta kulutus valitaan suraan hakulmakkeelle

23 1a 1n. Kulutushjelma / Suuntautumisvaihteht / Pääaine Kulutuksen sisältö (ja tteutustavat) Lisätieta petuskielestä Opintjen rakenne Opinnäytetyö Tutkimuksen painpisteet Uramahdllisuudet Tehtävänimikkeitä Kansainvälistyminen Työelämäyhteistyö / Yhteistyö muiden timijiden kanssa Kulutuksen maksullisuus ja hinta

24 2. Kulutukseen hakeutuminen Valintamenettely Pisteitys Kielitaitvaatimukset Valintakkeen kuvaus Lisätieta hakemisesta Hakutimistn tms. yhteystiedt

25 3. Krkeakulu Opetuspisteen / Yksikön / tiedekunnan kuvaus Tieta ppimisympäristöstä Esteettömyys ja ppimisen tuki Opiskelijan edut: tieta elämisen kustannuksista, piskelijarukailu, terveydenhultpalvelut,

26 Kuvailevien sisältöjen hjeet Yleishje 1: kenttiä n paljn, tarpeellista santtavaa vähemmän Yleishje 2: js kenttä n tyhjä, tsikkakaan ei näytetä hakeutujalle Kenttäkhtaisia hjeita n tarjnnan syöttämisen rautalankamalleissa hankewikissä ktusti sivulla: https://cnfluence.csc.fi/display/ppija/krkeakulujen +tarjnta

27 Hakukneptiminti Kuvailevien sisältöjen hakukneptiminti: hakukne hakee kaikesta tekstistä, mitä tarjntaan n syötetty - tekstiä n eniten kuvailevissa tiedissa erityinen painarv n kentillä Kulutuksen sisältö, Kulutuksen tavite, Tutkintnimike, Ammatti- ja tehtävänimikkeet kulutus löytyy helpimmin, js näissä kentissä käytetään perusmudssa sanja, jilla hakeutuja tdennäköisimmin hakee tdennäköisimpiä sanja vat ammattinimikkeet ja kuluaineiden / pääaineiden nimet: lääkäri, bilgia, histria, äidinkieli, rutsin pettaja ptiminti tehstaa löytymistä myös verkn hakukneilla kuten Gglella

28 Verkkkirjittamisen hyviä käytäntöjä Vaikea yhtälö: pitkä ja vaikea teksti syntyy asiantuntijalta helpsti ja npeasti lyhyt ja helpplukuinen teksti vaatii paljn aikaa ja vaivaa Kirjitustyön tarkitus ei le teksti vaan vaikutus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

29 Jnkun n käytettävä aikaa Kirjittajan ajankäyttö ja vaivannäkö Lukijan ajankäyttö, kiinnstus ja valmius

30 Tunnista verkklukijan lukutapa Lukija silmäilee näkymää nähdäkseen, vastaak sisältö hänen tarpeitaan tuskin vierittää Humi kiinnittyy tsikihin, kuviin, linkkeihin ym. krstettuihin khtiin Js jkin krstettu khta vaikuttaa kiinnstavalta, lukija silmäilee muutaman sanan tai rivin sen ympäriltä Pitkiä tekstejä luetaan perusteellisesti vasta, kun n pakk Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

31 Eväitä nnistumiseen ja kehittämiseen Mniammatillisuus tu erilaista saamista esim. viestintätaitihin, asiantuntemukseen, ihmis- ja lukijatuntemukseen Sisällön asiantuntija Verkkviestinnän tai verkkpedaggiikan asiantuntija Hakijiden kysymyksiin työkseen vastaava Kmmentit, palaute ja kehitystyö pitkin kirjitusprsessia, ei vain lpuksi -> laadukkaampaa tekstiä

32 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KIITOS!

Opintopolkuvastuukäyttäjätapaaminen 5.6.2014. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH. Opintopolku.fi

Opintopolkuvastuukäyttäjätapaaminen 5.6.2014. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH. Opintopolku.fi Opintopolkuvastuukäyttäjätapaaminen 5.6.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? 2 Mitä nuori hakija haluaa tietää? Millaisia pääsykokeet

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

2 Ylläpitoliittymän perusteet... 5 2.1 Kojelauta (Dashboard)... 5 2.2 Avainohjaajan kojelauta... 8

2 Ylläpitoliittymän perusteet... 5 2.1 Kojelauta (Dashboard)... 5 2.2 Avainohjaajan kojelauta... 8 Valtti Valmis tutkint työelämävalttina Jenni Kaist, kevät 2009 Ohje, Wrdpress-blgin tekeminen ja ylläpit, versi II (selaimena käytetty Mzilla Firefx:ia) SISÄLLYS 1 Rekisteröityminen ja sisään kirjautuminen...

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS 23.3.2012 Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus,

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 5.12.2012. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 5.12.2012. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 5.12.2012 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintopolku tulee mikä muuttuu? Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot