1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika"

Transkriptio

1 Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä. Järjestelmän puitteissa tdetaan sekä lakiin, sitä täydentäviin asetuksiin ja hjeisiin, että vapaaehtisiin, järjestöjen ylläpitämiin järjestelmiin perustuvia henkilöpätevyyksiä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla. Tdettu pätevyys n situs siitä, että päteväksi tdetun henkilön perus- ja lisäkulutus sekä työkkemus täyttävät niille asetetut yksityiskhtaiset vaatimukset. HAKEMUS KOSTEUSVAURION KORJAUSTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI Saapunut / 20 Haen (rasti ruutuun) pätevyyttä ensimmäistä kertaa TAI pätevyyden uusintaa, aikaisempi pätevyys n viimeksi tdettu / 20 Haettava pätevyys: krjausrakentaminen Vaativuuslukka: tavanmainen vaativa pikkeuksellisen vaativa 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Ktisite (katusite, pstinumer ja pstitimipaikka) Ktikunta Sähköpstisite Puhelinnumer Tehtävänimike Hakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksun maksaa Hakija Työnantaja Työnantajan muu laskutussite TYÖNANTAJAN TIEDOT Yrityksen nimi (Tiet tulee näkyviin päteviksi tdettujen rekisteriin Yrityksen site, pstinumer ja timipaikka Yrityksen www-site (Tiet tulee näkyviin päteviksi tdettujen rekisteriin Yrityksen Y-tunnus LASKUTUSTIEDOT Laskutussite (js eri kuin yllä. Organisaatin nimi, site, pstinumer ja -timipaikka) Verkklaskutussite / OVT-tunnus Operaattri / välittäjä (nimi) Operaattrin / välittäjän tunnus (nr) Mahdllinen viite

2 HAKUOHJEET Yleistä Tällä lmakkeella haetaan tavanmaisen, vaativan tai pikkeuksellisen vaativan vaativuuslukan ksteusvaurin krjaustyönjhtajan pätevyyden tteamista tai uusimista. Täytä lmake tekstinkäsittelyhjelmalla, tulstettuna kirjituskneella tai selvästi tekstaten. Mikäli varattu tila ei riitä, suurenna varattua tekstilaatikka tai käytä liitteitä. Säilytä lmakkeelle siisti ulknäkö. Liitä hakemukseen a. tdistuksista jäljennökset ja muut tarvittavat selvitykset. Selkeästi ja ikein laadittu hakemus helpttaa ja npeuttaa hakemuksen käsittelyä. Vaillinaista hakemusta ei käsitellä. Lmakkeen täyttöhjeet Lmakkeella haetaan ksteusvaurin krjaustyönjhtajan pätevyyttä. Pätevyyttä haetaan tavanmaiseen, vaativaan tai pikkeuksellisen vaativaan lukkaan. Uutta pätevyyttä ja uusintaa haetaan eri hakemuksilla. 1. Hakija: Merkitse pyydetyt tiedt hulellisesti. 2. Ammatillinen peruskulutus: Merkitse lppututkintsi, muut tutkinnt ja pintsuritukset sekä niiden valmistumisajankhdat (vusi ja kuukausi). Täytä liite 1. Haettaessa pätevyyttä ulkmaisella tutkinnlla, hakijan tulee timittaa petushallituksen tekemä vertailu tutkinnn tasn rinnastamisesta sumalaiseen tutkintn. 3. Jatk-, täydennys- ja päivityskulutus: Merkitse liitteessä 1 ne pätevöitymisen kannalta merkittävät tutkinnn jälkeiset pintsuritukset ja kulutustilaisuudet, jihin let sallistunut. Pätevyyttä uusittaessa n sitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä tietjaan ja taitjaan päivityskulutuksella. 4. Työsuhteet: Merkitse työnantajasi, tehtävien laatu, työsuhteiden alkaminen ja kest alittaen nykyisestä työsuhteesta. Liitä hakemukseen työtdistusjäljennökset, myös nykyisen timen salta. Nykyisen timen työtdistuksen tulee sisältää alkamispvm, asema ja tehtävät. Työtdistuksista tulee ilmetä erityisesti ksteusvauriiden krjaukseen liittyvät työnjhttehtävät. 5. Työkkemus: Esitä liitteessä 2, kaikki työkhteet, jtka sittavat vaaditun työkkemuksen. (CV ja referenssiluettel liitteeksi). 6. Lausunnnantajat: Hakemuksessa n nimettävä vähintään kaksi rakennusalan asiantuntijaa, jilta vidaan tarvittaessa pyytää lausunt hakijan pätevyydestä. Asiantuntijat eivät saa lla samasta yrityksestä tai rganisaatista kuin hakija. 7. Rekisteröinti: Tietsujavaatimukset edellyttävät tämän khdan täyttämistä. Uusiminen Uusimisessa sitetaan, että n timittu aktiivisesti pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Esitetään päivitetyt tiedt työsuhteista, työkkemuksesta sekä rekisteröinnistä. Ksteusvaurityönjhtajan työnjhttehtävien surittamista tukevaa päivityskulutusta n esitettävä vähintään klme kulutuspäivää (21 petustuntia) tai 3 p edeltävältä seitsemän vuden ajalta. Paklliset liitteet ja niiden numert 1. Opintsuritukset (täytetään liite 1) 2. Työkkemus (täytetään liite 2) 3. Tutkinttdistus 4. Jatk- ja täydennyskulutustdistukset (js n) 5. Työtdistukset 6. CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettel 7. Mahdlliset muut liitteet Liitteissä käytetään em. numerintia. Js samaan khtaan liittyy useita liitteitä, käytetään alanumerita (esim. 2.1, 2.2, jne.) Pätevyyden hakumenettely ja pätevyysvaatimukset: kats lmakkeen viimeinen sivu.

3 2. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Arkkitehti Rak.arkkitehti / Rak.arkkitehti (AMK) Teknikk Diplmi-insinööri Insinööri / Insinööri (AMK) Muu tutkint, Insinööri (YAMK) Rakennusmestari (AMK) mikä Oppilaits, pintsuunta tai linja ja valmistumisajankhta: Esitä pätevyyteen kuuluvat tutkinnn pintsuritukset liitteessä 1. Liitä mukaan jäljennökset tutkinttdistuksesta ja pintrekisteritteesta. 3. JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS Esitä tutkinnn jälkeiset pätevyyteen liittyvät pintsuritukset liitteessä 1. Liitä mukaan tdistusjäljennökset. 4. TYÖSUHTEET Esitä pätevyyden kannalta merkittävät työsuhteet, timinta ammatinharjittajana, ym. viimeisin ylimmäisenä. Liitä mukaan työtdistusjäljennökset, myös vimassalevasta työsuhteesta. Tdistuksista tulee käydä ilmi erityisesti pätevyyteen liittyvät työtehtävät, niiden kest ja vastuut. Työnantaja Tehtävä Työnsuhteen alkamisajankhta (kk/vusi) Työnsuhteen kest (vusi/kk) Liite n 5. TYÖKOKEMUS Esitä humattavimmat pätevyyteen liittyvät khteet liitteessä 2 sekä tarvittaessa muiden liitteiden avulla. 6. LAUSUNNONANTAJAT Ilmita kaksi lausunnnantajaa, jilta lautakunta vi tarvittaessa pyytää lausunnt. Nimi Timipaikka Puhelinnumer / sähköpsti 7. MUUT TIEDOT Rasti ruutuun Kyllä Ei Ensimmäisellä sivulla antamani henkilötiedt liitetään päteväksi tdettujen henkilöiden rekisteriin, jka julkaistaan -sitteessa (luettel vidaan julkaista myös painetussa mudssa). Myönnetty pätevyys tdetaan em. rekisteristä, erillistä pätevyystdistusta ei lähetetä. Ensimmäisellä sivulla antamani työpaikka, www- ja s-pstisite liitetään päteväksi tdettujen henkilöiden rekisteriin, jka julkaistaan -sitteessa (luettel vidaan julkaista myös painetussa mudssa). Hyväksyn, että lautakunta vi ilman eri ilmitusta tdeta haettua alemman pätevyyden. Kntaktitietja käytetään pätevyyteen liittyvässä tiedttamisessa, ei markkinintitarkituksessa. 8. ALLEKIRJOITUS Edellä antamani tiedt vahvistan ikeaksi. Situdun nudattamaan FISEn eettisiä hjeita. Paikka Aika Allekirjitus Lautakunnan pyytämät lisäselvitykset Lautakunnan päätös pätevyydestä 3 (10)

4 LIITE 1. OPINTOSUORITUKSET Hakiessasi pätevyyttä ensimmäistä kertaa, merkitse tähän liitteeseen lmakkeen khtiin 2. Ammatillinen peruskulutus ja 3. Jatk- ja täydennyskulutus liittyvät työnjhtajan pätevyyden tteamisen kannalta merkittävät pintsuritukset pintpisteinä (=p). Mikäli pintsuritukset n esitetty muissa yksiköissä kuin pintpisteinä, hakijan tulee muuntaa ne pintpisteiksi. Kats hje tämän liitteen lpusta. Hakiessasi pätevyyden uusintaa, merkitse tähän liitteeseen VAIN lmakkeen khtaan 3. Päivityskulutus liittyvät työnjhtajan pätevyyden uusinnan kannalta merkittävät pintsuritukset. YM:n hjeen mukaan vastaavan ja erityisalan työnjhtajan tutkinnn ja sitä täydentävien pintjen n sisällettävä riittävät k. työnjhttehtävää käsittelevät pinnt, jiden yhteismäärä n vähintään seuraava: tavanmainen lukka 50 p vaativa lukka 60 p pikkeuksellisen vaativa lukka 70 p Em. yhteismäärän n sisällettävä vähintään seuraavat pintsuritukset: tavanmaisessa lukassa: rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 3 p, materiaali- ja tutanttekniikka 3 p, rakennusfysiikka 3 p, kunttutkimusmenetelmät 2 p, taltekniset järjestelmät 1 p, sisäympäristölsuhteet 2 p. Lisäksi pintja rakenteiden mekaniikassa, betni-, puu-, teräs- ja phjarakentamisessa. Rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja -jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa vähintään 20 p. vaativassa lukassa: rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 4 p, materiaali- ja tutanttekniikka 4 p, rakennusfysiikka 3 p, kunttutkimusmenetelmät 2 p, taltekniset järjestelmät 1 p, sisäympäristölsuhteet 2 p. Lisäksi pintja rakenteiden mekaniikassa, betni-, puu-, teräs- ja phjarakentamisessa. Rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja -jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa vähintään 25 p. Rakennustutannn pintpistevaatimuksista 50 % vi krvata pitkällä, sveltuvalla työkkemuksella (vähintään 2x vaadittu pätevyyteen työkkemus). pikkeuksellisen vaativassa lukassa: rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 5 p, materiaali- ja tutanttekniikka 5 p, rakennusfysiikkaa 3 p, kunttutkimusmenetelmät 3 p, taltekniset järjestelmät 2 p, sisäympäristölsuhteet 3 p. Lisäksi pintja rakenteiden mekaniikassa, betni-, puu-, teräs- ja phjarakentamisessa. Rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja -jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa vähintään 30 p. Rakennustutannn pintpistevaatimuksista 50 % vi krvata pitkällä, sveltuvalla työkkemuksella (vähintään 2x vaadittu pätevyyteen työkkemus). TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINTOSUORITUKSET, jtka luetaan mukaan yllä esitettyihin pintpistevaatimuksiin. Opintjaksn nimi p Aihealueen lyhenne ja sen suus p Selvityksiä Yhteensä: Liitä mukaan kpit tutkinttdistuksesta ja pintrekisteritteesta. 4 (10)

5 TUTKINNON JÄLKEISET OPINTOSUORITUKSET, jtka luetaan mukaan yllä esitettyihin pintpistevaatimuksiin. Opintjaksn nimi p Aihealueen lyhenne ja sen suus p Selvityksiä (suritusaika, kulutuksen järjestäjä, mahdllinen tentti) Yhteensä: Liitä mukaan kpit mahdllisista tdistuksista ja pintrekisteritteista. Pätevyyteen liittyvä tentti hyväksytty (pvm): PÄTEVYYDEN UUSINTAAN LIITTYVÄT PÄIVITYSKOULUTUKSET JA OPINTOSUORITUKSET Viimeisen 7 vuden aikana suritetut pintsuritukset, jtka vat edellytyksenä pätevyyden uusinnalle. Opintjaksn tai kurssin nimi p tai t Suritusaika Selvityksiä (kulutuksen järjestäjä, mahdllinen tentti) Liitä mukaan kpit mahdllisista tdistuksista. Humiitavia asiita Js tutkinttdistus ei sisällä pintpiste -käsitettä, tulee hakijan itse muuntaa pintsuritukset pintpisteiksi, (1 p = 27 h petusta + maa työtä arvsanan 3/5 saavuttamiseksi, pintviikk (v) vastaavat 40 tuntia piskelijan työtä ja ne muutetaan pintpisteiksi kertmalla ne luvulla 1,5). (Teknillisen ppilaitksen tdistuksessa leva ay = pintaikayksikkö vastaa 50 tuntia piskelijan työtä. Näin llen ne muutetaan pintpisteiksi kertmalla ne luvulla 1,875). Js tdistuksessa n käytetty jtain muuta yksikköä, liitteeseen 1 (pintsuritukset) listataan pintjakst, jista pätevyyteen vaadittavat pinnt kstuvat ja p kenttään merkitään % -suus, jka lasketaan pintjakssta mukaan. t = petustunti 5 (10)

6 LIITE 2. TYÖKOKEMUS Työkkemus n erittäin keskeinen asia pätevyyttä tdettaessa. Määräyksissä ja hjeissa työkkemukseen liittyvät pätevyysvaatimukset ilmitetaan ajallisina työkkemusvaatimuksina. Tämän vuksi hakemusta ei vida käsitellä, ellei tätä liitettä le täytetty asianmukaisesti. Pikkeuksellisen vaativan lukan työkkemuksessa n esitettävä tarkasti, mikä tekee tehtävästä pikkeuksellisen vaativan. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. Työkkemuksen arviinnissa humiidaan vain viimeisten 10 vuden aikaiset työkhteet. Viimeisimmän hankkeen tulee lla viimeisen viiden vuden ajalta. Pätevyyttä uusittaessa hakijan tulee esittää kertynyt työkkemus kuluneen 7 vuden pätevyyskauden ajalta. HUOMATTAVIMMAT PÄTEVYYTEEN LIITTYVÄT KOHTEET Työnjhttehtävän alkamisvusi (v/kk) ja kest (kk) Khteen nimi ja paikkakunta; khteen tyyppi; khteen tilavuus tai suuruuslukka Vaativuuslukka 1) Tehtävän kuvaus (kdi, ks. hje) Kuvaus työnjhttehtävän sisällöstä ja man työn suudesta (%), kuvaus tehtävän vaativuudesta 2) Liitä mukaan CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettel. OHJE: Työnjhttehtävät kuvataan seuraavilla kdeilla: 1) T = tavanmainen, V = vaativa, PV = pikkeuksellisen vaativa 2) Hakijaa pyydetään ilmittamaan millä perusteella khde kuuluu ilmitettuun vaativuuslukkaan (esim. rakennuksen tai rakenteiden kk, käyttötarkitus, rakennusfysikaaliset ja terveydelliset minaisuudet, kurmitukset ja palkurmat tai kantavat rakenteet taikka rakennussujelu, ympäristö, rakennuspaikka tai rakentamislsuhteet). Perustelut annetaan tarvittaessa erillisellä liitteellä. KVTJ = Viranmaisille tai tilaajalle ilmitettu khteen ksteusvaurin krjaustyönjhtaja VTJ= Viranmaisille ilmitettu khteen vastaava työnjhtaja TJ = vanhempi / nurempi työnjhtaja VAL = rakennustyön valvja SUU = suunnittelija MUU = muut työtehtävät, mitkä 6 (10)

7 PÄTEVYYDEN HAKUMENETTELY, VOIMASSAOLOAIKA JA UUSIMINEN Pätevyyshakemuslmake timitetaan tutantjhdn pätevyyslautakunnan sihteerille. Pätevyyslautakunta käsittelee hakemuksen ja ttaa siihen kantaa. Tarvittaessa vi pätevyyslautakunta pyytää lisäselvityksiä. Pätevyys tdetaan seitsemäksi vudeksi kerrallaan. Pätevyys uusitaan hakemuksesta esitettyjen näyttöjen perusteella. Niistä tulee ilmetä hakijan pätevyyden säilyminen, jka perustuu timintaan k. vaativuuslukan tehtävissä sekä päivityskulutukseen. Tdettu pätevyys vidaan peruuttaa erityisen painavista syistä ennen pätevyyden vimassaln päättymistä. Hakemus timitetaan pätevyyslautakunnan käsiteltäväksi sitteella: Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry tutantjhdn pätevyyslautakunta/sihteeri Rahakamarinprtti 3 B HELSINKI Kureen merkintä pätevyyshakemus. Hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta ilmittaa pätevyyslautakunta. Pätevyyden rekisteröi FISE Oy. Pätevyys n vimassa, kun siihen kuuluva maksu n suritettu. Hylättyyn hakemukseen vi hakija pyytää ikaisua järjestelmään kuuluvan ikaisulautakunnan kautta pulen vuden sisällä päätöksestä. Hakemuksen käsittelystä ja rekisteröinnistä peritään maksu, jnka suuruus määritellään vusittain. Tdettua pätevyyttä tulee käyttää sellaisissa khteissa ja tehtävissä, jtka vat lleet pätevyyden myöntämisen perusteena. FISE:n eettisiä hjeita tulee nudattaa. KOSTEUSVAURION KORJAUSTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Pätevyysvaatimukset perustuvat vimaan astuneeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin ja hjeisiin. Laki määrittää erityisaljen työnjhtajien kelpisuusvaatimukset, jihin FISEn pätevyysvaatimukset perustuvat. Js tdistuksessa n käytetty jtain muuta yksikköä, liitteeseen 1 (pintsuritukset) listataan pintjakst, jista pätevyyteen vaadittavat pinnt kstuvat ja p kenttään merkitään %-suus, jka lasketaan pintjakssta mukaan (kats seuraava khta 2), esim. 2. Js hakija esittää pintsurituksina pintjaksja, jista vain sa n pätevyyteen vaadituista aihealueista, tulee hänen antaa selvitys pätevyyteen liittyvän pintjen san sisällöstä ja määrästä, mieluimmin ppilaitksen timesta vahvistettuna. 3. Tutkinnn lpputyö vidaan sittain sisällyttää vaadittuihin pintihin edellyttäen, että hakija sittaa sen liittyvän lennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se n kasvattanut hakijan saamista esitetyistä aihealueista. Krkeintaan 30 % lpputyön pintpisteistä vidaan hyväksyä. 4. Vaadittavat ppimäärät vidaan sittain (krkeintaan 20 %) krvata riittävän pitkällä (yli 10 v.) työnjhtkkemuksella. Js tähän vedtaan, timitetaan tarkka kirjallinen selvitys erillisellä liitteellä. Tällä vidaan krvata yksittäisen aihealueen puutetta, esitetty kknaismäärä n kuitenkin löydyttävä pintpisteinä. 5. Haettaessa pätevyyttä ulkmaisella tutkinnlla, hakijan tulee timittaa petushallituksen tekemä vertailu tutkinnn tasn rinnastamisesta sumalaiseen tutkintn. 6. Opiskelun aikaisesta työkkemuksesta hyväksytään vain se suus, jka n syntynyt vaaditun pintpistemäärän täyttymisen jälkeen ja jka vidaan laskea työnjhttyöksi. Hakijan tulee tehdä erillisselvitys, mistä em. asiat selviävät. Työkkemuksesta pääsan (n. 2/3) n ltava tutkinnn surittamisen jälkeiseltä ajalta ja sen n ltava täysipäiväistä työnjhttyötä. 7. Ilman eri hakemusta vidaan tdeta anttua alemman vaativuuslukan pätevyys, mikäli hakija näin haluaa (ks. lmake khta 7). Työnjhttehtävien vaativuuslukat vat vähäinen, tavanmainen, vaativa ja pikkeuksellisen vaativa (MRL 122 b ). Pätevyyttä vi hakea tavanmaisessa, vaativassa tai pikkeuksellisen vaativassa lukassa. Työnjhttehtävien vaativuuslukat määritellään hjeessa Ympäristöministeriön hje rakentamisen työnjhttehtävien vaativuuslukista ja työnjhtajien kelpisuudesta () Jäljempänä levassa taulukssa A n esitetty työnjhttehtävien vaativuuslukat uudisrakentamisessa ja taulukssa A.1 krjausrakentamisessa. Työnjhtajien kelpisuusvaatimukset määritellään MRL:n 122 c :ssä ja sitä täydentävässä hjeessa Ympäristöministeriön hje rakentamisen työnjhttehtävien vaativuuslukista ja työnjhtajien kelpisuudesta () Taulukssa B n esitetty erityisaljen työnjhtajien pätevyysvaatimukset krjausrakentamisessa. Humiitavia asiita 1. Js tdistus ei sisällä pintpiste-käsitettä, tulee hakijan itse muuntaa tiedt pintpisteiksi, mieluimmin vahvistettuna ppilaitksen lausunnlla (1 p = 27 h petusta + maa työtä arvsanan 3/5 saavuttamiseksi). Opintviikk (v) vastaa 40 tuntia piskelijan työtä ja ne muutetaan pintpisteiksi kertmalla ne luvulla 1,5. Teknillisen ppilaitksen tdistuksessa leva ay = pintaikayksikkö vastaa 50 tuntia piskelijan työtä. Näin llen ne muutetaan pintpisteiksi kertmalla ne luvulla 1, (10)

8 Taulukk A. KOSTEUSVAURION KORJAUSTYÖNJOHTOTEHTÄVÄN VAATIVUUS Nrmaali teksti = säädösteksti (MRL), kursivitu teksti = Ympäristöministeriön hje rakentamisen työnjhttehtävien vaativuuslukista ja työnjhtajien kelpisuudesta, lihavitu teksti = FISE:n tarkennus MRL 122 b Rakennustyön jhttehtävien vaativuuslukat Rakennustyön jhttehtävät jaetaan vaativuuslukkiin rakennuksen ja tiljen käyttötarkituksen, rakennussujelun, rakennuksen kn, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten minaisuuksien, kurmitusten ja palkurmien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamislsuhteiden ja työnsurituksessa käytettävien menetelmien perusteella. Vaativuuslukat vat vaativa työnjhttehtävä, tavanmainen työnjhttehtävä sekä vähäinen työnjhttehtävä. Sen lisäksi, mitä edellä 1 ja 2 mmentissa säädetään, työnjhttehtävän vaativuuslukka vi lla pikkeuksellisen vaativa, js jkin 1 mmentissa tarkitetuista vaatimuksista tai minaisuuksista n pikkeuksellinen. Samassa rakennushankkeessa vi lla eri vaativuuslukkiin kuuluvia työnjhttehtäviä. Tavanmainen Vaativa Pikkeuksellisen vaativa Erityisalan työnjhttehtävä n yleensä tavanmainen, js erityisalan rakennustyö n teknisiltä ratkaisuiltaan ja työ- ja suunnittelumenetelmiltään tavanmainen, eikä rakennuksen ksta, käyttötarkituksesta, rakennusfysikaalisista ja terveydellisistä minaisuuksista, kurmituksista ja palkurmista tai kantavista rakenteista taikka rakennussujelusta, ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamislsuhteista aiheudu erityisiä vaatimuksia erityisalan rakennustyölle. Rakenteiden sisäiset tai pintarakenteiden ksteus- ja hmevaurit vat selkeästi määritettäviä ja rajattavia. Erityisalan työnjhttehtävä n yleensä vaativa, js erityisalan rakennustyö n teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään tavanmaista vaativampi. Erityisalan työnjhttehtävä n yleensä vaativa myös sillin, js rakennuksen ksta, käyttötarkituksesta, rakennusfysikaalisista ja terveydellisistä minaisuuksista, kurmituksista ja palkurmista tai kantavista rakenteista taikka rakennussujelusta, ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamislsuhteista aiheutuu erityisalan rakennustyölle erityisiä vaatimuksia. Ksteusvaurin krjaussuunnittelutehtävä n vaativa. Rakenteiden sisäiset tai pintarakenteiden ksteus- ja hmevaurit vat laajja tai aiheuttavat sisäilmangelmia. Erityisalan työnjhttehtävä vi lla pikkeuksellisen vaativa, js erityisalan rakennustyö n teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään pikkeuksellinen taikka js rakennuksen ksta, käyttötarkituksesta, rakennusfysikaalisista ja terveydellisistä minaisuuksista, kurmituksista ja pal-kurmista tai kantavista rakenteista taikka rakennussujelusta, ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamislsuhteista aiheutuu erityisalan rakennustyölle pikkeuksellisia vaatimuksia. Ksteusvaurin krjaussuunnittelutehtävä n pikkeuksellisen vaativa. Rakenteiden sisäiset tai pintarakenteiden ksteus- ja hmevaurit aiheuttavat yhä sisäilmangelmia aikaisemmasta ksteusvaurin krjauksesta hulimatta. 8 (10)

9 Taulukk B. KOSTEUSVAURIOTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Nrmaali teksti = säädösteksti (MRL), kursivitu teksti = Ympäristöministeriön hje rakentamisen työnjhttehtävien vaativuuslukista ja työnjhtajien kelpisuudesta, lihavitu teksti = FISE:n tarkennus Tavanmainen työnjhttehtävä Vaativa työnjhttehtävä Pikkeuksellisen vaativa työnjhttehtävä MRL 122 c Eritysalan työnjhtajan kelpisuusvaatimuksena n tavanmaisessa työnjhttehtävässä kyseiseen tehtävään sveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suritettu ammattikrkeakulututkint tai aiempi ammatillisen krkea-asteen tutkint tai sitä vastaava tutkint taikka aiempi teknikn tai sitä vastaava tutkint taikka muuten sitetut vastaavat tiedt; lisäksi hänellä tulee rakennuskhteen laatu ja tehtävän vaativuus humin ttaen lla riittävä kkemus rakennusalalla; MRL 122 c Eritysalan työnjhtajan kelpisuusvaatimuksena vaativassa työnjhttehtävässä kyseiseen tehtävään sveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suritettu krkeakulututkint, aiempi ammatillisen krkea-asteen tutkint tai sitä vastaava tutkint taikka aiempi teknikn tai sitä vastaava tutkint; lisäksi hänellä tulee rakennuskhteen laatu ja tehtävän vaativuus humin ttaen lla riittävä kkemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjhttehtävissä; MRL 122 c Pikkeuksellisen vaativassa työnjhttehtävässä työnjhtajan kelpisuusvaatimuksena n kyseiseen tehtävään sveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suritettu krkeakulututkint tai aiempi sitä vastaava tutkint sekä lisäksi riittävä kkemus ja hyvä perehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjhttehtävistä. Surittanut tehtävään sveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnn: rakennusmestari (AMK) -tutkint, insinööri (AMK) -tutkint taikka kyseiseen työnjhttehtävään sveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkint, tai teknikn (rakennusmestarin) tutkint, taikka muu krkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkint ja tutkintn tai sitä täydentäviin pintihin n sisältynyt riittävät kyseistä työnjhttehtävää käsittelevät pintsuritukset, jiden yhteismäärä yleensä vähintään 50 p 1), rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 3 p materiaali- ja tutanttekniikka 3 p rakennusfysiikkaa 3 p kunttutkimusmenetelmät 2 p taltekniset järjestelmät 1 p sisäympäristölsuhteet 2 p rakenteiden mekaniikkaa, betni-, puu-, teräs- ja phjarakentamista rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja - jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa min. 25 p taikka n hankkinut muuten sitetut vastaavat tiedt sekä n hankkinut riittävän kkemuksen rakennusalalla rakennuskhteen laatu ja tehtävän vaativuus humin ttaen. Vähintään 1 vuden työkkemus ksteusvauriiden krjaustöiden työnjhttehtävissä, tutkimustyössä tai tähän rinnastettavaa työtä Työkkemusvaatimuksen täyttymistä arviitaessa tetaan humin kkemuksen vaativuus, mnipulisuus ja työsaavutukset. Vaativuuslukassa vähäinen hankittua työkkemusta ei pääsääntöisesti humiida. Surittanut tehtävään sveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnn: rakennusmestari (AMK) -tutkint, insinööri (AMK) - tutkint taikka kyseiseen työnjhttehtävään sveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkint, tai teknikn (rakennusmestarin) tutkint, taikka muu krkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkint ja tutkintn tai sitä täydentäviin pintihin n sisältynyt riittävät kyseistä työnjhttehtävää käsittelevät pintsuritukset, jiden yhteismäärä yleensä vähintään 60 p 1), sekä rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 4 p, materiaali- ja tutanttekniikka 4 p Rakennusfysiikkaa 3 p kunttutkimusmenetelmät 2 p taltekniset järjestelmät 1 p sisäympäristölsuhteet 2 p. rakenteiden mekaniikkaa, betni-, puu-, teräs- ja phjarakentamista. rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja - jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa min. 30 p n hankkinut riittävän kkemuksen ja perehtyneisyyden kyseisen alan työnjhttehtävissä rakennuskhteen laatu ja tehtävän vaativuus humin ttaen. Henkilön tulee työtdistuksin sittaa vähintään 4 vuden työkkemus ksteusvauriiden krjaustöissä, jnka n ltava pääasiassa työmaan työnjhtkkemusta. Muu kkemus kuten suunnittelu, kustannuslaskenta ja muut esimiestehtävät vat täydentäviä. Työkkemusvaatimuksen täyttymistä arviitaessa tetaan humin kkemuksen vaativuus, mnipulisuus ja työsaavutukset. Surittanut tehtävään sveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tutkinnn: rakennusmestari (AMK) -tutkint, insinööri (AMK) - tutkint taikka kyseiseen työnjhttehtävään sveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkint, taikka muu krkeampi rakentamisen tai tekniikan alan tutkint ja tutkintn tai sitä täydentäviin pintihin n sisältynyt riittävät kyseistä työnjhttehtävää käsittelevät pintsuritukset, jiden yhteismäärä yleensä vähintään 70 p 1), sekä rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 5 p materiaali- ja tutanttekniikka 5 p rakennusfysiikkaa 3 p kunttutkimusmenetelmät 3 p taltekniset järjestelmät 2 p sisäympäristölsuhteet 3 p rakenteiden mekaniikkaa, betni-, puu-, teräs- ja phjarakentamista. rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja - jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa min. 35 p n hankkinut riittävän kkemuksen ja hyvän perehtyneisyyden kyseisen alan vaativista työnjhttehtävistä. Henkilön tulee työtdistuksin sittaa vähintään 6 vuden työkkemus ksteusvauriiden krjaustyössä 3 vutta vastaavan työnjhtajan VAATIVAN - vaativuuslukan tehtävissä. Työkkemusvaatimuksen täyttymistä arviitaessa tetaan humin kkemuksen vaativuus, mnipulisuus ja työsaavutukset. 9 (10)

10 vaadittava täydennyskulutus vaadittava täydennyskulutus Puuttuvia pintvaatimuksia (esim. rakennussastn teknikn tutkinnn surittanut) vi krvata puuttuvia pintja pätevyyslautakunnan hyväksymän täydennyskulutuksen ja siihen kuuluvan tentin hyväksytyllä surittamisella, edellyttäen että tavanmaisen vaativuuslukan pintpistevaatimukset täyttyvät. Kurssi ja tentti edellytetään myös, mikäli valmistumisesta n pätevyyttä ensi kertaa haettaessa kulunut yli viisi vutta. Rakennustutannn pintpistevaatimuksista 50 % vi krvata pitkällä työkkemuksella (vähintään 2x vaadittu työkkemus). vaadittava täydennyskulutus Puuttuvia pintvaatimuksia vi pätevyyslautakunnan hyväksymän täydennyskulutuksen ja siihen kuuluvan tentin hyväksytyllä surittamisella, edellyttäen että tavanmaisen vaativuuslukan pintpistevaatimukset täyttyvät. Kurssi ja tentti edellytetään myös, mikäli valmistumisesta n pätevyyttä ensi kertaa haettaessa kulunut yli seitsemän vutta. Rakennustutannn pintpistevaatimuksista 50 % vi krvata pitkällä työkkemuksella (vähintään 2x vaadittu työkkemus). 1) p = pintpiste. Opintpisteiden määrän tarkastelu sveltuu niihin uusimpiin tutkintihin, jissa ilmitetaan pintsuritukset pintpisteinä. Kyseistä työnjhttehtävää käsitteleviä pintsurituksia vivat lla esimerkiksi pinnt rakennustekniikassa, rakentamisen työmaa- ja tutanttekniikassa, prjektinhallinnassa ja -jhtamisessa, aikataulusuunnittelussa sekä hanketaludessa. Opintsuritukset n taulukssa ilmitettu ECTS:n (Eurpean Credit Transfer System) mukaisina pintpisteinä (p). Mikäli aiemmat pintsuritukset n ilmaistu pintviikkina (v), vidaan pintviikt muuntaa pintpisteiksi kertmalla ne luvulla 1,5. 10 (10)

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1) HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1) HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden toteamisjärjestelmä muodostuu pätevyydet toteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta 1 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

HAKEMUS POHJARAKENNUSTÖIDEN TYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI Saapunut / 20 Haen (rasti ruutuun)

HAKEMUS POHJARAKENNUSTÖIDEN TYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI Saapunut / 20 Haen (rasti ruutuun) Pätevyyden toteamisjärjestelmä muodostuu arviointilautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyydet toteavasta FISE Oy:stä Järjestelmän puitteissa todetaan sekä virallisia, maankäyttö-

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HAKEMUS KALLIORAKENNESUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI Saapunut / 20 Haen (rasti ruutuun)

HAKEMUS KALLIORAKENNESUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI Saapunut / 20 Haen (rasti ruutuun) Pätevyyden toteamisjärjestelmä muodostuu arviointilautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyydet toteavasta FISE Oy:stä. Järjestelmän puitteissa todetaan sekä virallisia, maankäyttö-

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset

1 17092015 LPM-lista (lisäykset, poistot, muutokset) lukuvuodelle 2014 2015 eli opintoihin lukuvuodelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutokset 1 17092015 LPM-lista (lisäykset, pistt, muutkset) lukuvudelle 2014 2015 eli pintihin lukuvudelle 2014 2015 tehdyt keskeiset muutkset Tarvittaessa kysy aina lisätietja Teknillisen tiedekunnan pintneuvnnasta:

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

1) AVUSTETTAVUUSHAKEMUS / PERUSTIETOILMOITUS

1) AVUSTETTAVUUSHAKEMUS / PERUSTIETOILMOITUS LOMAKEOHJEET 1/5 Sisällysluettel 1) AVUSTETTAVUUSHAKEMUS / PERUSTIETOILMOITUS (533108)... 1 2) ITSEARVIOINTILOMAKE (533109)... 1 3) TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS LIIKUNTATOIMINTAAN (533025)... 2 4) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT 11.12.2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN... 3 3.1

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ohjeistukset kylien ja kaupunginosien kehittämisavustusten hakemiseen

Ohjeistukset kylien ja kaupunginosien kehittämisavustusten hakemiseen Ohjeistukset kylien ja kaupunginsien kehittämisavustusten hakemiseen Hakuaika 1.3. 31.3.2019 Avustus haetaan sähköisesti TIMMIssä varaukset.seinajki.fi Elinvima ja kilpailukyky -timiala, Seinäjen kaupunki

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1.

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. julukuuta 2001 (20.12) (OR. fr) 14235/01 LIMITE PV/CONS 68 AGRI 235 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2387. istunt (maatalus) Bryssel, 20. marraskuuta 2001 1 Neuvstn

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan ssiaalityö PL 40 86601 HAAPAVESI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) Nimi Henkilötunnus Osite Puhelin Ammatti Asuinkunta

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OHJEKORTIT Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 2 Sisällysluettel A1-1 Vastaavan työnjhtajan pätevyysvaatimukset... 3 A1-2 KVV- ja IV-laitteistjen rakentamisesta vastaavien työnjhtajien pätevyysvaatimukset...

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Hallituksen rahoitusperiaatteet

Hallituksen rahoitusperiaatteet Hallituksen rahitusperiaatteet 29.1.2018 Nämä rahitusperiaatteet täydentävät strategian valintakriteerejä. Valintakriteereissä käsitellään hankkeiden minaisuuksia ja rahitusperiaatteissa niitä summia ja

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ 1. LASKENTA BPW Kraatz Oy n timinut vetlaitteiden parissa j useamman vusikymmenen ajan ja edustamamme tutemerkit

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93)

KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93) KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta kulutuksesta 531/2017, 9 Luku, 80-93) KURINPITO KUULEMINEN ILMOITUS KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! Pistaminen petustilanteesta Alaikäisen piskelijan

Lisätiedot