Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus."

Transkriptio

1 Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus Haastattelukysymysrunk pulistrukturitua haastattelutilannetta varten. I Taustatiedt (= tistetaan tarvittaessa kysymyslmakkeen ikään ja vammaan liittyvät taustatiedt sekä implantin käyttö, kieliympäristö; ylipistllinen sairaala.) 1. Minä vunna let syntynyt? 2. Sukupuli: 3. Millin sinun kuulvammasi tdettiin? 4. Minä vunna sait sisäkrvaistutteen? 5. Onk sinulle asennettu myös tinen sisäkrvaistute (vastakkaiseen krvaan)? 6. Onk sinulle tehty istutteen uusintaleikkaus? Minä vunna? 7. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten sisäkrvaistutteen ja/tai kuulkjeen käyttöäsi tällä hetkellä? Sisäkrvaistute yhdessä krvassa, ei kuulkjetta vastakkaisessa krvassa Sisäkrvaistute yhdessä krvassa, kuulkje vastakkaisessa krvassa Sisäkrvaistute mlemmissa krvissa Muu vaihteht, mikä? 8. Kuinka usein käytät sisäkrvaistutetta nykyisin? Käytän sisäkrvaistutetta säännöllisesti (yli 8 t päivässä) Käytän sisäkrvaistutetta muutaman tunnin ajan päivittäin (esim. kulussa) Käytän sisäkrvaistutetta satunnaisesti (harvin) En käytä sisäkrvaistutetta En saa sana 9. Mikä n vanhempiesi (hultajiesi) äidinkieli? 10. Mikä tai mitkä vat sinun äidinkielesi tai ensikielesi? Millä kielellä kirjitat? 11. Onk sinulla muita lisävaikeuksia (kuulvian lisäksi)? Vitk kuvailla, mitä ne vat? 12. Minkä ylipistllisen sairaalan asiakkaana let tällä hetkellä? Helsingin seudun ylipistllinen keskussairaala Turun ylipistllinen keskussairaala Oulun ylipistllinen sairaala Tampereen ylipistllinen sairaala Kupin ylipistllinen sairaala 13. Onk sinulla tulkkauspalvelupäätös? 14. Mitä tulkkauspalvelua päätös kskee? - Kuulvammaisten tulkkauspalvelua,

2 - kuulnäkövammaisten tulkkauspalvelua - puhevammaisten tulkkauspalvelua -ei saa sana. 15. Oletk käyttänyt ulkpulista avustajaa/tulkkia (esimerkiksi viittmakielentulkkia, kirjitustulkkia, puhetulkkia) perhe- tai vapaa-ajan tilanteissa viimeisen vuden aikana? Vitk kuvailla tarkemmin, millaisissa tilanteissa? Entä kulussa/piskelussa/työpaikalla? Millaisissa tilanteissa? (Js n llut, jatkkysymys: Js sinulla ei le llut tulkkia käytettävissä vastaavissa tilanteissa, miten selviät tilanteista sillin?) II Kmmunikaatin liittyviä taustatietja 16. Millä tavin juttelet perheessäsi muiden perheenjäsenten kanssa? (Alla mahdllisia vaihtehtja.) Viitttu puhe (viittmat seuraavat puheen sanajärjestystä) Taktiilinen viittminen (kädestä käteen -viittminen) Puhuttu kieli Tukiviittmat (yksittäisiä viittmia tarvittaessa puheen sittaisena tukena) Eleet, situkset, ilmeet Kuvakmmunikaati Vinkkipuhe Srmiaakkset Sumalainen (tai muu) viittmakieli, jlla n puhutusta kielestä erava kielippinsa Muu vaihteht. 17. Miten kmmunikinti sujuu kavereitten ja perheen/suvun piirissä - yhteisissä tapahtumissa, juhlissa? Entä kun henkilöitä n yksi tai useampia kerrallaan paikalla? Tunnetk pysyväsi mukana jutustelussa? Tunnetk tarvitsevasi jskus tulkkia (tai viestin välittäjää) tällaisissa tilanteissa? Osaatk kuvailla, millin? 18. Ymmärtävätkö muut henkilöt sinua? Millä tavin varmistat, että let kuullut ikein? Judutk tistamaan sanmaasi (tai mitä let viittnut)? Millaisia keinja käytät, miten timit, että tulet ymmärretyksi? (Ja mitä teet, js sinua ei jstain syystä ymmärretä?) 19. Miten timit puhelimen kanssa, esimerkiksi kenen kanssa käytät puhetta? (esim. vain tuttujen henkilöiden kanssa, vain lyhyitä lauseita? Tai ehkä rajitteita ei le lainkaan?) Onk sinun helppa kuulla myös vieraampien ihmisten puhetta? 20. Miten havaitset puheen läheltä/kaukaa? Saatk selvää tutun/vieraan puheesta (vaikkapa kiskilla)? Judutk usein kysymään uudelleen, mitä sinulle n santtu? Tarvitsetk silmien kautta saatavaa tukea (esimerkiksi huuliltalukua), että ymmärrät muiden puhetta?

3 21. Mitä sisäkrvaistute sinulle merkitsee? Välittääkö se mielestäsi hyvin ympärilläsi levien ihmisten puhetta? 22. Millin käytät sisäkrvaistutetta /millin et käytä - miksi? 23. Miten kmmunikit, js sisäkrvaistute ei jstain syystä timi? Kuinka usein tätä tapahtuu? 24. Osaatk itse viitta/käyttää viittmia/vinkkipuhetta? ("Kyllä" -> Millä tavin tästä taidsta n sinulle hyötyä?) 25. Osataank lähiympäristössä, kaveripiirissä puhua sinulle selvästi (selkeällä huulilla) / viitta/käyttää viittmia/vinkkipuhetta? 26.Miten tivisit tuttujen kaverien, perheenjäsenten, pettajien, kulutvereiden vielä humiivan, kun he timivat kanssasi? III Kuluun/piskeluun ja kmmunikaatin fasilitintiin liittyviä kysymyksiä 27. Kuvaile kulua/ppilaitsta/työpaikkaa, jssa nyt käyt. - Kuinka paljn ppilaita n lukassasi? Kuvaile hiukan kulukavereitasi ja pettajiasi nk heidän puhettaan helpp ymmärtää? Ymmärtävätkö he sinun puhettasi? Entä kun lukkaan tulee ennestään tuntematn henkilö pettajan sijaiseksi tai uusi lukkakaveri? - Tiedätkö aina, mitä lukassa (työpaikalla) tapahtuu ja mitä n tarkitus tehdä seuraavaksi? (= Esimerkiksi mistä tiedät, millin katsa pettajaan tai muihin ppilaisiin, jtka puhuvat?) - Entä erilaiset tilanteet lukassa parityössä, ryhmätöissä, liikuntatunnilla, välitunneilla? Onk näissä ngelmia, pysytkö mukana? - Auttavatk kulukaverit ja millaisissa tilanteissa (lainaavatk esimerkiksi muistiinpanja)? - Pyydätkö itse heiltä apua (lukassa/lukan ulkpulella); esimerkiksi pyydätkö heitä tistamaan, mitä jku san? Tapahtuuk tätä usein? 28. Millainen lukkahune (työtilasi) n nk siellä helpp kuulla? Onk sinulla (tai pettajalla/lukkatilassa) käytössäsi mm. seuraavia apuvälineitä? - RT/FM-laite(RT/FM-äänensiirtjärjestelmä, jka vahvistaa puheäänen vain kuulkjetta käyttävälle) - (Ns. madnna- eli pääpanta)mikrfni+lähetin (jlla ppilaan tai pettajan puheääni vahvistetaan kaikille samassa tilassa tilassa leville) - Dkumenttikamera - Akustiikaltaan parannettu hunetila 29. Onk sinulla (piskelu- tai työpaikallasi) käytössäsi avustaja tai tulkki?

4 Js vastauksena "ei": Miksi ei le. Js n: Miten tulkki timii petus- ja muissa tilanteissa: - Kuvaile esim. tavanmaista matematiikan, englannin ja äidinkielen tuntia - ja avustajan (tulkin) timintaa siellä. - Käytkö avustajan (tulkin tai mien vanhempien) kanssa tulevien tuntien aihepiiriä etukäteen/jälkikäteen läpi? Olisik tämä tarpeen? - Opettaak avustaja/tulkki sinulle ppitunteihin liittyviä käsitteitä/viittmia/sanja? Olisik sellainen tarpeen? - Onk avustaja/tulkki myös mukana kuluun liittyvissä tilanteissa (juhlissa, retkillä)? Tarvitsetk häntä siellä? Tarvitaank avustajaa/tulkkia myös välitunnilla (työpaikalla/piskelussa tarvitaank tulkkia esim. taukjen aikana)? - Miten tivisit tulkin/avustajan timivan vielä paremmin? Onk jtain, mitä hänen ei mielestäsi tarvitse tehdä? - Häiritseekö sinua avustajan/tulkin läsnäl? Js häiritsee, millä tavin? - Millaista yhteistyötä tivisit avustajan (tulkin)/pettajan ja avustajan (tulkin) lukkakavereitten sekä sinun itsesi välille? IV Tulkkaukseen liittyviä kysymyksiä 30. Onk sinulla jtain seuraavista palveluista tällä hetkellä käytössä? Tukiviittmia käyttävä tulkki (jka tuttaa yksittäisiä viittmia puheen sittaiseksi tueksi) Viittmien/viittmakielen pettaja Sumalaista viittmakieltä käyttävä tulkki (tällä viittmakielellä n ma, puhutusta kielestä erava kielippinsa) Vinkkipuhetta käyttävä tulkki Muistiinpanjen kirjittaja Viittun puheen tulkki (jka tuttaa viittmia puhutun kielen sanajärjestyksen mukaan) Kirjitustulkki (jka kirjittaa näytölle puhutut viestit) Puhetulkki (jnka tehtävänä n tistaa ja selventää puhutut viestit) Sumenrutsalaista viittmakieltä käyttävä tulkki (tällä viittmakielellä n ma, puhutusta kielestä erava kielippinsa) Avustaja/hjaaja, jka... (Kuvaile:) Muu. Mikä? 31. Tiedätkö tarkemmin, mitä seuraavat henkilöt tekevät ja miten he timivat: (Haastattelija kuvailee tarvittaessa.) - kirjitustulkki, - puheelta-puheelle -tulkki (engl. ral interpreter);

5 - viittmakielen tulkki - (taktiilista viittmakieltä käyttävä tulkki) - viittun puheen tulkki - ns. muistiinpanjen kirjittaja (engl. nte-taker)? - tekstittäjä Olisik mielestäsi tällaisista tukihenkilöistä apua kulussasi/piskelussa? Onk mitään (muita) tilanteita, jissa heistä visi lla sinulle hyötyä? 32. Kuinka tärkeäksi ket sisäkrvaistutteen? Mistä kuulemisessa nautit? Miltä tuntuu, kun tat implantin pis? Mitä viittmakieli (tai puhe ja viittmat) sinulle merkitsevät? V Kuntutukseen liittyvä haastattelusi 1. Onk sinulle myönnetty jtain seuraavista kuntutusmudista? a. Fysiterapia b. Timintaterapia c. Puheterapia d. Neurpsyklginen kuntutus e. Psykterapia f. Ammatillinen kuntutus g. Laitskuntutusjaks h. Speutumisvalmennuskurssi 2. Millainen n llut kuntutuksesta saatu hyöty? 3. Mitä kuntutusta saatte tai lette juuri tällä hetkellä hakenut, ja miten se hyödyttää lastanne/nurta? Mitä tavitteita asetatte kuntutuksen avulla saavutettavaksi 1-3 vuden sisällä? 4. Mitä kuntutusta lisitte tivneet lapsellenne ja missä vaiheessa? 5. Mitä puutteita kuntutuspalveluissa n? 7. Mitä tulisi kehittää? 8. a) Miten lapsen (alle 16v) kuulvamma ja mahdllinen liitäntävamma vaikuttavat perheenne elämään? Minkälaista lisärasitusta se aiheuttaa? b) Yli 16v: Missä timinnissa ja tilanteissa tarvitset apua? 9. Kun ajattelet taaksepäin niin mikä n llut lapsesi kehittymisen kannalta tärkein kuntutusmut? Minkä takia? Kun ajattelet taaksepäin niin mikä n llut sinulle tärkein kuntutusmut? Minkä takia?

6 10. Saik lapsesi/saitk jtain sellaista kuntutusta, jsta et kkenut levan merkittävää hyötyä? 11. Ketk, että lapsesi lisi/lisit tarvinnut jtain kuntutusmuta, jta et/ei saanut llenkaan riittävästi? Mitä se li? Miksi sitä ei saatu? 12. Mitä kuntutusta lapsesi saa/saat tällä hetkellä? 13. Onk kuntutukselle asetettu tavite eli millaisia timintja tivt (lapsesi) sen avulla saavuttavasi (saavuttavan) esim vuden sisällä? 14. Miten hyvin kuntutuksen sisältö vastaa lapsesi/sinun tämän hetkisiä tarpeita? 15. Miten kuulvammaisen henkilön kuntutusta tulisi mielestäsi kehittää? Miten kuntutus tulisi järjestää että lapsesi saisi/sinä saisit siitä parhaan hyödyn ja lapsesi visi/visit elää mahdllisimman nrmaalia elämää? 16. Avun tarve: (a) Alle 16v: Kysytään vanhemmilta) Miten lapsen kuulvamma ja mahdllinen liitäntävamma vaikuttavat perheenne elämään? Minkälaista lisärasitusta arjessa selviämisestä siitä aiheutuu? (b). Yli 16v: Missä timinnissa ja tilanteissa tarvitset apua päivittäin? Entä viikttain?

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Jensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Jensuu Phjis-Karjalan teatteriyhdistys Ry:n tarkituksena n edistää ja kehittää näyttämötaidetta timialueellaan.

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot