Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio"

Transkriptio

1 Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä tarpeidensa mukaan! - Kansissa n muistilistja puheen tueksi. - Kansin vi lisätä sastn maa materiaalia sekä erilaisia esitteitä. Jatkssa sitä vi myös päivittää sastn mien tarpeiden mukaan. - Mikäli tarvitset esittelytilaisuuksiin mukaasi muutakin materiaalia, pyydä niitä timistlta. Parasta Lapsille ry:n timinnasta n lemassa mm. pwer pint - esitys. Se n saatavana timistlta. Onnea ja ilista mieltä vapaaehtisten hankintamatkallesi!

2 Rekrytintitilaisuuksista Yleisiä ajatuksia: - Rekrytintitilaisuuksissa fiiliksen välittäminen n tärkeämpää kuin miljnien faktjen kertminen - Varaa mukaan esitteitä, mainksia yms. materiaalia - Henkilökhtaiset kkemukset elävöittävät vapaaehtisen ääni esille! Esimerkki rekrytintitilaisuuden kulusta: - ma esittely, kuka n ja mitä tekee järjestössä - PL yleiseittely eri timintamutineen. On hyvä miettiä mistä asiista n tarkituksenmukaista puhua leiritiminta perhetiminta paikallisyhdistystiminta vapaaehtisuuden periaatteet - sastesittely:knkreettiset timinnan mahdllisuudet - kulutuksista kertminen - järjestä aikaa kysymyksille, jutustelulle, materiaaleihin tutustumiseen - js let puhumassa ppilaitksessa, kannattaa mainita millaisia timinta mahdllisuuksia piskelijilla n (työharjittelut, vapaaehtisuuteen tutustuminen, pinnäytetyöt sekä muut prjektit). 1

3 Parasta Lapsille ry - valtakunnallinen lastensujelujärjestö - perustettu vunna usknnllisesti ja pliittisesti situtumatn - paikallaissasttimintaa Haukiputaalla, Kajaanissa, Karhulassa (Ktka), Lappeenrannassa, Mikkelissä, Nkialla, Oulussa (Pateniemi), Pietarsasaressa, pääkaupunkiseudulla, Raahessa, Tampereella, Vaasassa ja Äänekskella - timist Helsingissä, jssa seitsemän palkallista työntekijää - kaksi maa lmakeskusta (Lmakeskus Pukkila, Virrat ja Leirikeskus Kivuhaka, Haukipudas) Timinnan tavitteena - lisätä lasten, nurten ja lapsiperheiden jaksamista sekä ehkäistä ssiaalisia ngelmia ja syrjäytymistä leiri- ja virkistystiminnan keinin Timintamudt - järjestötiminta - vapaaehtisuuden ylläpitäminen - lasten- ja nurten leiritiminta n. 35 leiriä vudessa - perhetiminta, jhn kuuluvat perheleirit, perheryhmät ja perhekerht - erilaiset prjektit Sumen ja kehitysmaiden lasten auttamiseksi Auta Mapuche Lasta kampanja (Chile) 2

4 Parasta Lapsille järjestön arvt lapsuuden kunniittaminen lutettavuus avimuus suvaitsevaisuus yhteisöllisyys Situdumme myös timimaan rauhan, ihmisarvn kunniituksen, suvaitsevaisuuden ja ikeudenmukaisuuden hengessä. 3

5 Parasta Lapsille ry:n timintamudt Yhdistystiminta: - paikallisyhdistykset timivat itsenäisesti - leiri- ja viiknlpputimintaa - paljn eri-ikäisiä ja eri ammattialja edustavia vapaaehtisia Paikallisyhdistykset tarjavat vapaaehtistimintaa jkaiselle kiinnstuksen mukaan lasten kanssa timimisesta sasthallintn. Paikallisyhdistyksen jäsenenä vit lla vaikuttamassa ja kehittämässä kk Parasta Lapsille järjestöä. 4

6 Leiritiminta - vusittain nin 35 lasten-, nurten- ja lapsiperheiden leiriä - tarjavat elämyksiä, turvallisia lsuhteita ja mahdllisuuksia uusien ystävien khtaamiseen ja ryhmässä timimiseen - tarkitetut niille, jilla muutin n vähän mahdllisuuksia sallistua lmatimintaan - Leirien hjaajina timivat Parasta Lapsille ry:n vapaaehtiset - Jkaisessa leirillä timii lisäksi leiritiminnan jhtaja - Leirit suunnitellaan ja tteutetaan yhdessä kunkin leirin hjaajaprukan ja jhtajan kesken Tule mukaan timeliaaseen leirielämään khtaamaan erilaisia ihmisiä, ppimaan rppakaupalla uutta sekä verestämään mia hjaajataitjasi! 5

7 Leiritiminnan tavitteet: Virkistyminen: mielekäs tekeminen, lep, luva timinta, mieleenpainuvat kkemukset, hauskanpit ja jännitys Itsenäistyminen: itsetunnn kehittäminen, luvuuden ja alitekyvyn lisääminen, matimisuuden kasvaminen Ssiaalistuminen: yhteistyötaitjen kehittäminen Humaanisuus: terveiden elämäntapjen, perinteiden, lunnn, ystävyyden, rauhan jne. kunniittaminen Turvallisuus: ensiapu-, uima-, erä- ja palturvallisuus sekä muiden kansalaistaitjen kehittäminen 6

8 Valtakunnallinen perhetiminta Parasta Lapsille järjestö n kehittänyt perhetimintaansa j 1970-luvulta lähtien. Mnikulttuuriseksi timintamme muuttui 1990-luvun alussa. Perhetimintamme vahvuutena n timinnallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen turvallisessa ympäristössä. Perhetiminnassamme pitaan yhdessä uusia asiita: kulttuurien rikkaudet leikit, laulut, sadut ja tarinat retket luntn urheilu ja liikunta eri vudenaikjen hyödyntäminen vesillä liikkuminen - Järjestömme vapaaehtiset hjaajat suunnittelevat ja tteuttavat timinnan yhdessä perheiden kanssa. - Perheet valitaan leireille ja viiknlppuryhmiin hakemusten perusteella. - Timintaan vivat hakea mukaan lapsiperheet, jissa lapset vat alle 16 vutta ja jilla n vähävaraisuuden tai muista syistä jhtuen vähän mahdllisuuksia virkistymiseen. 7

9 Lapsiperheiden leirit Järjestämme kulujen lma-aikina viiden (5) vurkauden mittaisia perheleirejä ensisijaisesti massa lmakeskuksessamme Virrilla. Timinnan tärkeitä hetkiä vat yhteiset rukailut, uiminen ja saunminen. Emme järjestä leirillämme erillistä lastenhita. Viiknlpputiminnan perheryhmät Viiknlpputiminta n järjestömme kehittämä timintamut, jka n suunnattu lapsiperheille, jille n hyötyä pitkäkestisesta timinnasta. Timinta mudstuu neljästä viiknlppuleiristä, jhn samat perheet ja vapaaehtiset sallistuvat. Viiknlpputiminnan perheryhmiä perustetaan vusittain eri pulille Sumea. Parasta Lapsille Pateniemen sast ry:n (Oulu) iltaryhmätiminta Iltaryhmätiminta n perheiden khtaamispaikka, jssa n yhteistä tekemistä perheen lapsille ja aikuisille. Ollaan yhdessä ja timitaan yhdessä. Viikittaiset kkntumiset vat perheille maksuttmia. Iltaryhmätimintaa järjestetään Rajakylän alueen lapsiperheille. 8

10 Parasta Lapsille -vapaaehtisuus - timintaa, tukea ja antisaa yhdessäla Parasta Lapsille ry dttaa vapaaehtisiltaan: järjestön sääntöjen, timintaperiaatteiden ja arvjen hyväksymistä ja niihin situtumista aita kiinnstusta lasten, nurten ja perheiden parissa timimiseen. lutettavuutta. Vapaaehtinen tekee lupaamansa asiat ajallaan ja mahdllisimman hyvin, sekä timii turvallisena aikuisena ja hyvänä esimerkkinä vaitiln ja salassapidn periaatteeseen situtumista täysi-ikäisyyttä. Järjestötimintaan pääsee kuitenkin mukaan15 vutiaana. Lasten ja perheiden leireillä 16 vutias vi timia hjaajaharjittelijana. Lisäksi vapaaehtinen: hyväksyy valtuustn ja hallituksen hjeet timinnan käytännön järjestämiseen liittyen ei dta palkkaa timinnasta saatu il ei le rahassa mitattavissa suunnittelee ja arvi timinnan yhdessä tisten kanssa antaa myös kirjallisen palautteen timinnasta hulehtii, että timinta n turvallista n vastuussa ilmapiirin avimena ja reiluna pysymisestä situtuu siihen, että timinta n päihteetöntä 9

11 Parsta Lapsille ry hulehtii että vapaaehtinen saa: maksuttmat kulutukset ja ilmaisen matkustamisen kulutukseen ilmaiset suunnittelu- ja arviintitapaamiset matkjen ja ylläpidn salta itsenäisesti hankkia ensiapukulutusta, jsta syntyvän kustannuksen järjestö krvaa keskinäisen spimuksen mukaisesti tapaturmavakuutuksen timinnan ajaksi ajantasaista tieta mm. järjestölehden kautta mahdllisuuden käyttää Linnanmäen vapaakrttia (tarkitettu kuluvan vuden timinnassa leville) tdistuksen sallistumisestaan Vapaaehtisen lapsen leirihinta Vapaaehtisella vi lla ma lapsi mukana lasten ja perheiden leiritiminnassa, kun lapsen n mahdllista ikänsä pulesta lla leiriläisenä ja perheleirillä lapsen mukanal mahdllistaa vanhemman vapaaehtisena timimisen. Parasta Lapsille ry krvaa tällöin 50 % lapsen leirimaksusta ja maksu määräytyy lasten leirihinnan perusteella. Lapsen matkasta ei peritä krvauksia. Lapsen mukaan ttaminen valtakunnallisiin kulutuksiin n svittaessa mahdllista. Tällöin lapsen matkasta ja täysihidsta aiheutuvat kustannukset velitetaan vapaaehtiselta. Täysihithinta vahvistetaan vusittain. Etsimme tavallisia ja turvallisia ihmisiä. Jkaisella n massa elämässään hankittuja tietja ja taitja, jita vi hyödyntää vapaaehtisena. 10

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

ELÄVÄ JANAKKALA Asukkaiden Janakkala yhteistyösuunnitelma, 4.2.2104 luonnos

ELÄVÄ JANAKKALA Asukkaiden Janakkala yhteistyösuunnitelma, 4.2.2104 luonnos ELÄVÄ JANAKKALA Asukkaiden Janakkala yhteistyösuunnitelma, 4.2.2104 lunns Nyt kun n kunnat laitettu susituimmuusjärjestykseen, niin vitaisiin tehdä kysely:" Mitä let tehnyt kuntasi viihtyvyyden hyväksi?"

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot