Tutustumme Kokoomukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutustumme Kokoomukseen"

Transkriptio

1 Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO

2 Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy jatkuvasti uusia jäseniä. Eri yhdistyksiin liittyvien jäsenten määrä vaihtelee, yhteensä pulueeseen tulee uusia jäseniä vudessa. Jäsenet liittyvät yksi kerrallaan ja siksi heidän n usein vaikea löytää sijaansa timintaympäristössä, jssa kaikki muut näyttävät j tietävän, mitä tekevät. He jutuvat siis nusemaan liikkuvaan junaan, kuten sannta kuuluu. Uuden jäsenen ktuttamista vidaan helpttaa. Jäsenen n helpmpi löytää paikkansa yhdistyksessä, js hän ppii mahdllisimman pian taln taville ja js hän ei ke levansa yksin. Tehkkaaksi havaittu tapa n kta hiljattain liittyneet jäsenet yhteen ja perehdyttää heidät järjestelmällisesti yhdistyksen ja sen timintaympäristön asiihin. Apua perehdytykseen Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO n laatinut tämän uuden jäsenen perehdyttämispaketin yhdistysten käyttöön. Paketti n sisällöltään suuntaa antava, kaikenlainen paikallinen just ja svittaminen n enemmän kuin sallittua. Perehdytyshjelma n tehty sellaiseksi, että se n helpp tteuttaa KANSION piskelevan pienryhmän mudssa, jllin se saa timinnastaan aiheutuneisiin kuluihin pientä taludellista tukea. Opiskelevan pienryhmän avustuksen saamisen ehdista tärkeimmät vat, että ryhmässä tulee lla vähintään viisi jäsentä ja että sen tulee piskella kalenterivuden aikana vähintään kymmenen tuntia. Lisätietja avustuksen saamisesta saa Kansista puhelinnumersta tai Kansin sivuilta sitteesta Mikäli yhteen yhdistykseen ei le tullut ryhmän kkamiseksi tarpeeksi uusia jäseniä, mikään ei estä ttamasta mukaan j aikaisemmin liittyneitä tai kta ryhmä yhdessä naapuriyhdistyksen kanssa. Opiskelun käynnistäminen Luntevin tapa uusien jäsenten perehdytyksen käynnistämiseen n, että yhdistyksen hallitus nimeää vastuuhenkilön vetämään timintaa. Nimetty vetäjä n henkilökhtaisessa yhteydessä viime aikina, esimerkiksi pulen vuden tai vuden aikana liittyneisiin jäseniin ja tarjaa heille mahdllisuutta sallistua perehdytyshjelmaan. Vetäjä järjestää alitustapaamisen spivaksi katsmaansa paikkaan sellaisena ajankhtana, jka spii sallistujille hyvin. Ensimmäisessä tapaamisessa svitaan timinnan periaatteista jatkssa. On mahdllista, että hallituksen nimeämä vetäjä timii ryhmän kaikkien kkntumisten valmistelijana. Js ryhmä haluaa, asia vidaan järjestää muutinkin. Valmistelijaksi vidaan spia jku ryhmän jäsen tai valmisteluvastuu vi kiertää sallistujalta tiselle. Opiskelun rytmi ja kest Kansin perehdyttämispaketti kstuu kymmenestä sasta. Mikäli kutakin saa varten järjestetään yksi tapaaminen, hjelma saadaan vietyä läpi kahden kkntumisen kuukausivauhdilla yhden syksyn tai kevään aikana. Kaikki muutkin rytmitykset vat mahdllisia ja sallittuja. Olennaista n tehdä niin, kuin sallistujille parhaiten spii. Taludellisen tuen saamisen edellytys kuitenkin n, että vähintään kymmenen tuntia piskelua tapahtuu saman kalenterivuden aikana. Opiskeluaineistt ja asiantuntijat Tässä esityksessä n kunkin pintjaksn yhteydessä lueteltu jukk tiednhankintaa tukevia aineistja. Kansi n tehnyt PwerPint- sarjan, jka tukee tämän piskelupaketin surittamista ja jsta löytyy spivia dija jkaiseen pintjaksn. Lisäksi kkmusyhteisö n tulvillaan ihmisiä, ilmiöitä, verkksivuja ja paintutteita, jista saa vapaasti valita perehdytystä edistävää materiaalia. Jkaiseen pintjaksn spivaa tausta-aineista vat esimerkiksi jäsenille tuleva Nykypäivä -lehti sekä sähköinen julkaisu Verkkuutiset,

3 Kunkin pintjaksn khdalla mainitaan esimerkkejä henkilöistä, jiden käyttämistä asian esittelyssä vi harkita. Jkaisessa kkntumisessa ei tarvitse lla ulkpulista asiantuntijaan Usein parhaita asiantuntijita vat piskelijat itse mine mielipiteineen ja kkemuksineen. Vaihtelevia menetelmiä Kkmukseen liittyvät ihmiset vat usein kiireisiä, pitkää päivää työssä ja / tai ktna tekeviä ja hyvin kulutettuja ihmisiä. He vat liittyneet pulueeseen saadakseen yhteiskunnallisia vaikutusmahdllisuuksia, lisää tieta yhteiskunnallisesta päätöksentesta ja hyvää kkmuslaista seuraa. Tätä kaikkea heidän tulee saada. Perehdyttämistiminnan ei pidä lla kulunmaista puurtamista ja pulpetissa istumista. Paras ppimisympäristö n ympäröivä yhteiskunta. Parhaat ppimistulkset saavutetaan tekemällä hauskja asiita yhdessä. Nämä asiat n syytä muistaa suunniteltaessa timintaa. Opintjakst Tässä aineistssa piskelu n siis jaettu kymmeneen pintjaksn. Paikallisten lsuhteiden ja ennen kaikkea sallistujien mielipiteen mukaisesti tätä jaksttelua vidaan muuttaa parhaaksi katstulla tavalla. Osia vidaan yhdistää, jakaa, muuttaa tai mukata. Myös sien keskinäistä järjestystä vidaan muuttaa vapaasti. Opintjaksja vidaan sijittaa myös yhdistyksen kaikille jäsenille tarkitettujen tapahtumien yhteyteen. Tärkeätä n vain, että uusi jäsen tuntee tulleensa ikeaan paikkaan ja löytää man tehtävänsä yhdistyksessä mahdllisimman pian. Liittymisemme hetkellä me jkainen limme ptentiaalisia aktiivijäseniä. Opintjakst vat 1. Alituskkntuminen 2. Omaan yhdistykseen tutustuminen 3. Kkmuslaisuus 4. Kkmuksen järjestörakenne 5. Kunnallinen päätöksentek 6. Kkmuslainen kunnallisplitiikka 7. Omaan piirijärjestöön tutustuminen 8. Eduskuntaan tutustuminen 9. Kkmuksen plitiikkahjelmat 10. Yhdistyksen kkus Vaikka viihtymistä n syytä sijittaa kaikkeen timintaan, niin näiden kymmenen piskelurupeaman jälkeen sallistujat vat ansainneet yhden tapaamisen pelkän viihtymisen merkeissä. Ottakaa perheet mukaan ja menkää pikkujuluihin tai metsään krvasienten metsästykseen. Vudenajasta ja / tai kiinnstuksesta riippuen. Viihtyisiä pinthetkiä tivttaen Aineistn timittaja Veli-Pekka Manninen Kulutuspäällikkö Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO

4 1. tapaaminen Alituskkntuminen tutustuminen tavitteiden asettaminen Keskustelu Kuka len, mistä tulen, mitä teen Miksi liityin kkmukseen Olik liittyminen helppa Miten haluaisin timia kkmuksessa Mitä haluan tietää kkmuksesta ja yhteiskunnallisesta timinnasta Opiskeluaiheista, -tavista ja rytmistä spiminen Ryhmän vetvastuusta spiminen Tulevien kkntumisten suunnittelu Tämä aineist Osallistujat Vetäjä

5 2. tapaaminen Omaan yhdistykseen tutustuminen Oman yhdistyksen histria Yhdistyksen aikaansaannkset Yhdistyksen tavitteet Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen timintatavat Tutustuminen yhdistyksen asiakirjihin Yhdistyksen esittely Vierailu yhdistyksen hallituksen kkuksessa Keskustelu Yhdistyksen verkksivut Yhdistyksen histriikki Timintasuunnitelmat Timintakertmukset Julkaisut Yhdistyspas Tekemisen Meininki Yhdistyksen puheenjhtaja Yhdistyksen hallituksen jäsenet Yhdistyksen entiset aktiivit

6 3. tapaaminen Kkmuslaisuus Kkmuksen hjelmat Kkmuksen tavitteet Etukäteistutustuminen materiaaleihin Luent Keskustelu Periaatehjelma Lähiajan tavitehjelma Muut hjelmat Yhdistyksen hallituksen jäsenet Piiritimistn henkilökunta

7 4. tapaaminen Kkmuksen järjestörakenne Kkmuksen jäsenyhdistykset Kkmusyhdistykset, KNaL-yhdistykset, KNL-yhdistykset, TK-yhdistykset Kunnallis- ja aluejärjestöt Piirijärjestöt Kkmuspiirit, KNaL-piirit, KNL-piirit Jäsenliitt KNaL, KNL, TK Puluekkus, -valtuust ja -hallitus Pulue- ja piiritimistt Läheisjärjestöt Minijellnat Kansallinen Seniriliitt Kansallinen Sivistysliitt Kansalliset Maahanmuuttajat Nasy - Naiset Yhdessä Kansallinen Kulttuuriliitt Svenska Delegatin Tutustuminen verkksivuihin Tutustuminen kirjallisiin materiaaleihin Luent Keskustelu Kkmuksen Verkksivut ja siitä eteenpäin Kirjalliset aineistt, lisätieta piiritimiststa Yhdistyspas Tekemisen Meininki Vanhat jäsenet Hallituksen jäsenet Piirihallituksen jäsenet Piiritimistn henkilökunta

8 5. tapaaminen Kunnallinen päätöksentekjärjestelmä Kunnan luttamuselimet Valtuust Hallitus Lautakunnat Kunnan virkamiehet Kunnallinen päätöksentek Tutustuminen valtuustn ja hallituksen kknpann Tutustuminen kunnan rganisaatin Tutustuminen valtuustn työjärjestykseen Tutustuminen vaalijärjestelmään Keskustelu Kunnan verkksivut Kunnalliskertmus Kuntasuunnitelma Kuntalaki Vaalilaki Yhdistyspas Tekemisen Meininki Valtuutetut Hallituksen jäsenet Kunnan virkamiehet

9 6. tapaaminen Kkmuslainen kunnallisplitiikka Kkmuksen tavitteet edellisissä kuntavaaleissa Kkmuksen edustajien timinta valtuustssa hallituksessa lautakunnissa Kkmuksen tavitteet tulevissa kuntavaaleissa vierailu valtuustryhmän ja valtuustn kkuksessa Luent Keskustelu luttamushenkilöiden kanssa Edellisten vaalien materiaali Valtuustn esityslista Valtuutetut Lautakuntien jäsenet

10 7. tapaaminen Omaan piirijärjestöön tutustuminen Kkmuksen piirijärjestö timinta tapahtumat edustajat jäsenpiirijärjestöt KNaL KNL Piiritimist Tutustumismatka piiritimistn Luent Keskustelu Piirin verkksivut Kirjalliset materiaalit Yhdistyspas Tekemisen Meininki Piiritimistn henkilökunta

11 8. tapaaminen Eduskuntaan tutustuminen Kkmuksen eduskuntaryhmä Oman vaalipiirin kansanedustajien timinta Vaalipiirin keskeiset pliittiset kysymykset Tutustumismatka Eduskuntaan Luent Keskustelu Eduskuntaryhmän verkksivut Omien kansanedustajien sivut Eduskunnan esittelysivut Vaalipiirin kansanedustajat Kansanedustajien avustajat

12 9. tapaaminen Kkmuksen plitiikkahjelmat Kkmuksen 4 plitiikkahjelmaa Tutustuminen verkksivuihin Luennt Keskustelu Luvuuden talus ja yrittäjyys verkksivut Osaaminen ja sivistys verkksivut Ennakiva hyvinvintiplitiikka verkksivut Kansainvälinen plitiikka verkkksivut Plitiikkahjelmien valtuuskuntien jäsenet

13 10. tapaaminen Yhdistyksen kkus Yhdistyksen kkukseen valmistautuminen Kkuksen asiakirjat Kkustekniikka Vaikuttaminen Valmistautuminen ja sallistuminen yhdistyksen kevät- tai syyskkukseen Kkusasiakirjjen valmistelun seuranta Kkuksen päätöksiin vaikuttaminen Keskustelu Kkuksen asiakirjat Yhdistyspas Tekemisen Meininki Yhdistyksen puheenjhtaja Yhdistyksen hallituksen jäsenet

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

1/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry

1/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry 1/2012 SEURATIEDOTE Vaasan Urheiluautilijat Ry 01.01.2012 1 SEURATIEDOTE 1/2012 1 SEURAN KUULUMISET Vaasan ABC:llä 30.11.2011 pidettyyn seuran syyskkukseen sallistui 21 ääniikeutettua jäsentä sekä kuusi

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot